Křesťané vyretušovali ženy z vlastní historie  
Historička Kate Cooperová z Univerzity v Manchesteru ve své nové knize obhajuje důležitou roli žen v prvních stoletích křesťanství. Jejich význam začal upadat po přijetí křesťanství římským císařem Konstantinem I.


 

Zvětšit obrázek
Svatá Tekla na fresce z 11. století. Kredit: volně dostupné, Wikimedia Commons.

Dnešní křesťanské církve mají na ženy poměrně vyhraněný názor a podle všeho se o tom nehodlají bavit. Kate Cooper z Univerzity v Manchesteru ve své nedávno vydané knize „Band of Angels: The Forgotten World of Early Christian Women“ (Kroužek andělů: Zapomenutý svět žen raných křesťanů) tvrdí, že tomu tak nebývalo vždy.

 

Kate Cooper. Kredit: University of Manchester.


Cooperová ve své studii identifikovala řadu polozapomenutých křesťanských žen, které v prvním a druhém století v církvi sehrály významnou úlohu. Vše nasvědčuje tomu, že křesťanství tehdy bylo v některých ohledech vůči ženám vstřícnější, než je dnes. Podle Cooperové ženy tehdy podstatně přispěly k šíření křesťanství prostřednictvím neformálních sítí přátel a příbuzných. Jako organizátorky a sponzorky rozvíjejícího se křesťanství si tehdy vydobyly značnou autoritu.


 

Zvětšit obrázek
Svatá Perpetua.
Kredit: volně dostupné, Wikimedia Commons.

Jednou z žen, o nichž se Cooperová zmiňuje, je svatá Lýdie, známá jako Lýdie z Thyatiry, obchodnice s purpurem, která se stala prvním známou evropskou konvertitkou ke křesťanství. Byla prvním věřícím, který sponzoroval svatého Pavla. Další významnou křesťankou počátku letopočtu byla svatá Perpetua. Žila na konci 2. století v Kartágu, kde byla se skupinou křesťanů předhozena divokým zvířatům v cirku. Ve vězení před popravou si psala deník, který je svědectvím o radikálních názorech, které by v dnešním světě rozhodně nepasovaly do oficiálního názoru křesťanství na postavení křesťanských žen.


 

Zvětšit obrázek
Konstantin I. Veliký (4. století).
Kredit: Jastrow,
Wikimedia Commons.

Jednou z nejvýznamnějších žen ranného křesťanství byla podle Cooperové svatá Tekla nebo také Tekla z Ikonia, světice a učednice svatého Pavla, která žila v prvním století. Její jméno nezmiňuje Nový zákon, ale apokryfní kniha Skutků Pavla a Tekly. Podle ní se prý Tekla vzbouřila proti rodině kvůli odmítnutí manželství, což tehdy bylo docela nemyslitelné. Také zázračně několikrát unikla jisté smrti a dožila jako poustevnice schopná zázračně uzdravovat. Není úplně jisté, že Tekla doopravdy žila, její příběh měl ale každopádně velký vliv na první staletí křesťanství.


Zdá se, že situaci zásadně změnil náboženský převrat v Římské říši, k němuž došlo, když císař Konstantin I. Veliký konvertoval kolem roku 313 ke křesťanství, z něhož se najednou stala státní instituce. Podle Cooperové v té době ženy, doposud v křesťanské církvi velmi významné, nápadně ustoupily do pozadí. Křesťanství je postupně vyretušovalo. Cooperová považuje za velice smutné, když náboženství, které začalo matkou a jejím zvláštním dítětem, má stále problém s doceněním role žen v jeho historii.

 

 

 


Literatura

University of Manchester News 9.8. 2013.

 

Datum: 18.08.2013 10:13
Tisk článku

Související články:

Když hinduisté uctívali teropody     Autor: Vladimír Socha (19.04.2021)
Média vyhořela v  experimentu: Kontaktovala mrtvé hůře než běžní lidé     Autor: Stanislav Mihulka (01.01.2021)
Víra tvá ho dochutila     Autor: Miloslav Pouzar (11.10.2018)
Krev, násilí a evoluce víry     Autor: Milan Petrák (03.10.2018)
Mezi teenagery roste u protinožců zastoupení ateistů brutálním tempem     Autor: Josef Pazdera (23.08.2018)Diskuze:

Pro upřesnění

Jan Krásenský,2013-08-19 21:57:58

Svatá Tekla: V římskokatolické církvi je uctívána dne 23. září.
Svatá Perpetua: Římskokatolická církev si připomíná její památku spolu se svatou Felicitou v den jejich smrti, 7. března.

Tak tomu říkám retuš!

Odpovědět

je vůbec

Mojmir Kosco,2013-08-19 08:12:24

něco co křesťané nevyretušovaly ? Jedná se o náboženská dogmata a ty nelze historicky zkoumat jinak než v historickém kontextu. V době vzniku křesťanství v 1- 2 století bylo postavení žen v římském císařství zakotvené a nesvéprávné. Křesťane samozřejmě bodovali s myšlenkou rovnoprávnosti a to ve všech sférách společnosti od otrokářství přes ekonomiku po gender. Ovšem největší vliv na to že Konstantin přijal křesťanství a založil jí jako instituci měla jeho matka hříšná Helena

Odpovědět

Dosť podivné.

Milan Závodný,2013-08-18 22:23:25

Retušovanie žien začalo už Pavlom. To on, spolu s Petrom, viedli tvrdý boj proti Jeruzalemskej cirkvi, reprezentovanej Jakubom, bratom Ježiša, a Máriou z Magdaly. Chlapom ženská nešla do kariet, hoci ten spor bol vedený najmä kvôli tomu, že si neboli istý, čo vlastne hovoril Ježiš: prijať pohanov, či nie? Ale Máriu nemohli vystáť. Ježiš mal k ženám veľmi pozitívny vzťah, ale v tej dobe to nebolo v poriadku. Než prišiel Konštantín, boli už kresťania rozdrobení na viacero prúdov. Ale ten, ktorý zvíťazil, ženám rozhodne neprial.

Odpovědět


Pavel Bílek,2013-08-19 00:31:16

O vlivu Marie z Magdaly na Jeruzalémskou církev mně není nic známo. Můžete, prosím, upřesnit, co o něm víte?
Pavel radikálně zrovnoprávnil ženy s muži, viz Galatským 3,28. V pozdějších listech, které jsou Pavlovi pouze připisovány, jsou už ženy potlačovány. K tomuto posunu došlo už v 1. století.
Listy Korintským jsou skutečně Pavlovy, proto může být matoucí, že 1. Korintským 14,34-35 je silně proti ženám. Některé rukopisy ovšem umisťují verše 34-35 za verš 40 (zdroj: http://drswiney.org/john/ehrman.html), takže nejspíš vznikly později jako doplňující poznámka na okraji. Podobně to bylo zřejmě i s jinými pasážemi, ne vždy se ale dochoval odlišný rukopis.

K tématu novozákonních pramenů jsem si dovolil napsat článek http://www.quantum-mechanics.eu/O_puvodu_evangelii.html

Odpovědět


Radim Dvořák,2013-08-19 02:49:45

2 Pavel Bílek: Ty vaše kecy, 100x obracení 2000 let starého hovna, které v delírku vymyslel místní zneuznaný úchyl, není vám to trapné? I 10leté dítě by se po minutové analýze podělalo strachy, že lže.

Odpovědět


2 Pavel Bílek

Radim Dvořák,2013-08-19 02:52:00

Nejlepší jsou ty GPS souřadnice, to mě vždycky dostane!

Odpovědět


p.Bílekovi

Milan Závodný,2013-08-19 07:12:43

Mám tuším dva dokumenty natočené z viasat history pojednávajúce o hlbokom spore medzi spočiatku len dvomi kresťanskými cirvami: Skupina Jeruzalemských a skupina okolo Petra a Pavla. Nakoniec ten spor je popísaný aj v Skutkoch, pokiaľ viem. Išlo najmä o to, či má mať príslušník odrezaný kúsok z kože na penise alebo nie. Tie ženy boli brané ako nepríjemná kauza. Ježiš totiž evidentne ženám prial, Márii dokonca zveril následovníctvo, veď Peter ho zradil, takže čo. Ježiš sa stále potýkal s notorickým nepochopením, tí jeho apoštoli nie a nie pochopiť, že on je boh. Len Mária, tá ho milovala, tak mu verila všetko.

Odpovědět


Jiří Havránek,2013-08-19 18:19:20

pohled na postavení žen byl na jedné straně ovlivněn hebrejským pohledem -starý zákon a na druhé straně evangelii a řeckou dominantní kulturou. Je zřejmé, že křesťanští Řekové akceptovali primárně evangelia a z nich se odvíjejílo postavení žen. Mimochodem církevní otcové té doby museli najít řešení i pro vzdělaného Řeka tehdejší doby, který v řeckých školách se naučil vážit světového pořádku, studovat jeho zákonitosti, hledat moudrost. Zde akcentace zázraků, která byla dominantní u semitů nepomáhala. Řešení bylo nakonec nalezeno v jasných napomenutích evangelia, která najednou měla smysl v řeckém prostředí a kultuře.(zdroj T. Špidlík)

Odpovědět


Jiří Havránek,2013-08-20 10:07:55

Malinko doplním. Zde akcentace zázraků, která byla dominantní při evangelizaci u semitů, nepomáhala. Byly to jiné myšlenkové světy. U semitů té doby i za to, že padá déšť kolmo nebo šikmo mohl Bůh a zázraky byly projevem jeho moci. Vzdělaný Řek té doby již hledal a nacházel přírodní zákony a tyto zákony byly považovány za dílo boží.

Odpovědět


Jiří Havránek,2013-08-20 10:32:38

Tedy Boží moudrosti.

Odpovědět


Oni,

Milan Závodný,2013-08-20 19:07:10

tí semiti, boli celkovo dosť natvrdlí, aj chrám si museli dať postaviť niekomu cudziemu. Ešte, že im prišli Chazari na pomoc.

Odpovědět

Možná

Jan Privoznik,2013-08-18 10:49:20

Když letos církevní restituce zvýší výdaje státu o půl miliardy a tedy zhruba polovinou jim ze svých kapes budou přispívat ženy, třeba vztah tak trochu z vděčnosti k nim změní. Možná právě toto je začátek jejich rehabilitace, podobně jako u Jana Husa, Giordana Bruna, Galilea,...

Odpovědět


Možná?

Marcel Koníček,2013-08-18 21:47:25

No, co já vím, tak na svatou Perpetuu nikdo nezapomněl. Pořád se k ní modlí například v litaniích (bývá zmiňovana s Felicitou). Já osobně jsem něvěděl mnoho o jejím životě, ale její jméno mi nebylo neznámé.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz