Vědci odhalili mutaci, která cikánům poškozuje mozeček  
Ne každý kdo se motá po ulici musí být nutně v alkoholovém opojení a hoden našeho opovržení. Může mít jen porouchaný gen, který mu přisoudil chůzi nejistou, snížený intelekt a spíš by měl zasluhovat náš soucit. 

 
Průvodním znakem postižení zadního mozku je nejistá chůze jakou mají parkinsonici a nebo ti, co se při hledání pravdy na dně skleničky neulejvali.

Muslimové a cikáni patří k v Bulharsku k nejpočetnějším výrazným komunitám. Odhaduje se, že těch druhých tu žije téměř milion a že tohoto značně nejednotného etnika má tato země možná největší kumulaci ze všech. Mezi tamní dvě největší skupiny patří valašští cikáni. Původně byli pravoslavní ale přešli k mohamedánům. Uchovali si svůj dialekt a stále mnozí kočují. Dříve se na svých cestách po venkově živili opravováním kotlů a cínováním a tak si vysloužili přezdívku „kotláři“. Říká se jim tak stále i když už od cínování přešli na prodej kuchyňského náčiní a dřevěných misek. I když lpí na svých tradicích, do náboženství se jim nějak vloudily zmatky. Obětovávají berana nebo kozu,  modlí se při tom k Bohorodičce a posvátným stromům. Do Bulharska přišli z Valašska (rumunské Valahie, nekteří oklikou přes to naše), kde ale přišli ke svému genetickému prokletí - mutaci s dysfunkcí nervové soustavy, se zatím neví. 

 

Zvětšit obrázek
Mozeček (Cerebellum), místo, kde se mutace genu pro glutamátový receptor projevuje nejrazantněji. (Kredit: NIH, Wikipedia)

Ataxie
Ataxie je velká skupina neurodegenerativních poruch. Postihuje jak zvířata, tak lidi a  má co do činění s motorickými dovednostmi a držením rovnováhy. Někteří autoři dávají ataxii za vinu virům, jiní genům, ale to co většinou chybí, je znalost příčiny na molekulárním základě. U poruchy s tak širokým spektrem projevů je „statistika“ vždy na pováženou. Proto je odhalení genu a jeho funkce u mozkové poruchy tak žádoucí. 
Tak, jako se v případě laboratorních experimentů na hlodavcích genetici snadněji orientují ve změti genů u inbredních linií, v případě lidí jsou pro výzkumníky požehnáním populace, které jsou odvozeny od malého počtu předků a zůstaly relativně izolované bez příměsi cizí krve. Právě takovými jsou valašští kotláři (ať už ti "rumunští", nebo "naši"). Jak uvádějí kronikáři, z našich končin do Bulharska odešlli někdy v 17. - 18. století. Kočují dodnes a také se pravidelně setkávají u příležitostí poutí. Kromě jiných důležitých věcí při nich nevěstám vyberou ženichy a dohodnou sňatky. 


 

Leták z roku 1852, oznamující aukci cikánských otroků ve Valašsku (18 mužů, 10 hochů, 7 žen a 3 dívky) Ian F. Hancock, The pariah syndrome: an account of Gypsy slavery and persecution, Karoma Publishers, 1987 p.46

Proč by nás měl zajímat gen cikánů?
Ataxie se vyskytují u všech lidí. Protože se snadněji zjišťují dominantní poruchy, pracuje klinická praxe zatím jen s nimi. Na některé ataxie jsou již genetické testy k dispozici. Zastoupení těch nejdůležitějších je uvedeno v grafu. U recesivně vedených poruch, jakými je mutace, která se vyskytla v rodinách kotlářů, je to s jejich odhalováním složitější, protože se u rodičů (skrytých nositelů vad) neprojevují. Přesto se postižení může vyskytnout u potomka hned v první generaci a nebo mnohem později. Vše závisí na rozšíření vadné formy genu v populaci a náhody, kdy se u někoho sejdou vadné alely (kopie genu). 

 

Zvětšit obrázek
Přehled vyskytu autosomalně dominantnich spinocerebelarnich ataxií. Převzato z :Hereditary Ataxia Overview, Thomas D Bird, 2005 doplněno o vysledky v Česke republice od Aleny Zumrové, Klinika dětske neurologie 2. LF UK a FN Motol

Pátrání po ataxiích je ještě o něco komplikovanější, protože se týká choulostivé rodinné anamnézy. Protože se  projevuje jako alkoholismus, rodiny v duchu hesla „o mrtvých jen dobré“, často statečně zapirají. Když se lidem vysvětlí o co jde, začne to být s jejich upřímností ještě horší. Nikdo si totiž nepřeje, aby někomu z blízkých příbuzných byla připisována vina za „neštěsti“ někoho dalšiho.


Na stopu recesivní mutace ataxie vědce přivedlo několik případů, které se vyskytly u tří  rodin sdílnějších kotlářů. Ataxie postihovala již kojence a projevovala se tím, že děti měly problémy s přetáčením se v postýlce a později, když už se učily chodit, zaostávaly. Dlouhodobým sledováním vyšla najevo ještě jedna nemilá záležitost. Nejenže na dětech bylo poznat, že jejich motorika není zcela vpořádku, ale ukázalo se, že tento druh poruchy si vybírá svou daň i snížením intelektu. Rodiče všech postižených dětí přitom byli zcela normální. Všichni postižení se zase vyznyčovali změněným genem pro glutamátový receptor (GRM1). L-glutamát  je jedním z hlavních přenašečů nervových vzruchů v centrálním nervovém systému. S poškozeným receptorem (proteinem) pro jeho detekci nefunguje spolehlivě malý mozek (mozeček, cerebellum). Porušena je funkce mozečkové kůry, sídla rovnováhy a motorických dovedností.

 
Z toho, co pozorovali kliničtí lékaři v Bulharsku a odhalili molekulární biologové v Australii, by pro nás také mohlo něco plynout. A sice, že s něčím podobným bychom se mohli setkat i u nás. Kdo ví co všechno tu po skupině nositelů této poruchy, která prošla našimi zeměmi, než se vydali směrem zpět ke své původní domovině, zůstalo. A nemusí přitom jít jen o nejvýchodnější část Moravy protože jak již psal  Ottův slovník naučný: „ O budoucnost se nestarají, o povinnostech nemají pojmu. Čest je jim cizí a zásadám nerozumějí. Cit jejich jest hluboký a žádost neukojitelná.“ Při šíření genů jde právě o tu neukojitelnou žádostivost, nedokládají ji jen slovník a písničky, ale i demografický vývoj. Přes setrvalou nepřízeň okolí, pogromy a genocidu, je z malé skupiny osob, které se kdysi vydaly z Indie hledat štěstí ve světě, za nějakých pár generací deset milionů. A ať se to někomu líbí nebo ne, „tažení rómské DNA“ dějinami lidstva, je velmi úspěšné.

 

Zvětšit obrázek
Gen pro glutamátový receptor GRM1 sídlí na lidském šestém chromozómu.


Na otázku, kolik recesivních nositelů skryté vady v genu GRM1 je v našem regionu zatím nikdo odpověď nedá. Ale teď, když už se ví o jaký gen se jedná, by mělo být jen otázkou krátkého času než bude na porouchanou sekvenci k dispozici komerční test. Brzo se otázka prověřování přesune do polohy kdo bude platit prověřování nositelství vadného genu. U párů, kde oba partneři budou skrytými nositeli vady by in vitro fertilizace s testováním embrya byla na místě. Nechávat v rukách osudu i to, co můžeme ovlivnit, by nebylo rozumné. Sázka je vysoká 1 : 3. Pravdděpodobně ale bude výskyt a riziko malé, takže ochota hradit to z všeobecného pojištění asi nebude. Ti nejpotřebnější na to mít nebudou a my ostatní se budeme rozhodovat až podle toho, co zjistí naši zdravotníci - jak moc je mutace rozšířena. 

 

Pramen: American Journal of Human Genetics

 

Datum: 20.08.2012 01:07
Tisk článku

Související články:

SLAC spustili nový nejvýkonnější rentgenový laser na světě     Autor: Stanislav Mihulka (22.09.2023)
Cogito ergo sum? Sílí podezření, že pokročilé inteligence mají situační povědomí     Autor: Stanislav Mihulka (18.09.2023)
Z pekla štěstí: Před necelým milionem let lidská linie málem vyhynula     Autor: Stanislav Mihulka (05.09.2023)
Inteligence CounterCloud vede informační protiúder     Autor: Stanislav Mihulka (02.09.2023)
Zlovolná motolice hackne geny korýše a promění ho v lákavou kořist     Autor: Stanislav Mihulka (29.08.2023)Diskuze:

Co dát miliardy místo církvi na romskou otázku

Milan Ondrusko,2012-08-20 23:21:13

Co je u nás větší problém mít zabezpečenou církev, nebo těmi miliardami (nemovitý majetek v hodnotě 59 miliard korun a finanční náhrady v celkové výši 75 miliard Kč navyšované o inflaci) po dobu 30 let věnovat na řešení kriminality a začlenění romské komunity do společnosti.

Odpovědět


Marcel Koníček,2012-08-20 23:52:28

Co znárodnit všem lidem s příjmy nad určitou hodnotu majetek a dát ho na romskou otázku? Je to stejná zlodějina jako to, co jste navrhl.

Musím se přiznat, jsem věřící, ale to nic nemění na tom, že objektivně byly ty majetky církvím ukradeny. O ohodnocení tohoto majetku se můžeme hádat (výčtový zákon by byl nakonec ještě lepší, ačkoli ten by nedal dohromady asi vůbec nikdo) ale objektivně tady máme stav, že církve žijí z daní, místo toho, aby si samy hospodařily. ČSSD měla na vyřešení tohoto problému 8 let, a když někdo vyřeší problém, který oni vyřešit nedokázali, co udělají? Začnou svoji klasickou negativní kampaň. Tím toho hodně vyřeší ve vstahu církví a státu:)

Odpovědět


Slaviboj Ošćěpić,2012-08-20 23:55:02

Mám lepší nápad, církvím nedat nic, přestat je úplně platit, postavit několik kriminálů aka sociálního bydlení navíc (což zas až na tolik nepřijde) a o ušetřené peníze nezvýšit díru v již tak beznadějně děravém rozpočtu. Ono nám to soužití popravdě docela funguje a není důvod, aby to nakonec všecko nějak nevyhnilo samo, bude-li stát dostatečně barvoslepý. Pokud by nejmenovanou německou kancléřku napadlo investovat španělský lidský a německý finanční kapitál do rozvíjejících se latinskoamerických ekonomik, tak bychom se soudruzi mohli dočkat i toho blahobytu.

Odpovědět


Slaviboj Ošćěpić,2012-08-21 00:44:46

A církevní daň ve výši 10% hrubého příjmu na demagogy žvatlající něco o církevním hospodaření ve vlastní režii. Církevní hospodaření v našich zemích bylo od chvíle, kdy si tehdá ještě jediná církev vydupala z ničeho pomocí prostého vydírání těžkého kalibru (taková pěkná nestabilita způsobená zrušením legitimity královské moci a možná i nějaká ta menší kruciáta mohla pár století před Žižkou velice snadno vést k tomu, že by dnes už žádní Čechové nežili), především v režii nevolníků a nájemců (mnohdy fakticky znevolněných Bohem bezpochyby daným úmrtím železného a tedy údajně nesmrtelného dobytka). Privilegované postavení přetrvává a pokud pro to budou preláti cokoliv moci učiniti, přetrvávat bude. Na opravy památek kupříkladu vždy budou sát z veřejných peněz, byť by měli v držbě zase většinu zdejší půdy, jako tomu už kdysi bylo. Školy věnující se v první řadě iracionální indoktrinaci též budou chtít rovné podmínky v přístupu k veřejným penězům jako školy státní (placené nyní kraji). V neposlední řadě je podpora několika vybraných církví a ignorování všech ostatních při rozdávání státem spravovaných majetků (neb to je přesnější popis než tvrdit, že jde o restituce) diskriminující. Na druhou stranu bohům díky za tento příživnický přístup. Pravděpodobně je nedostatek konkurenčního boje na poli vymívání mozků hlavním důvodem, proč se u nás (Evropa) například neodebírají děti atheistům. Zkuste to s heslem o vracení ukradených věcí radši ve Švédsku. Třeba nám za to vyhlásí válku, anektují nás a konečně tu bude dobře.

Odpovědět


Pane Koníčku,

Zdeněk Jindra,2012-08-21 17:58:59

zaráží mě, že ještě existuje někdo tak snadno indoktrinovatelný zločineckou demagogií jakéhokoli náboženského uskupení od Turka na západ. Jste ukázkovým příkladem toho, jak se zpočátku inteligentní člověk zvrhl v pomahače jedné z nejhorších band známých dějin.
Každým svým příspěvkem v podstatě nabádáte k likvidaci naší země. Velkou benevolencí je už to, že stát církev vůbec nějak platí. Když říkáte, že majetek církvi patří, jak k němu podle Vás poctivě přišla? To asi Bůh stvořil kromě jiného bohatou církev, že?
A to Vaše srovnání se "znárodněním příjmů" nad určitou hranici: Když pominu chybnou terminologii (byla by to asi strmě progresivní daň), svou logiku to má a je to fér: Člověk dokáže dělat o 10% víc, když je hodně nadaný, dokáže třeba i o 30%. Ale nikdo nedokáže dělat o 1000% víc za jednotku času a pokud o tolik víc bere, je to pijavice. K pochopení této logiky je potřeba účelově rozlišovat peníze. Dokud tu bude model, kdy majitel vybere jediné miliony z obchodu, něco si utratí a pak možná něco někomu vyplatí, nebude snadné pochopit, že vlastně "nic" neudělal a dal si mnohonásobně vyšší plat.

Odpovědět


Kdo si myslí, že integraci lze řešit penězi

Marek Šimon,2012-08-28 00:41:50

ten se šeredně mýlí.

Odpovědět

Hodně nepřesné

Josef W,2012-08-20 22:50:39

Marceli, trochu to zkreslujete. Kvůli "snažení" černochů se nemusím dívat na tendenční hollywoodské filmy, stačí se podívat na fakta. Třeba takoví Harlem Globetrotters - basketbaloví kouzelníci - začínali ve 20-tých letech. Jako černí museli hrát v hospodských sálech a přesto se vypracovali tak, že na ně začali chodit bílí a ti si pak vynutili, aby mohli hrát s bílými univerzitními týmy (v době segregace a basket je hodně kontaktní sport). Tenkrát žádná pozitivní diskriminace nebyla, dokázali to sami! Takových příkladů by byla spousta. Samozřejmě, stále ještě je kriminalita černochů, pardon afroameričanů, podstatně větší. Ale myslím, že většina černochů už je dávno integrovaná.

S těmi financemi jste taky vedle, mimoto nějaké registry tu zrovna neřešíme, že?
"Řešení" romské problematiky ročně musí vyjít na desítky miliard - žádný úředník si to ovšem netroufne spočíst. Kdyby jen polovina, asi tak 200-250 tisíc, jich žilo z dávek, plus všechny zbytečné projekty, agentury atd., odhadem 20-40mld.

Zajímavé by bylo i srovnání s indiány, kvůli jejichž nechuti k práci do Států vozili černé otroky. Kolik procent jich dnes žije "na státní útraty" v rezervacích, a kolik se integrovalo?

Při těch srovnání s USA ovšem nezapomeňte, že "naše" menšina tu není "původní obyvatelstvo", které bychom okradli o jeho zem, ani k nám nebyli zavlečeni v okovech.

Odpovědět


Indiáni

Marcel Koníček,2012-08-20 23:14:43

Jenom pro vaše informace indiáni zkončili v rezervacích protože během devatenáctého století jim Američané systematicky sebrali půdu, masakrovali je(Wounded knee byla taková menší Srebrenica), rozbili jejich kvazistátní útvary (např irokézská konfederace) a následně je "převychovávali"(ukradli děti a následně nasadili do státních ústavů, kde je zbavili jakékoli znalosti vlastního jazyka, způsobu obživy, nebo čehokoli jiného, co by mohli doma využít a poslali je zpátky). Američané se během devatenáctého století nechovali k Indiánům o mnoho lépe než Hitler k židům.

Nemluvím tady za sebe, cituji tady pana Jeffereyho Vanderziela, vedoucího katedry Anglistiky a Amerikanistiky, kde mám také tu čest studovat.
Předtím, než budete mluvit o indiánech žijících z dávek si přečtěte Alcatrazskou proklamaci.

Odpovědět


Marcel Koníček,2012-08-20 23:16:58

Ale abych se přiznal, tak to je asi stejně jedno, nebudu se s vámi hádat, asi mám jinou představu o sociální politice státu než vy a nebudu se snažit implantovat svoje názory někam, kde to nemá smysl:)

Odpovědět

Jenom by me zajimalo,

František Houžňák,2012-08-20 22:20:15

odkdy jsou muslimove etnikum ? Zavadi se to ted v ramci politicke korektnosti i na Oslu, aby bylo mozne oznacovat ty, co davaji prednost demokracii a svobode pred islamskou diktaturou, za rasisty ?

Odpovědět

Rada

Milan Ondrusko,2012-08-20 18:43:43

U nás to je ještě v pohodě, horší jsou vztahy na Slovensku a Bulharsko - zkuste říci v Kyustendilu že jste Róm a podříznou Vám krk. Až tam někdy pojedete, dopuručuji na slovo Rom zapomenout, buďto cikáni podle řeckého Athiganoi a nebo gypsi. Verte mi, bydlel jsem tam dva a pul roku. Stačilo.

Odpovědět

Proč jenom my?

Josef W,2012-08-20 13:11:06

Marceli, neměli by se svou "integrací" do společnosti zabývat hlavně oni sami? My jim pak můžeme pomoci, ale ne určovat a nařizovat - z toho je pak to vaše "sociální inženýrství", které stále trvá a pod tlakem různých "ochránců" (domácích i zahraničních) se ještě prohlubuje. A s tím i problémy.
S černochy v USA bych naše spoluobčany nesrovnával. Ti totiž přes otroctví, rasismus a segregaci dokázali sami, že chtějí být platnou částí společnosti. Udrželi si svojí kulturu a tu většinovou obohatili (třeba v hudbě zásadně). Těch sportovců, co "své" zemi dali (i v dobách rasizmu), co úsilí je to stálo! Vyrostla mezi nimi i vlastní inteligence, která se svého původu nezřekla, ale bojovala za jejich práva. Tohle mi u některých našich spoluobčanů (nehledě na barvu, nebo rasu)chybí nejvíc.

Odpovědět


Chybící elity

Marcel Koníček,2012-08-20 16:09:54

Ačkoli můžu říci, že romské skupiny snažící se o integraci a zlepšení stavu této minority jsou velice roztříštěné a nemají mnoho prostředků, tak existují. Pro existenci romů, kteří se za svůj původ nestydí hodlám uvést pro příklad paní Horváthovou, vedoucí kandidátky strany zelených v Pardubickém kraji. Co se týče toho, jak hodně se černoši v Americe občas "snažili" o svoje práva a vzdělání se podívejte na film One Eight Seven. Nebo se podívejte na současné "Swag movement" (I don't need education when I have swag).
Já si myslím, že srovnání to je zajímavé a v mnoha ohledech platné.
Víte, ono je moc pěkné se snažit bojovat za práva vašeho národa, když vám kvůli vašemu původu nedají práci a vaše děti rovnou posílají do zvláštní školy...
Samozřejmě nejsme tady na americkém jihu, kde každý den někdo nějakého černocha zabil(bylo to typické rodinné rozptýlení) a chápu, že se ptáte, proč romové v těch ghetech žijí, ale podívejte se na to takhle: Kolik peněz se u nás vyhodilo za podivné registry? Miliardy? A kolik jde na řešení romské otázky? Pár milionů? Uvědomte si, že tady jde o 300-500 tisíc lidí...
(O srovnání kulturního vlivu romů a afroameričanů se nebudu snažit, je to otázka na rozsáhlou kulturologickou studii)

Odpovědět


Malý dodatek

Marcel Koníček,2012-08-20 16:15:01

Nemluvě o tom, že celý problém nevzdělanosti a nezaměstnanosti afroameričanů byl vyřešen zavedením "positive action" (takzvané "pozitivní diskriminace") tedy kvót a stipendií na příjmání studentů na vysoké školy, pracovníků do státních firem atd. nějakého původu. (ve finále na tom nejvíce vytěžily bílé ženy ale to nemění význam tohoto rozhodnutí)
Státní politika má pro národnostní otázku velký význam.

Odpovědět


bude to zajímavé

Fany Moulisová,2012-08-20 17:46:12

Marceli, kdo ví, jak se tam bude vyvíjet vztah Rómů a valašských cikánů. Ty dvě skupiny jsou natolik rozdílné, že se vzájemně nesnáší. Křesťanští Romové ale mají většinu...

Odpovědět


Jo, Marceli,

František Houžňák,2012-08-20 22:22:45

"Samozřejmě nejsme tady na americkém jihu, kde každý den někdo nějakého černocha zabil" - byl to zpravidla (90-95%) zase nejaky cernoch. Holt - podle vas - takove nevinne cernosske rozptyleni. Nejste vy rasista ?

Odpovědět


Slaviboj Ošćěpić,2012-08-20 23:40:07

Poslední důvěryhodný odhad (pravda skoro 10 let starý) hovoří o 80 000 lidech. Nemám důvod věřit tomu, že jich je najednou víc jak 4x tolik. Zas až tolik úspěšné ty indické geny nebudou (nehledě na to, že cestou lecos pobrali z lokálních populací). Doba povinného cpaní do zvláštních škol je taky dávno pryč, a už i doba dobrovolného cpaní vlastních dětí tamtéž. Momentálně to vypadá, že zvláštní oprava praktické školy přestanou existovat úplně. Nakonec to možná nebude špatné řešení. (Ono je to ale spíš jedno, protože náš systém beztak kolabuje do stavu, kdy vliv vzdělání nebude vůbec znát.)

Odpovědět

To je nápad!

Honza Novák,2012-08-20 09:43:03

Cikány nepřevychováme, my je vyšlechtíme! :)

Odpovědět


Cikánské narážky...

Marcel Koníček,2012-08-20 11:10:29

Hned jak jsem viděl nadpis tohoto článku, věděl jsem, že nějaká taková poznámka jako ta vaše se objeví.

Vadilo by vám, kdybych použil nacistickou rétoriku o tom, že v Čechách už Češi nemají co dělat, nebo citovat rakouské obchodníky s jejich "Češi, nekrást tady."?

Neříkám, že s romským etnikem zde nejsou problémy, částečně za ně jistě může sociální inženýrství komunistické vlády, ale radši bychom se měli zabývat tím, jak situaci zlepšit.
V 50. letech také všichni v Americe (nebo aspoň v jižní polovině)mluvili o "špinavých negrech" a teď tam mají černošského prezidenta. Byl bych velice rád, kdyby za padesát let u nás byl cikánský prezident a já si mohl říci: "Ano, náš stát udělal něco pro trochu dobra ve světě, ne jenom pro peníze do kapes politiků."
Možná tohle je přehnaná reakce, ale přesto jsem to všechno musel napsat.

Odpovědět


No u Židů se to už povedlo

Jan Kotek,2012-08-20 17:03:42

Zákaz řemesel a obdělávání půdy je nutil živit se jinak. Penězoměněctvím, léčitelstvím, divadlem... A matky velmi dobře sledovaly, jak který židovský chlapeček čte z tóry (což vyžaduje značnou inteligenci) a kdo tedy bude vhodným ženichem.
Takže se stále divíte proč je mezi doktory či bankéři tolik Židů? Křesťané si za to mohou sami...

Odpovědět


S tím černošským prezidentem

Miroslav Stuchlík,2012-08-21 01:26:26

to v USA ale nebylo žádné velké terno. Spíš naopak.

Odpovědět

Etnikum...

Jil Arpady,2012-08-20 09:40:46

Ano, jsou něco jiného, ale jinak než si pánové myslíte. Jsem podruhé vdaná a za cikána, nestydím se za to a nelituji. Jediného, čeho lituji tak jen toho, že jsem váhala tak dlouho. A přála bych to každé z vás, která nejste šťastná.

Odpovědět


Tak znovu: Každému co jeho jest!

Radim Dvořák,2012-08-22 05:00:08

Odpovědět

Možná se budeme divit

Andula Jiránkova,2012-08-20 09:06:52

Možná se budeme divit. Na našich vesnicích řada sňatků byla většina sňatků předem dohodnuta a hlavní roli hrály majetvkové vztahy. Tudíž manželství bez lásky. A takový mladý opálený chasník, který věděl, že zítra bude za horama, zatímco pantáta obdělával pole...

Odpovědět

Valašsko

Mirek N,2012-08-20 08:27:41

Tipnul bych si, že původní zdroj má na mysli Rumunsko. Nikoliv to Valašsko v okolí Vizovic. Mám dokonce pocit, že tomu moravskému Valašsku dali název právě rumunští přesídlenci.

Odpovědět


genetika

Jiřík Valenta,2012-08-20 08:44:11

Ono to na věci nic nemění, zda kočovali někteří do Bulharska z Rumunska přímo, nebo to brali oklikou přes naše Valašsko. Stále šlo o jedno etnikum zachovávající si své zvyky a úspěšně šířící své geny všude, kudy prošli.

Odpovědět


Ano Mirku

Josef Pazdera,2012-08-21 09:19:25

jj, je to tak. Tara Romaneasca, neboli Valašsko. Bylo dobré na to poukázat.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz