Prevence makulární degenerace – výsledek z letité studie  
Když začneme vidět „divně“ a brýle to nespraví, často nám u očního zjistí, že máme v oku „drúzy“ - bělavě pozměněné okrsky tkáně s nahromaděnými lipidy bez pigmentů. Léčba onemocnění zvaného makulární degenerace je problematická, navíc není plně kryta zdravotním pojištěním, a tak se mnohým dostane jen poučení, že musí přestat kouřit a nekuřákům, že by měli změnit životosprávu. 

Makulární degenerace je hlavní příčinou slepoty jak v Americe, tak i Evropě. Nejčastější diagnózou je takzvanáVPMD“ (degenerace věkem podmíněná). Nastupuje nenápadně a málokdo si příznaků všimne včas. Zpočátku totiž ráda postihuje jen jedno oko. To zdravé nám pak za přispění „mozku“ varovné příznaky „maskuje“. Od 40. roku života bychom všichni bez rozdílu měli očního lékaře navštěvovat pravidelně. Chybu neuděláte ani dočtením tohoto článku.

 

Pokud se nám začnou zdát rovné linie oken, nebo dělící čára na silnici mírně prohnuté a obličeje (nejen u politiků) jakoby s mírnou grimasou, máme nejspíš zaděláno na problém s vyhlídkou slepoty. Dvě z hlavních forem (suchou a mokrou MD) jsme na Oslu rozebrali v článku Slibná metla na makulární degeneraci. K doprovodným projevům onemocnění patří, že přicházíme o ostrost vidění. Protože nastupuje postupně, nemusíme to zaregistrovat. Jistou nápovědou nám ale může být, třeba to, že nás známí začínají zdravit dříve, než my je. Již pokročilé snížení centrální zrakové ostrosti postižení připodobňují k výraznějšímu vidění rámu obrazu, nikoli toho, co je namalované na plátně. To ale již bývá na léčbu hodně pozdě. Pokud Vás nic z toho dostatečně nevystrašilo a čas na chození k očnímu si kvůli jinému zaneprázdnění nenajdete, alespoň si pravidelně zkoušejte co uvidíte na Amslerově mřížce.

Amslerova mřížka. Kredit: Jmarchn, Wikipedia, CC BY-SA 3.0
Amslerova mřížka. Kredit: Jmarchn, Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Postup testu


  • kliknutím na obrázek si ho zvětšete

  • pokud nosíte brýle na čtení, nasaďte si je

  • na mřížku se dívejte ze vzdálenosti cca 30 - 40 cm od obličeje

  • levé oko si zakryjte a zaostřete na bod ve středu

  • pozorně si prohlédněte mřížku, ta musí být celá viditelná, pravidelná s rovnoběžnými čarami

  • stejný postup opakujte s pravým okem

 

Příklad, jak může mřížku vidět osoba s pokročilou degenerací makuly. V začátcích choroby ale nejsou známky tak zřetelné. Kredit: NIH, Wikipedia, volná doména.
Příklad, jak může mřížku vidět osoba s pokročilou degenerací makuly. V začátcích choroby ale nejsou známky tak zřetelné. Kredit: NIH, Wikipedia, volná doména.

V případě, že při testování pravého či levého oka vidíte nerovnost čar nebo jejich nerovnoběžnost (případně některou část mřížky nevidíte vůbec), váš zrak vykazuje známky typické pro makulární degeneraci.

 

Prevence

Hlavní agentura vlády Spojených států odpovědná za biomedicínský výzkum a výzkum veřejného zdravíNIH (řízena ministerstvem zdravotnictví a sociálních služeb) tradičně financuje celou řadu studií. Jednou z nich byla studie nazvaná AREDS.

 

NIH, národní lékařská výzkumná agentura, zahrnuje 27 institutů a center a je součástí amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb. Na snímku je Centrum klinického výzkumu Marka O. Hatfielda (budova 10) v kampusu NIH Bethesda, Maryland. Kredit: NIH, volné dílo.
NIH, národní lékařská výzkumná agentura, zahrnuje 27 institutů a center a je součástí amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb. Na snímku je Centrum klinického výzkumu Marka O. Hatfielda (budova 10) v kampusu NIH Bethesda, Maryland. Kredit: NIH, volné dílo.

Navrhli ji tak, aby zjistila rizikové faktory věkem podmíněné makulární degenerace a katarakty. Sledovala také účinek vitamínů jejich vliv na progresi těchto onemocnění. Tak vyšlo najevo, že doplněk stravy (500 mg vitamínu C, 400 mezinárodních jednotek vitamínu E, 2 mg mědi, 80 mg zinku a 15 mg betakarotenu) pacientům významně zpomaluje zhoršování makulární degenerace. Dvě souběžné studie však radost z výsledku této studie zhatily. Ty odhalily, že u kuřáků užívání betakarotenu výrazně zvyšuje riziko rakoviny plic.

 

Betakaroten. Ne vždy nám vitamín dává očekávaný prospěch. Příkladem je betakarotenový paradox. Kredit: NEUROtiker, Wikipedia, volné dílo. 
Betakaroten. Ne vždy nám vitamín dává očekávaný prospěch. Příkladem je betakarotenový paradox. Kredit: NEUROtiker, Wikipedia, volné dílo.

Paradox

Betakaroten je látkou s antioxidačním účinkem. Přirozeně se vyskytuje v ovoci a zelenině. V zájmu eliminace hrozby civilizačních chorob, jakými jsou kardiovaskulární onemocnění a rakovina, se doporučuje zvýšit příjem ovoce a zeleniny. Epidemiologické studie rovněž docházejí opakovaně k závěru, že zvýšený příjem ovoce a zeleniny (tedy stravy bohaté na karotenoidy), je spojen se sníženým rizikem rakoviny. Protože rakovina plic je způsobena kouřením, které se projevuje prooxidačním účinkem, a protože kuřáci mají snížené koncentrace betakarotenu a jiných antioxidantů v séru, logicky se všeobecně soudilo, že strava obohacená o betakaroten zamezí vývoji rakoviny i u vyznavačů vdechování kouře. Pravý opak se ale ukázal být pravdou.

 

Lutein (z latinského luteus - žlutý) je žlutooranžové xanthofylové barvivo náležející mezi karotenoidy. Je izomerem zeaxantinu, tzn. že s ním má stejný sumární vzorec, ale liší se ve vnitřní struktuře (konkrétně odlišném umístění dvojné vazby). Lutein ve větším množství obsahuje listová zelenina (zejména kapusta a špenát). Kredit: Yikrazuul  Yikrazuul, Wikipedia, volné dílo. 
Lutein (z latinského luteus - žlutý) je žlutooranžové xanthofylové barvivo náležející mezi karotenoidy. Je izomerem zeaxantinu, tzn. že s ním má stejný sumární vzorec, ale liší se ve vnitřní struktuře (konkrétně odlišném umístění dvojné vazby). Lutein ve větším množství obsahuje listová zelenina (zejména kapusta a špenát). Kredit: Yikrazuul  Yikrazuul, Wikipedia, volné dílo.

Betakaroten podávaný ve formě doplňku stravy (multivitamínových tablet) nepůsobí u kuřáků preventivně, nýbrž jim riziko rakoviny zvyšuje. A platí to i na ty, kteří již se zlozvykem přestali (ale měli s kouřením dlouhodobé zkušenosti). Překvapivému poznatku se dostalo přezdívky “betakarotenový paradox”.

 

Prevence makulární degenerace pomocí betakarotenu, která se z první studie jevila tak slibná, se tím pádem stala pro velkou část populace kontraproduktivní. V návazné studii (AREDS2) se proto vědci zaměřili na porovná zdravotního stavu těch, kterým přilepšovali stravu betakarotenem a těch, kterým dávali 10 mg luteinu a 2 mg zeaxantinu. Lutein a zeaxanthin jsou (stejně jako betakaroten) antioxidanty ukládající se v sítnici a s předpokládanou tamní blahodárnou aktivitou.

 

Vyšší koncentrace luteinu jsou v sítnici ve žluté skvrně. Předpokládá se, že spolu se zeaxantinem hrají ochrannou roli proti oxidačnímu poškození oka volnými radikály a vysokoenergetickými fotony. Kredit: Pixabay/CC0 Public Domain.
Vyšší koncentrace luteinu jsou v sítnici ve žluté skvrně. Předpokládá se, že spolu se zeaxantinem hrají ochrannou roli proti oxidačnímu poškození oka volnými radikály a vysokoenergetickými fotony. Kredit: Pixabay/CC0 Public Domain.

Pochopitelně, že prášky s betakarotenem byly po neblahých zkušenostech z první studie již podávány pouze účastníkům, kteří nikdy nekouřili nebo kteří přestali kouřit. Na konci pětiletého období studie AREDS2 vědci dospěli k závěru, že lutein a zeaxantin nezvyšují riziko rakoviny plic (jako to dělá betakaroten) a že jejich fortifikace také snižuje pacientům riziko progrese makulární degenerace. A to výrazně - přibližně o 26 %.

 

Po ukončení pětiletého studijního období byla všem účastníkům pokusu nabídnuta možnost pokračovat s tím, že budou dostávat už jen lutein a zeaxantin místo betakarotenu. V pokusu zůstalo 3 883 z původních 4 203 účastníků. Po dalších pět let vědci shromažďovali informace o tom, jak se jim zrak zhoršuje a zda jim případně byla diagnostikována rakovina plic. Z desítky let trvajícího pozorování nakonec vyplynuly následující poznatky:

Betakaroten opravdu zvyšuje riziko rakoviny plic u lidí, kteří kouřili. A to téměř dvojnásobně. U osob užívajících lutein/zeaxantin ke zvýšení rizika vzniku rakoviny plic nedošlo (ani u kuřáků). Kromě toho se lutein spolu s zeaxantinem postaral o výrazné snížení rizika progrese makulární degenerace a oddálil finální stádium a slepotu.


Závěr

Tentokrát jak z reklamního letáku: „Užívání potravinových doplňků s luteinem a zeaxantinem se jeví být správnou volbou. I pro kuřáky“.

 

Literatura

Emily Y. Chew et al.: Long-term Outcomes of Adding Lutein/Zeaxanthin and ω-3 Fatty Acids to the AREDS Supplements on Age-Related Macular Degeneration Progression, JAMA Ophthalmology (2022). DOI: 10.1001/jamaophthalmol.2022.1640

NIH study confirms benefit of supplements for slowing age-related macular degeneration NEI (National Eye Institute)

Datum: 04.06.2022
Tisk článku

Související články:

Kouření zdvojnásobuje riziko oslepnutí následkem makulární degenerace     Autor: Josef Pazdera (31.05.2005)
Zrak pro rozhraní dvou světů     Autor: Dagmar Gregorová (26.07.2011)
Slibná metla na makulární degeneraci     Autor: Josef Pazdera (09.04.2012)
Porno ženám utlumuje primární zrakovou korovou oblast     Autor: Josef Pazdera (24.04.2012)
Myelin – dar od přítele "retrovira"     Autor: Josef Pazdera (04.02.2022)
Berete melatonin? Zhorší se vám dech     Autor: Josef Pazdera (12.05.2022)Diskuze:

Betakaroten obecně

Vítěslav Smrčný,2022-06-04 18:58:27

K betakarotenu obecně bych doplnil, že způsobuje veškerá představitelná zánětlivá onemocnění kůže jako je akné, atopické exemy, lupenka, vředy s následným rozpadem kůže - tzv. otevírání nohou atd.
V současné době neexistuje prefabrikovaná potravina ve které by nebyl betakaroten použit, ať už jako barvivo, nebo jako koření - např. celer.
Například kečup je jen obarvený celer (povětšinou doplněný jablky).
Veškeré "plněné" cukrovinky včetně klasických neplněných oplatků (jsou dobarvovány!!!)
Zeleninové polévkové vývary, svíčková, bramrorový salát....
Intoxikace probíhá nenápadně, tedy v neděly se babičky v poledne natřísknete svíčkovou, odpoledne řízečky se salátem a je vám fajn.
Ve čtvrtek následujícího týdne se objeví první vřídek (na obličeji, na stehnech - obecně na nohou povětšinou jako první, v meziprstí na rukou), náznaky palčivého svědění zpočátku na potem exponovaných místech, v sobotu se probudíte s prvním hlubokým jebákem atd.
Tedy v podstatě nejste schopni určit příčinu, páč jíte pořád, že, respektive intoxikace přichází se spožděním a my jsme zviklí na to, že když je jídlo "špatné" je nám do hodiny zle. Zdese nic takového neděje a tedy vůbec nedochází k podezření že za pátečního beďara může nědělní oběd.
Druhým problémem je, že k detoxikaci a následné normalizaci organismu s úplným vyléčením kůže trvá tři měsíce (opravdu stačí sníst jednu mrkev pokrájenou v rizotu!a můžete začít znovu),kdy začínáme pozorovat první známky zlepšení a celkový výsledek se projeví až po pěti až šesti měsících přísné betakarotenové diety.
Doporučení. Vyberte dvacet základních potravin (chleb, pečivo, cibule, česnek, brambor, rýže, knedlíky, pouze čistě masové vývary a omáčky, maso všech barev, šunka,čistá čokoláda, chilli,pepř, kurkuma, sůl, a pod.)a jezte podobu tří měsíců.
Vyvarujte se uzenin, lahůdkám, cukrovinkám (bramborový salát bez mrkve a celeru).
Kečup je naprostý "zabiák" - především akné, atop. exemy.
Po zaléčení zkuzte přidávat další a další potraviny a vždy !!s odstupem několika dní!! pozorujte následky, třeba jen intenzivnější svědění na ploše do 2cm2.
V době ústupu zánětlivých projevů (tři až čtyři měsíce) - vřídky, vředy- zejména na rukou(dlaních), na nohou (nárt a boky chodidel)dbejte na to, aby byla po zaschnutí odstaněna vrchní kůže ve středu vřídku až k ložisku, které se tvoří několik 'tenoučkých'vrstviček kůže hluboko. Jinak dochází k "zakonzervování ložiska" a po té se stačí trochu zapoti psychickým stresem (tomu opět věnujeme sníženou pozornost, protože toto pocení není spojeno s fyzickou námahou)a vřídek se obnoví, betakaroten, nebetakaroten.
Takto opravdu vyléčíte 95% "neléčitelných kožních onemocnění|\!!
Pac

Odpovědět


Re: Betakaroten obecně

Vítěslav Smrčný,2022-06-04 19:26:18

*zvyklí. Děkuji

Jen bych ještě doplnil, že po úplné detoxikaci organismu je možné začít konzumovat i potraviny s betakarotenem, ovšem v omezeném množství. Například 30g mrkve, nebo půl tatranky týdněa pod. Dávku si opět musíte vyzkoušet.
Dle mého osobního soudu tato "alergie"(není li předávkování betakarotenem nebezpečné obecně)vzniká již v prenatálním a batolecím věku jedince, kdy jsou huděry robátka denně futrovány všelijakými zeleninovými přesnídávkami a mixovatinami....

Odpovědět


Re: Re: Betakaroten obecně

Florian Stanislav,2022-06-06 13:50:46

Těsně vedle:
v neděly se babičky
huděry robátka
Doporučení dáváte :"
"Vyberte dvacet základních potravin (chleb, pečivo, cibule, česnek, brambor, rýže, knedlíky, pouze čistě masové vývary a omáčky, maso všech barev, šunka,čistá čokoláda, chilli,pepř, kurkuma, sůl, a pod.)a jezte podobu tří měsíců."
Když takovou dietu někdo vydrží 3 měsíce, nemusí se bát už ničeho.
"Vyvarujte se uzenin, lahůdkám, cukrovinkám (bramborový salát bez mrkve a celeru)."
No, cukrovinky bez bramborového salátu se sehnat asi dají :)

https://www.wikiskripta.eu/w/Vitamin_A
"Podávání vysokých dávek (do 10 mg) beta karotenu se ve velkých epidemiologických studiích jevilo jako neškodné, ale v dalších studiích došlo u kuřáků po dávkách 20 – 30 mg ke zvýšení incidence rakoviny plic."
Takže neškodných 10 mg betakarotenu je asi V 100 * (10/8,5) = 118 g mrkve.
https://www.elekarnice.cz/ovoce-zelenina-apod-/betakaroten/
"Množství betakarotenu na 100g potraviny1)
koeficienty betakarotenu v potravě
"mrkev 3 (100g mrkve obsahuje tolik betakarotenu, že si z něj tělo vyrobí až trojnásobek doporučené denní dávky vitamínu A.)
mango 2
petržel 5
špenát 6"
Takže závěr : 30 g mrkve denně je zhruba denní dávka vitaminu A.

https://www.nzip.cz/clanek/994-mrkev
"Látky obsažené v mrkvi Na 100 g jedlé části
Vitamin A (mg) 1,7
Beta-karoten (mg) 8,5 "


https://www.nzip.cz/clanek/1130-vitamin-a
"Kolik vitaminu A potřebujeme? Doporučená denní dávka vitaminu A pro dospělé ve věku 25–51 let je 0,8 mg pro ženy a 1,0 mg pro muže. Zvýšenou potřebu mají těhotné ženy od čtvrtého měsíce těhotenství: doporučený příjem je 1,1 mg denně. Pro kojící ženy je doporučená denní dávka 1,5 mg."

Odpovědět


Re: Re: Re: Betakaroten obecně

Vítěslav Smrčný,2022-06-07 16:40:31

Vy budete asi od pana Kartouze, že jo pane Florián. Takový ten zadarmodrahý škůdce...
Jinak, co se diety týče, vůbec to není nic nemožného, šíleného. A myslím, že si ještě všichni opravdu pohutnají, protože zjistí jak chutná maso neposypané jedy v podobě všelijakých kořenících směsí, pět květináčků na parapetu v kuchyni vám zajistí 80%koření na celý rok. Salám na svačnu do práce nahradíte pečenou kotletou (1kg kotleta 140,-, 1kg poličanu 250,-Kč, šunkový 1kg 170,-) - vezmu pět, šest kousků po kile, upeču, obalím v koření - tu v paprice, tu v česneku, zabalím do alobalu a šoupnu do mrazáku, před upotřebením v daném týdnu strčím na deset minut celý kousek pod gril, nakrájím na kolečka a svačna jak řemen. Kečup nahradím rajským protlakem - na vrchovatou lžíci protlaku rovnou lžičku cukru, dvě špetky soli, postrouhám česnek, lžíci vody a "kečup" je na světě.
Tři měsíce utečou jako voda a vy budete mít po po desetiletí trvajícím problému. Velice nepříjemnému problému, který odpuzuje okolí, páč je plné nevyrovnaných lidí, jako zde pan Florián, který tedy neřekl vůbec nic, opsal pět vět z výše uvedeného článku, jako kdybychom neuměli číst a chytá mne za slovo, tam, kde se člověk ani neomlouvá, páč je přesvědčen, že to rozumný člověk pochopí.
P.S.: Nedokážete si představit jak moc je pro teenagera s atopickým exemem nepříjemné, když mu před celou třídou učitel lustruje předloktí a podezírá ho z nitrožilního braní drog a on zatím trpí nepřekonatelným svěděním a bolestí podebraných rozdrbaných vřídků atop exemu.
Tato dieta vás opravdu nebude stát vůbec nic, mino jiné zjistíte, že příprava jídla ze základních potravin je o třetinu až polovinu levnější než konzumace polotovarů a to včetně energií a hlavně je nepředstavitelný pocit mít najednou, po čtyřiceti letech beznaděje, čistou, heboučkou kůži!!!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Betakaroten obecně

Florian Stanislav,2022-06-07 21:19:42

Úplně vedle, pana Kartouze neznám, zeleniny vypěstujeme až rozdáváme a zavařujeme, rajský protlak dělá žena, salámy skoro nejím a málokdy grilujeme.
Pleť mám jako dětskou prdelku, takže vaše rady a diety šetřete pro někoho jiného, jak píšete nevyrovnaného.
Jsem rád, že jste svůj problém vyřešil po čtyřiceti letech beznaděje a že ho nemusíte dál řešit ani tady.

Odpovědět

Na prodloužení období s vysokou ostrostí zraku se používají pokročilejší léky než C, E, Zn, Cu, zeaxantin

Lenka Svobodová,2022-06-04 14:52:13

Těšila jsem se, že se něco dozvím, ale článek je starý 10 let. A co hůř, motá šišky lidem.

Dopporučená směs je takový minimální základ k převenci poti stařecké vetchozrakosti. Na makulární degeneraci se používají pokročilejší léky.

A teď té studii. Nebyla to dvojitě zaslepená studie v porovnání s placebem, ale jen se zapisovalo, co účastníci užívají a jaké se u nich po 10 letech objevily nemoci. Betakarotenový paradox sice existuje, protože betakarotén vytěsňuje z oka lutein a tak zhoršuje jeho ochranu. A důkaz, že by betakarotén vyvolával rakovinu u kuřáků chybí. Studie dokazuje jen to, že kuřáci a lidé s vyšší pravděpodobností smrti na rakovinu užívají častěji betakarotén.

Určitě není správné říkat lidem: „Zahoďte všechny vitamíny, je tu kouzelná formulka proti degeneraci a nic jiného nepotřebujete.“. Lidské tělo s makulární degenerací potřebuje všechny vitamíny! I ty, co nejsou obsaženy v multivitaminech.

Když chcete makulární degeneraci opravdu zastavit, vygůůglete si, jak zpomalit stárnutí oka. Tam zjistíte tipy, jak vidění z 9 let, které se uvádí jako období od začátku projevů do slepoty, prodloužit trojnásobně. To vám žádný oční lékař neřekne. Protože je placenýod toho, že měří oči.

Odpovědět


Re: Na prodloužení období s vysokou ostrostí zraku se používají pokročilejší léky než C, E, Zn, Cu, zeaxantin

M. Vávra,2022-06-04 19:10:58

Tak jsem se těšil, že tu nebudou diskutovat kuchařky vitaminoložky, kterým to vše bylo jasné už před deseti lety. Škoda, že to nesepsla a neposlala do JAMA Ophthalmol. Vytřela by tím zrak týmu Emily Chewové které článek přijali k publikaci až 2. června letošního roku. (viz zde: doi:10.1001/jamaophthalmol.2022.1640) Nejspíš poznatek, že lutein místo beta-karotenu je vhodný i pro kuřáky a statistika "jak moc komu prospívá" připadal zajímavý i pro National Institute of Health, který o tom informuje společně s Národním ústavem oftalmologie.

Odpovědět


Josef Pazdera

,2022-06-04 19:41:33

To mně mrzí, že jsem Vás zklamal. To podstatné už tu napsal pan Vávra. Já bych se volil jinou formulaci ale v podstatě bych také musel napsat, že jde o rozšířené poznatky, které nebyly veřejnosti, ale ani odborníkům z branže (vyjma výzkumného týmu) před jejich publikací známy. Proto si dovolím pochybovat o Vašem tvrzení, že Vše Vám bylo známo již dávno. To by totiž výzkumný tým Vám musel dovolit nahlédnout do statistických dat, a o tom silně pochybuji.

Odpovědět


Re: Josef Pazdera

Anežka Kindlova,2022-06-08 12:58:14

Paní Svobodová, já jsem v článku nikde nenašla, že by se tu psalo: Zahoďte všechny vitamíny, je tu kouzelná formulka proti degeneraci a nic jiného nepotřebujete". Možná byste si ho mohla přečíst ještě jednou, protože není o léčbě - jak se mylně domníváte, ale o prevenci a to je kapku rozdíl. To Vy motáte jablka s hruškami. Omlouvám se Vám, ale jako oftalmoložka jsem se musela autora zastat.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz