Hawkingovo krocení multiversa  
na důvěryhodnější a potenciálně testovatelnou teorii.

Odborný časopis Journal of High Energy Physics zveřejnil článek podepsaný Stephenem Hawkingem, který 14. dubna zemřel ve věku 76 let. Se spoluautorem, profesorem Thomasem Hertogem z KU Leuven, tedy Katolické univerzity v belgické Lovani, v článku vysvětlují svoji představu o původu vesmíru, jež může pozměnit současné hypotézy o existenci tzv. multiversa - mnohočetných lokálních vesmírů uvnitř inflačního všehomíru. Oba významní vědci, opírajíc se o teorii strun, tvrdí, že vesmír je konečný a mnohem jednodušší, než jaký nabízejí některé současné teorie velkého třesku. Profesor Hertog, jehož práci podpořila Evropská rada pro výzkum, novou teorii již prezentoval na konferenci v Cambridgi v červenci loňského roku, u příležitosti 75. narozenin profesora Hawkinga.

 

Profesor Thomas Hertog a profesor Stephen Hawking, 27. 1. 2015
Kredit:  KU Leuven
Profesor Thomas Hertog a profesor Stephen Hawking, 27. 1. 2015 Kredit: KU Leuven

Současné teorie velkého třesku předpovídají, že náš vesmír se zrodil v procesu inflace - krátké, ale rychlostí enormní, exponenciální expanze následující po počátečním „Big Bangu“, tedy Velkému třesku – okamžiku vzniku času, prostoru a uvolnění obrovské energie. Zastánci multiversa mají za to, že jakmile k inflaci dojde, v některých oblastech se díky kvantovým jevům nikdy nezastaví, takže z globálního kosmického hlediska je věčná. Pozorovatelná část našeho vesmíru je vlastně jen šťastné, pohostinné zákoutí, v němž překotná inflace skončila, díky čemuž se mohly vytvořit hvězdy a galaxie. Náš „kapesní“ sub-vesmír, jakých může prý být doslova bezpočet.

 

 

"Teorie věčné inflace předpokládá, že z globálního hlediska je celý vesmír podobný nekonečnému fraktálu s mozaikou různých kapesných vesmírů oddělených rozpínajícím se oceánem," řekl v jednom z interview Hawking. "Místní zákony fyziky a chemie se mohou lišit od jednoho kapesního vesmíru k druhému, jež dohromady tvoří multiversum. Ale nikdy jsem nebyl jeho fanouškem. Jestliže je rozsah různých vesmírů v multiversu velmi velký, nebo dokonce nekonečný, teorii nelze testovat."

 

Ve svém novém článku Hawking a Hertog tvrdí, že tato koncepce věčné inflace jako teorie velkého třesku je chybná. "Problémem obvyklého popisu věčné inflace je to, že předpokládá existenci kosmického pozadí, které se vyvíjí podle Einsteinovy ​​teorie obecné relativity a kvantové efekty vnímá jako malé fluktuace roztroušené v něm," vysvětluje Hertog. "Nicméně, dynamika věčné inflace smazává oddělení klasické fyziky od kvantové. V důsledku toho se Einsteinova teorie ve věčné inflaci rozplyne."

Hawking: "Předpovídáme, že náš vesmír je na tom největším měřítku poměrně hladký a celkově konečný. Takže to není fraktální struktura,".

 

Žijeme v jednom z mnoha vesmírů? Kredit: A. Linde
Žijeme v jednom z mnoha vesmírů? Kredit: A. Linde

Teorie věčné inflace, kterou Hawking a Hertog předkládají, je založena na teorii strun, což je oblast teoretické fyziky, která se pokouší uvést v soulad gravitaci a obecnou relativitu s kvantovou fyzikou pomocí popisu základních složek vesmíru jako malých vibrujících strun. Autoři vychází z představy, že vesmír je velký, složitý hologram a fyzikální realita může být v určitých trojdimenzionálních prostorech matematicky zredukována do dvoudimenzionálních projekcí na plochu. Holografický koncept využili k odbourání časového rozměru věčné inflace. Tak ji mohli popsat, aniž by se museli spoléhat na teorii relativity. Nová teorie věčnou inflaci redukuje na bezčasový stav definovaný na povrchu prostoru na počátku času. "Když budeme sledovat vývoj našeho vesmíru pozpátku, v určitém okamžiku dospějeme k prahu věčné inflace, kde naše známé pojetí času ztratí jakýkoli význam," uvedl Hertog.

 

Hawkingova dřívější teorie eliminující hranice počítala s tím, že pokud se vrátíte v čase zpět k počátku vesmíru, ten se zmenší a uzavře jako koule (*). Nynější prací se od dřívějšího přesvědčení odklonil. "Teď tvrdíme, že v naší minulosti existuje hranice," uvedl Hertog. S Hawkingem vypracovali novou teorii ve snaze získat hodnověrnější představu o globální struktuře vesmíru. Předpověděli, že náš vesmír, který vyvstal z věčné inflace na tehdejší hranici, je konečný a mnohem jednodušší než nekonečná fraktální struktura předpovězená starší teorií. Pokud tyto výsledky potvrdí i další práce, výrazně to ovlivní představu o multiversu. "Nejdeme až k jednomu, jedinečnému vesmíru, ale naše poznatky významně snižují rozsah možných vesmírů multiversa," řekl Hawking. Díky tomu je nová teorie lépe testovatelná a její důsledky předvídatelnější.

Hertog je nyní hodlá studovat na menším vesmírném měřítku, v časoprostoru dosažitelném astronomickými dalekohledy. Je přesvědčen, že případné prvotní gravitační vlny – čeřiny v časoprostoru – tvořené na výstupu z věčné inflace, představují nejslibnější nepřímý důkaz pro testování správnosti modelu. V důsledku rozpínání našeho vesmíru od doby jeho vzniku by takové gravitační vlny měly mít velmi dlouhé vlnové délky přesahující rozsah současných detektorů LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory). Ale mohla by je zachytit plánovaná evropská eLISA (Evolved Laser Interferometer Space Antenna) nebo odhalit budoucí přesnější měření kosmického mikrovlnného pozadí.

 


 

*Poznámka redakce: V tomto případě zapomeňme na lidskou představivost založenou na fyzikální realitě, v níž žijeme. V případě jednoho jedinečného vesmíru jeho rané stadium není v nějaké „prázdnotě“ pohozenou „kuličkou“, na kterou lze – teoreticky – nahlédnout zvenčí. Mimo vesmír jako celek neexistuje prostor a čas.

 

Článek je překladem mediální zprávy vydané britskou Cambridžskou universitou. Renomovanost zdroje žel nepřispěla k srozumitelnosti a pravděpodobně ani k přesnosti textu. Volně dostupný je i (pro laika těžko stravitelný) originální odborný článek (S. W. Hawking, Thomas Hertog. A smooth exit from eternal inflation? Journal of High Energy Physics, 2018; 2018 (4) DOI: 10.1007/JHEP04(2018)147)

Něco napoví i text pod heslem Eternal inflation ve Wikipedii.

 


 

Video: Celá přednáška Thomase Hertoga, na University of Cambridge, Centre for Theoretical Cosmology, červenec, 2017.

 

Další videa:

https://www.youtube.com/watch?v=QqjsZEZMR7I

Alan Guth, přednáška na MIT

https://www.youtube.com/watch?v=ANCN7vr9FVk

https://www.youtube.com/watch?v=4OinSH6sAUo

Leonard Susskind, Standford University:

https://www.youtube.com/watch?v=xUZeZD9sytc

https://www.youtube.com/watch?v=l-Qcowga0uE

https://www.youtube.com/watch?v=jmTqFCPjMLg&list=PLK72wqZVGyK-WOMwWiyBYPHM1uHi6Diys&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=qw-EmWR-JxU

Andrei Linde

https://www.youtube.com/watch?v=qlHvQLxb4cw

Datum: 03.05.2018
Tisk článku

Související články:

Tajemné kruhy z minulého vesmíru     Autor: Dagmar Gregorová (22.11.2010)
Bublina kosmické prázdnoty praskla     Autor: Dagmar Gregorová (19.03.2011)
Kvantové efekty Hawkingova záření pozorovány v laboratorní černé díře     Autor: Stanislav Mihulka (30.08.2016)
Budeme létat skrz červí díry nebo s warpovým pohonem?     Autor: Vladimír Wagner (29.09.2017)
Stephen Hawking a jeho klíčové objevy     Autor: Pavel Brož (16.03.2018)Diskuze:

Vím kde se bere gravitace je to pád z času do nečasu,

Karel Rabl,2018-05-06 10:58:46

:nebo obráceně: přes čtvrtý rozměr, ale nevím kde se vzala a bere energie "ukovaná gravitací ve hmotu", která toto vše pohání.(různá hustota vesmíru)

Odpovědět

Multiuniversum je PRAVDA

František Polášek,2018-05-05 18:52:20

Člověk nemusí mít obavy že by pochopil jak vznikl vesmír atd., tak jako žížala nemá na to aby pochopila mixér a jeho funkci. A pochopit to, že vznik vesmíru lidé se svým rozoumkem nemůžou pochopit je pro namyšleného člověka nepochopitelné.

Odpovědět


Re: Multiuniversum je PRAVDA

Milan Krnic,2018-05-05 21:29:36

To je jako s Bohy, atp. Máte to ale pěkně kacířské myšlenky. Na šibenici s vámi, i se mnou. :)

Odpovědět


Re: Re: Multiuniversum je PRAVDA

František Polášek,2018-05-06 04:03:20

Kacířské myšlenky na téma PRAVDA mají všechna náboženství a víry. Mají společného jmenovatele PRAVDU. Všichni hledají PRAVDU. Že je všude kolem nich je jaksi moc nenapadá. Jako by hledali ve dne světlo.

Odpovědět


Re: Re: Re: Multiuniversum je PRAVDA

Milan Krnic,2018-05-06 13:52:27

"Ekvivalent Boha je entita PRAVDA". Upravovat různé výrazy je v době pocitové vůbec populární. Programu říkat inteligence, hypotéze teorie, Bohům PRAVDA, atp.

Odpovědět

Konec tápání o Bohu

František Polášek,2018-05-05 17:34:18

Zase se zde objevují nejasnosti o Bohu i když jeho popis je velmi snadný a univerzální i pro vzdálené oblasti vesmíru. Ekvivalent Boha je entita PRAVDA, která působí všude a vždy. Co se nechová ve vesmíru pravdivě, odporuje jeho zákonům, je časem zničené. Platí to i pro dnešní módní rozšířenou LEŽ v komunikaci a pro potírání pravdy. Křečovité a úporné lži z důvodu zachování svého postavení a koryt používají primitivové. Fake news je legrační pokus o překonání pravdy lží.

Odpovědět


Re: Konec tápání o Bohu

Xmichal Hanko,2018-05-05 20:33:49

Nemyslím, že existuje jedna entita popsatelná slovem PRAVDA. Pravdivost je přece vlastnost konkrétních tvrzení. Existují pravdivá tvrzení (třeba že 1+1=2), ale PRAVDA jako taková těžko; a říkat PRAVDĚ Bůh? Wtf?

Kromě toho, Bůh je přece osoba. PRAVDA, ať už takový pojem (jako výraz pro jedinou entitu) má nebo nemá smysl, nepochybně osoba není a proto PRAVDA ať tak či tak nemůže být totožná s Bohem.

Odpovědět


Re: Re: Konec tápání o Bohu

František Polášek,2018-05-06 09:22:03

Hardwaroví Bohové typu Perun atd. jsou překonaní sofistikovanou abstraktní multitiSW entitou PRAVDA.

Odpovědět


Re: Konec tápání o Bohu

Jiří Benda,2018-05-13 09:22:51

Rád bych uvedl pár věcí na správnou míru. Pokusím se některé pojmy definovat. Tak třeba Bůh (vesmírné VĚDOMÍ) je fyzikální realita. V prostoru (ale i ve hmotě) existuje synchronně rotující elementární struktura, nejen umožňující přenos (je neutrinová), ale i platnost známých fyzikálních zákonů. Bez tohoto by vesmír nevznikl, ani neskončil, nebyla by ani gravitace (přitažlivá magn. síla na stejné frekvenci, fázi, elementární orientaci. Je spousta důkazů, jejichž váha se během příštích let ještě prohloubí.
Dále PRAVDA (tu si nesprávně vysvětlují i věřící) - jde o nejvyšší duchovní poznání, kdy se naše vědomí dostane na úroveň Vesmírného VĚDOMÍ a získá tak nadpozemské schopnosti (protože VĚDOMÍM ovládá elementární podstatu prostoru, hmoty i gravitace). Jde o úžasné věci, nové důkazy, které fyzika nezná a které vytváří zcela novou teorii vesmíru. Bohužel to mnozí řadí do "ezoteriky", jíž se fyzika vyhýbá. Ač jde o celou sérii nových objevů s významným dopadem na fyziku a astronomii, je projevování těchto názorů dehonestováno a vysmíváno. Za několik let se ale všechno změní, dogmatici všech zemí - připravte se na to.

Odpovědět


Re: Re: Konec tápání o Bohu

Milan Krnic,2018-05-14 09:17:50

Čtu důkazy a teorie. Kdepak se ty mršky schovávají?

Odpovědět

Multiversum

Xmichal Hanko,2018-05-05 08:37:06

Podle mě je teorie multiversa mnohem méně spekulativní, než se zde řadě lidí zdá. Naopak se mi jeví jako docela přirozená a elegantní. Navíc vysvětluje věci, které by se nám jinak vysvětlovaly těžko. Já mám multiversum rád :)

Odpovědět

Je vůbec člověk schopen pochopit vesmír?

Richard Vacek,2018-05-04 21:10:20

Při čtení článku, kterému vůbec nerozumím, mě napadlo, jestli je vůbec člověk schopen pochopit vesmír? Takový pes toho zajisté schopen není a nikdy nebude - existují hranice, které není schopen překročit a navíc o jejich existenci ani nic neví. A není člověk ve stejné situaci?

Odpovědět


Re: Je vůbec člověk schopen pochopit vesmír?

Xmichal Hanko,2018-05-04 22:11:27

Dost možná, že takové hranice existují. Nicméně na představě, že existují opravdu hodně vzdálené regiony našeho vesmíru, které jsou díky jistým notoricky známým fyzikálním omezením (konečná rychlost světla, rozpínání Vesmíru rostoucí lineárně se vzdáleností) principiálně nedosažitelné, a kde je navíc řada věcí dost jinak, nevidím vůbec nic nepochopitelného ani nepředstavitelného.

Odpovědět


Re: Re: Je vůbec člověk schopen pochopit vesmír?

František Polášek,2018-05-06 09:27:37

O vesmíru meditovat je roztomilé, ale člověk nemůže vědět a neví která bije a vědět nikdy nebude.
Jeho ním účelově vytvořený pojmový aparát se vznáší spirálovitě v kundrlinkovitých větách.

Odpovědět

ezoterická fyzika

Bluke .,2018-05-04 20:08:13

podľa mojeho úsudku je celá Strunová teória a teoria multivesmirov postavená na neoveriteľných princípoch. Síce je perfektne matematicky popísana ale noveriteľná ani na úrovní fyzikálno matematických modeloch a ich simulácií na supercompoch.
Tak by som ju exaktne kategorizoval "ezoterická fyzika" , ... však to poznáte, ked idete do kníhkupectva pred regál Ezoterika , a zamyslene sa sami seba pýtate: "Kurva kde tí ľudia na tie pič***y chodia?"
Až som nieho urazil, tak sa hlboko ospravedlňujem , ale toto je môj názor.

Odpovědět

postmoderna

Pavel Ouběch,2018-05-03 22:51:33

Netestovatelné a nedokazatelné hypotézy jsou typickým znakem postmoderny. (Už aby skončila !)
Z hlediska vědy je daleko horší se opírat o takové hypotézy (jako je například teorie strun), než o víru. Víra alespoň dokáže logicky vysvětlit, proč nelze existenci Boha vědecky dokázat.
Postmoderní hypotézy nic podobného nedokáží. Nedkáží vysvětlit, proč by měly být takové, jaké jsou, tedy nedokazatelné.

Odpovědět


Re: postmoderna

Xmichal Hanko,2018-05-04 06:21:27

Opravdu? Jaké je prosím ono logické vysvětlení, proč nelze dokázat existenci Boha?

Odpovědět


Re: Re: postmoderna

Jaroslav Pešek,2018-05-04 07:00:53

Nabízí se jediné logické vysvětlení. Protože neexistuje.

Odpovědět


Re: Re: postmoderna

Dagmar Gregorová,2018-05-04 07:04:32

můj soukromý názor -neexistuje testovatelná definice boha (navíc kterého?)
Bezpochyby věděcky vzato neexistuje (naštěstí) starozákonní bůh, jež přímo přikazoval, zakazoval, trestal zejména smrtí (i zcela nevinné), ničil svět potopou (včetně zvířat a rostlin...)
Bezpochyby neexistoval Kristus takový, jak si ho představují kněží a věřící (se všemi zázraky, jež se mu připisují -třeba vzkříšení 4 dny mrtvého Lazara (zvláštní "bohumilý" čin v době obrovské dětské úmrtnosti). O tom, jestli existoval člověk Kristus, který byl posmrtně mystifikován, vedou dlouhé spory mnozí fakt odborníci oboru biblických studií apod. Někdy snad vyjde o tom článek.
Jenže jako budete dokazovat třeba tvrzení, že bůh přesahuje veškeré naše možnosti poznání... apod.
Zadejte testovatelnou, jednoznační definici boha, na které se shodnou alespoň všichni katolíci, evangelíci, protestanti... jež ho navzdor rivalitě a často vzájemné nenávisti mají stejného...a může se začít zkoumat...

Odpovědět


Re: Re: Re: postmoderna

Xmichal Hanko,2018-05-04 22:20:39

No - pokud bychom např. uvážili standardního křesťanského boha, který má nějakým způsobem reagovat na modlitby, a alespoň část (zcela dle svého uvážení) jich vyplnit, pak taková vlastnost modliteb je velmi dobře statisticky testovatelná. A negativní výsledek pak takto definovaného Boha vyvrací v Popperovském smyslu. Nemám pravdu? :)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: postmoderna

Milan Krnic,2018-05-05 21:37:32

Nemáte. Člověk si svůj osud nelinkuje, což bylo známé i těm, kteří psali např. Bibli, a tedy modlitba nemusí být naplněna.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: postmoderna

Xmichal Hanko,2018-05-09 14:37:47

Obávám se, že statistický test právě naprosto nepotřebuje, aby byla modlitba naplněna vždy. Je schopen odhadlit, pokud by modlitba přinášela výhodu ALESPOŇ NĚKDY. Klidně VĚTŠINOU ji přinášet nemusí, ale pokud aspoň v nějakém nezanedbatelném procentu případů (třeba v 5% případů) pomůže, pak to statistika odhalí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: postmoderna

Milan Krnic,2018-05-09 15:45:12

Hodně štěstí s takovou statistikou. Metodiku bych chtěl vidět.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: postmoderna

Xmichal Hanko,2018-05-10 13:06:09

Tak matematicky je to jasné: mám dvě náhodně vybrané skupiny. U jedné z nich nechám působit testovaný jev (modlitby) - a to klidně ex-post, u druhé nikoliv. Vyhodnotím výsledek - např. v jakém procentu případů došlo k uzdravení. Statistika má velmi kvalitní a propracované nástroje, jak říct, že např. mají-li obě skupiny 1000 subjektů a v jedné došlo k uzdravení ve 300 případech a ve druhé (s modlitbami) ve 360 případech (přičemž se modlilo všech 1000!) pak těchto 60 případů navíc je už významně signifikantních. Na 98% tento vliv nelze přičíst náhodě.

Pokud by se navíc takto signifikantní výsledky objevovaly v podobných studiích systematicky, jev by bylo možno brát za prokázaný.

Jenže se to neděje a podobné studie vycházejí negativně, neprůkazně.

PS. a to ani nemluvím o možnosti senzačního výsledku, že by se v modlící se skupině uzdravilo řekněme 500 lidí z tisíce oproti 300 v kontrolní skupině, což by stále nechávalo Bohu přehršel svobodné vůle, tak, že by vlastně každého druhého odmítl.

Čili, modlitby testovat jdou. Dagmar Gregorová namítala, že testovatelný Bůh vůbec není myslitelný, ale já jsem ukázal, že naopak myslitelný je, a to velmi dobře. Že se samozřejmě věřící budou vymlouvat a budou vymýšlet zdůvodnění, že např. jejich Bůh "se testovat nenechá", to je mi dobře známo. Má námitka ale směřovala paní Gregorové, že testovatelný Bůh myslitelný je, a to velmi dobře.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: postmoderna

Milan Krnic,2018-05-10 17:39:51

Jak jsem již uváděl, modlitba jednotlivce nemusí být podle náboženských textů naplněna. A tedy nemáte co testovat. Testovatelný Bůh není z definice. Podobně nemateriální, a tedy netestovatelná, je např. Červená Karkulka.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: postmoderna

Xmichal Hanko,2018-05-11 16:49:40

Já vůbec nesouhlasím. Já přece vůbec netestuji předpoklad, že modlitba MUSÍ být naplněna. Kdybych testoval, že modlitba musí být naplněna, pak by byl statistický test úspěšný jen pokud by z 1000 testovaných subjektů bylo 1000 splněných modliteb. 999 už by znamenalo, že modlitba NEMUSELA být naplněna, jelikož v jednom případě naplněna nebyla.

Já jsem vám obsáhle zdůvodnil, že vůbec nepotřebuji takto přísný předpoklad. Nepotřebuji 100% spolehlivost modlitby. Nepotřebuji ani 80%, ani 50%, ani 30%. Testovatelné je i to, pokud modlitba nebude fungovat třeba v 95% případů a jen v 5% případů zafunguje. Už i těchto 5% je statisticky prokazatelných, oproti kontrolní skupině, která tento 5% bonus mít nebude. Přesně jsem Vám popsal, jak takový test vypadá.

Dále NENÍ PRAVDA, že Bůh není testovatelný z definice. V žádné mě známé definici Boha se o testovatelnosti nic nepraví.

Nemateriálnost Boha vůbec nevadí, jelikož náboženství Bohu připisuje materiální akce v tomto světě - např. právě splněné modlitby.

A za poslední - chybné je i Vaše tvrzení o naplňování modliteb dle náboženských textů. V Novém Zákoně existuje ŘADA pasáží, které tvrdí, že modlitba bude VŽDY vyplněna. A mohu citovat:

Matouš cituje Ježíše:
Mt 21:22 Když budete věřit, dostanete, O COKOLIV v modlitbě požádáte.
Mt 18:19 Říkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou ohledně ČEHOKOLIV, za co by prosili, stane se jim to od mého nebeského Otce.

Konzistentně s tím jej cituje Marek
Mk 11:24 Proto vám říkám: Věřte, že VŠECHNO, o co při modlitbě prosíte, jste dostali, a budete to mít.

A to samé potvrzuje i Jan
Jan 14:13 O COKOLIV poprosíte v mém jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu.

Texty NZ tvrdí, že Bůh modlitby věřícímu plní ve 100% případů. Pokud já jsem schopen testovat, zda je vyplní ALESPOŇ v jednom případě z 20, pak je Bůh dle podání těchto textů testovatelný. Sorry jako :)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: postmoderna

Milan Krnic,2018-05-11 20:44:04

A jak otestuje, zda někdo opravdu věří? Hádám, zeptáte se ho :)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: postmoderna

Milan Krnic,2018-05-11 20:52:30

Samozřejmě za předpokladu, že bychom text Bible chápali doslovně ... což se nerazí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: postmoderna

Xmichal Hanko,2018-05-11 21:46:25

A jak víte, že je potřeba *opravdu* ale *OPRAVDU* věřit? Z toho samého textu, o kterém o příspěvek dál říkáte, že jej není možné brát doslova? :)

Co udělá člověk, když jej někdo prosí o pomoc? Co udělá, když ví, že se člověk do té situace dostal nezaviněně (ne třeba z nějaké vyčůranosti), že má opravdu problém a že je v jeho moci mu poměrně snadno pomoct? Budete zkoumat, jestli dopředu věří, že mu pomůžete? Nevím jak vy, ale já bych takovému člověku přinejmenším většinou pomohl. Bůh, dle statistiky o které se tu bavíme, nepomáhá TÉMĚŘ NIKDY, i když v Bibli slibuje - jakkoliv Vy navrhujete "nebrat ty texty doslova" (co to vůbec znamená? Že když je tam napsáno "Je to tak a tak", tak to můžeme směle ignorovat, protože to může být taky jakkoliv jinak? Např. zcela opačně?) - že bude pomáhat VŽDY...

Ale to všechno je stejně fuk. Já jsem primárně odpovídal Dagmar Gregorové, která tvrdila, že si NEUMÍ PŘEDSTAVIT testovatelného Boha. Že Bůh nemůže být testovatelný jaksi z principu. A já tvrdím, že bez ohledu na Vaše představy o Bohu, či představy Dagmar Gregorové o Bohu, si testovatelného Boha lze představit velice dobře. Pokud Vy věříte tomu, že Bůh z principu a v žádném případě testovatelný není, je to tak říkajíc Váš problém, nikoliv jediná možnost a danost :)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: postmoderna

Milan Krnic,2018-05-11 23:27:14

Samozřejmě se můžeme bavit o chlebu, který vypadá a chutná jako jablko.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: postmoderna

Milan Krnic,2018-05-12 11:16:51

Jinými slovy, diskutovat lze jedině ve stejném kontextu. To, že si můžete nadefinovat popsatelného Boha, je samozřejmé. Takového však křesťanství nemá.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: postmoderna

Xmichal Hanko,2018-05-15 13:07:44

Křesťanství má testovatelného Boha. To, že někteří křesťané nerespektují, co tvrdí jejich vlastní svatá kniha, je jejich problém. Tak, jak je Bůh definován v Bibli, JE testovatelný.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: postmoderna

Milan Krnic,2018-05-17 21:33:14

Podle vás testovatelný je, a já to beru. To by si ale měli hlavně rozhodnou ti, kteří v něj věří, nemyslíte?

Odpovědět


Re: Re: postmoderna

Pavel Foltán,2018-05-04 08:37:14

Křesťanství:
Posílání telepatických zpráv židovskému duchovi, kterému oznamujete, že ho budete akceptovat jako svého pána a žádáte od něj, aby odstranil magickou kletbu, která přešla na vás, protože jedna žena, která pocházela z žebra jejího partnera, snědla kousek zakletého ovoce ze začarovaného stromu, protože jí to poradil mluvící had.
Ještě jednou se mne zeptáte proč jsem ateista!?

Odpovědět


Re: Re: Re: postmoderna

Dagmar Gregorová,2018-05-04 09:47:08

dva odkazy pro Vás a další ateisty (věřící jen na vlastní riziko):

HTTPS://WWW.INDEPENDENT.CO.UK/LIFE-STYLE/ATHIESTS-RELIGIOUS-PEOPLE-INTELLIGENCE-SMARTER-STUDY-IMPERIAL-COLLEGE-LONDON-A8183131.HTML
PUBLIC RELEASE: 1-MAY-2018

“It is well established that religiosity correlates inversely with intelligence,” note Richard Daws and Adam Hampshire at Imperial College London.

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=N5UZAAXLO00

když již jsme u tohoto, s článkem nesouvisejícího tématu, Hawking byl také nevěřící.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: postmoderna

Pavel Ouběch,2018-05-04 10:45:52

Immanuel Kant řekl : Člověče, měj odvahu užívat svého vlastního rozumu.
Každý člověk je jiný a pokud se zbaví strachu (a já bych řekl i lenosti) myslet, vyhodnotí si informace, které se k němu dostávají každý po svém.
Může věřit Rudému právu, reklamním sloganům, evangeliím Nového zákona, zprávám typu Jedna paní povídala, atd. atd...
Řekl bych, že každý věří tomu, čemu věřit chce.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: postmoderna

Pavel Ouběch,2018-05-04 10:57:01

P.S.: Je zajímavé, že ačkoliv článek se víry netýká vůbec a můj první příspěvek sotva z 1/3, většina diskutujících reagovala právě na to. Že už by lidi začala ta záplava neprokazatelných hypotéz trochu nudit? A přitom na teorii strun usilovně pracují tisíce špičkových fyziků už dlouhé desítky let. Není to divné?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: postmoderna

Milan Krnic,2018-05-05 21:48:34

Je to úplně normální, a nic s tím nenaděláte. Koukněte na náplň práce (zaměstnání) špičkového fyzika, a mělo by vám být jasné, proč nad ledačím můžou léta bádat.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: postmoderna

Pavol Hudák,2018-05-04 13:04:26

je vylucene aby clovek co nekriticky veri v rozpravky ktorej casti sa navzajom vylucuju bol inteligenny :)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: postmoderna

Xmichal Hanko,2018-05-04 17:28:58

Co teď přesně myslíte tou pohádkou?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: postmoderna

Karel Rabl,2018-05-06 11:08:19

Pohádky se vypráví malým dětem aby se něčeho bály a nezlobili například o Červené karkulce aby nechodily moc hluboko do lesa nebo o kůzlátkách a zlém vlkovi aby neotvíraly každému kdo zaklepe.A pro dospělé je na řadě vševědoucí a vše vidící bytost která trestá když se něco nedodržuje.

Odpovědět


Re: Re: Re: postmoderna

Jaroslav Pešek,2018-05-04 14:00:44

Určitě se jedná o špatný překlad a to, že někdo vzešel z žebra může znamenat, že to není sourozenec, ale třeba sestřenice. Taky by to mohlo být označení pro neprvorozené dítě.
A celý ten příběh o hadu a jablku je jasné varování před sexuálním stykem mezi blízkými příbuznými. Had a jablko jednoznačně představuje penis.

Odpovědět


Re: Re: postmoderna

Pavel Ouběch,2018-05-04 10:32:52

Je to velmi jednoduché.
Pokud by byla vědecky prokázána existence Boha, zmizela by ze světa víra v něj (zůstala by jen znalost, jistota). A víra v ideál dobra a lásky je pro věřícího mimořádnou hodnotou, která jej vede nelehkou a často klikatou cestou naděje a někdy i pochyb k Bohu. Z pohledu věřícího je projít tuto těžkou cestu nezbytnost.

Odpovědět


Re: Re: Re: postmoderna

Xmichal Hanko,2018-05-04 18:01:49

Tak za prvé ze svého okolí jasně vidíme, že i vědeckým poznatkům lze nevěřit - viz např. kreacionisté. Čili i kdyby existence Boha byla vědecky prokázána, lidé by stejně měli svobodnou vůli v něj nevěřit.

Za druhé by ta existence Boha nemusela být vědecky prokázána, ale mohly by třeba v její prospěch jen existovat silné argumenty. To by pak dávalo tím více možností v něj nevěřit.

Za třetí, řada věřících tvrdí, že si jsou existencí Boha JISTI. Že prostě VĚDÍ že existuje, a že s ním dokonce třeba komunikují. Pro tyto lidi pak nastává přesně to, co tvrdíte, že je nežádoucí, aby platilo.

Za čtvrté a hlavně: naprosto mi není jasné, v čem je víra v ideál dobra a lásky hodnotnější a lepší, než jistota, že dobro a láska existuje. Nikdy jsem nepochopil, proč by víra bez důkazu měla být sama o sobě jakousi "hodnotou". Rozumím tomu, že někdo takový princip může (opět vírou, jak jinak) přijmout, ale těžko může sloužit jako "logické vysvětlení" (přičemž přesně toto jste psal!) někomu, kdo jej nesdílí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: postmoderna

Xmichal Hanko,2018-05-04 18:06:46

Ostatně, v celé historii lidstva poznáváme nové a nové věci; jinak řečeno, začínáme VĚDĚT tam, kde jsme předtím mohli jen VĚŘIT. Podle vás je zřejmě tento pokrok a poznání negativní. Čím dál tím víc ztrácíme "svobodu" věřit (třeba tomu, že Země je placatá) a jsme nuceni vědět. Tento postoj se mi jeví jako zcela absurdní. VŽDY jsem rád, když se dozvím, na čem jsem, jaká je realita. "Svoboda vybrat si v dané otázce odpověď vírou" pro mě není HODNOTA, ale mnohem spíše ANTIHODNOTA.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: postmoderna

Pavel Ouběch,2018-05-04 19:32:27

Vím, že nic nevím.
Takové přesvědčení kromě Sokrata sdílelo a sdílí mnoho vysoce inteligentních a vzdělaných lidí.
Studujte pilně fyziku a časem možná dospějete k témuž.
Dnes je ale v módě něco jiného: Vím, že vím všechno !
Taková sebedůvěra zvítězí v každé soutěži. Jen s inteligencí a moudrostí to bohužel nemá nic společného.
Mimochodem, že je Země placatá - tomu nikdo nikdy nevěřil. Vždy nějací lidé žili nebo navštívili mořské pobřeží a o tom, co viděli, nemlčeli. Je zajímavé, jak se takové zesměšňující pomluvy a bláboly šíří staletími.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: postmoderna

Xmichal Hanko,2018-05-05 08:33:44

Lidé, kteří nevěří v kulatou Zemi, existují i dnes a není jich až tak málo. Dokonce jich zvlášť v poslední době přibývá. (viz např. https://vtm.zive.cz/clanky/priznivcu-placate-zeme-pribyva-jen-66--mladych-americanu-nepochybuje-o-kulatosti-zemekoule/sc-870-a-192529/default.aspx nebo https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/veda/grygar-baca-zeme-plocha-kulata_1801010945_pj)

Jinak já Sókratovo "vím že nic nevím" akceptuji v plné míře. Naprosto netuším, jak jste došel k názoru, že snad trpím v některých otázkách jakousi přehnanou jistotou. Můžete mi prosím říct, v jakých, podle vás? :)

O přesvědčení "vím, že vím všechno" se snad ani nemá cenu bavit. Nevím o nikom, kdo by si toto o sobě myslel, a popravdě si takového člověka ani moc neumím představit. Zdá se mi, že zde tak trochu přeháníte ;)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: postmoderna

Karel Rabl,2018-05-06 10:49:24

Já Vám řeknu proč je to strach z trestu pokud nedodržím třeba desatero, "ve světě bez ideí vládnou příšery" a pro jednoduššího člověka je lepší věřit v něco(trest peklo, odměna nebe) než nevěřit v nic ani v tu "pravdu a lásku co zvítězí nad lží a nenávistí".
Proto se náboženství udržuje ať už je u moci Pavel nebo Šavel navíc se nábožensky založení lidé mnohem méně bojí smrti (posmrtný život) a jsou proto vhodnými nástroji k válce nebo k obraně.
My ateisté také věříme, že se mají dodržovat zákony a i nepsaná pravidla a náš mozek není navíc ovlivňován nepravdami, které musí nějaké náboženství vždy vyprodukovat, aby zdůvodnilo svoji existenci(a přece se točí) a bohatlo na těch ať už věřících nebo ateistech, mnoho "věřících" je i tam formálně(zejména v kapitalismu) z důvodu že se na ně hledí optimističtěji, že nebudou podvádět(bohabojní dodržující desatero), lépe zaměstnatelní než ostatní.
Podobné je to se "čtyřprocentní menšinou" kdy Vás lépe zaměstnají, když to budete tvrdit protože si zaměstnavatelé myslí, že nebudete zanášet vajíčka do "cizího (jejich) hnízda".

Odpovědět


Re: Re: postmoderna

Bluke .,2018-05-04 12:26:06

Existenciu Boha je jednoduche dokázať, stačí keď sa zvýši vylučovanie hormónu Dimetiltriptamin ,a svet začne byť presýtený božou láskou ,prítomnosťou ,... kopec ďalších iných tliachov vynechám.
Všetci hloboko veriaci môžu svojím podvedomím zvýšiť množstvo vylúčeného hormónu ,to že účinky sú prisudzované božstvu je vlastne ich nevedomosť. Potom vznikajú u veriacich halucinácie , halušky (malá lokálna halucinacia) , vnímanie iných hlasov ,precítené živé vidiny , astrálne putovanie , extatické vytrženie ... Čím menej vzdelaný veriaci ,tým viac extatické má rozvinuté vnímanie a prežívanie náboženských udalostí. Napríklad Zjavenie v Lurdách , to je jasné kolektivné vnímanie pritomnosti božtiev.
Pritom za to všetko môže DMT hormón. Príroda veľmi dobre vie čo robí.

Odpovědět


Re: Re: Re: postmoderna

Pavol Hudák,2018-05-04 13:07:21

toto je dokaz neexistencie boha, nie existencie

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: postmoderna

Bluke .,2018-05-04 14:18:12

ano ,mate pravdu. neexstuje
priroda to zariadila tak aby existoval v nasom vedomi a podvedomi.
Kazdy ma pravo verit alebo neverit v boha.
a DMT to zariadi tak ako to prave jednotlivec potrebuje.

Odpovědět


Re: postmoderna

Jirka Naxera,2018-05-04 08:04:53

Na tuhle práci vyšla celkem srozumitelná kritika (anglicky) zde
http://backreaction.blogspot.cz/2018/03/hawkings-final-theory-is-not.html

Odpovědět


Re: postmoderna

Pavel Pelc,2018-05-04 14:50:18

Teorie strun neni netestovatelna. Jen jsou potize s prostredky. Nejake vetsi srazece nejsou uplne na poradu dne, ale predpokladany rozvoj gravitacni astronomie by v tom mel udelat jasno.

Odpovědět


Re: Re: postmoderna

Pavel Ouběch,2018-05-04 19:41:55

To je myslím dobrý vtip.
Teorie strun má při tom nejstřízlivějším odhadu 10E500 řešení. V tom téměř nekonečném množství se vždy najde nějaké řešení, které jakš-takš souhlasí s pozorovanými údaji.
Gravitační astronomie na tom nic nezmění.

Odpovědět

sakra

Radovan Slegl,2018-05-03 22:13:18

občas jsem si myslel, že jsem inteligentní a že některé záhyby téhle oblasti vědy chápu, ale tady jsem totálně v....
Zajímalo by mne, jak se takovéhle teorie rozvíjí... soustavou matematických rovnic ve které se udělá občas nějaké zjednodušení, (protože je zanedbatelné) nebo obecným přehledem fyzikálně matematickým a pak fantazií, kam by to mohlo jít...

Odpovědět


Re: sakra

,2018-05-03 23:14:16

proto jsem pro ty, kteří mají k dispozici 5dimenzionální časoprostornáladu, uvedla odkazy na přednášky. Možná Susskindovy budou nejkomplexnější. Představa multiversa vznikla -myslím si- v snaze vysvětlit otázky, které teorie jediného inflačního vesmíru nezvládla.
Zkuste toto kratší video:
https://www.youtube.com/watch?v=Cru_lY0mpcs
žel také jen v angličtině.
My, laici, si na některé poznatky za hranicí reality vnímatelné našimi smysly vlastně jen zvykáme. Můžeme říct, že vskutku chápeme třeba standardní model částicové fyziky, různá zakřivení časoprostoru, či konečnost rychlosti světla, o prokázaných kvantových jevech ani nemluvě stejně, jako chápeme třeba pozorovatelné biologické procesy, nebo struktury krystalických látek apod.? Jedno i druhé lze zkoumat, přesto s těmi prvními uvedenými výsledky astrofyziky a teoretické fyziky se sžíváme a jen časem je vnímáme jako přijatý fakt, těm druhým vice-méně rozumíme i jaksi "emocionálně".

Odpovědět

testování

Milan Krnic,2018-05-03 21:18:18

Předně děkuji za článek!
Co se týče testování teorie v časoprostoru dosažitelném astronomickými dalekohledy (příp. gravitačnímu vlnami), to bohužel žádné testování není. Hypotéza testovatelná hypotézou založenou na hypotéze na ntou není test, ale zase pouze hypotéza (pozn., hypotéza - to, co si myslíme, že vidíme dalekohledy, hypotéza na ntou - paradigma astrofyziky). Prozatím budeme rádi, když otestujeme, jak se žije na Měsíci, nebo Marsu.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace