Sérum pravdy Dr. House  
„Pod vlivem této látky nelze zapojit představivost. Lidé, na které působí, nejsou schopni zkonstruovat lež, protože nemohou logicky myslet“.

Skopolamin
Skopolamin

Výše uvedená slova jsou od Dr. Roberta Ernsta House (1875-1930) - muže, kterého vynálezce polygrafu (jinak též detektoru lži) dr. John A. Larson (1892-1965) charakterizoval následovně: „Vezme-li v úvahu výsledky jeho výzkumů, nemůžeme přisuzovat příliš vysoký kredit tomuto energickému idealistovi, který zemřel vprostřed práce s nezvratným přesvědčením, že jeho metoda je snad čímsi velice hodnotným….“

 

Amytal (Kredit: Fuzzform, licence CC BY-SA 3.0)
Amytal (Kredit: Fuzzform, licence CC BY-SA 3.0)


 

Ony výzkumy, jimž se Dr. House s takovou vervou věnoval, se týkaly skopolaminu. S využitím zmíněného alkaloidu ve směsi s morfinem v porodní anestezii při Twiligh sleep (šerospánek) se seznámil v roce 1916 v New Yorku a sám pak v Dallasu tuto techniku bez větších komplikací použil ve více jak pěti stech případech. Úspěšné vedení porodu vyžadovalo optimální dávkování anestetik tak, aby došlo k dostatečnému ovlivnění vědomí pacientek, ale přitom nedošlo díky spasmolytickému účinku skopolaminu k oslabení kontrakcí. Stav vědomí pacientek ošetřující lékař vyhodnocoval z reakcí na dotazy, které jim během výkonu pokládal.

 

Thiopental (Kredit: NEUROtiker. Licence CC BY-SA 3.0)
Thiopental (Kredit: NEUROtiker. Licence CC BY-SA 3.0)

 

„…zjistil jsem, že odpovědi mých pacientek jsou vždy správné (jedné rodičky se například zeptal na umístění vah v kuchyni a získanou informaci si poté ověřil u manžela). Ve svých výzkumech jsem tedy pokračoval a získal výsledky, které dostatečně prokazovaly, že pokud je člověk zcela pod vlivem daných léků, tak při citlivě prováděném dotazování bude odpovídat pravdivě na jakoukoli otázku, na níž zná odpověď…..“


Odhaduji, že nastávající maminky by povědomí o takto neomalené invazi do jejich soukromí příliš nenadchlo, ovšem Dr. House našel oblast, kde se daný účinek skopolaminu jevil jako velice žádoucí. V dallaské věznici poté provedl dva experimenty s vězni. V obou případech prý získal informace, které se předtím nevyskytovaly v policejních protokolech a které navíc nepřímo vedly k osvobozujícím rozsudkům. Mediální smršť, která se vzápětí strhla, byla plná obdivných tirád i nenávistných výpadů. Dr. House na to reagoval vlastní publikační aktivitou (mezi lety 1921 a 1929 mu vyšlo na dané téma 11 článků), emociálně laděnými veřejnými přednáškami, které na své náklady pořádal v řadě amerických měst a dalšími experimenty. V červnu 1923 na prezentaci v San Francisku shrnul hlavní výhody použití svého tzv. séra pravdy následovně:

 

 1. Každý člověk, jehož zadrží jako podezřelého, může sám sebe osvobodit či obvinit

 2. Nadále nebude nutné přiznávat imunitu známým zločincům, neboť jejich svědectví bude možné získat i bez jejich svolení

 3. Falešný svědek pod vlivem séra pravdy vypoví pravdivá fakta

 4. V době války špion prozradí své informace

 5. Podle statistik je pouze 1 z 10 obviněných odsouzen, těm vinným, kteří v současnosti uniknou, by v budoucnu mohla být vina prokázána

 6. Metoda zabrání loupežím a dalším kolektivním trestným činům – zločinci budou vědět, že stačí zadržet jednoho ze skupiny a ten prozradí jména všech ostatních

 7. Mnozí se raději přiznají, než by podstoupili výslech pod vlivem léků

 8. Nevinní nebudou vyslýcháni pomocí brutálních výslechových metod a nebude docházet k justičním omylům 

Dr House aplikuje sérum pravdy zločinci ve vězení v Texasu. (Fotografie z učebnice forenzní toxikologie z roku 1932)
Dr House aplikuje sérum pravdy zločinci ve vězení v Texasu. (Fotografie z učebnice forenzní toxikologie z roku 1932)

A nastane ráj na zemi, chtělo by se dodat. Jenže Housův optimismus ohledně zázračného séra nakonec nesdílel ani sám House. Ke konci téhož roku musel na přednášce v New Orleansu přiznat, že jeho dřívější pohled na psychologický účinek skopolaminu byl chybný. “Lidé pod vlivem této látky odpovídají na otázky s dětskou přímočarostí a upřímností, bez stopy vyhýbavosti, úskočnosti, klamu a podvodu, nevypovídají však nutně pravdu, ale to co je jako pravda uloženo v jejich vzpomínkách“. Obohacen o nové poznatky nyní doporučoval kombinované použití svého vynálezu spolu s detektorem lži.

 

 

Titulní stránka The Birmingham News. Vztahuje se k události ze dne 23. ledna 1923, kdy byli ve svém obchodě nalezeni Luig Vitellaro (42) se svou manželkou Josephine (32), mrtvi. Luigiho někdo zabil ve chvíli kdy zvedal pytel brambor a jeho manželku když se šla podívat co se stalo. Policie našla zkrvavenou sekeru a nůž zabalenou do novin. (Kredit: Jeff Roberts, Birmingham News)
Titulní stránka The Birmingham News. Vztahuje se k události ze dne 23. ledna 1923, kdy byli ve svém obchodě nalezeni Luig Vitellaro (42) se svou manželkou Josephine (32), mrtvi. Luigiho někdo zabil ve chvíli kdy zvedal pytel brambor a jeho manželku když se šla podívat co se stalo. Policie našla zkrvavenou sekeru a nůž zabalenou do novin. (Kredit: Jeff Roberts, Birmingham News)

 

Skopolamin se ale ani tak v policejní praxi příliš neujal. Obecně jsou známy pouze tři případy, kdy při vyšetřování na americkém území došlo k použití Housova séra pravdy a to s výsledky, které bylo jen těžko možné považovat za uspokojivé. V roce 1924 se pět podezřelých z Birminghamu ve státě Alabama při narkoanalýze (výslech pod vlivem drog) přiznalo, že během uplynulých tří let spáchali dvacet čtyři vražd s použitím sekery a toto přiznání se později potvrdilo. O čtyři roky později byl na Havaji vyšetřován případ vraždy spojené s únosem – obviněný čínský řidič se pod vlivem skopolaminu doznal k napsání vyděračského dopisu, což později popřel jak v bdělém stavu tak i při další aplikaci narkotik. Z vraždy byla později usvědčena jiná osoba. Třetí případ se odehrál v roce 1931 v Seattlu. Sérum pravdy bylo podáno podezřelému Decasta Earlu Mayerovi, s cílem zjistit místo, kam ukryl domnělou oběť vraždy. Výslech prováděný tímto způsobem byl však soudním příkazem zastaven s odkazem na ústavou zaručené právo obviněného nevypovídat sám proti sobě.

 

Poznámka redakce: Autor článku, analytický chemik Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D., se účinky toxických látek na lidský organismusdlouhodobě zabývá a je autorem knihy Kalich hořkosti. Podrobnosti ZDE.
Poznámka redakce: Autor článku, analytický chemik Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D., se účinky toxických látek na lidský organismusdlouhodobě zabývá a je autorem knihy Kalich hořkosti. Podrobnosti ZDE.

 

Ve druhé polovině 30. let se začaly pro účely narkoanalýzy testovat různé typy derivátů kyseliny barbiturové jako thiopental sodný či amytal sodný. Přestože se tyto látky jevili jako celkově bezpečnější, ani s jejich pomocí se nepodařilo překonat hlavní nevýhodu této techniky výslechů. Autoři z Yale Medical School ji v roce 1953 popsali následovně:

 

„…..na základě experimentálních a klinických studií lze učinit závěr, že pouze osoby, které mají vědomé a nevědomé důvody tak učinit, vykazují tendenci se během výslechu pod vlivem léků přiznat. Na druhou stranu, někteří jsou schopni odepřít poskytnutí informace a jiní, zejména neurotici, dokáží i lhát. Existují i osoby ovlivnitelné tak, že v reakci na sugestivně kladené otázky budou popisovat chování, jehož se ve skutečnosti nikdy nedopustily…..


V období po druhé světové válce tedy snad platilo, co v roce 1949 napsal ve své stati o narkoanalýze prof. A. Ley:

 

Je nemožné vlámat se do lidské mysli. Někteří lidé doufají, že narkoanalýza může sloužit jako univerzální klíč, který umožní v lidské mysli slídit. Těchto snah však musí být zcela zanecháno…“ No – kéž by to stejně platilo i dnes…

 

Literatura

 1. Geis G., In Scopolamine veritas, Journal of Criminal Law and Criminology 50 (4), 347 – 357 (1959).

 2. Moenssens A. A., Narcoanalysis in Law Enforcement, Journal of Criminal Law and Criminology 52 (4), 453-458 (1961).

 3. Dession G. H., Freedman L. Z., Donnelly R. C., Redlich F. C., Drug-induced revelation and criminal investigation, Yale Law Journal, 315-347 (1953).

 4. Winter, A.. The Making of "Truth Serum," 1920-1940, Bulletin of the History of Medicine, 79(3), 500-533 (2005).

Datum: 14.12.2015
Tisk článku

Související články:

Ani vědcům nelze věřit....všechno     Autor: Miloslav Pouzar (01.01.2010)
Modří mužové     Autor: Miloslav Pouzar (26.01.2011)
Nikotin, vražda a sebevraždy     Autor: Miloslav Pouzar (03.02.2011)
Saturnova kletba aneb příběh několika kolik     Autor: Miloslav Pouzar (19.01.2015)
Kebule v rukách podvodníků, lupičů, pytláků a homeopatů     Autor: Miloslav Pouzar (28.03.2015)
Cholera či otrava arsenikem - nač zemřel Petr Iljič Čajkovský?     Autor: Miloslav Pouzar (15.09.2015)
O porodech v šerospánku     Autor: Miloslav Pouzar (09.12.2015)Diskuze:

To "sérum" opravdu funguje ..

Bohumil Vikl,2015-12-16 10:04:14

.. jen je spíše problém, jakým lidský mozek pracuje s objektivní pravdou. Ta je vždy "uložena" subjektivně a i člověk sám, se dokáže o něčem přesvědčit a mít to za pravdu ... takže byť vypovídá objektivní nepravdu, pro něj to pravda je a tedy mluví pravdu .. svou pravdu.

Třeba stačí, aby byl člověk s vyšší inteligencí, mírně paranoidní, vám bude schopen celé hodiny pokládat logické do sebe zapadající argumenty, že někdo je proti němu, do takové míry (záleží na výši jeho inteligence), že vám nakonec nezbude nic jiného, než danou věc posoudit, pouze svou životní zkušeností - vlastním common sense.

A míra paranoie ruku v ruce s důvěrou k vám, je rozhodující zda daný člověk zboří svůj logicky vystavěný aparát konspirace a uvěří vám, že se plete ..

V kinematografii třeba: Memento (2000), Prokletý ostrov (2010), Věčný svit neposkvrněné mysli (2004)

Odpovědět

Jiří Kos,2015-12-15 11:27:10

Kdysi jsem četl názor jednoho psychologa, že dítě se stává skutečným člověkem až v okamžiku, kdy pochopí, že je možné lhát. Do té doby to neví a je údajně jen takovým zvířátkem.

Odpovědět

In vino veritas

Ondra Dvořák,2015-12-15 00:01:48

Když nad tím tak uvažuju, tak by celá myšlenka nemusela být až tak k zahození. Amital a Thyopental jsou na moje gusto trochu silná káva, možná by stačilo dávat podezřelým tři čtyři sklenky vína.

Odpovědět

takový malý momentální nápad…

Pavel Foltán,2015-12-14 23:12:58

věta z článku:
"Výslech prováděný tímto způsobem byl však soudním příkazem zastaven s odkazem na ústavou zaručené právo obviněného nevypovídat sám proti sobě."
Představte si to zděšení celé soudní/trestní/vládní mašinérie, když si uvědomili, že by nějaká taková zaručená a fungující metoda mohla být použita k výslechům jich osobně. Kolik másla na hlavě, křiváren, průserů, křivých účelových rozhodnutí by se provalilo.
Něco takového nikdy žádná vláda nedovolí – byl by to její konec. Jen si představte aplikaci takové látky na vládnoucí garnituru Evropy v dnešní době. Dozvědět se čí "zásluhou" a za jakým účelem dochází k plánované, postupně se zrychlující kulturní i hospodářské demontáži naší evropské civilizace.

Odpovědět


Re: takový malý momentální nápad…

Ondra Dvořák,2015-12-14 23:35:29

:-)


...


Ono to také souvisí s presumpcí neviny. Nejde říct, - my sice věříme(předpokládáme/presumujeme), že říkáte pravdu - ale pro jistotu vás nafetujeme. :-)))

Odpovědět


Re: takový malý momentální nápad…

Ondra Dvořák,2015-12-14 23:48:55

Mě zaujala pasáž, že někteří byli osvobozeni až potom, kdy pod vlivem séra pravdy bezelstně řekli jak to skutečně bylo. Nebo-li, že to byli tak notoričtí lháři, za ani za vědomého stavu nebyli schopni říct pravdu, která by je z toho konkrétního skutku vyvinila.

Odpovědět

Ondra Dvořák,2015-12-14 22:28:45

Lži je ve společnosti obecně dáváno mnoho prostoru a svobody. Lež se dá pojmout jako fenomén, časový úsek, ve kterém vědomě podáváte nepravdivé informace. Lidský život by se teoreticky mohl rozfázovat na pravdivé a lživé. Oscilace mezi jedním a druhým a příklon k jednomu a druhému se vytváří v dětství.

Život ve lži má samé nevýhody, jakkoliv se krátkodobě může zdát výhodný. Lež si vždy musíme pamatovat, abychom ji mohli opakovat. Pravda nepotřebuje nikam ukládat, je samozřejmá. Navykne-li si mysl, osobnost lhát, přemění se - i nereflektovaně - veškerá jeho duševní kapacita na jedno velké úložiště lží.

Odpovědět


Re:

Jan Šimůnek,2015-12-15 06:49:33

To se dá vysvětlit poměrně snadno: Abrahámovská náboženství (judaismus, křesťanství a islám) jsou založena na hlásání lží. Jakákoli civilizace, která si je dá do vínku (třeba jako hvězdičky na vložce, použité šlechtičnou), nutně musí být prolezlá lží skrz naskrz a musí mít to lhaní i institucionalizované.
A pokud je lež takto celospolečensky hlásána, pak odpadnou námitky s námahou si ji pamatovat - všichni jí mají vymyté mozky už od mateřské školy (viz sousední Rakousko).

Odpovědět


Re: Re:

Marcel Brokát,2015-12-15 08:25:41

JJ jsme zvláštní skulptura molekul....

Odpovědět


Re: Re:

juraj holos,2015-12-16 10:56:06

Fuj, tak to sme si v Ázií oddýchli :)

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz