Prevence makulární degenerace – výsledek z letité studie  
Když začneme vidět „divně“ a brýle to nespraví, často nám u očního zjistí, že máme v oku „drúzy“ - bělavě pozměněné okrsky tkáně s nahromaděnými lipidy bez pigmentů. Léčba onemocnění zvaného makulární degenerace je problematická, navíc není plně kryta zdravotním pojištěním, a tak se mnohým dostane jen poučení, že musí přestat kouřit a nekuřákům, že by měli změnit životosprávu. 

Makulární degenerace je hlavní příčinou slepoty jak v Americe, tak i Evropě. Nejčastější diagnózou je takzvanáVPMD“ (degenerace věkem podmíněná). Nastupuje nenápadně a málokdo si příznaků všimne včas. Zpočátku totiž ráda postihuje jen jedno oko. To zdravé nám pak za přispění „mozku“ varovné příznaky „maskuje“. Od 40. roku života bychom všichni bez rozdílu měli očního lékaře navštěvovat pravidelně. Chybu neuděláte ani dočtením tohoto článku.

 

Pokud se nám začnou zdát rovné linie oken, nebo dělící čára na silnici mírně prohnuté a obličeje (nejen u politiků) jakoby s mírnou grimasou, máme nejspíš zaděláno na problém s vyhlídkou slepoty. Dvě z hlavních forem (suchou a mokrou MD) jsme na Oslu rozebrali v článku Slibná metla na makulární degeneraci. K doprovodným projevům onemocnění patří, že přicházíme o ostrost vidění. Protože nastupuje postupně, nemusíme to zaregistrovat. Jistou nápovědou nám ale může být, třeba to, že nás známí začínají zdravit dříve, než my je. Již pokročilé snížení centrální zrakové ostrosti postižení připodobňují k výraznějšímu vidění rámu obrazu, nikoli toho, co je namalované na plátně. To ale již bývá na léčbu hodně pozdě. Pokud Vás nic z toho dostatečně nevystrašilo a čas na chození k očnímu si kvůli jinému zaneprázdnění nenajdete, alespoň si pravidelně zkoušejte co uvidíte na Amslerově mřížce.

Amslerova mřížka. Kredit: Jmarchn, Wikipedia, CC BY-SA 3.0
Amslerova mřížka. Kredit: Jmarchn, Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Postup testu


  • kliknutím na obrázek si ho zvětšete

  • pokud nosíte brýle na čtení, nasaďte si je

  • na mřížku se dívejte ze vzdálenosti cca 30 - 40 cm od obličeje

  • levé oko si zakryjte a zaostřete na bod ve středu

  • pozorně si prohlédněte mřížku, ta musí být celá viditelná, pravidelná s rovnoběžnými čarami

  • stejný postup opakujte s pravým okem

 

Příklad, jak může mřížku vidět osoba s pokročilou degenerací makuly. V začátcích choroby ale nejsou známky tak zřetelné. Kredit: NIH, Wikipedia, volná doména.
Příklad, jak může mřížku vidět osoba s pokročilou degenerací makuly. V začátcích choroby ale nejsou známky tak zřetelné. Kredit: NIH, Wikipedia, volná doména.

V případě, že při testování pravého či levého oka vidíte nerovnost čar nebo jejich nerovnoběžnost (případně některou část mřížky nevidíte vůbec), váš zrak vykazuje známky typické pro makulární degeneraci.

 

Prevence

Hlavní agentura vlády Spojených států odpovědná za biomedicínský výzkum a výzkum veřejného zdravíNIH (řízena ministerstvem zdravotnictví a sociálních služeb) tradičně financuje celou řadu studií. Jednou z nich byla studie nazvaná AREDS.

 

NIH, národní lékařská výzkumná agentura, zahrnuje 27 institutů a center a je součástí amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb. Na snímku je Centrum klinického výzkumu Marka O. Hatfielda (budova 10) v kampusu NIH Bethesda, Maryland. Kredit: NIH, volné dílo.
NIH, národní lékařská výzkumná agentura, zahrnuje 27 institutů a center a je součástí amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb. Na snímku je Centrum klinického výzkumu Marka O. Hatfielda (budova 10) v kampusu NIH Bethesda, Maryland. Kredit: NIH, volné dílo.

Navrhli ji tak, aby zjistila rizikové faktory věkem podmíněné makulární degenerace a katarakty. Sledovala také účinek vitamínů jejich vliv na progresi těchto onemocnění. Tak vyšlo najevo, že doplněk stravy (500 mg vitamínu C, 400 mezinárodních jednotek vitamínu E, 2 mg mědi, 80 mg zinku a 15 mg betakarotenu) pacientům významně zpomaluje zhoršování makulární degenerace. Dvě souběžné studie však radost z výsledku této studie zhatily. Ty odhalily, že u kuřáků užívání betakarotenu výrazně zvyšuje riziko rakoviny plic.

 

Betakaroten. Ne vždy nám vitamín dává očekávaný prospěch. Příkladem je betakarotenový paradox. Kredit: NEUROtiker, Wikipedia, volné dílo. 
Betakaroten. Ne vždy nám vitamín dává očekávaný prospěch. Příkladem je betakarotenový paradox. Kredit: NEUROtiker, Wikipedia, volné dílo.

Paradox

Betakaroten je látkou s antioxidačním účinkem. Přirozeně se vyskytuje v ovoci a zelenině. V zájmu eliminace hrozby civilizačních chorob, jakými jsou kardiovaskulární onemocnění a rakovina, se doporučuje zvýšit příjem ovoce a zeleniny. Epidemiologické studie rovněž docházejí opakovaně k závěru, že zvýšený příjem ovoce a zeleniny (tedy stravy bohaté na karotenoidy), je spojen se sníženým rizikem rakoviny. Protože rakovina plic je způsobena kouřením, které se projevuje prooxidačním účinkem, a protože kuřáci mají snížené koncentrace betakarotenu a jiných antioxidantů v séru, logicky se všeobecně soudilo, že strava obohacená o betakaroten zamezí vývoji rakoviny i u vyznavačů vdechování kouře. Pravý opak se ale ukázal být pravdou.

 

Lutein (z latinského luteus - žlutý) je žlutooranžové xanthofylové barvivo náležející mezi karotenoidy. Je izomerem zeaxantinu, tzn. že s ním má stejný sumární vzorec, ale liší se ve vnitřní struktuře (konkrétně odlišném umístění dvojné vazby). Lutein ve větším množství obsahuje listová zelenina (zejména kapusta a špenát). Kredit: Yikrazuul  Yikrazuul, Wikipedia, volné dílo. 
Lutein (z latinského luteus - žlutý) je žlutooranžové xanthofylové barvivo náležející mezi karotenoidy. Je izomerem zeaxantinu, tzn. že s ním má stejný sumární vzorec, ale liší se ve vnitřní struktuře (konkrétně odlišném umístění dvojné vazby). Lutein ve větším množství obsahuje listová zelenina (zejména kapusta a špenát). Kredit: Yikrazuul  Yikrazuul, Wikipedia, volné dílo.

Betakaroten podávaný ve formě doplňku stravy (multivitamínových tablet) nepůsobí u kuřáků preventivně, nýbrž jim riziko rakoviny zvyšuje. A platí to i na ty, kteří již se zlozvykem přestali (ale měli s kouřením dlouhodobé zkušenosti). Překvapivému poznatku se dostalo přezdívky “betakarotenový paradox”.

 

Prevence makulární degenerace pomocí betakarotenu, která se z první studie jevila tak slibná, se tím pádem stala pro velkou část populace kontraproduktivní. V návazné studii (AREDS2) se proto vědci zaměřili na porovná zdravotního stavu těch, kterým přilepšovali stravu betakarotenem a těch, kterým dávali 10 mg luteinu a 2 mg zeaxantinu. Lutein a zeaxanthin jsou (stejně jako betakaroten) antioxidanty ukládající se v sítnici a s předpokládanou tamní blahodárnou aktivitou.

 

Vyšší koncentrace luteinu jsou v sítnici ve žluté skvrně. Předpokládá se, že spolu se zeaxantinem hrají ochrannou roli proti oxidačnímu poškození oka volnými radikály a vysokoenergetickými fotony. Kredit: Pixabay/CC0 Public Domain.
Vyšší koncentrace luteinu jsou v sítnici ve žluté skvrně. Předpokládá se, že spolu se zeaxantinem hrají ochrannou roli proti oxidačnímu poškození oka volnými radikály a vysokoenergetickými fotony. Kredit: Pixabay/CC0 Public Domain.

Pochopitelně, že prášky s betakarotenem byly po neblahých zkušenostech z první studie již podávány pouze účastníkům, kteří nikdy nekouřili nebo kteří přestali kouřit. Na konci pětiletého období studie AREDS2 vědci dospěli k závěru, že lutein a zeaxantin nezvyšují riziko rakoviny plic (jako to dělá betakaroten) a že jejich fortifikace také snižuje pacientům riziko progrese makulární degenerace. A to výrazně - přibližně o 26 %.

 

Po ukončení pětiletého studijního období byla všem účastníkům pokusu nabídnuta možnost pokračovat s tím, že budou dostávat už jen lutein a zeaxantin místo betakarotenu. V pokusu zůstalo 3 883 z původních 4 203 účastníků. Po dalších pět let vědci shromažďovali informace o tom, jak se jim zrak zhoršuje a zda jim případně byla diagnostikována rakovina plic. Z desítky let trvajícího pozorování nakonec vyplynuly následující poznatky:

Betakaroten opravdu zvyšuje riziko rakoviny plic u lidí, kteří kouřili. A to téměř dvojnásobně. U osob užívajících lutein/zeaxantin ke zvýšení rizika vzniku rakoviny plic nedošlo (ani u kuřáků). Kromě toho se lutein spolu s zeaxantinem postaral o výrazné snížení rizika progrese makulární degenerace a oddálil finální stádium a slepotu.


Závěr

Tentokrát jak z reklamního letáku: „Užívání potravinových doplňků s luteinem a zeaxantinem se jeví být správnou volbou. I pro kuřáky“.

 

Literatura

Emily Y. Chew et al.: Long-term Outcomes of Adding Lutein/Zeaxanthin and ω-3 Fatty Acids to the AREDS Supplements on Age-Related Macular Degeneration Progression, JAMA Ophthalmology (2022). DOI: 10.1001/jamaophthalmol.2022.1640

NIH study confirms benefit of supplements for slowing age-related macular degeneration NEI (National Eye Institute)

Datum: 04.06.2022
Tisk článku

Související články:

Kouření zdvojnásobuje riziko oslepnutí následkem makulární degenerace     Autor: Josef Pazdera (31.05.2005)
Zrak pro rozhraní dvou světů     Autor: Dagmar Gregorová (26.07.2011)
Slibná metla na makulární degeneraci     Autor: Josef Pazdera (09.04.2012)
Porno ženám utlumuje primární zrakovou korovou oblast     Autor: Josef Pazdera (24.04.2012)
Myelin – dar od přítele "retrovira"     Autor: Josef Pazdera (04.02.2022)
Berete melatonin? Zhorší se vám dech     Autor: Josef Pazdera (12.05.2022)Diskuze:


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz