Jan Havlíček

Nejrůznější druhy obratlovců si vybírají své partnery na základě jejich pachu. Významnou roli v tom hrají geny hlavního histokompatibilního komplexu (MHC). Produkty těchto genů však hrají zásadní roli ve fungování imunitního systému a dlouho nebylo jasné, jak by mohly ovlivňovat tělesný pach. Nová studie ukazuje, že u člověka podobně jako u jiných obratlovců by klíčovou roli mohly hrát peptidové ligandy.
Publikováno: 09.02.2013 09:48 v rubrice: Genetika
Autor: Jan Havlíček Zobrazeno: 11210x   Diskuze: 0

O tom, že lidé mohou mít krevní skupinu Rh+ nebo Rh –, se děti dozvědí snad již při výuce čtení písmene R. Ovšem proč tomu tak je bylo dlouhou dobu záhadou. Několik nedávných studií ukazuje, že by v tom mohl mít prsty parazitický prvok Toxoplasma gondii.
Publikováno: 17.10.2008 19:15 v rubrice: Zdraví
Autor: Jan Havlíček Zobrazeno: 25813x   Diskuze: 5

Nejrůznější druhy obratlovců mají tendenci dávat přednost pachu partnerů, kteří jsou odlišní v rámci genů hlavního histokompatibilního komplexu (MHC). Tyto geny hrají klíčovou roli ve fungování imunitního systému při rozpoznávání cizorodých elementů, které většinou pocházejí z nějakého patogenu. Preference pro MHC odlišné jedince tak zajišťuje, že vzniklé potomstvo bude odolnější vůči většímu spektru infekcí.ˇ
Publikováno: 23.08.2008 22:46 v rubrice: Behavioralni vědy > Ekonomie
Autor: Jan Havlíček Zobrazeno: 15002x   Diskuze: 0

Ne každá chemická látka má to štěstí, že se dostane do všeobecného povědomí. Testosteron toto privilegium již nějaký pátek požívá.
Publikováno: 19.04.2007 06:54 v rubrice: Behavioralni vědy > Ekonomie
Autor: Jan Havlíček Zobrazeno: 21371x   Diskuze: 3

Scény v nichž se policejní pes s čenichem u země nadšeně žene za pachovou stopou prchajícího zločince patří nejen k tradičním klišé detektivního žánru, ale i k dennímu chlebu reálných kriminalistů. Zkuste si však na místě čenichajícího psa představit člověka.
Publikováno: 31.12.2006 03:10 v rubrice: Zajímavosti > Biologie
Autor: Jan Havlíček Zobrazeno: 11536x   Diskuze: 1

Je relativně známý fakt, že náš zrak je schopen vnímat i velmi rychlé podněty, které na nás mohou mít vliv, aniž bychom je ovšem vědomě zaznamenali.
Publikováno: 07.11.2006 02:27 v rubrice: Zajímavosti > myšlení, psychologie
Autor: Jan Havlíček Zobrazeno: 36177x   Diskuze: 7

Nakažené ženy častějí porodí syna.
Publikováno: 01.11.2006 02:02 v rubrice: Zajímavosti > Biologie
Autor: Jan Havlíček Zobrazeno: 51515x   Diskuze: 16

Mezi jednu ze starých učebnicových "pravd" v oblasti evoluce lidského chování patří tvrzení o tom, že ovulace u člověka je zcela skrytá a u žen v průběhu cyklu nedochází k žádným změnám jejich vzhledu či chování.
Publikováno: 25.10.2006 18:08 v rubrice: Zajímavosti > myšlení, psychologie
Autor: Jan Havlíček Zobrazeno: 41750x   Diskuze: 15

Nové technologie využívané ve výzkumu poznávacích schopností jako je např. magnetická rezonance nebo tomografie se velkou měrou zasloužily o to, že nás vědci téměř denně bombardují novinkami o fungování mozku. Nicméně i některé na první pohled starosvětské techniky, jako třeba elektroencefalogram, mohou stále přinášet velmi zajímavé objevy. Jeden z nich představuje i práce týmu Andreye Anokhina z Washingtonské univerzity, která se objeví v nadcházejícím čísle časopisu Brain Research, a je o tom, jak zpracováváme vizuální erotické podněty.
Publikováno: 27.06.2006 18:41 v rubrice: Zajímavosti > myšlení, psychologie
Autor: Jan Havlíček Zobrazeno: 35215x   Diskuze: 5

Obvykle se má za to, že jevy jako popularita jsou typickým znakem lidských komunit a ve zvířecím světě není pro obdobné věci příliš místa. Série experimentů provedených Martinem Kavaliersem a kolegy (vyšlo v březnovém čísle Proceedings of the National Academy of Science) ukazují, že se však může jednat o náš samolibý předsudek.
Publikováno: 29.04.2006 15:31 v rubrice: Zajímavosti > Biologie
Autor: Jan Havlíček Zobrazeno: 9376x   Diskuze: 0

Studie zabývající se čichem a feromonální komunikací zaznamenávají v posledních letech skutečný boom. Hlavním milníkem v této oblasti bylo v 90. letech objasnění způsobu, jakým jsou čichové vjemy zpracovávány mozkem. Za tuto práci byli v loňském roce Linda Bucková a Robert Axel oceněni Nobelovou cenou. Tím se ovšem zájem badatelů o čich nezmenšil, ba právě naopak.
Publikováno: 20.11.2005 08:56 v rubrice: Zajímavosti > Biologie
Autor: Jan Havlíček Zobrazeno: 22787x   Diskuze: 6

Tendence prosazovat se, být asertivní nebo dominantní patří k vlastnostem, které zásadně ovlivňují, zda daný jedinec vynikne ve svém oboru či ve své komunitě. Ponechme v tuto chvíli stranou, jak je asertivita důležitá k prosazení se v jednotlivých oborech lidské činnosti. Důležitější pro nás je, že tato vlastnost je znatelně výraznější u mužů a je často odměněna přízní druhého pohlaví. Jinými slovy větší sexuální aura se dá očekávat u Václava, který se právě probojoval do čela místních dobrovolných hasičů ve srovnání s jeho vrstevníkem Karlem, který tráví většinu času lepením modelů letadel.
Publikováno: 24.07.2005 03:48 v rubrice: Člověk
Autor: Jan Havlíček Zobrazeno: 26808x   Diskuze: 6
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz