Mé prosby k studentům před dalšími „stávkami za klima“  
Gréta Thurnbergová dorazila na plachetnici do USA, kde se má v září zúčastnit klimatického summitu OSN. Vstříc jí vypluje sedmnáct plachetnic a účast této celebrity bude jedním z vrcholu tohoto setkání. Přesto se nemohu zbavit dojmu, že směr, kterým se vydala jí symbolizovaná kampaň, není dobrý a ke zlepšení životního prostředí i snížení emisí nepřispěje.

Větrné elektrárny mohou sice přispět k nízkoemisnímu mixu, ale jen omezeně (foto Vladimír Wagner).
Větrné elektrárny mohou sice přispět k nízkoemisnímu mixu, ale jen omezeně (foto Vladimír Wagner).

Na začátku kampaně středoškoláků spojené se stávkami za klima jsem vyjádřil jisté pochybnosti o tom, jaký bude jejich přínos (zde, zde, zde, zde, zde a zde). Zda opravdu přispěje ke zvýšení povědomí o reálném průběhu a zdrojích klimatických změn i možnostech efektivního snížení emisí bez negativních dopadů na životní prostředí i sociální a životní úroveň společnosti. V následujícím textu se pokusím vysvětlit, proč si myslím, že se naplňují mé obavy o spíše negativním dopadu této kampaně.

 

Realizovaná kampaň přesvědčuje pouze přesvědčené

Řada osobností, které Gretu oslavují a vyjadřují ji podporu, zdůrazňuje, že je to hlavně proto, že ona je první, která ve veřejném prostoru na rizika z emisí CO2 takto hlasitě upozorňuje a pomůže tím o nich přesvědčit další velkou část společnosti. To ovšem není pravda. Katastrofické vize kolapsu způsobeného antropogenními emisemi oxidu uhličitého rezonují ve společnosti řadu let až desetiletí. Vzhledem k tomu, že čtenost je tím vyšší, čím je podání tématu katastrofičtější, tak se už léta každý extrém v počasí nebo přírodní katastrofa přisuzuje již probíhající změně klimatu a jejímu budoucímu vyústění v podobě smrtelného ohrožení lidské společnosti. Jen těžko existuje někdo v našem civilizačním okruhu a v těch částech lidstva, které je kampaň okolo Grety schopna oslovit, kdo by se s těmito vizemi nesetkal. Stačí se podívat na intenzivní střety „klimaskeptiků“ a „klimaalarmistů“ v diskuzích pod texty s těmito tématy, kterých je již řadu let plný nejen internet.

 

V takovém případě však je způsob použité kampaně značně kontraproduktivní. Je totiž postaven na extrémně zjednodušené interpretaci závěrů klimatického panelu IPCC. Hlavním jejím heslem je, že v případě, když se do dvanácti let nepodaří dramaticky snížit emise CO2, tak dojde ke kolapsu lidské společnosti a smrti současných mladých lidí, kteří tak nemají žádnou budoucnost.

 

Zadržování vody v krajině bude stále důležitější její funkcí (foto Vladimír Wagner).
Zadržování vody v krajině bude stále důležitější její funkcí (foto Vladimír Wagner).

Taková kampaň však může oslovit pouze přesvědčené. Vyhlášení, že o velikosti dopadů průmyslových emisí oxidu uhličitého na vývoj klimatu už není potřeba (dokonce ani možné) diskutovat, že už tuto věc vědci rozhodli (nebo alespoň 97 % z nich), těžko může přesvědčit pochybující. Zvláště, když je to prezentováno s podtextem, že vědci sdílí právě tu zmíněnou katastrofickou interpretaci. Což vůbec není pravda. Naopak řada i velmi uznávaných klimatologů, mezi českými například Ladislav Metelka a Radim Tolasz, upozorňují, že zmíněná zavádějící interpretace závěrů klimatického panelu nemá s realitou moc společného. Pochybující by mohla přesvědčit spíše racionálně předkládaná fakta a diskuze o nich. Ne kategorická heslovitá vyhlášení bez jakéhokoliv hlubšího porozumění dané problematice.

 

Značná ideologizace kampaně

Obrovským problémem je i velká míra ideologizace, která se do realizace kampaně dostala. Již dlouho řadě aktivistů, kteří se nutností snížení emisí CO2 ohánějí, nejde ani tak o efektivní cestu k jejich snížení, ale o prosazení jejich ideologických doktrín na fungování společnosti a prosazení jejich politického směru. Téma si tak do značné míry uzurpovala levicová až extrémně levicová hnutí. Výsledkem je, že začalo docela platit, že na pravici má místo jen „klimaskeptik“ a na levici pak jen „klimaalarmista“.

 

Realitou ovšem je, že o míře ovlivnění vývoje klimatu antropogenním oxidem uhličitým nerozhoduje ideologie, ale přírodní zákonitosti. Jejich postupné poznávání je pak možné pomocí stále přesnějšího měření koloběhu uhlíku a množství i původu oxidu uhličitého (zde, zde a zde), teploty na povrchu, v oceánech i v atmosféře a co nejpřesnější určování globální teploty (zde). Potřebná měření jsou realizovaná na povrchu Země i z vesmíru (zde). Pomáhá také rozvoj našich výpočetních metod i dalších technologií. Zde realita přírodních zákonů zůstane, ať už si bude jakýkoliv ideologický směr myslet cokoliv.

 

Les v Jizerských horách (foto Vladimír Wagner).
Les v Jizerských horách (foto Vladimír Wagner).

Zároveň se ukazuje, že demokratický vývoj společnosti potřebuje svobodnou soutěž různých pravicových i levicových proudů. Naopak totální vítězství extrémní levice nebo extrémní pravice vede ke společenským katastrofám. Snahy o poznání reality klimatického vývoje a hledání možných efektivních cest ke snížení emisí a ochrany životního prostředí by tak měly jít napříč co nejširšího politického a společenského spektra. Jen tak je vysoká šance, že budou úspěšné. Problémem kampaně pro klima je tak i to, že velmi často se spíše než hledání efektivní cesty ke snížení emisí objevuje prosazování až ultralevicových ideologických kolektivistických koncepcí o omezení svobod jedince. To také přispívá k odrazování části společnosti od tohoto tématu.

 

Neekologické kampaně ekologických organizací

Podívejme se, jestli má kampaň Grety Thurnbergové pozitivní vliv ve směru snahy o efektivní snížení emisí alespoň u skupin přesvědčených o dominantním vlivu antropogenního CO2. Mezi ně patři všemožné zelené aktivistické skupiny. Ty se ke kampani Grety Thurnbergové okamžitě přimkly. Pokud se však podíváme na jejich vyjádření a aktivity, je vidět, že ani naléhavý hlas Grety u nich nevedl k sebereflexi.

 

Jednou z podstatných příčin zatím nízké náhrady fosilních zdrojů nízkoemisními je velmi úspěšný boj zelených aktivistů podobnými dřívějšími kampaněmi proti jaderným elektrárnám. Pokud by například využívaly i ostatní státy podobně jako Francie, Švédsko, Francie či Slovensko mix jaderných a obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, měla by už Evropa nyní nízkoemisní elektroenergetiku a řešila by „pouze“ elektrifikaci dopravy a dalších oblastí. To, že patří Německo k největším evropským znečišťovatelům a nedokončilo cestu k mixu podobnému francouzskému, jak původně plánovalo, je výsledek právě jejich kampaně. Zde jsou tak plány k odchodu od uhlí vázány až k roku 2038. Navíc půjde dominantně pouze o přechod k jinému fosilnímu zdroji – zemnímu plynu.

 

Ani nynější hlas Grety Thurnbergové je nepřesvědčil o prioritě snížení emisí před jejich ideologickými doktrínami. Stále tak je jejich prioritou boj proti jádru. A bohužel ji do značné míry přebírá i kampaň, která se kolem švédské dívčiny zformovala. Je to vidět z toho, jak zareagovala, když si Greta dovolila jen okrajově o jaderné energetice zmínit ne úplně negativně. A také to je vidět z toho, že německá část kampaně, která je jedna z nejmohutnějších, se nedokázala ani zmínit o možnosti prodloužit provozování existujících německých jaderných bloků, což je nejjednodušší reálný způsob, jak snížit emise CO2 už v nejbližších letech.

 

Vzhledem k tomu, že se při hledání náhrady v oblasti nízkoemisních zdrojů po zavržení jaderné energetiky upnuly zelené organizace k produkci energie z biomasy, došlo u nich k celé řadě kampaní, které vedly i k značným škodám na životním prostředí. Pro intenzivní náhradu uhlí spalováním biomasy se masově i přes Atlantik vozí dřevní hmota a pálí v několika evropských zemích při produkci elektřiny. Pro výrobu bioplynu se intenzivně využívá i speciálně pěstovaná kukuřice. To, že pěstování řepky a přimíchávání biopaliva není příliš ekologické řešení, už zelené organizace uznávají, ale masívní produkce elektřiny pomocí pěstované biomasy je stále úhelným kamenem jejich energetických koncepcí, jak se můžeme přesvědčit například v Energetické [R]evoluci Greenpeace.

 

Údolí řeky Lučiny (foto Vladimír Wagner)
Údolí řeky Lučiny (foto Vladimír Wagner)

Fotovoltaický boom u nás a v Německu sice nevedl k dramatickým ekologickým škodám, ale odčerpal obrovské prostředky, které mohly být využity efektivněji. Klíčová role zelených hnutí v této události, která u nás do značné míry zdiskreditovala tento energetický zdroj, je podrobně popsána třeba v článku z Hospodářských novin té doby.

 

Pokud by alespoň tuto část společnosti hnutí za klima postrčilo ke snaze o efektivní snížení emisí a ochranu životního prostředí, byl by to pozitivní výsledek. Bohužel tomu ale zatím nic nenasvědčuje.

 

Žily opravdu předchozí generace na úkor dnešních mladých?

Celá kampaň je prodchnuta ještě jednou nepříliš pozitivní ideou. Jde o myšlenku, že minulé generace zničily život té současné. Mladí lidé zapojení do kampaně hlásají, že jejich rodiče, prarodiče a vůbec předkové žili na jejich úkor a vzali jim možnost žít v budoucnu kvalitním životem. Ovšem tato téze je, alespoň podle mého názoru, úplně mimo realitu.

 

Každá předchozí generace nám po sobě nechala spoustu objevů, vynálezů, technologií, architektonických skvostů i uměleckých děl. Nejeden velikán se v minulosti přihlásil k myšlence, že dohlédl dále jen proto, že stál na ramenou obrů. A tato téze, zase alespoň podle mého názoru, má k pravdě daleko blíže. Zvláště, když si vzpomenu, jaké možnosti a s čím se potýkaly válečné generace a jaké těžkosti a nástrahy musely překonat, aby připravily podmínky pro nás. A i jejich životní úroveň a možnosti byly mnohem větší, než generací předchozích. Alespoň v Evropě měla naše poválečná a řada následujících generací stále lepší životní úroveň a možnosti ve všech směrech. Ta současná má pak úroveň zdravotnictví, vzdělání, kulturního či sportovního vyžití nejvyšší. Hlavně pak také zdaleka nejširší možnosti cestování, přístupu k informacím a různorodosti životních cest. Abych nebyl špatně pochopen, konkrétní lidské osudy byly a mohou být často velmi těžké i smutné a nespravedlivé. Ovšem celkově se životní úroveň lidské společnosti v Evropě dramaticky zvýšila. Jen díky našim předkům a jejich úsilí máme dnes internet, mobily i přístup k dramaticky úspěšným zdravotním postupům a technikám.

 

Je pochopitelné, že nám naši předchůdci zanechali k řešení i řadu problémů. Řada průmyslových cyklů má velmi dlouhou dobu trvání. Naše generace dokončila nebo dokončuje řadu likvidací následků dřívější důlní a průmyslové činnosti třeba na Ostravsku nebo na severu Čech. V areálu Dolních Vítkovic už několik let probíhá festival Colors of Ostrava a jezero Milada už se stává známým rájem vodních sportu v podhůří nádherných Krušných hor. To nebyla a není tak velká zátěž oproti technologickým a dalším výdobytkům, které nám předchozí generace předaly. My jsme předali řadu technologií a výdobytků dalším generacím, stejně tak jako některé problémy, jejichž řešení budou muset dokončit oni.

 

Naši studenti předvádějí fyziku na festivalu Colors of Ostrava (zdroj ÚJF AV ČR).
Naši studenti předvádějí fyziku na festivalu Colors of Ostrava (zdroj ÚJF AV ČR).

Pokud se podrobněji podíváme na stav životního prostředí u nás, tak se už řadu desetiletí zlepšuje. Pocházím z Havířova a ještě jsem zažil na Ostravsku hořící haldy, vše pokryté barevným prachem z hutí a koksáren a úplně černou Ostravicí protékající Ostravou. V mém rodném Havířově se do přírodního stavu vrátily meandry Lučiny. Do Česka se vrátili rysové, vlci a občas se sem zatoulá i medvěd. Louky spásají zubři, pratuři i divocí koně. Zvětšila se plocha lesa a na řadu míst se vracejí remízky i mokřady. Odsíření uhelných elektráren přineslo dramatické zlepšení ovzduší.

 

Mezigenerační nenávist, kterou do značné míry popsaný duch kampaně zasévá, tak nemá reálné opodstatnění. Nabourává také možnost plodné spolupráce, která jediná může přinést řešení existujících problémů.

 

Způsobuje opravdu dominantní část emisí malé procento nejbohatších?

Velmi často se ve vyhlášeních studentů a osobností, které je podporují, při diskuzích objevuje myšlenka, že za většinu emisí může uhlíková stopa jen velmi malého počtu těch nejbohatších. S podtextem, že stačí, když jim bude jejich majetek odebrán, pokles jejich uhlíkové stopy vše vyřeší. Což je ovšem také mimo realitu. Extrémně bohatí lidé většinou skutečně mají daleko větší uhlíkovou stopu než běžná populace, i když ani to není vždy pravda. V historii se najdou i případy, kdy vlastníci i obrovského majetku žili v soukromí velmi skromně. Při jejich počtu je však celková stopa stovek milionů „obyčejných“ lidí mnohonásobně větší. Majetky boháčů dominantně tvoří podíly v podnicích, nemovitostech a dalších investicích. Ty ovšem vytvářejí dominantně výrobky a slouží „obyčejným“ zákazníkům. Z hlediska uhlíkové stopy, kterou podnik vytvoří, je úplně jedno, jestli jej vlastní bohatý investor nebo patří „lidu“. Stejně tak dominantní část paliva nespotřebují soukromé tryskáče bohatých, kterých je velmi omezený počet, ale velké množství letů, které přepraví desítky milionů „obyčejných“ lidí.

 

Stejně tak se velmi často objevují cesty k řešení, které však reálně k němu nevedou. Často studenti uvádějí, že zachránit klima může veganství a biostrava, a že oni sami realizují tento životní styl. Je však skutečností, že samotné veganství či vegetariánství přispěje k omezení emisí pouze v omezené míře. Její reálná velikost závisí na konkrétní formě zajišťování dostatečně pestré stravy tohoto typu. I samotní studenti zaznamenávají, že dostatečně pestrá veganská a vegetariánská je finančně mnohem náročnější. Například v besedě, kterou jsem měl s českými organizátory stávek za klima, se u nich objevil názor, že stát by měl pro všechny občany zajistit finanční dostupnost vegetariánské biostravy. Studenti si však neuvědomují, že sice ne přesně, ale z velké míry, cena odráží nároky produktu na zdroje a energie. Biozemědělství je na jednotku výroby mnohem náročnější na rozlohu, než klasické intenzivní zemědělství. Pokud by mělo zajistit potravu pro všechny obyvatele, razantně by to zvýšilo tlak na rozšíření ploch zemědělské půdy v krajině. Zajištění dostatečně pestré vegetariánské či dokonce veganské stravy může pak být mnohem náročnější nejen na lidskou práci.

 

Bývalé doly se mění v rekreační krajinu, jezero Milada (foto Vladimír Wagner).
Bývalé doly se mění v rekreační krajinu, jezero Milada (foto Vladimír Wagner).

Rozdmýchávání nenávisti mezi movitějšími a méně movitými i mezi lidmi s klasickou stravou a vegetariány či vegany, také společnost spíše rozděluje, než by mohlo přispět k efektivní spolupráci. Zvláště, když se mluví o zákazu masa a nuceném vegetariánství či znárodňování a zákazu letů.

 

Kampaň zatím zvýrazňuje hlavně spory a marginality

Jak už jsem zmínil, nepovažují za příliš vhodné, že je kampaň postavená na extrémním strašení. Zvláště, když jsou v ní kategoricky kladeny nerealistické, a do značné míry, nesmyslné požadavky. Zároveň jsou lidé, kteří se snaží snést diskuzi na realistickou, konstruktivnější a praktičtější úroveň, označování za vyvrhele, co chtějí ničit životní prostředí a častování dalšími morálními odsudky. Nejsem si jistý, jestli mohou výzvy k panice vést k něčemu pozitivnímu. Zvláště, pokud je potřeba najít rychle efektivní řešení velmi komplexního problému.

 

Místo hledání konsensu a spojenců pro efektivní cesty ke snížení emisí a zlepšení ochrany životního prostředí se pak realizuje jen dramatická symbolika a spory o to, zda je ekologičtější cesta Gréty do USA letadlem nebo milionářskou jachtou a jak recyklovatelné obaly používá při svém stravování. Což jsou otázky pro řešení problémů s ochranou našeho životního prostředí a přechodů na nízkoemisní zdroje opravdu zanedbatelné.

 

Za přírodou stačí vyjít i jen kousek za Prahu do Tichého údolí u Roztok (foto Vladimír Wagner).
Za přírodou stačí vyjít i jen kousek za Prahu do Tichého údolí u Roztok (foto Vladimír Wagner).

Zvolená forma kampaně také nevede ke zlepšování znalosti o problémech. Je hrozným paradoxem, když někteří z vědců, kteří podporují studenty, místo prezentace a diskuze o oboru, kterému se věnují a souvisí s problémem klimatických změn, jen deklarují, jak intenzivně naslouchají studentům a jak je to pro ně nové. I když ve velké většině, jak jsem dokumentoval, se jedná o velmi zjednodušená obecná hesla dost vzdálená od reality. A z vystoupení konkrétních představitelů studentského hnutí je jasné, že o problematice ví relativně velice málo. Právě třeba reálná prezentace a diskuze skutečností, které s vývojem klimatu a jeho zkoumáním souvisí, mezi studenty a vědci by daleko více přispěla k rozšíření znalostí u studentů i v široké veřejnosti.

 

Na závěr doporučení studentům

V září začne další kolo kampaně hnutí za klima. Pokusil jsem se ukázat, proč jsem poměrně skeptický k možnostem kampaně v pojetí, které zatím prezentovalo. Teď se pokusím naznačit, jak by se podle mě měla kampaň změnit. Především neplatí, že o vědeckých problémech se nediskutuje. Naopak, diskuze a přemýšlení o tématu je nejdůležitějším zdrojem poznávání. A význam kampaně by mohl být hlavně v tom, aby se rozšířily znalosti studentů a veřejnosti.

Hlavně by však neměla být hlásána nihilistická verze ve formě, že v případě, pokud se do dvanácti let nepodaří dramaticky snížit emise oxidu uhličitého, tak nemají současní mladí žádnou budoucnost a nebudou žít. Ta opravdu není pravdivá. Takže není zase tak kritické, že požadovaný dramatický zlom nelze uskutečnit, pokud nechceme naši společnost zlikvidovat a budoucnost mladých opravdu ztratit.

 

Do dvanácti let lze dosáhnout i při maximálním úsilí jen relativně omezené množství změn. Do dvanácti let se u nás určitě nepostaví žádný nový jaderný blok, ovšem stejně tak se v této lhůtě nepostaví obnovitelné zdroje s odpovídající výrobou elektřiny. Realizace takových zdrojů a potřebné infrastruktury je podobně náročná na organizaci, technologii, suroviny i finanční zdroje. Navíc, jak jsem se snažil ukázat v předchozím textu, u nás to ani geografické a další podmínky neumožňují. Generace vyrůstající ve válečných časech, období studené války či první temných vizí Římského klubu publikovaných v jeho Mezích růstu měly podobné, spíše bych řekl oprávněnější, důvody hledět do své budoucnosti s obavami.

 

Přesto právě ti z těchto generací, kteří nepodlehli nihilistickému pohledu na svět, snažili se rozvíjet a později uplatnit své schopnosti a znalosti, přispěli k tomu, že se chmurné vize nesplnily. A stejně tak tomu bude podle mého názoru i v současném případě. Bylo by tak dobré, kdyby mladí rozvíjeli své znalosti a schopnosti, a snažili se plnit své sny a vize. Setkávám se se středoškoláky velice často právě při diskuzích o fyzice, astronomii a dalších přírodních vědách. A vím, že jich řada má hluboké znalosti a jsou mnohem šikovnější, než jsem byl já v jejich věku nebo jsem i nyní. A také mě moc těší jejich chuť poznávat krásy světa a hloubku přírodních zákonů.

 

Mladá generace má právo se bouřit, má být kritická a má se zajímat o svou budoucnost. Pokud má pocit, že je třeba za ní demonstrovat, tak má pochopitelně právo do toho jít. Poprosil bych je však, aby se snažili seznámit s problematikou, které se jejich protest týká. A hlavně, aby dokázali vyjádřit jasně, co požadují. A byly to požadavky reálné, pro jejichž efektivní naplnění mohou najít spojence a podílet se na jejich uskutečnění. Pokud však zůstanou u představy, že lze všeho, co si zamanou, dosáhnout pomocí pouliční kampaně. Pokud donutí politiky k nějaké jednostranné nepromyšlené akci, může to vést z environmentálního hlediska k podobně neblahým koncům, jako u zmíněných kampaní z devadesátých let minulého století a začátku současného. V předchozí části jsem popsal několik poměrně negativních výsledků kampaní ekologických aktivistů z předcházejících generací.


Nejlepší představu o tom, co mám na mysli a jaké jsou zatím vize českých organizátorů stávek za klima v Česku, lze možná získat při poslechu diskuze, kterou jsem měl s organizátory stávky za klima, panelu o klimatických změnách. Stejně tak z rozhovoru hlavního organizátora tohoto hnutí Petra Doubravského, která podle mě ukazuje, že se alespoň v jeho případě jedná o typického hodně levicového zeleného politika s příslušným ideologickým pohledem a dogmaty. Je velice podobný stejně starým předchůdcům, kteří v devadesátých letech bojovali proti výstavbě Temelína a za co nejrychlejší budování fotovoltaiky, aby nebyl potřeba. Pro průřez různými názory o hnutí stávek za klima se můžete podívat na rozcestník shrnující debatu na serveru Ekolist.

 

Pochopitelně nemusí být na závadu, že je hlavním organizátorem mladý levicový zelený. Jak jsem psal, pokud má být přechod společnosti k nízkým emisím a efektivní ochraně životního prostředí úspěšný, je třeba vytvořit spojenectví a spolupráci přes co nejširší politické spektrum a co největší část naší společnosti. Ovšem, je potřeba, aby všichni o problému přemýšleli a snažili se mu porozumět. Aby jejich představy o možnostech snížení emisí byly realistické. A pak by bylo dobré, kdyby se poučení studenti snažili působit třeba na jednotlivé členy a celou českou uhelnou komisi, aby se snažily o co největší dělnost a nalezení efektivní cesty ke snížení emisí tak, aby to neohrozilo životní prostředí a životní i sociální úroveň naší společnosti. Jak by to mělo při jednáních uhelné komise vypadat podle mého názoru, jsem popsal v nedávném článku.

Datum: 31.08.2019
Tisk článku

Související články:

Exploze na potrubí Severních proudů rozvířily toxický sediment     Autor: Dagmar Gregorová (22.03.2023)
Kam se má ubírat snaha o snížení emisí     Autor: Vladimír Wagner (10.11.2019)Diskuze:

Mé prosby k studentům před dalšími „stávkami za klima

Emilie Leitnerova,2019-09-17 03:54:44

Citace:
"Gréta Thurnbergová dorazila na plachetnici do USA, kde se má v září zúčastnit klimatického summitu OSN. Vstříc jí vypluje sedmnáct plachetnic a účast této celebrity bude jedním z vrcholu tohoto setkání. Přesto se nemohu zbavit dojmu, že směr, kterým se vydala jí symbolizovaná kampaň, není dobrý a ke zlepšení životního prostředí i snížení emisí nepřispěje."

Zrejme dusevne chora Greta stejne jako jeji dementni podporovatele vyzvraceli nejaky nesmyslny horor ktery ceka lidstvo z emisi CO2. Napsal jsem satiru, ktera je ale obsahove pravdiva, nebot uz ty lzi ani nemohu cist. A kazdy, kdo s tim souhlasi, muze muj text kdekoliv uvesti:

Pani ucitelka se pta v 5. tride zakladni skoly: Pepicku, za poslednich 200 let se zvysil obsah CO2 v atmosfere o 0.01% z 0.03% na 0.04%. Planeta Venuse ma 100% CO2 a teplota povrchu je 450°C, jaka teplota pripada na 1°? Pancelko,. to je 4.5°C deleno 100, rovna se 4.5°C.

Vyborne Pepicku, pisi ti za 1.
Pani ucitelka se pta dale: Marenko, na Zemi je v atmosfere 0.04% CO2. Kdyz se zvysi obsah CO2 o 0.01% na 0.05 % o kolik se zvysi teplota na Zemi? Marenka: Pancelko, to je 4.5 deleno 100, teplota by se zvysila o 0.045°C (za dalsich 200 let).
Vyborne Marenko, dostanes jednicku.

Dale se pani ucielka pta Jenicka: Jenicku, sopky emituji 20-krat vice CO2 nez lidstvo. Jake otepleni zpusobilo lidstvo za poslednch 200 let? Pancelko, to je 0.045 deleno 20, lidstvo ma na svedomi otepleni za 200 let o 0.00225 °C
Prima Jenicku, hodnotim te jednickou.

Dalsi otazka zakovi Karlickovi: Karlicku, kdyby priroda neemitovala zadny CO2, jak dlouho by trvalo, aby teplota na Zemi stoupla o 2.5°C? karlicek premysli a rekne. Pancelko, to je lehke spocitat, musim 2.5 vydelit 0.00225 a potom znasobit s 200 , takze zaokrouhleno to bude trvat 222000 let. Ale lide nesmi produkovat vice CO2 nez produkuji dnes. Je treba prirodu poradne zdanit aby neprodukovala CO2.
Vyborne Karlicku, to byla tezka otazka mas 1+.

Lehrerin vyborne Karlicku to byla tezka otazka a vypocet. Ale tvuj napad zdanit prirodu je pod politickym uhlem skvely, davam ti 1+. Napis dopis Papezovi Frantiskovi, aby dal panu Bohu ucet.

Ucitelka pozoruje, ze si v zadni lavici hraje Angela s mobilem a nesleduje vyucovani. Pta se Angelo, jakou zmenu teploty Zeme zavini lidstvo za 20 let?
Pancelko, je to vice nez 2.5°C, asi tak odhadem 3.5°. Ucitelka: Angelo, to je spatne, Karlicek prave spocital, ze to bude trvat 222000 let. Jak jsi to spocitala? Angela: to jsem nespocitala to rekla ale svedska Greta. A ta tom musi vedet! Ta vi vsechno, ona umi dokonce CO2 videt. A chodi za skolu, pitome pocty nepotrebuje. Podobne jako Pippi Langstrumpf, ta taky vedela ze 2 krat tri je devet a navic to byla nejsilnejsi divka na svete a zvedla i kone bez navstevy debilni skoly.
Ucitelka matematiky rika:Angelo, ty musis zvyseni za 200 let, 0.00225°C, co spocital Jenicek, vydelit 20 a dostanes, ze 20 let se zvysi teplota Zeme o 0.000114°.
To neni mozne, rika Angela, svedska Greta rekla, ze za 12 let teplota Zeme dusledkem emisi CO2 stoupne o 2.5°C, ledovce roztaji a lidstvo vymre, otepleni za 20 let odhaduji proto na 3.5°C.
Lehrerin: pisi ti znamku 5.
Co chces Angelo delat az vyrostes? Angela: Budu politickou, tam nepotrebuji nejakou idiotskou matematiku. Staci 100-krat opakovat nejakou blbost a ta je potom vzdy pravdou. To rekl jiz Göbbels pred 80-ti lety!!

Prosim at mi nekdo vysvetlil, proc to tolik vjedcu nemohou spocitat kdyz to umi spocitat deti z 5-.te tridy? U Grety bych to omluvil, chodi za skolu a neumi proto pocitat. Asi ale ti "fsichni vjedci" maji novou a moderni inkluzni skolu.

Kdo to chce spocitat presneji, Venuse je blize Slunci, ma jen 98% (ne 100%)CO2 ale ma jine abledo nez Zeme, takze se ten vliv zareni zhruba vyrovna, ale i jinak je vypocet pancelky priblizny, Zeme by nikdy nedosahla teploty 450°C, je dale od Slunce a abledo Zeme by se zmenilo, takze vypocet Jenicka je jeste prilis vysoky.)

FACIT: EMISE CO2, KTERE ZPUSOBUJE LIDSTVO NEMA MERITELNY
VLIV NA ZMENU KLIMATU NA ZEMI. (I deti to umi spocitat)
Pri dnesnich emisich CO2 by teplota zemskeho povrchu stoupla 0 2.5°C zhruba az za ctvrt milionu let - jak to spocital Karlicek z 5-te tridy zakladni skoly.

Odpovědět


Re: Mé prosby k studentům před dalšími „stávkami za klima

Vladimír Wagner,2019-09-17 16:19:37

Takhle zjednodušené srovnávání atmosféry Venuše a Země opravdu nefunguje. Pokud má nějaká látka vliv i v malé koncentraci, tak zvýšení její koncentrace o 30 % může mít i dramatické dopady. Prostě totální zjednodušování ze strany kampaně kolem Grety opravdu nelze kompenzovat podobným postupem z druhé strany.

Odpovědět


Re: Re: Mé prosby k studentům před dalšími „stávkami za klima

Emilie Leitnerova,2019-09-17 23:43:43

Tak udelejte lepsi srovnani nebo nejakou vypocetni simulaci. Lepsi ale srovnani na zaklade skutecnych dat nez jen prazdne kecy.
Nehlede k tomu, ze zvyseni koncentrace o 30% by nastalo za nejakych 80 000 let.
Prectete si poradne muj satiricky prispevek, kterry ma ale konkretni a pravdive udaje. Spocitaly by ho deti ze zakladni skoly a muj umysl byl, aby tomu kazdy rozumel.

Odpovědět


Re: Re: Re: Mé prosby k studentům před dalšími „stávkami za klima

Vladimír Wagner,2019-09-18 09:14:37

Vážená paní Leitnerová, vycházel jsem z Vašeho příkladu. Cituji: "Marenko, na Zemi je v atmosfere 0.04% CO2. Kdyz se zvysi obsah CO2 o 0.01% na 0.05 % o kolik se zvysi teplota na Zemi?" Jestliže obsah 0,04% zvýšíme o 0,01% (procentních bodů) na 0,05%, tak je to zvýšení téměř o 30% (0,01/0,04)x100. V reálu se obsah CO2 v atmosféře s předindustriální éry, který byl 280 ppm zvýšil na současných zhruba 420 ppm, tedy o 33 %.

Odpovědět


Re: Re: Re: Mé prosby k studentům před dalšími „stávkami za klima

Pavel Brož,2019-09-19 01:29:49

Vážený pane s nickem Emilie Leitnerová, rozhodně nejsem zastánce klimaalarmistů, právě naopak, ale Vaše tvrzení, že Váš příspěvek obsahuje konkrétní a pravdivé údaje, je pouze demonstrací Vašich neznalostí. Počítat s pomocí lineárních úměr jevy, které jsou ze své podstaty silně nelineární, může jenom totální neználek. Především jde ale o porovnávání jablek a hrušek - Země a Venuše měly už po několik miliard let totálně rozdílnou historii, podmíněnou mnoha jejich odlišnostmi, rychlostí rotace počínaje a hutností a složením atmosféry konče, přičemž ve složení zemské atmosféry měly taky podstatný vliv biologické procesy (vznik a rozvoj sinic), které na Venuši nikdy neprobíhaly. Teplota atmosféry Venuše je dost silně ovlivněna nejenom koncentrací CO2, ale především hlavně obrovským tlakem extrémně mohutné atmosféry, díky čemuž se výrazně projevuje ohyb světla v důsledku indexu lomu, který roste směrem k povrchu, a který díky tomu vytváří velice efektivní past na tepelné záření vycházející z povrchu. Současný stav atmosféry a teploty Venuše je velice komplikovaným výsledným stavem, ke kterému došla skrze mnoho mezikroků, které nastaly mnohem dříve. V případě Země by nějaké mezistavy proběhly také, dodnes není zcela jasné které a v jakém pořadí, a už vůbec není jasné, jestli by výsledný stav byl aspoň principiálně podobný současnému stavu na Venuši, anebo jestli by nebyl úplně jiný, opět, v důsledku toho, že Země je úplně jiná planeta než Venuše.

Dělat lineární extrapolace mezi teplotou a koncentrací CO2 mezi atmosférami dvou různých planet je prostě totální pitomost. Pokud byste stejnou extrapolaci udělal s použitím Marsu místo Venuše, kdy Mars má obsah CO2 v atmosféře více než 95 procent, pak byste na základě Vašeho "školního počítání" dospěl k závěru, že zvyšování koncetrace CO2 Zemi naopak ochladí. Prostě blbost na kvadrát.

Ačkoliv jsem klimaskeptik, tak musím Vaše tvrzení, že by to uměly spočítat i děti ze základní školy, označit jako totální demagogii. Neuměly, neumíte to evidentně ani Vy sám, za což se ale nemusíte stydět, protože jde o hodně komplikovaný nelineární problém, který závisí na stovkách specifických faktorů. Za co byste se naopak stydět měl, je nekriticky sebevědomá prezentace Vašich hlubokých neznalostí coby údajně jednoduchoučkých "pravd", které umí spočítat děti ze základních škol.

Odpovědět


Re: Mé prosby k studentům před dalšími „stávkami za klima

Florian Stanislav,2019-09-22 23:35:44

Emilia L. píše a :"Dale se pani ucielka pta Jenicka: Jenicku, sopky emituji 20-krat vice CO2 nez lidstvo. "
Komentář : Sekla se jen asi 2 000 krát. Vulkány produkují kolem 0,3 miliard tun CO2 ročně. To je kolem 1 % lidských emisí CO2, kterých je přibližně 29 miliard tun za rok.
20x víc jak lidstvo je 20*30 = 600 miliard tun/rok.
Počítala pak, že za 220 OOO let se oteplí o 2,5°C.
Kdyby se takhle malinko pletli třeba konstruktéři osobních aut, tak jeden osobák odveze celé město- 10 000 lidí (při drobné chybě výpočtu 2 000 krát). Podobně ropa při chybičce výpočtu 2 000 krát dojde za 86 OOO let.

Odpovědět

někteří mění své postoje

Čestmír Berka,2019-09-14 18:09:15

https://reasonstobecheerful.world/divest-update/?fbclid=IwAR0F42Lk93V4cEGDVV4gvGw-6rqPkKIeDyJihv8BcTSJYVmZzGMw_QQSPmU

Odpovědět

Gerta

Marek Zelenka,2019-09-06 07:34:53

Že by se tu tato zjevně psychicky postižená dívenka, která bez nějakého významnějšího vzdělání a životních zkušeností začne kázat světu osvětu na mezinárodní úrovni OSN, co máme všichni dělat (aneb jak fungují globální mechanismy na úrovni planety Země, na kterých se nedokáží shodnout ani renomovaní odborníci s celoživotní praxí) objevila jaksi z čistajasna a nestála za ní specifická "zelená" loby inkasující nezanedbatelné zisky, může věřit snad jen intelekt svým způsobem podřadný.

Příště ať holčičku naloží na nějaký tanker nebo nákladní loď vezoucí zboží v rámci mezinárodního obchodu, a uhlíková stopa holčičky bude absolutně nulová. Pokud tedy bude po cestě konzumovat potraviny vypěstované u babičky na zahrádce.

Odpovědět

Nevím zda

Mojmir Kosco,2019-09-06 07:04:59

Osel je nejlepší platformou pro oslovení studentů?
Napadání Grety to už je skoro paranoia.Osobni napadání protivníka viz uhelná komise je buď taktika(nevím jaká) hecovani ( vybehnuti před dav a tlučení do štítu.) nebo argumentační status Quo . ostatně ti kteří jdou do těchto komisi jsou lidé kteří chtějí diskutovat a pronášet názor asi to vadí .hecovani to rozhodují bojovníci daného směru a to je za jedna( všichni jsou nadšení patrno z reakci) argumentační status Quo .JE má stanoveny problémy od sedmdesátých let více méně jasné a i když se všichni snaží posun je pomaly ( pouze konstatují) oze má vývoj od sedmdesátých let opravdu obrovský ( víc příležitosti ve všech směrech) zůstal obrovský problém a to skladování elektřiny ,to klidně může zklouznout do zabanovani jako fúze.Ostatne problémy a příležitosti dobře charakterizuje Pacesovi 1.zpráva Druhou jsem nenašel budu rád za odkaz.A provokace nakonec ( někdo to může vzít jako myšlenkové cvičení ).Co by znamenalo kdyby Česko nemelo vůbec žádnou elektrárnu?

Odpovědět


Re: Nevím zda

Vladimír Wagner,2019-09-06 17:30:01

Pane Koščo, dovolil bych si přece jen pár poznámek k Vašemu příspěvku do diskuze. Myslím, že zaměňujete „napadání“ kampaně za napadání „Grety“. Pokud mohu sledovat, tak většina kritiky, která se v případě Grety objevuje, je do značné míry dána kritikou formy kampaně, které je symbolem. A těžko to lze příliš oddělovat, když ten symbol z ní udělali samotní organizátoři kampaně. A právě oni zdůrazňovali už od počátku třeba její Aspergerův syndrom jako důležitý aspekt jejího jasnozřivého pohledu na téma vývoje klimatu a aspekty „nízkoemisnosti“ jejího stravování, životního stylu či cestování, jako důležitý prvek její kampaně.
Ve svém článku o uhelné komisi jsem měl opravdu jisté výhrady ke komentářům členů komise za zelené organizace, které zahájení práce uhelné komise předcházely. A vyjádřil jsem obavy, zda to nenaruší konstruktivnost jednání. Vyjádřil jsem také názor (ostatně ne sám), že výsledky budou silně záviset na konstruktivnosti jednání jednotlivých členů. Ovšem, ani by mě nenapadlo kádrovat a tlačit na vyhození některých členů komise, jak to provedla v nedávném prohlášení hnutí Greenpeace a Hnutí Duha.
Každý se může podívat na fakta a srovnat s tím, co o energetice už dlouhodobě píši. První Pačesova komise (NEK) nasbírala materiály a podklady. Na jejich základě vypracovala Vámi zmíněnou zprávu, která je jejím výsledkem. Bohužel se ji nepodařilo přispět k dokončení aktualizace státní energetické koncepce, která tak nebyla v té době přijata. Druhá Pačesova komise (NEK II) navázala na práci první komise, využila její materiály a pomáhala připravit půdu pro přijetí aktualizace státní energetické koncepce. Ta tak byla v roce 2015 přijata. Zároveň sepsala knihu nejen pro odbornou, ale pro širší veřejnost, která je přehledem stavu a možného vývoje české energetiky (https://www.kosmas.cz/knihy/191560/perspektivy-ceske-energetiky/). Takže výstupem první komise je zmíněná zpráva, výstupem druhé komise pak kniha a aktualizace státní energetické koncepce (NEK II nebyla autorem, ale podílela se na její přípravě konzultací a oponenturou).
Souhlasím s Vámi, že Osel není dominantně středoškolský ani ekologický server. Na druhé straně, jak často přednáším pro středoškoláky o fyzice a setkávám se s nimi i středoškolskými pedagogy, tak vím, že řada z nich Osla velice ráda sleduje. A že i středoškolští studenti místní články pro své vzdělávání i inspiraci využívají. Předpokládám tak, že sem určitě nějací zabrousí a text pak rozšíří po sociálních sítích. Z podobných důvodu jsem poslal text i do Ekolistu, který navštěvují lidé, kteří se zajímají o životní prostředí. A mezi nimi určitě i řada středoškolských studentů a pedagogů. Tam by měl vyjít v brzké době. Souhlasím s Vámi, že určitě existují informační servery více zaměřené na středoškoláky. Pokud k nim máte přístup, tak budu rád, když mi pomůžete text tohoto článku rozšířit i tam. Tato prosba se týká i ostatních čtenářů.

Odpovědět

Gretu obdivuju, je mi sympatická

Čestmír Berka,2019-09-05 15:30:51

Nevadí mi její urputnost ...Myslím, že bylo třeba, rozčeřit klidné vody... ale ti mladí, co stávkují jsou naprosto mimo. Vlastně nejen oni, ale i dospělí, kteří mají stejné názory na řešení. Text pana Wagnera vyjadřuje i můj názor na to, jak dál.

Odpovědět

O Dvořák,2019-09-04 01:00:25

Alarmista je ten, kdo někoho budí z dřímot.

Odpovědět


Re:

Pavel Brož,2019-09-04 01:21:07

Anebo obyčejný hysterik.

Odpovědět


Re:

Jan Novák9,2019-09-04 12:30:17

Alarmista je člověk který když jde v noci z hospody tak řve tak že vzbudí celou vesnici.
Pokud není ožralý tak je to hysterik.
Jinak jsou věci kvůli kterým by lidi moli být "alarmed" ale drobné změny v klimatu to opravdu nejsou. Klimatická změna je nevyhnutelná, klima se vždycky měnilo a vždycky bude.

Odpovědět

vegetariánství

Dušan Král,2019-09-03 12:37:51

Nemyslím si, že je úplně vhodné míchat dohromady vegeterianství/veganství a biozemědělství. Ne všichni pojídači zeleniny jsou příznivci biozemědělství a odpůrci gmo. Na druhou stranu dopad živočišné výroby masa na ŽP je docela dobře známý a nemyslím tím teď produkci metanu, ale spíš spotřebu vody a krmiva na produkci 1 kg hovězího/vepřového/kuřecího... Každopádně s celým tónem znění příspěvku se plně stotožňuji a bylo fajn kdyby lidi prvně přemýšleli (studovali) než něco napíšou nebo řeknou :-)

Odpovědět


Re: vegetariánství

Petr Golich,2019-09-03 19:15:23

Ano hospodářská zvířata jsou černé díry a nenávratně a bez náhrady v nich mizí pitná voda a čokoládové tyčinky. Jejich exkrementy vůbec nejsou pro úrodnou půdu důležité a proto jdou na bioplynové elektrárny.

Odpovědět


Re: Re: vegetariánství

Dušan Král,2019-09-04 12:46:31

Kdyby ten hnůj šel do půdy, tak je to ok, ale zrovna digestát z bioplynové stanice nemá pro půdu valnou hodnotu. A pokud extrapolujete spotřebu masa jaká je na západě pro celou planetu, tak už to problém bude z hlediska vody i krmiva...

Odpovědět


Re: Re: Re: vegetariánství

Petr Golich,2019-09-04 17:43:47

Jenže to je úplně jiný problém, extrapolace je nesmysl(buď by se rozmnožili dravci a nebo by se člověk stal masožravcem či by se sám zničil) a přejídání masem taky(podle mě stačí 8-12kg na rok, podle druhu a kvality na osobu z hlediska výživy), stejně jako chov na malém kousku obhospodařované půdy. Ale to nemá s klimatem nic společného, to je věcí selkého rozumu ve vztahu ke kvalitě prostředí, ve kterém žijeme a které nás živí. Stejně jako je nesmysl pěstovat plodiny jako palivo a nebo i používat zbytky plodin(či exkrementy) jako palivo.

Odpovědět

Velmi dobrý článek

Jan Jančura,2019-09-02 11:13:10

Velmi dobrý článek, plně s ním souhlasím. Boj o záchranu klimatu vzala krajní část levice jako svou hlavní ideologii, poněvadž stará téma vyčpěla. Bohužel to nepomůže ani klimatu ani běžným lidem, kteří jejich ideologii uvěří. Povede to jen k rychlejšímu úpadku západní civilizace.

Odpovědět

Ekologie

Josef Šoltes,2019-09-02 11:02:22

A k ekologii bych dodal, že v tak složitém systému, jako je planeta Země, nelze z naměřených dat nic vyvozovat. Země není uzavřený systém, klimatické vzory, mechanismy a systémy se neustále proměňují, neustále se zjišťuje, že některé přirozené vlivy mohou mít mnohem větší dopady na klima a přesto to s klimatem vůbec nic nedělá a nikdo neví proč a nedovede to vysvětlit. To mi na tom všem přijde naprosto nejhorší. Vědci přijdou s nějakým modelem, který považují za komplexní, někdo fakticky podloží nějakou situaci, která se děje a s modelem absolutně nesouhlasí, ale daný model není odmítnut a je zpochybněna ta faktická situace. To je prostě šílené.

Odpovědět


Re: Ekologie

Ondra Orság,2019-09-02 18:49:12

To je dobrý argument, teorie se nejlíp ukáže platnou pokud zvládne správně predikovat, tak jsem pogoogloval a našel jsem článek odkazující na rozsáhlou studii IPCC, kde predikují slušně https://skepticalscience.com/graphics.php?g=41

Odpovědět


Re: Re: Ekologie

Josef Šoltes,2019-09-02 19:52:24

Jedna vlaštovka jaro nedělá...

Odpovědět


Re: Re: Re: Ekologie

Ondra Orság,2019-09-03 13:59:36

A existuje množství, které by Vás přesvědčilo nebo je to proti Vaší ideologii? IPCC je totiž organizace pod hlavičkou OSN, tak jsem to bral jako důvěryhodný zdroj, nemusí být, ale to už je asi hodno konspirace.

Každopádně jsem googlil dál. Našel jsem článek o studii provedenou dokonce těžební společnosti Exxon, která těží a zpracovává ropu a plyn, studie z roku 1982, vypadá to též na dobrý model.
https://skepticalscience.com/1982-exxon-accurate-prediction.html

Broecker 1975
https://climategraphs.wordpress.com/2018/01/31/evaluating-the-prediction-of-broecker-1975/

Neposílám toho mnoho, protože se snažím alespoň trochu prověřovat o co se jedná ať Vám neposílám nějaký aktivistický balast, ale můžu se ještě mrknou kdybyste chtěl více "vlaštovek".

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Ekologie

Vladimír Němec,2019-09-05 21:07:51

Před nějakou dobou jsem narazil na srovnání modelů a reality - a nedopadlo pro "modeláře" zrovna dobře. Zagooglil jsem a našel toto: https://ktwop.com/2013/10/17/the-ipcc-95-trick-increase-the-uncertainty-to-increase-the-certainty/
Nedokážu ovšem posoudit, které grafy jsou ty správné....

Odpovědět


Re: Re: Ekologie

Josef Skramusky,2019-09-05 08:58:06

Tak jsem precetl a take trochu pogoogloval a narazil na 2 veci.
1. Predikce je v grafu upravena podle aktualniho vyvoje emisi CO2. Predikce v roce 1990 byly vyssi. Nevim ale, jestli puvodni zprava obsahuje i grafy pro nizsi a vyssi emise nez predpokladane. Pokud ano pak je pouziti grafu korekt. Pokud ne, a je to nejak 'dopocitavano' pri znalosti skutecnych teplot, tak uz bych tam videl trochu problem.
2. Zjevne nepanuje uplna shoda ohledne presnosti GISS a nekdy je kritizovana prilis odvazna aproximace v arktide (pres 1000 Km od teplomeru).
No asi budeme jeste muset chvili pockat. Za tucet let snad budeme moudrejsi.

Odpovědět

Budoucnost generací

Josef Šoltes,2019-09-02 10:57:51

Pane Wagner, v jedné věci se v článku pletete. Mladá generace dnešní doby (třeba generace Z apod.) má ve vyspělých zemích opravdu o mnoho horší vyhlídky, ale i reálné příjmy než třeba generace Husákových dětí. Vy to berete z hlediska vědy a možností dnešní doby, ale je třeba si uvědomit, že v 60. letech byla spousta mladých Američanů schopna uživit rodinu z jednoho platu, včetně dvou aut, domu a 2–5 dětí. To je dnes pro většinu mladých Američanů naprostou UTOPIÍ. A nejen Američanů. Platí to pro Spojené království a platí to pro všechny země, které neměly historii zparchantělou socialismem. A k tomu si připočtěte reálnou dostupnost nemovitostí způsobenou globalizací a světovou konkurencí. Vážně vám připadá, že se má mladá generace nejlíp v historii? Mě už ani ne.

Tohle neberte jako kritiku nebo snad příklon k zelenému extremismu, tohle jsou fakta, porovnání reálných příjmů je běžně dostupné online. Nedivte se pak, že tato „ztracená“ generace tíhne k extremismu, třeba i zelenému. Ona totiž cítí, že nemá šanci na stejný život jako jejich rodiče a tak je chce potrestat – sebrat jim ty výdobytky, které oni stejně nikdy mít nebudou.

Odpovědět


Re: Budoucnost generací

Petr Petr,2019-09-02 15:39:35

"... tohle jsou fakta, porovnání reálných příjmů je běžně dostupné online". Tak tohle jsou kecy. Z běžně dostupných dat z internetu vidíme, že příjmy rodin v USA ("očištěné" o inflaci) nejsou horší ani u těch 10 % nejchudších rodin.
http://www.mybudget360.com/us-median-household-income-2013-household-income-american-household-income/

Máme se globálně stále lépe. Klesá globálně nemocnost, úmrtnost, negramotnost,... Roste HDP, technologické možnosti,... Žádná katastrofa na obzoru. Mediální konec světa nenastal ani v 2000, ani v 2012, tak třeba v 2030 :-)

Odpovědět


Re: Re: Budoucnost generací

Josef Šoltes,2019-09-02 19:40:47

Krása. Ve vlastním odkazu máte uvedeno, že „real (comparable) median income of current generation is way lower then in year 2000“. Takže se máme skvěle. Berete si rodiny, což nedává u moderní generace, která se nežení a nevdává, smysl.

Odpovědět


Re: Re: Budoucnost generací

Josef Šoltes,2019-09-02 19:45:54

Kromě toho, v roce 1967 vydělal reálný medián příjmu 42 100 dolarů zpravidla jeden člověk. Dnes máte reálné příjmy rodiny 50 100 dolarů, ale dělají na to dva lidi.

Odpovědět


Re: Re: Re: Budoucnost generací

Petr Golich,2019-09-02 21:31:40

Tam byl tuším ještě jeden problém, v mezi lety 1970 a 1980 se začalo HDP růst rychleji než příjmy v západní Evropě to začalo o deset let později a na tom pak vyrostl business spotřebitelských úvěrů.

Odpovědět


Re: Re: Budoucnost generací

Josef Šoltes,2019-09-02 19:50:20

Konkrétně ty domácnosti u Mileniálů jsou jediná skupina, které se daří: https://www.businessinsider.com/millennials-wealth-generation-experts-data-2019-1

Odpovědět

Střízlivé

Radovan Slegl,2019-09-02 09:55:45

Takovéhle střízlivé hodnocení by mělo zaznívat více, ale holt výkřiky jsou v módě. Nechal bych ty křiklouny povinně přečíst knihu od Hanse Roslinga https://www.melvil.cz/kniha-faktomluva/ možná by jim ledacos došlo.

Odpovědět

No, tak nějak,

Dag Bedmen,2019-09-02 09:13:12

je smutné, že z klimatologie dělají klimatologisti ideologii, ale je tragické, že k prosazování této ideologie zneužívají děti a mládež, je tragické, že jim v tom napomáhají vládní činitelé, nejrůznější celebrity, média, kupodivu i rodiče těchto dětí atp. Snad to nedojde až do stádia těch nejtemnějších totalitních ideolodií zneužívajících dětí a mládeže pro prosazování svých cílů - fašismus, komunismus, islamismus...

Odpovědět

Kolik "stojí" odstavení jaderných elektráren

Petr Petr,2019-09-02 08:05:44

Pan Wagner by mohl mít zdroje informací na to, aby mohl vyčíslit, kolik emisí CO2 bylo vyprodukováno stavbou jaderných elektráren v Německu. Tj. kolik emisí CO2 přišlo vniveč rozhodnutím tyto elektrárny odstavit (ještě vynásobit poměrem využité doby k odhadované době životnosti). Pak by se to dalo srovnat. Třeba to bude více než vyprodukovaly letošní požáry na Sibiři či v Brazílii...

Odpovědět


Re: Kolik "stojí" odstavení jaderných elektráren

Dag Bedmen,2019-09-02 09:19:05

Lesní požáry v Brazílii jsou evidentně důsledkem působení "klimaalarmistů", kteří prosadili povinné přimíchávání biosložek do paliv, takže místo pralesa budou v Brazílii palmové plantáže.

Odpovědět

Enviro meetup

Ondra Orság,2019-09-01 20:43:43

Pěkný rozhovor na Enviro meetupu, studenti už pod lehčím tlakem dokážou, že stojí za ideologii a ne ekologii. Pan Wagner je tam pěkně setřel, když studenti hlásají "poslouchejte vědce" ale sami je ignorují. Ale jsou to mlaďoši, i když jak tenhle článek říká, sranda to úplně není, tak je nelze ignorovat.

Spíš mě zarazil pan Petr Pokorný, když se ohradil proti výroku, že když se 90% klimatologů kloní k tomu, že lidská produkce CO2 má vliv na globální oteplování, tak se přirovnal ke Koperníkovi, který byl se svým názorem taky v menšině. Ať to je úmyslné nebo ne, dá se to označit za manipulaci (Koperník byl v menšině a měl pravdu, já jsem v menšině [nerovná se] mám taky pravdu) Hlavně 90% klimatologů pracuje s informacemi zásadně jinak než inkvizice (doufám). Obdobně oněch 90% se snažil nepodloženě shodit na fiktivní čísla. Aby se ze svým odmítáním spíš nepřiblížil Fredu Hoylovi než Koperníkovi.

Odpovědět


Re: Enviro meetup

Aleš Voborník,2019-09-02 09:43:05

Já mám k 90% klimatologů také vážné výhrady. Kromě jiného se také živím zpracováním naměřených dat a to co oni s daty dělají bych si nikdy nedovolil.
1. Když vidím roční průměrné teploty jednotlivých stanic, roční planetární teploty a velikost nejistot měření, tak bych si nedovolil vůbec dělat jakoukoli extrapolaci v čase.
2. Ve slušné společnosti se extrapolace v čase připouští do 10% z měřeného intervalu.
3. Starší slušná data mají pouze z Evropy to pro stanovení teplotní historie planety je zatraceně málo. S nějakými letokruhy ať jdou někam, já také neodhaduji výsledky z kávové sedliny.
4. Dosud jsme se nedozveděli důvod malé doby ledové v Evropě. Spíš se tváří jakože nebyla. Pokud nedokážou vysvětlit děje minulé, kde berou tu jistotu v předpovědi.
5. Mannova hokejka je zřejmě podvod. Pokud nechtějí být za podvodníky, tak by měli zatraceně dobře vysvětlit svůj postup.
Za vším je třeba hledat prachy a boji proti CO2 jde jen o ně.

Odpovědět


Re: Re: Enviro meetup

Ondra Orság,2019-09-02 18:34:43

Díky za reakci, odborně nemůžu konkurovat, tak se o to ani nebudu snažit. Tak spíš jen úvahy.

Z 90% na třeba případných 60% je to pořád kus cesty, z toho vašeho komentáře se dá usoudit, že vlastně klimatologové neumí svou práci dělat pořádně, když ne oni tak kdo to teda umí? Kdo má relevantní data?

Jak teda paleoklimatologové určují teploty, když to teda nemá smysl důvodu nedostatku dat? Protože pan Pokorný uvedl argument: jak vysvětlují, že před desítkami tisíc let byla teplota větší než dnes přitom CO2 nižší než dnes? Přišlo mi to jako rozumný argument, ale takhle to vypadá, že to taky argument vlastně není, když říkáte, že je to věštění.

Měl jsem za to, že důvodů je více než jen teplota. V jednom z článku pana Wagnera byl snímek vrtu ledu, kde bylo rostoucí CO2 právě až v poslední době, druhá věc je teda jaký izotop CO2. Problém je teda, že my vůbec nevíme, v jakém množství příroda CO2 absorbuje.

Ten poslední argument s penězma mi přijde strašně zvláštní, že by pár hipíků mohlo finačně bojovat proti ropnému a uhelnému průmyslu, který je pořád nejmocnější na světě? Příběh Claira Pattersona není zase tak starý, to je příklad v praxi kolik desítek let vědecký fakta byla válcovaná ropnou lobby.

Odpovědět


Re: Re: Re: Enviro meetup

Aleš Voborník,2019-09-03 06:33:41

Mnoho klimatologů dělá svou práci nejlépe jak umí, ale nedostatek kvalitních starších dat a stupeň poznání je omezuje. V mém oboru (elektronika) na běžné úrovni současné poznání postačuje ke kvalitnímu pochopení probíhajících dějů. Takže většina "nečekaných objevů" je buď chyba, nebo podfuk. Podle mého z dostupných dat NELZE nic předpovídat.
Koncentrace CO2 z ledu je OK. Paleo teploty jsou podle mého problém. Nelze korektně spojit datové řady různého původu. Data jsou velmi řídká prostorově, časově i s metodami mám jaksi problém. Období jako malá doba ledová tam nemusí být vůbec vidět a přitom pro naši civilizaci jsou důležité a především nevysvětlené.
Chybou klimatologů je, že někteří do oboru zatáhli politiku - IPCC, vytvořili tak poptávku po určitých výsledcích. Pak je obtížné nepodlehnout, stačí mlčet dělat si třeba omezeně funkční modely a vézt se. Každý chce nějak přežít, dělat co ho baví a myslet si že to umí. Vědci jsou pod velkým tlakem - publikace, citace, časově omezené granty. (Máte nápad, něco naslibujete, dostanete grant, musíte splnit sliby jinak nedostanete další, takže nesplněné nalžete a už se vezete.)
Tady nejde o hipíky, ale o investory, kteří chtějí zisk. Skoro nikdo není vázán na nějakou firmu - nedaří se, tak prodá a koupí jinou. Když se objeví skulina na trhu na nějakou expanzi, tak je využita, prolobována. Hlavní problém je stát tj. ovčani, který zasahuje do ekonomiky a nutí ovčany platit co nechtějí - solární tunel, elektromobily... To jsou ovšem jiné problémy, které sem nepatří, ale je těžké se jim vyhnout.

Odpovědět


Re: Re: Enviro meetup

Florian Stanislav,2019-09-03 21:47:50

Píšete hodně sebevědomě: "Kromě jiného se také živím zpracováním naměřených dat a to co oni s daty dělají bych si nikdy nedovolil. ...S nějakými letokruhy ať jdou někam, já také neodhaduji výsledky z kávové sedliny."
1) Pokud jste nesdělil, jaká data zpracováváte a jakým způsobem, tak je to o ničem. Řekněme zpracovávat data měření pro náhradu klasických zářivek LED svítidly, aby na stole bylo 250 lux, tak můžete předvídat s těmi Vašimi 10% intervalu. Když budete zpracovávat data ke klimatu a předpovídat, tak rozptyl bude větší. Klimatologové uvádí se horní a dolní mez. Že se Vám to nezdá, je Vaše věc. Máte lepší řešení?
2) Letokruhy dřevin jsou velmi důležité. Pomocí nich se kalibrovala křivka 14C pro datování archeologických nálezů. Jestli odhadujete výsledky z kávové sedliny nebo ne, je vcelku jedno. Žádné výsledky svých odhadů neuvádíte.
3) Každý chápe, že navrhovat konstrukci nových mikroprocesorů musí odborníci s nejvyšší kvalifikací, znalostmi, kreativitou, prostě to nemůže dělat každý. Klimatologii nejenže každý rozumí, ale ještě odborníkům může z placu radit.
4) Mannova hokejka není totéž co zpráva IPCC.
https://www.mzp.cz/cz/mezivladni_panel_pro_zmenu_klimatu
IPCC má i data :
https://www.ipcc.ch/data/
Také grafy s horní a dolní mezí odhadu
http://zmeny-klima.wz.cz/IPCC-2013-grafy/index-IPCC-2013-uplna-grafy.html

Odpovědět


Re: Re: Re: Enviro meetup

Aleš Voborník,2019-09-05 08:04:34

Ad 1. No 250 lux je naměřené číslo s určitou nejistotou a bylo naměřeno za nějakých podmínek. Třeba svítí LED dioda při jmenovitém proudu, mám od ní závislost proud/svítivost do jmenovitého proudu. Jak se změní osvětlení při 1,5 In, můžu přece udělat extrapolaci - ve skutečnosti třeba shoří.
Mě vadí extrapolace v čase z mizerných dat při značné neznalosti dějů minulých. Prosím o fyzikální zdůvodnění periodických dob ledových. Lidstvo zaznamenalo už několik period nepříznivého podnebí v Evropě, jaké mají klimatologové fyzikální vysvětlení? Já ho nezaznamenal.
Mám jednoznačně lepší řešení - nepředpovídat!
Ad 2. Nemluvím o C14, ale o paleo teplotách - řídké prostorově a časově.
Ad 3. To není pravda - vetšina lidí věří v neomezenou platnost Moorova zákona, já ne. Skoro všichni chtějí vysokokapacní akumulátory - za posledních 10 let se zlepšila jen životnost a výrobní tolerance. Bez tepelných elektráren se obejdeme, slyším pořád - to chcete zpátky do jeskyní? Takže nám také všichni radí.
Ad 4. Lhal. Kdybych lhal zákazníkovi a podstrčil vymyšlená data, tak se mnou zatočí a končím.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Enviro meetup

Florian Stanislav,2019-09-05 22:56:26

1) Klimatologové pracují s nepřesnými daty, čili mají nepřesné předpovědi. Vám to vadí, nu a co?
Píšete :"Prosím o fyzikální zdůvodnění periodických dob ledových."
Hlavní příčinou periodických (posledních) dob ledových jsou Milankovičovy cykly. Což by asi člověk, který zpochybňuje práci klimatologů, měl vědět.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milankovi%C4%8Dovy_cykly
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/MilankovitchCyclesOrbitandCores.png/800px-MilankovitchCyclesOrbitandCores.png
Ochlazení směřuje k dalšímu ochlazení, oteplení k dalšímu oteplení, jinak řečeno mezidobí jsou nestálá, extrémy dlouhodobé.
2) Paleoteploty v řádu statisíce let nejsou založeny na letokruzích ( ty jsou řádově pro desetitisíce let), ale na vrtech typu Vostok
http://vtm.e15.cz/klicova-role-oxidu-uhliciteho-v-dobach-ledovych
3) Psal jsem : Klimatologii nejenže každý rozumí, ale ještě odborníkům může z placu radit.
To jste opět potvrdil, máte radu nepředvídat. Já jsem o Moorově zákonu nic nepsal, takže těžko k tomu může být dle mě něco nepravda, že?
4) Klimatologie a zatočení od zákazníka- to jsou jasné souvislosti pro Vás. Vy se domníváte, že IPCC jako hlavní panel klimatologů lže? A v čem, máte důkazy nebo domněnky?
Vědci kdysi zjistili, že z nebe nemohou padat kameny, protože tam žádné nejsou. A že nemohou létat letadla těžší vzduchu, nemohou mávat křídly jako ptáci. Pokroky vědy jsou i v tom, že opravuje své chyby. Vy potřebuje mít vědu bez chyb a jste jí zřejmě vzorem.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Enviro meetup

Aleš Voborník,2019-09-06 09:12:31

Ad 1. Milankovičovy cykly jsou mi známy. Dnes nám ovšem někteří tvrdí, že přestávají platit. Jak to? Mě nezajímá co bude za 10 000 let, ale za 20-100 let. V rámci těchto cylků se vyskytují kratší periody, které nás ovlivňují, ale k těm asi nic moc nevíme - malá doba ledová...
Pokud máme "nestálá mezidobí", tak jak je chcete předpovídat?
Co to je dlouhodobý extrém?
Tady v Česku nám několik let málo prší, ale ve Vysokých Tatrách poslední 3 roky prší tak, že voda odnesla různé visuté trávníky a teď je tam nestabilní suť. A severky jsou neobvylke plné mechu.
Ad 2. Vyvraďte tedy, že paleoteploty nejsou řídké v čase a prostoru.
Ad 3. Mooreho zákon je uznávaný nesmysl o mikropočítačích, které jste sem zatáhl vy. Do energetiky kecá také každý, to jsem řekl.
Ad 4. Mann manipuloval s daty. IPCC lhal o Himalájských ledovcích. Mám hledat další? Těch "chyb" je na můj vkus hodně. Dělám chyby jako každý druhý, ale od toho je kontrola, aby blbosti nelezly ven. Když už něco unikne, tak je nutno to okamžitě opravit a omluvit se. A ne mlžit a zatajovat jako Mann. A je také zatracený rozdíl mezi neúmyslnou chybou a cílenou manipulací.
Nepochybuji o pokrocích vědy. Leta ovšem čtu články od "vědců" o "zázracích", na které přišli. Na tomto serveru jich je celá řada. Třeba zázračné akumulátory před pár lety tady byly. No a kde jsou dnes - stále je nikdo ještě neviděl a asi už neuvidí. Jsem prostě skeptický. Praxe mě naučila, že i očekávaný výsledek může být chyba.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Enviro meetup

Florian Stanislav,2019-09-06 09:44:09

Mohrův zákon jste sem zatáhl Vy, platil jako předpověď mnoho desetiletí, o tom nepochybuje nikdo. Že bude platit do nekonečna, netvrdí nikdo, nevím s čím máte problém.
Nevím proč bych měl vyvracet, že paleodata jsou řídká a neúplná, když jsem to psal.
IPCC zpráva má 3500 stran a obsahovala překlep o Himalájských ledovcích. IPCC to uznala.
Mann a hokejkový graf:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hokejkov%C3%BD_graf
"Čtvrtá hodnotící zpráva IPCC z roku 2007 uvádí 14 rekonstrukcí, z toho 10 pokrývá 1 000 let či více.[32]. Od té doby vzniklo 12 dalších rekonstrukcí, včetně Mann 2008.[33] V roce 2014 již existuje více než 25 různých studií, které s použitím různých statistických metod a kombinací proxy dat.[25][34]"
Mannova zpráva z 2008
https://www.pnas.org/content/105/36/13252

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Enviro meetup

Florian Stanislav,2019-09-09 22:22:47

Ad 1. " Milankovičovy cykly jsou mi známy. Dnes nám ovšem někteří tvrdí, že přestávají platit. Jak to?"

Komentář : Nepřestávají platit, jsou dány gravitačním zákonem a oběhem velkých planet -Jupter 12 let a Saturn 30 let.
Diskutovat se může o změnách klima vlivem změny excentricity dráhy a sklonu osy rotace způsobenými Milankovičovými zákony.

Píšete:"Leta ovšem čtu články od "vědců" o "zázracích", na které přišli. Na tomto serveru jich je celá řada. Třeba zázračné akumulátory před pár lety tady byly. stále je nikdo ještě neviděl a asi už neuvidí.
Komentář : nečtěte to, napište dokonalý článek sám. Primární výzkum není o tom, co prodáváte zákazníkům na krámě.
Peter Grünberg, rodák z Plzně, nositel Nobelovy ceny za obří magnetorezistenci (GMR)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetorezistence
zkoumal tento jev asi 15 let, tento objev pak zvýšil kapacitu pevných disků během sotva 10 let asi 100 krát.

Odpovědět


Re: Enviro meetup

Petr Golich,2019-09-02 21:49:11

Ani papež Klement VII nebo Pavel III a ani kardinál Bellarmin(vedoucí římkské inkvizice) neshledali na Koperníkově učení nic závažného. Bellarmin chtěl pouze vědecké důkazy, než by se to mělo učit jako fakt.

A k případu inkvizice vs. Galileo
https://www.youtube.com/watch?v=rrgr9RYSDoE&t=2592s

Odpovědět


Re: Re: Enviro meetup

Ondra Orság,2019-09-04 13:08:27

Může být, ale to není ani tak důležité, protože přirovnání se ke Koperníkovi, je v jeho pozici pořád stejně zavádějící.

Za zdroj děkuji, ale pana Grygara beru podle toho o čem mluví, pokud o svém oboru tak si ho rád poslechnu. Pokud mluví o náboženství je to klasický, inteligentní, arogantní, překrucovač reality v prospěch své víry, který plácá kraviny, že nevíra je taky víra, kdo nevěří v boha věří v kraviny a další cílené, stereotypní glosy, dogmaty vymytého fanatika.

Odpovědět


Re: Re: Re: Enviro meetup

Petr Golich,2019-09-04 17:28:13

Pan Grygar se drží historických faktů to mohu potvrdit, protože to mohu porovnat s jiným relevantním zdrojem(Woods, Thomas E. jr. Jak katolická církev budovala západní civilizaci. Praha; Res Claritatis, 2008 Hesemann, M. Die Dunkelmänner. Mythen, Lügen und Legenden um die Kirchengeschichte. Augsburg; Sankt Ulrich Verlag, 2007. Langford, J. J. Galileo, Science and the Church. New York; Desclee, 1966). Bohužel je nejen v naší republice mezi lidma nános polopravd a lží o životě církví od starověku až po druhou světovou válku. Částečně za to mohou bolševici. Dalším zkreslením je pak posuzování středověkých a starověkých poměrů současným pohledem a to nejen ve vztahu k církvím.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Enviro meetup

Ondra Orság,2019-09-05 14:20:09

Pan Grygar, se určitě ve 100% případů nedrží historických faktů, viz. jeho přednáška o původu betlémské hvězdy, na kterou je odkazováno pouze v bibli. Proč je to takové překvapení? Kdo by čekal, že se křesťan bude snažit objektivně luštit skutečnost i přesto, že by tím ohrozil svou vnitřní integritu. O Ježíšově existenci nejsou přesvědčivé důkazy, přesto je většina křesťanských historiků přesvědčená, že Ježíš existoval, opravdu překvapivé... Stejně tak překvapivé, že pro podporu křesťana používáte křesťanské autory. Bohužel cože? Církev mezi sebe snad pustí obyčejné smrtelníky, aby si zjistili jak uvnitř doopravdy funguje? Ještě že máte ty bolševiky. Jaký je problém dnešním pohledem srovnat, že křesťanství nedosáhlo Římu po kotníky i když panovali delší dobu a mohli čerpat právě z historie úspěšnější civilizace. Jestli bolševikům za něco poděkovat, tak možná právě za to, že zredukovali mentalitu oběti, která 16 století lidstvo držela od pokroku.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Enviro meetup

Petr Golich,2019-09-05 19:01:23

Pak by jste měl vědět, že Bible je relevantní historický zdroj.
"křesťanský autor" je ve vašem pojetí nálepka, bez předsudků není možná objektivita
(pěkný film 12 rozhněvaných mužů)
Taky by jste měl vědět, že křesťanské církve jsou otevřené - je to jejich základní vlastnost
Římská říše se snažila mít moc nad světem, Církev ze své podstaty nikoli => srovnání hrušek a okurek
např. tzv. Římské právo neznalo rovnost před zákonem - bohatší měl větší slovo - o takový výdobytek nemám zájem, ani o vyhlazování národů v obavě z odplaty.
Naproti tomu současné právo má základ v učení Církve.
Katolická Církev byla nositelkou vzdělání a výzkumu, bořila mýty a pověry a zakládala univerzity. Postupně se vyvíjela, protože je tvořena obyčejnými lidmi z různých kulturních prostředí a tedy její život byl také odrazem ducha doby a z toho vyplývají i chyby a omyly - historická zkušenost.

Odpovědět

Stav se zhoršuje

Bohumír Tichánek,2019-09-01 20:29:18

Někdejší vyhubení medvědů a vlků, u nás, lze napravit. Ale podstatný úbytek mrtvého hmyzu na čelních sklech automobilů je podstatný, nebezpečný a málo srozumitelný. Pak mládežnické protesty proti různým chybám civilizace beru za správné. Stav přírody se zhoršuje.

Odpovědět


Re: Stav se zhoršuje

Pavel Brož,2019-09-01 22:10:14

Ano, tak toto je přímo nádherná ukázka zkratkovitého přístupu drtivé většiny lidí, kteří si sice nechtějí lámat hlavu složitými logickými konsekvencemi, ale chtějí taky vyjádřit svůj rozhodný postoj ohledně problematiky, do které nevidí. Prostě vadí mi úbytek hmyzu, který ve skutečnosti vůbec nesouvisí s emisemi CO2, ale s nešetrným stylem obhospodařování krajiny, a tak beru jako správné mládežnické protesty proti emisím CO2 (kterým navíc ve skutečnosti o CO2 v prvé řadě nejde, ale o zákaz jádra a protlačení metod, které to CO2 globálně klidně i zvýší, jako je např. pálení záoceánské biomasy nebo náhrada jádra plynem). To je přímo brilantní ukázka toho, jak ideologie vítězí, protože vítězí u většiny lidí, kteří upřednostňují iracionální zkratky před hledáním skutečných souvislostí.

Odpovědět


Re: Re: Stav se zhoršuje

Bohumír Tichánek,2019-09-02 10:40:11

Prostě, buďme klidní, stav světa se zhoršuje, ale nějaký suverén, nejdůležitější ze všech, to vyřeší za vás? Kdysi Bůh - stačí poslušnost? Hlavně neprotestujte, ti znalí znají řešení. Zájem politiků, řešený nezájmem, je známý, například dávná Konference OSN o životním prostředí, Rio de Janeiro.
Nadále mám za to, že srovnání dvou vyhubení je podstatné. Staré vyhubení savců - šelem oproti vyhubení hmyzu. Jaký to bude mít vliv na rostliny?
Nejedná se právě o "emise CO2", ale psal jsem "proti různým chybám civilizace". "Skutečné souvislosti", lhostejné k výsledkům matematiky, nás vedou dál - dolů.

Odpovědět


Re: Re: Re: Stav se zhoršuje

Richard Vacek,2019-09-02 14:26:16

Hmyzu ubývá, protože nemá potravu a svůj biotop. Potravu a biotop nemá, protože z důvodu ochrany vod jsme je z krajiny odstranili - kupy hnoje, močůvkové potůčky, živinami bohaté odpadní vody, skládky všeho možného.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Stav se zhoršuje

Josef Waters,2019-09-02 20:52:25

A třeba to ani s tím hmyzem nakonec nebude tak zlé, jak nám studie o jeho ubývání servírují:
"Na spoustě míst ale hmyz také přibývá. Třeba vlivem globálního oteplování."
https://dvojka.rozhlas.cz/david-storch-hmyzu-ubyva-ale-ne-vsude-zijeme-v-dobe-prudkych-zmen-7898155

Odpovědět


Re: Re: Re: Stav se zhoršuje

Pavel Brož,2019-09-02 21:39:15

Ano, tak to nemá chybu, na to by se dala udělat habilitační práce ze sociologie s názvem „Davová hysterie v rozvinutých společnostech v 21. století“. Vždycky jsem si říkal, jak je strašné, co všechno dokáže nevědomost v ruku v ruce s kolektivním strachem a panikou – zabíjení albínů v Africe, nebo znásilňování dětí jakožto údajný lék na AIDS, v minulosti třeba upalování čarodějnic, různé pogromy na ty či ony etnické skupiny, a tak by se dalo pokračovat dlouho. Jenže ta nevědomost kombinovaná se strachem a panikou není jenom záležitostí minulosti nebo nějakých zaostalých kultur, my to v lehké obměně evidentně zvládneme i tady v Evropě v 21. století. Dobře, když na internetu narazím na výkřik nějaké matky typu: „Ježismarjá dělejte něco, dítě mi stávkuje, neumí plavat a prý se za dvacet let utopí, říkali to jeho spolužáci“, tak to si ještě dokážu vysvětlit – příroda prostě dala mateřskému pudu větší prioritu než logickému uvažování (a je to tak dobře). Když ale podobnou paniku předvede dospělý muž, tak to už si nedovedu vysvětlit vůbec nijak.

Můžete mi prosím vysvětlit, jakým konkrétním způsobem ty studentské stávky přispějí buďto ke snížení emisí CO2, nebo k záchraně hmyzu v Čechách (v Rakousku totiž vzhledem k jejich způsobu zemědělství problém s úbytkem hmyzu nemají)? Postačí, když vysvětlíte jen jednu z těchto dvou věcí. A už vůbec se neptám na souvislost mezi těmi emisemi CO2 a úbytkem hmyzu, to už bych chtěl moc.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Stav se zhoršuje

Bohumír Tichánek,2019-09-02 22:50:52

Příčinu úbytku hmyzu neznám, konkrétně však píše Richard Vacek,2019-09-02 14:26:16.
Jenže nedostatek hmyzu je už katastrofální, čtu: ~ "Před lety jsme si nechali dát do oken sítě proti komárům. Dnes nejsou potřeba, komáři nejsou. A že jich bylo! Můj kamarád měl v roce 1979/+-/ žlutou škodovku. V letní podvečer se vracel z asi 15 km vzdálené chaty vždy a ta vypadala jako pojízdná rakev pro desítky kusů hmyzu. Buď dnes hmyz dostal rozum a vyhýbá se silnicím a jedoucím autům a nebo opravdu mizí?!" ~
---
Někteří jsme úzkoprsí, jiní nejsme, zauvažuji i nepodloženě - elektromagnetického pole přibylo i na polích - odhaduji rok od roku více. V Rakousku tedy hmyz neubyl, ale v Německu ano, podle loňského psaní, něco o zbytku 25 % hmyzu.
---
Nejedná se právě o "emise CO2", ale psal jsem "proti různým chybám civilizace".
---
Připadá mi, že mnozí nedoceňujeme úbytek hmyzu, místo toho vyčítáme studentům, že se ulívají ze školy ve stávce.
---
"jakým konkrétním způsobem ty studentské stávky přispějí"?
Odpověď. Nemusí mládež stát na náměstí, naslouchat projevům spolužáků, ale mohou zmačkanými papírovými koulemi házet do oken důležitých úřadů. Aby zasklená okna snadno neoddělovala vysoké úředníky od životních problémů. Následně mohou ohromení probuzení úředníci nastavit hodně jiná zdanění výrobních podniků, a tím získat prostředky pro ochranu přírody. (To je zajisté celosvětově otázná záležitost, ale snad v nezávazné diskusi mohu toto napsat).
Bude-li méně investic, na nové výrobky, ušetří se spotřeba kazítek, omezí se jejich uplatnění. Spotřebitel zkracování životnosti výrobků nepotřebuje, kdežto potřebný, ale škodolibý konkurenční boj je výrobcům vnucuje.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Stav se zhoršuje

Pavel Brož,2019-09-02 23:40:18

Aha, tak ona ta chyba je nakonec na mé straně, omlouvám se ostatním čtenářům - předpokládal jsem, že diskutuji s dospělým člověkem, ale evidentně diskutuji se středoškolským studentem, který nemá ponětí o fungování demokratického státu, viz Vaše věta:

"Následně mohou ohromení probuzení úředníci nastavit hodně jiná zdanění výrobních podniků ..."

No tak to jste mohl uvést hned, že nejste plnoletý a i o naprosto základních principech fungování společnosti nemáte žádný ánung (třeba že úředníci v právním státě nemohou rozhodovat o míře zdanění výrobních podniků). Tak teď to konečně dává smysl, i ta Vaše podpora boje proti "různým chybám civilizace". Vaši zmínku o úbytku hmyzu v souvislosti s nárůstem elektromagnetického pole na polích už raději nebudu komentovat vůbec.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stav se zhoršuje

Bohumír Tichánek,2019-09-03 07:48:18

Autorův tento článek ~ Mé prosby k studentům před dalšími „stávkami za klima“ ~ je dobře promyšlený, jako i jeho ostatní, přesto si dovoluji diskutovat.
-
Děkuji za Vaše rychlé zhodnocení mé osoby, pane Broži.
Fungování demokratického státu? V diskusi nepotřebuji propracovávat, co navrhují vládní úředníci a co pak činí parlament, nakonec třeba i senát - a zpět.
Psal jste o zlu vůči albínům v Africe, nesmyslném zlém znásilňování, upalování, o neplavcích.
Jenže v současnosti sledujeme mimořádně silné poškozování přírody, jež má pro Zeměkouli horší následky, než mělo starořímské a nacistické otrokářství a jiné zlé nepořádky.
Strnulým myšlením je lidstvo vedeno od 10 k 1, po staletí, dodnes.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stav se zhoršuje

Jan Rychlik,2019-09-03 17:27:46

Pane Tichánku, problém není v tom, že se snažíte zachránit svět, ale že ve svém strachu či svatém nadšení nerozlišujete co je fakt a co je jen hezké heslo. Není to jenom Váš problém, je to obecně lidský problém - pokud máte dostatečné množství lidí a dostatečně děsivou informaci (například že za 12 let jsme v pytli), lidé skoro vždycky volí nějaké zkratkovité řešení, které nikomu nepomůže, nepočítám-li několik vykuků, kteří získají společenskou prestiž nebo si namastí kapsu. Vždycky se najde nějaký jednoduše označitelný viník, ať už etnická, náboženská či jinak definovaná skupina, nebo třeba konkrétní způsob získávání energie či dopravy, který je také dostatečně děsivý, děsivá (dez)informace se spojí s děsivým viníkem a už se jede. To, že nalezený viník zpravidla vůbec nemá nic společného s tou situací, která bývá také jiná, než jak se děsivě popisuje, dav nezastaví, protože se musí něco udělat a kdo, když ne my stateční, že ano, a kdy, když ne okamžitě. A přestože máme demokracii, dav má podobnou sílu jako při pálení čarodějnic. Politici nakonec dají davu i úplně scestné zákony, pokud jim to přinese nějaké body a další funkční období. Viz Německo ve třicátých letech a teď znovu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stav se zhoršuje

Bohumír Tichánek,2019-09-04 07:34:52

Děkuji za Váš názor. Dle mne starostlivost není strachem.
Nebyly to objevy sedláků ani JZDáků, že chemickými hnojivy nahradí močůvku a hnůj. Nové postupy zabily moravskou černozem, vyhubily většinu potřebných organismů z půdy. Snad věda chápe svůj vliv i za ty málo zdařilé postupy, jež původně nečekala. To se podvědomě skrývá za útočností v diskusi, viz výše?
-
Také mě původně překvapilo objevení dítěte Grety ze Švédska. Jenže její postupy jsou burcováním. To bývá potřebné, snad si zodpovědní lidé myslí, že je nám na škodu? Sice ji promyšleně využívají mocní se svými zájmy, ale přesto vede k zesílení důrazu na nápravu, jistě i ve prospěch vědy.
-
P.S. Elektromagnetické pole? Žloutne listí na stromech v největší blízkosti jeho vvf vysílačů, nebo se to jen píše a pravda to není? To čtenář neposoudí.
-
Znalí toto vědí lépe než já, přesto se podpořím:
~ Evropě hrozí větší katastrofy než dosud - Rusek:
"Za vůbec největší ekologickou katastrofu u nás i v celé střední Evropě považuji například rychlé "odumření" dříve velmi úrodné černozemě na jižní Moravě a na Slovensku mezi lety 1964 až 1967. V souvislosti s jiným výzkumem jsem tehdy byl svědkem toho, jak vlivem intenzivního chemického hnojení a používáním herbicidů během tří let došlo ke snížení počtu druhů půdních živočichů až o tři řády." ~ http://www.lidovky.cz/archiv.asp?r=adomov&c=L015a05A&d=18.01.2003

Odpovědět

...

Jan Balaban,2019-09-01 18:10:26

Nič zvláštne, je to náboženstvo. To nepotrebuje vedecké dôkazy. Náboženstvo je seriózna činnosť, študuje sa na vysokej škole.

Odpovědět

Pěkný článek

Tomáš Jakubík,2019-09-01 13:32:56

Chvála panu Wagnerovi. Velice rád čtu tyto články, které mi dávají nadhled nad propagandu. Propaganda nevede k řešení.

Rád bych zdůraznil myšlenku "pochopit, že existuje víc než jen strach a prospěch". Není důležité kdo ji napsal a kde jsem ji slyšel, ale jakékoliv hnutí postavené na jednom nebo obou se odtrhává od reality a nevede k řešení.

Odpovědět

pobavilo

Zdeno Janeček,2019-09-01 12:58:13

snadn se to kritizuje z pohodli mama-hotelu. Asi by to opravdu chtelo vysadit ty ekoteroristy na pusty ostrov a nech ukazi co umi. Jak povadal klasik "jak mohli ti debilni rodice zplodit tak genialni deti". ;-)

Odpovědět

AGW?

František Podškubka,2019-09-01 12:33:09

To už tu bylo a vrací se to vždy po čase, který však lidstvo tak nějak nabylo schopno zapsat do deníčku :-), to by měl vědět mladý i starý.

Odpovědět

Je to marny

Skodafil Skodafil,2019-09-01 11:14:19

Kdo je mlady a neveri v AGW, nema srdce. Kdo je dospely a veri v AGW, nema mozek. Nic noveho pod Sluncem.

Odpovědět


Re: Je to marny

Pavel K2,2019-09-01 11:54:30

+1 (tady to jinak neumím) - naštěstí nám v Evropě hodně stárne populace, tak tím se to snad řeší... :-)

Odpovědět

Každý byl jednou mladý

Richard Vacek,2019-09-01 09:08:50

a tak si dobře pamatuje, že v té době byl nejchytřejší na světě, všechno věděl nejlépe a dospělí dělali vše špatně. Souvisí to s dospíváním, kdy si člověk musí uvědomit kdo je, a to dělá i tím, že kritizuje svět dospělých.
Dospělí by proto měli být k mladým v tomto období shovívaví a poskytovat jim pestrost informačních zdrojů, neboť konfrontace různých pohledů pomáhá nalézt ten optimální a zavrhnout ten chybný.

Odpovědět


Re: Každý byl jednou mladý

Aleš Voborník,2019-09-01 13:21:53

Když jsem byl mladý a byl jsem "chytrý", tak mě táta poslal na brigádu, ať se ukážu. Najednou bylo všechno jinak, hezky rychle mi lecos došlo.
Tvrdý střet s realitou potřebují. Čím déle se ten střet odkládá, tím je potom horší.
Mé mládí bylo jaksi tvrdší než jejich (konec 60-tých let), ale životní podmínky ještě starších generací byly ješte daleko horší. Zažili války, popravy bez důvodu, smrtelné nakažlivé nemoci.
Já nemám potřebu něco takového zažít, ale dnešní mladí s jejich odporem k technické západní civilizaci si o něco takového přímo říkají.

Odpovědět


Re: Re: Každý byl jednou mladý

David Oplatek,2019-09-01 22:22:51

Nesmite to tak brat. Sklon k sarlatanum byl velky vzdycky, jen dnes jsou tihle nobeliste a kandidati ved vic slyset, protoze soky novinarum vydelavaji. Je to jen zblbla naprosta minorita lidi, ktera se pasuje za hlas lidu. Nejsme v USA, tady jsou lide jinde. Nastesti.

Odpovědět

Je to fraška.

Vojta Ondříček,2019-09-01 04:39:45

Mocní a celebrity tohoto světa potřebují šašky a kašpary s jejich reálnými/nereálnými názory a komentáři, aby ovedli pozornost lidu od skutečných problémů.

Odpovědět


Re: Je to fraška.

Jan Novák9,2019-09-04 13:31:07

Naprostý souhlas

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz