Inteligence u mužů a žen je záležitost šedé a bílé hmoty  
Muži a ženy dosahují stejného IQ využíváním různých oblastí mozku.

Zatímco se nezdá, že by obecná inteligence obou pohlaví byla závislá na pohlaví, nové poznatky z Kalifornské univerzity dokládají, že muži a ženy dosahují  stejné inteligence pomocí zcela odlišných oblastí mozku.

Pokusy mapující oblasti mozku se vztahem k inteligenci prováděla řada vědeckých pracovišť. Nejdále zřejmě dospěli výzkumníci z Kalifornie. Ti svá pozorování nyní publikovali na stránkách svého mateřského pracoviště  - UCI.
Výsledky vědci zveřejnili před dvěma dny ale už se jejich závěry přetřásají jak ve vědeckých kruzích, tak i mezi laiky. V této práci výzkumníci poukazují  například na to, že ženy mají mnohem více bílé hmoty mozku než muži a že muži  zase  mají navrch v šedé hmotě mozkové.

Šedá kůra mozková byla až dosud dávána do souvislosti s intelektuálními schopnostmi. A právě toto konstatování se stává kontroverzním. Něco tady nehraje.
Mají-li muži více šedé hmoty mozkové, jak potom vysvětlit skutečnost, že obecná inteligence obou pohlaví je stejná? A že stejná je dokládají inteligenční testy. To tedy může znamenat jen jedno, že neexistuje jediná neuroanatomická struktura, která by určovala inteligenci. Jinak řečeno, že odlišně strukturované mozky jsou schopny zajistit stejné intelektuální výkony.
Nálezy výzkumníků z Floridy dokládají, že evoluce člověka vytvořila dva odlišné typy mozku, přičemž oba jsou určeny ke stejnému inteligentnímu chování. Těmito slovy komentoval své poznatky Richard Haier, profesor psychologie z University of California, Irvine, který vedl výzkumný tým, který zmíněný objev učinil. Sluší se poznamenat, že v Hierově týmu nebyli jen výzkumníci jednoho pracoviště na Floridě, ale též výzkumníci z University of New Mexico. Šéf projektu Haier  se oblastí lidské inteligence zabývá již dlouhou dobu a tak se o jeho závěrech, ačkoli jsou jakkoli kontroverzní, nepochybuje.


Co Haierův tým zjistil

Zvětšit obrázek
Čelní pohled na lidský mozek v němž jsou barevně vyjádřena místa aktivity o nichž se soudí, že mají na "svědomí" naší inteligenci. Nahoře v šedé hmotě mozkové, dole v bílé hmotě mozkové. Pramen: UCI

Muži mají ve srovnání s ženami, šest a půl krát více šedé hmoty mozku, tedy té hmoty o které se soudilo, že má co do činění s obecnou inteligencí.
Ženy zase mají, ve srovnání se svými mužskými protějšky, desetkrát více  bílé hmoty mozku, která  podle aktivity zjištěné tomografem, má vztah k inteligenci.
Šedá hmota přitom představuje centra, která informace zpracovávají, zatímco o bílé hmotě se soudí, že má na starosti jejich sesíťování.
Podle Rex Junga, neuropsychologa z Nového Mexika, mohou tyto rozdíly pomoci vysvětlit proč muži mají tendence být lepší v řešení úkolů zaměřených na zaměstnávání jednoho centra (viz matematika), zatímco ženy mají tendenci lépe se vypořádat s vyhodnocením nabytých informací a  s dáváním si věcí do souvislostí. Například u informací uložených v různých lokalitách šedé hmoty. Jako příklad zde může sloužit učení se jazykům, kde slovní zásoba a pravidla stavby vět jsou záležitostí odlišných  mozkových lokalit. Propojování a využívání těchto center současně nedělá ženám, díky rozvinutější bílé hmotě mozku takové problémy (dobrým příkladem je i plno gramatických chyb v tomto článku, které si autor ani neuvědomuje).

Zvětšit obrázek
Boční pohled na centra pro inteligenci v mužském a ženském mozku. Nahoře v šedé hmotě mozkové, dole v bílé hmotě mozkové. Pramen: UCI.

Ačkoli se v případě mužského a ženského mozku jedná o dvě zcela rozdílná řešení neurologických  center nervové aktivity, výsledkem je ekvivalentní výsledek, což jak jsme si již řekli lze doložit měřením poznávacích schopností a srovnávacími inteligenčními testy.
Zveřejněná studie odhalila i další zajímavé věci. Tak například, že v mozcích žen a mužů existují ve vztahu k inteligenci regionální rozdíly. Tak vysvětlují výzkumníci zjištění, že 84% všech oblastí šedé hmoty a 86% oblastí bílé hmoty (dávané do souvislosti s inteligencí) se u žen nachází ve frontálních lalocích mozku.
Muži mají ve frontálních lalocích jen 45%  inteligenčních center šedé hmoty a nemají zde žádná centra bílé hmoty. Mužská intelektuální centra šedé hmoty mozku jsou jakoby více rozeseta do různých koutů mozku. Podle Američanů, tento magnetickou rezonancí zjištěný fakt dokládající "centralizovanější" inteligenci u žen, dokládají  i již dříve pozorovaná klinická pozorování. Pokud totiž dojde k poranění frontálních mozkových laloků, má to u žen většinou horší následky (ve smyslu ovlivnění jejich poznávacích schopnosti a schopnosti se učit), než u obdobně poraněných mužů.Poznatky umožnila technika MRI

Oblasti, které jsou při řešení složitých úkolů "zapnuté", a podle čehož se usuzuje, že jsou také zodpovědné za naší inteligenci, umožňuje sledovat na živých mozcích technika nazývaná MRI (magnetic resonance imaging). V případě těchto pokusů výzkumníci údaje získané technikou magnetické rezonance (sekvence velkého množství jednotlivých "obrázků"), převedli  počítačovým programem do strukturální trojrozměrné mapy mozku. Teprve to jim umožnilo mapovat oblasti se vztahem k IQ a vyvodit z toho zde presentované závěry.

Od nového zmapování  lokalit inteligence se očekává, že se tyto poznatky brzo stanou pomyslným odrazovým můstkem dalšího výzkumu. Tentokrát zaměřeného na demenci a poruchy spojené s omezením poznávacích schopností našich mozků.


Poznámka: Podle neověřených informací jsou výsledky tohoto výzkumu zpochybněny. Autoři studie nejsou schopni doložit, zda naměřené rozdíly nejsou dílem toho, že se jim mezi zkoumané ženské mozky připletly i mozky blondýnek.

Datum: 24.01.2005 14:23
Tisk článku

Související články:

DishBrain: Australská armáda financuje čip s lidským minimozkem     Autor: Stanislav Mihulka (21.07.2023)
Test umělého bytí: Mohla by inteligence SantaNet zničit celý svět?     Autor: Stanislav Mihulka (27.12.2020)
Vyšetření MRI odhadne naší inteligenci     Autor: Josef Pazdera (02.01.2020)Diskuze:

Ruksak Ruksak,2018-02-15 20:57:18

Krásný případ politické korektnosti. Jen abychom nikoho neurazili. Z toho článku je biologicky a logicky jasné i žákovi na ZŠ, že ženy mají mnoho emocí a mužům to zas dobře myslí, čili jsou chytřejší. Ale je nesprávné tvrdit, že být chytřejší je obecně lepší, navzájem se doplňujeme a bylo to hezky vidět v pravěku, proč myslíte, že vyhynuli neandrtálci? Protože neznali dělbu práce podle biologických schopností.

Odpovědět

diskuze výhradně pro rozumné lidi www.racional.eu

Pavel Bedrník,2015-03-20 17:03:30

Kolik uživatelů fóra je potřeba na výměnu žárovky?
-- 1 uživatel vymění žárovku a napíše příspěvek o tom, že vyměnil žárovku.
-- 4 uživatelé na to, aby napsali o podobných zkušenostech o výměně žárovky a o tom, jak různě mohou být žárovky vyměňovány.
-- 7 uživatelů k upozornění na to, jak nebezpečné může vyměňování žárovky být.
-- 1 uživatel k tomu, aby přesunul téma do sekce "Světlo".
-- 2 uživatelé na obhajobu toho, že téma mělo být přesunuto do sekce "Elektrické spotřebiče".
-- 6 uživatelů, aby poukázali na gramatické chyby v příspěvcích, týkajících se předchozích příspěvků o výměně žárovky.
-- 6 uživatelů, aby poukázali na gramatické chyby uživatelů, kteří poukazovali na gramatické chyby
-- 6 uživatelů, aby napsalo, že všichni uživatelé, jenž udělali gramatickou chybu, si mají znovu odchodit základní školu
-- 6 uživatelů, aby poukázali na gramatické chyby uživatelů, kteří posílali zpět do základní školy (a ti se budou bránit tím, že rychlý chlapci je správně, protože jsou v jejich nářečí mladý chlapci)
-- 5 uživatelů na to, aby se dohadovali, jestli se má říkat "žárovka" nebo "výbojka".
-- 2 uživatele "průmyslové profesionály", kteří budou všechny informovat o tom, že správný termín je "světlo".
-- 2 uživatele, kteří o sobě budou prohlašovat, že jsou také odborníci z průmyslu a že výraz "žárovka" je naprosto správný.
-- 5 uživatelů na to, aby se dohadovali, jestli jsou lepší klasické žárovky nebo rtuťové výbojky
-- 1 uživatel, který bude o sobě prohlašovat, že je doktor přírodních věd s červeným diplomem, a proto ví, že rtuť není jedovatá a jedovatost rtuti je jen mýtus.
-- 2 uživatele na to, aby upozornili, že toto není diskuze o pravopisu, ať přejdou do diskuze o pravopisu
-- 5 uživatelů na to, aby všechny ostatní informovali o tom, že diskuze o žárovkách není diskuze o žárovkách, ať ostatní laskavě pokračují v diskuzi jménem "Jaký monitor a vypalovačku?", která o žárovkách je.
-- 5 uživatelů k obraně příspěvků této diskuze, kteří budou říkat že všichni používáme žárovky a proto jsou ty příspěvky vlastně relevantní.
-- 2 feministky, aby upozornili na to, že ženy šroubují žárovky daleko lépe, než muži
-- 5 uživatelů ke vkládání příspěvků s odkazy, kde mohou ostatní uživatelé vidět různé druhy žárovek.
-- 4 uživatele, kteří napíšou příspěvky se správnými odkazy.
-- 5 uživatelů, kteří budou odkazovat na všechny příspěvky napsané od počátku až do současnosti, kompletně je citovat a to včetně všech hlaviček a podpisů, a nakonec do svého příspěvku přidají "Já taky"
-- 5 uživatelů, kteří budou psát skupině uživatelů, která dlouho nepsala, že nepíšou, protože nemůžou oponovat jejich názorům.
-- 4 uživatelé, kteří budou říkat "A neřešilo se tady tohle před chvílí?".
-- 9 uživatelů, kteří budou říkat "nejdřív hledej, než se tady budeš ptát na něco o žárovkách" a dají link na vyhledávání googlu s dotazem výměna žárovek, ve kterém google vyhodí jen odkazy na různé podstránky diskuze, ze které byl uživatel odkázán k vyhledávači.
-- 1 uživatel, který se zeptá, jak vyměnit kolo u auta.
-- 5 ekologů, aby nás varovalo, že žárovky způsobují extrémní globální oteplení, jenž do pěti let uvaří veškerý život na planetě
-- 9 opravdu přínosných uživatelů, kteří úplně každého uživatele do posledního musí upozornit na to, že je směšný. A každého jednotlivce musí na tuto veledůležitou informaci upozornit v samostatném příspěvku.
-- 1 administrátor, aby zablokoval uživatele za to, že si dovolil si stěžovat na šikanu jiným uživatelem
-- 1 uživatel, který byl doposud skrytý a bude reagovat na prapůvodní první příspěvek, který byl napsán před půl rokem, takže všechen ten cirkus se bude opakovat.

U nás to takto nikdy vypadat nebude, nebojte!
www.racional.eu diskuze výhradně pro rozumné lidi

Odpovědět

RE: Rovnake IQ

Petr,2007-03-23 22:18:06

Andreji, velice zalezi na koncepci testu inteligence. Muzsky a zensky mozek se lisi (nikoli ovsem kvalitativne) a pokud vyrobite test pro muzsky mozek, je jasne, ze zensky mozek v nem bude skorovat hur a plati to samozrejme i naopak.
btw. Sachy nejsou jedinym ukazatelem miry inteligence a oblibenost ruznych aktivit nesouvisi jen s mirou inteligence ale take s jejim rozlozenim a samozrejme i s vychovou a spolecenskymi normami. Pokud bezne zamenujete jednu cast za celek, svedci to o Vasich ne zrovna valnych dusevnich schopnostech.

Odpovědět

Pro Sašu

Katka,2005-11-22 13:30:07

Jsou různé testy inteligence, některé otázky vyhovují spíš ženám, jiné mužům.Seriozní vědecké výzkumy zjistily, že stačí změnit jednu otázku a vyšší IQ dosáhnou ženy a naopak.A přitom jsou testy IQ mnohdy orientované hlavně na matematické řady a prostorové vnímání.Kdyby se tam naopak dala hlavně inteligence a logika jazyková, kdo by asi vyhrál? A především každý objektivní vědec( ne šovinista) přizná, že prostě IQ měřit neumíme.A to už nemluvím o EQ.

Odpovědět

Hloupá poznámka

Zuzana,2005-10-12 10:43:48

Je mi moc líto, že ona trapná poznámka devalvovala jinak vrcholně zajímavý a dobře napsaný článek. Osobní vzak Septistovi: Nepřijde si poněkud hloupě?

Odpovědět

Ad poznámka 2

Veronika,2005-02-02 12:46:36

Pěkně sexistická poznámka. Jako blondýnku mne hluboce uráží. Myslím, že na VŠ jsou blondýnky zastoupeny natolik rovnoměrně se studentkami jiných barev vlasů, aby dostatečně vyvrátily toto ubohé tvrzení. Zajímavé je, že u mužů se barva vlasů do souvislosti s inteligencí nedává. Pokud to mělo být vtipné, tak nebylo, lituji.
Článek sám je ovšem velice zajímavý. Koreluje se zjištěním bilologů, že ptáci a savci mohou dosahovat stejné inteligence, ačkoliv užívají zcela jiné části mozku. Taky konečně našla fyzická základna pro vysvětlení nezvratného faktu, že ženy a muži mají jiné schopnosti, dané zřejmě odlišným životním stylem v průběhu desítek až stovek tisíc let. Teď by mne zajímalo srovnání s výzkumy vyšších primátů - i tam se přece způsob života liší a také se z praxe ví, že samci a samice lidoopů jsou střídavě vhodnější k naučení se různým úkonům. Očekávala bych, že i u nich bude nalezeno používání odlišných částí mozku.
Veronika

Odpovědět


Také mne to uráží

Septista,2005-02-04 10:49:54

Zcela souhlasím s Veronikou. Také mne ta poznámka uráží.
Blondýn s velkou botou.

Odpovědět


A tuhle znáte:

Oktavián,2005-02-04 10:54:31

Víte jak se říká chytré blondýně?
Zlatý retrívr!

Odpovědět


Pavel Bedrník,2015-03-20 17:02:20

Muži si vlasy nebarví a proto blond nejsou!
Ale ty máš příliš nízkou inteligenci, aby jsi to mohla pochopit, odbarvená blondýno!

Odpovědět

Je to nějaké divné, ale je-li to pravda, pak

Saša,2005-01-27 10:25:29

to jasně ukazuje na nevhodnost koedukace vzdělávání a na tragičnost toho, že na našich školách učí naše chlapce především ženy; ba téměř výhradně ženy.
Také by to byl vědecký důkaz nesmyslnosti feministického požadavku "rovných šancí", neb pohlavní specialisace na různé profese se ve světle těchto zjištění jeví jako biologicky podmíněná.

Odpovědět


Školy

Dramenbejs,2005-01-31 12:38:41

Chlapi by neměli s dětmi trpělivost. Nemůže děti učit někdo, komu opravdu záleží na studijních výsledcích studentů, protože ten by se zbláznil. IMHO ženy nelze nahradit na základkách, ale stojím za požadavkem lepšího vzdělání učitelů, protože si pamatuji jaké nesmysly nás ty kr*vy učily.

Odpovědět


Sašovi

Veronika,2005-02-02 13:01:04

To, že chlapce učí téměř výhradně ženy, je způsobeno tím, že muži učit nechtějí. Mají stejnou šanci, ale nevyužívají ji. Možná je povolání učitele vhodnější pro ženy? Nebyl by to žádný div, každá žena učí své děti, kolik otců se ale závažnější měrou podílí na výchově svých potomků? Maximálně s mimi jdou občas hrát fotbal. Jsou ovšem i čestné výjimky.
Rovné šance jsou podstatou spravedlnosti. Výsledky se totiž týkají průměru, nicméně v praxi má mnoho žen "mužský" mozek a mužů "ženský". To se objevilo už v klasickém díle Muži jsou z Marsu, ženy jsou z Venuše manželů Grayových a je trvale uvádělo v knihách o způsobech myšlení mužů a žen. Podle M. Ridleho to údajně souvisí s množstvím testosteronu během těhotenství - pokud je ho u dívek moc, uvažují jako muži, pokud u chlapců málo, uvažují jako ženy. Přitom jejich sexuální orientace tím nijak ovlivněna není! Z takových chlapečků se pak stávají lékaři, psychologové, umělci, kněží. Z oněch dívek potom členky armády, pilotky, automechaničky... Když se rozhlédnete po okolí, najdete jich kolem sebe celkem dost. Omezení možností by těmhle lidem strašlivě ublížilo. Mělo by se jednoduše přihlížet ke schopnostem každého člověka bez ohledu na jeho pohlaví. Tvrzení, že protože většina žen nestojí třeba o účas v politice, měl by se přístup do ní zakázat i těm, které o ní stojí (neb jsou nepřirozené, potažmo zvrácené), vede zpět do středověku.
Veronika

Odpovědět


Veronice

ondrej,2005-02-04 09:33:58

Dle mého názoru různé zastoupení pohlaví v různých profesích prostě vychází z "biologické podstaty" obou pohlaví - každé je prostě předurčeno výraznější či méně výraznou VĚTŠINOU na dělání toho či onoho typu činnosti.
OBECNĚ VZATO: v mateřských školách jsou ženy, v zásahových jednotkách muži - o děti se v evoluci člověka staraly především ženy (co se nestaraly, nepředaly své "nestarající se" geny tolik, jako ty, co se staraly), o lov a boj hlavně muži (ti co nelovili a nebojovali - neobstáli až tak v kompetici s lovci a bojovníky - totéž jako u těch žen).
POZOR - nejsem šovinista, jen vycházím z biologie. Výjimky samozřejmě jsou - jak uvádíte Vy, nic proti rovným příležitostem - plně je podporuji, když chce žena být pilotem - a je-li dost dobrá na to, aby obstála v konkurenci s ostatními - nejen muži (myslím vědomosti, schopnosti apod.), jen ať jím je. Samozřejmě je mi jasné, že v takovém případě se nehledí jen na ty vědomosti apod., ale i na to pohlaví - viz ukázkové: "nikdy tady ženská nebyla, tak proč by tady měla být odteď?" - cesta z tohoto stylu uvažování jistě není jednoduchá, ale skutečností je, že třeba u vojáků či policajtů těch žen už zrovna málo není.
Jedno ALE tu však vidím: kvóty - často přetřásané, nepochybně motivace k nim je dobrá, ale jak se říká "cesta do pekel bývá dlážděna nejlepšími úmysly". Jsem přesvědčen o tom, že jejich případné zavedení než by něčemu pomohlo, tak velmi uškodí - jakmile ona "modelová" zájemkyně o pilotování bude přijmuta ne proto, že se dostane svými schopnostmi "nad čáru", ale jen proto, aby byla splněna nějaká ujetá statistika,... - to je špatné, velmi špatné.

Odpovědět


Trocha nadhledu nezaškodí :-)

Magda,2005-03-24 20:26:17

Nejsem feministka a tak si naivně myslím,že požadavek "rovných šancí" není pouze v zájmu žen!To je ostatně princip rovnosti,že... M.j. : podmíněnost specialiZace (varianta se "s" je už pár let podle pravidel pravopisu chybná :-) ) by pak ovšem nebyla pouze biologická, ale také věková! Navíc není obecně možné srovnávat jakéhokoliv muže s jakoukoliv ženou ! Individuální předurčení a "talent" pro některé profese podprůměrných jedinců toho kterého pohlaví by neměly být upřednostňovány před výkonem lépe disponovaných lidí,i když se svým "pohlavím" pro danou práci "nehodí". To je nezbytná podmínka, pokud nechceme interpretovat seriozní vědecké výzkumy tmářsky a brát je jako pochybné potvrzení pro diskriminační teorie v neprospěch kohokoliv.

Odpovědět


Pavel Bedrník,2015-03-20 17:00:12

Pouze špatný rodič nutí své dítě do učení!

Odpovědět

ad Poznámka

Marie,2005-01-25 12:54:21

To jako bez blondýnek by ženy nebyli inteligencí rovné mužům? Byly by bez blondýnek horší než muži nebo lepší než muži?

Odpovědět


hahaha

machr,2005-01-25 19:19:55

moje zkusenosti z praxe jsou v naprostem rozporu s tvrzenim, ze zeny maji equivalentni IQ s muzi....

Odpovědět


pro "machra"

ondrej,2005-01-26 08:47:46

Jo - skutečně musím potvrdit, že univerzální platnost tvrzení: "ženy mají equivalentní IQ s muži" po debatách s některými pány musím rozporovat ... - - snažme se prosím zachovat debatu na věcné úrovni, díky.

Odpovědět


Rovnake IQ?

Andrej,2005-01-26 16:12:27

Tvrdenie, že ženy a muži maju v priemere rovnake IQ prekvapilo aj mna. Nejde len o subjektivne pocity. Na Slovensku pred viac ako rokom televizia JOJ uskutocnila velku reality schow "Inteligencny test naroda". Nejdem popisovat metodiku, ale islo o test IQ pomerne reprezentativnej vzorky populacie, radovo tisice az desttisice ľudí, a bol zisteny statisticky významný rozdiel medzi IQ mužov a žien (samozrejme v prospech mužov). Je mi jasné, že tvrdenie o vyššej inteligencii mužov je "politicky nekorektné", nuž ale čo narobime, je zrejme pravdivé. Napokon, človek je komplexná bytosť ak sa pohlavia vzájomne lišia telesne, prečo tabuizovať odlišnosti duševné a sociálne. Apropo, neviete, na ktorom mieste v rebričku najlepších šachistov sa nachádza najlepšia šachistka?

Odpovědět


???

Dejla,2005-01-26 18:09:57

No myslim ze tam vic cervene barvi mame mi:) Nebo ne???
Bez zenskeho pohlavi by byla nuda

Odpovědět


Pokud jsem informován,

Saša,2005-01-27 10:28:52

pak seriosní dlouhodobé průzkumy (vědecké a nikoli žurnalistické) ukazují na rozdíl 6 bodů IQ ve prospěch mužů ve srovnatelných souborech bělochů, přičemž nelze dosud vyloučit, že jde o důsledek metodologické chyby.

Odpovědět


pro Sašu

Marie,2005-01-27 13:30:27

jednou jsem si pro legraci našla ty seriosní vědecké testy IQ. Část jich je následující: 4 nebo 5 slov a já mám vybrat jedno, které tam nepatří. Z jedna skupinka slov měly 3 společné to, že byly součástí fráze. Byla tam helvitská víra, turecké hospodářství a třetí slovo patřící do fráze, kterou jsem nikdy před tím neslyšela. Takže mám nízkou inteligenci, protože neznám ty správný fráze?

PS
Na konci 19. byl obrovský důkaz duševní méněcennosti žen: ženy mají mozky menší než muži. Než v Londýně objevili muže s nádherným, vskutku velikým mozkem. Podle této teorie to měl být Myslitel. Leč on byl, potvora, nesvéprávný pro slabomyslnost.

Odpovědět


Ach jo

Marie,2005-01-27 13:33:31

podle mého pravopisu to vypadá, že jsem buď blbá nebo peroxidka.

Odpovědět


Všem, hlavně pak mužům

Lenka,2005-02-01 11:32:32

Všem je nám snad jasné, že ze statistického vzorku nemůžeme vytvořit závěr, který bychom aplikovali na celou populaci..
A proto.. muži neciťte se moc nadneseně po čtení tohoto článku nebo po vybavování si již informací dávno uložených. Opravdu nejste víc, než jste byli před výzkumem.
Navíc, kdo řekl, že aktivnější metabolismus mozku ukazuje na dokonalejšího člověka? ..atd..

Odpovědět


inteligence

tygr007,2005-02-03 13:10:07

je schopnost resit test inteligence ...

Odpovědět


Muzi su sproste lamky.

Morpheus XP C++,2005-02-09 10:15:23

To je trapne, ked si niekto mysli ze mu to muysli lepsie len preto lebo je muz!

Ste co si to myslite velvo velmo hlupucky.

a aby som len neoftopickoval, tak vam poviem uz davno znamu vec, ze dieta ked sa pri vyvoji premyslene stimuluje, tak jeho iq je daleko, ale naozaj daleko vysie ako u deti co odrastli medzi rodicmi napr. alkoholikmi.

Zeny nemozu za to ze im od malicka rodicia strkaju na hranie babiky a chalanm zas stavebnice!

Som si 100percen isy, ze keby porovnavali mozgy nie podla pohlavia ala podla vychoovi, tak by nasli daleko vacsie rozdieli.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz