SARS  
Tři možné scénáře.
Mezi našimi čtenáři, stejně jako mezi celou populací, najdeme tři typy lidí: nezdolné optimisty, střízlivé realisty a nakonec věčné pesimisty. Připadá mi nefér obtěžovat optimisty líčením katastof stejně tak jako nutit růžové brýle pesimistům, proto nabízím váženým čtenářům tři scénáře dalšího průběhu epidemie SARS.

Světová zdravotnická organizace (WHO) publikovala upřesněné odhady mortality SARS: celková úmrtnost se vyšvihla z původních 5 na 15 (!) procent, což je současná úmrtnost moru. Skupina SARS pacientů mladších 24 let vykazuje pouze jednoprocentní mortalitu, ale nemocných nad 65 let umírá plná polovina! Proměnlivá úmrtnost v různých zemích, která nekoreluje s kvalitou zdravotní péče, ukazuje na proměnlivost viru.

Z každodenní české politiky dobře víme, že důležitá nejsou fakta, ale jejich interpretace. Nechť si každý vybere dle své nátury.

Optimistická verze: Připomeňme si iráckého ministra informací: vše máme plně pod kontrolou.  Karanténa je účinná, nemoc se přestává šířit, to nejhorší je za námi a počty nemocných budou jen klesat. Publikovaná statistika WHO nevzbuzuje důvod k obavám, jedná se jen o upřesněná data a nakažlivost viru je stejná; variabilita regionální úmrtnosti je v mezích statistické chyby.

Současní pacienti budou léčeni kombinovanými terapiemi protivirových léků a sér nemocných, kteří nemoc úspěšně překonali. Do několika málo měsíců si budeme myslet, že epidemie SARS byla nafouklá bublina a bude nás vzrušovat stejně jako kdysi zveličené zprávy o masožravé bakterii. Celkový počet fatalit bude v řádu tisíců, v České republice nezemře nikdo. Protože nemoc vymizí, klesne i zájem velkých farmaceutických firem vyvinout léčivo či očkování, tento výzkum bude prováděn na univerzitách či v malých biotechnologických společnostech.


Realistická verze: SARS bude takovou \"novou chřipkou\". Vyhráno nemáme, mutabilita viru je problém. Enzym replikující virus je poměrně nepřesný, což vede průměrně ke třem mutacím na replikaci. Pomocí jednoduchého výpočtu zjistíme, že pouze 5 procent populace viru zůstane po jednom kopírování nezměněno!  Nové údaje WHO tedy přeci jen odrážejí mutabilitu viru a některé regiony budou zasaženy nakažlivějšími kmeny. Situace v oněch místech nedosáhne kritických rozměrů, zdravotnictví situaci zvládne a v nejhorším případě budou vybudována nová karanténní městečka.

Úmrtnost zůstane na současné hladině, stejně jako počty nových případů. SARS nás bude permanentně doprovázet a čas od času vypuknou epidemie. Během několika let farmaceutické kolosy (vedeny vidinou tučného zisku) vyvinou vakcínu či léčiva, která budou rychle schválena. Proměnlivost viru nedovolí vyrobit vakcínu s dlouhodobou účinností a riziková populace bude muset být periodicky přeočkována. Celosvětově si SARS každý rok vyžádá statisíce až miliony obětí, podobně, jako je tomu dnes u chřipky. ČR bude lehce zasažena.


Pesimistická verze: Virus začne mutovat rychleji, než si myslíme. Z jednoho klinického obrazu se stane chorob několik, jedna nakažlivější než druhá. Každý kmen viru bude zasahovat jinou věkovou skupinu a mortalita u všech přesáhne 50 procent. Žádná současná terapie nebude zabírat a nastane pandemie tolik podobná španělské chřipce, která zabila mezi lety 1918 až 1920 okolo 30 miliónů lidí.

Karantény v nejpostiženějších státech budou k ničemu, jako první zkolabuje zdravotnictví, protože počet nakažených rychle přesáhne kapacitu lůžek a lékařů a některé státy budou situaci řešit podobně jako ve filmu Smrtící epidemie. Nemoc se začne exponenciálně šířit a ekonomika bude tvrdě zasažena. Nejistota a problematické zásobování velkých měst povedou k  hromadnému exodu lidí na venkov jako tomu bylo ve středověku během morových epidemií, viz Boccacciův Dekameron. V poloprázdných městech začne rabování, věznice se rychle zaplní výtržníky a těmi, kteří nedodrželi karanténu. Během několika měsíců se zhroutí státní moc.

Virus jen postupně ztratí na síle a epidemie bude probíhat v mnoha pomalu slábnoucích vlnách, které nebude možné předpovědět. Nejmenovaný kolega ironicky poznamenal, že českému státu alespoň odpadnou problémy s důchodovou reformou. Vakcínu se nepodaří díky proměnlivosti viru vyvinout (podobně jako je tomu u HIV) a žádný lék nebude mít vyžadovanou účinnost. Počet zemřelých se bude jen v příštím roce pohybovat v desítkách či stovkách miliónů. Příletové karty budou padesátiprocentním rozsudkem smrti, pokud se mezi cestujícími vyskytne nakažený.


 


Středověký špitál. Dole je  zesnulý zašíván do plachty. Dřevoryt okolo roku 1500.


Poznámky k historii:

1. Je dost dobře možné, že španělskou chřipku způsovil také koronavirus, možná podobný tomu dnešnímu. Virus španělské chřipky dodnes nebyl charakterizován.

2. Existuje nepravděpodobná teorie dávající do souvislosti vyhynutí dinosaurů a virovou chorobu. Dle jejích zastánců byla populace dinosaurů byla natolik vysoká, že došlo k neomezenému šíření virové choroby; teorie ale nevysvětluje, proč současně vyhynulo i mnoho jiných druhů. Vymizení dinosaurů otevřelo bránu savcům; pokud lidstvo vyhyne, kdo přijde po nás? Tyto bytosti se asi budou kochat lidskými kostrami v muzejích podobně, jako my dnes pozorujeme kostry dinosaurů: \"Vidíte, tak jste byli velcí, a stejně jste vyhynuli\".

3. Etymologie slova \"karanténa\": Slovo pochází z italského výrazu pro čtyřicet - quaranta. Chytří benátští kupci nechali lodě přijíždějící z morových oblastí  40 dnů trčet v přístavu. Pokud nemoc nevypukla, posádce byl dovolen vstup na pevninu.

Psáno pro Neviditelného psa a pro Osla (www.osel.cz)

Datum: 11.05.2003
Tisk článku

Související články:

COVID-19 – tři novinky, jedna dobrá     Autor: Josef Pazdera (06.12.2021)
V Laosu objevili koronaviry nejblíže příbuzné pandemickému SARS-CoV-2     Autor: Stanislav Mihulka (29.09.2021)
Pandemický korononavirus SARS-CoV-2 opravdu a stále pochází z netopýrů     Autor: Stanislav Mihulka (10.07.2021)
Další bod pro koronavirus – dysfunkce mužnosti     Autor: Josef Pazdera (14.05.2021)
Evoluce koronavirů a jejich hostitelé: Kde se vzalo trio zabijáků?     Autor: Stanislav Mihulka (13.05.2021)Diskuze:

;-)

Novy Usvit,2015-03-20 12:03:53

Kolik uživatelů fóra je potřeba na výměnu žárovky?
-- 1 uživatel vymění žárovku a napíše příspěvek o tom, že vyměnil žárovku.
-- 4 uživatelé na to, aby napsali o podobných zkušenostech o výměně žárovky a o tom, jak různě mohou být žárovky vyměňovány.
-- 7 uživatelů k upozornění na to, jak nebezpečné může vyměňování žárovky být.
-- 1 uživatel k tomu, aby přesunul téma do sekce "Světlo".
-- 2 uživatelé na obhajobu toho, že téma mělo být přesunuto do sekce "Elektrické spotřebiče".
-- 6 uživatelů, aby poukázali na gramatické chyby v příspěvcích, týkajících se předchozích příspěvků o výměně žárovky.
-- 6 uživatelů, aby poukázali na gramatické chyby uživatelů, kteří poukazovali na gramatické chyby
-- 6 uživatelů, aby napsalo, že všichni uživatelé, jenž udělali gramatickou chybu, si mají znovu odchodit základní školu
-- 6 uživatelů, aby poukázali na gramatické chyby uživatelů, kteří posílali zpět do základní školy (a ti se budou bránit tím, že rychlý chlapci je správně, protože jsou v jejich nářečí mladý chlapci)
-- 5 uživatelů na to, aby se dohadovali, jestli se má říkat "žárovka" nebo "výbojka".
-- 2 uživatele "průmyslové profesionály", kteří budou všechny informovat o tom, že správný termín je "světlo".
-- 2 uživatele, kteří o sobě budou prohlašovat, že jsou také odborníci z průmyslu a že výraz "žárovka" je naprosto správný.
-- 5 uživatelů na to, aby se dohadovali, jestli jsou lepší klasické žárovky nebo rtuťové výbojky
-- 1 uživatel, který bude o sobě prohlašovat, že je doktor přírodních věd s červeným diplomem, a proto ví, že rtuť není jedovatá a jedovatost rtuti je jen mýtus.
-- 2 uživatele na to, aby upozornili, že toto není diskuze o pravopisu, ať přejdou do diskuze o pravopisu
-- 5 uživatelů na to, aby všechny ostatní informovali o tom, že diskuze o žárovkách není diskuze o žárovkách, ať ostatní laskavě pokračují v diskuzi jménem "Jaký monitor a vypalovačku?", která o žárovkách je.
-- 5 uživatelů k obraně příspěvků této diskuze, kteří budou říkat že všichni používáme žárovky a proto jsou ty příspěvky vlastně relevantní.
-- 2 feministky, aby upozornili na to, že ženy šroubují žárovky daleko lépe, než muži
-- 5 uživatelů ke vkládání příspěvků s odkazy, kde mohou ostatní uživatelé vidět různé druhy žárovek.
-- 4 uživatele, kteří napíšou příspěvky se správnými odkazy.
-- 5 uživatelů, kteří budou odkazovat na všechny příspěvky napsané od počátku až do současnosti, kompletně je citovat a to včetně všech hlaviček a podpisů, a nakonec do svého příspěvku přidají "Já taky"
-- 5 uživatelů, kteří budou psát skupině uživatelů, která dlouho nepsala, že nepíšou, protože nemůžou oponovat jejich názorům.
-- 4 uživatelé, kteří budou říkat "A neřešilo se tady tohle před chvílí?".
-- 9 uživatelů, kteří budou říkat "nejdřív hledej, než se tady budeš ptát na něco o žárovkách" a dají link na vyhledávání googlu s dotazem výměna žárovek, ve kterém google vyhodí jen odkazy na různé podstránky diskuze, ze které byl uživatel odkázán k vyhledávači.
-- 1 uživatel, který se zeptá, jak vyměnit kolo u auta.
-- 5 ekologů, aby nás varovalo, že žárovky způsobují extrémní globální oteplení, jenž do pěti let uvaří veškerý život na planetě
-- 9 opravdu přínosných uživatelů, kteří úplně každého uživatele do posledního musí upozornit na to, že je směšný. A každého jednotlivce musí na tuto veledůležitou informaci upozornit v samostatném příspěvku.
-- 1 administrátor, aby zablokoval uživatele za to, že si dovolil si stěžovat na šikanu jiným uživatelem
-- 1 uživatel, který byl doposud skrytý a bude reagovat na prapůvodní první příspěvek, který byl napsán před půl rokem, takže všechen ten cirkus se bude opakovat.

U nás to takto nikdy vypadat nebude, nebojte!
www.racional.eu diskuze jen pro rozumné lidi

Odpovědět

vakcíny

katka amiourová,2003-05-13 12:09:11

náhodou vím asi o 3 vakcínách proti HIV, jež se právě klinicky odzkušují. musím upozornit na nejstrašnější variantu - umírání starých lidí nevzruší úřady ani na tolikl, aby si pořídily přesné informace, jednaly podle nich a připravovaly se kvalitní léčby. Protože jsme srali na naše AIDSáky, tak se sem nikdy nédostala ta levná virostatika, jimiž je zásobována např. Afrika. Pitomci pořád budou tvrdit, že epidemie nemá explozívní charakter - a nezmění to ani dostatečný přísun zpráv o nakažení 20-25 zdravotníků, 30-35 osob, jedním nakaženým v jedné vlně...

Odpovědět

Krasny komentar

M. Storek,2003-05-12 16:46:03

Dobry den,

Vas komentar by mel byt spise clankem. Je hezky napsany a plasticky vystihuje
skutecnost. Nechcete ho poslat na Osla?

Vas

Michael Storek

Odpovědět

O ČÍNĚ

cestovatel,2003-05-12 16:06:28

Všechny(?) nové varianty chřipky vznikají v Číně
V roce 1918 tzv. španělská chřipka přešla z Číny přes Ameriku do Evropy. Padlo jí za oběť asi třicet milionů lidí. Druhá chřipková pandemie, takzvaná asijská chřipka, vypukla v roce 1957. Hongkongská chřipka v roce 1968 byla třetí chřipkovou pandemií a vyžádala si asi šestatřicet tisíc obětí.Proč právě Čína?

Guangzhou (Kanton), jedno z nejzámožnějších měst v Číně je epicentrum nemoci známé jako SARS. Kanton má jedenáct až třináct milionů obyvatel a je známý svými trhy s živými hady, želvami, ptáky, rozmanitými hlodavci, divokými zvířaty, kočkami i psy. Na trhu ChauTau nakupují kuchaři, labužníci i lékárníci exotická živá zvířata, velice žádané pochoutky kantonské kuchyně.
Důležitá je delikátní chuť, rozmanitost a čerstvost. Zvířata jsou proto prodávaná živá, jsou zabita na místě nebo si je kupec zabíjí sám až doma. Někdy se hospodyňkám usnadňuje práce, zvíře se prodává stáhnuté z kůže, avšak ponecháno na živu.

Úředníci WHO se pokoušejí zjistit u uhynulých divokých zvířat přítomnost virů potenciálně nebezpečný lidem. Možnost přenosu různých zoonóz na trhu jako Chau Tau je veliká.

Kantonské kuchyně zná přinejmenším čtyřicet druhů masa, převážně z divokých zvířat. Zoonózy byly a jsou v této oblasti obvyklé a časté.

Trhovci se povalují, hrají mah-jongg, zatímco jejich zboží se kroutí, drápe a svíjí nacpané do klecí, plastových kádích a velkých sítích. Obchodníci netknuti zvířecím utrpením dělají jen minimum pro udržení zvířat naživu. Jejich jediné znepokojení pramení z toho, že kdyby zvířata zemřela, přišli by o peníze. Vzduch je nedýchatelný od zápachu moče a fekálií zvířat i lidí. Když už je zápach nesnesitelný, nečistota je spláchnuta proudem vody z velké hadice, aerosolové kapičky mohou lehce roznést nákazu.

Zboží je uspořádáno podle druhů: V sekci plazů jsou řady sladkovodních a mořských želv, různých velikostí i původu: z Barmy, sladkovodní želvy z Malajsie, i želvy z Ameriky atd.
Tisíce hadů různých druhů se svíjí v sítích nebo klecích.

V sekci exotických ptáků jsou ptáci od velikosti malých zpěvných až k velikosti pštrosů. Perličky, holubi, pávi, labutě, kachny, kuřata se krčí v klecích nebo zuřivě bojují mezi sebou.

V sekci psů jsou ztrápení psi. Potom jsou tu klece přeplněné kočkami, které vypadají velmi neduživě, mají skelný pohled a krvácí z čumáku. Jestli se tyto kočky někdy pokoušely bojovat, nyní jsou poslušné. Jsou nacpané v klecích, v některých případech jen 12cm vysokých... Je tam jen příležitostná, stěží znatelná jiskřička pohybu - jediné znamení života. Jestli bude mít obchodník štěstí bude kočky prodávat několik dnů, ačkoliv se chlubí, že vydrží měsíc, možná dva.

Největší část trhu sekce divokých zvířat. Zvířata byla ulovena v horách, bažinách, lesích Číny a jihovýchodní Asie. Velice často jsou transportováni z velké dálky, často z Vietnamu. Velké létající veverky se marně snaží uniknout, čínští dikobrazi se krčí v rozích klece.
Jsou tu různé druhy divokých prasat. Do klecí je namačkáno mnoho divoce žijících hlodavců: čínské bambusové krysy, nutrie, krtci, krysy, králíci. Konzumace ohrožených zvířat je v Číně nezákonné, ale nikdo si s tím hlavu neláme. Nyní, když vypuklo SARS čínské úřady dělají zátahy na trzích a v restauracích.
Jeden trhovec dokonce zachraňuje sečuánského jelena, meloucího z posledního, připojením na kapačku., protože mrtvé zvíře by nikdo nekoupil. Nikoho nezajímá zdravotní riziko konzumace nemocných zvířat.

Stovky restaurací v Kantonu se předhání v bizarnosti jídla. Přímo u těchto restaurací se zvířata zabíjejí, potoky krve tečou do blízkých řek, rybníků.
Tvořivost kantonské kuchyně je nekonečná. Místní kuchaři se předhánějí v exotičnosti svým výtvorů. Čím vzácnější zvíře, čím šokující příprava pokrmu, tím lépe.
V provincii Kiangsi si straničtí funkcionáři údajně oblíbili obloženou mísu připravenou ze speciálního druhu chráněných sov.

Těžko by někdo vynalezl lepší systém, jak udělat z malých epidemií velké než tyto trhy se živými zvířaty, kde se mísí lidé, zvířata a mikroby z venkova s cestovateli z celého světa.
obrázky z čínských trhů:

http://www.aapn.org/xichang.html

http://www.aapn.org/catfood.html

http://www.chelonia.org/Articles/China/china62barkdeer.htm

http://www.tortoiseaid.org/qingping.html

http://www.animalsasia.org/beInformed/campaigns/caasia001.html

http://www.aapn.org/peixian.html

http://nytts.org/asia/orlitia/O1.htm

Odpovědět


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace