Nejbohatší geologická souvrství světa  
…co se týká počtu objevených dinosauřích druhů

Ilustrace zobrazující obřího sauropoda druhu Barosaurus lentus, stojícího na zadních a bránícího se před útokem dvojice teropodů druhu Allosaurus fragilis. Tato scéna se odehrála před zhruba 150 miliony let na západě Severní Ameriky a fosilie jejích protagonistů jsou objevovány v sedimentech geologického souvrství Morrison. Kredit: Fred Wierum; Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
Ilustrace zobrazující obřího sauropoda druhu Barosaurus lentus, stojícího na zadních a bránícího se před útokem dvojice teropodů druhu Allosaurus fragilis. Tato scéna se odehrála před zhruba 150 miliony let na západě Severní Ameriky a fosilie jejích protagonistů jsou objevovány v sedimentech geologického souvrství Morrison. Kredit: Fred Wierum; Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

V průběhu doby jsem zde publikoval již velké množství statistik všeho druhu (celkové počty a rozmanitost dinosaurů, největší sauropodi, největší teropodi, rekordní zástupci jednotlivých skupin, nejdelší známé lebky, nejstarší a nejmladší dinosauři, a mnoho dalšího). Samozřejmě byla diskutována také otázka nejbohatších států a kontinentů z hlediska počtu popsaných druhů (či rodů) neptačích dinosaurů. Ještě však nebyla učiněna zmínka o nejbohatších geologických souvrstvích, ze kterých známe nejvíce druhohorních dinosauřích taxonů. Podívejme se tedy alespoň na několik z nich, seřaďme je podle počtu známých taxonů a roztřiďme je také podle kontinentů, na kterých se nacházejí. Které geologické formace jsou zkrátka k dnešnímu datu nejbohatší a nabízejí nejpestřejší pohled na místní dinosauří biodiverzitu? To už se dozvíte v samotném článku. Jednotlivé kontinenty jsou v něm seřazeny podle počtu taxonů v jejich „nejbohatším“ souvrství.

 

Severní Amerika

Souvrství Morrison (svrchní jura (kimmeridž až tithon), před 156 až 146 miliony let)

Geologické souvrství Morrison patří k nejvýznamnějším a nejproslulejším souvrstvím druhohorního stáří na světě. Nejvýraznější jsou sedimentární výchozy na území amerických států Colorado a Wyoming, zabíhají ale i na území dalších jedenácti amerických států. Vrstvy o stejném stáří jsou známé také z Kanady. Souvrství zabírá rozlohu asi 1,5 milionu km2 a první objevy zde byly učiněny Arthurem Lakesem již roku 1877. Celkem je ze sedimentů tohoto souvrství známo kolem 73 druhů z přibližně 49 rodů neptačích dinosaurů, což je pomyslný „světový rekord“.


Populární taxony: Allosaurus fragilis, Apatosaurus ajax, Brachiosaurus altithorax, Diplodocus carnegii, Stegosaurus stenops a další.


Další v pořadí: Souvrství Dinosaur Park (Kanada, Alberta, 49 druhů); Souvrství Judith River (USA, Montana, 39 druhů); Souvrství Cedar Mountain (USA, Utah, 25 druhů).

 

Asie

Souvrství I-sian (Yixian) (spodní křída (barrem až apt), před 130 až 122 miliony let)

Toto souvrství je proslulé zejména tzv. Jeholskou biotou a množstvím úžasně dochovaných exemplářů „prokazatelně opeřených“ dinosaurů. Kromě nich však zde byly objeveny i fosilie rostlin, bezobratlých živočichů a mnoha nedinosauřích obratlovců, od ryb až po savce a ptáky. Významná byla také zdejší biodiverzita ptakoještěrů. Celkem odtud k roku 2021 známe asi 41 platných dinosauřích druhů ve 39 rodech. Paleontologické výzkumy zde byly prováděny už ve 30. letech minulého století za japonské okupace Číny, teprve v posledních třiceti letech je ale výzkum soustavný a intenzivní.


Populární taxony: Beipiaosaurus inexpectus, Mei long, Psittacosaurus lujiatunensis, Sinosauropteryx prima, Yutyrannus huali a další.


Další v pořadí: Souvrství Nemegt (Mongolsko, 27 druhů); Souvrství Djadochta (Mongolsko, 22 druhů); Souvrství Sia-ša-si-miao (Xiashaximiao) (Čína, 22 druhů).

 

Afrika

Souvrství Upper Elliot (spodní jura (hettang až sinemur), před 201 až 190 miliony let)

Toto souvrství, jehož výchozy nalezneme na území Jihoafrické republiky a Lesotha, zahrnuje asi prvních 10 milionů let jurské periody. Celé souvrství Elliot je nicméně časově rozsáhlejší a zahrnuje také přibližně posledních deset milionů let triasu. Se 14 známými dinosauřími druhy je člen Lower Elliot třetí v pořadí na africkém kontinentu. Navazující člen Upper Elliot nicméně aktuálně zahrnuje již 25 známých platných druhů ve 21 rodech, čímž na tomto kontinentu jasně „dominuje“. Z typů hornin zde převažují jílovce a pískovce a mocnost sedimentů celého souvrství může činit až kolem 500 metrů.


Rekonstrukce přibližného vzezření sauropodomorfa druhu Antetonitrus ingenipes. Tento vývojově primitivní sauropod z čeledi Lessemsauridae žil na území současné jižní Afriky v období rané jury, asi před 200 až 190 miliony let. S délkou v rozmezí 8 až 12 metrů patřil k prvním skutečně velkým dinosaurům. Jeho fosilie byly objeveny v sedimentech souvrství (Upper) Elliot. Kredit: Paleoequii; Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
Rekonstrukce přibližného vzezření sauropodomorfa druhu Antetonitrus ingenipes. Tento vývojově primitivní sauropod z čeledi Lessemsauridae žil na území současné jižní Afriky v období rané jury, asi před 200 až 190 miliony let. S délkou v rozmezí 8 až 12 metrů patřil k prvním skutečně velkým dinosaurům. Jeho fosilie byly objeveny v sedimentech souvrství (Upper) Elliot. Kredit: Paleoequii; Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

Populární taxony: Antetonitrus ingenipes, Heterodontosaurus tucki, Lesothosaurus diagnosticus, Massospondylus carinatus, Pegomastax africana a další.

 

Další v pořadí: Souvrství Tendaguru (Tanzanie, 17 druhů); Souvrství Lower Elliot (Jihoafrická republika, 14 druhů); Souvrství Elrhaz (Maroko, 9 druhů).

 

Evropa

Souvrství Wessex (spodní křída (berrias až barrem), před 140 až 125 miliony let)

V Evropě nalezneme nejbohatší souvrství z hlediska dinosauří biodiverzity na britském poloostrově Purbeck v hrabství Dorset a na ostrově Wight. Nazývá se souvrství Wessex a jeho mocnost může činit až kolem 1000 metrů. Převažujícím druhem sedimentů jsou zde jílovce a v menší míře také pískovce. Kromě dinosaurů jsou zde nalézány i početné fosilie rostlin, bezobratlých a mnoha skupin obratlovců (včetně ryb, želv, krokodýlů, savců a ptakoještěrů). Celkem bylo odtud zatím popsáno 24 druhů neptačích dinosaurů ve 20 rodech, žijících zde v období rané křídy.


Populární taxony: Baryonyx walkeri, Eotyrannus lengi, Hypsilophodon foxii, Iguanodon bernissartensis, Polacanthus foxii a další.


Další v pořadí: Souvrství Trossingen (Německo, 15 druhů); Souvrství Lourinhã (Portugalsko, 11 druhů); Souvrství Grünbach (Rakousko, 9 druhů).

 

Jižní Amerika

Souvrství Anacleto (svrchní křída (kampán), před 84 až 74 miliony let)

V Jižní Americe je z hlediska dochovaných dinosauřích druhů zdaleka nejbohatším státem Argentina, přičemž objevy z oblasti Patagonie jsou nesmírně početné. Jedním z nejbohatších souvrství je Anacleto, jejíž sedimenty jsou exponovány na území tří provincií – Mendoza, Río Negro a Neuquén. Mocnost sedimentů této formace činí asi 60 až 90 metrů a jedná se především o jílovce, v menší míře pak pískovce a vápence. Celkem je odtud známo 12 formálně platných rodů a zároveň i 12 druhů neptačích dinosaurů. Kromě kosterních fosilií jsou odtud známé také objevy hnízdišť a fosilních vajec s kostřičkami embryí.


Populární taxony: Antarctosaurus wichmannianus, Aucasaurus garridoi, Barrosasaurus casamiquelai, Gasparinisaura cincosaltensis, Pellegrinisaurus powelli a další.


Další v pořadí: Souvrství Bajo de la Carpa (Argentina, 12 druhů); Souvrství Huincul (Argentina, 11 druhů); Souvrství Allen (Argentina, 10 druhů).

 

Austrálie

Souvrství Griman Creek (spodní až svrchní křída (alb až cenoman), před 105 až 96 miliony let)

V Austrálii nebyl vědecký výzkum dinosaurů historicky tak intenzivní jako u dříve zmíněných kontinentů, přesto i zde nalezneme velmi bohaté lokality. Zatím nejštědřejším souvrstvím je v tomto ohledu Griman Creek, jehož sedimenty vystupují na povrch u hranic australských států Nový Jižní Wales a Queensland. Maximální mocnost souvrství činí asi 345 metrů a převažují zde pískovce, prachovce a jílovce. Celkem bylo z tohoto souvrství dosud popsáno 5 formálně platných dinosauřích druhů v 5 rodech. Kromě nich už odtud byli popsáni také křídoví savci, krokodýli, želvy a ptakoještěři.


Populární taxony: Fulgurotherium australe, Rapator ornitholestoides a další.


Další v pořadí: Souvrství Eumeralla (4 druhy); Souvrství Winton (4 druhy); Souvrství Wonthaggi (3 druhy).

 

Model malého ornitopodního dinosaura z kladu Iguanodontia, formálně popsaného roku 1989, a pojmenovaného Atlascopcosaurus loadsi. Tento malý býložravec obýval území současné jihovýchodní Austrálie v době před 114 miliony let a jeho fosilie byly objeveny v sedimentech souvrství Eumeralla. Na snímku model z polského JuraParku ve městě Solec Kujawski. Kredit: Bardrock; Wikipedia (volné dílo).
Model malého ornitopodního dinosaura z kladu Iguanodontia, formálně popsaného roku 1989, a pojmenovaného Atlascopcosaurus loadsi. Tento malý býložravec obýval území současné jihovýchodní Austrálie v době před 114 miliony let a jeho fosilie byly objeveny v sedimentech souvrství Eumeralla. Na snímku model z polského JuraParku ve městě Solec Kujawski. Kredit: Bardrock; Wikipedia (volné dílo).

Antarktida

Souvrství Snow Hill Island (svrchní křída (kampán), asi před 75 až 72 miliony let)

Z pouhých dvou dosud prozkoumaných antarktických souvrství s popsanými taxony neptačích dinosaurů je na čele jasně formace Snow Hill Island, a to se 4 dinosauřími druhy ve 4 rodech. Sedimenty se nacházejí na ostrově Jamese Rosse a nejběžnější horninou je zde pískovec, v menší míře pak jílovec. Kromě dinosauřích fosilií zde byly objeveny i zkameněliny schránek mořských mlžů a amonitů, dále žraloků, ryb a plesiosaurů. Je odtud znám také dosud blíže neurčený titanosaurní sauropod, který ale zatím nebyl popsán a pojmenován, proto není do seznamu zahrnut.


Populární taxony: Antarctopelta oliveroi, Trinisaura santamartaensis a další.


Další v pořadí: Souvrství Hansen (2 druhy).

 

Pokud bychom do tohoto výčtu započítávali Indii jako samostatnou pevninskou masu (kterou v období druhohor skutečně byla), pak by „předběhla“ i Jižní Ameriku a v popředí by se nacházelo geologické souvrství Lameta s celkovým počtem 19 druhů formálně popsaných neptačích dinosaurů.


Napsáno pro weby DinosaurusBlog a Osel.

———

Short Summary in English: This article presents the most prolific geological formations with the highest number of valid non-avian dinosaur species for each continent, formally described to this date.

 


 

Poznámka redakce: Záznam online přednášky V. Sochy "Žijící fosilie dneška" (11. 3. 2021)

Datum: 12.03.2021
Tisk článku


Diskuze:

Souvrství

Tomáš Novák,2021-03-12 15:21:33

Parádní přehled, velmi zajímavé údaje. Myslel jsem, že nejlíp je na tom Hell Creek. Taky mě překvapilo, jak relativně málo druhů mají "top" jihoamerická souvrství. Čekal bych mnohem větší biodiverzitu...

Odpovědět


Re: Souvrství

Jiří Brtnický,2021-03-12 21:12:07

Zajímal by mě skutečný odhadovaný počet druhů dinosaurů v tehdejších ekosystémech. Podle toho co je uvedeno, prakticky každý objevený druh náleží k jinému rodu. To by znamenalo mnohonásobně větší počet druhů neobjevených.

Odpovědět


Re: Re: Souvrství

Tomáš Novák,2021-03-15 15:48:25

Ano, patrně jich bylo mnohem víc. Problém je v tom, že ještě neexistuje nic jako "genericometer", který by vám změřil anatomické odlišnosti s dostatečnou mírou jistoty, aby od sebe mohl bezpečně oddělit rozdílné druhy/rody. Navíc biodiverzita se prostředí od prostředí hodně lišila, někde skutečně mohly být jen monospecifické rody, jinde připadalo na každý rod třeba i čtyři, pět druhů...

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz