Smutný poznatek pro chemoterapii  
aneb zombie rakovinné buňky

 

Zvětšit obrázek
Pojem autofágie pochází z řečtiny. Známe ho například z heraldiky jako Uroboros, ofis úroboros, požírač ocasu. Je starým magickým symbolem a najdeme ho jak na sarkofágové skříni Tutanchamonovy pohřební výbavy, tak na dalších starověkých památkách kultur Číny (kde místo hada zaujal draka) i Ameriky. Symbolizuje většinou svět podléhající věčnému koloběhu zrození a smrti. Nejvíce se rozšířilo používání symbolu hada ve východní části Středomoří. Pro gnostiky byl totiž obrazem světa, z jehož koloběhu měla být lidská duše vysvobozena. Ranné křesťanství gnostiky nemělo v oblibě a na urobora shlíželo jako na pohanské a kacířské znamení. Nejspíš proto na dlouhá staletí upadl do zapomnění. Jako významný motiv se znovu objevuje až v pozdním středověku a stává se častým doplňkem alchymistických traktátů. Kredit: Theodoros Pelecanos, traktát Synosius (1478), Wikipedia

Chemoterapie není pro buňky nic, co by se jim líbilo, zvláště pro ty zvrhlé, ostatně proto jim to také děláme. Jedovatými lektvary jim hatíme chuť k jídlu. Odborníci neříkají, že je pak buňkám zle, mají na to termín metabolický stres. Ten je pro rakovinu zvlášť nepříjemný, protože jeho buňky jsou obzvláště žravé. Musejí takové být, když se chtějí rychle množit, což většinou rády dělají. Rostoucí tumor tak ve svém okolí všechno sbodne a slušné zdravé buňky v sousedství často živoří. Sobeckého apetitu se ale dá v léčbě využít. Využívá toho chemoterapie. Stačí buňkám připravit co jim chutná, i když jim to škodí. Takové trójské koně pak mnohem více hatí náladu rakovině, než zdravým buňkám. To proto, že buňky jsou nejvíc při chuti, když se množí a to je u zdravých buněk podstatně méně časté, než u těch zvrhlých.

 

 

Andrew Thorburn,
University of Colorado
Denver

Znechucení radosti z obžerství ale není všelék na buněčnou zvrhlost. Při hladovce se buňky uchylují k trávení sama sebe. Odborníci pro to mají výraz autofágie. Nejde o žádnou novinku, je to ověřený mechanismus starý téměř jako sám život. Prakticky každý životaschopný organismus se podle toho chová, ten státní nevyjímaje. I on, když není kde brát, pobere živnostníkům a pak doufá, že krize pomine hodně brzo. Stejně to dělá i ta buněčná rakovina. Když jde do tuhého, začne likvidovat a trávit i své plně funkční a potřebné organely. Hlad je zlý a tak vše co oddálí okamžitý kolaps, byť jen na krátko, je lepší než když se nedělá nic. A proto chemoterapie není vždy tak úspěšná, jak by teoreticky  měla být. Na vině je zmíněná autofágie.
 


Název pochází z řečtiny a Staří Řekové jí malovali jako propleteného hada požírajícího svůj vlastní ocas, často ve tvaru nekonečna.  Dnes se na autofágii už nedíváme jako na symbol našeptávače a něco zlého, ale spíš jako potřebnou ekologickou instituci zabývající se recyklací. Biologové si myslí, že je pozůstatkem pradávných buněčných žaludků, které ještě dnes dělají vše tak, jak byly kdysi zvyklé. Okolo nepotřebných proteinů a kousků DNA, které se v buňce jen tak zbůhdarma poflakují, vytvoří membránový obal. K zapouzdřeným nepotřebnostem pak přilákají lysozomy (váčky s enzymem) a ty pak vykonají, zač jsou placeny. Tomu, co se v takovém kotlíku pak děje chemici říkají proteolýza. Z ní vypadávají  peptidy a aminokyseliny a ty lze vrátit zpátky do hry v něčem užitečném a když hrozí buňce energeticky blackaut, řeší tak i svou momentálně špatnou energetickou bilanci.


 

Zvětšit obrázek
Mitochondrie dodávají buňkám energii. Jakmile se s dodávkami adenosintrifosfátu odmlčí, bylo to považováno, za předzvěst blížícího se neodvratného špatného konce buňky. (Kredit: Louisa Howard, Wikipedie)

Autofágie je pro zlé časy užitečným udělátkem, které dokáže vytrhnout trn z paty, když buňka začne mít nedostatek kyslíku, živin, nebo když se hodně globálně oteplí, případně nám radiace přivodí v buňkách hodně poškozeného odpadu. Čím více jí vědci přicházejí na chuť, tím jsou přesvědčenější, že má hodně co mluvit i do řady nervových, svalových a infekčních chorob.
autofágii vděčíme za hodně. Kromě recyklace, spolu s nepotřebnými zbytky umí zhltnout i škodliviny, které se nám do těl vecpou s nezřízeným životním stylem. I ty v buňkách opouzdří a za pomoci enzymů rozebere na „prvočísla“, která už neškodí, nebo alespoň ne tak moc. Nejvděčnější jsou za to ledviny a mozek, kde takoví hosté pášou největší neplechu. Jenže na světě už to tak chodí,  že i dobré věci se umí zvrtnout. autofágie nemile účinkuje v karcinogenezi. 


 

Zvětšit obrázek
V Denveru u "Thornburnů" hodlají přijít na způsob, jak proces autofágie v buňkách řídit. To by mělo naše skóre v zápasu s rakovinou hodně vylepšit.

Když buňka mele z posledního
Za známku nastávající buněčné smrti se často považuje, když se v buňce začne rozpadat její energetická soustava. Jejím základem jsou mitochondrie, což jsou do značné míry autonomní instituce a jejich Velký bratr (buňka) je nemusí vodit za ručičku. Nechává je starat se samy o sebe a ponechává jim i vlastní „myšlení“ se soukromou databázi informací (mají vlastní DNA). Jsou to takoví malí nitrobuněční živnostníci a když ti začnou kolabovat, je to předzvěst hodně rychlého konce. Alespoň tak jsme si to mysleli.
Tým  Andrew Thorburna z Cancer Center na Colorado University má na mitochondrie názor poněkud odlišný, blízký tomu, jaký presentoval náš Jan Mládek, za což se pak zase omlouval, že to tak nemyslel. Thornburn není politik ale dnes a denně pracuje s rakovinnými buňkami. Platí ho za testování účinnosti cytostatik a jeho tým se rovněž řídil obecně uznávaným lékařským kriteriem, při němž se úspěšnost léčby cytostatiky hodnotí podle toho, zda se v buňkách nádoru začnou „rozpadat“ mitochondrie. Mělo se totiž za to, že když místo adenosintrifosfátu (ATP), na jehož výrobu jsou mitochondrie úzce specializovanými borci, začnou uvolňovat proteiny, že to je známka celkové degradace systému. Takový stav se popisoval s jediným možným koncem - buněčnou smrtí. Jenže se ukazuje, že to někdy je složitější. Popsané kriterium mitochondriální ATP neprodukce dál zůstává známkou toho, že naše snaha škodit buňkám je úspěšná, nicméně se ukázalo, že pro kýžené vypořádání se s rakovinou to nemusí nic znamenat. Thorburnův tým tak nejspíš narazil na to, proč i účinná cytostatika někdy selhávají. Podle vědců za to může jen část rakovinných buněk a to těch,  které autofágii zvládají zvláště bravurně a s jejíž pomocí pak „uspěšnou“ léčbu překabátí. Mechanismus autofágie se ukazuje být tvrdým oříškem a vše se ještě zkomplikovalo daším zjištěním, že různé rakoviny regulují svou autofágii podle typu cytostatika. I když nové poznatky zatím nic nevyřešily, mají v sobě i něco málo optimismu. Upřesnily, na co bude dobré se zaměřit. Pokud by se podařilo najít způsob, jak rakovinným buňkám jejich autofágii přibrzdit, z kladených cytostatických pastí by se jim už tak snadno vysmeknout nepodařilo.   

 
Literatura: Cell Reports
University of Colorado Denver

Datum: 09.04.2014 11:30
Tisk článku

Související články:

Čaj z chlorované vody     Autor: Josef Pazdera (17.09.2021)
Vyšetrenie nádorovej DNA vo vzorke krvi čiastočne nahradí skríningovú kolonoskopiu     Autor: Matej Čiernik (24.06.2021)
Vakcinovaným ženám prudce rostou rizikové nálezy z mamografu     Autor: Josef Pazdera (10.03.2021)
O rakovině, střevech a CD47     Autor: Josef Pazdera (13.03.2020)
Mají genotoxické karcinogeny práh účinku?     Autor: Miloslav Pouzar (05.02.2020)Diskuze:

mikrovlnka a rakovina

Zdenka Galajdova,2014-04-20 16:34:54

Pro Pavla Hudečka:
1. Mikrovlnkou ozářené potraviny ztrácí 60-90% životního energetického pole a ozařování urychluje strukturální rozpad potravin.
2. Ozařování vytváří rakovinu způsobující látky v mléce a obilovinách.
3. Ozařování mění základní látky jídla, což způsobuje poruchy zažívání.
4. Ozařování mění chemii jídla, což může vést k selhání lymfatického systému a degeneraci schopnosti těla chránit se proti rakovinovému růstu.
5. Ozářené potraviny vedou k vyššímu výskytu rakovinových buněk v krevním řečišti.
6. Ozařování změnilo rozklad základních látek, když byla syrová, vařená nebo zmrazená zelenina vystavena ozařování byť na velmi krátkou dobu a vytvořily se volné radikály.
7. Ozářené potraviny způsobily rakovinový růst v žaludku a střevech, celkovou degeneraci periferních buněčných tkání a postupný rozpad zažívacího a vylučovacího systému u statisticky významného počtu lidí.
8. Ozářené potraviny snížily schopnost těla využít vitaminy B-komplexu, vitamin C, vitamin E, základní minerály a lipotropika.
9. Mikrovlnné pole v blízkosti mikrovlnky způsobilo také spoustu zdravotních problémů.

10. Ohřívání připravených jídel v mikrovlnce, na teplotu dostatečnou pro konzumaci, vytvořilo:
* d-Nitrosodietanolamin (velmi známou rakovinotvornou látku)
* destabilizaci aktivních proteinových bimolekulárních sloučenin
* vytvoření vázacího efektu na radioaktivitu v atmosféře
* vytvoření rakovinotvorných látek v proteinovo-hydrosylatiových sloučeninách v mléce a zrninách.

11. Mikrovlnné emise způsobily také změnu katabolického (rozkladného) chování glukosidu - a galaktosidu - prvků ve zmraženém ovoci, když je tímto způsobem rozmraženo.
12. Mikrovlny změnily katabolické chování rostlinných alkaloidů, když jim byla syrová, vařená nebo zmražená zelenina vystavena dokonce i na velmi krátkou dobu.
13. Rakovinu způsobující volné radikály se vytvořily v určitých molekulárních formacích stopových minerálů v rostlinných látkách, obzvláště v syrové kořenové zelenině.Mike z Natural News o mikrovlnách říká:
"Nárůst široce rozšířeného nedostatku živin v západním světě koreluje téměř dokonale se zavedením mikrovlnné trouby. Není to žádná náhoda. Mikrovlnky ohřívají potraviny prostřednictvím procesu vytváření molekulárního tření, ale toto molekulární tření rychle ničí jemné molekuly vitaminů a fytoživin (rostlinných léčiv) přirozeně se vyskytujících v potravinách.
Jedna studie ukázala, že mikrovlnami ozářená zelenina měla zničených až 97% nutričního obsahu (vitaminy a další rostlinné živiny, které brání vzniku nemocí, posilují imunitní funkce a zlepšují zdraví)." "Jinými slovy, pojídání syrové brokolice poskytuje přírodní protirakovinnou medicínu, která je extrémně účinná v zastavování růstu rakovinových nádorů. Ale mikrovlnné ozáření brokolice protirakovinné živiny ničí a činí potravu "mrtvou" a nutričně prázdnou.
Existují dokonce určité důkazy, že ozařování ničí přirozenou harmonii molekul vody, což vytváří energetický vzorec chaosu ve vodě nacházející se ve všech potravinách. V podstatě běžný výraz "ozařování" je velmi příhodný: používání mikrovlnky je jako házet na své jídlo atomovku a pak jíst spad. (Nicméně z pojídání mikrovlnami ozářeného jídla radiaci neobdržíte. Ale nedostanete ani příliš živin)."

Takže pokud se chystáte použít mikrovlnnou troubu, doporučuje, abyste odešli z kuchyně. Americká FDA radila "nestůjte před mikrovlnkou delší dobu".
(Pozn Alue: Tady je něco sakra špatně. Nemáte stát u zapnuté mikrovlnky, ale jídlo z ní klidně jíst můžete?!? Řekli vám A, ale B si už musíte domyslet sami!)


to je jen jeden namátkou vybraná argumentace... al zkuste si to s těmi dvěma květináči a zalévajete dle návodu. Pak mikrovlnku vyhodíte.

Odpovědět


Pavel Hudecek,2014-04-21 10:59:48

(moje číslování nesouvisí s Vaším)
1. Neuvádíte odkaz na žádné hodnověrné zdroje.
2. A ještě tam máte ptákoviny typu "životního energetického pole" - To kdyby někdo prokázal, dostane od nadace Jamese Randiho 10 milionů dolarů a asi by toho byly plné noviny:-)
3. Zkoušel jsem mikrovlnit živé octomilky.
- Když bylo uspořádání takové, že se nepřehřály, tak potom normálně žily a množily se, stejně jako skupina co mikrovlnkou neprošla.
- Když se přehřály, byly sterilní.
- Stejně sterilní byly ale i ty, co se nacházely ve skleničce, kterou jsem jen ohřál potopením do horké vody.
4. Při mikrovlnění pro jistotu nestrkám hlavu těsně k mikrovlnce, ale myslím si, že by to stejně nevadilo. Ovšem zatím jsem nenarazil na důvod, proč nejíst v ní ohřáté potraviny.
5. Všechno má samozřejmě svá specifika. Když vidím, jakým způsobem někteří lidé ohřívají potraviny v plastových nádobách, konstatuji, že to bych nejedl.

Odpovědět


Pavel Hudecek,2014-04-21 12:38:50

Ještě dodatek k mému bodu 5:
Ze stejného důvodu preferuji kovové rychlovarné konvice před plastovými. Mimochodem je někdy velmi vtipné vysvětlit prodavačce v elektru, že je mi jedno, zda je kovová z venku a že chci hlavně kovovou zevnitř:-)
Nejvíc mě pak fascinují lidé, kteří naplní celou konvici, aby si z ní udělali jeden malý šálek kávy a ty další si pak dělají z té samé vody, co celé hodiny pobývala horká v plastové nádobě. Na chuti kávy to zřejmě poznat není, čaj má pak plastovou příchuť. Z toho, co vím o účinnosti některých hormonálních disruptorů z plastů, je celkem jasné, že když pití chutná plastově, tak moc zdravé nebude.

Vzhledem k tomu, že účinky hormonálních disruptorů víceméně odpovídají tomu, co popisujete v bodech 5, 7, 8 (a taktéž by měly stejné výsledky, jako věci které popisujete v bodech ostatních), tak by mě nepřekvapilo, kdyby ten "Mike" měl pravdu, ale s jedním drobným detailem: Nemůžou za to mikrovlnky, ale plastové rychlovarné konvice, balená voda v plastových lahvích, olej v ...

Odpovědět


Ještě pár poznámek

Pavel Hudecek,2014-04-21 21:54:18

k tomu pamfletu, co jste sem okopírovala:

d-Nitrosodietanolamin:
Vzniká všemožným pálením organických látek. Např. v cigaretách, na pánvičce, v ohníčku, ...

"destabilizaci aktivních proteinových bimolekulárních sloučenin":
Tady prostě někdo kdysi vytvořil směsku odborných termínů, kterým sám nerozuměl a všichni antimikrovlnisti to po něm papouškují:-)

"vázacího efektu na radioaktivitu v atmosféře":
To je klasický příklad nepochopení rádiových vln, radioaktivity, případně obojího. Někdo prostě spojil podobné termíny kterým sám nerozuměl a všichni antimikrovlnisti to po něm zase kopírují...

změna katabolického chování:
Rozklad složitých organických látek může probíhat milionem způsobů. Ale u potravin na tom nezáleží. Žaludeční šťávy všechno rozštěpí na ještě menší fragmenty, takže je úplně jedno, jak vypadal meziprodukt.

"přirozenou harmonii molekul vody":
WTF?

"ohřívají potraviny prostřednictvím procesu vytváření molekulárního tření":
Klasické ohřívání spočívá v tom, že atomy/molekuly ohřívajícího povrchu chaoticky kmitají a toto kmitání prostřednictvím nárazů přenášejí na atomy/molekuly ohřívaného materiálu. Tzn. všechno to do sebe mlátí, tře se a všelijak mele. Je to naprosto chaotický proces, kdy různé molekuly předávají náhodné množství energie, od velmi podprůměrného, až po velmi nadprůměrné (tzn. jako kdyby jedna měla třeba -100 °C, jiná +300 a většina ostatních něco mezi) Ostatně právě to je podstatou tepla. Mikrovlny jsou v tomto ohledu vlastně velmi šetrné, protože každý foton předává stejně nepatrnou energii, jenžto v případě běžné mikrovlnky odpovídá teplotě dosti blízké absolutní nule (cca 0,02 K). Mikrovlny tedy místo chaotického mlácení "hlava nehlava" molekuly jen velmi jemně pošťuchují.

---
Hlavně si zkuste zopakovat ten experiment s vodou, jen nezapomeňte obě vody vařit:-)

Odpovědět

nechápu proč

Zdenka Galajdova,2014-04-16 12:45:40

nechápu proč se pořád zkouší už málem sto let dokolečka dokola chemoterapie, když existuje tolik jiných způsobů, jak bujení zastavit a zlikvidovat. Ale at už se zvolí jakákoliv možnost, vždycky je základem totální změna stravy a myšlení.
Syrové ovoce a zelenina, žádné maso a mléko - a už vůbec ne mikrovlnky , fastfoody a jiné moderní vynálezy.
Zváště u psů děsivě násobně stoupl výskyt rakoviny po zavedení granulí.
Strava je prevence a také nezbytný doplněk léčky, pokud se již stalo.
Ale doktoří do omrzení mučí své pacienty chemoterapií... úplný středověk.

Odpovědět


Pavel Hudecek,2014-04-17 11:51:16

Můžete nějak podrobněji rozvést, proč "a už vůbec ne mikrovlnky" ?

Odpovědět


Zdenka Galajdova,2014-04-20 16:41:46

Zkuste si zalévat po dobu asi 14 dnů jednu kytku vodou z vodovodu a druhou úplně stejnou naopak vychladĺou vodou z mikrovlnky. ... uvidíte a pochopíte.

Odpovědět


Voda a mikrovlnka

Zdenka Galajdova,2014-04-20 16:42:16

Zkuste si zalévat po dobu asi 14 dnů jednu kytku vodou z vodovodu a druhou úplně stejnou naopak vychladĺou vodou z mikrovlnky. ... uvidíte a pochopíte.

Odpovědět


Voda a mikrovlnka

Zdenka Galajdova,2014-04-20 16:42:48

Zkuste si zalévat po dobu asi 14 dnů jednu kytku vodou z vodovodu a druhou úplně stejnou naopak vychladĺou vodou z mikrovlnky. ... uvidíte a pochopíte.

Odpovědět


Voda a mikrovlnka

Zdenka Galajdova,2014-04-20 16:44:10

Zkuste si zalévat po dobu asi 14 dnů jednu kytku vodou z vodovodu a druhou úplně stejnou naopak vychladĺou vodou z mikrovlnky. ... uvidíte a pochopíte.

Odpovědět


Re: Voda a mikrovlnka

Pavel Hudecek,2014-04-21 10:43:18

Já to tedy zkusím, ale s drobnou obměnou: Obě vody budou převařené. Jedna v mikrovlnce a druhá na vařiči. Pro jistotu obě ve stejné skleněné nádobě. Možná přidám ještě 3. květináč, kde bude se bude zalévat nevařenou.

Že bude rozdíl vařená/nevařená, by mě zas tak moc nepřekvapilo:-)

Odpovědět


Jěště k té vodě

Pavel Hudecek,2014-04-21 11:50:14

Trochu jsem bádal a závěr je, že pro rostliny je velmi důležitý kyslík rozpuštěný ve vodě. No a ten se vařením spolehlivě vyžene.

Odpovědět


mikrovlnka a klicivost

Viliam Rockai,2014-04-29 10:50:17

osel to uz skusil za nas:

http://www.osel.cz/index.php?clanek=4989

Odpovědět

To nie je had,

David Cech,2014-04-14 10:07:47

ma 4 nohy...

Odpovědět

Už je načase

Rene Mikolas,2014-04-10 05:37:24

Na chemoterapii sa už 60 rokov nič nezmenilo. Dokonca zabíja (privodzuje smrť) aj zdravým bunkám. A dokonca, podľa istých štúdií, vytvára enzýmy rakovinu podporujúce.
Čo takto riešiť príčinu a nie stále následok?

Odpovědět


To bychom ji museli znát

Pavel Hudecek,2014-04-10 14:10:28

A i když některé příčiny známe, tak řešení není úplně snadné, neb by to většinou od lidí vyžadovalo značné odříkání:
- Nekouřit a nechlastat, to je ještě celkem snadné.
- Ale zkuste 90 % populace vysvětlit, že se mají zcela vzdát např. všech jídel, ve kterých došlo při tepelné úpravě ke ztmavnutí (takže namátkou: žádné pečené, smažené, pražené) a že v dospělém věku mají razantně omezit přísun živočišných proteinů, tedy masa a že by měli celkově jíst málo.
- A pak jim řekněte, že tím velmi snížili šance na rakovinu, ale rozhodně ne 100%...

Odpovědět

Tak ja to trocha zamotám

Rene Mikolas,2014-04-10 05:30:14

Každý človek v živote klame a to i ten najpoctivejší. Kedy k tomu pristupuje?
Keď tým klamstvom zachraňuje väčšiu hodnotu než má tá lož.
Obyčajne to robia deti, lebo ony nemajú nijaké iné prostriedky na to aby si zachránili lásku najbližších. Preto je nemúdre trestať deti bez rozmyslu.

Odpovědět

K myšlienke dňa- keďže inde to nejde

Stefan Urge,2014-04-09 13:57:59

Omylom je Schopenhauerovo tvrdenie: "Na světě jen jediný tvor lže: člověk."

Už len mimikry je klamstvo, ale redaktori Osla by mali vedieť, že aj zvieratá preukázane klamú. Napr. šimpanzy sa dokážu vmyslieť do úmyslov konkurentov a začnú sa chovať zavádzajúco aby dosiahli svoj cieľ. :-) Samozrejme, že viem že ide o aforizmu ale myslím že cieľom OSLA je medziným aj osveta. Pekný deň

Odpovědět


Můžeme se mýlit ale

Josef Pazdera,2014-04-09 16:40:45

u Schopenhauera a redaktorů Osla pojetí lži souvisí s morálkou a etikou. Příkladem může být lež, že „dárky nosí Ježíšek“. Nebo lež milosrdná, kterou pácháme ve snaze neublížit jinému krutou pravdou, kterou by nemusel unést. Ani tu zvířata neumí. Většina z nás se již také setkala s lží zlomyslnou, kterou dělají lidé jiným lidem jen proto, aby někomu ublížili. A to i přesto, že kromě zvrhlého pocitu z konání zla, to pro ně žádný užitek nemá. Zvířata jsou v tomto ohledu rozumnější. To co máte na mysli, například Vámi zmíněné mimikry, chování ve snaze protivníka zastrašit, vypadat větší,... to redaktoři osla, spolu s autorem citátu nepovažují za lež ale klam. A rozdíl je právě v tom, co takové chování či evolucí vyvinuté znaky, svému nositeli přináší. Ostatně už ve Starém Řecku měli bohyni pro lež a klam. Byla dcerou noci a říkali jí Apaté. Také tehdy již tyto dva pojmy rozlišovali a dokonce mnohem striktněji. Dodnes i ve slovenštině z toho zůstaly lož a klamstvo, u nichž významově z dob Starých Řeků, stále něco zůstává. Citát si dovolíme ponechat tak jak je. Třeba proto, abychom tomu, co činí ostatní tvorové, neříkali že "lžou". A také proto, že když nás bude více, co začneme po vzoru Starých Řeků rozlišovat, co je klam a co je lež, bude se nám žít na světě o něco upřímněji.

Odpovědět


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace