Pije? Nepije?  
Zistiť prítomnosť alkoholu (presnejšie etanolu alebo etylalkoholu) v tele dnes nie je problém. Dokáže to aj tester za pár eúr. Ale preukázať dlhodobé požívanie alkoholu nie je tak jednoduché. Práve tí, u ktorých ho treba zistiť, mávajú viac alebo menej pochopiteľný záujem utajiť ho.

Stanovovanie koncentrácie alkoholu v krvi sa pomaly dožije storočného jubilea - v roku 1921 bola zavedená spoľahlivá, i keď nie celkom špecifická Widmarkova metóda, ktorá bola štandardom dlhé desaťročia. Pre približné vyšetrenie boli neskôr zavedené vyšetrenia koncentrácie alkoholu vo vydychovanom vzduchu, ktorá dobre zodpovedá jeho hladine v krvi. Používali sa najskôr jednorazové detekčné trubičky s dichromanom draselným (ktorý sa redukoval alkoholom na zelený oxid chromitý), súčasnosť patrí rôznym elektronickým, resp. elektrochemickým detektorom.


Etylglukuronid
Etylglukuronid

Sú však aj situácie, kedy je potrebné zistiť aj požívanie alkoholu v minulosti, v situácii, keď už nie je v organizme prítomný. Najviac uvádzanými dôvodmi pre objektívne potvrdenie dlhodobého požívania alkoholu alebo abstinencie býva kontrola abstinencie u pacientov na odvykacej liečbe závislosti na alkohole. Potvrdenie abstinencie býva niekedy potrebné aj pri právnych a administratívnych úkonoch, napríklad môže byť podmienkou pre vrátenie zadržaného vodičského preukazu alebo oprávnenia pre činnosť, pri ktorej je požívanie alkoholu zvlášť ohrozujúce. Hoci sa to oficiálne neuvádza, dôkaz nadmerného požívania alkoholu by bol užitočný aj pre stanovenie diagnózy u pacientov s príznakmi poškodenia pečene z "neznámej príčiny", ktorí popíjanie tvrdošijne zapierajú. Ušetrilo by sa tým dlhé a niekedy aj drahé márne vyšetrovanie pre záhadne zvýšené "hepatálne testy" (alebo "pečeňové testy", prípadne "jaterní testy") - zvýšenie hladín v krvi enzýmov, ktoré sa uvoľňujú pri rozpade pečeňových buniek - hepatocytov, prípadne látok, ktoré sa hromadia v krvi pri poruche funkcie pečene.

 


Testovacie súpravy na prítomnosť návykových látok v moči dokážu zistiť aj prítomnosť EtG
Testovacie súpravy na prítomnosť návykových látok v moči dokážu zistiť aj prítomnosť EtG

Práve na vyšetrení niektorých enzýmov, hlavne gamaglutamyltransferázy (GGT, GMT) a koeficientoch, vypočítaných z ich hladín, sa zakladali prvé pokusy o odhalenie dlhodobého požívania alkoholu ako príčiny poškodenia pečene. Boli to však veľmi nespoľahlivé metódy. Rádovo rovnako spoľahlivé je aj starostlivé preštudovanie dokumentácie pacienta - ťažkosti s trávením, opakované úrazy, absencie v práci sú podozrivé, ale častý konzum alkoholu tiež jednoznačne nedokazujú.

 


Hoci alkohol samotný zmizne z organizmu bez stopy - stačí mu na to niekoľko hodín, najviac jediný deň (ak prehliadneme ťažké intoxikácie), predsa po ňom ostávajú nepatrné množstvá charakteristických metabolitov. Z nich sú diagnosticky použiteľné etylestery mastných kyselín (fatty acid ethyl esters - FAEE´s), etylsulfát (EtS) a etylglukuronid (EtG). Sú to naozaj malé množstvá, napríklad neoxidatívnym štiepením etanolu na etylglukuronid sa eliminuje menej, ako 0,1% alkoholu. Ale práve množstvo EtG je priamo úmerné množstvu zmetabolizovaného alkoholu, čo z neho robí dobrý indikátor.


Prítomnosť návykových látok v moči sa dá zistiť niekoľko dní, marihuana je detekovateľná aj mesiac. (Source: DRUGS.ie)
Prítomnosť návykových látok v moči sa dá zistiť niekoľko dní, marihuana je detekovateľná aj mesiac. (Source: DRUGS.ie)

Prítomnosť etyglukuronidu v moči indikuje požitie alkoholu v priebehu posledných 3 - 4 dní, čo pre niektoré účely postačuje. Pre takéto vyšetrenie sú dnes dostupné súpravy s jednoduchou obsluhou, dokonca aj indikačné prúžky. Niektorí výrobcovia ponúkajú aj zariadenia na kombinované testovanie EtS a EtG, či zvyšuje spoľahlivosť výsledkov. Určenie presnej hodnoty však vyžaduje použitie laboratórnej techniky, konkrétne chromatografie v kombinácii s hmotnostnou spektrometriou.

 


Pre posúdenie dlhšieho obdobia - až niekoľko mesiacov je možné vyšetrenie množstva etylglukuronidu vo vlasoch, kde sa tiež v malom množstve ukladá. Na vyšetrenie je potrebných niekoľko desiatok miligramov vlasov. Vyšetrenie je však pomerne komplikované, zložité a časovo náročné je aj spracovanie vzorky. Použitie chromatografie a hmotnostnej spektrometrie je nevyhnutné. Interpretácia jeho výsledkov nie je jednoduchá - bezpečne sa dá potvrdiť alebo vylúčiť dlhodobý pravidelný konzum väčšieho množstva alkoholu, ale nedá sa jednoznačne rozlíšiť praktická abstinencia a pravidelné pitie menšieho množstva alkoholu.

Takýto tester dostanete aj cez internetové obchody
Takýto tester dostanete aj cez internetové obchody

Odporúča sa kombinovať vyšetrenie EtG so stanovením etylesterov mastných kyselín a zohľadniť aj ďalšie indikátory. Táto metodika ešte celkom nedozrela pre každodenné používanie.

 


Dôkaz požívania alkoholu, podobne ako iných návykových látok, má význam nielen z forenzných dôvodov. Identifikácia pijanov, rovnako ako narkomanov, ktorá by obstála aj pred súdom, je predpokladom na to, aby takíto potenciálne nebezpeční ľudia mali zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých môžu niekoho ohroziť - vedením motorového vozidla počínajúc. Uľahčila by aj všeobecnú medicínsku diagnostiku - v niektorých krajinách je už teraz detekcia metabolitov návykových látok jedným z bežných vyšetrení na urgentnom príjme.

Datum: 18.09.2017
Tisk článku

Související články:

Testy odhalí alkoholiky     Autor: Josef Pazdera (14.02.2004)
Alkohol je hoší než heroin, crack i pervitin     Autor: Josef Pazdera (02.11.2010)
Delírium starých ľudí v nemocnici: málo známa, ale závažná komplikácia     Autor: Matej Čiernik (03.05.2015)
Zabil pivovar pivaře nebo naopak?     Autor: Miloslav Pouzar (19.07.2017)
Mosambické pivo pombe zabíjelo i bez krokodýlí žluče     Autor: Miloslav Pouzar (12.08.2017)Diskuze:


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace