Dělají z nás liberály a konzervativce geny?  
Podle Aristotela, filosofa vrcholného období řecké filosofie, je člověk „zoon politicon“. Tedy politické zvíře. Karel Čapek k tomu poznamenal: „Myšlenka je to náramně moudrá. Není jenom docela jasno, mínil-li tím Aristoteles, že člověk je podivné zvíře, které dělá politiku, nebo že člověk, který dělá politiku, je s odpuštěním zvíře.“

 

Aristoteles:  „člověk je zoon politicon“. Římská kopie ztracené antické bronzové sochy. Ke shlédnutí v Musée du Louvre. (Kredit foto: Eric Gaba – Wikimedia Commons)
Aristoteles: „člověk je zoon politicon“. Římská kopie ztracené antické bronzové sochy. Ke shlédnutí v Musée du Louvre. (Kredit foto: Eric Gaba – Wikimedia Commons)

Nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského, trefil svým přirovnáním hřebík na hlavičku víc, než si mohl v době blízké Kristově, sám uvědomit. Nejen, že jsme jeden z druhů živých tvorů na planetě, který se i po dvou tisíci letech nepřestal vydatně snažit dělat toho dost proto, aby tu nebyl. Ale to, co filozof ve své době nemohl ještě ani tušit, že i naše liberální a konzervativní skutky jsou v područí genů. Řečeno polopaticky, i v politice jednáme pudově a jak před dvěma tisíci lety filosof poznamenal, „jako ta zvířata“.

 


Samozřejmě, že nový poznatek je ve výzkumné zprávě popsán nenápadně formulacemi o tom, že  naše rozhodování bude liberální a nebo obezřetné ke změnám, podle varianty genu DRD4. Nejspíš proto, aby to mecenášům, tahajících za penězovody, moc nedošlo. Kdo ví, jak by to pak s profesorským platem dopadlo, kdyby se ukázalo, že to je politicky nekorektní. Proč nekorektní? No přece kdo z politických lídrů by chtěl přiznat, že tím jazýčkem na váhách v jeho vítězství nebyla inteligence a přitažlivost volebního programu, ale že to, co mu k moci dopomohlo, bylo genetické založení populace v jeho volebním obvodu.

 

Richard Ebstein: „Náš liberalismus a konzervatismus je vlastně jen záležitostí opakování určitých kombinací čtyř  jednotek: adeninu, guaninu, cytosinu a tyminu.“ (Kredit: National University of Singapore)
Richard Ebstein:
„Náš liberalismus a konzervatismus je vlastně jen záležitostí opakování určitých kombinací čtyř jednotek: adeninu, guaninu, cytosinu a tyminu.“
(Kredit: National University of Singapore)


Náš druh, Homo sapiens, má vysoce vyvinuté sociální chování. Je složité ale právě tomu prý vděčíme za pozoruhodný, z hlediska historie druhu, poměrně nedávný, úspěch. K  rozmachu sociálního chování mělo dojít už v komunitách lovců a sběračů, někdy před sto tisíci lety. A od té doby nás jeho vylepšování dostrkalo až k dnešní globalizaci se všemi jejími  politickými a ekonomickými institucemi. A jak Američan ve službách Čínské university, profesor Richard Ebstein nyní zveřejnil, je to do značné míry díky vzorům chování, zadrátovaným v molekulách naší deoxyribonukleové kyseliny. Naše politické cítění a hlasování by mělo být výsledkem něčeho, co dědíme z pokolení na pokolení od svých rodičů. Samozřejmě, že ne jako celek, ale podle toho, jak nám to od kterého rodiče sudičky namíchají. A naše mysl a tím i chování jsou tak složité proto, že jde  o kompromis mezi tím, k čemu nás nabádají geny a tím, k čemu nás tlačí okolní prostředí.

 

 

 

Zatímco DDR4 paměť vylepšuje, DRD4 na jedenáctém chromozomu (označeno červenou čárkou) nám ji co do daných slibů, výrazně zhoršuje.
Zatímco DDR4 paměť vylepšuje, DRD4 na jedenáctém chromozomu (označeno červenou čárkou) nám ji co do daných slibů, výrazně zhoršuje.

Má ale Ebstein své dedukce o úloze genů v politických postojích nějak podloženy? Nutno konstatovat, že má. Jde totiž o další zúročování toho, co si před časem začal HUGO (projekt mapování lidského genomu). Ten stál u poznání existence lokality nazvané DRD4 a jejího výskytu v mnoha různých variantách. Úsek má čtyřicet osm písmen genetického kódu a může se opakovat u někoho dvakrát u jiného dokonce i více než desetkrát. Funkci jí následně přiřadil poznatek, že jde o gen kódující bílkovinu, která se účastní zprostředkování účinku dopaminu - přenašeče nervových vzruchů v mozku. Kam až dlouhé prsty tohoto chemického posla sahají odhalil nynější Ebsteinův pokus na téměř dvou tisících studentech čínských vysokých škol. Z jejich odpovědí v dotaznících a přečtení jejich genomu, se dalo vydedukovat, že to, co se považovalo za doménu vlivu okolí a výchovy v rodině, je vlastně do značné míry již předem rozhodnuto na úrovni genů. Dá se říci, že politický postoj je do jisté míry nalinkovanou záležitostí genu DRD4 a to jak u nás v Evropě, tak i na Dálném východě. Rozinkou na dortu nových poznatků je, že významnější vliv na politický postoj v Asii má zmíněný gen u žen, než u mužů. A také, že hezčí polovina lidstva má obecně větší tendenci být konzervativnější.

 

 

Sluší se dodat, že Ebstein nešel při plánování svého pokusu tak úplně naslepo. A že se asi nechal inspirovat několik let starými poznatky jistého Justina Garcia z newyorské Binghamton University. Ten, se svým  týmem, jako první popsal stejný gen a dal mu nálepku „gen dobrodruhů“.  Popsal také, jak se jeho vliv projevuje v sexuálních vztazích. Nositelé variant genu s vícenásobným opakováními vnitřního motivu jsou o 50 % častěji záletníky. Jinak řečeno, nositelé kratších variant genu DRD4  tíhnou k vyšší promiskuitě a se slibem věrnosti, dokud nás smrt nerozdělí, si těžkou hlavu nedělají.  Na vině by měla být snížená ochota genem pozměněné bílkoviny přenášet vzruch a tím horší uspokojování mozkového centra odměny.

Ano, hlasoval jsem proti slibu svým voličům, ale bylo to pod vlivem permutace DRD čtyřky.
"Hlasoval jsem proti slibu svým voličům, to ano, ale bylo to pod nátlakem permutace DRD4."

Výsledkem pak je, že tyto osoby mají větší sklon k vyhledávání nových podnětů a vzrušení, což se následně promítá do partnerských vztahů, ale i do nestálosti v zálibách, častější změny zaměstnání i místa bydliště.

 

 

Závěr

Mít povědomí o existenci genu DRD4 se může vyplatit. Tak trochu to může napomoci při žehlení profláknutého chvilkového partnerského úletu. U větších průserů se dobře obeznámenému obhájci může podařit soudu objasnit pravou příčinu skutkové podstaty impulsivního jednání. Trestní odpovědnost se tak částečně přenese  na rodiče, částečně na souhru nešťastných okolností spojených s permanentním nedostatkem neurotransmiterů v důsledku vadných genů. Po dnešku konečně můžeme ospravedlnit i některé, jinak nevysvětlitelné, veletoče politiků. I za přestupem do jiné strany nemusí být pokleslý charakter, nýbrž náhlá aktivace DDR čtyřky.

Literatura
National University of Singapore
AFP
http://phys.org/news/2010-10-liberal-gene.html

Datum: 07.08.2015
Tisk článku

Související články:

Politická orientace je zadrátovaná v mozku     Autor: Stanislav Mihulka (13.09.2007)
Jsme méně násilní, než kdykoli v historii     Autor: Stanislav Mihulka (23.10.2011)
Jak se koncentruje ekonomická moc     Autor: (30.10.2011)
Migrující buňky jsou „pravičáci“     Autor: Josef Pazdera (19.02.2012)
Proč ženy „jedí“ miminka     Autor: Josef Pazdera (28.09.2013)Diskuze:

Rdi Dlo,2015-08-10 19:53:29

Odpovědět

Žádná novinka.

jaroslav mácha,2015-08-08 23:21:00

Odpovědět


Re: Žádná novinka.

jaroslav mácha,2015-08-08 23:21:33

Stejná odpověď vyšla Thomas J. Bouchardovi, Jr. už v létech 2003-2004 díky psychologickým testům a porovnání jednovaječná- dvouvaječná dvojčata. Pokud se chcete trochu pobavit marným bojem klasických psychologů s genetiky, koukněte se na melu kolem warrior gene, válečnického genu. Taky si můžete vzpomenout na výzkum v kibucech, který nemají freudisté rádi a který potvrdil Westermarckův efekt.

Odpovědět

Smutné

Vitek Prokop,2015-08-07 16:03:12

Smutné zjištění, jak kvetoucí antickou filosofii období Krista, kdy se už rodilo povědomí o státnosti a začaly psát spisky o právu, posléze během několika málo generací definitivně vytlačilo křesťanství. A prosadilo svou dobu temna. Zavrhlo i znalosti Římanů, zapomenuto bylo zdravotnictví, léčba očního zákalu,...a nahradilo se to kropenkami. Kde už jsme mohli být....

Odpovědět


Re: Smutné

Majka Kratka,2015-08-07 16:25:50

Nejen to, křesťanství se postaralo o úpadek morálky, vystřídala jí inkvizice a její svatá pravda. Nemohu se zbavit dojmu, ale nebylo by lepší všechna náboženství zrušit, odpadly by problémy s bojem allahovců proti těm co šíří víru mečem a křížem, problém s Islámským státem, balamutěním dětí jak vznikl člověk,....

Odpovědět


Re: Re: Smutné

Ondi Vo,2015-08-07 17:46:27

Ten zákaz by moc nepomohl, fundamentalisti a radikálové by se přemístili do ilegality a vedli partyzánskou válku proti všem. Tak tomu bylo kdysi v Římě, kdy se tihle křesťanští psanci ukrývali v katakombách.
Určité procento lidí z každé generace má sklony k násilí a nic to asi nezmění. Takoví páchají kriminální činy v civilní společnosti a s radostí si oblékají uniformy, jedno jestli SS, KGB, gestapa, IS a nebo kněžská roucha aby tím své zločiny posvětili náboženskou, nebo jinou ideologií.

Odpovědět


Re: Re: Re: Smutné

Rdi Dlo,2015-08-08 01:08:50

K Vítkovi, Majce a Ondi.

Je naprosto zpozdilé vysvětlovat Jiráskem, Goyovými přízraky či Agorou celé dějiny křesťanství za 2000 let.
Od začátku:
V pozdní antice byla 3 centra oikúmené: Alexandrie egyptská, Antiochie a Řím. Každé centrum mělo svá specifika.
Alexandrie: nejlidnatější město, kde se snoubila antická mystéria, antická filosofie, egyptská mystéria, judaismus a buddhismus. Výsledkem byla gnóze, nejdokonalejší systém tehdejšího poznání. Gnózi křesťanství do konce 2. století vykynožilo jako svého lepšího rivala.
Antiochie: první křesťanské město římské říše, mnoho křesťanských filosofů, skončilo monofyzitismem jakobitů (křesť. sekta), zemětřeseními a válkami.
Řím: dokonalý synkretismus myšlenkových a náboženských směrů celé říše. Křesťané trpěni mimo občasná pronásledování zveličená kř. historiky. Rozhodně se neskrývali v katakombách (Ondi!), měli tam svá občasná shromaždiště pohřebních obřadů.

Úpadek Římské říše přihrál mocenské možnosti dobře organizovaným křesťanům, po přesunu centra moci do Konstantinopole kř. silně bojovali s judaismem, až císař Konstantin I. přiznává křesťanům právní subjektivitu r. 320.
Vítězství nad judaismem dokončeno ediktem císaře Theodosia, kterým se 8000 židovských sborů říše stalo do rána křesťany.
Čím dále od mocenského centra se šířily různé věroučné odchylky nazvané pravověřím hereze.

Křesťané basilejsko-nikajského vyznání nikdy nebojovali s jiným náboženstvím tak úporně jako s tzv. heretiky. O tom je celý středověk a raný novověk; husitství je u nás dobře zmapováno. Spíše snesli kř. muslima než kacíře, tak to u nich funguje dodnes.

Po pádu Západořímské říše se stalo křesťanství v dlouhých staletích úpadku barbarizované společnosti jednotící a kulturní silou. Bez něj by nebyla karolínská ani ottonská renesance, nebyly by raně křesťanské irské knihy (Kellyho evangeliář), nebyly by benediktinské kláštery zušlechťující špatně využívanou krajinu.

Inkvizice vznikla (Majko!) efektivně až s dominikány, tedy až po sv. Tomáši Akvinském. Vycházela z germánského zvykového práva, kdy handbani (vrah rukama) je stejně vinen jako radbani (vrah nápovědou) a z římského práva, kdy kacíř (ten kdo nedodržuje státní náboženství) je vinen jako radbani.

Vše se víceméně pnulo jako rozdíly ve vývoji západoevropských států, ze zištných důvodů se různí lenní vlastníci hlásili k různým proudům křesťanství ať už římského či národně pozměněného.

Přeskočme historické košatění a vrhněme se k husitství. Úžasná výstava Jagellonci v Kutné Hoře jednoznačně ukázala, že ani basilejská kompaktáta nedokázala sjednotit Čechy s Římem a království stagnovalo, protože se zmítalo ve věroučných nesmyslech a mezitím šly obchodní i kulturní cesty jinudy. Ač můj názor je zcela proti ČEZkým historikům, vrátit do Evropy se nám povedlo až Bílou horou. Tedy 1. Bílou horou, následovaly do konce 18. století 2 Bílé hory.

Nejdelším pokojem v ČR byla doba po 30leté válce do konce 18. století a obyvatelé rekatolizovaní ať už mírně či surově si bránili svůj pokoj i víru.
Přeskočme austrokatolicismus s jeho reakční rolí a všimněme si dvou osob přelomu 19/20. století: arcibiskupa Stojana a kardinála Lva Skrbenského z Hříště. Oba velcí vlastenci, zastánci chudých a zakladatelé podpůrných spolků, pronásledovaní rakouskou vládou.

Já nezpochybňuji v žádném případě názor pana Ondi, že do totalitních spolků (kterým církev je) se vtírají skrytí zločinci.
Ale je třeba reflektovat i záslužnou činnost církve v dobách pohnutých (např. „zemědělská družstva“ za 30leté války organizovaná jezuity) i v dobách mírných s úžasnými stavbami a zabezpečením zaměstnanců na řádových statcích.

Křesťanství nelze odbýt za 2000 let pár zpupnými větami. Samozřejmě se zmítám vzteky při podvodných církevních „prostitucích“ v ČR, ale zároveň si rád kupuji vinný mošt ve Stift Neuburg u Vídně od augustiniánských kanovníků, kteří na rozdíl od ČEZkých a polských církevníků jsou milí, kulturní a vstřícní. Největší výstavu koláží Jiřího Koláře jsem viděl právě u nich, sponzoroval ČEZ.

Pokud budeme křesťanství vnímat v plné historické šíři, mohou nám být k smíchu nevzdělaní fanatici jako Viktor ABC. Pokud klesneme na úroveň fanatiků už odpověďmi na jejich trollování, nezasloužíme si nic dobrého a oni nad námi vyhrají.

Odpovědět


to Rdi Dlo

Ondi Vo,2015-08-08 03:01:52

Děkuji za informativní příspěvek, se kterým víceméně vyjadřuji souhlas.

Křesťanství, jako náboženské ideologii přisuzuji také snahu o pozitivní vývoj a fungování společnosti. Faráři na dědině byli určitě potřební jako psychologové podporující určitou část obyvatelstva ve zvládání útrap života, jako byly třeba ztráty milované osoby a nebo i neúroda, utrpení, nehody, neštěstí a choroby. Ono toho bylo zajisté víc a když farář stál za to, tak fungoval do určité míry i jako smírčí soudce a prostředník k majiteli vesnice.

Jediný problém vidím ve formování ovčí nátury farníků, k nekritičnosti a poslušnosti.

Jsem zastánce sekularizmu a preferoval bych pozměnit status církví na kluby, spolky a zájmové kroužky, na nevýdělečné organizace.

Odpovědět


Re: to Rdi Dlo

Rdi Dlo,2015-08-08 12:24:25

Trochu pozdě, finanční a kapitálová moc církví je tak obrovská, že se finanční magnát těžko dobrovolně změní v provozovatele ztrátového klubu.

S Vaší představou role venkovských farářů naprostý souhlas. Nejúspěšnější léčitel minulého století páter Ferda nejenže léčil bez ohledu na víru, ale štval biskupa Hloucha (tzv. otec Prdelka) názory, že do nebe mohou i zvířata či tím, že zločinem = hříchem je i skutek vzniklý hloupostí. Tím se přiblížil protestantskému pojetí.
Byl vytěžován agentem KGB Rejdákem a názory na něho jsou zkresleny knihou právě tohoto Rejdáka, který byl ostudou české akademické obce.

Bohužel v oficiální církvi po Ferdovi neštěkne ani to zvířátko, které určil do nebe.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Smutné

Majka Kratka,2015-08-08 09:28:25

jj. Souhlas.
Jen by mne zajímalo, proč obyčejní kněží, kteří z restitucí nic mít nebudou, a ví jak jim to u veřejnosti škodí, se k nim nevyjadřují podobně jako Vy.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Smutné

Rdi Dlo,2015-08-08 12:11:10

To je jednoduché.
Když papež vyhlásil celibát (u nás postihlo např. manželství kanovníka Kosmase), nikde nebyl formulován a ani dodnes není zákaz sexuálního života kněží. Ten platí jen pro mnichy a jeptišky.
Celibát je neplatnost majetkových převodů mezi farářem a jeho družkou a dětmi. Tedy církvi šlo vždy hlavně o majetek. A jde dodnes.

Vaši "obyčejní faráři" v našich podmínkách neexistují, vědí velmi dobře, komu vděčí za obročí a kdo neposlouchá, má dost krutý osud. Přečtěte si pamflet "Antiratzinger" o množství exkomunikovaných či odsouzených k mlčení ještě v moderní době.
Tzv. obyčejní faráři vznikli ve 20. letech v Belgii, byli to kněží provádějící pastoraci ve fabrikách a sami byli dělníci v těchto fabrikách. Církev je za Hitlera s radostí obětovala.
Nepřipomíná Vám to obětování tzv. podzemní církve za komoušů po pádu bolševismu u nás?

Další pokus sjednocení katolicismu s marxismem byl v 60. letech v Jižní Americe, vše zuřivě a krvavě pronásledováno establishmentem a církevními špičkami. Současný papež je obviňován, že ve své diecézi nejenže pronásledování venkovských levicových kněží nebránil, ale několik jich sám svým udáním vydal soldatesce junty.

Prachy jsou příjemné pro každého papaláše, lhostejno zda světského či duchovního a pro jejich udržení udělá cokoliv.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Smutné

Heinrich Freitag,2015-08-08 18:38:32

Otazka celibatu byla definitivne vyresena na Tridentskem koncilu. Od te doby o celibatu a jeho ucelu neni pochyb.

Otazka cirekvnich restituci je slozitejsi. Komu vsak stat zabavil majetek, ten ma svate pravo na to, aby jej dostal zpet a to vcetne pamatek i umeleckych del.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Smutné

Rdi Dlo,2015-08-09 06:57:22

Tak jaký je podle vás účel celibátu? Nesexovat nebo nesmět majetek odkazovat družce i dětem? Nebo máte jiné zdůvodnění "o kterém není pochyb"?

Církev žádný majetek neměla od dob Josefa II., po jakém státu chcete ten majetek vaším "svatým právem" navracet?
Veškerý církevní majetek byl spravován různými spolky zřizovanými státem v dobách Rakouska a později Rakouska-Uherska. Za všechny např. církevní matice.
Pokud bolševík církvím něco opravdu sebral, byly to budovy řádů. A to si ani netroufl je vymazat z katastru, prostě jejich budovy užíval a s bolševíckou zlobou je devastoval.

Mimo hru: cisterciáci mermomocí chtěli vrátit klášter Zlatá koruna. Když ho dostali, s hrůzou si spočetli, že pár korun ze vstupného jim nezaplatí více než elektřinu a že na údržbu budov nezbyde. Potichu ho státu zase vrátili. Jaká je v tomto případě z mnoha dalších (např. přesun děkanského kostela v Mostě) role státu?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Smutné

Honza Kohout0,2015-08-10 16:12:18

To, jestli šlo o majetek státu, je nejasné. Víte vůbec, jak vypadal tehdejší právní řád? Řekněme v době baroka, kdy spousta nemovitého majetku vznikla? Jak vypadal "katastr"?

Je zajímavé, že s vrácením kostelů (které znamenají pouze náklady) náš stát žádné problémy neměl. Vracet to, co vytvářelo zisky (např. lesy) trvalo o dvacet let déle. Chucpe.

Náklady na tyto restituce jsou mimochodem řádově (doslova) menší než dotace na ten bordel na polích (tím myslím jak žlutý, tak stříbrný (FVE)). Ale všichni vidí jen jedno.

@ Honza

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Smutné

Rdi Dlo,2015-08-10 18:26:54

Tedy Honzo, já si už myslel, že nikdo nenapíše a vše uzavřeno inteligentními čtenáři. Mezi ně fakt nepatříte. No dobře, mýlím se; katolicky mekáš své nesmysly. Netřeba mluvit o baroku, je to zcestné. Baroko po právní stránce neexistuje.
Ale pokojně a historicky:
1/ Ano, právní řád Rakouské říše v době Josefa II. zrušil nevolnictví a povolil všechna vyznání. Zároveň zrušil majetek církve mimo školské, nemocniční a obecně užitečné řády.
2/ Vracení lesů je totální nesmysl, byly zabaveny podle 1. Masarykovy pozemkové reformy.
3/ Kostely jsou dnes vraceny naprosto zcestně, přé jsou podle církevního práva vlastněné SVĚTCEM, dále zřizovatelem (obec-šlechtic-církevní řád) a nikdo dost dobře neví, kde je rozumná hranice.
´Di do ....le Honzo se svými plky!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Smutné

Rdi Dlo,2015-08-10 18:48:58

Tedy Honzo, já si už myslel, že nikdo nenapíše a vše uzavřeno inteligentními čtenáři. Mezi ně fakt nepatříte. No dobře, mýlím se; katolicky mekáš své nesmysly. Netřeba mluvit o baroku, je to zcestné. Baroko po právní stránce neexistuje.
Ale pokojně a historicky:
1/ Ano, právní řád Rakouské říše v době Josefa II. zrušil nevolnictví a povolil všechna vyznání. Zároveň zrušil majetek církve mimo školské, nemocniční a obecně užitečné řády.
2/ Vracení lesů je totální nesmysl, byly zabaveny podle 1. Masarykovy pozemkové reformy.
3/ Kostely jsou dnes vraceny naprosto zcestně, přé jsou podle církevního práva vlastněné SVĚTCEM, dále zřizovatelem (obec-šlechtic-církevní řád) a nikdo dost dobře neví, kde je rozumná hranice.
4/ V Budapešti mají Maďaři pomníky hraběte Sechény, který zachraňoval topící se na lodi při povodni. Bez ohledu na vyznání.
5/ ´Di do ....le Honzo se svými plky! Zkus někoho zachránit a pak můžeš něco říkat.

Odpovědět


účel celibátu

Ondi Vo,2015-08-10 16:12:59

je oficiálně v nerozptylování kněze světskými problémy spojenými s obživou kupy vlastních děcek a k eventuelnímu snížení autority a žádostivosti omanželkovaného kněze ve společnosti pobožných farnic.
Zkrátka je kněz virtuálně k mání a farnice - hlavní motor pobožnosti obce - si ho předcházejí a hýčkají, aniž by bylo oficiální podezření ze sexuálních motivací.

Si myslím, že to dobře vymysleli a že to ve Středověku mělo své opodstatnění. Dnes je jiná doba a praxe ukazuje, že omanželkovaný kněz není problematický. Jenže KC je konzervativní a celibátu se drží ... do teďka, ale určitě ne věčně.

Odpovědět


Re: účel celibátu

Rdi Dlo,2015-08-10 17:46:57

Ano souhlasím, děkuji za historický rozhled.
Problém je dodnes právě v tom dědění majetku-co je církve a co konkrétního faráře.
Perlička ze 70. let na zasedání okresního církevního tajemníka v JČ: Body bla, bla, bod x: manželské přídavky pánům farářům pro jejich manželky a děti.
Tedy realita byla vždy jiná než teorie a bolševík to (se značnou zlomyslností) vypíchnul.

Odpovědět


Re: Re: Re: Smutné

Palo Priezvisko,2015-08-08 02:11:58

Ako pises, zakaz by urcite nepomohol. Nieco by ale mohla pomoct vyucba kritickeho myslenia na skolach.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Smutné

Milan K,2015-08-08 13:36:48

K výuce kritického myšlení dojít nemůže, tady nemůže, může, může být i světový mír a všichni se můžou mít rádi :)

Odpovědět


Re: Smutné

Honza Kohout0,2015-08-10 16:01:26

Zdravím,

krásná ukázka míchání příčin a důsledků. Standardní zbytky ze 40 let výuky komunistické ideologie.
Římská říše fungovala prakticky využíváním otroků z expanze. Ve chvíli, kdy došli noví otroci, začaly ekonomické problémy. Křesťanství bylo zrovnoprávněno právě kvůli silné organizaci - císaři doufali v posílení integrity rozpadající se říše. Ta se rozpadala již několik staletí před tímto zrovnoprávněním.
Mimochodem, "demokracie" v antickém Řecku ani Římě (tam zvlášť) nebyla žádná idyla, ale tvrdé otroctví. Demokracie to byla pouze pro svobodné občany, otroků se to nijak netýkalo. Římská res-publica, věc veřejná, taky zemřela chvíli po narození Krista (a ekonomicky byla taky založena na otroctví).
Romantická idealizace antiky je nesmysl, naprostá většina obyvatel byli otroci bez jakýchkoliv práv. Pokud ale považujete otroctví za ideál, proti gustu, žádný dišputát.

Dlužno dodat, naprostá většina technických znalostí přetrvala v klášterech, a kláštery jako centra znalostí fungovaly (i přes snbahu o likvidaci) ještě v 19. století - co si myslíte, že byl Mendel? Univerzitní profesor na MZLU?

@ Honza

Odpovědět


Re: Re: Smutné

Rdi Dlo,2015-08-10 21:08:24

Naprostý blábol!
Tento Honza si vyzobává jen co chce. Římští císaři rozhodně nepotřebovali křesťany, stačila jim pevná organizace.
O demokracii žádná, to jsem nikde nepsal.
O kulturním přínosu klášterů jsem psal bez vašich ideologických blábolů.

Odpovědět

Dotaz

Rdi Dlo,2015-08-07 13:26:25

Šel někdo dále a objasňoval nutkání k sebeodměňování dopaminem ve vztahu DDR4/DRD4 na příkladu promiskuitních či alkoholických pacientů?
Pár drobností:
1/ Aristotelés zemřel -322, nebyl současníkem Krista.
2/ Výraz "ho zoon" je korektněji překládán jako "živočich", ne jako "zvíře".

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakceZásady ochrany osobních údajů webu osel.cz