Hra s čísly o stabilitě stejnopohlavních svazků  
Zpráva z tisku: Obě delegace položily věnce…. pardon…..….jiná zpráva ze stejně kvalitního tisku: U registrovaných partnerství je výrazně nižší rozvodovost než u manželství. Od uzákonění partnerství se rozvedlo 14,5 procenta z registrovaných párů. U manželství se pohybovala rozvodovost v posledních letech podle údajů Českého statistického úřadu každoročně kolem 50 procent a manželé se nejčastěji rozváděli zhruba po třech až pěti letech od svatby.

Tahle „třaskavá“ informace obletěla o prázdninách roku 2017 celý český internetový svět – najdete ji na Novinkách, v Blesku, Infu a určitě i leckde jinde. Vzhledem k pověstné dynamice internetového prostředí a odvěké pravdě, že nic není starší než včerejší noviny, by toto sdělení mělo být bezpečně pohřbeno pod mocnou vrstvou tekutých písků času, odkud by se ho snad měli pokoušet exhumovat jen potrhlí sběratelé bizarních historických kuriozit. Leč není tomu tak. Nejeden povýšený intelektuální snob bude i dnes touto informací mávat jako bojovou zástavou a když budete mít štěstí jako já, můžete se na svou adresu dočíst např. následující: „A čemu nerozumíte v českém článku? Jednoduchá statistika. Rozvedlo se 14 % GL párů za 11 let, zatímco hetero páry mají setrvalou rozvodovost 50 % - a mohl byste začít konečně argumentovat fakty a ne s předpoklady.“

Dvě přítelkyně.  Henri de Toulouse-Lautrec, Les deux amies (vers 1895).
Dvě přítelkyně.  Henri de Toulouse-Lautrec, Les deux amies (vers 1895).

 

Zmíněné články obvykle uvádějí, že mezi lety 2006 až 2016 bylo v české republice uzavřeno 2 647 registrovaných partnerství a ve stejném období 14,5 % těchto partnerství (tedy 384) zaniklo. No a tento údaj je srovnáván s úhrnnou mírou rozvodovosti manželství, která skutečně činní něco kolem 50 %. Zde jde ovšem o klasický problém srovnávání hrušek s jablky. Úhrnná míra rozvodovosti je totiž údaj o tom, jaký podíl původně uzavřených manželství se vůbec kdy rozvede a není tedy omezena dobou 11 let (lidé se rozvádějí i po 15 či 30 letech od sňatku). Pokud bychom tedy chtěli z materiálů českého statistického úřadu z roku 2011 a 2016 (citace 2, tabulka 3.4. a citace 3 tabulka 3.5.) vypočítat kolik % manželství uzavřených před jedenácti a méně lety se rozpadlo (tedy údaj srovnatelný s rozpadem registrovaných partnerství), musíme pracovat s hodnotami tzv. redukované míry rozvodovosti podle doby uplynulé od sňatku. V datech ČSÚ z roku 2016 zjistíme např. následující redukované míry rozvodovosti: 0,4 (0); 1,67 (1); 2,34 (2); 2,42 (3); 2,43 (4); 2,41 (5) atd. To znamená, že v roce 2016 se rozpadlo 0,4 % manželství uzavřených v roce 2016, 1,67 % manželství uzavřených v roce 2015, 2,42 % manželství uzavřených v roce 2014 atd. Známe-li tedy počet uzavřených manželství v daných letech, příslušné redukované míry rozvodovosti a máme chuť si hrát s čísly, dojdeme k jiným závěrům, než nám předkládají mainstreamová média. Z dat shrnutých v tabulce l je zřejmé, že ve sledovaném časovém období byla rozvodovost manželství nižší než rozvodovost registrovaných partnerství. Dále by se samozřejmě dalo testovat, zda je tento rozdíl statisticky významný (na první pohled není) a nakonec by bylo třeba přiznat, že jsme se od srovnávání jablek s hruškami dostali ke srovnávání plodů planých jabloní a šlechtěných kultivarů. Troufnu si předpokládat, že většina registrovaných párů je bezdětných (přičemž u rozvodovosti manželů je počet dětí velmi vlivnou proměnnou), počet jednotlivých svazků v daném období je řádově odlišný a odlišnost bude patrně možné najít i v dalších důležitých parametrech, jako je % dané populace, které svazek uzavřelo, průměrná délka trvání svazku, průměrný věk partnerů apod.

 

Na dané téma jsou samozřejmě zpracovány i studie, které mají vyšší míru věrohodnosti, než moje amatérské hraní s čísly. Pokud s nimi ale budete chtít operovat v diskusích se zastánci uzákonění stejnopohlavních manželství u nás, se zlou se potážete: nevytrhávejte dílčí čísla z bůhví jakého celku, bůhví odkud s neznámou společenskou normou….. Ale i s vědomím, že nejde o čísla od nás (jak by také mohlo jít, když tu manželství stejnopohlavních párů zatím uzákoněno nemáme), dovolím si uvést některá zahraniční data.

 

Autor: Silje L. Bakke, Same sex marriage map Europe.svg, CC BY-SA 3.0
Autor: Silje L. Bakke, Same sex marriage map Europe.svg, CC BY-SA 3.0

Např. Wikipedie (oblíbený zdroj pro rychlou orientaci v neznámé problematice) uvádí, že v Holandsku bylo v roce 2005 oddáno 580 lesbických párů a během 10 let jich bylo rozvedeno 30 %. Rozvodovost heteropohlavních manželství byla ve stejném období 18 % a v případě homosexuálních mužských párů pak jen 15 %. K těmto údajům je však třeba poznamenat, že ačkoli se Wikipedie v posledních letech velmi zlepšila, co se kvality odkazovaných zdrojů týká, výše uvedené informace pocházejí z holandského denního tisku a ani v odkazovaném článku nelze dohledat původní zdroj informací

 

Starší studie z roku 2006 se zabývá stabilitou registrovaných partnerství v Norsku (1993-2001) a Švédsku (1995-2002). Ve studovaném období bylo v Norsku uzavřeno 1293 a ve Švédsku 1526 registrovaných partnerství (a také 196 000 a 280 000 heterosexuálních manželství). Ve studii jsou uváděny hodnoty relativního rizika (RR) rozvodu stejnopohlavních párů vztažených k riziku rozvodu heteropohlavních manželství. Hodnota RR 1,5 znamená, že daný typ stejnopohlavního páru má 1,5-krát vyšší pravděpodobnost rozvodu než pár heteropohlavní. Dále jsou zde uváděny hodnoty konfidenčních intervalů (CI) relativního rizika – pokud tento interval obsahuje hodnotu 1, znamená to, že zjištěné relativní riziko se statisticky významně neliší od 1 a tedy, že riziko rozvodů homo- a hetero-pohlavních párů je stejné. V případě Švédska byla pro gay páry zjištěna hodnota RR 1,35 (CI 1,13 – 1,59) a pro lesbické páry RR 3,03 (CI 2,51 – 3,61). V rámci norské kohorty vykazovaly lesbické páry o 77 % vyšší pravděpodobnost rozvodu než gay páry. V práci byl diskutován i vliv výchovy dětí na stabilitu párů a pro švédskou kohortu byly vypočteny hodnoty RR týkající se pouze bezdětných párů (srovnávací i hodnocená populace se skládala pouze z bezdětných párů) – hodnota RR pro gay páry pak byla 1,49 (CI 1,22 – 1,79) a pro lesbické páry 3,0 (CI 2,40 až 3,69).

Pracoviště a kontakt na autora: Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice.
Pracoviště a kontakt na autora: Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice.

Oba typy stejnopohlavních svazků lze tedy na základě uvedených dat považovat za méně stabilní než svazky heteropohlavní, a to nezávisle na tom, zda pár vychovává či nevychovává dítě. Lesbická partnerství jsou pak výrazně „dynamičtější“ (korektní výraz, který je v podobných studiích užíván) než partnerství mužů, či heteropohlavní manželství.

 

Další věrohodné studie srovnávající rozvodovost hetero- a homo-pohlavních sňatků jsem nenašel, ale popravdě – nehledal jsem nijak usilovně. Cílem tohoto textu není podrobně zmapovat problematiku stability uvedených typů svazků, ani se vyslovovat pro nebo proti uzákonění stejnopohlavních manželství. Text jsem napsal jako reakci na diskusi s obhájci stejnopohlavních manželství, kteří pracují s daty a argumentačními schématy způsobem, který nemá daleko k propagandě. Vtipné je, že mnozí z nich se považují za zapálené bojovníky proti „fake-news“. Za sebe si myslím, že se s lidmi ochotnými bojovat za svoji „pravdu“ s využitím nevhodně interpretovaných dat roztrhl pytel, a že každé upozornění na takový nešvar rozhodně stojí za námahu……..

 

Literatura:

  1. http://www.demografie.info/?cz_rozvodukazatele=

  2. https://www.czso.cz/documents/10180/45964328/1300691703.pdf/ce3cde52-76e0-45ed-8d54-03eb481d2af8?version=1.1&fbclid=IwAR0DWoKKsKAxyOAkTw6G6sdmzeaSyamgGGp5deQUx_9YxvhtstSr4T_AYzA

  3. https://www.czso.cz/documents/10180/20554215/400712a3.pdf/abd591b3-45b9-4a43-90ae-71cd0502a7a8?version=1.0

  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Divorce_of_same-sex_couples

  5. Andersson, G., Noack, T., Seierstad, A., & Weedon-Fekjaer, H. (2006). The demographics of same-sex marriages in Norway and Sweden. Demography, 43(1), 79-98.

Datum: 28.11.2018
Tisk článku

Související články:

Gay zvířátka bez předsudků     Autor: Stanislav Mihulka (20.11.2006)
Když se mají dva či tři rádi, na pohlaví nesejde     Autor: Jaroslav Petr (03.09.2009)
Největší studie gay bratrů poodhaluje původ homosexuality     Autor: Stanislav Mihulka (23.11.2014)
Jak se dědí homosexualita mužů?     Autor: Jaroslav Petr (18.10.2015)Diskuze:

"Na dané téma jsou samozřejmě zpracovány i studie, které mají vyšší míru věrohodnosti, než moje amatérské hraní s čísly."

Petr Tomeš,2018-12-01 14:36:41

"Na dané téma jsou samozřejmě zpracovány i studie, které mají vyšší míru věrohodnosti, než moje amatérské hraní s čísly. ... Starší studie z roku 2006 se zabývá stabilitou registrovaných partnerství v Norsku (1993-2001) a Švédsku (1995-2002). ... Oba typy stejnopohlavních svazků lze tedy na základě uvedených dat považovat za méně stabilní než svazky heteropohlavní, a to nezávisle na tom, zda pár vychovává či nevychovává dítě. ... Text jsem napsal jako reakci na diskusi s obhájci stejnopohlavních manželství, kteří pracují s daty a argumentačními schématy způsobem, který nemá daleko k propagandě."

1. Profesorka Letitia Anne Peplau z Kalifornské Univerzity začala studovat stejnopohlavní vztahy v sedmdesátých letech a publikovala nebo editovala deset odborných knih a na 120 odborných článků, které prošly oponentním řízením, a shrnutí literatury zaměřené na psychologii, vztahy a sexualitu a podala v roce 2010 (poté, co vyšly Vámi citované studie) odborné svědectví u soudu pod přísahou (s vedomím následků za křivou přísahu), že počty manželství a rozvodů 4 roky před umožněním uzavírání manželství stejnopohlavním parům v Massachusetts se v následujících 4 letech nezměnily a že neexistuje żádný empirický důkaz pro negaticní stereotyp o problémech gayů nebo leseb při utváření stabilních vztahů nebo že by byly méně kvalitní než heterosexuální vztahy a že manželské páry mají psychologickou i ekonomickou výhodu, přičemž toto svědectví nebyla protistrana schopná ničím rozporovat a soudce konstatoval, že vzdělání i zkušenosti každého experta (včetně ní) prokazují, že byla více než dostatečně kvalifikována pro poskytnutí důvěryhodného odborného svědectví: "Psychologist Letitia Anne Peplau testified that couples benefit both physically and economically when they are married. ... As the education and experience of each expert show, plaintiffs’ experts were amply qualified to offer opinion testimony on the subjects identified. Moreover, the experts’ demeanor and responsiveness showed their comfort with the subjects of their expertise. For those reasons, the court finds that each of plaintiffs’ proffered experts offered credible opinion testimony on the subjects identified. ... Peplau is a professor of psychology and vice chair of graduate studies in psychology at UCLA. ... Peplau began studying same-sex relationships in the 1970s; Peplau has published or edited about ten books, authored about 120 peer-reviewed articles and published literature reviews on psychology, relationships and sexuality. ... Peplau: Data from Massachusetts on the “annual rates for marriage and for divorce” for “the four years prior to same-sex marriage being legal and the four years after” show “that the rates of marriage and divorce are no different after [same-sex] marriage was permitted than they were before.”); Peplau: There is no empirical support for the negative stereotypes that gay men and lesbians have trouble forming stable relationships or that those relationships are inferior to heterosexual relationships.)" https://web.archive.org/web/20130316191210/https://ecf.cand.uscourts.gov/cand/09cv2292/files/09cv2292-ORDER.pdf

2. V roce 2014 svědčil u soudu jako expert i sociolog Rosenfeld a nerozporovaně uvedl, že studie měřící stabilitu párů během éry právně uznaných forem stejnopohlavních svazků demonstrovaly stejnou délku trvání spolužijících stejnopohlavních párů a manželských heterosexuálních párů a poukázal na svou longitudinální studii, přičemž soud shledal svědectví Rosenfelda jako velmi důvěryhodné a přisoudil mu značnou váhu. "Regarding couple stability, Rosenfeld testified that cohabiting same-sex couples reported higher break-up rates than heterosexual married couples during the years preceding any legally recognized form of same-sex union (in the 1980s and 1990s). However, studies measuring couple stability during the era of legally recognized same-sex unions demonstrated that longevity rates among cohabiting same-sex couples was on par with heterosexual married couples. Referring to his ongoing longitudinal study entitled “How Couples Meet and Stay Together,” Rosenfeld confirmed that same-sex couples in legally recognized unions exhibit the same couple stability rates as their heterosexual married counterparts. ... The Court finds Rosenfeld’s testimony to be highly credible and gives it great weight."
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/DeBoer_v._Snyder_ED_Mi_Findings_of_Fact_and_Conclusions_of_Law.pdf

https://www.google.cz/amp/s/www.researchgate.net/publication/265297126_Couple_Longevity_in_the_Era_of_Same-Sex_Marriage_in_the_United_States/amp

Nerozporovaná odborná svědectví uznávaných expertů v oboru doložená publikovanými studiemi před nezávislými soudy, které je shledaly velice důvěryhodnými, mají nepochybně vyšší míru důvěryhodnosti, než Vaše amatérské hraní s čísly.

Odpovědět


Re: "Na dané téma jsou samozřejmě zpracovány i studie, které mají vyšší míru věrohodnosti, než moje amatérské hraní s čísly."

Miloslav Pouzar,2018-12-01 20:14:49

Z toxikologické praxe znám několik příkladů kdy se závěry podobných slyšení a "nerozporovaných" svědectví ukázaly být z odborného hlediska dost problematiclké (i když se s nimi různé aktivistické skupiny dodnes ohání) - namátkou uvedu slyšení EPA ohledně DDT v roce 1972 či California Hexavalent Chromium Blue Ribbon Panel v roce 2001 - takže argument slyšením mi nezní příliš přesvědčivě. Přečetl jsem si pár publikací od LA Peplau - švédské studie znala a vyrovnala se s nimi např. následovně: Data from Norway and Sweden, where registered same-sex partnerships have been available since the 1990s, indicate that the rate of dissolution within five years of entering a legal union is higher among same-sex partnerships than among heterosexual marriages,with lesbian couples having the highest rates of dissolution (Andersson et al. 2006). Unfortunately, the Scandinavian data do not permit comparisons with the longevity of same-sex couples who did not seek legal recognition - vyslovuje zde tedy vlastně předpoklad, že registrované (právně uznané) stejnopohlavní svazky fungují co do stability mnohem hůře, než ty neregistrované.... jinak práce této dámy jsou charakteristické častým užíváním slov jako prejudice, myths apod. a malým nožstvím čísel... ale pane Tomku pojďme se bavit o těch číslech - našel jste v mém taxtu nejakou početní či faktickou chybu? Našel jste nějaké číselné údaje, které jsou v příkrém rozporu s tím, co uvádím?

Odpovědět


Re: Re: "Na dané téma jsou samozřejmě zpracovány i studie, které mají vyšší míru věrohodnosti, než moje amatérské hraní s čísly."

Petr Tomeš,2018-12-04 15:53:16

„pojďme se bavit o těch číslech - našel jste v mém taxtu nejakou početní či faktickou chybu? Našel jste nějaké číselné údaje, které jsou v příkrém rozporu s tím, co uvádím?“

Především jsem v textu našel bezchybné přiznání, %

Odpovědět


Re: Re: "Na dané téma jsou samozřejmě zpracovány i studie, které mají vyšší míru věrohodnosti, než moje amatérské hraní s čísly."

Petr Tomeš,2018-12-04 15:55:47

„pojďme se bavit o těch číslech - našel jste v mém taxtu nejakou početní či faktickou chybu? Našel jste nějaké číselné údaje, které jsou v příkrém rozporu s tím, co uvádím?“
Především jsem v textu našel bezchybné přiznání, že „Text jsem napsal jako reakci na diskusi s obhájci stejnopohlavních manželství, kteří pracují s daty a argumentačními schématy způsobem, který nemá daleko k propagandě.“ :), přičemž jsem našel i Vaši urputnou snahu dokázat, že „oba typy stejnopohlavních svazků lze tedy považovat za méně stabilní než svazky heteropohlavní, a to nezávisle na tom, zda pár vychovává či nevychovává dítě.“ na základě studie registrovaných párů před zavedením stejnopohlavních manželství v Norsku a Švédsku, ale nenašel fakta nerozporovaná komunitami kompetentních výzkumníků o tom, že velká většina gayů a leseb je nebo byla ve vztahu, přičemž mnoho jich v současné době trvá více než deset let a studie naznačují, že manželství může jejich stabilitu ještě posílit, což by si nebylo možné vysvětlit prací s daty a argumentačními schématy způsobem, který nemá daleko k propagandě a stereotypům, pokud byste zůstal pouze u amatérského hraní s porovnáváním čísel a vynechal závěry, k nimž jste zjevně nekvalifikovaný.
„In good arguments, the belief or conclusion follows from the evidence. In rationalization, the "evidence" comes after the belief has already been determined. Rationalization simply uses premises that make a questionable position or action appear to be rationally respectable. … Since rationalization could be justifiably construed as an act of deliberate dishonesty, the rationalizer perhaps deserves to suffer moral embarrassment at being caught giving fake and therefore irrelevant reasons for holding a belief or engaging in a particular action.“ DAMER, Edward, T. Attacking Faulty Reasoning: A Practical Guide to Fallacy- Free Arguments. 7. United States of America: Cengage Learning, 2012, s. 101, 103. ISBN 978-1133049982
"Numerous studies using probability and nonprobability samples of gay men and lesbians have found that the vast majority of participants are in a committed relationship or have been at some point in their lives, and that many existing couples have been together 10 or more years. Empirical research demonstrates that the psychological and social dimensions of committed relationships between same-sex partners largely resemble those of heterosexual partnerships. Same-sex couples form deep emotional attachments and commitments, with levels of relationship satisfaction similar to or higher than those of heterosexual couples. They also go through similar processes to address concerns about intimacy, love, equity, and other relationship issues. … Some evidence is available to suggest that access to marriage will strengthen these relationships. One study compared same-sex and different-sex couples in a national probability sample first recruited in 2009. Break-up rates were not significantly different between heterosexual and same-sex couples in marriages or marriage-like partnerships. M.J. Rosenfeld, Couple Longevity in the Era of Same-Sex Marriage in the United States, 76 J. Marriage & Family 905 (2014)." American Psychological Association, Kentucky Psychological Association, Ohio Psychological Association, American Psychiatric Association, American Academy of Pediatrics, American Association for Marriage and Family Therapy, Michigan Association for Marriage and Family Therapy, National Association of Social Workers, National Association of Social Workers Tennessee Chapter, National Association of Social Workers Michigan Chapter, National Association of Social Workers Kentucky Chapter, National Association of Social Workers Ohio Chapter, American Psychoanalytic Association, American Academy of Family Physicians, and American Medical Association https://www.supremecourt.gov/ObergefellHodges/AmicusBriefs/14-556_American_Psychological_Association.pdf
„A claim that is virtually undisputed by the community of competent inquirers is one that a mature, rational person should accept.“ DAMER, Edward, T. Attacking Faulty Reasoning: A Practical Guide to Fallacy- Free Arguments. 7. United States of America: Cengage Learning, 2012, s. 36. ISBN 978-1133049982
„Q. Dr. Peplau, have you ever heard a view or stereotype expressed that same-sex couples are somehow generally unhappy or dissatisfied? A. Yes. I think a common stereotype has been -- there's been several pieces to it. One, that gay men and lesbians have trouble forming relationships. That if they do form relationships, they are kind of unstable; they don't last very long. And that maybe the quality of those relationships is inferior to the quality of heterosexual relationships. Q. And is there any support in your field, that you have seen, for that stereotype of the relationships? A. None at all.“ https://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/california/candce/3:2009cv02292/215270/454
„Neither is there any reason not to accept an uncontroverted claim made by a relevant authority. unless there is some good reason to challenge an expert's motives, competence, or thoroughness, his or her uncontroverted claim should be regarded as an acceptable premise.“ DAMER, Edward, T. Attacking Faulty Reasoning: A Practical Guide to Fallacy- Free Arguments. 7. United States of America: Cengage Learning, 2012, s. 36. ISBN 978-1133049982
„Z toxikologické praxe znám několik příkladů kdy se závěry podobných slyšení a "nerozporovaných" svědectví ukázaly být z odborného hlediska dost problematiclké (i když se s nimi různé aktivistické skupiny dodnes ohání) - namátkou uvedu slyšení EPA ohledně DDT v roce 1972“
Nepotřebuji toxikologickou praxi k tomu, abych si dokázal najít https://books.google.cz/books?id=MnAoDwAAQBAJ&lpg=PA3&ots=gekclsnJpj&hl=cs&pg=PA2#v=onepage&q&f=false a konstatoval, že Vaše znalosti o příkladu problematických závěrů podobných svědectví z odborného hlediska se rozchází s odbornou publikací vydanou Royal Society of Chemistry v hodnotě osmi tisíc Kč upozorňující na to, že zákaz DDT byl učiněn právě v rozporu s faktickými zjištěními a závěry těchto slyšení, a dokonce i kdyby tomu bylo jinak, jednalo by se stále o falešný argument ve vztahu k diskusi o stabilitě stejnopohlavních párů i uvedeným autoritám, protože záběry z roku 1972 nemají vůbec žádnou relevanci a podporu pro Váš postoj ohledně (ne)stability stejnopohlavních párů anebo problematičnosti citovaných svědectví pod přísahou od odborných autorit, které se na rozdíl od psaní blbostí na internetu kdejakou nekompetentní osobou vystavují riziku postihu za křivou přísahu s dopadem na své renomé a profesní dráhu.
„A number of fallacious arguments attempt to support a claim by making questionable appeals to factors that are irrelevant to the truth or merit of a claim at issue.“ DAMER, Edward, T. Attacking Faulty Reasoning: A Practical Guide to Fallacy- Free Arguments. 7. United States of America: Cengage Learning, 2012, s. 109. ISBN 978-1133049982
„Unfortunately, the Scandinavian data do not permit comparisons with the longevity of same-sex couples who did not seek legal recognition - vyslovuje zde tedy vlastně předpoklad, že registrované (právně uznané) stejnopohlavní svazky fungují co do stability mnohem hůře, než ty neregistrované....“
Další falešný argument z Vaší strany, protože žádný takový předpoklad vůbec nevyslovila a sám jste si ho vymyslel, výslovně naopak zmínila, že data ze Skandinávie nelze srovnávat s délkou vztahů párů stejného pohlaví neusilujících o právní uznání.
„the arguer is attempting to defend a particular conclusion and uses evidence that does not support the conclusion, he or she has committed the fallacy of using the wrong reasons“ DAMER, Edward, T. Attacking Faulty Reasoning: A Practical Guide to Fallacy- Free Arguments. 7. United States of America: Cengage Learning, 2012, s. 109. ISBN 978-1133049982
Vztahy heterosexuálních párů spolužijících mimo manželství trvají v průměru kratší dobu než u těch, které vstoupili do manželství.
"THE COURT: Let me see if I understand the testimony. Are you saying that there is a difference in durability of relationships among cohabiting heterosexuals from married heterosexuals? THE WITNESS: That's true. ... THE COURT: What do the data show with respect to differences, if any, between married couples, presumably heterosexual couples, and cohabitating heterosexual couples; is there a difference in the durability of those two relationships? THE WITNESS: Yes, there is. On average -- and, again, we are talking about gross averages. But, on average, heterosexual cohabiting relationships are of shorter duration than heterosexual marriages." https://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/california/candce/3:2009cv02292/215270/454
„jinak práce této dámy jsou charakteristické častým užíváním slov jako prejudice, myths apod. a malým nožstvím čísel...“
„There is nothing fallacious about calling people names, saying ugly things about them, or negatively evaluating them. The fallacy is committed when one engages in a personal attack as a means of ignoring or discrediting another person's argument or criticism and thus fails to address the merit of the argument. To bypass dealing with the argument or criticism in this way not only violates the code of intellectual conduct, it is a conversation stopper. … An action that inappropriately poisons the source of an argument or criticism and thus prevents it from being seriously entertained or addressed shuts down the whole argumentative process.“ DAMER, Edward, T. Attacking Faulty Reasoning: A Practical Guide to Fallacy- Free Arguments. 7. United States of America: Cengage Learning, 2012, s. 215, 217. ISBN 978-1133049982

Odpovědět


Re: Re: Re: "Na dané téma jsou samozřejmě zpracovány i studie, které mají vyšší míru věrohodnosti, než moje amatérské hraní s čísly."

Tomáš Krátký,2018-12-05 15:02:57

Opravte mě, jestli se pletu - ale nikde v tom dlouhém příspěvku nevidím čísla, která by vyvrátila tvrzení pana Pouzara z úvodního článku.

Např. "...velká většina gayů a leseb je nebo byla ve vztahu, přičemž mnoho jich v současné době trvá více než deset let a studie naznačují, že manželství může jejich stabilitu ještě posílit..." je argument ohledně toho, jestli stejnopohlavní svazky ano či ne. Ale neříká nic o tom, jestli takovéto svazky vydrží déle.

Odpovědět

Jan Klimecký,2018-11-30 00:28:11

Ženy jsou z Venuše a muži z Marsu. Přirozeně si muži s muži a ženy s ženami více rozumí. Svůj k svému. Proto mají homo páry méně konfliktů ve svých vztazích. Heterogenní vztahy jsou z principu více napjaté. Často drží po určitých letech pokupě manželství jen děti a majetek. U stejnopohlavních svazků toto není. Ve spoustě věcí jsou stejnopohlavní vztahy podobné manželství. Ale spíše je to parťáctví. Heterosexuálové to zažívají taky. Třeba spolubydlící na koleji, internátě, dobrý kámoš, parťák. Akorát bez citové a erotické nadstavby. Nebo jen lehce. Muž muže potřebuje, proto chodí do hospody, proto chodí na fotbal, atd. Kompatibilita a reciprocita je u homo svazků vyšší v průměru.

Odpovědět


Re:

Lukas Florner,2018-11-30 11:27:45

"Proto mají homo páry méně konfliktů ve svých vztazích"
A proto se, dle surových dat z článku výše, stejnopohlavní páry "rozvádějí" násobně více než páry heteropohlavní. Zvláště holky si asi po čase začnou vjíždět do vlasů (asi proto, že nechodí na pivo). Nebo to bude tím, že stejnopohlavní páry po čase drží pohromadě už jen ten majetek (geneticky společná mimi to zatím nejsou) a to asi nebude ten úplně nejlepší Velký atraktor. Ale možná jste četl nějaký úplně jiný článek... Vem to buřt. Láska je láska.

Odpovědět


Re: Re:

Jan Novák9,2018-11-30 19:30:12

Správně by se do svazků měly počítat také osoby které žádný svazek nemají jako svazek s nulovou délkou. To že část populace není schopna/ochotna udržet stabilní svazek také něco vypovídá. A v tom s ubohým výsledkem 1,25% uzavřených svazků jsou stejnopohlavní páry hluboko pod hetero. Dá se říci že je malý zázrak když se stejnopohlavnímu páru vůbec podaří svazek uzavřít.

Odpovědět


Re: Re: Re:

Jan Klimecký,2018-11-30 23:53:40

Máte svobodu být žít v čem chcete. Nikdo vás nenutí žít s někým proti vaši vůli. Nebo nutí?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re:

Jan Novák9,2018-12-01 07:47:09

HM, nevím jakou projekci tam čtete, já píšu o statistice a o tom že nula je taky číslo.

EVERY NUMBER IS EQUAL!!! (but some numbers are still bigger than other :-)
STOP ZEROPHOBIA!!!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re:

Milan Krnic,2018-12-01 11:04:09

Ač obrat "být žít" nem tudom. Svobodu máte jen v rámci iluze svobodné vůle. Lépe psát o stádech jednorožců.

Odpovědět


Re: Re:

Z Z,2018-12-01 08:12:13

"Ale možná jste četl nějaký úplně jiný článek..."
Alebo čítal len nadpis a už mal chuť sa podeliť so svetom o svoj pohľad na vec. To je veľmi časté pre súčasnú generáciu - dlhší text je namáhavé prečítať.

Odpovědět

Zlomok populacie

Martin X,2018-11-29 09:00:42

ESte treba upozornit na fakt, ze samotna vzorka homosexualnych parov, ktore uzatvorili RP nie je reprezentativna, teda necharakterizuje typickeho predstavitela homosexulaneho jedninca. Z priblizne 400 000 homosexualov v CR uzatvorilo RP cca. 5000 homosexualov, co je cca. !,25% HS populacie. Vyberovym faktorom je vlastnost osobnosti jedinca "zit v registrovanom zvazku".

Odpovědět


Re: Zlomok populacie

Jiri Bay,2018-12-02 14:52:11

Proč by neměla být reprezentativní? Pokud si klademe otázku zda "tradiční manželství" mají vyšší/nižší/srovnatelnou míru rozvodovosti jako registrovaná partnerství, musíte provnávat vzorky párů, které do příslušného legálního vztahu vstoupily.

Odpovědět


Re: Re: Zlomok populacie

Martin X,2018-12-04 08:33:05

Do manzelstva vstupuje cca. 80% heterosexualnej populacie z roznych dovodov - od nabozenskeho, ktory potencialnu trvanlivost manzelstva zvysuje az po "nasledkov sexu na jednu noc", ktory zasa trvanlivost manzelstva skracuje. Do registrovaneho partnerstva vstupuje cca. 1% homosexualnej populacie, kde ide o vyberovu vzorku jedincov, ktori povazuju legalizaciu svojho zvazku a tym aj zabezpecenie jeho dlhsej trvanlivosti za svoju prioritu. Ide teda o statisticky znacne rozdielne vzorky.

Odpovědět


Re: Zlomok populacie

Peter Hrdlicka,2018-12-02 16:06:01

400 000 homosexuálov v ČR ? To iste nie. To sú len nafúknuté počty od homoloby.

Odpovědět


Re: Re: Zlomok populacie

Milan Krnic,2018-12-02 18:35:27

Člověk se jednou opije ... a hned je z toho statistika ...

Odpovědět

..

Jan Balaban,2018-11-29 07:41:05

Najúspešnejšie sú sobáše s prácou. A to nehovorím napríklad o sobášoch s alkoholom. Budem za ich zrovnoprávnenie bojovať zo všetkých síl.

Odpovědět

úmrtnost

Pavel K2,2018-11-28 19:42:58

A ještě dodám, že podle logiky původní zprávy musí být v hetero manželství řádově vyšší úmrtnost, než v homo. (tím, že se berou za různá období uzavření sňatku)

Odpovědět

díky za úsilí

Pavel K2,2018-11-28 19:40:09

Není to úplně problematika, která by mě až tak zajímala, ale díky za snahu. Je málo lidí, kteří chápou, že běžné zprávy často sice obsahují pravdivé údaje, ale podané tak, že vedou ke zcela mylným závěrům. Každá "vysvětlovací munice" se může hodit.

Odpovědět


Re: díky za úsilí

Milan Krnic,2018-11-28 20:01:57

Tak jako nezajímá mě to, číst se mi to nechce, ale že jste to vy, dík za ten váš text, asi teda ...
LOL
Pane Pouzare, děkuji za článek!
Vskutku rozhodně stojí.
Ovšem s lidmi, kteří hltají informace z takových webů, které jste zmínil, obávám se marná diskuze. Leda byste na to šel pocitově, jenže na to nám zatím chybí nějaké akreditované předměty na VŠ, takže kdo ví, jak to správně uchopit. Já bych souhrnně řekl a hlavně při každé příležitosti důrazně opakoval, že to o těch gejích je jasná účelovka.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz