Jeden z osmi amerických biologů učí kreacionismus  
Průzkum ukázal, že kreacionismus a inteligentní stvořitel ze středních škol nezmizel.

 


 

Zvětšit obrázek
Smutný Darwin jakoby už v roce 1869 tušil... (Foto: J. Cameron)


 
Odpověď na otázku, zda to je Bůh, kdo stvořil člověka a nebo k tomu došlo evolucí, řeší celá řada filosofů. Jak na tom jsou v tomto směru biologové si nyní posvítil americký výzkum. 


 

Zvětšit obrázek
Učitel biologie John T. Scopes byl v roce 1925 v americkém státě Tennessee shledán vinným a odsouzen za to, že v rozporu s platným zákonem vyučoval evoluci.

Předchozí výzkumy zaměřené na výuku teorie inteligentního designu (ID), poněkud rafinovanější verzi kreacionismu, se týkaly pouze jednotlivých států USA.

V některých státech, jako jsou Californie, New York až dosud žádné šetření provedeno nebylo.

Toto jsou první výsledky celostátního průzkumu zaměřeného na výuku biologie na amerických středních školách. Darwin by se asi divil, kolik amerických učitelů biologie ještě dnes učí alternativu jeho evoluční teorie. Zhruba 13 procent učitelů totiž nepovažuje za nutné věnovat Darwinovi, nebo evoluci ve své výuce ani zmínku. Jsou přitom přesvědčeni, že tím činí dobře.

 

 

 

 

Michael B. Berkman, Pennsylvania State University, vedoucí výzkumného týmu.

Část poznatků z provedeného šetření:
• Učitelé věnovali v průměru 13,7 vyučovacích hodin ročně výuce evolučních procesů v obecné rovině.
• Většina učitelů věnovala evoluci člověka zhruba pět vyučovacích hodin. Přičemž 17% učitelů se ale tomuto tématu raději vyhnulo.
• Dvě procenta kantorů se o žádné evoluci za celý rok ani nezmínila.
• Třináct procent učitelů si myslí, že vynikající výuku biologie lze zajistit bez probírání evoluční teorie.
• Pětadvacet procent vyučujících věnovalo jednu a více hodin kreacionismu nebo inteligentnímu stvořiteli. Téměř polovina z nich je přesvědčena, že se jedná o platnou vědeckou alternativu darwinistického pojetí vývoje druhů a že platnost kreacionismu potvrdila řada význačných vědců.
• Šestnáct procent učitelů je vnitřně přesvědčeno o stvoření člověka do současné podoby Bohem a že k tomu došlo někdy v průběhu uplynulých 10 000 let. V běžné populaci Američanů má stejné přesvědčení 48% obyvatel.

 

To jsou závěry výzkumu, který prováděl tým vědců státní instituce (z Pennsylvánské státní university) na 939 náhodně vybraných učitelích biologie po celých USA.             

Pramen: PLoS Biology

Datum: 25.05.2008 14:43
Tisk článku

Související články:

Zeptejte se svého kněze 1: Vznik duše     Autor: Jan Špaček (31.03.2015)
Historie boha 2     Autor: Jan Špaček (09.12.2013)
Historie boha 1     Autor: Jan Špaček (10.11.2013)Diskuze:

Křesťanství je zlo

Tureček ,2008-06-05 15:39:47

Křesťanské náboženství je zlem. To si nikdo dělením na instituce a víru jednotlivce neodpáře. Tím, že někdo osobně věří a tvrdí, že instituci nepotřebuje, podporuje křesťanství. Je lhostejné, zda víru praktikuje na institucionální nebo osobní rovině. Vždy je to v rámci křesťanství, v rámci jednoho zla.
Následující počty obětí je nutno vidět na pozadí hustoty obyvatelstva v tehdejší době. Tak na konci římského imperia měl známý svět, tj. bez Amerik, Afriky a Asie, údajně 80 miliónu obyvatel.

Inkvizice 13-18. století: asi 10 miliónů obětí inkvizice a další ani ve fantazii neodhadnutelné množství mučených, zneužívaných a terorizovaných (Der Spiegel 1.6.1998)

Křižácké výpravy 11.-13. století: 22 miliónů mrtvých (Hans Wollschläger: Die bewaffneten Wallfahrten nach Jerusalem)

Zabíjení pohanů v 9-12 století: desetitisíce lidí je poráženo jako dobytek křesťany jenom proto, že nevěří v jediného Boha. Církev masovým vraždám dávala své požehnání. (Karlheinz Deschner: Kriminalgeschichte des Christentums)

Zabíjení židů v 11-14.století: desetitisíce židů bylo vražděno během pogromů, které vždy byly dlouhodobě připravovány křesťany na nejrůznějších úrovních. Od štvaní knězem v kostele při líčení toho, jak byl "chudák" Kristus zrazen židy, až po štvaní ve veřejném životě, zákazem vykonávání povolání, které jinak běžně vykonávali křesťané, takže židé se nakonec mohli věnovat pouze obchodování. (Friedrich Heer: Gottes erste Liebe)

Reformace / protireformace v 15 – 16. století: Symbolickou obětí je zde Jan Hus. Po jeho sadistickém pomalém zabíjení křesťany byli postupně zabíjeni také jeho stoupenci po desetitisících. (Karlheinz Deschner: Opus Diaboli). V důsledku příšerných poměrů v křesťanství se v době reformace od katolické víry odvrátilo v Rakousku 90 % věřících. Masovými justičními vraždami je jezuité navrátili do lůna církve.

Čarodějnice v 16-18 století: Jeden milión lidí umučených a zavražděných ve jménu křesťanské víry křesťany. Oběťmi byly převážně ženy. Na vraždění se podílel také Martin Luther. Návod jak vraždit vypracovali dva němečtí dominikánští mniši. Návod se jmenuje Kladivo na čarodějnice. (Hubertus Mynarek: Die neue Inquisition).

Vraždění Čechů v 17. století. Ze tří miliónů Čechů zbyla jedna třetina. Původně se ta válka jmenovala Česká. Později se ji začalo říkat Třicetiletá.

Vraždění ve 20. století. Medii a za pečlivé asistence křesťanů je zatajováno, že 2. světová válka byla také válka náboženská, katolíků proti nekatolíkům.
Vraždění orthodoxnoích Srbů: v letech 1941-1943 je v Chorvatsku povražděno na 750.000 orthodoxních Srbů za podstatné účasti katolických kněží a tichého souhlasu Vatikánu. Vatikán také na počátku Druhé světové války požehnal německým zbraním a nastalo vyvražďování židů a dalších lidí: 55 miliónů mrtvých. Zaviněno křesťany v důsledku jejich lásky k lidem a k bohu. Na ospravedlnění holokaustu štvavými řečmi proti židům Martina Luthera, německého "reformátora", se v Norimberském procesu odvolával také Julius Streicher. Dostal provaz a v Norimberském deníku od G.M.Gilberta se lze o něm dočíst, že byl učitel. Na učitele byl v Bavorsku pohrdlivý názor. Byli to lokajové faráře. V neděli hrávali v kostele na varhany a museli učit, co si přál farář (str. 285). Svůj pocit méněcennosti si tak Streicher kompenzoval na jiných - na dětech a pak na židech.

Prznění dětí: Rakouský kardinál Hans Herman Groer byl pedofil. Ačkoliv pedofilní sklony Groera byly Vatikánu známy, byl jmenován kardinálem. V Rakousku se stejně lidi nebudou chtít dát se do křížku s katolickou církví a budou raději mlčet, uvažoval Vatikán. Odhaduje se, že v USA z 51000 křesťanských příživníků, rozuměj knězů, je jich 2000 pedofilních nebo byli obviněni ze sexuálního zneužívání za posledních 20 let (Hanauer Anzeiger, 13.7.1998). V Rakousku a Německu se sexuální delikvence křesťanských kněží pohybuje okolo 3-5 % (Akte 97, 14.9.1999). Letos opět musel křesťanský papež jet do USA a vysvětlovat pedofilii a sexuální delikventnost křesťanských kněží.

Odpovědět


Hlavný hriech kresťanstva

PeterP,2008-06-07 09:47:12

Nemyslím, že II. sv. vojna bola vojna katolíkov voči nekatolíkom. Bola to vojna ideológií, keď buržoázia začuchala vo Veľkom Potkanovi a jeho demagóogii príležitosť, ktorou otrávil Nemcov, príležitosť na likvidáciu "komunizmu". Katolicizmus len sekundoval.
Nemyslím si že by medzi farármi bolo vyššie percento homosexuálov ako v ostatnej populácii - je tam len vyššie percento heterosexuálov praktizujúcich homosexuálne vzťahy - vďaka politike Vatikánu. Nepochopenie homosexuality vôbec ako prirodzeného javu je typické pre tých ktorí nemajú vedu radi, viď tiež Veľký Potkan, antikomunistický kretén Stalin a vôbec tupci podobného kalibru.
Hlavným hriechom katolicizmu je jeho čoraz väčšia rola a to rola najreakčnejšieho typu, ktorú predstihuje len dnešný islam.
Najvýraznejší hriech katolicizmu je tých 1000 rokov temna, ktoré nastolil ako najväčší nepriateľ vedy a takmer zastavil pokrok. Ak dnešný futuristi odhadujú, že v roku okolo 2050 už bude ľudstvo disponovať nanotechnológiami, ktoré de facto zabezpečia človeku "nesmrteľnosť" (nanoroboty opravujúce poškodenia tela zvnútra - nielen choroby ale aj príznaky nepriaznivého starnutia), potom tých 1000 rokov temna odsunulo nesmrteľnosť dnešných 6000000000 (slovom šesť miliárd) ľudí a nespočítateľných generácií dozadu a sľubuje tým dnešným nesmrteľnosť v imaginárnom Raji a šepká zlovestné proroctvá ateistom do uška, hoci dopadnú šamani Vatikánu presne takisto. Ako neboli pred narodením - nebudú ani po smrti.

Odpovědět


Hlavný hriech kresťanstva - odpověď

Tureček ,2008-06-07 15:00:13

Pokud mě nebo kohokoliv jiného kritizujete, musíte si text nejprve pečlivě přečíst. Kritiku si pak nejlépe napište nanečisto a znovu si přečtěte, co jste stvořil. Vyvarujete se tak různých hloupostí.
V prvním odstavci polemizujete s tezí "2. světová válka byla válka náboženská, katolíků proti nekatolíkům" a vynechal jste slůvko "také". Vytvořil jste si nepřítele, proti kterému vedete polemiku. Vzhledem k tomu, že tak diskutujete s někým jiným než jsem já, chci vás tímto upozornit, že pokud chcete polemizovat se mnou, musíte uvažovat také ono slůvko "také".
Ohledně druhého odstavce si musíte zopakovat co je to homosexualita a co je to heterosexualita.
No a třetí odstavec je science fiction a tedy úplně něco jiného.

Odpovědět


Turečkovi z lásky

PeterP,2008-06-07 22:58:31

Turečku, ty máš vzácnu schopnosť vytvoriť si zo spojenca úhlavného nepriateľa. A nevykaj mi synu! Pripísal by som význam slovíčku „také“, keby to katolicizmus len nevyužil. Bol to katolicizmus Vatikánu a sfašizovaného kléru. Väčšina obyčajných katolíkov zostala naďalej ľuďmi.

Ohledně druhého odstavce si musíte zopakovat co je to homosexualita a co je to heterosexualita. <– Tak Turečku opakuji, že homosexualita je prirodzená vec, preto lebo o nej rozhoduje príroda. Každý z nás je jej nositeľom v genetickom kóde, ale nie je dedičná. Každému z nás, teda i Tebe Turečku i mne, sa zo 100 potomkov v priamom rade narodia cca 4%? (percento je asi vyššie) ako homosexuáli
No a třetí odstavec je science fiction a tedy úplně něco jiného. <– Turečku, Ty si o nanotechnológiách toho asi veľa nečítal a veľa toho nevieš. Alebo protestuješ proti 1000 rokom kresťanského temna ako nadsadenému?

Odpovědět


Turečkovi z lásky - odpověď

Tureček ,2008-06-08 00:32:13

Nesplnil jste moje tři podmínky: 1. věta s „také“ označuje jinou množinu než věta bez „také“, 2. část věty „je tam len vyššie percento heterosexuálov praktizujúcich homosexuálne vzťahy“ je nesmysl, znalosti z psychiatrie jste si nezopakoval, 3. dokud nepředvedete nanorobota opravujícího orgány, tak jsou vaše vývody science fiction.

Odpovědět

(dĺžka uhlopriečky štvorca o strane 1)

PeterP,2008-06-03 20:02:47

podstata dôkazu
p/q = odmocnina 2
P^2/q^2 = 2
(etc)

Odpovědět

Sila dôkazu - silnejšia ako smrť

PeterP,2008-06-03 18:46:47

Traduje sa, že Hippassus -žiak pythagorejskej školy podal dôkaz (sporom) o tom, že odmocnina z 2 (dĺžka strany štvorca o strane 1) je iracionálne číslo. To jest nemožno ho vyjadriť podielom dvoch prirodzených čísel - čomu grécki matematici pre prípad zápisu akéhokoľvek čísla, do tej doby bezvýhradne verili. Tento dôkaz spôsobil starogréckej matematike taký šok, že znamenal koniec rozvoja aritmetiky a grécki matematici sa od toho času venovali len geometrii.
Traduje sa tiež, že súčasníci objaviteľa tohto dôkazu (paradoxne pomocou Pythagorovej vety) Hippassusa utopili, len aby sa jeho dôkaz nedostal na verejnosť.

Odpovědět


Oprava (dĺžka uhlopriečky štvorca so stranou 1)

PeterP,2008-06-05 09:07:41

Veru tak.

Odpovědět


Pre čistotu informácie a slovenčiny

PeterP,2008-06-07 10:58:37

Hippasus -žiak pytagorejskej školy podal dôkaz (sporom) o tom, že odmocnina z 2 (dĺžka uhlopriečky štvorca o strane 1) je iracionálne číslo. To znamená, že ho nemožno vyjadriť podielom dvoch prirodzených čísel - čomu naopak grécki matematici - pre prípad zápisu akéhokoľvek čísla - do tej doby bezvýhradne verili. Tento dôkaz spôsobil starogréckej matematike taký šok, že znamenal koniec rozvoja aritmetiky a grécki matematici sa od toho času venovali len geometrii.
Traduje sa tiež, že súčasníci objaviteľa tohto dôkazu (dôkazu paradoxne pomocou Pytagorovej vety) Hippasusa utopili, len aby sa jeho dôkaz nedostal na verejnosť. Hippasus a jeho nasledovníci sa snažili o to aby matematika bola vecou verejnou.

Odpovědět

to MARIAN 1

PeterP,2008-06-02 12:18:51

Přiznám se že nevím o čem je řeč. Dohadujeme se jako kdyby byla naděje dojít k nějakému objektivnímu závěru o tom co opravdu existuje či ne.|MARIAN
Milý synu! Vystríham sa akejkoľvek subjektivity tým, že sa opieram len o zákonitosti, ktoré sú tak objektívne, že ich nemôže poprieť ani samotný objaviteľ. Ak k Zákonu zachovania bol podaný dôkaz, beriem ho ako neodvolateľný, teda ako pravdu platiacu vo všetkých systémoch. Tento zákon hovorí, že hmotu (energiu) nemožno zničiť a teda ani stvoriť. Je to teda entita, ktorá bola vždy a svojou absurditou (bezúčelnosťou) nezničiteľnosťou a nestvoriteľnosťou vylučuje akéhokoľvek tvorcu a vymedzuje ho do role nadbytočnej hypotézy.

Odpovědět

Strnulý Boh - rozpor sám v sebe

PeterP,2008-06-01 19:34:51

Spíše pod obraz by musel být když tvořil člověky do této diskuze nebo v hluboké tvůrčí krizi.
Bůh stojí mimo čas a prostor.|Medvědovič
Z toho mi vyplývá že to co je věčné je duch, myšlenka apod. Kde se vzal Bůh není logická otázka protože sama definice slova Bůh nutně předpokládá 1.) jeho existenci a 2.)skutečnost že je učinitelem času a je nad ním tak jako malíř nad obrazem.|Marian

Boh je nad časom a priestorom, vševedúci, všadeprítomný a všemohúci. Je to tak?
Boh je teda v priestore i nad priestorom - všade - znamená to, že Boh sa nepohybuje, nevykazuje pohyb alebo zmenu - Boh je mŕtvy.
Je vševedúci a je mu všetko jasné – Boh nič nepotrebuje vedieť, lebo už všetko vie. Boh nemá čo skúmať, súdiť a vyhodnocovať, nepotrebuje fantáziu, nemá o čom rozhodovať, lebo ak sa udalosti stali – rozhodol ešte predtým ako sa stali - je absurditou sám osebe.
Boh je nadčasový, je všade súčasne. Vie všetko o minulosti, prítomnosti i budúcnosti. Pre Boha sa všetky udalosti stali naraz. Výsledok mu je k ničomu a súdny deň je fraškou.
Boh nemá počiatok, ale bol príčinou sám sebe, bol vraj vždy, hoci neexistuje o ňom jediný dôkaz. Existuje minimálne jedna prirodzená entita, ktorá spĺňa atribút večnosti – je to hmota alebo energia – večne alternujúce formy entity a dôkaz podáva Zákon zachovania. Existuje teda entita, ktorá podľa Occamovej britvy určuje Boha ako nadbytočnú hypotézu.
A napokon Boh urobil psí kúsok, keď "stvoril Zákon zachovania, ktorý ho popiera. Podobne ako tú Zemeguľu, ktorú nevládze uniesť.

Odpovědět


hmmm

martiXXXX,2008-06-01 22:08:01

Víme starou belu. To co říkáš jsou spekulace, spekulace, spekulace........nic jiného. realita popsaná slovy.......realita klidně může najednou existovat ve více rovinách a mimo slova..

Odpovědět


O bohu neexistuje jediný dôkaz

PeterP,2008-06-01 22:23:20

A dôkaz ako vieme, je silnejší ako smrť. To kresťania po zničení posledných zvyškov alexandrijskej knižnice a zničenia dôkazu čoby vynálezu gréckych matematikov, takmer zabili vedu tým, že do Európy nalinkovali 1000 rokov temna.
A že vieme starú belu? Postačuje Zákon zachovania - perpetuum mobile nezostrojíš. Už veľa šialencov sa od tej snahy zostrojiť ho, stalo šialenými.

Odpovědět


Znáš nějaký důkaz, že Bůh neexistuje?

999,2008-06-02 07:48:58

Ale myslím skutečný důkaz, nikoliv nějaké obecné blábolení! Tak jej tady uveď, mudrci ze Slovenska!

Odpovědět


Neexistencia vymysleného alebo vymyslená neexisten

PeterP,2008-06-02 08:43:10

Ak si chcú mudrci zachovať štipku dôstojnosti tak na neexistenciu nadbytočných hypotéz dôkazy nepredkladajú. To by museli aj na Babu Jagu, Perúna a spol.
Nie je povinnosťou ateistov predkladať dôkaz o neexistencii ale je povinnosťou veriacich podať dôkaz o existencii - keď už viera nestačí a prehlasujú tú bytosť za fakt - mudrci z Česka.(Jak víš, že nepíši z Prahy?)

Odpovědět


to PeterP

marián,2008-06-02 10:19:42

Přiznám se že nevím o čem je řeč. Dohadujeme se jako kdyby byla naděje dojít k nějakému objektivnímu závěru o tom co opravdu existuje či ne. Je mi líto, ale váš mozek je stejně jako třeba nepovedený apendix produkt náhodných procesů jejichž výsledek (vaše závěry o neexistenci stvořitele) opravdu nemohou ani chvíli aspirovat na objektivní popis věcí tak jak jsou. Jedná se o víření atomů se stejně vypovídající schopnosti o světě jako třeba hukot větru. Jestliže neexistuje absolutní referenční bod, neexistuje ani jakákoliv objektivní (pro všechny platná) morálka….nevím proto také proč se zdáte být dotčen kolegovými řečmi o mudrci ze Slovenska….a nebo jste dotčen proto, že nežijete zcela v souladu se svým světonázorem a instinktivně se dovoláváte nějakých standardů ať už v logice či morálce?

Odpovědět


to MARIAN 2

PeterP,2008-06-02 12:20:26

Je mi líto, ale váš mozek je stejně jako třeba nepovedený apendix produkt náhodných procesů jejichž výsledek (vaše závěry o neexistenci stvořitele) opravdu nemohou ani chvíli aspirovat na objektivní popis věcí tak jak jsou.|MARIAN
Milý synu! Nesmieš sa fackovať – je to ponižujúce! O neexistencii by som si nedovolil ani hlesnúť, ak sa nechcem zosmiešniť dokazovaním neexistencie Baby Jagy a jej miliarde podobných, Hovorím iba , že NADPRIRODZENIE je nadbytočná hypotéza. Nieto jediného dôkazu.
Takisto prirovnávať mozog - túto vysokoorganizovanú hmotu a porovnávať ju s prasačím rypákom len napovedá, že ide asi o vírenie bubnov, ale nie v mojom prípade. Je tiež jasné, že, milý synu, nemáš jasno medzi náhodou a zákonitosťou – ako správny veriaci ani netušíš v akom sú vzťahu (náhodu ako fakt snáď ani nuznávaš)..

Odpovědět


to MARIAN 3

PeterP,2008-06-02 12:22:06

Jestliže neexistuje absolutní referenční bod, neexistuje ani jakákoliv objektivní (pro všechny platná) morálka….|MARIAN
Načo referenčný bod? Referenciou je entita a to je hmota alebo energia, bez centra a bez okrajov – nič viac a nič menej. Zákonitosti sú jej tak vlastné ako jej parametre. Nemá vedomie a preto s kľudom prehlasujem že UNIVERZU JE TO JEDNO – nemá vedomie.
Viera určuje tú dobrú morálku? Väznice sú už 2000 rokov plné kresťanov. Ateistov vo väzniciach aby si lupou hľadal. A je dokázané, že viera nemá na konanie dobra žiadny preukazný vplyv. Průzkumy promluvily.

Odpovědět


to MARIAN 4

PeterP,2008-06-02 12:23:09

... nevím proto také proč se zdáte být dotčen kolegovými řečmi o mudrci ze Slovenska….a nebo jste dotčen proto, že nežijete zcela v souladu se svým světonázorem a instinktivně se dovoláváte nějakých standardů ať už v logice či morálce? |MARIAN
Nejsem dotčen protože považuji bratry Čechy za jeden z nejkulturnejších národů světa. Milý synu, logika je na kočku lebo tá ti pravdu nepotvrdí a morálka je obyčajnou ľudskou vymysleninou – mení sa. Aj mne tvrdému ateistovi sa môže stať, keď stratím lásku okolia a nádej ma opustí, že sa vrhnem k Bohu k nohám. Ale to milý synu, nedokáže Boha ale len moju slabosť. A nevykaj mi synu!!

Odpovědět

Nie úplné vzdelanie ale úplné pochopenie.

PeterP,2008-06-01 16:07:15

Jestliže hmota, čas a prostor vznikly současně v jediném okamžiku, potom otázka co bylo před tím prostě ztrácí smysl.|Miloš Wachtl
Čas a priestor sú iba parametre entity, t.j. hmoty. Na konci pohybu Veľkého tresku nastane tepelná smrť Vesmíru, ustane pohyb a entropia bude maximálna - hmota homogénne rozptýlená, studená, bez pohybu, čas sa zastaví a je možne že začne plynúť dozadu a hmota sa zmrští do singularity (koľkýkrát už?). Cez singularitu prejde do sveta čistej energie - do sveta bez hmoty priestoru a času (superstruna). To sa neprieči ani Einsteinovej rovnici o alternácii energie a hmoty ani Zákonu zachovania. To že Planck tvrdí, že nie je možné zmerať čas menší ako naznačil, neznamená, že Zákon zachovania neplatí. A tak to je, ako hovoria diplomati.

Odpovědět


hmmmm

martiXXXX,2008-06-01 22:05:34

Jak ztrácí smysl? vznikl z ničeho? Co bylo před velkým třeskem? Nic? kd je zákon zachování energie? a když nebyl prostor a čas jak vznikly? jaký byl impuls pro nastartování protoru a času? tato otázka nemá smysl? To znamená, že některé otázky jsou vědou nezodpověditelné jako otázka boha atd?

Odpovědět


Zákonitosti nedajú veriacim spať a náhoda tiež

PeterP,2008-06-01 22:29:55

Marti, to sa pýtaš Wachtleho - tú prvú vetu písal on. Ja to, čo je pod ňou.
Nesnaš sa fotografovať elektrón - snaž sa o pochopenie. Zákonitosti sú objektívne. Ak existuje premena hmoty na energiu, čo by ti skutočne dosvedčili tí chudáci z Hirošimy, neskúmaj ten okamih premeny - ber to ako fakt potvrdzujúci Zákon zachovania.

Odpovědět

Zákon zachovania od Romana

RomanA,2008-05-31 11:02:14

Predstavte si miestnosť s biliardovým stolom. Vášniví hráči hrajú biliard a vy ich pozorujete. V miestnosti visia hodiny a každý hráč má na ruke ešte svoje hodinky. Predpokladajme, že tieto hodinky udávajú podstatne odlišné časy a "idú rôznou rýchlosťou". Zákon zachovania energie sa úplne exaktne dá dokázať z jediného predpokladu, že zákony pohybu gulí nezávisia od toho, podľa ktorých hodín meriame čas! Pre matematicky podkutého čitateľa je tento dôkaz veľmi jednoduchý, pre ostatných ťažko pochopiteľný. Ale podstatným jeho východiskom je predpoklad, že zákony pohybu telies nemôžu závisieť od toho, pomocou ktorých hodín meriame čas. A ja sa teraz pýtam: je tento predpoklad oprávnený, neoprávnený, možno ho prijať, treba ho zamietnuť, či hádam ešte dokázať? Mne sa zdá, že zákony prírody nemajú prečo závisieť od našich hodín, od našich vnemov, našich predstáv a želaní – jednoducho od nás, subjektov. Zákony prírody sú objektívne. A myslím si tiež, že spomínaný predpoklad už netreba nijak ďalej dokazovať. Ak sa vám to nezdá, skúste si predstaviť, ako by to vyzeralo s prírodou, keby závisela od stoviek rôzne idúcich hodín. Myslím si, že tak, ako si to neviem predstaviť ja, tak si to nevie predstaviť nikto. Ale nič viac už na dôkaz zákona zachovania energie netreba! Kto má o tento dôkaz vážny záujem a pozná základy diferenciálneho počtu, nájde dôkaz zachovania energie z tohoto jediného predpokladu v § 6 knihy L. D. Landau, Mechanika, kde zaberá ani nie pol strany.

Odpovědět


Zákon zachovania je ten dôkaz

PeterP,2008-06-01 10:35:59

Ak sa teda dvaja pozorovatelia pohybujú proti svetlu a každý inou rýchlosťou, zmerajú - tak ako to urobil Michelson - rýchlosť svetla obidvaja ako konštantu 300.000.000 km/s.
Vysvetlenie je jediné - každému z pozorovateľov plynie čas inak. Tento záver mohol urobiť až Michelson ale neodvážil sa.
Každej bunke nášho tela plynie čas inak, hoci s nepredstaviteľne malou diferenciou.
Predstavte si dve paralelné osi (hriadele) pevne spojené s dvojicami oproti do seba zapadajúcich ozubených kolies, s rovnakými priemermi (rovnakým počtov zubov). Otáčanie jedného hriadeľa vyvolá otáčanie druhého. Zmeňme pomer priemerov dvojíc napr.: na pomer 3:2 a 2:3.Je to problém času a mechaniky. Systém nebude schopný otáčať sa.
Teda inak, pre každú bunku nášho tela plynie čas inak ale sú schopné komunikovať a žiť.

Odpovědět

diskutujícím

admin,2008-05-31 10:43:31

Na příspěvky od vulgárně se vyjadřujících diskutujících nereagujte. Jsou mazány a s nimi i příslušné vlákno - viz PetrP

Odpovědět


Milý admin

Peter,2008-05-31 11:36:52

je pravdou, že som použil výraz z Polívkovho filmu o prirodzení tej slečny. Potom by ste museli zakázať aj Polívkov film. Tento výraz ale nebol namierený proti žiadnemuu diskutujúceme. Naopak - ja si s veriacimi rád podiskutujem.
Použil som ho len preto lebo veriaci , i na Slovensku ho používajú ako neprebiteľný argument. A nie som PeterH ale PeterP. Mailovú adresu neudávam od dôb ako sa mojej rodine vyhráža sfašizovaná katolícka menšina na Slovensku. A tá veru existuje.

Odpovědět


Dear admin

PeterP,2008-06-01 10:19:38

Mrzí ma to a ospravedlňujem sa. Odstráňte prosím tento jediný, aj to len v názve správy citovaný vulgarizmus zo všeobecne známeho filmu a umiestnite príspevky - kvôli mne a kontinuite - znova tam kde boli.

Odpovědět


Skutočne to myslím slušne

PeterP,2008-06-01 19:43:14

Polívka: Vaše přirození jsem neviděl a přeci věřím, že jej máte.
Odpoveď: My ateisti veríme len prirodzeným veciam a prirodzenie tej slečny je prirodzená vec na rozdiel od Boha. My dokonca nie že veríme, ale sme presvedčení, že tá slečna to prirodzenie má.
Mnohí veriaci veria ale objekt svojej viery vydávajú za skutočnosť, ako náš celkom inteligentý europoslanec Figeľ,keď na adresu ateistov prehlásil: "A konajú akoby Boha nebolo!"

Odpovědět

Inteligentni design je blbost

jkotek,2008-05-30 16:03:35

Vemte si takove zuby. Zralok je ma mnohem dokonalejsi nez po nem stvoreny clovek. Inteligentni designer by pozdejsi vyrobky vylepsoval a ne do nich vnasel dalsi chyby.
A vubec, co je to za blbost vkladat do kousaciho ustroji neco tak zbytecneho jako jsou nervy?
Bolavy lidsky zub je dukazem, ze _inteligentni_ design neexistuje, maximalne tak dementni designer. Zkazene zuby na kazdeho kreacionistu! To ho nauci hovorit o inteligenci v navrhu lidskeho tela!
A uz vubec nemluvim o dalsich systemovych chybach v architekture. Treba krizeni dychaci a travici cesty. Vzdyt se to muze ucpat a examplar zhebne!

Odpovědět


No vždyť to říkám!

RomanK,2008-05-30 16:35:22

Kdyby byl inteligentní, tak by ho nenapadlo u ženy umístit anus tak blízko vulvy.

Protože žádný inteligentní designer by neumístil hned vedle vývodu kanalizace zábavní park!

Odpovědět


Nevim, zda ma nejaky zivocich anus jinde nez vulvu

jkotek,2008-05-30 17:03:39

ale kousaci system lze prokazatelne vyresit lepe - viz zralok. Takze genialni reseni zralocich zubu versus odflaknuty design lidskeho chrupu dokazuje dementni design homo sapiens ;-)
A apendix uz taky nemam...

Odpovědět


Ale mně jiní živočichové neposkytují

RomanK,2008-05-30 19:59:17

stejné potěšení jako ženy. Tak mi to u těch ostatních tolik nevadí.

Spíš by mi vadilo, kdyby měly ženy stejný kousací systém jako žralok, to bych se musel části potěšení s nimi vzdát.

A váš apendix je mi úplně fuk!

Odpovědět


Souhlasím s RomanemK a důrazně protestuji

JirkaF,2008-05-31 08:41:45

Proti tomu aby ženy měly kousací ústrojí jako žralok.

Odpovědět


to jkotek

marián,2008-05-31 09:58:15

je mi líto ale vaše jisto jisté prohlášení o neexistujícím designu a dementním designérovi jsou postiženy velikým nedostatkem logiky.
1.) je li pravda co říkáte a jsme produkty náhodné evoluce pak se nedivme apendixu coby rudimentárnímu orgánu. Ano naše organismy nepracují tak jako by se dalo čekat kdyby byly stvořeny designérem. Fotoreceptory jsou pod očními nervy což by přece designér nikdy neudělal, že? Zeptal jste se ale někdy proč by váš mozek který na základě domnělého neexistujícího designu učinil konkluzi ve smyslu neexistence designéra neměl být postižen stejným neduhem jako oko či apendix? Proč mu věřit? Proč jenom mozek je prost všech nedokonalostí a umožňuje vám vydávat objektivní soudy? Řeknu vám to. Nemáte tušení.
2.) nejeden rodič dítěte (znám takového)je vděčný za stávající řešení oka, které umožňuje zachránit zrak při povrchových zraněních....(kdyby byly receptory navrchu bylo by vidění daleko zranitelnější)
3.) tzv špatný design je často naše neznalost. Osvětlení funkce slepého střeva z nedávné minulosti je dobrým příkladem.
4.) tzv. špatný design může být výsledem té jediné makroevoluce která funguje...tedy té zpětné.
5.) popírat neexistenci designéra poukazem na to co by ten neexistující designér neudělal je opět logický nesmysl. ,,doufám že na to přijdete když si větu ještě jednou přečtete. Je to navíc teologický argument a nevím proč jej používáte.

Odpovědět

hmmm

martiXXXX,2008-05-30 07:05:56

Nevíme nic. Máme mozek, který je pouhý výtvor náhody a je to nástroj jako pazourek, abychom přežily a zlepšili své životní podmínky. To je celá věda a technika - nástroj. Ti co tady jednoznačně tvrdí, že neexituje nic co je mimo tento náš násroj a myšlení mi připadají poněkud hodně omezení. jak to vědí. před 100 lety se tvrdila spousta hovadin a vesmír byl hotový - mechanický vesmír, atomy jako kuličky atd. Pak přišla teorie relativity, kvantová fyzika atd. My nevíme jak atom vypadá, jen jak se projevuje. My víme, že kvantová fyzika funguje ale nedovedeme si to představit. Elektron se jednou projevuje jako vlna, jednou jako částice. A to pouze proto, že to není ani vlna ani částice a my nevíme co to je. Dovedeme to jen zaznamenat. Co ty provázanosti v kvantové fyzice, částice na jednom konci vesmíru ví co dělá druhá částice na jiném bez ohledu na nějakou rychlost světla. A ty podivné paradoxy v kvnatovce, kterí jdou mymo myšlení? Proč si myslíme, že můžeme myšlením obsáhnout svět, když je to pouze nástroj, nástroj přizpůsobení jako prasečí rypák. Od něho s etaky neočekává, že bude něčím víc než nástrojem, nástrojem k přežití.

Odpovědět

vedlejší efekt studie

ad,2008-05-29 21:29:13

ze studie vyplývá, že čím vyšší vzdělání, tím méně víry v přítomnost boha - viz poměr mezi učiteli a ostatní populací.

Odpovědět


Myslím, že to je jasné

PeterP,2008-05-29 22:08:40

Čím viac slobody, tým menej bohov!

Rozumej: slobody <- nezávislosti <- vzdelania. Vzdelanie prináša súmrak bohov.

Odpovědět

Proč se všichi tak prudíte?

999,2008-05-29 14:31:46

Jaký praktický význam a dopad na váš život má pro vás informace obsažená v článku? Řekl bych, že žádný. Akorát se potřebujete utvrdit ve své (jediné) pravdě. Věřící ve své víře, ateisté ve svém ateizmu, řečeno zjednodušeně.

Kdyby všichni kantoři v Americe učili jenom "kreacionizmus" a "design", zavrhovali Darwina, myslíte si, že by to znamenalo konec pokroku vědy a techniky v Americe?
Nebo v jiném gardu: Projevila se snad perzekuce všeho náboženského (="nevědeckého") u nás za totáče v razantním vědecko-technickém pokroku? Houby s octem!

V každé společnosti existují konformní a nekonformní názory a jejich střety jsou přirozené. A to tu nechci parafrázovat jednoho - v současnosti poplivaného - filozofa hlásajícího, že rozpory jsou hnací silou pokroku. Smiřme se konečně ze skutečností, že nikdo nemá patent na rozum a "nechme brouka žít". I v té Americe se vždy objeví lidé, kteří si najdou cestu k Darwinovi i kdyby trakaře z nebe padaly a i v té nejateističtější zemi (jako byla kdysi Albánie) se nepodaří vymítit nábožensky založené jedince.

Takže pokud nejde o život, tak jde o .....! Z Topolánka nebude nikdy Paroubek a z Paroubka Topolánek.

Modus vivendi je to, oč tu běží.

Odpovědět


Proč prudíme?

PetrH,2008-05-29 22:26:13

Příteli, prudíme proto, že nás to náramně baví. Každý z nás se snažíme, jak to jen jde, vyjádřit svoji myšlenku, své názory a máme neskutečnou radost, když na to někdo reaguje. A to je přece velice pozitivní. Patent na pravdu nemá nikdo, názorů je mnoho a dikuze o nich je přesně to, co tříbí naše další poznávání tohoto světa. A je pozoruhodné, že mezi základními názorovými proudy není žádná ostrá hranice. I názor ideového odpůrce mi pomáhá poznávat svět a je to pokrok že za odlišný názor nehoří hranice Giordana Bruna.

Odpovědět


my se neprudíme, my se bavíme

ad,2008-05-29 22:58:38

a vůbec tvůj příspěvek je zmatečný. Asi ti to nemyslí, a tak to radši dopředu vzdáváš. Pokud jsou rozpory (dle tebe) hnací silou pokroku, tak právě kvůli napětí mezi póly => to napětí se projevuje např. urputnou diskusí => tak proč se divíš, že lidé diskutují? Atp. Nejprve své názory domysli, a pak diskutuj, vždyť se v jednom jediném příspěvku sám několikrát vyvrátíš.

Odpovědět

Materialistům moc nerozumím.

Wachtl Miloš,2008-05-29 08:31:14

Přiznám se, že materialistům moc nerozumím, obzvláště dnes, kdy jen málokdo pochybuje o tom, že hmota v prostoru a čase není věčná, tak jak se předpokládalo ještě v 19. a na počátku 20. století. Naprostá většina lidí věří tomu, že vesmír i život v něm vznikl v určitém okamžiku evolučním procesem trvajícím miliardy let. Liší se pouze v názoru, jestli se jedná o pouhou náhodu, nebo je v celém procesu evoluce nějaký vyšší záměr. Jemné naladění kosmických konstant a nesmírná složitost živého organismu dává zřetelný signál, že pokud se jedná o pouhou náhodu, je její pravděpodobnost matematicky prakticky nevyčíslitelná.

A zde je můj problém. Přikláním se k verzi, že to všechno není pouhá náhoda a nespoléhám na ni, tak jako ve svém rozpočtu nespoléhám na výhru jackpotu, která je mnohem pravděpodobnější, než náhodný vznik vesmíru a života v něm. Možná je to tím, že jsem jako technik zvyklý uvažovat exaktně a spoléhat na příjem z jackpotu mi připadá jako bláhovost, i když vyloučit tuto možnost nemohu.

Samozřejmě, že nepovažuji vznik vesmíru pouhou náhodou za vyloučený, ale s ohledem na malou pravděpodobnost tohoto jevu, s ním prakticky nepočítám. Přiznám se, že v tomto ohledu materialisty naprosto nechápu.

Odpovědět


Pardon,

Janek,2008-05-29 18:14:52

pane, ale vy stavíte následek před příčinu. Vaše myšlenkové pochody jsou zkreslené a zdeformované vírou. Vy vůbec nevíte, kolikrát předtím vesmír vznikl a zase zanikl, než se v něm shodou nepravděpodobných pravděpodobností objevil někdo jako vy a paradoxně se tohle všechno pokusil popřít. Každá "nepravděpodobnost" je totiž stoprocentně pravděpodobná, máte-li k tomu jí dosáhnout dostatek pokusů. A vesmír, anebo to, z čeho vzniká, jich má nekonečně mnoho. Teorie o vznikajících a zanikajících vesmírech v pravidelných intervalech není žádná novinka. Vznikl-li a zase zanikl-li před vaší ctěnou existencí vesmír 10 E+100000000000000 krát, klidně jste vzniknout mohl. Vlastně co dím, docela jistě jste vniknout musel, bohužel.

Odpovědět


pravděpodobnost

ad,2008-05-29 23:12:27

hodnotíte pravděpodobnost samočinného vzniku vesmíru, a to přesto, že nemáte žádné informace o "době" před jeho vznikem. Hodnotit "pravděpodobnost" jediného (nám známého) výskytu určité události, bez znalosti výchozích podmínek a bez znalosti celého systému je nesmysl. Jako technikovi vám vystavuji pětku.

Odpovědět


Standartní kosmologický model.

Wachtl Miloš,2008-05-30 06:47:11

Milý Janku, děkuji za Tvůj názor. Jako realista však vycházím ve svých úvahách z tzv.standartního kosmologického modelu. Dosud nevyřešenou otázkou tohoto modelu je obrovské množství temné hmoty a energie, která sice není pozorovatelná (opticky), avšak její gravitační účinky jsou nesporné a jsou mnohem větší než gravitační účinky hmoty zářivé. Někdy v budoucnu dojde zajisté k upřesnění standardního kosmologického modelu, či dokonce k jeho přepracování. Je to však jediný model, který je v souladu se všemi dosavadními observačními poznatky, jinak řečeno, až dosud nebylo prokázáno nic, co by bylo s touto teorií v rozporu. Zatím co ostatní hypotézy, které jsou příznivější k materialistickému nazírání na svět (zejména pokud se týká „věčnosti hmoty“), nebyly prokázány ničím a jelikož jdou tyto hypotézy ve svých úvahách mimo náš prostor a čas, nebude je zřejmě možné prokázat nikdy.

A proto materialístům nerozumím.

Odpovědět


Pravděpodobnost

Wachtl Miloš,2008-05-30 07:13:57

Otázka co bylo před vznikem našeho vesmíru ztrácí smysl. Je to obdobné, jako ptát se na severním pólu, kterým směrem je pól jižní.

Je možné vytvářet různé hypotézy, ale mají nějaký smysl, když je nelze ani ověřit ani vyvrátit?

Materialisté ve svých úvahách vždy argumentují časem a proto uvedu příklad: První pokusy formulovat mechanistickou teorii vzniku života se opíraly o náhodu, o nahodilé interakce chemických sloučenin v teplém jezírku v době počátků země. Vzhledem k složitosti i té nejjednodušší molekuly DNA byl její náhodný vznik samozřejmě vysoce nepravděpodobnou událostí. Materialisté však doufali, že dodáním nesmírně dlouhých časových úseků tuto překážku zdolají.
Na sympoziu konaném v r. 1966 ve Wistarském institutu ve Filadelfii však účastníky dostihla počítačová revoluce. Za použití vysokorychlostních počítačů matematici simulovali náhodné procesy a výsledek byl šokující. Počítače ukázaly, že pravděpodobnost vzniku života náhodnými procesy je bez ohledu na m n o ž s t v í č a s u v podstatě n u l o v á.


Odpovědět


Re: Pravděpodobnost

ad,2008-05-30 17:31:47

Vy jste ale mamlas. Vyvracíte svou vlastní hypotézu, a ještě ji podstrčíte mě.
Já jsem dokazoval, že vaše odvolávání se na pravděpodobnost vzniku vesmíru (viz váš předchozí příspěvek) nemá žádný smysl, a vy mi odpovídáte, že takovéto hypotézy (jde o vaši hypotézu zmíněnou v předchozím příspěvku) nemají žádný smysl.
Pokud nemají žádný smysl (v tom jsme nyní zajedno), tak se na ně nemůžete odvolávat a nemůžete s nimi argumentovat.
Celá vaše úvaha je na nich však založena, takže by jste měl své názory přehodnotit (pokud chcete být důsledný).
Odvoláváte se na nějaké pravděpodobnosti nebo nepravděpodobnosti vzniku vesmíru, přičemž hned poté takovéto hypotézy odsuzujete jako nesmyslné.
Co se týče nově uvedených argumentů - já se na žádný čas neodvolávám, odvolávám se jen na to, že nevíte, co mluvíte. Vyvracíte názory, které nikdo nezastává.
Např. náhodný vznik třeba krávy tepelným pohybem je dost nepravděpodobný, prakticky nemožný. Přesto tato zvířata existují. Dle vás je to nevysvětlitelné a vyžaduje to ID.
Skutečnost je taková, že postupný vznik (vývoj) od jednodušších forem ke složitějším má pravděpodobnost mnohem vyšší (v desítkách řádů).
Je to z důvodu, že každá replikující se struktura může zmutovat (změnit se) ve složitější, stále se replikující.
Proto pokud chceme simulovat možnost vzniku života, nejde o to dosáhnout náhodně rovnou složité struktury. Jde o to, dosáhnout jednoduché struktury, která má schopnost replikace.
Takovýchto struktur je více, a některé z nich již byly v laboratoři vyrobeny "náhodně".
K výsledkům sympozia - nebyl jsem tam a zprávu nemám. Taže jen stručně:
- 40 let je ve vědě dlouhá doba, u nekterých úspěšných vědeckých oborů je to několikanásobek jejich trvání (absolutně i relativně - věda sama ve velmi mladá)
- v roce 1966 byly nejvýkonější počítače na úrovni dnešních čipů v horších mobilních telefonech
- počítače nic neukáží, spočítají to, co zadá programátor
- pokud si vědci sami dokázali, že je to nemožné, je s podivem, že si toho nevšimli

Odpovědět


a ještě k materialismu

ad,2008-05-30 17:42:46

věda nemá s materialismem nic společného. Věda má co do činění se skepticismem, logikou, experimenty, důkazy, jejich vyvracením. Pokud se vyhraňujete proti materialismu, vyhraňujete se proti jednomu starému filosofickému směru. Stejně dobře se můžete vyhraňovat třeba vůči hinduismu. Filosofie není součástí přírodních věd, a s vědeckou teorií evouce nemá nic spoleného.

Odpovědět


Možná že jsem mamlas.

Wachtl Miloš,2008-05-31 14:12:30

Ale názor, že otázka co bylo před vznikem vesmíru nemá smysl není pouze mým soukromým názorem, ale názorem astrofyziků a to rozhodně žádní mamlasové nejsou. Jestliže hmota, čas a prostor vznikly současně v jediném okamžiku, potom otázka co bylo před tím prostě ztrácí smysl.

Nelze říci, že nebylo nic, protože nicotu je nutno definovat a experimentálně ověřit, čehož fyzici nejsou schopni docílit. Všude ve vesmíru nacházejí totiž hmotu ve dvou základních podobách, jako částice a jako pole. Pouze v myšlenkových experimentech lze dosáhnout tzv. fyzikálního vakua.

Fyzikové si toto vakuum představují jako zvláštní stav hmoty, při němž v daném prostoru neustále vznikají a opět zanikají páry částice-antičástice. Znamená to, že se zde ne krátké okamžiky porušuje zákon o zachování hmoty a energie a podle názoru fyziků se zmíněné porušování řídí vlastním zákonem - Heisenbergrovým principem neurčitosti, odvozeným v počátcích kvantové mechaniky.

Proto se o otázce, co bylo před vznikem vesmíru říká, že tato otázka nemá smysl. NIC to rozhodně nebylo.

Odpovědět

Rozsudek

Filip,2008-05-28 23:55:44

I BOHA STVOŘILA EVOLUCE...

Odpovědět


Ale on si to nepřipouští!

Duke,2008-05-28 23:57:08

Odpovědět


Chuck Norris

Filip,2008-05-29 14:07:17

Teorie evoluce neexistuje, existuje pouze seznam živočišných druhů, které nechal Chuck Norris přežít....
Vesmír existuje, protože se bojí žít na stejné planetě s Chuckem Norrisem...

Odpovědět


Kdyz Buh rekl "Budiz svetlo"...

jkotek,2008-05-30 16:54:55

...cekal Chuck Norris na to az poprosi.

Odpovědět

USA

robert,2008-05-28 07:47:21

Amerika je v súčasnosti tak silná politicky, ekonomicky i vojensky, že nie je ničím a nikým reálne ohroziteľná . Jedine ak ... SVOJOU VLASTNOU HLÚPOSŤOU. Uvedený problém vyučovania kreacionalizmu na školách USA nie je jediný a najväčší problém ich stredného školstva. Tak ju (pre všetkých Bohov) nechajte, nech sa ďalej rozvíja po svojom! Pomôžete tým celému ostatnému svetu!
Ďakujem

Odpovědět

K obrazu božímu

Medvědovič,2008-05-27 21:35:30

Spíše pod obraz by musel být když tvořil člověky do této diskze nebo v hluboké tvůrčí krizi.
1. Bůh stojí mimo čas a prostor.
2. Stvořil vesmír a určil jeho fyzikální vlastnosti. Vznikl čas, jak Einstein řekl: čas je vlastnost prostoru a je závislý na hmotě.
3. Nebyl to jeho jediný projekt.
4. Na konstrukci lidí si vzal subdodavatele.
5. Jejich vývoj zbrzdil podprogramem VÍRA s 10 instrukcemi.
666. K 10 instrukcím vydal tlustý manuál ve kterém na uvedených příkladech všechny porušil.
7. Církev vzala manuál a připojila k němu komentáře dle svého chápání a potřeb. (evangelium podle ...(NĚKOHO))
8. Zakázala jiné než církví autorizované vysvětlení manuálu.
999. Nejpřísněji trestala zkoumání komentářů.
10. Každé vyvrácené tvrzení uznala až když došlo dřevo na grilovaní "kacířů".
Panování církve v podstatě ukončil knihtisk a průmyslová výroba papíru. Ztráta monopolu církve na informace je největší rozdíl mezi naší a všemi předchozími civilizacemi. V nich byla nositelem informací církev nebo prověření a vzdělání bylo pouze pro tyto proveřené.

Odpovědět


:-))

PetrH,2008-05-27 22:08:27

Tedy stejně jako dnes Microsoft. Katolická církev je vlastně nejstarší softwarová firma na světě. S nepřerušenou, 2000 let starou řadou ředitelů sídlících v Římě. Ceny produktů se vyvíjely, ale vzhledem k současnosti byly obchodní manažeři církve břídilové. Kdosi spočítal, že za celou svoji historii nevybrala církev na odpustcích (obdoba dnešních patchů) tolik co evropská únie za jeden rok na emisních povolenkách (což je totéž). Jen u té církve to mělo jiný glanc. Minimálně byl u toho odpouštění nějaký obřad. Nedovedu si představit, že v Bruselu, někde na střeše stojí nějaký unijní Šimon Mág, mává ručičkama a odpouští všem hříšníkům vypouštění CO2.

Odpovědět


to medvědovič

marián,2008-05-28 07:32:02

zajímavý komentář.
děláte nicméně jednu důležitou a často viděnou chybu. Vyléváte vaničku s dítětem a viníte opilé dělníky z toho že pivem polili a vlašákem pokydali dobrý stavební plán následkem čehož vznikla dost jiná budova. Mluvím teď samozřejmě o tom co nazýváte církví která je v očích běžného člověka oprávněně zdiskreditována. Angličané by však řekli že jste porazil "straw man" kterého jste vytvořil....to čím je či byla, či jak se chovala nemocná církev nemá s otázkou zda je Bůh či není vůbec nic společného.

Odpovědět


a navic

xyz,2008-05-30 03:01:42

to vubec nesouvisi s dobrou myslenkou o snizeni antropogenniho sklenikoveho efektu zpusobeneho spalovanim fosilnich paliv pomoci obchodu s emisnimi limity. Globalni oteplovani je experimantalni fakt, a jen blbec by prileval olej do ohne..

Odpovědět


pro Mariána

Medvědovič,2008-07-03 18:06:35

Nepředpokládám že opilí děníci........... Předpoklad je že se dělníci opili červeným, pozvraceli čistý arch a po vystřízlivění jej prohlásili za projekt a červenou za příkaz k budoucím masakrům. Připadají mi jako mstivé děti které získajíce moc, oplácejí nevinným že po určitou dobu byli vynikajícím krmením pro římské lvy.

Odpovědět

hmmm

martiXXXX,2008-05-27 20:46:32

Co to je "inteligence"? Přeci mozek je nástroj jako pazourek apod. Inteligencí mozku je mnoho. A co když exituje nějaká absolutní inteligence, která nepoužívá mozek jako nástroj, nemyslí ale přímo "nahlíží a ví". Jsme si jistí, že část vědomí není součástí vesmíru? Slyšel jsem o tom, že část teoretických fyziků o tom uvažuje. Toto vědomí se může jaksi promítat do našeho egoistického vědomí a myšlení a jakoby ho oživovat. A může třeba přežít protože je integrální součástí vesmíru. nemyslím myšlení, mozek, ego, já, paměť. Nemůže mimo to existovat něco jiného mimo časoprostor co nemyslí ale je nadčasovým mimoprostorovým vědomím? Podivná souvislost všech věcí v kvantové fyzice (i když je mezi nimi skoro nekonečná vzdálenost?

Odpovědět


Ale toto není o existenci-neexistenci boha

Colombo,2008-05-27 21:26:31

alspoň co já to vidím, ale o kreacionismu a evolucionismu, jakožto srovnatelné teorie vzniku života.

Odpovědět

Bůh, který se neprojevuje

mj,2008-05-27 16:31:25

Nyní jsme schopni věci vysvětlovat vědeckými metodami. Najednou je zde jen Bůh, který se neprojevuje. To zda je či není nebo to zda se v minulosti projevoval či ne je věc víry. Spousta lidí bude i nadále v době kdy se Bůh neprojevuje v něj věřit. Nevidím na tom nic špatného. Prostě místo pro Boha máme v genech a z historie jej také nikdo nevymaže. Jen mi netvrďte, že se projevuje :-).

Odpovědět


Bůh se projevuje gravitačně!

Frk,2008-05-27 17:26:21

Akorát nejsme schopni gravitační vlny, kterými se projevuje současnými technickými prostředky zachytit. (Ale není všem dnům konec)

Odpovědět

Inteligentní stvořitel to nebyl!

RomanK,2008-05-27 09:09:14

Jinak by ho nenapadlo u ženy umístit anus tak blízko vulvy.

Povězte mi, který inteligentní architekt by umístil hned vedle vývodu kanalizace zábavní park!

Odpovědět


velmi vtipné

marián,2008-05-27 12:16:47

ale opět sem taháte teologii. Co je to za argument že by to inteligentní designér takhle neudělal? Co by udělal nebo neudělal Bůh přece z logiky věci říct nemůžeme....museli bychom sami aspirovat na to být bozi. Předpokládá to, že abolutně detailně rozumíte všem důvodům pro takové rozmístění či funkci orgánu (předpokládám že jsem Vám teď nahrál na smeč)
Rozumíte???...mluvit o tom co by udělala entita o které tvrdíte že neexistuje je logický nesmysl.
Dále....na inteligentního designéra usuzujeme poté co vidíme design. Je tomu tak u aut, ledniček ale třeba i pitomých opracovaných kamenů. Design může být dokonalý i méně dokonalý. Takový design (ve vztahu k funkčnosti a ne vzhledu) takové Škodovky z předválečných let je zcela určitě legitimním designem i přesto když takovou škodovku postavíte vedle Maibachu páně Horáčka. Škodovka té doby byla méně dokonalá než onen Maibach ale to přece neznamená že vznikla náhodnými procesy!

Odpovědět


....

PetrD,2008-05-27 13:23:04

No ale pokud by jsme to vzali do důsledků....tak samozřejmě pokud by člověk jako tvor vznikl shodou náhodných procesů, tak samozřejmě i ta škoda a maibach je důsledek těchto náhod....Tedy i tato auta vznikla náhodnými procesy......

Jen mám jednu otázku....Existuje-li nějaký designer, programátor, či b(B)ůh, tak kde se vzal on??

Odpovědět


TO PETRD

MARIÁN,2008-05-27 15:42:14

neumím na to odpovědět....zákon kauzality mluví o tom, že každý efekt musí mít adekvátní příčinu. Tento zákon nicméně řeší efekty a ne příčiny.
Zkusíme jinak.
1.) Něco musí být věčné. Buď hmota a nebo řekněme mysl. (z ničeho nic nepovstane...teď evidentně něco existuje...proto říkám, že buď hmota a nebo duch jsou/musí být věčné.
2.) Hmota měla počátek. To že měl fyzický vesmír počátek v čase je myslím mimo jakoukoliv pochybnost.
3.) Z toho mi vyplývá že to co je věčné je duch, myšlenka apod.
Kde se vzal Bůh není logická otázka protože sama definice slova Bůh nutně předpokládá 1.) jeho existenci a 2.)skutečnost že je učinitelem času a je nad ním tak jako malíř nad obrazem.

Odpovědět


Jenže

Colombo,2008-05-27 16:02:03

evoluce vůbec neříká, že na začátku nemohl být bůh.

Podívejte se, věda a víra jsou uplně dvě odlišné věci. To co se bije je věda a církev, která se v zájmu udržení své moci snaží lidi držet v nevědomosti, neboť jsou pak lépe ovladatelní.
Neříkám, že církev je jedinná špatná, to samé dělají nejrůznější organizace v rámci zachování své moci.

Odpovědět


řekněte, kam bychom se dostali

Colombo,2008-05-27 16:06:33

kdybychom uznali, že země je stará 10 000 let, že všechny ty ptákoviny nachystal bůh(jakýkoliv, mně se třeba líbí Thor), ať máme co objevovat. Jakmile bychom tohle axeptovali, tak můžem pěkně veškerou vědu vzít, pomuchlat ji a vyhodit do odpadkového koše. Pro jistotu ještě zkartovat, ať nějaký nevěřící toho nezneužije. Jakmile bychom tohle přijali, tak je svět umělý, zbytečné věnovat se valné většině věcí. Co by zůstalo je jen rozšiřování spotřebního stylu života, neboť jelikož se nemáme kam hnát, země je středem vesmíru a jde o to jen co nejlehčeji prožít život. To by se vám líbilo?

Odpovědět


COLOMBO

MARIÁN,2008-05-27 16:10:43

nesouhlasím s vaší u Kanta vzniklé a existencionalismem přikrmené definice víry. Víra tak jak byla chápána před Kantem je aktivní odpověď racionálně poučené mysli. Víra tak jak ji prezentujete vy (lépe řečeno jak jí dnes chápe skoro každý) je směšná parodie originálu která se moc hodí do krámu těm kdo chtějí celý ten vírotvorný tyátr odsunout někam mimo sféru toho na čem opravdu záleží...někam mezi svíčkové báby a obraz svatého tydíta kdesi na zdi.

To co je důležité je pravda. Dle mého názoru je evoluce objektivně nepravdivý výklad vzniku života kolem nás přičemž o tom zda je pravdivý či ne mají rozhodovat právě a jenom empiricky ošahatelná fakta.

Odpovědět


to marián

PetrD,2008-05-27 16:17:45

To je ten problém, že na to neumí odpovědět nikdo:-)

1)To je sice hezké, ale už tento Váš bod předpokládá nějaký vyšší princip....
2)proč by nemohla být věčná hmota?? co když vesmír pulsuje(ze singularity, do nějakého stavu maximální velikosti a pak směřuje zpět k singularitě??)
3)Upřimně řečeno, jsem ateista(Bohu dík) takže je pro mne snadněji představitelnější, že vznikne duch/mysl ze hmoty, než-li naopak....

Já jsem nepokládal otázku, kde se vzal Bůh..?? Ja jsem použil b(B)oha, jako jedno z označení toho zmiňovaného "vyššího principu"...klidně to nazývejme "TO"....Ale sám pojem, že "TO" je věčné(Ještě kromě Lenina) je pro mne dosti nepředstavitelné...co je to věčnost??Kdo ji určil??

viz. bod 3) Kvůli tomuhle si myslím, že by na školách měly být předkládány obě teorie...Ať si každý vezme za svou, tu, která je pro něho pochopitelnější!!

Odpovědět


to colombo

marián,2008-05-27 16:19:07

uvědomte si prosím že pouze křestanství či lépe řečeno židovsko křesťanská civilizace porodila (slovy Oppenhaimera...známého to stvořitele té nepříjemné bomby) a mohla porodit moderní vědu. Tato civilizace jediná věřila v to že například 1.) svět je objektivně poznatelný...tj. jeho zákonitosti nefungují nahodile ale dle určitých předem odvoditelných zákonů 2.) oddělila svět od božstev...panteismus nemohl počít vědu proto že panteista v zásadě nemůže rozřezat květinu proto aby zkoumal z čeho se skládá a jak funguje. Bojí se že naštve lesního bůžka atd.
Těch důvodů je víc...tvrdit že bychom přijetím teismu něco ztratili je nesmysl....naopak...teista například nebude považovat tzv. junk DNA za odpad tak jak to po léta předváděli vědci odkojení představou že "jsme jenom nahodilý shluk hmoty" ale bude předpokládat účel všeho co kolem sebe vidí....

Odpovědět


To Petr D

marián,2008-05-27 16:23:10

pouze k bodu 2.
singularita je podle mně mrtvý pojem....vylučuje jí druhý termodynamický zákon....systém bude s každým yo-yo ztrácet energii....je-li hmota věčná, už by tu nemělo nic být.

Odpovědět


Co? To jste nabral kde?

Colombo,2008-05-27 16:31:46

nebo je to jen výrok nesmírného egoismu, který způsobilo příslušenství k naší euroamerické civilizaci?

Já vám nevím, ale takoví pantheisté jako byli řekové se s vědou dostali mnohem dál. My jsme ještě ve 17st. objevovali to, co oni už měli. To co nás nakoplo, bylo nedoslovné braní bible a assimilace řeckých myšlenek. Mimochodem, viděl jste Jméno Růže?(knihu jsem bohužel nečetl), tam máte skvělý rozdíl, mezi Vědcem a Zaslepeným věřícím.

Všechny civilizace zkoumali, všechny by postupně došli k stejné moderní vědě. Jen díky technologickému pokroku(jenž byl možná způsobený morem, který uvolnil zpoustu půdy, zabrané původné na pěstování pšenice-jídla, na průmyslové plodiny) a s tím souvisejícímu zbohatnutí střední třídy-měšťanstva, se to podařilo nejsilnější ekonomice, evropě. Křesťanství na tom nemělo pražádný podíl.

Odpovědět


Marián

PetrD,2008-05-27 16:35:33

Ale pokud je věčná hmota, tak v celkovém měřítku je vesmír jako takový uzavřený systém(izolovaná soustava) - a dle první věty termodynamické by se tedy neměla enrgie kam vytrácet a celková E každého yo-yo by byla stejná....

Odpovědět


Mimochodem

Colombo,2008-05-27 16:36:12

oddělení světu od božstev, kdyby se to kdy podařilo, tak se tu nemáme o čem bavit. Neboť i já věřím sakra v něco, lépe spíše, sakra si přeju, aby něco bylo, ale odmítám se přiklonit k jakémukoliv pojetí boha, neboť je zajímavé, že všechny samy sebe pokládají za pravdivé a jedinné správné. Taky odmítám přijmout víru v křesťanského Boha jenom proto, že jsem se narodil v křesťanském prostředí.

Sakra ale nezpochybňuju, narozdíl od vás, vědu(hlavně tyto dvě nepletu do kupy)! Teorie evoluce je nejlepším možným vysvětlením, které se nám dostává.

Odpovědět


to Petr D

marián,2008-05-27 18:31:25

před chvílí jsem hloupě zaměnil singularitu za string theory o které jsem mluvil...
podle mně mluví první zákon o konzervování energie...nic nevznikne z ničeho....zatímco druhý (to o čem jsem mluvil) o úbytku užitečné energie....hvězdy spalují svoji hmotu na úkor své energie...která z toho systému nenávratně odchází (v té pro pozorovatele použitelné podobě)...pro to si myslím že je ta yo-yo teorie nelogická...přiznám nicméně že o tomto vím velmi velmi málo.

Odpovědět


Logika vzniká ze zvyku

Colombo,2008-05-27 20:33:16

mimochodem, spojení "užitečná energie" je velice empirický termín. Pro mě je užitečné minimum energie, protože se spaluje někde moc daleko, nemůžu se zahřát, nemůžu do toho zastrčit ani spotřebič! To myslíte tím "užitečná energie"?
Mimochodem, říkat tady o teorii, že je nepravděpodobná, jelikož mi nepřijde logická je z části to, o co tady běží. Těm, co mají dostatek rozumu a moderní vzdělání, nepřijde zase logická teorie o stvoření. Proč se taky namáhat, když stačí nadefinovat pár fyzikálních zákonů a všechno už se vytvoří naprosto samo?

Odpovědět


2marián

PetrD,2008-05-27 21:54:22

Já o tom už nevím vůbec nic a jsou to pouze moje úvahy....jen jsem se nechal inspirovat článkem, který tu na Oslu byl před časem(http://www.osel.cz/index.php?clanek=3497), na který jsem si vzpomněl v souvislosti s vaším pojmem věčnosti....Ano, hvězdy spalují svůj materiál a z hlediska systému hvězd můžeme hovořit o disipaci energie......Ale pokud vezmeme celý vesmír jako celý izolovaný systém, tak ta energie se pouze přesune, či přemění a při opětovném zhroucení do singularity by se ta energie opět vrátila na počátek....prot jako Vy máte věčného ducha/mysl já si můžu vysvětlit "věčnost" hmoty.........

Ale ať je to jak je to...je velice těžké od této problematiky oddělit alespoň minimální část víry......

Odpovědět

Diskuse se opravdu nádherně rozvinula...:-)

PetrD,2008-05-27 01:12:34

Já nebudu komentovat ani jeden jediny "-ismus", na to nemám dostatečné znalosti a informace....A navíc už to zde udělalo mnoho jiných...

Jen si myslím, že člověk, který má vzdělávat budoucí generace a záměrně jim nepředkládá informace(dosti základní) by podle mého neměl v pedagogice co dělat!!Dle mého by se měli obě teorie předkládat studentům stejnou měrou a ať si oni vyberou, to co je jim bližší - ano jsou to vše jen teorie, které se snaží pospat určitý jev - nic exaktního............

A jak říká František I. :,,Potkalo mne v životě dost věcí, které si nedovedu rozumem vysvětlit." Ale to neznamená, že si to nedovede vysvětlit někdo jiný - nakonec třeba jen zjistím, že mi něco zatajil učitel, nebo jsem nedával ve škole pozor....mnohdy člověku stačí jistota, že nějaký jev prostě je...a je jedno proč!!

Já se zase řídím heslem:,,Člověk se celý život učí, ale stejně zemře jako blbec"...

Odpovědět


Predkladani obou teorii stejnou merou

Standa17,2008-05-28 17:10:27

Souhlasím, zajímavá myšlenka. A závěr podobného výzkumu na českých školách by byl: "Zhruba 98 procent českých učitelů totiž nepovažuje za nutné věnovat kreacionismu nebo inteligentnímu designu ve své výuce ani zmínku. Jsou přitom přesvědčeni, že tím činí dobře.". Američtí žáci mají alespoň možnost výběru, znáte nějakou školu u nás, kde by se ID vyučoval? Opravdu jsme tak přesvědčeni o své pravdě, že se můžeme Američanům smát?

Odpovědět


Toť problém...

PetrD,2008-05-28 22:21:53

no jo, nikde není vše ideální...kdo se bude o problematiku zajímat, tak si zjistí své.....Já se ale obávám, že kdyby se tato anketa udělal na středních školách v ČR, tak by to dopadlo tak, že 60% učitelů nevědělo co to nějaký ID je.....

Odpovědět

Přátelé, Darwinovci

František I.,2008-05-27 01:00:08

mají jeden malý problém, který vyřešili kreacionisté. A to vznik samotného života. Tedy bylo-li dříve vejce či slípka. Navíc evoluce občas tropí hlouposti a příroda postupuje vpřed nepochopitelně revolučně. Přiznám se, že bych se neodvážil kritizovat jedno či druhé. Myslím, že ani úrpveň současného poznání nás neopravňuje něco preferovat a něco zavrhovat.Také do mne například hustili, že virgule je nesmysl, a já zjistil, že funguje poměrně obstojně. Potkalo mne v životě dost věcí, které si nedovedu rozumem vysvětlit. Proto se držím hesla: šedá je každá teorie, zelený strom života. Z této mé jisté úcty k všehomíru vyjímám pouze jehovisty a Paroubka.

Odpovědět


Slepice nebo vejce

Michal Kára,2008-05-27 07:58:17

Ale ten problem vyresili Darwiniste taky: Nejdriv bylo vejce. Dinosauri vejce. :-D

Odpovědět


Michalovi

Martin,2008-05-27 08:53:39

Omyl, ešte predtým bolo trilobitie vajíčko :) A pred ním ešte nejaké ďalšie, možno vajíčko medúzy alebo morskej hubky a ešte predtým nejaké iné. Sú to síce rôzne vývojové línie, ale rozmnožovanie vajíčkami majú spoločné.

Odpovědět


Martin

Michal Kára,2008-05-27 09:09:58

Samozrejme, ale s dinosautem mi to znelo lepe :-D

Odpovědět


nevyresili

rarach,2008-05-27 10:56:37

Kreacioniste potencialne resitelny problem vzniku prvniho ziveho tvora nahradili neresitelnym problemem vzniku Boha. Tomu nerikam vyreseni problemu.

Odpovědět


rarach

marián,2008-05-27 12:21:48

jestliže existuje Bůh pak je ze svojí definice nestvořený (nijak nevznikl)....je nad časem který musel stvořit. Nemůžu si pomoci ale je daleko logičtější v souladu s naší každodenní zkušeností věřit že první byla myšlenka než hmota (o jejímž vzniku tak či tak nemá naturalistický pohled na život ani páru)
Není to teista kdo dělá rozumový kotrmelec nýbrž ateista.

Odpovědět


Myslíte?

Colombo,2008-05-27 12:38:51

"Ateista" narozdíl od "theisty" netvrdí, že zná odpověď na všechno.

Odpovědět


RARACH

PetrH,2008-05-27 21:48:15

Ano! Jinak řečeno: Kreacionisté vysvětlují vznik přesložité entity - Vesmíru, existenci entity ještě složitější - Bohem. Já zde netvrdím, že Bůh neexistuje. :-)) ! Ale nezatahujme prosím, Starého Pána - budiž pochválen, do podniku tak riskantního ( a s nejistým výsledkem) jako je vývoj druhů. Na to stačí evoluce. A pokud v Boha jako tvůrce věříte, přiznejte mu přece jen "mimolidskou" inteligenci se kterou definoval hmotu s takovými vlastnostmi, aby sama zvládla vývoj, na jehož konci stojí člověk snažící se toto všechno nějak pochopit.

Odpovědět


to rarach

marián,2008-05-28 06:51:47

píšete že kreacionisté vysvětlují vznik složité entity (vesmír) něčím ještě složitějším (Bohem)
Není to ale přirozené? Není zákon kauzality principem na kterém se nutně všichni musíme shodnout? Jak bych mohl vysvětlovat vznik vlny tsunami skokem žáby do vody? Žába není adekvátní příčina. Jeli tu složitý vesmír není logičtější docházet k ještě složitější příčině toho vesmíru? Současná věda nemá tušení o tom jak mohl přirozenými procesy vzniknout jediný protein. Nemá tušení protože ignoruje tenhle nanejvýše logický postup tázat se po nejpravděpodobnější příčině a křečovitě (a bez výsledku) pátrá jak může navzdory vší naší zkušenosti mořská vlna postavit hrad z písku. Nejpravděpodobnější příčina (biologické) továrny či stroje (protein) není přirozený proces ale inteligentní vklad kohokoliv. To je prostě fakt a materialisté docházejí k jinému závěru tomuto faktu navzdory.... ne kvůli "Occam´s razor" ale proto že k němu dojít chtějí.

Odpovědět


Fakt je to, co se může ověřit

Colombo,2008-05-28 07:25:22

můžete to ověřit? Ne!
Ano, materialisté neví přesně, jak se to mohlo stát. A rozdíl mezi vědou a vírou je, že věda nedává odpověď na všechno a rozhodně ne hned. Když si lidé nemohli vysvětlit blesk, udělal to bůh. Tohle mi vůbec nepřipadá jako vhodné řešení, je to spíš blbost. Jakmile si teď něco nemůžem vysvětlit, je za tím bůh, jakmile si to vysvětlíme, exaktně a bez možnosti oponovat, nic no, bůh udělal ještě hodně věcí, že? To je i trochu pokrytecké, nemyslíte?

Odpovědět


to Colombo

marián,2008-05-28 12:28:50

nevím,... já sám za sebe usuzuji na designéra ne na základě toho co nevím (váš příklad s bleskem a divochem) ale na základě toho co vím. Na základě toho co vím o tom čeho je schopen přirozený proces a na základě toho co vím o chemické evoluci a absolutním fiasku doprovázející snahu to v té laboratoři nějak uplácat (což se přirozeně nedaří) nepovažuji naturalistický scénář za pravděpodobnější než nadpřirozený scénář ale naopak.

Odpovědět


Fiasko v laboratoři? Samozřejmě!

Colombo,2008-05-28 20:56:29

1. neznáme přesné složení atmosféry, moře atd.
2. nevíme které z vlivů se na vzniku života podíleli, jak a v jakém množství/pořadí
3. nemáme zkumavku o velikosti zeměkoule a čas pár miliónu let k experimentu.

Odpovědět


ten divoch

Colombo,2008-05-28 20:57:04

taky usuzoval na tom, co věděl.

Odpovědět


to Colombo - fiasko v laboratoři

marián,2008-05-29 06:16:41

1.) víme dobře co by se nám hodilo aby to vyšlo...přesně to taky Oparin udělal. Nyní víme o tom že tam byl kyslík se kterým to nejde a naopak nebyl amoniak s methanem se kterými to jde náramně...(teď mluvím pouze o amino....něco fungujícího z nich nahodile sestavit je už úplný výsměch racionalitě)
3.) toto je nelogický argument z velikosti a času....něco jako...když se potopí jedna děravá ponorka snad se jich nepotopí stopadesát....a nebo ...když se za tři hodiny sám nenamaže rohlík máslem určitě se namaže za sto let....tenhle pravděpodobnostní aspekt řeší druhý termo...čím víc času tím více destrukce a ne naopak.

Odpovědět


to Colombo - divoch

marián,2008-05-29 06:21:30

divoch pouze viděl efekt blesku...my známe příčinu.
..podobně známe příčinu vzniku chemické továrny...víme co je třeba k tomu aby vznikla, přičemž kolem sebe nevidíme vznikat chemické továrny sami od sebe nějakou samoorganizácí hmoty či náhodou. Nelze uvést jediný příklad pozorování takového procesu.

Odpovědět

Krásná a zajímavá diskuse

Octomil,2008-05-27 00:33:01

Krásná a zajímavá diskuse plná podnětných myšlenek.

Např. Tureček informuje že se „Za posledních 200 – 300 let … počet věřících snížil“ To je velmi originální úvaha protože křesťanství je nejrychleji rostoucí náboženství (největší absolutní růst počtu vyznavačů) a bylo by vhodné, kdyby to matematicky objasnil.

Marián zase „by všechny ty blbečky rovnou postřílel“, názor rázný ale ne moc originální, trochu se opičí (Fr. revoluční mafie, Lenin, Stálin, Mao, Pol Pot, … předchůdců nespočet).
Tím by ale Peka přestal žasnout „že by bylo tolik lidí blbejch“.

Martin se zase nechce nechat vydírat: „Veď ako inak nazvať to, ak nám niekto tvrdí, že pôjdeme do pekla, ak sa nebudeme modliť? V podstate sa nám vyhráža a vydiera nás.“ Možná je to ale dobře míněné varování, někteří tvrdí, že o tom něco ví:
Daniel Ekechukwu, popis: http://www.cbn.com/700club/features/amazing/raised_from_dead091603.aspx, http://www.shepherdserve.org/special_reports/daniel_main.htm
Atd…
Howard Storm htttp://www.visionsofjesuschrist.com/weeping322.htm
Další http://www.insightsofgod.com/downloads/English_Jennifer_Perez.doc
Nebo http://www.insightsofgod.com/downloads/Ian_McCormack_testimony.doc
http://spiritlessons.com/Documents/ian_mccormack/Czech_Ian_McCormack.pdf
http://spiritlessons.com/Documents/Rawlings/Dr_Rawlings_Near_Death_Experiences.htm
Thomas Welch: http://bibleprobe.com/thomaswelch.htm
Kenneth Hagin http://www.knihy.own.cz/KennethEHagin-Isielsomdopekla.pdf
…. Atd.
Něco je ale lákavé: http://www.sidroth.org/site/News2?news_iv_ctrl=-1&abbr=tv_&page=NewsArticle&id=6221&security=1041
Atd……
Edison vtipně zmiňuje že „spoluobčané nahradili víru v Boha vírou v astrologii“… to je pravda, jenže v USA považuje astrologii za vědu 2x míň lidí, než v Evropě. Přitom to jsou samí lidé co jsou podle článku a podle Peky…..

PetrH by rád viděl „zkamenělého králíka a evoluce bude mít problém“ … zkamenělý zrovna ne, ale určitě uhelnatý králík je k vidění v uhelném dole: http://commerce.metapress.com/content/k7l678180886j05g/rspb20071661supp01.pdf … ale třeba si tm šel jen nahrabat trochu uhlí …. Pro zkamenělého kamaráda: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4274129.stm …. „surprisingly similar to modern rabbits“ … trochu divné, moderní králík?

Havran zase doporučuje „THE GOD DELUSION“. Vzhledem k spojení (Vice-President) autora tohoto veledíla R. Dawkinse s British Humanist Association, by Havran mohl rovnou doporučit (pro optimisty) ateistickou svatbu http://www.humanism.org.uk/site/cms/contentviewarticle.asp?article=1175 nebo (pro pesimisty) ateistický pohřeb http://www.humanism.org.uk/site/cms/contentviewarticle.asp?article=1176 … ale pozor, tato bizarní organizace trpí nedostatkem ceremoniářů (tj. ateistických duchovních). Jinak ale ten pohřeb…. viz výše.

Odpovědět


Tureček

Nižší počet křesťanů,2008-05-27 07:56:45

... je samozřejmě relativní, poněvadž v porovnání se středověkem počet obyvatel Země od té doby stoupl. Zatímco ve středověku bylo křesťanství v Evropě skoro sto procentní a tohoto kulturního bludu byli schopni se zbavit pouze jednotlivci, je tomu za posledních 200 až 300 let lépe. Čím dál více lidí zjišťuje prolhanost samotné podstaty křesťanství a obrací se k lidskosti, k citu, k rozumu, ke skutečné lásce. Váží si vzdělání a odmítá slepé přijímání autorit. Křesťané bohužel zneužívají kdejaký pojem a ve jménu víry jsou schopni nejhorších zel. Ano já věřím, že na světě existuje zlo. Jmenuje se křesťanství.

Odpovědět


Králík

PetrH,2008-05-27 21:23:17

Octomile zdravím! Gomphos elkema, (snad předchůdce dnešního králíka), jehož kostra byla nalezena v Mongolsku, žil před 55 mil lety. Já mluvil o Devonu, to je asi tak 10x starší období. 400 mil. let. Věř mi, tam se králíci "hledají" velice obtížně, protože tu ještě nebyli. To bylo období ryb, z pohledu evoluce. Králíci si počkali ještě nejakých 370 mil. let. Pokud ovšem nezasáhl intel. designér. To byl smysl mých slov. Jinak díky za odkazy, některé jsou velice zajímavé. P.

Odpovědět


pan Tureček

Xavier,2008-05-30 12:26:47

pan Tureček by si měl uvědomit, že zlo není křesťanství, zlo jsou konkrétní jednotliví lidé. Tím chci říct, že házet něco do jednoho pytle už tu několikrát bylo (např. třídní boj a pod.). A to že katolická církev dělá to a to má s křesťanstvím společného jen to, že katolická církev je pouze jednou z existujících křesťanských sekt.

Odpovědět

Nikdo neni agresivnejsi,

mueller,2008-05-26 19:11:16

netolerantnejsi a prolhanejsi nez ateisté, vycitajici cirkvim - a predevsim cirkvi katolicke - jeji udajnou netolerantnost.

Odpovědět


To bych netvrdil

Karel Vostal,2008-05-26 21:40:39

Agresivní fanatici se najdou mezi věřícími i ateisty.

Odpovědět


Na to abych věřil,

JirkaF,2008-05-28 08:22:51

žádnou církev nepotřebuji.

Odpovědět


tolerance cirkve

xyz,2008-05-30 03:13:23

samozrejme byla zcela vseobecna. Nebyl to problem, cca 100% populace vyznavalo krestanstvi a zadni ateiste prece nebyli (a pokud ano, tak ne dlouho). Tolerance cirkve byla natolik bezmezna, ze pote co se vyskytl zcela nepodstatny problem s interpretaci jednoho z jejich dogmatu ohledne praktikovani ritualniho kanibalismu, potopila se evropa do staleti reformacnich a prtoireformacnich nabozenskych valek.

Odpovědět

vzrušující

havran,2008-05-26 15:43:27

Církev je memplex. Obluda, kterou ničí jediná věc na světě. Nezájem, lhostejnost. A jak vidíme na této diskuzi, je asi nesmrtelná..

Odpovědět

THE GOD DELUSION

havran,2008-05-26 15:34:54

Doporučuji k přečtení všem. Zvláště věřícím nekreacionistům.

Odpovědět


soudruhům

soudruh,2008-05-27 05:59:17

“To describe religions as mind viruses is sometimes interpreted as contemptuous or even hostile. It is both.”
—Richard Dawkins, The Devil’s Chaplain (2004), explaining why he is so hostile to religion.

“Biology is the study of complicated things that give the appearance of having been designed for a purpose.”
Richard Dawkins


Richard Dawkins at Politics and Prose speaking on The God Delusion
Question and Answer
Questioner: Dr. Dawkins thank you for your comments. The thing I have appreciated most about your comments is your consistency in the things I’ve seen you written. One of the areas that I wanted to ask you about and the places where I think there is an inconsistency and I hoped you would clarify it is that in what I’ve read you seem to take a position of a strong determinist who says that what we see around us is the product of physical laws playing themselves out but on the other hand it would seem that you would do things like taking credit for writing this book and things like that. But it would seem, and this isn’t to be funny, that the consistent position would be that necessarily the authoring of this book from the initial condition of the big bang it was set that this would be the product of what we see today. I would take it that that would be the consistent position but I wanted to know what you thought about that.
Dawkins: The philosophical question of determinism is a very difficult question. It’s not one I discuss in this book, indeed in any other book that I’ve ever talked about. Now an extreme determinist, as the questioner says, might say that everything we do, everything we think, everything that we write, has been determined from the beginning of time in which case the very idea of taking credit for anything doesn’t seem to make any sense. Now I don’t actually know what I actually think about that, I haven’t taken up a position about that, it’s not part of my remit to talk about the philosophical issue of determinism. What I do know is that what it feels like to me, and I think to all of us, we don’t feel determined. We feel like blaming people for what they do or giving people the credit for what they do. We feel like admiring people for what they do. None of us ever actually as a matter of fact says, “Oh well he couldn’t help doing it, he was determined by his molecules.” Maybe we should … I sometimes … Um … You probably remember many of you would have seen Fawlty Towers. The episode where Basil where his car won’t start and he gives it fair warning, counts up to three, and then gets out of the car and picks up a tree branch and thrashes it within an edge of his life. Maybe that’s what we all ought to… Maybe the way we laugh at Basil Fawlty, we ought to laugh in the same way at people who blame humans. I mean when we punish people for doing the most horrible murders, maybe the attitude we should take is “Oh they were just determined by their molecules.” It’s stupid to punish them. What we should do is say “This unit has a faulty motherboard which needs to be replaced.” I can’t bring myself to do that. I actually do respond in an emotional way and I blame people, I give people credit, or I might be more charitable and say this individual who has committed murders or child abuse of whatever it is was really abused in his own childhood. And so again I might take a …
Questioner: But do you personally see that as an inconsistency in your views?
Dawkins: I sort of do. Yes. But it is an inconsistency that we sort of have to live with otherwise life would be intolerable. But it has nothing to do with my views on religion it is an entirely separate issue.
Questioner: Thank you.‘Evolution has been observed. It’s just that it hasn’t been observed while it’s happening.’

‘Battle over evolution’ Bill Moyers interviews Richard Dawkins, Now, 3 December 2004, PBS network

Odpovědět

Rozdíl mezi evolucionisty a kreacionisty.

Wachtl Miloš,2008-05-26 15:30:19

Jak správně uvedl jamretsam, kosmologie nemá s antropickým principem problém. Pokud je vesmír od svého prvopočátku dostatečně vybaven, aby mohl uskutečnit evoluční vývoj jehož důsledkem jsou bytosti jako jsme my, které jsou schopné uvažovat o tom, co to všechno znamená, potom je mezi nefundamentalistickými evolucionisty a kreacionisty nepatrný rozdíl. Spočívá v názoru na otázku, zda je vesmír produktem čehosi a nebo shodou okolností?

Na tuto otázku není schopen nikdo seriozně odpovědět a tak se každý z nás podle svých schopností a znalostí přiklání k té verzi, která se mu jeví jako pravděpodobnější.

Stoprocentní jistotu nemůže mít nikdo, pouze jistotu pravděpodobnosti.

Odpovědět


Asi to moc dobře nechápete

Colombo,2008-05-26 15:39:49

Evoluce neříká, že nemohla být nastartována tím, že do ní někdo kopl. Evoluce říká to, že dnešní druhy jsou produktem vývoje, bez toho, aniž by do nich někdo přímo kopal.

Odpovědět


Základní problém je v tom

Colombo,2008-05-26 15:45:56

že pletete do kupy vědu a víru.

Odpovědět


Netvrdím, že to chápu,

Wachtl Miloš,2008-05-27 07:00:10

ale myslím, že to chápu lépe než Vy. Tvůrce ID, Dr. Behe pouze upozornil, že existují určité neredukovatelné komplexy, které nemohly vzniknout evolucí bez inteligentního plánu. Nikde jsem nečetl, že by tvrdil, že tento plán musel vzniknout v okamžiku potřeby tohoto neredukovatelného komplexu.

Mnohem lépe než biologové chápou celý proces vývoje kosmologové a na rozdíl od biologů se snaží tento proces řešit exaktně vědecky. Uvedl bych jako příklad S. Hawkinga, který se pokusil vytvořit matematický model vesmíru, který by byl věčný a nepotřeboval by nějaké "nakopnutí", pro materialisty nevysvětlitelné a obtížně přijatelné.

Jeho model, i když je matematicky propracován tak, že je málokdo schopen ho pochopit, má jednu zásadní nevýhodu. Je pouhou hypotezou, kterou se nikdy nepodaří prokázat ani vyvrátit, protože jde mimo náš prostor a čas.

Pro lepší porozumění: každý kdo se setkal s vysokoškolskou matematikou, pracoval s vícerozměrným prostorem. Lze ho logicky a naprosto exaktně odvodit, každý student hravě spočítá např. vzdálenost dvou bodů v šestirozměrném prostoru. Teoreticky je tedy vícerozměrný prostor možný, ale jeho skutečnou existenci se dosud nepodařilo neprokázat ani náznakem.

Rozdíl mezi vzdělanými evolucionisty a kreacionisty je tedy pouze v otázce, zda vznik vesmíru a života v něm je a nebo není dílem náhody, nic víc.

Odpovědět


Oprava

Wachtl Miloš,2008-05-27 07:06:35

Existenci vícerozměrného prostoru se dosud nepodařilo prokázat.

Odpovědět


Ono to s těmi neredukovatelnými

Colombo,2008-05-27 09:07:26

komplexy je celkem blbost. Když si vezmete, pastička na myši je taky neredukovatelná. Ale ji někdo nestvořil jen tak. Nejdřív bylo opracovávání dřeva, železa, vytvoření pružiny... až pak bylo vytvoření pastičky na myši. Kdo říkal, že hned musela vypadat tak jak vypadá? Lidi ji prostě osekávali, dokud fungovala. Tohle všechno popisuje evoluce. Problém je v tom, že lidi si myslí, že život musel vzniknout takový jako je teď, se všemi těmi vymoženostmi a výhodami, které naskládal za miliardy let. Upozorňuju, že rozsivky jsou na stejné evoluční lince jako my. Jako všechny živé tvory.

Odpovědět


to Wachtl Miloš

Xavier,2008-05-27 12:04:29

Ono tvrzení, že musí existovat pro nějaké neredukovatelné komplexy, u který není možný vznik "náhodou" nebo evolucí je čistá hypotéza, už vzhledem k tomu, že nástroje pomocí kterých by tato hypotéza šla potvrdit/vyvrátit (kvantová mechanika,kosmologie,...) jsou teprve v plenkách.

Odpovědět


pokud berete ID takto

ad,2008-05-29 23:00:07

tzn. že působí jaksi naprosto skrytě, pak jej nelze ani dokázat ani vyvrátit, a pak stojí zcela mimo vědu. Vědecký názor ale pak nebude ID obsahovat - teorie bude opuštěna jako nadbytečná. Takže tímto přístupem konflikt (názorů) mezi vědou a vírou nevyřešíte.

Odpovědět


Neredukovatelne komplexy - omyl ID

jkotek,2008-05-30 16:37:09

Zamerny omyl ID spociva v tvrzeni, ze existuji soucasti organismu, ktere leze vice redukovat bez toho aby ztratily svou funkci. To je sice pravda, ale ID toto mylne (sic!) vydava za dukaz neplatnosti evoluce.
Neboli ID tvrdi, ze pokud existuje komplex biciku bunky, ktery nelze dale redukovat bez ztraty jeho pohybove funkce, je to dukaz ID a vyvraceni evoluce.
Coz ale NENI PRAVDA. Evoluce tvrdi, ze neredukovatelny pohybovy komplex se mohl vyvinout z neceho JINEHO s JINOU funkci.
A toto bylo nedavno potvrzeno - bicik se mohl jednoduchou mutaci vyvinout z nekterych sekrecnich mechanismu bunky (byla nalezena takova zmena jednoho genu, ktera to dokaze).

Odpovědět

Opravdu inteligentní dyzajn

Filip,2008-05-26 10:51:45

No ja osobně inteligentní dyzajn neuznávám, protože je moc pracný a z toho důvodu vůbec neni inteligentní. Vždyť pro takového inteligentiního stvořitele je lepší vymyslet evoluci několik základních pravidel podle kterých se bude vše řidit a počkat si co z toho bude. Jak je patrné tak se ani tak nenadře.

Odpovědět


ano ano ano

Colombo,2008-05-26 10:56:54

viz má teorie Velkého Programátora:)

Odpovědět


máš pravdu,

jamretsam,2008-05-26 13:07:23

přesně o tom je rozumný plán.

Odpovědět


Tak o tom přesně

Colombo,2008-05-26 13:24:24

inteligentní plán není.

Odpovědět


spravne

xyz,2008-05-30 03:15:12

ale tohle vam verici neuznaj, uz jsou otraveni z toho jak veda jako buldozer porad toho jejich boha odhrnuje dal a dal..

Odpovědět

techniky brainwashingu církve

Tureček,2008-05-26 10:33:03

jsou nejrozmanitější a za staletí do detailů rozpracovány. Jednotlivé církve se od sebe liší tím, jaké typy brainwashingu používat a vedou se o tom vášnivé diskuse, které mohou, jako v prípadě Jana Husa, končit smrtí protagonisty. Jindy za to bývalo uvěznění. Dnes se to omezuje pouze na psychické techniky. K těmto psychickým technikám se samozřejmě řadí také veřejné diskuse, kdy si věřící „upevňují“ víru.

Jaké jsou ty brainwashingy? Tak například v růženci se 10x opakují určité věty, apod. Nebo tzv. zpověď je také manipulace s lidmi. Nebo imputace pocitu viny za jakési hříchy, což je pouze deformace (zlomení) morálky ve prospěch církve. Kontrola těchto technik je jednak během mše, jednak při zpovědi, ale také při civilních setkáních. Sankce jsou přímo „pekelné“, tedy vyhrožování. Například při mši probíhá kontrola sociálního chování věřících tak, že kněz rozkáže „Podejte si ruce!“, kterému předchází „zdůvodnění“ nejrůznějšími argumenty sahajícími od „lásky“ k bližnému až po „ostatní to dělají také“. Jestliže takové stereotypy porušíte, například tím, že takovou mši zdánlivě nesledujete, ale čtete si například noviny – například vyložené katolické – čeká vás v příští mši veřejné napadení knězem a prakticky vyobcování z kruhu věřících nebo i jiné reakce.

Přečtete-li si tuto nebo jiné diskuze, můžete zaznamenat stoupající počet nábožensky orientovaných diskutujících. Je to jednak módní projev, jednak výraz narůstající agresivity věřících. Nenaleznete vědecké nebo logické argumenty. Pouze výzvy k logice, vzdělání apod.
Za posledních 200 – 300 let, a zejména po Druhé světové válce, se počet věřících snížil. Poněvadž by tak kněží konec konců ztratili zdroj své obživy, chopili se poznatků sociální psychologie, kterou za použití mediálních technik masově zneužívají. A samozřejmě také zvýšenými agitkami v obou Amerikách, Africe ale i jinde. V podstatě po každé „misionářské“ činností, maskované dobročinností, následovala vojska, která „demokratizovala“ nebo „demokratizují“ zlato, uhlí, diamanty, ropu apod.

Odpovědět


brainwashing

jamretsam,2008-05-26 11:09:57

Milý Turečku, sám máš mozek vymytý nabubřelostí atheisty. Na světě je 33% křesťanů, 21% islámců, 14% hinduistů, 18% ostatních náboženství (čínských, budhistických a tradičních) a 8% různých theistů. Ty patříš mezi méně než 6% atheistů s neotřesitelnou vírou, že jsou chytřejší než zbytek lidstva. Zamysli se a neplácej nesmysly.

Odpovědět


To je teda výplod

Pavel,2008-05-26 11:17:02

Turečku, Turečku. Tos vymyslel sám, nebo ti někdo pomáhal?

Odpovědět


Milý jamretsam

Colombo,2008-05-26 11:18:01

No a že je více věřících? Co to značí? Vůbec nic. Snad jen to, že lidé se opravdu strašně jednoduše nechají zmanupulovat kdečím.

Odpovědět


manipulace

jamretsam,2008-05-26 11:25:06

To je sebereflexe, Colombo? Tak se nedej a více přemýšlej .

Odpovědět


Já přemýšlím

Colombo,2008-05-26 11:28:54

ale spousta lidí asi ne. Jinak by nebylo tolik nejrůznejších sekt, které vydělávají na lidech, jejichž představitelé kážou vodu a pijí víno.

Odpovědět


Jamretsam

JirkaF,2008-05-26 20:31:16

To je typický případ náboženského bolševismu!

Odpovědět


...

Jirka,2008-05-26 22:23:06

A všimli jste si, jak se jamretsam chová? Přesně podle toho, jak to popsal pan Tureček :-D

Odpovědět


největším nepřítelem náboženství

ad,2008-05-29 22:49:35

není ateismus, ale ostatní náboženství. To jsou totiž konkurenční skupiny - konkurují si ve víře.

Odpovědět

jedna hypotéza vzniku víry

Tureček,2008-05-26 09:29:57

tvrdí, že víra vzniká u lidí, kteří mají jinak uspořádané struktury mozku pro prostorovou orientací. Může se jednat o jiné uspořádání až po vysloveně omezenou prostorovou orientaci. Samozřejmě za spolupůsobení kulturního (společenského) brainwashingu (vymývání psychiky), který může začít působit v útlém věku, ale také i později.

Odpovědět

pojmy a dojmy

jamretsam,2008-05-26 09:09:28

Celá tato diskuse je klasickým příkladem emocionálních výkřiků bez znalosti faktů a podstaty věci. Intelligent Design (česky rozumný plán), jako vědecká alternativa darwinismu nemá nic společného s kreacionismem nebo náboženstvím. Základem tohoto konfliktu je filosofický spor mezi fundamentalistickým materialismem darwinistů a respektováním nějakého dalšího, nemateriálního rozměru našeho světa. Zatímco kosmologie nemá problém s antropičností vesmíru (jeho designem, příznivým pro existenci člověka) a fyzika se neděsí zatím nevysvětlitelné kvantové provázanosti (entaglement), teoreticky velice děravý darwinismus je přímo hysterický z jiného možného vysvětlení vývoje druhů. Teorie rozumného plánu vůbec nepropaguje jakýkoli kreacionistický akt stvoření ani Stvořitele, pouze předpokládá jiný než zcela náhodný mechanismus vzniku a vývoje života. To je přístup, který může být filosoficky i vědecky mnohem plodnější než marné hledání protobuňky v nějaké prehistorické prapolévce nebo našeho jediného společného prapředka.

Odpovědět


Jistota fanatiků.

Wachtl Miloš,2008-05-26 09:46:25

Jsem téhož názoru, že fundamentalističtí materialisté, kteří nejsou schopni připustit možnost existence nějakého dalšího nemateriálního rozměru našeho světa, jsou v podstatě na stejné úrovni, jako náboženští fanatici, a také se tak chovají.

Logicky uvažující vzdělaný člověk nemůže nikdy nabýt jejich jistoty a tudíž ani útočnosti.

Odpovědět


Máte v tom spíš bordel vy

Colombo,2008-05-26 10:22:24

A jedinou otázkou vám to celé zbořím!
Co je to náhoda?

Odpovědět


náhoda

jamretsam,2008-05-26 10:51:00

Náhoda je absence řádu, účelu, zákonitosti nebo předpověditelnosti. Výsledkem náhodného procesu nemůže být žádná deterministická struktura, ale pravděpodobnostní rozložení. Náhodný proces na jedné úrovni (molekulární) ale nemusí být náhodný na na úrovni vyšší (termodynamický systém). Tato nenáhodnost (např. mutace alel) je ale vždy důsledkem nějaké jiné, vyšší zákonitosti a ne přirozeného výběru ex post jak tvrdí darwinisté.

Odpovědět


Prostě a jednoduše

Colombo,2008-05-26 10:56:16

náhoda je spousta malých jevů, které pořádně nevidíme a neznáme, jaký budou mít na výsledek účinnek.
Náhodný hod kostkou? Jednoduché: síla hodu, rotace, drsnost podložky, odpor vzduchu...
Tedy velice proměnlivé jevy, které se mnohem lehčeji vyjádří statistikou. Ale šly by spočíst. Při konstatní rotaci, síle hodu atd. bude výsledek vždy stejný. Proč by to jinde mělo fungovat jinak?

Odpovědět


Možná jste udělal chybu v tom

Colombo,2008-05-26 10:58:15

že rozebíráte slovo náhoda a to, co si pod tím představujeme. Já jsem rozebral to, co označujeme jako náhodu.

Odpovědět


Inteligentní dizajn není žádná

ps,2008-05-26 20:17:00

"vědecká alternativa". To by ten dizajn musel být zkoumatelný prostředky vědy, tj. experimentem či pozorováním. Prokázal někdo experimentálně podíl inteligentního dizajnéra na vzniku a vývoji života, nebo to někdo pozoroval? Ne. (narozdíl od evoluce). Takže stejně tak jako je větrník alternativou jaderné elektrárny pouze pro zeleného šílence, je nějaký dizajn alternativou k evoluci pouze pro náboženského fanatika.

Odpovědět


Inteligentní design

ad,2008-05-29 22:45:49

ať nazvete jakkoli, je to stále to samé - vnější řád, který uspořádává chaos. Vyvracení ID je stejné, jako vyvracení mnohem prostší představy stvoření. Tato teorie (ID) by musela mít v něčem pozorovatelné důsledky měřitelně odlišné od teorie náhody. Jinak je teorie ID z hlediska vědy jen "balastní" teorií, nemající žádný informační význam, a jako taková je opuštěna. Řečeno zjednodušeně - pokud máte teorii "řád uspořádává chaos, který by se sám pouze náhodně měnil" oproti teorii "chaos se náhodně mení", a obojí dává stejné výsledky, věda vždy použije teorii druhou, protože obsahuje méně předpokladů a předpoklad "řád" vypustí (jako balastní) , protože není třeba pro vysvětlení pozorovatelných důsledků.

Odpovědět

Představa o krecionizmu

Ccecil,2008-05-26 07:43:33

Představa kreace, jako o práci vousatého staříka, který sedě na obláčku plácá z hlíny žirafu a jiné živočichy je opravdu směšná. Směšní jsou jednak ti, kteří takovou představu propagují a zároveň i ti, kteří takovou představu apriori předpokládají u ostatních a vehementně ji s velkou slávou popírají. A že takových lidí je.

Odpovědět


obráceně také

Mirek,2008-05-26 09:37:51

http://sweb.cz/holbachia/texty/klasik/evolution.htm

Odpovědět


.

Ccecil,2008-05-26 09:47:57

Evoluční teorie tvrdí, že život začal a jeho evoluce pokračovala úplnou náhodou (by random chance).....

Staré známé míchanice dojmů s pojmy.

Třeba tato část je záměrně logicky nepřesná, neřkuli zavádějící. Odpovídá totiž na úplně jinou otázku, než která je nastolena a z ní vyvozuje pravdivost svého tvrzení. Někomu to evidentně stačí.

Odpovědět


představa kreacionismu

ad,2008-05-29 22:37:41

je ve vědě zbytečná, a to jakákoli, jakkoli sofistikovaná. Věda netvrdí, že do vývoje nic (vyšší síla) nezasahuje, jen tvrdí, že nic takového není dokázáno, a proto je tato "subteorie" odložena jako nepotřebná. Nashromážděné důkazy existenci vyšší síly nedokazují, a pozorované jevy tuto existenci nepotřebují. Proto není vyšší síla do teorie evoluce zahrnuta. Různé "mystické" entity (tj. nedokázané) ale ve vědě běžně používané jsou, a to právě v případě, že bez nich nelze současnou teorií vysvětlit pozorované jevy, tj. nelze se bez nich obejít. Je to např. temná hmota nebo kosmologická konstanta v kosmologii, řada částic, superstruny atp. Používá se totiž princip tzv. occamovy břitvy, který říká, že pokud můžeme nějaký předpoklad z teorie vypustit, také ho vypustit máme. To je celé. Proto ve vědě Bůh (nebo inteligentní design) nevystupuje, není tam zatím třeba.

Odpovědět

soudruhům

soudruh,2008-05-26 06:13:25

“The idea of God is the keynote of a perverted civilization. It must be destroyed... I wish to avenge myself against the One who rules above.”
—Karl Marx, founder of communism.

Odpovědět

Oprava

Ladislav,2008-05-26 02:59:31

New England není stát USA ale je to skupina statů na východě USA. Patří tam treba stát New York a asi 9 dalších.

Odpovědět

Blbečci?

guglielmo,2008-05-25 23:44:47

Ide len o dve viery. Jedna skupina verí na príbeh opice, ktorá náhodou napíše drámu Wiliama Shakespeara a tá druhá verí na to, že ju tej opici nadiktoval Boh. Ľudu sa zdá pravdepodobnejšia možnosť druhá...
Mýlia sa obe skupiny, drámu napísal sám Wiliam. A len on vie prečo (potreboval si zarobiť?) a koľko verzií musel zahodiť kým dráma vznikla :) Možno nie je výsledok úplne dokonalý, ale funguje celkom dobre a dokázal Wiliama uživiť.

Odpovědět


že

Tamtam,2008-05-27 11:49:25

ty si četl Kouly od Prattcheta že:-)mmch doporučuji všem, je to k tématu

Odpovědět


To spise Darwinovy hodinky

jkotek,2008-05-30 16:19:42

vyslo nedavno od stejneho autora.

Odpovědět

Jak řekl G.K. Chesterton

MirekS,2008-05-25 23:39:40

When people stop believing in God, they don't believe in nothing -- they believe in anything.

Většina lidí musí v něco věřit. Myslím, že je lepší když lidí věří v Boha než třeba v Marxe/Lenina. Za celou dobu existence křesťanství zavražděno ve jménu Boha tolik lidí jako kvůli M+L za 100 let.

Pokud se tedy někomu nelíbí, že lidi věří v Boha, ať vytvoří jinou víru v níž bude Darwinismus akceptován a rozšíří ji po světě. Jinudy cesta nevede ...

Odpovědět


notak, zase to motáte

Bob,2008-05-25 23:52:22

Já se domnívám, že víra v Boha není v rozporu s darwinismem ani kreacionismem. Co je v rozporu je kreacionismus a darwinismus.

Odpovědět


Vše marné

PetrH,2008-05-26 00:10:23

Bobe, to je zbytečné. Já to vzdal před mnoha lety. Nikdy jsem nikomu nevysvětlil, že se Víra nedá splétat s Vědou. Po dlohých diskuzích, když jsem si myslel že je to všem jasné, mne POKAŽDÉ uzemnili tím že se mne ptali, zdali věřím v Boha nebo v Evoluci. Je úsměvné, jak jsem jednou diskutoval s partou Jehovistů - agitátorů o velkém třesku. Skoro se mi zdálo, že už jsou moji. Omyl, Kolektivně se rozhodli, že velký třesk mohl být nejspíš třetí, nebo čtvrtý den stvoření. A byl jsem v kopru Bobe!

Odpovědět


Re: PetrH

ad,2008-05-29 21:40:04

víra se splétat s vědou dá, a to přes teorii poznání, teorii vědy. Při důsledném používání occamovy břitvy vám toho z víry mnoho nezbude.

Odpovědět

Urážky

Karel Vostal,2008-05-25 23:20:10

Napadat někoho a urážet umí jen primitiv. S evolucí mám taky kapánek problém, ale zase bych všechno neomlouval jen božím zásahem. Je fakt, že spousta kreacionistů se odvolává jen na bibli a na zjištěná fakta kašle. Ale stejně tak je pravda, že spousta vědců je přesvědčená o evoluční teorii jako faktu a přehlíží problémy, které jsou s ní spojené. Osobně se mi moc líbí teorie, že k evoluci dochází rychle a řídí ji sám organismus. Nepovím vám, odkud to mám, četl jsem to někde na netu, ale už nevím kde. Šlo zhruba o to, že když nazraje doba, organismus sám jaksi nevědomě nastartuje evoluční změnu, přičemž samotný mechanismus je zakódován v genetické informaci. Tak mě napadá, že to by mohla být funkce většiny "nepotřebné" DNA. Tahle teorie by vysvětlovala neexistenci tolik potřebných přechodných článků a zároveň by padla argumentace miliónů a miliónů let (Osobně si myslím, že např. dinosauři tu opravdu byli docela nedávno.). Pro podporu téhle teorie mluví i zjištěná velká rychlost evoluce mikroorganismů, kde to trvá cca hodiny, takže v případě složitějšího organismu to mohou být řekněme stovky - tisíce let. Berte to jako námět k úvaze :)

Odpovědět


Neznáte biologii

Colombo,2008-05-25 23:48:02

Mutace bakterií, virů a jednobuněčných organizmů probíhá opravdu rychle. Jsou totiž solitérní, jakmile se pokazí, nemá je co napravit. Jakmile ale změní svou funkci jedna jedinná buňka mnohobuněčného organizmu, naruší tím strukturu celku. Okamžitě je snaha buňku opravit či je vydán příkaz k apoptóze.

Nečetl jste to v Darwinově radiu a Darwinových dětech?

Odpovědět


pokud máte problém s evolucí

ad,2008-05-29 21:37:47

a chcete si ho vyřešit tak, že se ztotožníte s nějakými náhodně nalezenými zdroji na webu, nelze se ostatním divit, že vás mají za blbce

Odpovědět

Božská věda

Orangutan,2008-05-25 22:43:31

To matematika s tím problémy nemá. Bude to asi tím, že biologie je něco mezi vědou a Magdalenou Rettigovou. Ve Fyzice, biologii, chemii apod. žádná finální teorie neexistuje. Později je vše jinak. Už se těším až z člověka vznikne několik živočišných druhů. Budou mit všichni stejná volební práva pane Darwine?

Odpovědět


zajímavá otázka

Bob,2008-05-25 23:21:28

Když to beru podle minulosti (třeba Neandrtálců), tak samozřejmě ne. Jeden druh bude dominantní, ostatní budou v lepším případě v zoo. V horším případě budou (podle stupně jejich nebezpečnosti) zdecimováni, vyhladověni, vyhnáni a zotročeni.

Jinak Darwin říká (teda Darwin přímo ne, ale důsledek důsledku důsledku simulace jeho rámcové teorie), že tohle nejde. Teda, pokud se členové druhu mezi sebou míchají, pak jsou neslučitelné poddruhy nepravděpodobné a jednoho Supermana vždy umlátíte čepicema. Šlo by to tak, že by odjeli někam na Mars a tam zůstali dostatečně dlouho izolovaní. Pak by však otázka jejich práv nebyla problémem, protože oni by byli na Marsu doma.

Odpovědět


Proč hned druhy?

Colombo,2008-05-25 23:49:45

Stačí rasy, národy, víra. Člověk má hned o důvod víc, proč se zběsile řezat.

Odpovědět


Z cloveka nidky vice zivocisnych druhu nevznikne

jkotek,2008-05-30 16:15:49

Z cloveka nidky vice zivocisnych druhu nevznikne. Maximalne jeden novy, ktery cloveka (treba postupne) cilene a vedome vyhladi.
Anebo vyhladime my je.

Odpovědět

A to jsem chtel dneska prestat chlastat

Dr.Sid,2008-05-25 21:36:22

Tak snad zitra.

Odpovědět

To jich to učí tak málo?

Jont,2008-05-25 21:26:36

Nikdo mě nepřesvědčí, že člověk nebo i samo buňka vznikla jen tak náhodou, na to jsou moc složité. Musel to někdo stvořit, tedy asi Bůh. Než na mě začnete řvát, tak mi prosím dejte alespoň jeden, jediný důkaz evoluce. Těším se :).

Odpovědět


dôkaz stvorenia

Martin,2008-05-25 21:37:41

A čo keby ste tak vy skúsili podať dôkaz stvorenia? A nie nejaké bájky, ale fyzický dôkaz - porovnateľný napríklad s dôkazom príbuznosti organizmov pomocou porovnania ich DNA a stupňujúceho sa množstva rozdielov v DNA v závislosti od ich evolučnej vzdialenosti.

Odpovědět


Věda a víra spolu nesoutěží

Bob,2008-05-25 22:37:07

Naštěstí na tom zda budete přesvědčen nezáleží.

Faktem je, že pokud víru s vědou nematláte dohromady, tedy například nevysvětlitelné nenahrazujete neověřitelným nedostanete se do logických pastí, ze kterých se pozděli blbě leze.

Stejně tak byste neměl ve jménu potvrzení své víry požadovat nějaké vědecké vysvětlení nebo důkaz. Problém by mohl nastat v okamžiku, kdy důkaz dostanete. Což by z vašeho hlediska sice neznamenalo nic, ale z idiotů v rouše vědeckém by mohl vzejít dotaz na pevnost vaší víry, načež byste se opět dostal do pasti, ze které se blbě leze.

Prostě věda je věda a víra je víra. Kdo si tyto dva pojmy oddělí, nemá problém. Jiné přístup znamená dříve či později nějakou past končící ještě větší blbostí nebo vaším totálním znemožněním.

Odpovědět


Důkaz

PetrH,2008-05-25 23:10:45

Milý Jonte, respektuji víru každého, i Vaši, v inteligentního designéra. Byl ale jeho plán inteligentní, moudrý a vševědoucí. Těžko. Máme přece zbytkové orgány, které se staly postupně nefukční, neúčelné a překážející (apendix, zub moudrosti, kostrč, nebo zakrnělá křídla nelétavých ptáků, končetiny kytovců atd) Jiným příkladem je neefektivní a nelogická konstrukce orgánů. Každý inženýr by navrhl řešení jednosušší. Např. nerv hrtanu žirafy, močová trubice mužů jdoucí středem prostaty, nebo sítnice oka, která je "naruby", světelné paprsky musí procházet vrstvou nervových buněk a vláken než dopadnou na citlivou vrstvu. I taková chobotnice to vyřešila v evoluci lépe než velký designér u obratlovců. A proč designér dopustil vznik mutací? Vždyť je to zcela neproduktivní, škoda práce! A spousta "zmetků" je přímo v genomu ve formě inaktivního materiálu. Proč prováděl designér tyto neúčelné změny? Proč vytvořil takovou spoustu druhů, které v minulosti vymřely? Byly to omyly? Proč nevytvořil hned tvory dokonalé? Důkazů evoluce jsou plné knihovny. Chybí jen důkaz kreacionistů a při tom je to tak jednoduché. Stačí jen najít, třeba někde v devonských vrstvách, zkamenělého králíka a evoluce bude mít problém. Za to Vám ručím.

Odpovědět


k důkazu

Bob,2008-05-25 23:31:18

... já bych se taky připojil s otázkou proč tak strašně nekoncepčně vymyslel koleno a kotník? Proč je to tak složitý a proč to nevydrží víc?

No, já teda přes všechny tyhle nedostatky nemám s vírou v Boha problém, protože to nepatlám dohromady.

Odpovědět


Přesně, nematlat to do kupy.

Colombo,2008-05-25 23:54:41

Holt, ale když někdo nemá dost rozumu a nechápe vědu, tak mu holt musí připadat jako víra.

Mimochodem, můj stach k víře, moc a moc si přeju, aby něco takového sakra bylo. Jinak je to celkem blbý:/
Chci víc času a poznat jak svět funguje! A moc si přeju, abych ho dostal:/

Odpovědět


PRO PETRA H.

MARIÁN,2008-05-26 07:52:33

rudimentární orgány jak jistě víte mohou být stále méně předkládány na podporu vaší pozice neboť z jejich původního výčtu který zhruba před sto lety čítal k padesáti kusům je jich nyní nepatrně. Naposledy jsem tuším slyšel o vysvětlení významu slepého střeva.
Dále..ptát se proč designér neudělal toto či ono tak či jinak je otázka teologická a nepatří do vědy. Předpokládá že vy víte jak by to mělo být což je samozřejmě nemožné. Předpokládá dále že víte vše o funkci daného orgánu což je nyní také nemožné.

Odpovědět


posvatno

teddy,2008-05-26 08:56:03

vsem co si pletou viru a vedu bych doporucil precist si knizku Posvatno od Rudolfa Otto (teda aspon prvnich rekneme 60 str.). Uzasne tam je vysvetlenej nabozenskej pocit a vira jako takova, pricemz nic se z toho nevylucuje s vedou, ba naopak ten pcoit muze vzniknout i pri "vedeckym nahlizeni". Staci vedet, na co se koukat.
(btw: ten chlapik to napsal nekdy na zacatku 20.st. a lidi se furt hadaj)

Odpovědět


29

Mirek,2008-05-26 09:40:29

http://www.talkorigins.org/faqs/comdesc/section1.html

Odpovědět


Evoluce

Michal Kára,2008-05-26 14:31:47

Tak napriklad: Ve ctyricatych letech vyl vyvinut penicilin, ktery nici bakterie. Behem pouhych nekolika desetileti se vyvinuly druhy bakterii ktere dokazi penicilin rozkladat a zpusobuji jeho neucinnost.

Odpovědět


to Michal Kára

marián,2008-05-27 12:06:03

myslím že není legitimní ohánět se rezistencí. To co zmiňujete jsou bez vyjímky příklady ZTRÁTY FUNKČNOSTI a ne nárůstu informace kterou se evoluce tváří řešit. To že ztratím schopnost reagovat na určitou látku může být prospěšné...to ale pouze ve styku s tou danou látkou...organismus je nicméně pro normální život znevýhodněný. Je to podobné mrzáovi který přišel o nohy a má dřevěnou protézu. Takovému člověku sice nevadí když mu hamtnu na nohu...ale nejenže nic nového nezískal ale ztratil..ale také je velmi znevýhodněný v boji o přežití.
Dále....není pravda že byl kdykoliv pozorován vznik nového druhu u bakterií..viz citát níže:

„Throughout 150 years of the science of bacteriology there is no evidence that one species of bacteria has changed into another“
Alan H. Linton
Emeritus professor of bacteriology, University of Bristol
Citováno v The Times Higher Education Supplement (April 20, 2001) strana 29.

Odpovědět


A co se na to podivat jeste jinak

Standa17,2008-05-28 16:24:20

PetrH snesl spoustu dukazu, ze funguje evoluce a vyvraci tak existenci ID. Ale co kdyz je to tak, ze ID netvoril zivot, ale EVOLUCI? Kdyz si predstavim ID jako programatora, tak si jednotlive programy v mem pocitaci budou take rikat "Zadny Programator neexistuje, podivejte, to by preci nedelal nejdrive DOS, ale udelal by rovnou Windows. A ty chyby preteceni zasobniku, ktere jsou skoro ve vsech programech, to by preci neudelal, vzdyt preci tvrdite, ze je neomylny. ...".

Odpovědět


Standovi 17

PetrH,2008-05-28 21:06:26

Milý Stando, jsem velice rád, že se tu o těchhle věcech diskutuje. Neberte však můj příspěvek jako snášení důkazů, já se snažil shrnout argumenty, na které jsem si vzpomenul, tak jak argumentují evolucionisté. Berte mé vyjádření spíše jako nástin lehkého zoufalství. Že když někdo, ať již z jakýchkoliv důvodů, přisoudí podíl na veškerenstvu entitě ID, tak ať mu nepřisuzuje role nedůstojné a neinteligentní. Jsou v podstatě pouze dvě vývojová místa, která by se dala přisoudit jeho "vnějšímu" zásahu. Při velkém třesku se "vyloupla" hmota, která má velice pečlivě vyladěné vlastnosti. A to nejen ty, ve všech popularizujících publikacích omílané ale i ty běžnější, jako např. snaha hmoty zaujmout co největší prostor, verzus gravitace, která se snaží o opak. Tyto vlastnosti velice pomalu působí na vlastní hmotu tak, že se začne organizovat. To vyladění vlastností to je hodno ID. A za ten druhý zásah je možné považovat osazení intaligentního softwaru do shluků hmoty, dostatečně organizované, která již dokáže s tímto sw pracovat. Myšlenka že někto konstruuje oko či pohon bakteriálního bičíku je srandovní. To jistě rozesmívá i ID.
Já se rád dívám na věci z obou stran. Respektuji a jsem nadšen tím přináší věda a beru to jakou tvorbu obecného vědomí o světě, ale také respektuji víru idividua, jako intimní součást jeho osobnosti. Bývám zoufalý z nedorozumnění, ale takový je svět.

Odpovědět


bunka a stvoritel

jj,2008-05-29 08:51:50

muzeme se prit o tom zda muze bunka vzniknout nebo ne, o kolik nepravdepodobnejsi je jakysi samovolny vznik boha - vsemohouciho jete k tomu...? A proc jen jednoho?

Odpovědět


TO JJ

MARIÁN,2008-05-29 10:37:20

"samovolný vznik boha" jak píšete je logický nesmysl...pakliže je bůh tak nemohl samovolně vzniknout protože jeden z atributů božství je nadčasovost či věčnost. V těchto kategoriích se zde nelze pohybovat.

Odpovědět


důkazů evoluce je tolik

ad,2008-05-29 22:27:12

kolik jich dokážete pojmout. Pokud jste je dodnes nepojmul, už to lepší nebude. K případnému studiu doporučuju obsáhlou přírodovědnou literaturu. Ještě obecně k důkazu - ve vědě se používá přístup, že se vymyslí teorie, ta musí být dokazatelná a vyvratitelná. Všechny jevy, které jsou experimentálně pozorovány, do této teorie musí zapadat (tj. "potvrzují" teorii, respektive ji nevyvracejí). Stačí jediný ověřený (a opakovaně ověřitelný) důkaz, který je v rozporu z teorií, a teorie přestává platit. "Důkaz" evoluce je tedy dvojí:
1. vše teorii odpovídá (fosilie, příbuznosti druhů, změny a přizpůsobování druhů, geologie atp.)
2. nic jí nevyvrací (např. náhlé snesení božstva z oblaků a stvoření nového druhu před užaslými zraky diváků)

Odpovědět


To: marián (Penicilin)

jkotek,2008-05-30 16:12:39

V pripade rezistence na penicilin NEJDE o ZTRATU schopnosti bakterie reagovat na penicilin, ale o NOVOU (evoluci ziskanou) schopnost reagovat na penicilin JINYM zpusobem nez dosud.
Rezistence bakterii na penicilin znamena, ze bakterie dokaze penicilin detekovat a nasledne jej rozlozit na ji neskodne slozky.
A to je ta NOVA SCHOPNOST bakterie ziskana evoluci.

Odpovědět

Jsem v klidu

Bob,2008-05-25 21:07:51

Jestliže na výuku biologie kreacionisticky je nezbytné zatajovat ostatní informace, tedy například věci jako evoluce, pak jsem v klidu. V tom případě kreacionisté prohrají a je jen otázkou času kdy upadnou v zapomění jakožto i jiné -ismy.

Jinak jako politik bych se spíš zabýval tím, zda kreacionisté platí daně svědomitěji než jiní -isté, darwinisté například.

Odpovědět

závěr

Mirek,2008-05-25 20:54:32

Uvedený statistický průzkum svědčí o tom, že vzdělanost amerických středoškolských učitelů biologie v biologii je podstatně vyšší než průměrná vzdělanost v oboru biologie u občanů USA. A to je myslím dobrý výsledek jak pro učitele biologie, tak pro všechny občany USA.

Odpovědět

soudruhům :-)

soudruh,2008-05-25 19:00:35

“Every religious idea, every idea of God, even flirting with the idea of God, is unutterable vileness... of the most dangerous kind.... Millions of sins, filthy deeds, acts of violence and physical contagions... are far less dangerous than the subtle, spiritual idea of God.”

—Vladimir Lenin

Odpovědět

Hmmm

CC,2008-05-25 18:42:18

Na jednu stanu je ta důvera v učitele pěknou tradicí, ale stejně mi nejde do hlavy, proč už název článku na ně hází největší vinu, když by daleko výstižnější bylo "Američané jsou pobožní blbečci". Vždyť se v celé téhle statistice kategorie "učitelé středních škol" ukázala býti na tom s rozumem více než dvakrát lépe než kontrolní vzorek "běžná populace". Jen bych rád podobnou anketu v čechách, zakládáme si tu na tom, že máme rozum a jsme atheisté, ale jak by to tu doopravdy dopadlo? A kolik procent populace tu podléha sice vědeckým, nicméně již zastaralým vysvětlením?

Odpovědět


aby to nebylo proto

Colombo,2008-05-25 18:58:03

že se takové vysvětlení učili ve škole.

Odpovědět


Re: Hmmm

edison,2008-05-25 20:30:55

U nás méně inteligentní spoluobčané nahradili víru v Boha vírou v astrologii, pátky 13., černé kočky běhající přes cestu, homeopatii, socialismus, ...

Odpovědět


pobožný blbeček

mikjs,2008-05-25 21:53:55

Nazyvat niekoho blbeckom koli jeho vere je vrchol hulvackosti. Ja som veriaci a vobec mi to neprekaza uznavat evolucnu teoriu.

Odpovědět

Jn, masy v něco musí věřit

Colombo,2008-05-25 18:14:58

Inteligentní člověk si neplete víru a vědu, mezi nimi je obrovský rozdíl. Bohužel, většina lidí nejspíše není dostatečně inteligentních, toto pochopit.

Mimochodem, co říkáte na mou teorii Velkého Programátora?:D

Odpovědět


Inteligencia

Martin,2008-05-25 18:48:45

Ľudia sú inteligentní, ale zároveň sä veľmi ľahko vydierateľní a manipulovateľní, dajú sa ľahko zastrašiť. Veď ako inak nazvať to, ak nám niekto tvrdí, že pôjdeme do pekla, ak sa nebudeme modliť? V podstate sa nám vyhráža a vydiera nás. A ako máme chápať to, ak nám niekto tvrdí, že Ježiš zomrel aj za naše hriechy, že sa obetoval, aby nás "vykúpil"? To tiež nie je nič iné ako psychologická manipulácia pomocou umelo vyvolaných komplexov viny a sprosté citové vydieranie, zneužívané cirkvou na ovládanie ľudí.

Navyše keby si ľudia priznali, že sa mýlia, veľmi by tým klesli vo svojich vlastných očiach - je pre nich veľmi ponižujúce priznať si, že sa mýlia, preto často aj napriek dôkazom trvajú na svojej "pravde". To je podľa mňa tá pravá príčina, prečo sa medzi ľuďmi stále udržuje náboženská poverčivosť.

Odpovědět


Mimoň

Bob,2008-05-25 21:34:56

Rozlišoval bych víru v Boha od Kreacionismu. Jestli máte nějaký problém s tím, že Ježíš umřel i za Vaše hříchy, možná se bude hodit Mohamed, Budha, Matka Tereza, Létající Špagetové Monstrum ... nebo třeba Darwin. To je jedno v co věříte. Taky je jedno jestli v nic nevěříte.

Kreacionismus tak jak byl zmíněn v tomto článku není víra, pouze sada teorií, které nejsou schopné překlenout rozpory s pozorovanými fakty jinak, nežli Božím zásahem. V tomhle je Bůh a víra v něj nevinně.

Odpovědět


...

Martin,2008-05-25 21:55:10

"Jestli máte nějaký problém s tím, že Ježíš umřel i za Vaše hříchy..."

Ja s tým nemám problém, on totiž nezomrel za moje hriechy, aj keď sa mi to mnohí pokúšali vsugerovať a obrátiť ma na vieru, nikto nemôže zomrieť za moje hriechy, iba ja sám, nikto v skutočnosti nemôže prenášať zodpovednosť za svoje hriechy na niekoho iného, ani nikto nemôže zodpovednosť za cudzie hriechy prevziať na seba, ani keby ako chcel, nanajvýš tak z právneho hľadiska rodičia sú zodpovední za svoje deti, a to je asi tak všetko. Každý by mal niesť zodpovednosť za svoje činy sám a nehádzať ju na krk iným.

Koľko zvierat ľudia obetovali bohom, koľko sa modlili, koľko živých ľudí obetovali, a čo tým dosiahli..? Existuje nejaký dôkaz príčinnej súvislosti medzi obeťou a úspechom, čo i len v podobe štatistiky porovnávakúcej úspech s obeťou s úspechom bez obete?

Odpovědět


Krtek a kalhotky

Bob,2008-05-25 23:07:54

Martine,

vy si to vykládáte doslova právnicky až matematicky, čímž se dopouštíte chyby, která vás v budoucnosti dostane do logických protikladů a nutnosti korekce názoru.

Jestli vám rozumím dobře, tak to berete čistě vědecky, tedy pokud by Ježíš zemřel za vaše hříchy, pak by už tenkrát muselo být jasné, že se někdy narodíte. Což implikuje několik možných výkladů:
1) rození lidí je dopředu dané, vyčíslitelné, kvantová fyzika nemá na rození lidí vliv.
2) žil jste už tenkrát a nyní se nacházíte ve své n-té reinkarnaci.
3) jiná kravina ...

ad 1) rozpor s pozorováním
ad 2) vysvětlení neověřitelným faktem je k ničemu

Pro vás z toho zjevně plyne chybnost víry, kterou dokládáte utrpením obětních beránků. Já si myslím, že jste špatně pochopil zadání a proto vám vyšla blbost.

Jen tak naokraj, lehce by se dala narušit stabilita vašeho příkladu s obětováním poukázáním na to, že i lidé u nichž víra není nutností, jako například diktátoři nebo sportovní lovci, zajisté prolili spoustu lidské a zvířecí krve zbytečně. A plyne snad z toho něco pro víru? Neplyne. Pouze obecné konstatování, že pro zachování moci jsou lidé schopni i zabít, což je objev srovnatelný s objevením ameriky.

K vašemu poslednímu poznatku musím říci, že na Oslovi (nebo Scienceworldu) jsem četl, že ten kdo se modlí, tomu věci víc vycházejí. A teď se mně neptejte proč. Prý to říká nějaká statistika o které můžeme polemizovat a můžeme to taky vyskoušet, aby byla sranda, ale dělat z toho nějaké závěry o víře by byla blbost, protože to k sobě prostě nepatří.

Odpovědět


Ehm

Colombo,2008-05-25 23:40:18

1. Může mi někdo vysvětlit onu kvantovou fyziku? Co jsem četl, tak je to strašně složité, různé věci se tam dějí zdánlivě bez podnětu, či nejednají, jak si myslíme, že mají na daný podnět reagovat, blabla, postupně se ale dostáváme dál, máme už pojmenované nejrůznější vlastnosti částic, ale znamená to, že se tam věci dějí nenáhodně? Není to náhodou jako v klasické fyzice, kde lidé z prvu nechápali proč se co děje a označovali to za Dia, Velese atd.(kdežto my to dnes označujeme-kvantové jevy). Nemohlo by to být tak, že tomu prostě kulové rozumíme? A kdybychom tomu rozuměli, mohli bychom to spočíst?

No a zde začíná má teorie Velkého Programátora. Mějme spočitatelnou kvantovou fyziku, veškeré jevy dějící se ve vesmíru by tak byly přísně kauzální. Dalo by se tedy po různých kauzálních jevech dojít postupně do budoucnosti a, což je zajímavější, do minulosti. Mohli bychom tedy dospět k velkému třesku, k stvoření vesmíru. Co to znamená? Že vesmír byl stvořen s jistými parametry. Jelikož se vesmír řídí kauzálně, něco muselo být příčinou=>Velký Programátor. To on spustil vesmír se správnými parametry. Proč by to dělal? Takto složité biologické počítače(neboť můžeme jakožto planeta tvořit invididuum vyššího řádu) mají skvělé heuristické výpočty. Co může být tak složité, aby někdo vytvářel tak složitý počítač? Jedinně smysl života! ANO! Jsme to my, kdož přinese Velkému Programátoru odpověď na jeho otázku! Jsme to my, kdož bude u výstupu informací! Kamarád sice říkal, že by jsme taky mohli být jen jakousi nedokonalou formou, programem spuštěným se špatnými parametry, že budem v Den Výstupu Chyby zničeni, Velký Programátor nedostane odpověď na svou otázku a spustí opět náš vesmír s lepšími parametry, ale to je heretická myšlenka, musím se postarat, aby již nic takového netvrdil. Poukázal sice na cykly znovustvoření, jako jsou v indii, známý Ragnarok či Mayské stvoření světů, ale tím jen lidem plete hlavu. My budem u Den Výstup Odpovědi. My se o něj postaráme!

Odpovědět


Moje kamarádky namísto tvé

Otazník,2008-05-26 07:40:39

Teorie Velkého Programátora vyznávají Teorii Velkého Šprýmaře. Bohužel pro tebe se přikláním na jejich stranu. Myslím, že ve prospěch Teorie Velkého Šprýmaře svědčí ať už přímo tak i nepřímo prakticky všechno co se děje v nás a i mimo nás. Nemyslíš?

Odpovědět


Ne

Colombo,2008-05-26 08:17:34

vysvětlení?

Odpovědět


Bob

Martin,2008-05-26 08:57:11

Ja to neberiem tak, že Ježiš zomrel za moje hriechy, to sa mi len snažili vsugerovať tí, čo ma obracali na vieru. Práve preto, lebo to je nelogické - presne ako ste napísali, ale podsunuli ste to mne - ako keby oni chceli tvrdiť, že niekto už pred 2000 rokmi vedel, že sa narodím, čiže predpovedateľnosť budúcnosti včítane takých "maličkostí" ako sú konkrétni ľudia. A práve to ja odmietam.

Odpovědět

flying spaghetti monster

teddy,2008-05-25 17:28:30

ale aspon si z toho ten zbytek umi delat dobrou srandu:

http://www.venganza.org/

http://en.wikipedia.org/wiki/Flying_Spaghetti_Monster

Odpovědět


Jednorožec: neviditelný a růžový

Ostap Bender,2008-05-25 20:39:25

Zapomněl jste na Neviditelného růžového jednorožce:
http://tinyurl.com/f2v8l

Odpovědět

nežasni, radši se připrav

zol0ft,2008-05-25 16:53:58

mno a úplně nejhorší na tom je, že zastoupení kreacionismus má v USA za posledních 15 let vzestupnou tendenci, nikoliv, že by byl na ústupu.. a co je ještě děsivější, stejnej trend stihnul např. Německo

Odpovědět

jen žasnu

peka,2008-05-25 15:36:55

tak tohle mi přijde skoro neuvěřitelný. Ani se mi nechce věřit, že by bylo tolik lidí blbejch :)

Odpovědět


blbečci

Autobot,2008-05-25 18:53:04

To je jako víra v eter. Take se to posledni dobou nejak siri.

Odpovědět


blbečci

marián,2008-05-25 18:53:50

Já bych všechny ty blbečky rovnou postřílel. U nás bych začal s pobožným Grygarem či Palečkem. Zpochybnovat evoluci považuju za stejnej zločin jako odkráglovat mámu.

Odpovědět


Re: mariánovi blbečci

edison,2008-05-25 20:38:20

JG narozdíl od kreacionistů s evolucí nemá problém a za okamžik stvoření bere velký třesk. Po něm následuje evoluce vesmíru a evoluce života.

Střílet jedině lidi, co by stříleli jiné lidi aniž by si o nich zjistili alespoň základní fakta.

Odpovědět


to edison

marián,2008-05-28 12:34:58

z mých příspěvků výše určitě poznáte jak jsem to myslel.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz