Konsensus klimatologů na špatném základě?  
Většina klimatologů zastává názor, že lidmi produkovaný oxid uhličitý má na klima velký vliv a že jeho masivní produkce už začala Zemi nebezpečně oteplovat. Ti, co jsou jiného názoru, jsou v těžké defenzivě. Možná právě jako reakce na nejnovější počin australského výzkumnického dua na jejich podporu, začal sociálními sítěmi kolovat vtip: "Co vznikne, když se spojí bioložka s matematikem? "No přece noční můra klimaalarmistů".
Svante Arrhenius, švédský fyzik a chemik, jeden ze zakladatelů fyzikální chemie v roce 1895 předpověděl vliv oxidu uhličitého vznikajícího spalováním uhlí, na oteplování celé planety. Arrheniusovi byla za elektrolytickou teorii disociace udělena Nobelova cena. Svou autoritou nobelisty se posléze zasadil o zřízení Státního institutu pro rasovou biologii propagujícího eugeniku.
Svante Arrhenius, švédský fyzik a chemik, jeden ze zakladatelů fyzikální chemie v roce 1895 předpověděl vliv oxidu uhličitého, vznikajícího spalováním uhlí, na oteplování celé planety. Arrheniusovi byla za elektrolytickou teorii disociace udělena Nobelova cena. Svou autoritou nobelisty se posléze zasadil o zřízení Státního institutu pro rasovou biologii propagujícího eugeniku.

IPCC, neboli Mezivládní panel pro změny klimatu, je asi nejznámější instituce formující veřejné mínění ve smyslu oteplování planety. Důvěru nabyla udělením Nobelovy ceny. Autority jako Al Gor a Rádžéndra Pačaurí z ní udělali mezinárodně uznávanou instituci sloužící vládám svými zprávami jako politické poradenství s dalekosáhlými důsledky na ekonomiku. Ze zpráv IPCC opakovaně zaznívá, že oteplení je jednoznačné, je způsobeno antropogenní činností a že za to může produkce skleníkových plynů. Má jít o konsenzus tisíců vědců. Dvojice Australanů si z věhlasu instituce moc nedělá. V duchu hesla nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme prohlašují, že argumentační pyramida IPCC stojí na špatném základě. Těmi kveluranty jsou bioložka Jennifer Marohasy a počtář John Abbot. Výsledky získané pomocí "neural network technology", o nichž si myslí, že je k takové kritice Panelu opravňují, uveřejňuje nejnovější číslo časopisu GeoResJ. Praví tam doslova, že globální oteplování je "téměř zcela přirozené".

Co je "neural network technology"

Zjednodušeně řečeno, forma umělé inteligence, která umí pracovat s velkými datovými soubory, hledat v nich zákonitosti (učit se), a pak pomocí algoritmů předpovědět, jak se systém bude dál chovat. Jde o sofistikovaný model prognózování, jemuž "modelem stálo" lidské myšlení a zpracovávání dat naší neuronovou sítí (odtud má název). Metoda si úspěšně razí cestu do celé řady přírodovědných disciplín a  stále častěji se uplatňuje i při věštění mnohem praktičtějších záležitosti lidské činnosti.


John Abbot, matematik. Z teplotních řad zpracovaných metodou neuronových sítí mu vychází, že Zemi provází přirozené výkyvy doprovázené teplotními oscilacemi a ty lze místně stanovit a podle nich prognózovat další vývoj. Klimatologové z IPCC oponují tvrzením, že chování Země takovým periodickým stavům prakticky nepodléhá. (Foto: Institute of Public Affairs, Melbourne)
John Abbot, matematik.
Z teplotních řad zpracovaných metodou neuronových sítí mu vychází, že Zemi provází přirozené výkyvy doprovázené teplotními oscilacemi a ty lze místně stanovit a podle nich prognózovat další vývoj. Klimatologové z IPCC oponují tvrzením, že chování Země takovým periodickým stavům prakticky nepodléhá. (Foto: Institute of Public Affairs, Melbourne)

Kdo jsou Marohasy a Abbot?

John Abbot je matematik specializující se na strojové učení umělých neuronových sítí. Jejich využitím se prosadil jako burzovní expert předvídající chování akciových kurzů.

Jennifer Marohasy je bioložka, která obhájila doktorát na University of Queensland. Zastávala řadu funkcí a  spolu s Abbotem si nedávno přibrala měsíční předpovědi srážek. Jejich předpovědi pro jednotlivé oblasti Austrálie jsou údajně spolehlivější než ty, které vydává Australien Bureau of Meteorology.


Co australští kverulanti kritizují nyní?

Je toho víc. Například, že vliv oxidu uhličitého, který nastínil Svante Arrhenius, byl už před těmi více než 120 lety, přeceňován. Což by ani tak nevadilo, kdyby toto nadhodnocení nepřetrvalo v modelech počítačové simulace dodnes a kdyby tyto simulace nebyly základem moderní klimatické vědy. Přitom ani nevíme, jak to s tím CO2 ve skutečnosti je. A nevíme to proto, že klíčové experimenty nebyly nikdy provedeny.

 

Jennifer Marohasy, bioložka  s doktorátem na University of Queensland a řadou publikací z práce v terénu v Africe a na Madagaskaru. Do roku 2008 zastávala funkci ředitelky australské nadace pro životní prostředí.  (Kredit: J.M.)
Jennifer Marohasy, bioložka  s doktorátem na University of Queensland a řadou publikací z práce v terénu v Africe a na Madagaskaru. Do roku 2008 zastávala funkci ředitelky australské nadace pro životní prostředí. (Kredit: J.M.)

Je nabíledni, že takové osočení dané písemně ve vědeckém časopise, které většině klimatologů vzkazuje, že jejich konsensus má chybný základ a jimi vybudovaná stavba je špatná už od samé podstaty, brzo ponese své ovoce. Autoři se k takovým výrokům odhodlali na základě výsledků modelování, kterým se jim na teplotních řadách daří ve vybraných lokalitách velmi slušně "trefovat" do skutečně naměřených teplot.

 

Čím se jejich práce liší?

První rozdíl je v přístupu k datům, s nimiž klimatologická obec pracuje. Australané rovněž vycházejí z dat, které již dříve sestavili jiní autoři, jen s nimi nejprve provádějí jakousi rozborku a sborku. U  teplotních řad z doby před 2000 lety samozřejmě nejde o teploměrem naměřené hodnoty, ale o odvozené teploty z jiných měřitelných přírodních charakteristik. Charakteristik, které ale na teplotě úzce závisí. Například výskyt a skladba pylu, síla stromových letokruhů, skladba jader korálů, "letokruhy" krápníků,...

 

Většina klimatologů zastává názor, že lidmi produkovaný oxid uhličitý má na klima velký vliv a že jeho masivní produkce už začala Zemi nebezpečně oteplovat. Ti, co jsou jiného názoru, jsou v těžké defenzivě. Možná právě proto, jako reakce na výsledky nejnovější australské studie, začal sociálními sítěmi kolovat vtip: "Co vznikne, když se spojí bioložka s matematikem? "No přece noční můra klimaalarmistů".
Většina klimatologů zastává názor, že lidmi produkovaný oxid uhličitý má na klima velký vliv a že jeho masivní produkce už začala Zemi nebezpečně oteplovat. Ti, co jsou jiného názoru, jsou v těžké defenzivě. Možná právě proto, jako reakce na výsledky nejnovější australské studie, začal sociálními sítěmi kolovat vtip: "Co vznikne, když se spojí bioložka s matematikem? "No přece noční můra klimaalarmistů".

Takto získaným datům (teplotám) se říká proxy data a proxy teploty. Marohasy s Abbotem datové řady, z nichž vychází i prognostické modely IPCC, ošetřili podle nejnovějších poznatků botaniků, expertů na mořskou faunu a flóru, chemiků, fyziků,...  a vybrali z nich pro konkrétní oblasti ty, které v daných lokalitách mají nejvyšší vypovídací schopnost. 
Druhým rozdílem je metoda zpracování proxy teplot. Australané nepracují s "globalitou", ale i své prognózy omezují "místně". Ve své práci například uvádí: Historické profily naznačují, že před industrializací došlo k oscilacím až do přibližně 1 °C na obě strany průměrné hodnoty a to trvalo až do 20. století. Proxy měření založená na stromových kruzích z Nového Zélandu ukazují, že teploty přirozeně kolísaly v pásmu 2 °C. Ale proxy data v intervalu let 1880 až 1940 dokládají výrazné ochlazení v této oblasti. To je v rozporu s globálními trendy IPCC, ale je to v naprostém souladu s proxy daty a děním ve východní a jihovýchodní Austrálii.

 

Australané se svými kolegy z IPCC neshodnou na ničem. Zatímco Abbotovi vychází, že pokud by se v atmosféře množství CO2 zdvojnásobilo, mohlo by se oteplit maximálně o  0,6 °C. Mezivládní panel pro změnu klimatu prognózuje 1,5 °C až 4 °C.
Australané se svými kolegy z IPCC neshodnou na ničem. Zatímco Abbotovi vychází, že pokud by se v atmosféře množství CO2 zdvojnásobilo, mohlo by se oteplit maximálně o 0,6 °C. Mezivládní panel pro změnu klimatu prognózuje 1,5 °C až 4 °C.

Vstupní data, s nimiž australská dvojice operovala, jsou veřejně dostupná a pracuje s nimi i "konkurence", ale jak se říká, když dva dělají totéž, nemusí ještě být výsledek tentýž. Vybrané teplotní řady a technika zpracování dat metodou neuronových sítí poskytla pro dané lokality předpovědi vývoje teplot, které jsou překvapivě odpovídající skutečnosti. To je podle autorů studie důkazem, že teploty, které měříme v současnosti, odpovídají teplotám cyklickým a zákonitým.

 

Takové tvrzení je ale v rozporu s konstatováním  hlavního klimatologického proudu přistupujícího k modelování z pozice "General Circulation Models". Z těch totiž vyplývá, že si za většinu nedávného globálního oteplení můžeme sami.

Oba názory najednou platit nemohou. Australanům, jak se zdá, hraje do karet realita středověku. V době mezi lety 986 až 1234 byly teploty zhruba stejné, jako jsou dnes. A tehdy ještě nemohl být na vině oteplování průmysl. Lidstva také ještě tehdy nebylo tolik, aby planetu dýcháním a pšoukáním oteplilo.

 

Australané v právě nyní vydané publikaci na podporu své teorie uvádějí i další argumenty. Pokud se například jako referenční vezmeme rok 1998, tak se už řadu let ochlazuje a ne otepluje. Pokud se zvolí rok 2002, tak zase nesedí předpoklad, že by teplotu řídil uhlík (CO2) přítomný v atmosféře. To, že globální teplotní průměry po roce 1980 klesají, se shoduje s tím, co Australanům z vložených dat nasimuloval počítač - zpomalení růstu teplot (viz přiložený graf).

Závěr autorů publikace proto zní: Čeká nás to samé, k čemuž v minulosti vždy došlo, a to je pokles teplot.


To, že autoři nynější zprávy v klimatických změnách nespatřují nic neobvyklého, je v rozporu s tvrzením mnoha výzkumnických celebrit, a tak prohlášení nemohlo zůstat bez odezvy. Článek je podle některých brak a neměl být ani publikován. Ti, co jej recenzovali, se zase ohrazují, že na něm neshledali nic zavádějícího. Očekává se, že se brzo vyrojí stovky článků, v nichž hlas kverulantů zcela zapadne. Nakolik si jejich nynější informace zaslouží pozornost, si netroufáme posoudit. Oponenti Marohasy a Abbota jim vytýkají, že ze stovek do svých výpočtů vybrali jen šest proxy teplotních řad a že taková selekce je neopodstatněná. Autoři na svou obranu argumentují zase tím, že volili pro konkrétní místa ty nejvěrohodnější údaje.


Nevraživost obou táborů se odvíjí od chvíle, kdy se Abbotovi podařilo zpochybnit argumenty australského Ministerstva pro změnu klimatu, jehož podklady posloužily k zavádění daňové reformy. Abbota tehdy zarazila neprůhlednost zpracování dat. Jeho snahy dobrat  se informací se nesetkávaly s pochopením. Ačkoli šlo o programy hrazené vládou (z daní), výzkumníci a instituce dělali mrtvého brouka a podat bližší informace o Australském programu vědy o klimatických změnách (ACCSP) odmítaly. Teprve až po odvolacím řízení sepsaným právníkem, kdy se k věci musel vyjádřit komisař pro informace, v jehož náplni práce je kontrola a uplatňování vynakládání státních prostředků ve veřejném zájmu a který má dbát na dodržování zákona, k němuž se vláda zavázala (Freedom of Information Act  - zákon o svobodě informací), se podařilo argumenty institucí operujících tvrzením, že jde o jejich duševní vlastnictví, vyvrátit.

 

Jeden z celé řady grafů, na nichž Marohasy s Abbotem dokazují svou pravdu. Záznam proxy teplot (modrá) a ANN projekce pro severní polokouli (oranžová). Neuronovou síť "vyškolili" v období  50 až 1830. Tedy před průmyslovou revolucí. Další pokračování oranžové křivky po roce 1830 už je počítačová "předpověď". Ta věrně kopíruje modrou naměřenou realitu teplot po roce 1830. Protože je předpověď prakticky shodná s realitou, graf nepodporuje tvrzení klimatologů, kteří vzestup teplot připisují vlivu člověka a jím produkovaných skleníkových plynů. Teploty na severní polokouli by se pravděpodobně vyvíjeli stejně i kdyby průmyslová revoluce neproběhla. (Kredit:  Abbot, 2017)
Jeden z celé řady grafů, na nichž Marohasy s Abbotem dokazují svou pravdu. Záznam proxy teplot (modrá) a ANN projekce pro severní polokouli (oranžová). Neuronovou síť "vyškolili" v období 50 až 1830. Tedy před průmyslovou revolucí. Další pokračování oranžové křivky po roce 1830 už je počítačová "předpověď". Ta věrně kopíruje modrou naměřenou realitu teplot po roce 1830. Protože je předpověď prakticky shodná s realitou, graf nepodporuje tvrzení klimatologů, kteří vzestup teplot připisují vlivu člověka a jím produkovaných skleníkových plynů. Teploty na severní polokouli by se pravděpodobně vyvíjely stejně, i kdyby průmyslová revoluce neproběhla. (Kredit: Abbot, 2017)

Původní rozhodnutí o nevydání podkladů tak muselo být zrušeno a Ministerstvo pro změnu klimatu bylo donuceno jít s pravdou ven. Asi nepřekvapí, že ve financování 160 klimatologů a meteorologů, kteří materiál pro vládu připravovali, vyšly najevo "významné účetní nesrovnalosti ve výši 10 milionů dolarů". Stalo se tak veřejným tajemstvím, čím že to byli výzkumníci motivování, aby hodně ze svých výzkumných snah směrovali ke "správné" formulaci výsledků.

Kverulanti v souvislosti s touto kauzou upozorňují ještě na něco. A sice, že se tehdy jednalo o modelování technikou General Circulation (GCM) a že stejným modelem se argumentuje v propojení globálního oteplování s emisemi skleníkových plynů i dnes. Asi se nemůžeme divit, že si Abbot z vládních institucí a jejich modelů posléze "vystřelil". Veřejnost se tak dověděla, že použité metody mají pramalou vypovídací schopnost, neboť s mnohamilionovými investicemi se jim nepodařilo zlepšit ani  dlouhodobou předpověď dešťových srážek. Doložil to vypracováváním vlastních předpovědí, které byly realitě blíž. Kromě mírně otřesené reputace Bureau of Meteorology, se ale nic jiného nestalo. Ostatně, vládní opatření mezitím stejně už byla přijata.

 

Nynější  "Marohasy - Abbot kauza" také začíná nabírat pěkně na obrátkách. Obě strany sporu již mají své zastánce a odpůrce. Komentáře laiků, jak to bývá jejich zvykem, jsou zmatené a nekonkrétní. Jedni namítají, že klimatologie, to prý jsou také větry a u těch vždy platilo kam vítr, tam plášť. Jiné se spíše orientují na domácí záležitosti protinožců a vyzdvihují kognitivní schopnosti vačnatců. Volně přeloženo: "I kangaroo ví, že proti větru se nedá".

 

Video:  Úřad Meteorologie byl načapán při drobných "podvůdcích". Upravoval záznamy teplot - odstraňoval ze souborů ty nízké. V záznamu televize Sky News pořízeném začátkem tohoto měsíce se uvádí, že Úřad věcí veřejných (Institute of Public Affairs) požaduje provést v Úřadu meteorologie (Bureau of Meteorology) veřejnou kontrolu nezávislou komisí.

 


Literatura

John Abbot, Jennifer Marohasy.: The application of machine learning for evaluating anthropogenic versus natural climate change, GeoResJ (2017). DOI: 10.1016/j.grj.2017.08.001

Abbot, J. & Marohasy, J. 2017. Application of artificial neural networks to forecasting monthly rainfall one year in advance for locations within the Murray Darling Basin, Australia, International Journal of Sustainable Development & Planning. Volume 12, Pages 1282-1298. 
Jennifer Marohasy.: Most of the Recent Warming Could be Natural, IPA 2017.

 


 

 

Zde budeme po jistou dobu doplňovat odkazy na články, které reagují na kontroverzní Abbotův článek


Jedna z kritick Australanů z pera Grahama Readfearna vyšla v Guardienu. Kromě dalších věcí autorům  vytýká, že udělali dalekosáhlé závěry z extrapolace krátkých časových úseků. Podrobnosti zde.

 

Richard Morris:  New research shows the climate is changing as expected regardless of any interference from man. Why are people insistent on man-made global warming? Quora, 2017  zde.

Datum: 28.08.2017
Tisk článku

Související články:

Vědci z tábora klimaskeptiků jsou (prý) méně důvěryhodní     Autor: Dagmar Gregorová (30.06.2010)
Šéf IPCC: „Od médií zachovejte odstup“     Autor: Dagmar Gregorová (19.07.2010)
Kam se ztratil oxid uhličitý?     Autor: Karel Drábek (12.10.2011)
Když bývalo na Zemi tepleji, životu to svědčilo     Autor: Josef Pazdera (05.09.2012)
Zastavila by hurikán jaderná bomba?     Autor: Stanislav Mihulka (30.10.2012)
Tmavnutí ledu v Grónsku je dílem slepnoucích satelitních přístrojů     Autor: Josef Pazdera (03.11.2015)Diskuze:

CO2

Josef Šoltes,2017-08-30 23:33:49

Osobně si myslím, že se význam CO2 značně přeceňuje a že bychom měli naše síly napřít trochu jinými směry. Životní prostředí poškozují mnohem více úniky chemikálií, jedy vypouštěné z výfuků aut (ty obvzláště ve městech), intenzivní chovy apod...

Odpovědět


Re: CO2

Jan Omasta,2017-09-03 16:06:10

Je to tak. Životní prostředí trápí úniky jedů, ale jiné než vy říkáte. Chemické látky jsou neškodné, ty se časem rozkládají. Ale zamoření těžkými kovy se se neustále zvyšuje. Například koncentrace kadmia, jedu, který je limitujícím faktorem přežití, se za 30 let zdvojnásobila. Kadmium je ve všem, co se vyrábí z uhlí a ropy. Je součástí zinku. Dostává se do životního prostředí z budov a z různých výrobků vyhozených na smetiště.

Jediným způsobem, jak zastavit zamořování planety, je snižování obyvatelstva. U nás by měl být zaveden systém 1 dítě a dost. Když ne, statisícová pokuta nebo nucený potrat. Jen plátci daní, tj. pracující by směli mít libovolný počet dětí. Čecháčci jsou takoví, že co je zakázané, to chtějí, takže by to mělo i výchovný efekt. Snem mnoha lidí by se stalo pracovat, platit daně a mít 4 děti.

Odpovědět

Priznivci a odpurci

Jaromir Mrazek,2017-08-30 13:45:53

Navrhuji vymazat cely puvodni text, nechat obrazky a misto neho dat jen odpoved pana Wagnera.

Nebo to udelat jinak:

Nazev: Sporne pouziti AI pro predikci globalnich teplot

Abstrakt: Lze ze semiperiodikych hodnot v intervalu (-0.6, 0.6)C na ose cca (0,pi) ziskat pomoci neuronove site ziskat extrapolaci nahly narust teplot?

Result: Nelze, sit udela to, co ocekava vase oko - http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S2214242817300426-gr12.jpg - mate diru, tak musite udelat vrsek. Nepredpovite g.otepleni, takze uspech bude, kdyz nepredpovite ochlazeni. To se pani biolozce podarilo.

Nevime nic, jsou za tim prachy a politika - to uz slysime prilis casto. Sorry jako Osle.

Odpovědět


Re: Priznivci a odpurci

Jakub Navrka,2017-08-30 14:03:19

To já bych vymazal nejen tento článek, ale úplně všechny články. A nechal bych tam jen ten jediný od pana Jaromíra Mrázka: "Lovec exoplanet Kepler pozoroval rázovou vlnu."
Sorry pane Mrázku :)

Odpovědět

Pravda

Miroslav Polák,2017-08-30 08:20:35

Nejhorší na tom celém je, že by mohl mít Václav Klaus a Donald Trump pravdu:)

Odpovědět


Re: Pravda

Petr Kr,2017-08-30 09:52:20

Alespoň v něčem, co je ANO nebo NE.

Odpovědět


Re: Pravda

Jan Omasta,2017-09-03 15:49:11

Klaus a Trump pravdu mají. Četl jsem Klausovy články o teplotních výkyvech. teď přicází malá doba ledová a zároveň minimum 50 letého cyklu, který závisí na teplotách moří.

Co by mělo být nejhoršího na tom, že má Klaus pravdu. Asi jen to, že jako demagogovi nevyhovuje, že nemáte pravdu. Ale normální myslící člověk se raduje, že kysličník uhličitá nemá vliv na teplotu a tudíž se nám nic nestane.

Horší věc než kysličník uhličitý je čím díl se zvyšující produkce odpadů, jedů a těžkých kovů do životního prostředí. Budou se muset snižovat stavy lidí, protože nákladnost života v otráveném světě se bude tak zvyšovat, že to prostě nepůjde utáhnout, a lidi se budou muset posílat dříve do "věčných lovišť". Ne až když jsou postižení demencí, neumí se vlastními silami najíst a zajít si na záchod.

Odpovědět

Reálná informační hodnota rozebíraného článku je malá

Vladimír Wagner,2017-08-29 22:58:58

Článek Abbota a Marohasyové má poměrně spornou metodiku a jimi uváděné interpretace jsou na vodě. Na základě vybraných šesti proxy teplotních řad udělali rozbor získaného průběhu teplot pomocí programu založeném na umělé inteligenci. A z toho se pokusili o extrapolaci průběhu teplot do budoucna. Taková analýza ovšem zachytí pouze periodické nebo dlouhodobé trendy. Nezachytí vliv jevů, které nemají takový charakter. Analyzovaný časový úsek je z hlediska globálního vývoje klimatu krátký a nezachytí ani všechny přirozené periody, o kterých víme. Jejich předpověď funguje trochu na principu pranostik. Na základě předchozích zkušeností se dělají předpovědi, ovšem bez toho, aby se chápaly principy, proč se tak podnebí chovalo.
Na rozdíl od klimatických modelů není založen na fyzikálním pochopení principů ovlivňujících klima. Naopak klimatické modely tyto vlivy i principy, tedy i cykly způsobené pohybem Země ve Sluneční soustavě a periodách v činnosti Slunce, započítává. Pochopitelně mají klimatické modely omezené znalosti a tím i přesnost, ale pořád jde o jinou úroveň pochopení, než metoda Abbota.
V každém případě poměrně brzy uvidíme, kde je realit. Zatímco Abbot a Marohasyová předpovídají nyní
poměrně dramatický pokles teplot, podle klimatologických modelů by měla stoupat. Tak prostě uvidíme.
Realita pochopitelně nebude brát v potaz, kdo a jak silně čemu věří :-)

Odpovědět


Re: Reálná informační hodnota rozebíraného článku je malá

Petr Kr,2017-08-30 07:34:18

ANN umí předpovídat jen to, co se naučila a tak je tento výsledek také zajímavý z toho pohledu, že "vidíme přirozený průběh" (bez vlivu člověka a nových přírodních vlivů).
Není tedy pravda, že zde nejsou zohledněny "principy, tedy i cykly způsobené pohybem Země ve Sluneční soustavě a periodách v činnosti Slunce". Naopak, krátkodobé vlivy by zde být měly. Otázkou je jen kvalita dat. Ale znovu zdůrazňuji, máte pravdu, že ANN nedokáže zajít za hranice, které se nenaučila. Její použití na tento jev je pro mne také málo věrohodný, ovšem skýtá určitý rozměr "přirozena".

Odpovědět


Re: Reálná informační hodnota rozebíraného článku je malá

Mojmir Kosco,2017-08-30 07:39:18

souhlas pokud nebudeme znát příčiny minulých změn klimatu budeme pouze odhadovat. Stále ovšem to vypadá že i na minulé (vic než před 20000 let změny klimatu) mají velký vliv biologické procesy.Astronomické jevy asi budou poslední kapkou ke změně ale sami o sobě nestačí .

K článku bych dodal hlavně nepřizvat žádného klimatologa.Statistika je statistika a může mít cenné udaje.

Nejlepší je ovšem zavírat oči před přímymi důsledky klimatické změny (migrace rostlin,zvířat ... lidí) a říkat, že to neexistuje,protože to tak nemůže být a když si i český sedlák(natož australsky ten teprve nemá s klimatickou změnou vůbec žadné problemi že ) začne stýskat - tak to odrazit a vyvěsit prapor klimaskeptiků a uzavřít se ve své klimatizované kanceláři.

Odpovědět


Re: Re: Reálná informační hodnota rozebíraného článku je malá

Petr Kr,2017-08-30 09:17:19

Souhlasím s vámi. Astronomické jevy samy o sobě nestačí, ale jsou asi nejpodstatnější. Biologické změny je potom pouze odrážejí a jsou druhotné. Problémy nejsou jen neznalost příčin minulých let, ale také neznalost budoucích jevů a pouhý odhad dopadu jednotlivých vlivů (efekt změny daného parametru např. pro změnu teploty). Pokud budeme znát i je (budoucí vlivy a přesněji stanovíme efekty), bude předpověď v klimatizované kanceláři lepší, než věštění a pranostiky ve stínu lípy.
Můj soused loni říkal: "To je vosáků, strašně vos, to bude tuhá zima." A letos zase: "Málo vosáků, bude tuhá zima." Tak čekám, že se to vyplní. Je to starší pán a má zkušenosti. (Jiní věští podle cibule a loni také měla hodně šlupek.)

Odpovědět


Re: Re: Re: Reálná informační hodnota rozebíraného článku je malá

Milan Krnic,2017-08-30 17:05:02

A prý se rojí ptáci k odletu, a zima tedy přijde velmi brzy.
A prý existuje temná hmota a gravitační vlny :)

Odpovědět


Re: Re: Re: Reálná informační hodnota rozebíraného článku je malá

Mojmir Kosco,2017-08-31 07:37:36

To bude jádro pudla s dějin Země máme potvrzeny všechny možné i nemožné (podle dnešních znalostí) verze celoplanetárních klimatických změn od biologickych - kyslík v atmosfeře, ledová planetam, konec prvohor po vnější celosvětová sopečná činost ,asteroid vznik měsíce vetšina techto změn je dána ovšem kombinací obého .Je jasné že klimkatická změna probíhá (ta probíha vždy) teď záleži zda bude rychlá nebo pomalá (obě verze jsou možné) a ta samozřejmě nejjednodušší co za to může .

Takže je jasné klimatická zěna probihá .....
Bude pomalá nebo rychlá ?
Co za to může?
A teprve potom se dozvíme zda dochází k oteplování nebo ochlazování( i když já z praktického hlediska mám jasné oteplování)

Vodní pary nemůžou být modelový skleníkový plyn neboť v atmosfeře jsou jak plusem ta mínusem a z celoplanetrního jsou asi vyvážené

Odpovědět


Re: Reálná informační hodnota rozebíraného článku je malá

Radoslav Porizek,2017-08-31 00:11:11

"V každém případě poměrně brzy uvidíme, kde je realit. Zatímco Abbot a Marohasyová předpovídají nyní
poměrně dramatický pokles teplot, podle klimatologických modelů by měla stoupat. Tak prostě uvidíme."

Moje slova. ;)
Nejak som prehliadol predpoved poklesu teplot, je niekde v clanku uvedena konkretna predpoved?

Odpovědět


Re: Re: Reálná informační hodnota rozebíraného článku je malá

Jan Omasta,2017-09-03 16:11:11

Je zvláštní, že jak zastánci oteplování a vlivu člověka, tak racionálně myslící lidé se shodnou na jednom. Čím více lidí, tím více neblahých zásahů do přírody. Doufejme, že umělá inteligence stavy lidí omezí a také sníží platy, takže lidi nebudou moci tolik nakupovat a produkovat odpadu, ani cestovat, což vede k šíření chorob a cizích živočišných druhů.

Odpovědět


Re: Re: informační hodnota malá - planeta je přetížená

Jan Omasta,2017-09-03 16:33:29

Už 50 let se podnikají kroky na snížení počtu obyvatelstva. S objevem principu stárnutí se na celém světě zavedly potraviny urychlující stárnutí. Ty snižují počty obyvatel o 10% až 20% a v rozvojovém světě i snižují plodnost. Je to dáno jednak toxickým účinkem na pohlavní buňky, ale i zkrácením období plodnosti, protože obyvatelstvo rychleji zestárne a přejde do neplodného období svého života.

Všelijaké viry, AIDS, Ebola, Zika se neosvědčily, protože nedosahují účinnosti klasických potravin urychlujících stárnutí. Problémem je, že se některé potraviny urychlující stárnutí provalily, byl "objeven" jejich neblahý účinek. Na trh přicházejí stále nové a nové tak zvané "superpotraviny", které mají nahradit potraviny urychlující stárnutí, které upadly v nemilost. Vyrábějí se už dokonce potravinové doplňky urychlující stárnutí pro lidi, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví. Tyto potravinové doplňky zažívají obrovskou konjunkturu.

Co si myslíte o potravinách urychlujících stárnutí? Ony na jedné straně zkracují produktivní život (mládí), ale na druhé straně zkracují i útrapy stáří.

Odpovědět

Zdroj?

Radoslav Porizek,2017-08-29 22:18:41

Asi nepřekvapí, že ve financování 160 klimatologů a meteorologů, kteří materiál pro vládu připravovali, vyšly najevo "významné účetní nesrovnalosti ve výši 10 milionů dolarů".

Pozna niekto zdroj (hodnovernost) tohto tvrdenia? Kto nasiel nesrovanlosti a na zaklade coho dospel k tomuto zaveru?

Odpovědět

námitka

Vlastimil Národník,2017-08-29 20:24:45

Pane Florian a v čem nemá autor z rukojmí pravdu? Když citujete, musíte celou větu:
Tzv. skleníkových plynů je celá řada – CO2, metan, oxidy dusíku, oxidy síry, halogeny (fluor a chlor) – a všechny mají v zemské atmosféře minimální zastoupení, které je předurčuje k pouze dílčím a lokálním vlivům na pozemské počasí a podnebí.
Hned to zní jinak, že?
Musíte také nezapomenout na zmínku o vodní páře - nejdůležitějším skleníkovém plynu a jeho působení. Ostatně celý ten článek je určen hlavně těm, kdo toho o příčinách změn podnebí moc neví a lehce se nechá alarmisty ošálit. Pro lidi znalé je mnohem více vypovídající ten druhý článek o Bondově cyklu. Četl jste ho vůbec? (A včíl mudruj...)

Odpovědět


Re: námitka

Florian Stanislav,2017-08-29 21:34:16

Pane Narodniku, zní to stále stejně špatně. Vliv je 9%-26% ze skleníkového jevu, podle vlhkosti, tedy nejvíc kolem pólů atd. Halogeny Cl2 a F2 jsou dvouatomové molekuly, které infračervené záření prakticky nepohlcují podobně jako dusík N2.
O uvedeném článku už diskutovat nebudu, není o čem.

ttps://cs.wikipedia.org/wiki/Bond%C5%AFv_cyklus
Máte na mysli Bondův cyklus v severním Atlantiku, který se na jižní polokouli neprojevuje?
http://www.osel.cz/6695-nezastavitelne-globalni-oteplovani-kazdych-1500-let.html
"Proto o globálním teplotním průměru rozhoduje vývoj ze severní hemisféry."
A je to. Já myslel, že o průměru rozhodují všechna data.

Odpovědět


Re: Re: námitka

Florian Stanislav,2017-08-29 21:38:08

Vliv CO je 9-26%, většina skleníkového jevu je skutečně vliv vodní páry, vliv CO2 je podle vás nevýznamný a dílčí asi jako jakési DPH z ceny, že?

Odpovědět


Re: Re: Re: námitka

Petr Kr,2017-08-30 09:48:34

Souhlasím s vámi při polemice s panem Národníkem, ale pouze bych trošku zpochybnil, jestli se vliv CO2 nezveličuje. Pokud ho bude 2x více, nebude jeho efekt 2x větší. To je jen velmi hrubý odhad. A "my" jsme ho v atmosféře zvýšili o 15%? Tedy jeho efekt 20 bodů (?) ze sta se zvedne hrubým odhadem na 23, reálně však na méně než 22. Je to zásadní? Když na rovníku je jeho efekt dokonce jen 9 bodů ze sta. Zásadní to tedy asi není. Teď je jen otázka, co to udělá? Bude z toho +1°C nebo ...? A způsobili jsme to opravdu jen my lidé? A nebude to kompenzováno jinými vlivy, které by naopak vedly v budoucnu k poklesu teploty? A nebo naopak?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: námitka

Florian Stanislav,2017-08-30 22:45:30

Google, obrázky heslo
greenhouse effect spectrum CO2
třeba
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Atmospheric_Transmission.png/800px-Atmospheric_Transmission.png
http://www.ces.fau.edu/ces/nasa/images/Energy/GHGAbsoprtionSpectrum.jpg
https://www.giss.nasa.gov/research/briefs/schmidt_05/curve_s.gif
https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2011/02/gw-spectrum-summary1.jpg
atd.
Heslo Radiative forcing
Země jako průměr při 288 K vysílá infračervené záření s maximem asi 10,5 mikrometru, kde pohlcování tříatomové molekuly CO2 je zřejmé v tzv. okně vodních par ( heslo vapor window).
Ke zdvojnásobení konc. CO2 , závislost je logaritmická
Přepočet ppm CO2 na radiační působení W/m2
je podle vzorce (delta) F[W/m2]=5,35*ln(ppCO2 aktualní/pp CO2referenční)
, tedy od 1750 do 2012 pro 280/395 ppm bude 1,84 W/m2.
Na povrch země dopadá průměrně 342 W/m2.
nárůst radiačního působení. Pro poměr 380/280 ppm to vychází 1,63 W/m2
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Radiative_forcing
Citlivost na klima atd.
Zvýšení ppm CO2 však přinese nejen radiační působení, ale další oteplení vzhledem ke kladné zpětné vazbě, takže zdvojnásobení ppm CO2 má navýšit teplotu Země asi o 2-3°C.To zásadní je.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: námitka

Radoslav Porizek,2017-08-31 00:03:16

Kokretne akym experimentom bola potvrdena hypoteza o kladnej spatne vazbe teploty?
Nebude to skor naopak, ze od zaciatku storocia nam skutocne teploty unikaju od tych vyspekulovanych 2-3 'C ?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: námitka

Jan Kavalír,2017-08-31 13:10:13

Jeden experiment si můžete udělat i sám. Vezměte bílý a tmavý ručník, ponechte ho na slunci a po nějaké době změřte teplotu pod nimi. Ověříte si tak, že povrch země pokrytý sněhem přijímá méně sluneční energie (a více jí odráží) než tmavší povrch bez sněhu. Jistě uznáte, že při vyšší globální teplotě se sníh udrží na menším povrchu Země a po kratší dobu než při teplotách nižších. Stejné je to s mořskou hladinou s ledem a bez ledu.O dobách ledových jste jistě slyšel.
Jako "klimaskeptik" jistě víte, že nejsilnějším skleníkovým plynem je vodní pára a právě té se v teplejším vzduchu udrží více (viz rosný bod).

Odpovědět


Re: Re: Re: námitka

Milan Krnic,2017-08-30 17:12:56

A máte odhad chyby k těm 9-26%?

Odpovědět

tip na kšeft

Martin Zeithaml,2017-08-29 13:44:29

Protože zdaleka nejvýznamnější skleníkový plyn/aerosol v atmosféře je voda, navrhuji zavést imisní povolenky i na páru, vaříš si kafe - zaplať.

Odpovědět

Oteplování

Pavel Šmatelka,2017-08-29 09:08:30

Zastánci neustálého globálního oteplování nevysvětlili, proč je název Grónska odvozen od "Green land" zelená země, kde žili lidé a věnovali se pastevectví. Dnes to stále ještě s tím pastevectvím v Grónsku moc nevypadá (samý ledovec a na těch tráva neroste), třeba ještě chvíli počkat. V Praze také měli Královské Vinohrady a vinicemi bylo posázeno úbočí Vítkova (dnes Žižkov). Ta réva tam snad dneska již opět roste.

Odpovědět


Re: Oteplování

Tomáš Hluska,2017-08-29 09:38:46

To je celkem jednoduché. Ti, co obsadili Island se chtěli zbavit konkurence, proto svůj ostrov nazvali Ledovou zemí, kdežto tu dál na západě Zelenou zemí.
Kam se asi tak pohrnou migranti? Na Zelenou, nebo na Ledovou zemi?

Odpovědět


Re: Re: Oteplování

Tomáš Hluska,2017-08-29 09:49:40

Tak úplně ne.
Nicméně Grónsko bylo pojmenováno jako Zelená země pro přilákání lidí
https://andreaskluth.org/2010/02/04/the-story-of-iceland-and-greenland/

Odpovědět


Re: Re: Re: Oteplování

Milan Krnic,2017-08-29 17:18:19

"the-story-of-iceland" to přesně vystihuje :)

Odpovědět


Re: Re: Oteplování

Petr Kr,2017-08-29 11:55:46

Kam? Do Británie a Německa.

Odpovědět


Re: Oteplování

Ludvík Urban,2017-08-29 11:49:26

Možná budete překvapen, ale v Gronsku jsou dnes i lesy.
Sice asi jen tři, ale už došlo i na těžbu dřeva. :-)

Odpovědět

12. srpna 2017

František Dobrota,2017-08-29 08:58:43

se v Praze prokazatelně oteplilo a to tak, že hodně.

Odpovědět

Vydělává John Abbot více na univerzitě než na burze? Přiznává a daní své burzovní výdělky řádně bez finančních nesrovnalostí?

Josef Hrncirik,2017-08-29 08:45:57

Předpověděly mu neurony finanční krizi 2008?

Odpovědět

politický problém

Josef Krampl,2017-08-29 08:39:32

globální oteplování, tak jak se podává např. IPCC, je umělý politický problém, nikoliv klimatologický.

Bohužel se hodně "vědců" zaprodalo

Odpovědět

data ktera si sam nezfalsuji

Jan Simacek,2017-08-29 07:39:07

clanek mi vyzniva asi takhle: potvrzovaci oteplovani vzali neprukazna data, trochu s nimi cachrovali a vyslo jim co chteli. ted jsme my vzali ta sama neprukazna data, udelali jsme s nimi jine cachry a vyslo nam to co jsme chteli my! :-D oba tabory tady modeluji naprosto neprozkoumane tisice let stare procesy kde ZALEZI na detailech. takze jasne mozna tahle studie neco malo znamena ale myslim ze na to aby to "otraslo" cimkoli to je malo, spis je to takove akademicke cviceni. ted prijde nekdo jiny a pro zmenu provede s temi daty jine "osetreni" a dojde ke zcela protichudnym vysledkum.

Odpovědět


Re: data ktera si sam nezfalsuji

Pavel S,2017-08-29 18:19:39

Problém není to, že někdo vytváří modely na základě nespolehlivých dat. Problém je v tom, že na základě těchto nespolehlivých dat a nespolehlivých modelů je požadováno, aby se naprosto nesmyslným způsobem překopala energetika a aby se nalily obrovské peníze do černých děr zemí třetího světa a různých podivných organizací. A toto dělají pouze oteplovači.

Odpovědět


Re: data ktera si sam nezfalsuji

Radoslav Porizek,2017-08-29 22:16:20

Ciastocny suhlas.

Ano, je to akademicke cvicenie. Po pravde ma dost prekvapilo, ze Abbot "predpoveda" vyvoj od roku 1830 - nafitovat model tak aby sedel na zname data zas nie je az taky problem. Nech da Abbot predpoved na 20 rokov (odteraz!) dopredu, a potom ju porovname s predpovedou IPCC: kto bude blizsie, ten vyhral.

Na druhej strane, pokial sa tie iste data daju intepretovat rozne, tak IPCC jednoznacne KLAME, ked tvrdi, ze ta ich intepretacia je jedina mozna spravna.

Odpovědět

Oteplování? Ale jděte...

Jan Krásenský,2017-08-28 21:55:40

Ještě v druhé polovině osmdesátých let uvažovali západní levičáci (a "ekologové") o spravedlivějším rozdělení "bohatství" a přišli na to, že zdanění produkce CO2 je tím optimálním způsobem přerozdělování (aniž by si připustili rozpor v tvorbě hodnot). A když si oligarchové (blouzniví "kapitalisté" byli vždy velkými sponzory radikální levice) uvědomili, že by si mohli "něco přivydělat na uhlíkové burze" bylo neštěstí hotovo.

Odpovědět

Držím jim palce.

Vlastimil Národník,2017-08-28 21:02:51

Tady je vše o tzv. globálním oteplování:

http://www.rukojmi.cz/clanky/zahranicni-politika/4224-jak-je-to-s-klimatickymi-zmenami-aneb-strucny-pruvodce-historii-bludu-o-globalnim-oteplovani-a-skutecnymi-pricinami-zmen-klimatu-na-zemi

http://www.osel.cz/6695-nezastavitelne-globalni-oteplovani-kazdych-1500-let.html

Odpovědět


Re: Držím jim palce.

Florian Stanislav,2017-08-29 00:51:04

No, je tam opravdu vše, ale ne vše dobře.Takže je otázka, proč číst bludy o historii údajného bludu globálního oteplování.
http://www.rukojmi.cz/clanky/zahranicni-politika/4224-jak-je-to-s-klimatickymi-zmenami-aneb-strucny-pruvodce-historii-bludu-o-globalnim-oteplovani-a-skutecnymi-pricinami-zmen-klimatu-na-zemi
"Důkazem jsou i změny teplot v našem mírném pásmu v průběhu roku, kdy se vzdálenost Země od Slunce průběžně mění – v létě je nejblíž a je tepleji, v zimě je dál a je chladněji, přičemž kolísání vzdálenosti od Slunce nedosahuje ani 1%."
V zimě je severní polokoule blíž ke Slunci. Roční období jsou dána sklonem osy zemské rotace k ekliptice. Vzdálenost Země Slunce je 147 mil. km až 152 mil.km, tedy kolísá asi o 3%.
Článek píše :"Tzv. skleníkových plynů je celá řada – CO2, metan, oxidy dusíku, oxidy síry, halogeny (fluor a chlor)"
V atmosféře není podstatný skleníkový plyn chlor a fluor už vůbec ne, ale stopová množství silně skleníkotvorných freonů, např. CCl2F2.

Odpovědět


Re: Re: Držím jim palce.

Milan Krnic,2017-08-29 17:26:05

A co certifikáty od těch měřidel, máte? :-)

Odpovědět


Re: Re: Držím jim palce.

Rastislav Rechtorik,2017-08-31 14:35:33

Haha, to si snad robi srandu. Ze pre severnu pologulu plati, ze v lete je slnko paradoxne dalej a v zime blizsie a rozdiel teplot sposobuje uhol pod akym dopada ziarenie je ucivo zakladnej skoly.

Odpovědět


Re: Re: Držím jim palce.

Rastislav Rechtorik,2017-08-31 14:35:34

Haha, to si snad robi srandu. Ze pre severnu pologulu plati, ze v lete je slnko paradoxne dalej a v zime blizsie a rozdiel teplot sposobuje uhol pod akym dopada ziarenie je ucivo zakladnej skoly.

Odpovědět


Re: Držím jim palce.

Josef Krampl,2017-08-29 08:32:34

Článek na rukojmi.cz je o ničem a vůbec bych jej necitoval, protože rukojmi.cz je proruský propagandistický web obsahující lži, nenávistné a manipulativní články

Odpovědět


Re: Re: Držím jim palce.

Milan Krnic,2017-08-29 17:09:44

Jak se to vezme. Na každém šprochu, pravdy trochu. Škoda těch nesmyslů v tom článku, protože posledním odstavcům nemám co vytknout.

Odpovědět

Odporní popírači!

Pavel K2,2017-08-28 19:48:29

Neštvěte mě už s tím popíráním globálního oteplování. Najisto počítám s tím, že nebudu zateplovat barák, protože nejpozději za 5 let to už nebude potřeba, tak mi to nekazte!

Odpovědět


Re: Odporní popírači!

Milan Krnic,2017-08-28 20:54:36

Okolí vás mate tím zateplováním. To se jen tak říká, asi i částečně proto, že tu kosu celkem i občas, dříve tedy více, máme. Ve skutečnosti je to izolace.
No, a jak se v poslední době ukázalo, je skvělá i díky těm samozhášivým přípravkům, co v ní jsou :-D

Odpovědět


Re: Odporní popírači!

Alexandr Kostka,2017-08-28 21:15:31

Nic proti, ale ona ta izolace pomáhá v létě udržet vedro venku. A za druhé máme nemélo poznatků o tom, že po pár "horkých" letech vždy přišlo ochlazení, někdy rovnou v podobně doby ledové.

Odpovědět

Teplota

Milan Krnic,2017-08-28 17:42:16

Tak u protinožců, tam je všechno obráceně.
Jak nám zde jistě někteří připomenou, u nás se teplota před dobou digitální měřila přesným rtuťovým teploměrem, a teplotní řada je tedy exaktní a takové pochyby nastat nemohou :)
Díky za článek!

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace