Legalizace pornografie snižuje zneužívání dětí  
Studie založená na datech z České republiky potvrzuje, že plošná represe zaměřená na dětskou pornografii ve svém důsledku bohužel zjevně vede k nárůstu sexuálního násilí na dětech.

 

Zvětšit obrázek
Upraveno podle Diamond et al.: Pornography and Sex Crimes in the Czech Republic. Archives of Sexual Behavior 2010

Momentální evropská civilizace má být výdobytkem křesťanství a prý bychom na to měli být pyšní. Ve skutečnosti nám ale mentalita sektářského náboženství bez výraznějšího smyslu pro humor v dnešní době přináší mnohé kostlivce ve skříni z neklidné minulosti. Jedním z nich je i postoj lidí jednadvacátého století k pornografii, se kterou mívají i někteří vzdělanci velký problém. Je přitom až komické, jak se mezi sebou lišíme v tom, co považujeme za pornografii a v názoru, jak s ní zacházet. Někteří z nás vidí pornografii i v prakticky mainstreamovém časopisu Playboy, nemluvě o takovém afghánském venkovanovi, který by vnímal jako tvrdé porno i naše odpolední televizní seriály, v nichž se producírují ženské s odhaleným obličejem.

Zvětšit obrázek
Olejová lampička mluví za vše. Řím za císařství. Kredit: RJFerret, Wikimedia Commons.

 

Přestože se má za to, že pornografie kazí společnost a že zejména podněcuje sexuální zločiny, existuje dnes už řada studií z celého světa (např. Dánsko, Finsko, Hong Kong, Chorvatsko, Kanada, Německo, Šanghaj, Švédsko, USA), které přesvědčivě dokládají, že dostupná pornografie nic takové nezpůsobuje a že naopak může vést k poklesu sexuálně motivovaného násilí. Nedávno vzbudil mezinárodní pozornost zajímavý výzkum vztahu pornografie a sexuálních zločinů vycházející z dat sesbíraných přímo v České republice, na které se podíleli Milton Diamond z Pacific Center for Sex and Society, University of Hawaii, Eva Jozífková z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a mediálně slavný Petr Weiss ze Sexuologického ústavu při Univerzitě Karlově v Praze.

 

Není to zase tak nepochopitelné, právě historie České republiky totiž poskytuje dostatečně zajímavý materiál pro výzkum tohoto ražení, protože se u nás v posledních desetiletích dramaticky změnil vztah vládnoucí garnitury k pornu. Diamond a spol. použili data od poloviny 70-tých let, kdy stárnoucí komunistický režim hystericky likvidoval sebemenší náznaky i těch nejměkčích podob pornografie - až do roku 2007, celkem 15 let socialismu plus 18 let demokratických vlád, které zase naopak veškeré zákazy pornografie prakticky zrušily, porno se stalo naprosto běžně dostupným a beztrestné bylo i držení dětské pornografie. Badatelé zpracovali záznamy Ministerstva vnitra ČR týkající se znásilnění, pokusů o znásilnění, sexuálně motivovaných útoků a především sexuálního zneužívání dětí.

Zvětšit obrázek
Kde všude vychází Playboy? Stav v roce 2009. Kredit: Rodrigo Argenton

 

Ukázalo se, že s legalizací a zpřístupněním pornografie od konce roku 1989 v České republice prokazatelně nedošlo k nárůstu sexuální kriminality, ale naopak k jejímu poklesu. Je to pozoruhodné zvláště při srovnání s nesexuální násilnou kriminalitou, která naopak po roce 1989 bez debaty značně vzrostla. Nápadný je především pokles sexuálních útoků na děti, který opravdu nelze přehlédnout. Situace v České republice je v tomto ohledu úplně stejná, jako v Japonsku a v Dánsku, kde také v době uvolnění prohibice dětské pornografie došlo k výraznému poklesu sexuálně motivovaného násilí na dětech.

Zvětšit obrázek
Kdesi v Indianě. Rurální protest proti pornografii. Kredit: Kevin J.S. Zollman, Wikimedia Commons

 

Závěry studie Diamonda a spol. jsou nesmírně společensky závažné. Potvrzují, že vztah mezi pornografií a zejména dětskou pornografií je proti intuitivní. Průvodním jevem je pak bohužel i expanze a profesionalizace černého trhu s dětskou pornografií. Rodiče malých dětí boj proti dětské pornografii obvykle hlasitě podporují, v samozřejmé dobré víře, že konají to nejlepší pro své ratolesti. Je to ale podle všeho tragický omyl, který by těmto rodičům a příznivcům rozličných fanatických sdružení měl někdo důkladně vysvětlit. Zneužívání dětí k výrobě dětské pornografie je rozhodně odpudivé, ale část dětské pornografie, například ta animovaná, takovým způsobem nevzniká a právě ta by mohla sloužit k řekněme terapeutickým účelům a chránit tak reálné děti. V této souvislosti je velmi názorný extrémní rozdíl mezi wikipedickým heslem „dětská pornografie“ v češtině, které celou problematiku pojednává v rozumném stylu a stejným heslem v angličtině, které neobsahuje snad jedinou větu shodnou s českým textem, ani sebemenší náznak kontroverze a ze všeho nejvíc připomíná manuál komanda pro boj s pedofily.

 

Literatura:  Archives of Sexual Behavior online 30.11 2010, Wikipedia (Dětská pornografie, Child pornography).  Původní článek s přesvědčivými grafy

Datum: 08.12.2010 14:51
Tisk článku

Související články:

Invisibility Shield: Pokročilé štíty neviditelnosti jsou větší a účinnější     Autor: Stanislav Mihulka (28.03.2024)
Plášť neslyšitelnosti     Autor: Josef Pazdera (25.06.2023)
Jak zatajit magnet před magnetometrem     Autor: Dagmar Gregorová (27.03.2012)
Co sonar „nevidí“     Autor: Dagmar Gregorová (08.01.2011)
Nová metoda k získání neviditelnosti     Autor: Josef Pazdera (18.08.2009)Diskuze:

@Brakke Marn

Michal Dovrtěl,2010-12-09 19:13:59

já na internet nezapomínám :-), ale myslím si, že vzhledem k celkovému charakteru historického vývoje a množství vlivů které v tomto období působily (jak výše správně poznamenal Ondi) nelze prokázat, který vliv je rozhodující pro pokles po r. 1998. Jinými slovy: zkuste na základě dat, se kterými studie pracuje, vyvrátit nulovou hypotézu (alespoň na 90% hl. v.) že trend je od počátku měření ovlivňován stále týmž "neznámým" faktorem (tj. nemají na to vliv změny podmínek dostupnosti pornografie v posledních 20-ti letech).

Víte, nad takovouto křivkou by bylo možné takto od pasu vyprávět celé romány. Kdybych se chtěl uchýlit na úroveň argumentace autorů studie tak bych mohl třeba tvrdit, že "nadějný pokles deliktů v 70. letech způsobený ...(zde bych si něco vymyslel)... byl zastaven lepší dostupností pornografie v 80. letech".

Odpovědět

Přístup k pedofilům

Karel Š,2010-12-09 12:30:28

Myslím si že v přístupu k pedofilům se ještě máme hodně co učit, řekl bych že situace je ještě horší než před mnoha lety s homosexuály, nad kterými se dnes už myslím málokdo pohoršuje. Tím samozřejmě neříkám že bychom měli pedofilům umožnit to po čem touží, tedy mít sexuální styk s dětmi. Ale ruku na srdce, opravdu je dnes, v době internetu, 3D animací a virtuální reality takový problém vytvořit pro ně svět kde by byli aspoň občas spokojení a měli možnost si své pudy a fantazie aspoň do nějaké míry realizovat? Opravdu si každý myslí že jejich pronásledování a zavírání i jen za to že mají nějaké obrázky v počítači je to nejlepší řešení?

Odpovědět

Korelace ?

Ondi Vo,2010-12-09 03:49:22

Si myslím, že podstatně silnější tlak na redukci deliktů zneužívání dětí má osvěta, t.j. veřejné diskuze a výzvy na dané téma, než legalizace pornografie, nebo rozšíření internetu a tedy její zpřístupnění.
Statistiky jsou kategorie sama pro sebe. Část výsledků ve statistice se docílí formulací otázky ... no a policjní statistiky vypovídají spíš o počtu udání trestného činu a tedy i formulaci hranice mezi trestným činem a přestupkem.
Po 1989 bylo ve společnosti příliš mnoho změn současně a nebo v těsném sledu, takže vyxstopovat nějakou korelaci není snadné.

Odpovědět

podivná studie

Michal Dovrtěl,2010-12-09 03:11:00

Mám dojem že zde něco nehraje.

Podle všeho není pravda že po r. 1989 došlo v ČR k legalizaci držení dětské pornografie, právní úprava zůstala od r. 1961 stále stejná až do r. 2007, kdy došlo k jejímu zpřísnění. V tomto směru se i původní "vědecká" studie zcela tendenčně opírá o nepravdivý předpoklad.

Při pohledu na zveřejněný graf nevidím žádný výrazný pokles který by koreloval s cituji "uvolněním prohibice" po r. 1989. Vidím jen trvale klesající tendenci od počátku 70. let s výrazným výkyvem kolem roku 1989, který se ale velmi rychle vrátil k "normálu" (tj. k dlouhodobému trendu). Těžko tedy tento výkyv může nějak korelovat s lepší dostupností pornografie v posledních 20-ti letech. Navíc původní studie se snaží ukázat na příkladu z US, že dostupnost pornografie by měla vést k menšímu počtu znásilnění. Tento efekt však graf pro ČR vůbec neukazuje, naopak reakce na počátku 90. let byla zcela opačná. To jen posiluje pochybnost, že by závislost sexuálních deliktů na dostupnosti pornografie mohla být taková, jak se snaží studie a článek dokázat.

Předpokládám tedy, že dlouhodobý pokles zneužívání dětí má úplně jiné příčiny než dostupnost pornografie a rozhodně zmíněná studie nedává žádný věrohodný podklad k výrokům o prospěšnosti legalizace dětské pornografie. Tvrdit že boj rodičů proti dětské pornografii je tragický omyl mi pak připadá zcela nehorázné.

Odpovědět


Brakke Marn,2010-12-09 09:13:07

Já si myslím, že výše uvedený graf odpovídá, nezapomeňte prosím, že teprve po roce 98 došlo k masivnímu nástupu internetu v ČR.

Odpovědět

-

Zdeněk Jindra,2010-12-08 21:49:03

Jakmile dojde na Wikipedii, je všechno podřízené politice, toho jste si mohli všimnout. A taky si nemyslím, že máte patent na moudrost. Vůbec, celý tenhle článek působí jako referát ze všelijaké špíny internetu.
A než to někdo navrhne, vlastní článek sem psát nebudu.

Odpovědět


Dagmar Gregorova,2010-12-08 23:13:40

Snad Vám odpoví sám autor, zatím si Vás dovoluji upozornit, že kromě několika vět, z kterých se dá vydedukovat osobní pohled autora, jde o informaci o článku, jenž nevyšel ve Wikipedii, ale v odborném časopisu známého vydavatelství Springer, který stoprocentně nevydává "všelijakou špínu".
http://www.springerlink.com/content/101587/
A jestli Vás iritují výsledky českých sexuologů, které získali z českých statistik, pak musíte protestovat někde jinde. Jde jenom o to, co konkrétně chcete kritikou dosáhnout....
To, co se o dětech zneužívaných rodinnými příslušníky, nebo dokonce vychovateli v církevných školách (!) veřejnost doví, je špičkou ledovce a jenom málokdo je za to potrestán.
Podívejte se na příklady umění:
http://www.dailytelegraph.com.au/news/national/nude-child
-art-leads-to-tougher-laws/story-e6freuzr-1111116987406
nebo
http://www.istockphoto.com/file_closeup/lifestyle/children/
2589649-public-statue-of-children-in-vienna-austria.php?id=2589649

je to umění, nebo umělec měl již mírně "špinavé" myšlenky?

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz