Jak dlouho ještě poběží německé jaderné reaktory?  
Jedním z hlavním důvodem současné energetické krize v Evropské unii je německá Energiewende. Kvůli ní se vytvořila v Německu extrémní závislost na ruském plynu. Přes dramatické dopady, které měla kvůli této závislosti invaze Ruska na Ukrajinu na evropskou energetiku, trval německý ministr průmyslu za Zelené velmi dlouho na odstavení zbývajících tří jaderných bloků na konci roku 2022. Teprve nedávno byl hloubkou krize nucen toto rozhodnutí změnit.

Jaderná elektrárna Neckarwestheim poběží i v roce 2023 (zdroj ENBW).
Jaderná elektrárna Neckarwestheim poběží i v roce 2023 (zdroj ENBW).

Německá vláda teprve nyní připustila, že by mohly tři poslední provozované německé jaderné reaktory fungovat alespoň do dubna 2023, aby mohly přispět k překonání nejnáročnějšího zimního období. Německý ministr průmyslu, energetiky a klimatu Robert Habeck velice dlouho trval na tom, že jaderné bloky je třeba vypnout podle plánu na konci roku. Hlásal, že ničemu nemohou pomoci a jediné, na co byl ochoten přistoupit bylo, že by zůstaly po vypnutí v pohotovosti pro případ krize. Tyto názory prezentoval i v situaci, kdy i odborníci ministerstva potvrzovali, že by prodloužený provoz velmi významně přispěl ke stabilitě elektroenergetické soustavy zvláště na jihu v průmyslovém Bavorsku. Reaktory by zároveň pomohly snížit spotřebu plynu a tím i snížily jeho cenu i cenu elektřiny. Než se podrobněji podíváme na současnou situaci, připomeňme si historii německé jaderné energetiky.

 

 

Historie jaderné energetiky v Německu

Podobně jako ve Francii se i v Německu v sedmdesátých letech minulého století prosadila energetická koncepce založená na využívání jaderné energie. Byla to reakce na ropnou krizi v roce 1973. Ta byla vyvolána válkou mezi arabskými státy a Izraelem. Následné embargo vývozu ropy arabskými státy do států, které podporovaly Izrael, snížení těžby ropy státy OPEC a další doprovodné ekonomické dopady způsobily dramatické zvýšení ceny energetických surovin a energetickou i ekonomickou krizi.

Reakcí na tyto události byla u celé řady vyspělých států snaha o snížení závislosti na dovozu fosilních paliv. Jednou z možností byla právě jaderná energetika, která se právě začínala rozvíjet. V té době probíhal přechod od reaktorů první generace k reaktorům generace druhé a zvětšoval se postupně i výkon budovaných reaktorů. Technologie se tak dostala na dostatečně vysokou úroveň, která v principu umožňovala masivní nasazení.

Právě Francie a Německo byly na čele technologického i průmyslového rozvoje, a to i v oblasti výzkumu jaderných technologií. Oba zmíněné státy při rozvoji jaderného výzkumu i průmyslu velice úzce spolupracovaly. Hlavně dvě jejich firmy Framatom a Siemens, které se dostaly na špičkovou úroveň i v této oblasti. Těmto firmám se podařilo vyvíjet stále lepší reaktory se stále vyšším výkonem. Výkon těch nejmodernějších se blížil hodnotě 1,5 GWe. Kromě špičkových reaktorů II. generace se v Německu i Francii se realizoval špičkový výzkum v oblasti pokročilých jaderných technologií. Zmiňme například rychle sodíkové reaktory Phénix a Superphénix ve Francii a vysokoteplotní plynem chlazené reaktory s kulovým ložem v Německu.

Bohužel se v osmdesátých, a hlavně devadesátých letech vývoj ve Francii a Německu začal ubírat rozdílným směrem. Zelení protijaderní aktivisté zpomalili vývoj jaderné energetiky v obou těchto zemích. Ve Francii se tak podařilo zastavit vývoj rychlých sodíkových reaktorů, ale jadernou energetiku, která byla schopna dodávat přes 70 % elektřiny Francie nakonec vybudovala. V Německu se však zrealizoval vývoj, který dospěl k úplném odchodu od jaderné energetiky i výzkumu v této oblasti. Německo tak zrušilo společný vývoj reaktorů III. generace, který připravovaly firmy Framatom a Siemens. Reaktor III. generace EPR se tak stal čistě francouzskou záležitostí. I tak však nakonec Německo získávalo v maximu až třetinu elektřiny z jaderných bloků, a hlavně v průmyslovém Bavorsku šlo o zásadní zdroj elektřiny. Podívejme se, jak se dospělo k německé Energiewende.

 

Historie německé Energiewende

V Německu získaly v osmdesátých letech velmi silný vliv zelená protijaderné aktivistická hnutí. Připomeňme, že původní Greenpeace bylo dominantně hnutí proti jaderným zbraním a v rámci představy, že jaderné zbraně jsou vlastně i jaderná energetika, se zelená hnutí spojila s extrémně protijadernou ideologií. Jak říká Dana Drábová, je to přesně podle pořekadla, hodinky jsou stejné jako holínky, obojí se natahují. A zelení protijaderní aktivisté nerozlišují mezi jadernou bombou a jadernou elektrárnou. A právě v Německu, do jisté míry i kvůli jeho historii, se velmi silné protiválečné hnutí a hnutí proti jaderným zbraním přetavilo i ve velmi silné hnutí proti jaderné energetice. Protijaderní aktivisté dokázali velice dobře využívat různých právních kliček v souvislosti se stavebními řízeními a dokázali tak dosáhnout i zastavení již dokončené jaderné elektrárny Mülheim-Kärlichpo po necelých dvou letech provozu v letech 1986 až 1988. A nakonec natrvalo zabránili opětnému spuštění tohoto varného reaktoru s výkonem 1300 MWe.

V roce 1998, kdy se k moci dostala koalice Zelených a SPD, se stal odchod od jaderné energetiky oficiální politikou a nastoupila se cesta k Energiewende. Její hlavní prioritou bylo odstavení jaderných elektráren a teprve v druhém pořadí omezení emisí. Postupně se ustavil scénář a na začátku tohoto století zmíněná koalice stanovila termín uzavření všech jaderných bloků do roku 2022. S blížícím se rokem 2010 se postupně ukazovalo, že potenciální náhrada jaderných reaktorů jinými zdroji a výstavba potřebných vedení ze severu na jih nepostupuje tak rychle, jak se předpokládalo. Zároveň se k moci dostal koalice vedená CDU/CSU. Ta sice odchod od jádra nezrušila, ale odložila úplné uzavření jaderných bloků zhruba o deset let. Vyjednala se dohoda mezi vládou a provozovateli jaderných zdrojů, že za možnost prodloužení provozu budou odvádět speciální daň.

V roce 2011 došlo k zemětřesení a cunami v Japonsku, které vedlo k havárii v jaderné elektrárně Fukušima I. V Německu se právě v té době připravovali k volbám. Kancléřce Angele Merkelové bylo jasné, že právě toto téma se stává rozhodujícím, které by mohlo způsobit její porážku a zajistit vítězství Zelených. Rozhodla tak o okamžitém návratu k původnímu scénáři odchodu od jaderných zdrojů.

Aby bylo možné nahradit odstavované jaderné bloky, bylo potřeba postavit co největší kapacity obnovitelných zdrojů, hlavně větrných a solárních. To však nestačí a pro dobu, kdy nefouká a nesvítí, je potřeba mít jiné zdroje. Proto se budovaly i značné kapacity nových fosilních zdrojů, dominantně plynových, ale také uhelných. Nejvhodnější podmínky pro větrné elektrárny jsou u pobřeží moře na severu Německa. Klíčová je tak i výstavba vedení vysokého napětí ze severu na jih. Zmíněná náhrada se budovala ještě před tím, než došlo k odstavování jaderných a starších uhelných zdrojů. V druhé polovině desátých let tak nastal v Evropské unii přebytek kapacit, který způsobil nízkou cenu elektřiny zvláště v době, kdy hodně fouká nebo svítí Slunce. Vytvořilo to tak i v dalších státech, zvláště u sousedů Německa, situaci, že se bez dotací nevyplatila žádná stavba nových energetických zdrojů a urychlilo se odstavení některých už existujících.

Německá Energiewende se bez fosilních zdrojů, hlavně plynu, neobejde. Uhelná elektrárna Neurath (zdroj RWE).
Německá Energiewende se bez fosilních zdrojů, hlavně plynu, neobejde. Uhelná elektrárna Neurath (zdroj RWE).

Vzhledem k tomu, že Německo počítalo s tím, že po odstavení jaderných bloků bude v budoucnu nahrazovat plynovými i ty uhelné, bylo jasné, že potřebuje zajistit velké množství co nejlevnějšího plynu. To byl důvod výstavby plynovodů Nordstream I a II a vytvoření extrémní závislosti Německa a do značné míry celé Evropské unie na plynu z Ruska.

 

 

Jak se může vyvíjet situace s německými jadernými reaktory?

Podívejme se, jaké možnosti se nabízejí Německu s využitím jeho jaderných reaktorů. První možností je trvat na původním rozvrhu Energiewende a odstavit reaktory na konci tohoto roku. Ekvivalentní tomu je návrh ministra Habecka, aby se bloky odstavily a byly zálohou jen pro krizové situace. V rámci provozu mohou moderní reaktory měnit výkon v poměrně širokém rozsahu a velmi efektivně přispívat k regulaci sítě. Nejsou však určeny na formu provozu, kdy jsou vypnuty a zapínají se jen v případě nečekaných událostí. To není vhodný režim z technologického, bezpečnostního i ekonomického hlediska.

Druhou možností je, že se prodlouží provoz dvou nebo dokonce tří reaktorů, které jsou poslední v provozu, přes kritické zimní období. Dva reaktory, které jsou na jihu Německa, jsou zásadní pro stabilitu sítě v těchto průmyslových částech. Třetí je na severu a není tak důležitý. Pro prodloužení provozu o několik měsíců lze využít palivo, které je už v aktivní zóně. Efektivní využití (vyhoření) tohoto paliva a přizpůsobení provozu podmínkám umožní co nejlépe podpořit stabilitu elektrické sítě a úsporu plynu, který by se jinak spálil v plynových elektrárnách. Právě na takovou variantu nakonec nedávno přistoupila německá politická reprezentace a ohlásila prodloužení provozu do poloviny dubna. To, že ji připustili i Zelení ve vládnoucí koalici, je velmi důležité, protože je tato možnost podmíněna změnou zákonů, které odstavení reaktorů do roku 2022 obsahují, a i splněním podmínek jaderného regulátora pro další provoz.

Třetí možností je, že se prodlouží provoz tří nebo dokonce šesti reaktorů na delší dobu, nejen roky, spíše desetiletí. Prodloužení na krátkou dobu, pár let, nemá smysl, a to nejen z ekonomického pohledu. Je totiž nutné obnovit produkci paliva. Výhodou je, že v Německu je závod produkující jaderné palivo, který je schopen zajistit palivové soubory pro německé reaktory. Ovšem obnovení jeho produkce by trvalo déle než rok. Zároveň je potřeba realizovat servis pro dlouhodobější provoz a všechny potřebné dokumenty úřadu pro jadernou bezpečnost. Všechno zmíněné potřebuje úsilí, které se vyplatí pouze při dostatečně dlouhém provozováním jaderných bloků.

Šest reaktorů, tři z nich jsou ještě v provozu a tři byly odstaveny na konci minulého roku, je moderních a na velmi dobré bezpečnostní a technologické úrovni. Jejich stáří je okolo třiceti let a nejméně dvacet let mohou ještě bezpečně a spolehlivě dodávat elektřinu. Pochopitelně by pro Německo i celou Evropskou unii bylo nejlépe, kdyby tyto reaktory běžely zmíněné dvě desetiletí. Ještě lépe by bylo, kdyby se Německo nakonec k jaderné energetice vrátilo. Bohužel se jen těžko dá předpokládat, že by se u německých politických elit objevila sebereflexe, přiznaly chybu a snažily se ji napravit.

 

Francouzská jaderná elektrárna Chooz (zdroj EDF).
Francouzská jaderná elektrárna Chooz (zdroj EDF).

 

Problémy s francouzskými jadernými reaktory v tomto roce

V letošním roce evropskou energetiku velmi silně ovlivňují problémy francouzské jaderné flotily. Podívejme se, jaké jsou jejich příčiny. Výměny paliva a další plánované odstávky jaderných bloků se většinou cílí na letní období, kdy je ve Francii nejnižší spotřeba. Ve Francii je hodně velký rozdíl mezi zimní a letní spotřebou. Přispívá k tomu i to, že se zde hodně topí elektřinou. Na rozdíl od Německa nebo i nás, tak mají i v oblasti vytápění malé emise a spotřebu fosilních paliv.

V minulých dvou letech se kvůli pandemii COVID-19 odkládaly plánované kontroly, servis i výměna paliva, aby se omezil přístup vnějších pracovníků a pravděpodobnost šíření nemoci v elektrárnách. Proto se odstávky koncentrovaly na letošní léto. Neplánovaně pak přišlo odhalení napěťové koroze a mikroskopických trhlinek v blízkosti svarů na potrubí bezpečnostního vstřikovacího systému u některých reaktorů. Šlo o novější typ reaktorů a je potřeba zkontrolovat všechny bloky stejného typu. Je třeba zjistit, jaký je původ trhlinek a jestli se vyvíjejí nebo jsou stále stejné a jejich objev umožnilo zlepšení nedestrukčních metod analýzy svarů. Koncem července francouzský jaderný regulátor schválil odsouhlasil firmě EDF výsledky analýz a plán řešení tohoto problému. Společnost tak slíbila, že by do přelomu roku mohla většinou odstavených bloků rozběhnout. Reálné termíny však mohou silně ovlivnit stávky, ke kterým ve Francii i na jaderných elektrárnách došlo. Stále tak není jisté, v jaké míře dokáže francouzská jaderná energetika přispět k řešení kritické situace evropské energetiky během této zimy.

Je třeba zmínit, že řada problémů ve francouzské jaderné energetice byla způsobena silným tlakem protijaderných aktivistů a nejistotě v budoucí energetické koncepci. Vedlo to k tomu, že se ohlašovalo snížení podílu jaderných zdrojů na výrobě elektřiny k hodnotě 50 %, jaderné bloky se neměly provozovat déle než 40 let. To pochopitelně nevedlo k tomu, aby se provozovatel snažil zajistit co největší péčí dlouhodobé provozování.

Už minulá zima dramaticky změnila postoj francouzské společnosti a politického vedení k energetice. Vrací se nyní k intenzivnímu využívání jádra a plánuje i výstavbu nových bloků. Při překonávání letošní zimy se mohou objevit problémy, ale jistota dlouhodobého využívání stávajících bloků a podpora výstavby nových by měla přinést stabilitu a jistotu.

 

I belgická elektrárna Doel poběží déle (zdroj Alexandre Jacquemin/Creative Commons).
I belgická elektrárna Doel poběží déle (zdroj Alexandre Jacquemin/Creative Commons).

V současné době se pracuje na možnosti zjednodušení schvalovacího procesu pro výstavbu nových bloků v místech sousedících s již existujícími jadernými elektrárnami. Jako první by se mohly stavět dva nové bloky ve stávající elektrárně Penly.

 

Jak už bylo zmíněno, v létě není potřeba tak velký výkon. Proto nemusí být problém, když problémy s vysokou teplotou a nedostatkem vody v řekách porostou. Případně se situace může vyřešit výstavbou chladících věží, které zatím francouzské elektrárny většinou nemají. Je tak velmi pravděpodobné, že velmi úspěšný francouzský nízkoemisní mix bude pokračovat. Velmi zajímavé bude srovnání vývoje energetiky ve Francii a Německu.

 

Závěr

Evropská unie se kvůli extrémní ideologizaci energetiky, kdy místo respektování fyzikální a technologické reality dávala na první místo zelenou ideologii, dostala do obrovských problémů, které ohrožují její sociální, ekonomickou i politickou integritu. Jedním z hlavních viníků je Německo a jeho Energiewende. Jeho problémy se kvůli jeho velké ekonomické váze přeneslo i k jeho sousedům. Zatím se však bohužel nezdá, že by na úrovni Evropské unie nebo dokonce v Německu došlo k nějaké sebereflexi.

Reálně je třeba současnou krizi evropské energetiky a její závislost na fosilních zdrojích řešit v krátkodobém a dlouhodobém horizontu. Zásadně je potřeba respektovat jako hlavní podmínku, že se nebudou domácí uhelné zdroje vypínat dříve, než se za ně vybuduje nízkoemisní náhrada. Ta musí zajistit nejen celkovou náhradu výroby, ale dodávky elektřiny v každé denní době a ročním období. V krátkodobém horizontu je potřeba využít veškerý potenciál existujících zdrojů, schopnosti regulace a úspor. Je tak potřeba nevypínat jaderné bloky, které mohou ještě řadu let i desetiletí spolehlivě a bezpečně dodávat elektřinu.

V dlouhodobé perspektivě je třeba vybudovat efektivní a spolehlivý nízkoemisní mix založený na kombinaci jaderných a obnovitelných zdrojů. Pro Evropskou unii to znamená obnovit své kompetence v oblasti jaderných technologií. Je velmi důležité, aby se Česko do tohoto úsilí zapojilo.

Na závěr bych se rád podělil o jeden svůj osobní názor. Nejsem politolog a jde o hypotézu z oblasti „co by bylo, kdyby …“, takže k ní přistupujte s nadhledem. Můj osobní názor je, že kdyby Německo vlivem zelené ideologie nerealizovalo Energiewende a nestalo se totálně závislým na ruském plynu, tak by se Putin na konci února 2022 vtrhnout na Ukrajinu neodvážil. Počítal s tím, že mu Ukrajina nedokáže déle vzdorovat a Německo kvůli své extrémně velké energetické závislosti na něm zajistí, že reakce Evropské unie na invazi bude slabá.

 

Nedávno vyšla v rámci populárních brožur AV ČR naše publikace o malých modulárních reaktorech (v češtině) a populární kniha s názvem „Nuclear Physics in Everyday Life“ (v angličtině), kterou jsme s kolegy vytvořili v rámci Evropské společnosti pro jadernou fyziku NuPECC.

Datum: 07.11.2022
Tisk článku

Související články:

Pokrok v oblasti malých modulárních reaktorů v roce 2020     Autor: Vladimír Wagner (18.01.2021)
Česká energetika v kleštích ideologií a politikaření     Autor: Vladimír Wagner (30.01.2021)
Je opravdu pro Česko plynová varianta mixu lepší než jaderná?     Autor: Vladimír Wagner (23.07.2021)
Jaderná energetika v roce 2021 – jádro v taxonomii EU     Autor: Vladimír Wagner (05.01.2022)
Kdo opravdu provozuje greenwashing?     Autor: Vladimír Wagner (09.07.2022)Diskuze:

K panu Slavíkovi

Ales Altera,2022-11-11 21:10:24

Jako dlouholetý Oslí čtenář jsem se již neudržel a poprvé ve zdejší diskusi reaguji. A to na pana Slavíka, který zde opakovaně arogantně dává najevo své hluboké neznalosti. Stačí si přečíst jeho trolování zde:
https://www.osel.cz/12450-oficialni-povoleni-pro-budovani-zarizeni-pro-vypousteni-tritiove-vody-ve-fukusime-i.html a nebo zde: https://www.osel.cz/11997-energeticke-koncepce-zelenych-aktivistu-nejen-z-pohledu-letosni-zimy.html Jeho hluboké neznalsti dokládají stovky dalších příspěvků. To jen aby bylo jasno nově příchozím na tento Web s kým mají ve zdejší diskusi tu čest.

Odpovědět

Vtipné je,

Pavel Slavík,2022-11-11 14:23:25

napadat Němce a nevzpomenout přitom na naši závislost na ruském plynu. Hlavně že tu trubku do Polska někdo udělal, že ?!
Takže bych se být Mr. Wágnerem uklidnil a staral se hlavně o to, aby v Temelíně ty dva reaktory od NuScale alespoň do těch deseti let byly, jak údajně být mají. Ideálně by bylo fajn, aby taky ty modulární reaktory z Řeže dostaly šanci, když už je tedy někdo vymyslel a vyčerpal na to nějaké peníze.
Jinak jsou tyhle kydy dokolečka o Němcích k ničemu. Jejich energetika je jejich problém a bylo by fajn, kdybychom my byli lepší. Jinak je to jen zoufalá snaha vyvolávat nálady proti EU.
My ovšem lepší nejsme. My se chováme hloupě taky, viz ten plyn, jen malinko jinak. Kdo má zkušenost s ERÚ, tak ví, že tam skutečně kromě ochrany monopolů o nic jiného nejde a zejména ne o nějakou progresi v energetice.

Odpovědět


Re: Vtipné je,

D@1imi1 Hrušk@,2022-11-11 17:28:30

...bych se být Mr. Wágnerem uklidnil...

Pane Stehlíku, je docela vtipné někomu přidat před jméno anglické oslovení Mr. a následně mu zkomolit příjmení diakritikou, kterou ovšem angličtina nezná. Jestli byste se náhodou neměl uklidnit, než něco začnete psát :))

A ta vaše "podpora" malých modulárních reaktorů, to je nějaký váš nový úskok? Jistě víte, že ještě tak 15-20 let žádné komerčně dostupné SMR nebudou a pouze chcete oddálit jakékoliv pozitivní rozhodnutí ve prospěch výstavby jaderných bloků.

Pro jakou zájmovou skupinu vlastně pracujete?

Odpovědět


Re: Vtipné je,

Petr Mikulášek,2022-11-11 19:30:09

Německá energetika je problém energetické sítě, která je propojená napříč celou Evropou. A protože máme navíc volný pohyb zboží, palivo je taky jenom zboží a když je skopčáci začnou skupovat ve velkým v zahraničí, tak podle zákona nabídky a poptávky vyletí cena paliv v celé EU.

Ty rektory, co se aktuálně v Temelíně chystají, nebudou ani náhodou od NuScale. Podrobnosti, kdo je dodá, by měly být známý v lednu.

A co se plynu týká, nepotřebujeme ruský plyn, potřebujeme tepelnou energii. Že tepelnou energii získáváme ze zemního plynu je jiná kapitola a že zemní plyn šel hlavně z Ruska je zase další kapitola. Mícháte hrušky s buřtama.

A co se ERÚ týká, je to státní úřad. Smí dělat jenom to, co mu zákon přikazuje způsobem, jaký zákon stanovuje. Ale víte co? Zanadáváme si na ně spolu. Dejte sem číslo zákona a paragrafu, kde je definován progres v energetice a paragraf, který jeho dosažení požaduje po ERÚ. Ať nám to nadávání jde líp...

Odpovědět

Agrumentovat Cernobylom je demagogicke

Radoslav Porizek,2022-11-11 12:45:32

Pouzivat Cernobyl a Fukusimu ako argument, ze jadrova energia nie je bezpecna, je podla mna demagogicke. Pretoze aj s tymito katastrofami je jadro stale najbezpecnejsi energeticky sektor v metrike poctu umrti na vyrobenu jednotku energie.

Pocet umrti na 1000 TWh vyrobenej elektrickej energie:
90 - jadro
150 - vietor
440 - stresny solar
1 400 - hydro
4 000 - plyn
36 000 - ropa
100 000 - uhlie

Cize je to prave naopak, otazka bezpecnosti je silny argument pre jadro.

Odpovědět


Re: Agrumentovat Cernobylom je demagogicke

Radoslav Porizek,2022-11-11 12:46:02

Zdroj napriklad tu: https://www.engineering.com/story/whats-the-death-toll-of-nuclear-vs-other-energy-sources

Odpovědět


Re: Re: Agrumentovat Cernobylom je demagogicke

D@1imi1 Hrušk@,2022-11-11 13:53:55

Docela by mě zajímalo, jakým způsobem došli k tomu extrémnímu počtu obětí u uhelných elektráren. V Česku se v roce 2021 vyrobilo 34TWh elektřiny z hnědého uhlí. To by odpovídalo počtu 3400 obětí. To mohlo platit v době před třemi desítkami let, kdy elektrárny neměly čištění spalin a lidé žijící v jejich okolí museli vdechovat popílek a oxid siřičitý a následně trpěli zdravotními potížemi. Ale používat totéž číslo u moderních uhelných elektráren je naprostý nesmysl a demagogie. Současné uhelné elektrárny ovlivňují svoje okolí prakticky jen záborem půdy, na které stojí. A pokud by do toho čísla zahrnovali také těžbu uhlí, pochybuji, že při ní u nás ročně zemře tři tisíce lidí.

Předpokládám, že i to velké číslo u ropy je vycucané z prstu, ale jelikož nevím, co vše se při její těžbě ve světě děje, nebudu dělat závěry.

Odpovědět


Re: Re: Re: Agrumentovat Cernobylom je demagogicke

D@1imi1 Hrušk@,2022-11-11 13:55:08

oprava: 34TWh z uhlí. Několik TWh bylo i z černého.

Odpovědět


Re: Re: Re: Agrumentovat Cernobylom je demagogicke

Petr Mikulášek,2022-11-11 19:02:41

Tak co jsem se díval na odkaz, tak jsou to čísla za rok 2012. Sečetli úmrtí v energetice, sečetli množství energie z jednotlivých zdrojů a podělili to. A ono nejde o spaliny, tam jsou spíš věci jako zával v dole, výbuch ropné plošiny, požár ropné rafinerie, pád pracovníka ze stožáru větrníku, ... Celosvětově. Že to v Ostravě zavalí v dole "jenom" 10 poláků je hezký, ale když se k tomu přidá 50 neštěstí v dolech v Africe a tři požáry uhelných mlýnů v Číně, jsou ty čísla jinde.

A u těch uhelných elektráren je to pitomost. Jednak, vždycky musíte vytěžit uhlí. Z hlubinné těžby jsou propady a úniky důlního plynu, povrchová těžba zase znamená měsíční krajinu. Odsíření funguje tak, že se přidává energetický vápenec, tn na sebe naváže síru a vzniká z toho sádrovec, takže potřebujete i vápencový lom. A hluk a prach z dopravy obojího. Vzniká popel a popílek, se kterýna se musíte vypořádat. Lapač popílku, to je obrovská potvora, ve které se chytá na elektrostaticky nabitý desky a sklepat dolů do zásobníku. A není to moc tichá záležitost. A pokud se budeme držet jenom vlivu spalin, tak jednak ani odsíření, ani lapače pevných částic nejsou na 100% a pak jsou věci který z kouře nedostanete. Třeba CO2 s izotopem C14, organický sloučeniny,...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Agrumentovat Cernobylom je demagogicke

D@1imi1 Hrušk@,2022-11-11 19:46:58

Představu o uhelných elektrárnách mám dobrou, žiju v Ústeckém kraji. To, že má uhelná elektrárna vliv na okolí jen záborem půdy byla mírná nadsázka, ale ne zas tak velká. V noci způsobuje určité světelné znečištění a v bezprostřední blízkosti do několika set metrů je slyšet zvuk technologií. Další hlukové emise způsobují vlaky s uhlím... To jsou ovšem jen mírně obtěžující projevy, bez kterých se neobejde většina lidských činností. Například hluk z letadel je slyšet i v panenské přírodě prakticky kdekoliv v Česku.

Těžba uhlí znamená měsíční krajinu jen po dobu té těžby. Rekultivace je její nedílnou součástí. Na mnoha zrekultivovaných územích by Vás vůbec nenapadlo, že tam někdy nějaká těžba probíhala. Doslova. Zkuste se někdy přijet podívat.

Pokud jde o odsíření, jeho produktem je energosádrovec, který se dále využívá k výrobě stavebních hmot. Takže se zase šetří těžba někde jinde.

Moje hlavní připomínka ale byla ohledně toho demagogického počtu obětí na 1000TWh. To je prostě nesmysl neodpovídající realitě a platil by pouze při započtení zdravotních dopadů v době, kdy se nečistily spaliny.

Jádro je ve srovnání s uhlím rozhodně lepší zdroj energie, ale uhlí není zdaleka tak hrozný zdroj, jak se často chápe. Hlavně ve srovnání s Občasnými Zdroji, za které stejně musí být vždy připravena fosilní záloha.

Pokud jde o CO2 s C14, ten nevím, kde by se v uhlí asi vzal, když poločas jeho rozpadu je 5730 let, zatímco uhlí je staré miliony let. C14 vzniká reakcí dusíku s kosmickým zářením ve vysokých vrstvách atmosféry. Poté se dostává potravou do organismů a po jejich uhynutí jeho koncentrace už jen klesá. Radioktivita v uhelné energetice se týká hlavně popílku. Ten se proto nehodí jako přídavek do stavebních hmot. Ukládá se ale na deponie, kde nikoho dále radioaktivitou neohrožuje.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Agrumentovat Cernobylom je demagogicke

D@1imi1 Hrušk@,2022-11-11 20:07:43

Jinak pokud byste chtěl na uhelných elektrárnách hledat mouchy, tak největším jejich znečištěním zůstaly hlavně NOx. Ty vznikají při každém spalovacím procesu. Čím vyšší teplota a tlak, tím více. Při spalování uhlí vzniká relativně malá koncentrace NOx, ale vzhledem k obrovskému objemu je celkové množství už významné. Ale proti minulým dopadům je to zanedbatelný problém.

No a pak samozřejmě ta těžba. Ale ta je problematická u čehokoliv. Ještě desítky nebo stovky let bude nutné odčerpávat v okolí Stráže pod Ralskem podzemní vodu, která je znečištěná kyselinou sírovou používanou k těžbě uranu. Kdyby čerpat přestali, dojde ke znečištění podzemních vod na obrovském území.

Ale OZE jsou na tom ohledně těžby také bídně, možná nejhůř. Větrník = obrovské množství betonu do základů + obrovské množtví oceli + obrovské množství laminátu na lopatky vyrobeného z ropy + měď aj. Vše se muselo někde vytěžit a zpracovat za vzniku CO2 (bez toho beton ani ocel nevznikne).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Agrumentovat Cernobylom je demagogicke

Petr Mikulášek,2022-11-11 21:43:25

Tak ona dopad má jakákoliv těžba, i u uranu, i u uhlí. No, hluk WHO zařadila mezi rizika, zkracující život.

Počet obětí bude nejspíš tak velký, protože uhlí se používá všude, i v Banánistánu a pokud započítají opravdu všechno od nehod v dolech a lomech, přes dopravu, nešikovný údržbáře, hasiče při požárech atd., tak je tam prostě mnohem víc rizik.

U nás když si porovnám požár na dole Lazy (108 mrtvých) a 1. havárii na A1 v Jaslovských Bohunicích (tři mrtví), je to trochu jiný měřítko. A když se člověk podívá, kolik takových událostí je v dolech a kolik na jaderkách... To je i okometricky počet obětí o 2-3 řády jinde.

Jinak soláry a větrníky nemůžou být ekologický, pokud je za nima jako primární zdroj nějaká fosilní elektrárna, non-stop roztopená kvůli rychlosti náběhu a OZE jenom občasně přicmrndávají, aby se to mohlo stáhnout.

No a pokud někdo prohlásí, že plyn je zelený, tak by měl dodat, že uhlí je v tom případě tmavě zelený.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Agrumentovat Cernobylom je demagogicke

Petr Mikulášek,2022-11-11 21:52:21

Jo, ještě k té C14 - poločas rozpadu sice udělá svoje, ale uhlí mívá různý stáří. U nás se těžil lignit - mladý, tak se toho moc nerozpadlo a málo výhřevný, tak toho protopili víc (a bylo v tom víc síry atd).... Antracit by byl rozhodně ekologičtější

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Agrumentovat Cernobylom je demagogicke

D@1imi1 Hrušk@,2022-11-11 22:15:04

V případě zemního plynu těženého v USA frakováním, následně zkapalněného (což je energeticky dost náročný proces) a přepravovaného tankery tisíce kilometrů, se obávám, že to uhlí může vycházet i mírně ekologičtěji.

Uhlí pro elektrárny už se většinou dávno těží povrchově. Hlubiná těžba je spíš záležitostí kvalitního černého uhlí pro hutnictví. A při povrchové těžbě k vážným nehodám moc nedochází.

I z lignitu vznikne CO2 s mnohem menším zastoupením C14 než je v atmosféře.

Jinak ohledně uhlí to vidím tak, že by to měl být pouze přechodný článek, který se postupně nahradí mixem JE a OZE (v přiměřené míře tam, kde se to vyplatí). To by bylo optimální, ale nakročeno máme úplně jiným směrem :-(

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Agrumentovat Cernobylom je demagogicke

Petr Mikulášek,2022-11-12 05:59:13

No obávám se, že proti kvalitnímu dřevu z deštných pralesů, lodí jezdící na mazut dovezenýmu a na území EU pálenýmu, je nekvalitní lignit zelená oáza.

U povrchové těžby, co jsme viděl u nás, kde prostě jede rypadlo a tahá se to po pásech až do elektrárny, není moc příležitostí na smrťáky. Ale pokud někde v zahraničí vozí uhlí autama a sem tam se pod tím utrhne svah... Čísla jsou abstrakce a dokážou hodně věcí zamaskovat.

Já to vidím tak, že nejekologičtějsí je tu energii nespotřebovat. Ale když už ji musím mít, tak ze zdroje s co největší bezpečností, spolehlivostí, maximálním výkonem na jednotku plochy, nejmenšíma nákladama a nejmenšíma emisema. A protože spotřeba kolísá, tak ty jaderky doplnit o něco akumulačního (PVE) nebo něco s rychlým náběhem kdykoliv (hydro). Solární a větrná masturbace jenom zabírá místo a rozhazuje regulaci sítě.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Agrumentovat Cernobylom je demagogicke

D@1imi1 Hrušk@,2022-11-12 12:25:48

Náklady na regulaci sítě jsou něco, co většina ekologistů u OZE naprosto ignoruje. A nejde jenom o záložní elektrárny, ale také nepravidelné přetoky velkých výkonů na velké vzdálenosti a různé regulační prvky. V současnosti v krajině rostou stožáry vysokého napětí jako houby po dešti. To jsou promrhané desítky miliard jenom kvůli té - jak říkáte - solární a větrné masturbaci.

Přesto si myslím, že Občasné Zdroje by určité místo v mixu mít měly, ale ne tak, jak se to dělá teď. V první řadě - pokud se ta energie prodává do sítě - neměla by mít žádné dotované ceny ani přednostní právo výkupu. Prodávat za spotové ceny a upřednostňovat nasmlouvané stabilní zdroje. Špičky výroby solární energie se můžou krýt s některými denními špičkami ve spotřebě - záleží také na natočení panelů. A pokud ty panely jsou umístěné na střechách tam, kde je zároveň spotřeba, aby se ta energie nemusela daleko transportovat, dávají smysl. Větrníky zase mají smysl tam, kde fouká po většinu roku - hlavně u moře. A jen v omezeném množství, aby stabilní zdroje dokázaly pokrýt jejich výpadky.

Někteří lidé si svépomocí montují na domky solární panely a používají je čistě na ohřev teplé vody v bojleru. Díky tomu, že ta elektřina napájí pouze odporové těleso, nejsou potřeba složité regulační prvky. A voda zajišťuje akumulaci energie. Jeden Slovák na Youtube si takto spočítal návratnost na 5-6 let. Asi nepočítal do ceny vlastní práci, ale je na tom vidět, že za správných okolností soláry smysl mají.

Odpovědět


Re: Re: Re: Agrumentovat Cernobylom je demagogicke

Radoslav Porizek,2022-11-12 02:58:30

Je to silne zavisle od oblasti. Tento zdroj uvadza 160 umrti na 1TWh v Cine, ale len 15 umrti v USA - https://www.researchgate.net/figure/rates-for-each-energy-source-in-deaths-per-billion-kWh-produced-Source-Updated_tbl2_272406182

Iny zdroj zas uvadza 32 umrti pri hnedom uhli a 24 pri ciernom - https://ourworldindata.org/grapher/death-rates-from-energy-production-per-twh

Dvojciferne cislo umrti na vyrobenu 1 TWh pri uhli sa objavuje z viacerych zdrojov, takze to asi nebude vycucane z prstu.

Odpovědět


Re: Agrumentovat Cernobylom je demagogicke

Pavel Slavík,2022-11-11 14:11:47

Demagogické to je, pokud jsem proti jádru.
Pokud ale chci modulární pasivně bezpečný reaktor, jako třeba NuScale a nechci ruskou nebo jinou klasiku, tak to demagogické není.
Počet obětí není úplně relevantní, protože jde hlavně o to zamoření. To je problém a velký.

Odpovědět


Re: Re: Agrumentovat Cernobylom je demagogicke

Radoslav Porizek,2022-11-11 16:45:38

Pokial nie je podla vas relevatny pocet obeti, tak uvedte lepsie vycislenie bezpecnosti/nebezpecnosti.

Az by slo hlavne o zamorenie, tak uholne elektrarne su na tom horsie, dokonca aj co do radioaktivity.

> Pokud ale chci modulární pasivně bezpečný reaktor, ...
Otazka je, preco by ste ho mali chciet prave pre jadro, a nevyzadujete obdobnu bezpecnost napriklad pri uholnej energetike. Radiofobia nie je argument.

Odpovědět


Re: Re: Agrumentovat Cernobylom je demagogicke

Petr Mikulášek,2022-11-11 17:43:36

Jenomže pasivní bezpečnost je i u velkých reaktorů. Dokonce díky tepelné kapacitě systému to může vycházet podstatně líp. A co jsem se díval na NuScale, tak tam bezpečnost byla o tom, že aktivní zóna byla dole a ohřátá voda šla nahoru, kde se to stejně muselo aktivně chladit, takže zas tak moc bych tomu nevěřil. Přesunout teplo z aktivní zóny do výměníku je jenom půlka práce.

A velkou roli v bezpečnosti hraje konstrukce. Černobyl měl problém s neexistencí kontejnmentu, byla to jenom montovaná hala s okny. Problém v hale je pak problém i venku. Ve Fukušimě byly varný reaktory. Tam se ušetří jeden okruh, ale pokud by byl přetlak v reaktoru, vyletí to ven skrz turbínu, takže ani tam jim mohutný kontejment nedával smysl. Tlakovodní reaktor s mohutným a robustním kontejnmentem je na tom podstatně líp... Nevyvře voda a když se něco podělá, zůstane to v hermeticky uzavřeným kontejnmentu.

Proto říkám, že když u nás máme JE s tlakovodníma reaktorama, měli by jsme se mrknout na stejnou konstrukcí - Three Mile Island II. Roztavení jádra, únik radiace mimo elektrárnu, vodíková bublina v reaktoru, vyřazení bloku. Proč asi odpůrci JE nemají koule na to, aby argumentovali touhle havárií? https://www.energy.gov/ne/articles/5-facts-know-about-three-mile-island

Odpovědět

Energiewende

Otakar Široký,2022-11-08 15:18:48

Velmi děkuji za hluboce fundovaný a pravdivý pohled na Energiewnde. Zelená zaslepenost ničemu nepomůže, zejména ne klimatu.

Odpovědět


Re: Energiewende

Petr Mikulášek,2022-11-08 21:47:54

Ale jo, pomůže. Gerhardovi Schroederovi a dalším jemu podobným k provizi. Kubík plynu ke kubíku a pár mega je na kontě.

Jádro ale podstatně snižuje spotřebu plynu a přisát se na pár stovek přísně kontrolovaných tyček s urnovýma tabletkama jde podstatně hůř s menším vývarem. Tak se plácli přes kapsu, najali "ekokřiklouny" a PR agentury, aby šlo jádro od válu...

Když si srovnám paroplynovku v Počeradech s Temelínem:
- Počerady mají 838 MW el. s účinností 59%. Tzn. na plný výkon topí cca 1420 MW.
- Cena plynu na burze lítá kolem 200€/MWh. Předpokládejme, že se takhle vysoko udrží dlouhodobě.
- Při takové ceně protopí na 100% výkonu každou hodinu plyn za 1 420 * 200€ = 284 000 €, za den 6 816 000€ a za rok 2 487 840 000€
- Za tuhle cenu paliva máme 24 * 365 * 838MW = 7 340 880 MWh elektriky.
- Jednoduchý přepočet 2 487 840 000€ / 7 340 880 = 339€/MWh
- Temelín má dva bloky 1GW, v provozu 10 měsíců v roce (počítejme, že by jsme jeli 300 dní v roce na 100%). Pak vyrobí 14 400 000 MWh elektriky ročně.
- Temelína plynem by znamenalo 339€MWh * 14 400 000MWh = 4 881 600 000€ / rok za plyn.
- Pokud z toho mají politici provizi 5%, naporcují si ročně 244 080 000€.

6.102 Mld Kč/rok vývaru (při kurzu 25Kč/€, ceně plynu 200€/MWh a provizi 5% ceny plynu) už by mohla být celkem silná motivace. Němci udělali chybu, že si to neohlídali. Musíme se poučit z jejich chyby a kohokoliv, kdo chce zatrhnout jádro, preventivně vzít klackem po řepě a vykopnout z politiky, jinak se kvůli i budeme muset skládat na skoro 5 Mld € ročně a ještě si tady čmoudit.

Odpovědět


Re: Re: Energiewende

Pavel Slavík,2022-11-11 14:35:52

Nějak jsem nenašel náklady na palivo, posléze jeho skladování a likvidaci/uložení. Že by bylo zdarma ? Navíc když už teď asi nebude od Rusa a bude ho nutné nahradit, což nemusí být úplně snadné.
Paroplynovka také nemá potenciál zamořit okolí spadem ala Fukušima, což je ten důvod, proč jádro Němci nechtějí. Proč by ho měli chtít, když mohou vyvíjet tzv. telenou energetiku, kterou pak budou prodávat do světa a proud si koupí od Čecha, který si takový luxus, jako nechtít potenciálně nebezpečné jádro za humny, nemůže dovolit. Tento rozměr Vám asi nedocvakl, že ?
Když už, tak si mohou počkat na pasivně bezpečné modulární reaktory, který scénář Fukušima mají ošetřen tak, že nejen že nebouchnou, ale ani se nepoškodí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Energiewende

Petr Mikulášek,2022-11-11 17:22:15

Náklady na palivo pro Temelín jsou, mám pocit, 150M/rok. Vyhořelý palivo se dává do kontejnerů (počítejte na rok tak 3 kontejnery za pár desítek mega). Náklady na skladování jsou hala, kde se větrá (ale nemusí topit) s osvětlením a kamerovým systémem, napojeným na IAEA. S tím, že teď se ekonomicky nevyplatí přepracování, ale co není teď, může být za pár let a z "odpadu" se stane surovina. Celkově počítejte tak 200-250M ročně na zdroj velikosti Temelína.

Obrovská výhoda je, že v sále velikosti školní tělocvičny se dá uložit palivo na několik let dopředu a když odpadne dodavatel, jede se dál. A palivový soubory pro reaktory VVER se dělají i na západě.

A ze zelené energetiky bych s dovolením škrtl zdroje, co za sebou musí mít nezelený blok stejnýho nebo vyššího výkonu pro zajištění energie v době, kdy je poptávka, ale zdroj nevyrábí. Ale když to udělám, škrtnu soláry a větrníky. Zbude hydro a jádro... Jenomže hydro už není kde stavět a jádro jejich politikům kazí kšefty.

A jádro vyhrává na celé čáře proto, že
- má nejnižší cenu na jednotku vyrobené energie
- má nejnižší počet mrtvých na jednotku vyrobené energie
- má nulový emise CO2
- má nejmenší objem odpadu na jednotku vyrobené energie
- má nejmenší zabranou plochu na jednotku vyrobené energie

Odpovědět

Logika

Michal Kára,2022-11-08 10:25:57

Je až děsivé, kolik lidí v energetice uvažuje čistě ideologicky a naprosto ignorují jakákoli fakta, která se jim nehodí do krámu.


Například věří, že za všechno zlo a vysoké ceny elektřiny může "Greendeal" který ještě není spuštěný a pár Německých jaderných bloků. A jejich připravované odstavení považuje za katastrofu, co se na nás řítí. Zatímco desítky z velké části neplánovaně zastavených jaderných bloků ve Francii jsou evidentně drobnost, která na ceny elektřiny nemá skoro žádný vliv. A nepřesvědčí ho ani rekordně vysoké ceny elektřiny ani to, že ty rekordy byly dosaženy v srpnu, kdy OZE vyrábí stále hodně, zato nastaly problémy s Francouzskými JE. Ne, prostě ideologie jasně říká, že jaderné elektrárny jsou levné a spolehlivé tak to tak prostě je, fakta ne-fakta.


(Malou pochvalu si autor zasluhuje za to, že byť francouzské problémy a jejich dopady bagatelizuje, tak je alespoň zmínil; v našich médiích bylo a je na toto téma prakticky úplné informační embargo.)


Z článku by se zdálo, že jediný, kdo ve velkém používá plynové elektrárny jsou ti hloupí Němci - opět oblíbený dezinfo narativ. Ale není to pravda, plynové elektrárny jsou důležitou součástí mixu v mnoha zemích, třeba Itálie je na nich závislá pomalu ještě víc, než Německo. My sice plynové elektrárny moc nemáme, ale na ruském plynu jsme byli ještě nedávno závislí ze 100%. Takže kritizovat Německo v tomto ohledu je dost chucpe.


Další, co působí dost komicky je snaha autora (bez důkazu) tvrdit, že za odporem Greenpeace proti atomovým elektrárnám je prý nějaký "oslí můstek", že prý berou atomové elektrárny jako zbraně. Přitom "zapomíná", co se stalo jistou dubnovou noc v roce 1986 v jedné Ukrajinské jaderné elektrárně. (Fukušimu o 25 let později už zmiňuje.) To byly hlavní impulsy protijaderného hnutí, ne nějaké spojení jaderných elektráren a jaderných zbraní. I když, jak vidíme právě teď na případu Záporožské jaderné elektrárny, ani tohle spojení není úplně mimo.


No a potom jsou tu iluze ohledně času a ceny. Poselství článku je jasné - stačí kývnout na jadernou energii a budeme mít dost laciné energie. Ale kdy? I ta blbá dostavba Dukovan je plánována (!) na 15 let. Kdybychom chtěli stavět elektrárnu úplně novou, tak realistický horizont spuštění je 25-30 let. To je hrozně dlouho. Co budeme dělat mezitím a jak se za tu dobu asi vyvinou jiné technologie? Odpovědí by prý mohly být modulární reaktory. ČEZ chce takové spouštět v Temelíně, jeden už mají objednaný. Nedávno slavnostně oznámili, že udělali vše proto, aby to bylo co nejrychlejší. Takže by měl být spuštěn "už" za 10 let.


A s tím se pojí cena. Projaderní aktivisté rádi opakují, jak je jaderná energie levná. Provozní náklady opravdu moc velké nejsou. Ale ty tvoří malou část. Největší problém jsou ohromné investiční náklady, které navíc začnou přinášet výnosy až po desítkách let. U nás, kde jaderné elektrárny zaplatil stát to může vypadat, že je opravdu levná, ale reálně to je velký problém. Dostavba dalších bloků Temelína reálně skončila na investičních nákladech, stejně tak už připravená dostavba Dukovan v roce 2014. Pokud vím, realistická cena elektřiny z JE včetně investičních nákladů s komerčním úrokem je někde kolem 3 korun za MWh. A to _není_ levná elektřina.

Odpovědět


Re: Logika

D@1imi1 Hrušk@,2022-11-08 12:03:28

Tak jste se vyjádřil k méně podstatným otázkám, nařknul jste zastánce JE z ideologického vidění a teď se prosím vyjádřete k hlavnímu:
Jak chcece Občasnými Zdroji zajišťovat stabilní dodávky elektřiny bez závislosti na fosilních palivech? S využitím existujících technologií samozřejmě.

Jen tak mimochodem - napadlo Vás, že by Německý trh s elektřinou nebyl tak ovlivněn odstávkami FRANCOUZSKÝCH jaderných elektráren, kdyby se spoléhali na vlastní?

Odpovědět


Re: Re: Logika

Tomáš Pilař,2022-11-08 12:37:52

Odpověď k zajištění stability nemůžete dostat, protože jak praví klasici "GreenDeal" není postaven na v současnosti známé fyzice. Ve skutečnosti navíc chybí ještě položit druhou správnou otázku: Jaká je cena OZE zdrojů, pokud jsou produkovány pomocí OZE zdrojů? Argumentovat "výhodností" OZE, pokud nástroje (např. FVE panely) jsou produkovány mimo Evropu s použitím místních fosilních zdrojů a místní měkkosti ekologických požadavků. Toto považuji za příkladné "chucpe" (abych se odkázal na úvodní příspěvek)

Odpovědět


Re: Logika

Milan Štětina,2022-11-08 12:39:38

Havárie v Černobylu byla samozřejmě velká katastrofa a hlavně voda na mlýn pro odpůrce jaderné energetiky, jak správně píšete. Ale na druhou stranu nedokážu si představit větší havárii jaderné elektrárny (hovoříme tady o výbuchu, který utrhl víko reaktoru a rozmetal část radioaktivního materiálu z aktivní zony po okolí elektrárny). Bezprostředně radioaktivní mrak oblétl velkou část Evropy, ale následky byly spíše psychické - radioaktivní pozadí se jen mírně zvýšilo (samozřejmě si uvědomuju, že vdechnutí radioaktivního prachu, když to pak září uvnitř těla je problém, ale to je stejné i s tím přírodním pozadím). Okolí do 20km bylo nutno evakuovat, což je samozřejmě tragédie pro místí obyvatelstvo. Nicméně nyní po více než 30 letech od havárie můžeme hodnotit dlohodobé důsledky: pro lidi je v okruhu cca 20km od bývalé elektrárny omezený přístup, ale hodně se tam rozšířili ohrožené druhy zvířat i rostlin a je tam vyhlášena přírodní rezervace.
Lze tedy říci (možná trochu cynicky), že jaderná elektrárna buď vyrábí čistou energii (bez emisí CO2, SO2, polétavého prachu , PM10, apod.) nebo ohrožené druhy rostlin a zvířat. Která z těch věcí těm lidem, co si říkají ekologičtí aktivisté vadí?

Co se týče ceny, tak 3Kč/kWh není levná elektřina. Já jsem slyšel cca 5-10 let zpět, že ČEZ chtěl garantovat cenu 60euro/MWh (cca 1,50Kč/kWh), aby mohl rentabilně (se ziskem) postavit a provozovat další blok v Temelíně, což už tak drahé není. Nedovedu posoudit, co je blíže pravdě. Ale v této souvislosti by mě zajímalo, kolik by vyšla cena u nové fotovoltatické elektrárny, když ji budete posuzovat stejně přísně (tj. bez dotací, se stejným komerčním úrokem a likvidací nebezpečného odpadu po ukončení provozu).

Odpovědět


Re: Logika

Oldřich Vašíček st.,2022-11-08 13:06:16

Ale autor tam problém Francouzských elektráren popsal. Napsal tam i příčinu těchto odstávek. A že ta příčina byla podfinancování a oddálení údržby v důsledku předpokládaného snížení počtu reaktorů v důsledku prosazování OZE.

Bohužel máte pravdu v tom, že i kdyby se hned rozhodlo o stavbě nových reaktorů a elektráren, tak i v optimistické variantě tady nebudou dříve jak za 15 let. Ale to rozhodnutí by mohlo nasměrovat investice a výrobu. Předpokladem je získat i správné kompetence u domácího průmyslu. A to nepůjde bez kvalifikovaných lidí. Ty ale nyní nikdo nehledá.

Výrobní cena za MWh je cca 14Eur tj. cca 0,34Kč
(https://www.fio.pl/docs/zpravodajstvi/3/sk/134070_Odborny_clanek_9x.pdf)

Máte pravdu v ceně. JE je investičně drahá a provozně levná. Jak levná záleží na celkové životnosti celé investice a výkupní ceně. Ta byla (a stále je) pokroucena podporou OZE. Jakožto občasný zdroj má přednostní výkup. Tzn. Pokud svítí, tak se majiteli musí platit na úkor jiných zdrojů. Ale nemá povinnost dodávat. Jak taky, když nesvítí. A přitom tuto povinnost musí převzít jiný zdroj, kterému byl před tím znemožněn výdělek. Tím se zdvíhají jeho náklady a to se promítá do ceny. Stanovit pak reálnou cenu energie je takřka nemožné.
A už jsem několikrát psal. OZE vyrábí "skoro zadarmo" a jejich energie je levná. Ale jen když vyrábí! A to nikdo nikdy neví! V momentě kdy nevyrábí, tak jejich energie má cenu zlata!

Takže není cílem mít energii z tohoto nebo onoho zdroje. Cílem je MÍT energii kdy je potřeba. Pokud možno levnou a bez likvidace životního prostředí. A to 100% OZE nejsou. A nejsou to ani s "levným" plynem. Pokud chceme levnou a čistou, tak jedině JE a OZE v rozumném mixu.
A to, že zde nejsou další JE je politická a nyní i ekologická chyba předchozích vlád.

Momentálně jak z toho rychle ven nevím. Udržením stávajících a funkčních JE v provozu co to půjde? Což je vlastně cílem článku. Stavbou nových uhelných elektráren? Není to cesta zpět? Stavbou více OZE? Proč, když nedodávají stabilně a vlastně daný problém způsobily?

Asi nejlépe to řeší Čína. Taky jsem na to už před nějakou dobou upozorňoval. Mají velký nárust spotřeby energie. (Aby ne, když tam celá Evropa stěhuje průmysl.) A mají spoustu starých uhelných elektráren. Rychle staví nové a moderní. To rychle jde a mají velký stabilní výkon. Současně staví OZE. Jedni z nejvíce na světě. (Mají to nejlevnější - jsou světový producenti VŠECH potřebných technologií!) A dále staví nejvíce jaderných reaktorů všech výkonů a konstrukcí. Asi jsou nyní nejdále ve světě. Rychle si zajistí stabilní zdroje. Můžou povypínat staré čadící uhelky. Nové jsou regulovatelné a jsou doplňovány OZE. Jako páteř si staví JE. Budou mít stabilní a levnou energii s nejnižší mírou emisí. A to proto, že nezatracují jednotlivé technologie, ale vhodně je mixují! A budou mít takový náskok, že za chvíli budou ukazovat na čoudící Evropu jak nic neumí vyrobit a nemá ani čistou energii.
O životní prostředí se může starat jen bohatá a prosperující společnost. A ta potřebuje stabilní a levnou energii!

Odpovědět


Re: Logika

Emil Novák,2022-11-08 13:30:46

1) "že za všechno zlo a vysoké ceny elektřiny může "Greendeal" se v článku nikde nepíše, takže jste se uvedl ukázkovým slaměným panákem.
2) Těch odstavených bloků v Německu rozhodně není "pár", je jich celkem 14 za posledních deset let a další tři ještě přibydou.
3) Že jsou neplánovaně odstavené bloky ve Francii drobnost se v článku také nikde nepíše a nejsou jich desítky, neplánovaně bylo odstaveno kvůli napěťové korozi celkem 12 reaktorů, jinak šlo vesměs o plánované odstávky. Mimochodem pořád je to ten nejspolehlivější zdroj, který Francouzi mají k dispozici.
4) "Že jediný kdo ve velkém používá plynové elektrárny jsou ti hloupí Němci" se v článku rovněž nikde nepíše, takže další slaměný panák. Asi jste opět nepochopil, že by nebyl až takový problém že Němci používají plyn, ale že používají (používali) ruský plyn.
5) Kdybyste si o Greenpeace něco zjistil, začít můžete třeba na wikipedii, tak právě testy jaderných zbraní stály u zrodu tohoto hnutí dávno před Černobylem.
6) Iluze tu opět šíříte hlavně vy, "jak se za tu dobu asi vyvinou jiné technologie", úplně to samé se tvrdilo v 90. letech, když se rozhodovalo o dostavbě Temelína, za 20 let se technologie vyvinuly tak, že potřeba nízkoemisních stabilních jaderných elektráren je ještě daleko větší než tehdy. A právě díky takovým jako jste vy jsou v Temelíně jen dva bloky místo čtyř.
7) Termín malého modulárního reaktoru "už" za 10 let je i tak docela ambiciózní, protože žádný dostupný malý modulární reaktor se zatím nestaví a není reálné, že by zrovna ČR byla první zemí na světě, která ho bude stavět. Do toho nikdo příčetný své peníze nedá. Až se postaví zlicencuje a postaví první v zemi původu, pak se může začít stavět i u nás.
8) Protijaderní aktivisté rádi opakují, jak je jaderná energie drahá. Investiční náklady jsou ohromné, ale ohromné je také množství elektřiny, které pak elektrárna vyrábí, takže to samo o sobě není žádný argument. Temelín nezaplatil stát, ČEZ si na jeho výstavbu vzal normální komerční úvěr. Dostavba Temelína skončila na neochotě garantovat výkupní cenu cca 70 €/MWh, co bychom dnes za zdroj s touto cenou dali, že. V Dukovanech nejde o žádnou "dostavbu" a nic v Dukovanech v roce 2014 rozhodně připravené nebylo. Cena "někde kolem 3 korun za MWh" je jen váš výmysl.

Odpovědět


Re: Re: Logika

Tomáš Pilař,2022-11-08 14:53:57

ad 1) Greendeal je chatrně postavená konstukce (je nestabilní). Pokud spadne chatrná konstrukce protože někdo podkopne sloup je ta vina vždycky dělená (mezi stavitele a uličníka). Chatrné konstukce otevírají příležitost pro lumpárnu, takové příležitosti dělají uličníka z kde koho.
V tomto případě sloup měl základ do kterého ani nebylo potřeba kopnout, protože od něho vedl špagát, který uličník držel v ruce. Uličníka není složité identifikovat, ale vykládejte to někomu, pro koho je "postfaktisch" argument "pro", nikoliv nadávka (argument proti).

Odpovědět


Re: Logika

Miroslav Gretschelst,2022-11-08 15:07:47

Logika! Ano, to je nutno sledovat! Že se má rušit jaderná energetika kvůli havárii v Černobylu, to je skutečně příklad hodný následování. Tak havárie v Černobylu podle odborníků za těch pětadvacet let zapříčinila a nebo ještě způsobí předčasnou smrt čtyřem tisícům lidí. V několika zemích. Ale automobilismus jenom v České republice zapříčiní ročně předčasnou smrt v průměru pěti stům lidem. To je za pětadvacet let dvanáct a půl tisíce předčasně zemřelých. Kam se hrabe Černobyl. A proto zrušme automobilismus! Je to nebezpečná a životy ohrožující činnost. Zrušením automobilismu se zbavíme závislosti na dodávkách ropy z problematických končin. Rovněž ušetříme za výstavbu nových zdrojů elektrické energie, protože nebudou potřeba už ani auta na baterky. Zlepšíme zdravotní stav mladší populace posílením cyklistiky. A nezaměstnanost nyní pracujících v automobilkách a v navazujícím průmyslu vyřešíme zaměstnáním řidičů rikš pro starší a handicapované občany. Armádu vybavíme tanky navrženými géniem Leonardo da Vinci. A GreenDeal budeme mít v kapse!

Odpovědět


Re: Logika

Kamil Kubu,2022-11-08 15:30:03

Je až děsivé, jak dokážete ideologicky interpretovat fakta, aby se Vám to hodilo do krámu.

Kupříkladu ty vysoké ceny elektřiny přes rekordní výrobu OZE. Ty ceny jsou dány neprosto nefunkčním rádoby trhem, který je vytvořen a nastaven právě na to, aby umožnil obchodování s energií náhodně vyrábějících OZE. A který vytváří naprosto neekonomické cenové bubliny na obě strany.

Odpovědět


Re: Logika

Petr Mikulášek,2022-11-08 21:09:34

Ono se rádo argumentuje Černobylem, ale zapomíná se na tři věci:

1) V konstrukci elektrárny byly chyby - od regulačníh tyčí po chybějící kontejmnment (montovaná hala fakt před průšvihem neochrání). S kontejnmenty ostatně měla problém i Fukušima.
2) V Černobylu byl reaktor vojenský tajemství. Civilisti, coho obsluhovali, neměli dostatek informací o jeho chování. V situaci, kdy nedostatek elektřiny způsobil, že ho několik hodin táhli mimo standardní provozní specifikace...
3) Když bych řešil třeba náraz auta do domu, tak jaksi zohledním, jestli to byl osobák nebo náklaďák. U železničního neštěstí jestli to byl osobní, nákladní nebo nějaký rychlovlak co si to šinul 200+. U letadla, jestli veslo lidi, poštu nebo jednoho vojenskýho pilota. U jádra se při strašení nerozlišuje nic. Při posuzování by se mělo vycházet ze stejné konstrukce. Tj. pro naše stávající reaktory (tlakovodní s bytelným kontejnmentem) a nejhorší možný scénář s roztavením jádra a vodíkovou bublinou v reaktoru není reference ani Černobyl, ani Fukušima, ale Three Mile Island II z roku 1979. Jo, Americký, protože u VVER ani EPR, pokud vím, zatím tak velký průšvih nebyl. Škoda, že o tom není v češtině dostatek informací, na který by šlo bubáky odkázat...

Odpovědět


Re: Logika, jednotky kWh, MWh, stejně nám nepůjčí

Josef Hrncirik,2022-11-09 09:13:13

Poslední věta byla:
..." Dostavba dalších bloků Temelína reálně skončila na investičních nákladech, stejně tak už připravená dostavba Dukovan v roce 2014. Pokud vím, realistická cena elektřiny z JE včetně investičních nákladů s komerčním úrokem je někde kolem 3 korun za MWh. A to _není_ levná elektřina...."
Ani Voloďa nám to kvůli embargu nemůže pro dát levněji. Možná aIe ten II. to slíbí.

Odpovědět

poslední 3 reaktory zapnuté do poloviny dubna

Petr Nováček,2022-11-08 09:15:37

Němci pravděpodobně nechají poslední 3 reaktory zapnuté do poloviny dubna. Nesmí ale dojít k nějaké neočekávané události, kdy by museli provoz reaktoru přerušit, protože z důvodu příliš vyhořelého paliva by již reaktor nerozběhli. O dovezení nového paliva se už ani neuvažuje. V dubnu příštího roku skončí jaderná energetika v Německu.

Odpovědět

sebereflexe

Jiří Splíchal,2022-11-08 00:17:46

V případě jaderné energie, mi tu chybí sebereflexe autora, který jak si dobře pamatujeme není to tak dlouhá doba tu horoval za výstavbu jaderných elektráren v režii Ruska, kdy tvrdil, že výstvba v této režii je jediná efektivní a prakticky možná. Kdyby autora naši politici poslechli tak máme zaděláno za průšvih, kde i Němci by proti nám byli za šampiony. Podle mého autor se naprosto zdiskreditoval a rozhodně není ten co by měl ostatní hodnotit.

Odpovědět


Re: sebereflexe

Josef Nýč,2022-11-08 03:58:36

ale, ale ... tu sebereflexi by měli mít hlavně politici a pan Wagner hlavně mluvil o výhodách jaderné energie a nebezpečnosti odstavení jádra a závislosti na plynu a dále o pokračování technologickém ... nakonec nebezpečnější se ukázala závislost na plynu (a na pseudoburse)

Odpovědět


Re: Re: sebereflexe

D@1imi1 Hrušk@,2022-11-08 07:40:48

Hlavně sebereflexe je o tom, že člověk opustí nefunkční nebo špatnou cestu. Pan Wagner hned od vypuknutí války přestal reaktory VVER považovat za vhodnou variantu. Čili reflexi učinil.
Horší je to s částí německých politiků. Ti neudělali reflexi žádnou. Problémy s dominantním nasazením OZE chtějí řešit další výstavbou OZE. Nepochopili vůbec nic.

A už před válkou pan Wagner tvrdil, že bezpečnostní hledisko je také důležité při výběru zohlednit, ale on hodnotí technickou stránku věci. Vždy uváděl korejské nebo americké reaktory jako možnou variantu. Co na tom chcete reflektovat? Reaktory VVER by z technického hlediska byly pro nás nejvhodnější, na tom se snad něco změnilo? Bezpečnostní záležitosti se ukázaly v pravém světle a v tom pan Wagner reflexi učinil.

Reflexe není o tom, že člověk provede seppuku, jak by si pan Splíchal asi představoval - zavraždit se nebo alespoň zmizet z veřejného života. Sebereflexe je o tom, že se člověk poučí ze svých chyb a nebude je opakovat. Což pan Wagner okamžitě udělal, protijaderní politici nikoliv.

Odpovědět


Re: Re: Re: sebereflexe

Michal Lenc,2022-11-08 08:19:16

Toto je článek autora z ledna 2021.
https://www.osel.cz/11576-ceska-energetika-v-klestich-ideologii-a-politikareni.html

Stačí si přečíst první odstavec. Připomeňme, že to bylo v době, kdy rusové okupovali Krym a podporovali separatisty na východě Ukrajiny. Ale o to až tak moc nejde.

To co tenkrát všechny opoziční strany říkali, je že výstavba ruskem nebo Čínou přestavuje riziko. Protože to jsou státy, které mají choutky na své sousedy, každou chvíli na ně musíme uvalovat nějakou formu sankcí za něco. A zároveň bychom si od nich měli nechat stavět elektrárnu za stovky miliard? Takže jim do ruky svobodně dáme klacek.

A v tomto auto žádnou sebereflexi nepředvedl. Neřekl nic jako. Hmm, oni měli pravdu, že je riziko si nechat stavět elektrárnu od zemí, které jsou v jiném geopolitickém bloku. Prostě jenom řekl, to je blbý si nechat stavět elektrárnu od rusů, kteří napadli sousední stát.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: sebereflexe

D@1imi1 Hrušk@,2022-11-08 08:47:28

Takže znova pro Vás, pane Lenci - a jak si tu reflexi představujete? Provedením seppuku? Odchodem z veřejného života? Sepsáním dlouhého kajícného článku, kde by se omlouvil národu, že neodhadl politiku Ruska? Komu by tím prospěl? Egu jeho názorových oponentů, které by to zahřálo na duši? Od německých politiků se neočekává reflexe jiná, než že přestanou prosazovat nefunkční cestu energiewende. Zbytek je malicherné hašteření o tom, kdo je lepší a kdo měl víc pravdu.

Odpovědět


Re: sebereflexe

Emil Novák,2022-11-08 07:09:56

Pokud nedoložíte konkrétní citací, kde autor tvrdil, že "výstavba v této režii je jediná efektivní a prakticky možná", tak jste se tu zatím naprosto zdiskreditoval jedině vy sám. Já jsem např. žádné takové tvrzení autora nezaznamenal.

Odpovědět


Re: sebereflexe

Macko Pu1,2022-11-08 07:13:15

Riesenie je velmi jednoduche, ak by stavbu financovali rusi, by som tu ziadny problem nevidel. Mozno obsadena poda.

Odpovědět


Re: sebereflexe

Oldřich Vašíček st.,2022-11-08 13:48:34

Taky jsem před časem podporoval dostavbu od Rusů a za tím si stojím. Hlavně kdyby se drželi naši politici původních plánů, tak ty reaktory už stojí.
I kdyby se začalo stavět před 7 lety, tak se ještě nic strašného nestalo. I přes různé sankce by stavba mohla dál běžet. Technologie a zařízení se nevyváží do Ruska, ale k nám.
A platba? Vždyť jim stejně platíme 100mld za plyn a nevypadá to na konec.
Takže samými obavami o bezpečnost a nákladovost a kdo ví o co jsme se dostali do situace, že jsme stále ze 100% závislí na Ruském a Německém plynu. Další jaderné reaktory a elektrárny nemáme a nemáme ani příslib blízké dostavby. My nemáme ani příslib začátku stavby a potřebujeme řešit energii tento a příští a přespříští rok. S tím, že každý rok se protopí plynem skoro celý reaktor a stejně to teče Rusku. To je stejné, jako vzít si půjčku na bydlení v pronajatém bytě. Nic nemám, bydlet taky skoro ne a vlastní si nepostavím. Jen platím a platím bez řešení problému.

Jsem zvědav, jak bude dopadne stavba v Polsku od Westinghousu. Zatím, kde staví, tak mají problémy. Ale velmi bych si přál, aby do probíhalo dobře, rychle a levně.

Odpovědět


Re: Re: sebereflexe

Emil Novák,2022-11-08 14:20:34

Do ČR už žádný ruský plyn neteče, takže za plyn Rusku už nic neplatíme. Teče k nám plyn norský a z LNG terminálů.

Odpovědět


Re: Re: Re: sebereflexe

Josef Hrncirik,2022-11-09 09:22:29

množství a ceny a stabilita?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: sebereflexe

Emil Novák,2022-11-09 09:39:47

Všechny tři ukazatele lepší než momentálně poskytuje Gazprom.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: sebereflexe

Josef Hrncirik,2022-11-10 15:29:02

Ale ta uhlíková stopa a ten dluh!
A potom Broučci spokojeně zmrzli, aby neumřeli hlady.

Odpovědět


Re: Re: sebereflexe

Petr Mikulášek,2022-11-08 20:38:19

Tak tohle je scénář z Maďarska, Paks je přesně jako naše Dukovany (2x dvojblok VVER440 V213) s plánem na stavbu dvou 1.2GW bloků. Měly to být dvě VVER-1200 V491, začátek stavby 2021 a 2022. Nevím, jestli kopli do země nebo ne, ale každopádně to asi bude dost silná páčka a to zlehčování Ruské invaze nebude jenom kvůli plynu...

Jinak na Dukovany 5 běží výběrko. Je ve fázi vypracování a přeskládání nabídek, takže se o tom nemluví - uchazeči se nechtějí prokecnout před konkurencí a ČEZ nechce nic komentovat do vyhodncení nabídek, aby se případně uchazeči nedohadovali, komu se straní. Jsou nachystány EIA a územní rozhodnutí na Dukovany i Temelín, teď se vybírá dodavatel a typ reaktoru, upřesňuje se cena a časový plán. Jak bude známá cena a čas, začnou se řešit konkrétní detaily financování, projekt a stavební povolení. A pak už by konečně měly vyjet bagry... A příslib dostavby? Dokud z toho neteče šťáva do sítě, tak nic není jistý. Viz Zwentendorf nebo Żarnowiec

Odpovědět


Re: Re: Re: sebereflexe

V. Novák,2022-11-09 09:18:10

Samozřejmě "kopli". Příprava staveniště probíhala od r. 2019 v souladu s tím, jak byla postupně vydávána povolení.
A Maďaři v letošním srpnu konečně dodali poslední licenci (asi tak 3/4 roku poté, co ji dodat měli a kvůli zbytečným průtahům mezitím došlo k zemětřesení v jejich "SÚJB"). Okamžitě začalo hloubení 6 m hluboké jámy pro základovou desku reaktoru, první lití betonu se plánuje na podzim příštího roku.
Rosatom zbytečně nezdržuje a pokud mu to půjde jako v Astravci, tak do 8 let mají Maďaři 2.4 GWe k použití. My ovšem tou dobou budeme mít leda tak...

Odpovědět


Re: Re: sebereflexe

Pavel 1,2022-11-08 21:33:36

Naprostý blábol. Jak dopadla "dostavba od rusů" můžeme vidět ve Finsku a Maďarsku. Podle "původních plánů" měl rosatom začít stavět tam i tam před 4 (slovy čtyřmi) roky. Jenže za celou dobu nebyli sto dodat maďarům i finům povinnou dokumentaci pro vydání stavebního povolení. Takže za jaký je výsledek za čtyři roky práce rosatomu? Rozkopaný plac tam i tam a u maďarů navíc úvěr se scestným úrokem. V Indii zpoždění v Bělorusku pro změnu s reaktorem mlátili o země a i spřátelený totalitář zatýkal manažery rosatomu pro korupci. Takže ano, tam kde staví má problémy .. Rosatom.

Odpovědět


Re: Re: Re: sebereflexe

V. Novák,2022-11-09 09:10:03

Jako obvykle lžete, Pavlopavle.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: sebereflexe

Pavel 1,2022-11-09 19:00:24

Jako obvykle jsi nebyl sto uvést jediný protiargument k uvedeným faktům, jsi chtěl říct nováku.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: sebereflexe

V. Novák,2022-11-09 23:41:08

Proti lži netřeba argumentovat, Pavlopavle. Na lži je třeba upozorňovat.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: sebereflexe

Pavel 1,2022-11-11 18:26:44

Proto je na tebe upozorňováno, prolhaný nováku neschopný vyvrátit mnou uvedená fakta.

Odpovědět


Re: Re: Re: sebereflexe

Feliz Navidad,2022-11-09 19:54:58

Rosatom požadovanou dokumentaci v rozsahu 280000!!! stran předal v červenci 2020.

Maďarský úřad pro jadernou bezpečnost HAEA, který měl na posouzení dokumentace 12+3 měsíce, v říjnu 2021 oznámil, že není v jeho silách během 15 měsíců dokumentaci posoudit a potřebuje více času. Povolení vydal 26.srpna 2022.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: sebereflexe

Pavel 1,2022-11-11 19:28:59

Evidentně nechápeš o čem je tady řeč. Dokumentaci pro vydání stavebního povolení měl rosatom předat v roce 2017. V roce 2014 došlo k podepsání kšeftu (bez výběrového řízení), v roce 2016 souhlasil Brusel a provedla se EIA, rosatom tedy mohl požádat o vydání stavebního povolení, jen mu jaksi chyběla bezpečnostní dokumentace, o jejímž rozsahu a náročnosti mohl a měl vědět dlouho dopředu, protže jaksi je součástí maďarské legislativy. Dodal ji v roce 2017? Nedodal. Horko těžko ji sháněl 3 roky a je zjevné, že takhle to v rosatomu chodí se vším.

Odpovědět


Re: sebereflexe

Petr Mikulášek,2022-11-08 20:42:11

Pokud vím, tak akorát tvrdil, že rodina VVER má pro nás dvě velký konkurenční výhody - náš personál je zná a Rosatom je seká jak Baťa cvičky. A bylo by fajn, kdyby šlo ty výhody využít.

Odpovědět


Re: sebereflexe

Vladimír Wagner,2022-11-08 23:13:20

PPane Šplíchale, můžete mi ukázat, kde jsem kdy psal, že "výstavba v režii Ruska je jediná efektivní a prakticky možná". Ale to, že nic takového v mých článcích nebylo, tu už psal pan Milan. Jsem moc rád, že tu pan Lenc dal odkaze na tento můj článek: https://www.osel.cz/11576-ceska-energetika-v-klestich-ideologii-a-politikareni.html . Doporučuji se do něj podívat. Nikde tam nebylo, že by byla prakticky možná jen výstavba ruského bloku a jiné firmy by potřebný jaderný blok nemohly postavit. To, co se tam kritizuje, je diskreditace tendru, kterou svými tanečky opoziční i vládní strany v rámci politického boje realizovali. Není to nejdůležitější, které a kolik uchazečů nakonec v tendru oslovím, ale zda jsou pravidla tendru nastavena férově a jasně.
Vždycky jsem psal, že to, že naše bloky jsou ruské, nepředstavuje problém, a problémem není ani palivo pro ně (je schopen je dodat západ). Problémem je závislost na ruském plynu. A vše toto se dramaticky potvrdilo.
Přiznám, že mě absolutně nenapadlo, že Putin rozjede válku na Ukrajině. A ještě méně bylo pro mě představitelné, že to akceptují a ztotožní se s tím ruské elity a společnost. Po tomto je opravdu nutné přerušit veškerou spolupráci s touto zemí. A tedy ani na výstavbě nových reaktorů nebo dodávkách pro ty stávající.
Jen bych upozornil, že kdyby byl tendr vypsán dříve, a i s účastí Ruska, (jak si to představovala minulá vláda), tak by to neznamenalo žádný problém. Prostě by byl Rosatom na základě jasného a nezpochybnitelného důvodu z tendru vyřazen. Stejně tak to ostatně proběhlo v tendru na dodavatele paliva ro Temelín na období od roku 2024.
Ovšem to, že je reaktor VVER1200 technologicky na špici, že má nejvíce rozestavěných bloků v zahraničí a ty realizované mají výborné výsledky provozu, je prostě skutečností. Zároveň i jejich výstavba probíhá při srovnání s jinými dodavateli velmi dobře. A to zůstane skutečností, ať už bude pan Pavel 1 psát jakékoliv nesmysly. Všechnu potřebnou dokumentaci Rosatom dodal, a v náročném prostředí EU dokázal přípravu na výstavbu realizovat v časových relacích, které určitě nebyly horší, než u jiných dodavatelů. V Maďarsku už má licencí na zahájení stavby jaderného ostrova.
Pane Pavle 1, nikdy jsem neobhajoval Bureše. Jen jsem v případě COVID-19 a energetiky kritizoval naše politiky za absolutní neschopnost racionální spolupráce a zaměření pouze na politický boj a ubití politického konkurenta za každou cenu, které vedlo a vede ke katastrofálnímu průběhu epidemie i energetiky u nás. Ostatně, každý se může podívat na ty dřívější články a diskuze zde (i s vámi). A každý si může udělat vlastní názor.

Odpovědět


Re: sebereflexe

V. Novák,2022-11-09 09:07:32

Rosatom je pořád nejschopnější dodavatel, bez ohledu na politiku. Proto taky má zakázky a rozestavěno 35 bloků všude po světě včetně 2 v sousedním Maďarsku, které konečně dodalo poslední licenci. A staví v souladu s plánem - v tureckém Akkuyu (4 bloky), v bangladéšském Rooppuru (2) nebo teď nedávno v egyptském el-Dabaa (4).
Westinhouse dokončuje s velkým zpožděním a nárůstem ceny 2 bloky ve Vogtle, v Summer to už stavebník vzdal - a teď ho nejspíš budou zachraňovat Poláci. Měli by dát už teď na modlení, aby to dopadalo lépe než v USA. Koneckonců, to by Poláci měli s přehledem zvládnout...
Areva/EdF je na tom s Olkiluoto a Flamanville ještě hůř - jak do průtahů, tak růstu ceny. Možná je zachrání Macronova polopirueta o 180° a státní zakázky na náhradu stávajících, často 40 let starých JE.
Korejci mají snad 1 nebo 2 elektrárny v zahraničí - a uznávám, že jsou v tom dobří - ale doma mají nebo dosud měli zaracha. Ale proběhly tam volby a snad byli tamní Zelení Khmerové umravněni. Ovšem už mají na krku žalobu Westinghousu kvůli polské zakázce...
Takže nejpravděpodobnější výsledek českého lavírování bude 0 nových jaderných bloků. A můžeme si zazpívat: "Pec nám spadla, pec nám spadla, kdopak nám ji postaví? Rosatom to nesmí dělat, Westinghouse to neumí!"

Odpovědět


Re: Re: sebereflexe

Pavel 1,2022-11-11 19:41:46

Včetně 3 roky rozkopaného placu v Paksu jsi chtěl říct, nováku. V Turecku odpadla z projektu celá turecká část realizátorů a teď se tam v "souladu s plánem" leda soudí. V Bangladéši se rusáčtí technici z ničeho nic sebrali a odjeli (že by dostali povolávací rozkaz :-)). No podle plánu to určitě nebylo. Na to rozhodnout, kdo je na tom "špatně" stačí srovnat obrázek předané elektrárny v Olkiluotu a rozkopaný plac v Hanhikivi.

Odpovědět

Němci neumí dělat malé chyby

Petr Mikulášek,2022-11-07 22:58:38

Ať dělají co dělají, vždycky to podělají a trpí celá Evropa... Nic osobního proti nim, ale mít tři kouzelný přání, tak jedno z nich bude prohodit obyvatele Německa a Austrálie. Safety first.

Odpovědět


Re: Němci neumí dělat malé chyby

D@1imi1 Hrušk@,2022-11-07 23:12:15

Tak se tam prohoďte sám a máte to vyřešené, ne? :-)

Odpovědět


Re: Němci neumí dělat malé chyby

Pavel 1,2022-11-08 21:38:20

Tak pro oblast jaderné energetiky by to nebyla dobrá volba. Austrálie těží uran ve velkém ale při tom nemá žádnou vlastní jadernou elektrárnu. V Jižní Austrálii jsou tak posedlí tzv. oze, že si dokonce odstavili i všechny uhelné elektrárny, spolehli se na tzv. oze, což vzápětí skončilo blackoutem.

Odpovědět

Německo a Putin

Dan Kroupa,2022-11-07 21:47:19

Pane Wagnere, děkuji. Za Vaši hypotézu z oblasti „co by bylo, kdyby …“, Je to zcela jistě tak, jak píšete. Mimochodem, nesedí nahodou bývalí vysoci politici Nemecka ve správních radách Gaspromů et all?

Odpovědět

Travmyš Polní,2022-11-07 20:53:20

Velmi velmi depresivní čtení... takže Němci možná prodlouží provoz JE do jara. Jenom do jara. Možná. Hm. Co se bude muset stát, aby to ty blázny přesvědčilo, že to není dost? Vzbouří se už konečně Němci proti svým (a druhotně našim) tyranům?

Copak si nikdo neuvědomuje, že bez levné energie a průmyslu Evropa končí?

Takže teď, když extrémně zdražuje plyn (špatné politické rozhodnutí - sankce na dodavatele), uhlí (špatné politické rozhodnutí - ukončení těžby) i elektřina (špatné politické rozhodnutí - CO2 povolenky, lipská burza...), co zbývá? Občasné Zdroje Energie? Solár v zimě, když slunce nesvítí dost? O častější oblačnosti a možném sněhu na panelech nemluvě. (mám vyzkoušeno, že už teď malý 10W panel nestačí ani na dobíjení mobilu, natož od prosince do února) Namrzlé větrníky? Hydroelektrárny? Šlapací generátor v každé domácnosti? (šlapající se zahřeje a ještě má šanci generovat okolo 100W tak dlouho, dokud vydrží šlapat)

Nezbývá než doufat, že mrznoucí ekoaktivisti vezmou relativně čistou jadernou energetiku na milost, jinak fakt skončíme v "pravěku". Není-li to jejich sebevražedný záměr. V tom případě by snad bylo lepší se na ekologisty vrhnout preventivně a třeba je humánně vyvézt na pustý ostrov bez možnosti komunikace se zbytkem světa, když to tak chtějí.

Jak dlouho asi bude trvat, než lidi na sídlištích začnou prorážet díry do panelů a přitápět si v kdovíjakých kamnech třeba posbíranými odpadky (papír, starý nábytek, plasty)? Věřím, že prvních takových se v odloučenějších lokalitách dočkáme ještě tuhle zimu.

To jistě bude ekologičtější než ošklivá tajemná hitech JE. Nebo, že by ne?

Odpovědět


Re:

D@1imi1 Hrušk@,2022-11-07 23:10:40

Mráz ekoaktivisty nepřesvědčí, stejně jako nepřesvědčí outdorové nadšence od spaní venku. Buď kapitáni, kteří ovládají byznys a média, přehodí včas vyhybku a nebo nepřehodí. Pochybuji, že by v tom nějací aktivisti měli hlavní slovo. Zlynčovat je můžete, zasloužili by si to, ale nic tím nevyřešíte. Šedé eminence zůstanou v teple a bezpečí.

Odpovědět


Re:

V. Novák,2022-11-09 09:24:26

Nevzbouří. Ty "tyrany" si zvolili sami a dobrovolně. Takže nemají důvod se bouřit, dostávají to, co chtěli a co už desítky let prosazovali. Vzpomínám, že už za Husáka RP komentovalo blokády Gorlebenu s přivazováním se demonstrantů ke kolejím - takže těch desítek let bylo nejmíň 5, spíše víc.
ps. díry na komínové roury se vyřezávají do skle. Předvedeno v Sarajevu, Jerevanu, v Sýrii,...

Odpovědět

Sebareflexia

Macko Pu1,2022-11-07 17:41:28

Nepoznam politika ktoremu je jasny vyznam tohto slova.

Odpovědět


Re: Sebareflexia

Travmyš Polní,2022-11-07 21:04:28

Sebereflexe se občan od politika dočká jen když politikovi tluče na dveře rozlícený dav s vidlemi a zapálenými pochodněmi.

Základní vlastnost politika totiž je, že koná ve svůj vlastní prospěch. Chce-li se udržet, nebo dokonce postupovat v hierarchii, tak musí značné úsilí věnovat soupeření s jinými politiky. Zabývat se požadavky voličů je pro něj zdržující a tak se jimi zabývá jen do té míry, dokud mu to přináší výhodu nad konkurenty = politické body = volitelnost. Politik, který se skutečně věnuje plnění potřeb voličů na úkor soupeření s konkurenty pravděpodobněji selže v konkurenčním boji.

A právě tady my voliči katastrofálně selháváme: Jednak ve výběru politiků i v tom, aby se z našich zájmů staly zájmy našich zástupců. Necháváme se oklamat sliby a naši zástupci jsou horší a horší, až zcela odtržení do reality.

Na takové politiky lépe fungují aktivisti a křiklouni, včetně poblázněných ekologistů (kteří se skutečnou ekologií mají pramálo společného).

Odpovědět

strategické suroviny

Josef Nýč,2022-11-07 17:22:48

Dobrý den. Vloni jsme odpůrcům jaderné energie odporovali a nakonec se ukázalo, že strategičtější je plyn. Ale stále mi připadá, že si zelení neuvědomují, že Evropa není samostatná planeta. Jsme závislí vzájemně - tedy globálně. A navíc nevím, co je ekologického na dopravě dřevní hmoty z Jižní Ameriky do Evropy. Jádro je každopádně ekologičtější. Ale co s pokryteckými odpůrci, kteří elektřinu potřebují a tváří se - to není z jádra. Je ale skutečností neskutečný rozvoj různých technologií k ekologii.

Odpovědět

M Kvasnicka,2022-11-07 16:39:19

Díky za extreme důkladný a přehledný popis situace v Německé a Francouzské jaderné energetice. Velmi poučné a zajímavé čtení!!!

Odpovědět

Zaplať přírodo za teplý podzim

Miroslav Gretschelst,2022-11-07 13:52:23

a mohu-li prosit i teplou zimu. A jestli se skutečně prokáže, že i to mikroskopické množství CO2 v atmosféře zvyšuje její teplotu (což se mi dosud nepodařilo nikde ověřit, ve škole jsme se to neučili, ani na vysoké a na internetu to snad je tabu), tak se snad v duchu ještě omluvím těm německým opilcům za vypálení národního parku a tím ke zvýšení obsahu CO2 v ovzduší.

Odpovědět


Re: Zaplať přírodo za teplý podzim

Ladislav Truska,2022-11-07 15:04:10

pod tak zajímavým článkem musí člověk narazit na tohle.. :(

Odpovědět


Re: Zaplať přírodo za teplý podzim

M Kvasnicka,2022-11-07 16:39:59

Mlčeti zlato...

Odpovědět


Re: Zaplať přírodo za teplý podzim

Ivo Brabec,2022-11-07 21:27:07

Chce se mi doufat, ze jste to myslel jako vtip. Kazdopadne se vubec nepovedl...

Odpovědět


Re: Zaplať přírodo za teplý podzim

Miroslav Gretschelst,2022-11-07 23:31:03

No, tři plivance, pěkné. Pánové si snad myslí, že německé (a i jiné) firmy, které investovaly miliardy do green dealu se teď chytnou za nos a odepíší je do ztrát. Přece nedopustí, aby byla doma Čechům zima! Aby neměli na jídlo, i když třicet let pracovali i ve prospěch německého hospodářství! No tak to tedy nebude. Německým podnikatelům je šuma fuk, co s námi bude. Stejně nás mají jen za untermensche. Samosebou vědí, že to se nahlas neříká, ale svoje zisky si vzít nedají, i kdybychom měli padnout. To si pište, pánové. Jim zima nebude. Ani hlad jejich důchodci mít nebudou. A jestli nějaký docent napíše na nějaký web, že udělali chyby s rušením bezemisních jaderných elektráren, to přece není problém ignorovat. Takže co? Díky za teplý podzim a doufejme i v teplou zimu. Ať z toho německého green dealu není v Čechách green dead.

Odpovědět


Re: Re: Zaplať přírodo za teplý podzim

Josef Hrncirik,2022-11-10 15:34:55

Při zisku 300% se Capitál neštítí žádného zločinu je řádově chybné.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz