Ježíš měl manželku  
Vědci ze tří institucí (Columbia University, Harvard University a Massachusetts Institute of Technology) nezávislými metodami zkoumali svitek, který zmiňuje Ježíšovu manželku a dospěli k závěru, že je starobylý. Vyvrátili tak argument nedůvěryhodnosti zachovaného artefaktu (někdy přezdívaného Evangelium Ježíšovy ženy), čímž zavdali důvod k diskusím o smysluplnosti celibátu a nejen to.

 

Zvětšit obrázek
Fragment papyru, který zveřejnila 19. září 2012 Karen L. King, profesorka bohoslovectví na Harvard Divinity School, Cambridge, Massachusetts není padělkem.

Autor a původ papyru, který od sběratele získala Karen Kingová v roce 2012, není znám. Sběratel  chtěl zůstat v anonymitě. Jde o malý kousek textu, který v křesťanském světě vyvolal pozdvižení.
O útržku se soudí, že pochází z Egypta a v koptském jazyce se v něm praví:  "Ježíš řekl jim  moje žena ..." načež kousek textu chybí a pak pokračuje: "Bude moci být mým učedníkem." Části textu jsou tak blízko sebe, že je lze jen těžko nedávat do souvislosti. To ale zavdává příčinu myslet si, že Ježíš byl ženatý, což do pojetí křesťanství vnáší nový prvek a nastoluje otázky stávající úlohy žen v církvi.

K zachovanému kousku papyru již před časem dostali možnost vyjádřit se znalci písma. Byl presentován na  kongresu koptologů a vyjádření byla opatrná. Na zpochybnění věrohodnosti ale bylo dost těch, kteří se vyjadřovali skepticky. Stephen Emmel, profesor koptštiny na Münsterské universitě se vyslovil formulacemi z nichž se dalo soudit, že by mělo jít o podvrh. Nelíbil se mu vzhled fragmentu ani použitá gramatika. Nic z toho nepovažoval za důvěryhodné. Podobný názor vyjádřil i další uznávaný znalec starobylých textů, Alin Suciu z univerzity v Hamburku. Ten zase porovnával písmo s dalšími koptskými papyry z doby okolo čtvrtého století a rovněž mu nepřipadalo dost autentické. Pravost dokumentu pohřbil i ředitel Koptského muzea v Káhiře Hany Sadak. Argumentem tohoto znalce starobylé kultury byla domněnka. Prý bychom už dávno museli o takovém pergamenu něco vědět, kdyby byl pravý. Tím nález prakticky veřejně prohlásil za falzum.

 

Zvětšit obrázek
Moudrost, označena jako ‘neplodná’, je matkou andělů a snoubenkou (…) je Máří Magdaléna. Pán ji miloval víc než všechny učedníky a často ji líbal na ústa. (…) Ostatní učedníci (…) mu řekli: „Proč ji miluješ víc než nás všechny?“ Spasitel odpověděl a řekl jim: „Proč vás nemiluji tolik jako ji? Když je slepý s vidoucím ve tmě, není mezi nimi rozdíl. Když se však objeví světlo, pak vidoucí to světlo uvidí, ale slepý zůstane ve tmě.“ (Filipovo evangelium, autor obrazu: Correggio „ Marie Magdalská, setkání se vzkříšeným Ježíšem“, Kredit: Museum Prado)

Ve stejném duchu psaly Vatikánské noviny. Ty již pochybnosti prakticky nepřipouštěly a prohlásily papyrus za falzifikát. Argumentovaly vyjádřením jazykozpytců a znalců dějepravy a nejsitým původe. Šéfredaktor vatikánského deníku L Osservatore Romano Giovanni Maria Vian ještě na přelomu loňského roku tvrdil, že se jedná o „neohrabaný podvrh“.


Američtí vědci včera zveřejnili výsledky téměř dvouletého zkoumání založeného na fyzikálních metodách a prohlásili, že starověký papyrus se zmínkou o Ježíšově manželce padělkem není.

Pravost textu psaného  v koptštině, řeckou abecedou, tedy řečí, kterou v severní Africe používaly křesťanské komunity, staví do jiného světla Bibli. Konkrétně její čtyři evangelia Nového zákona v nichž nenajdeme o tom, že Ježíš žil se ženou, ani slovo. Nový poznatek také trochu bere vítr z plachet kritikům Dana Browna, za jeho román Šifra mistra Leonarda.

Mnohem více, než do Brownovy románové konstrukce, myšlenkově zapadá text objeveného útržku do tvrzení dalších jiných dvou autorů. Židů, kteří v Ježíšově době žili a popsali skupiny, v nichž bylo zakázané aby si muži brali ženy. V jejich představách se blížil konec světa a instituci manželství s  plozením dětí považovali za nezodpovědné.

Jako Ježíšova partnerka se někdy uvádí Máří Magdaléna. Evangelisté se ale o něčem takovém nezmiňují. V nekanonických evangeliích se o Magdaleně ale píše. Že by měla být Ježíšova partnerka dosud uvádělo jen Filipovo evangelium.

Nynější vědecká analýza papyru posuzující složení barvy inkoustu, rozbor písma a gramatiky ale ukazuje na to, že dokument starověký skutečně je. V prohlášení se uvádí, že žádné důkazy o tom, že by se jednalo o padělek se nenašel a že papyrus i písmo pocházejí nejspíš z doby mezi šestým až devátým stoletím, ale mohl být napsán také již v druhém století našeho letopočtu, uvádí publikace v Harvard Theological Review. 
Pravost papyru vědci ověřovali na různých pracovištích a nezávislými metodami. Radiokarbonovým datováním papyru a zkoumáním inkoustu pomocí Micro-Ramanovy spektroskopie. Testování prováděly tři týmy odborníků. Na Columbia University, Harvard University a Massachusetts Institute of Technology.

Chemické složení a stupeň oxidace zkoumaného materiálu odpovídají starým papyrům, například fragmentu z Janova evangelia o jehož pravosti se nepochybuje. Tím, že pergamen i písmo na něm byly jako podvod vyloučeny a že stáří dokumentu je datováno do doby blízké kdy Ježíš Kristus žil, stalo se i pravděpodobnějším, že se psaný text vztahuje k jeho sobě. Vědci svým závěrem nejspíš vyvolají v mnoha hlavách zmatek. Ohledně významu textu se asi brzo rozvinou bouřlivé diskuse na téma v co vlastně křesťané věří, jaká je opodstatněnost celibátu a zda ženy mají právo zastávat v církevní hierarchii významnější funkce. 

Literatura:
Harvard Divinity School, Cambridge
http://gospelofjesusswife.hds.harvard.edu/testing-indicates-gospel-jesuss-wife-papyrus-fragment-be-ancient


 

Datum: 11.04.2014 07:45
Tisk článku


Diskuze:

žena není panenka

Lenka Staňková,2014-04-30 02:34:03

Je mi jedno jestli měl nebo neměl Ježíš manželku.Krom toho že to asi naštve část kněžích co se tomu obětovali to s vírou lidí nepohne.Víra není o tom.Je to myšlenka dobroty a lidskosti.Ať nás jí učí víra nebo učitel ve škole či děda vždycky má přinést bezpečí ve společnosti a prosperitu celku,to že toho v každé době a každém uskupení určití lidé zneužívají je opakovaný vývoj,to se pořád točí myslím si.Od vlády počínaje po člověče nezlob se konče vždycky se najde nakonec někdo z hráčů kdo fixluje a škodí.Kdyby si však Ježíš manželku pořizoval,logické by bylo vzít si jí sebou,mám za to že by se možná sama v té době neuživila.Už přes sto let nejsme právně označované jako nábytek a už dva tisíce let pánové přou buď o to jestli máme duši nebo jestli jsme jim mentálně rovné.30 procent chlapů nemá vyvinutou část mozku zodpovídající za emoce jako je vcítění dle neurologické studie.Jsou to asociálové často ženám nebezpeční,obvykle se k ženským moc pěkně nechovaj.U nás je znásilněná nebo týraná každá třetí žena podle statistik.Přesto většina Čechů a Češek tvrdí,že nesnáší feministky.Honí chlapi se přou,jestli má muž ženu a ona jeho mít v úctě povinně nebo dobrovolně.Není nad tím co polemizovat ve správném partnerství je to vzájemný proces.Muž vytržený mírou sympatií a hormonů se dá dohromady s ženou která cítí totéž,zajistí jí bezpečí a převezme část povinností,čímž jí zajistí dostatek energie a bezpečí pro přežití,klidný život a náročný rozmnožovací proces.Pokud je k ní uctivý a ona k němu cítí náklonnost obvykle ho miluje a jeho snahu mu taktéž oplácí úctou a opatrováním.Je to oboustranný profit jehož gró podvědomě stejně tvoří nové potomstvo.O čem se přete dva tisíce let.Tak to někdy není buď z jedné nebo z druhé strany.Nicméně zhruba třetina až polovina mužů má problém s chováním,naduté ego a nedostatek empatie.Na čež ženy reagovaly buď pokřivením povahy,podrobením se a přijetím divných pravidel,nebo pocity úzkosti,vidíme doteď.Následuje buď hrubnutí a boj s takovými muži,nebo strategie usmívám se a dělám že jsem prostá.Usmívám se a mlčím bývá těmito muži vynucováno a oceňováno jako žena moudrá,protože vychází egu vstříc,není-li ještě k tomu muž psychopatický násilník.Udělá-li to však delší dobu většina žen,nastává problém,páč se nám tyhle typy chlapů utrhnou ze řetězu a začnou to týrat,mají pocit že to doba dovolí.Pák musí část těch žen co to řeší hrubnutím projevit mužské vlastnosti,kterýžto má beztak každý muž i žena v sobě jedinečně mixlý a je li potřeba umí si je lidé do jisté míry racionálně vštípit,aby některá děvčata nasadila vlastní krk za ty,co buď nemohou,neumí nebo jsou pohodlné či vychytralé než by bojovaly za důstojné přežití ženského pokolení.A to furt dokola a dokola.Přestaňte se dohadovat v učebnicích biologie,jestli zvířata myslí nebo mají pudy,řešit kdo má duši,nebo kdo je chytřejší.Obě pohlaví jsou specializovaný z důvodu pohlavního rozmnožování a péče o potomky a to přesně v těch odvětvích,který to či ono pohlaví potřebuje pro svou část role,kromě téhle specializace jsme všichni stejnýho ražení lidi.Doplňujeme se tak aby fungoval proces přežití rodiny.To přece nemění nic na našem společným lidským základu a už vůbec to nikoho nenadřazuje,specializace není nerovnost.Nám ženskejm stačí že nás po dobu plození poblbne do vás příroda a udělá z nás zranitelný tvory,abysme vás pustily k sobě.Nepochybuju o tom že to máte stejně,jen to máte míň nebezpečný dle mého,minimálně se vás netýká porod.Jsme za chlapy rády a kdyby nás neštvala jejich nadutá agresivnější část měli bychom tady na světě s nima relativně i klid.To že církev není neomylná už dokázala historickými eskapádami některých svých mocnářů na tom není co dokazovat.Každý uskupení je vždycky o lidech a má lidský slabosti.Kněží,jeptišky,ale dříve i učitelky se mimo jiné nevdávali a neženili pro to,aby nedělili péči a lásku mezi dva subjekty a věnovali se poslání naplno.Mělo to svý praktický výhody,i když v základu je to možná zbytečně velká oběť od jedince za takový luxus pro know-how povolání.Že nedosáhli muži a ženy na stejnou funkci je podle mě nespravedlivý,což vlastně byla celá historie a každá vláda kdysi,nejen církev dříve.Centrum zodpovídající za pocity lásky v mozku je shodné pro partnerství i víru,což taky může být jeden z důvodů,proč se o kněze církev s manželkou nechtěla dělit,tedy krom dědění.Je to jedna z možností.Nezáleží na tom,partnerství je o souhře,dobré lidské vztahy o vzájemné úctě a vyspělá společnost o lidskosti.Deset svitků nic nezmění,měnit se musíme my,každý den znovu a znovu k dobrému,pokud to tady má celkově nějak vypadat.Ať si má Ježíš kolik žen chce.Ať si kněží ty manželky a jeptišky papežskou čepici konečně vyhádaj.Nedávejte těmahle hovorama jeden o voze (náboženství) a jeden o koze (věda) a vlastně ta samá myšlenka tý nemilý části vašich mužských kolegů alibi k tomu,aby se mohli nad nás povyšovat.Rádi si to zase celý špatně vyloží.Jinak ale díky těm,co nás brání,dost nám to ulehčuje život.Hezký den

Odpovědět

Víra...

václav mihulka,2014-04-26 09:41:59

Ono je opravdu jedno, jestli měl nebo neměl Ježíš manželku, zda byl v Indii před a po smrti, atd.atd. Církve a jejich věřící mají dávno svůj vlastní svět a své stereotypy, které nemůže nic z toho "reálného" světa narušit. V tom je onen zásadní omyl všech vyvracečů jednotlivostí "víry." Pokud věřícím věda doposud neposkytla dost " důkazů " že celý náš svět s flórou, faunou a lidmi nebyl stvořen v šesti dnech a dne sedmého hospodin odpočinul, tak co asi zmůže nějaký ten kousek dochovaného fragmentu papyru, či cokoliv jiného, včetně románů Dana Browna.

Odpovědět


Z Z,2014-04-27 20:41:03

Trebárs to, čo nepasuje do krámu, sa dá vykladať ako "skúška viery", dokonca vytvorená samotným Bohom, a pod., alebo sa to dá vykladať, podľa toho ako to pasuje, aj tak, aj úplne opačne. Napríklad v Islame - ak Mohamed v neskorších obdobiach hlásal úplný opak svojich predošlých "právd", tak to nebolo z dôvodu prefíkanosti a vypočítavosti Mohameda, ale je to dôkaz Alahovej múdrosti - že zosielal Mohamedovi práve také "pravdy", aké potreboval.

Odpovědět

je to

Mojmir Kosco,2014-04-15 08:19:34

jak v tom vtipu Bůh pravil " Na zem již nepůjdu byl jsem tam před 2000 tisící lety měl poměr s krásnou židovkou a oni o tom ještě mluví." Jinak v křesťanské církvi platí že text ,který daná církev neuzná není od boha a tudíž neplatná , anebo ještě hůř je od protistrany . Předpokládám že se jedná gnostický text a tam se vyskytuje vše od že Ježíš nebyl syn boží až po že Ježíš měl potomky .Na události kolem roku 0 to nemá žádný vliv .Cílem těchto textů jako všech textu (kromě prorockých ) je poučení, ovlivnění současnost nebo budoucnosti. Důležité pro věrohodnost je kdo text napsal a do jaké kulturně náboženské skupiny patřil

Odpovědět

Několik poznámek

Hana R,2014-04-14 11:34:52

I když se do internetových diskuzí většinou nepouštím, neodpustím si tentokrát uvést několik poznámek.

"Pravost dokumentu pohřbil i ředitel Koptského muzea v Káhiře Hany Sadak. Argumentem tohoto znalce starobylé kultury byla domněnka. Prý bychom už dávno museli o takovém pergamenu něco vědět, kdyby byl pravý. Tím nález prakticky veřejně prohlásil za falzum."
To je velice úsměvný argument. Podle logiky dotyčného bychom všechny zásadní písemné prameny a dokumenty museli už dávno znát a šance na objevení jakýchkoliv neznámých (nebo pozapomenutých) materiálů by měla být mizivá. Praktická zkušenost je (naštěstí) zcela opačná.

"Ve stejném duchu psaly Vatikánské noviny. Ty již pochybnosti prakticky nepřipouštěly a prohlásily papyrus za falzifikát. Argumentovaly vyjádřením jazykozpytců a znalců dějepravy, nejsitým původem a jako hlavní zmínily fakt, že nikde v Evangeliu není uvedeno, že by Ježíš byl ženatý, nebo že měl ženy jako své učednice."
Velice by mě zajímalo originální znění onoho textu, na který se autor článku odvolává - opravdu se ve Vatikánských novinách psalo, že Ježíš neměl mezi svými učedníky ženy? Nebo snad došlo k jeho dezinterpretaci? Neboť co jiného byla Maří Magdalena než "discipula Domini"? Pravda, v Novém zákoně takto pojmenována není, ale již ve středověkých písemných pramenech se tento titul vyskytuje, a pokud vím, náleží Maří Magdaleně dodnes.

"Nový poznatek také trochu bere vítr z plachet kritikům Dana Browna, za jeho román Šifra mistra Leonarda."
Tohle tvrzení se mi zdá dost nadsazené. "Šifra" byla, je a zůstane románem, pouhou fikcí.

"Ohledně významu textu se asi brzo rozvinou bouřlivé diskuse na téma v co vlastně křesťané věří, jaká je opodstatněnost celibátu a zda ženy mají právo zastávat v církevní hierarchii významnější funkce."
Bouřlivé diskuze se už rozvinuly a nejspíše ještě rozvinou - ale pouze na internetových fórech a diskuzích. Byť je objev papyru sebezajímavější, bylo by bláhové přikládat mu větší důležitost a vypovídací hodnotu, než jakou ve skutečnosti má.

Odpovědět


L Observatore

Josef Pazdera,2014-04-14 16:52:33

Vatikánskými novinami mám na mysli deník L Osservatore Roman. Jeho šéfredaktor Giovanni Maria Vian se v loňském roce o nálezu vyjadřoval velmi nelichotivě a podle něj se jedná o „neohrabaný podvrh“, kritizoval i pracovní název, který vědci materiálu dali "Evangelium Ježíšovy ženy". A pokud hovořil o Evangeliu, měl na mysli právě toto "nové". Z dostupnějších materiálů se lze na jeho vyjádření podívat napr. do Reuters tuším z 5. 12. 2012. Kdyby už nebylo na síti, tak "Gospel of Jesus' wife fragment is a fake".

S nadsázkou románu Šifra mistra Leonarda" samozřejmě souhlasím. Proto to také zmiňuji v článku a dokonce dvakrát - jendou tím že pužívám slůvko "trochu" a podruhé v článku uvádím, že jde o "románovou konstrukci". Nicméně jistou předtuchu autorovi upřít nelze - v době, kdy Brown svůj román psal, nemohl tušit, že Američtí vědci některé z jeho myšlenkových úvah podpoří prohlášením textu papyru o Ježíšově ženě za pravé.

Jakou váhu, strohému textu z útržku papyru jako dlaň velkému, kdo bude dávat, tak to už bude záležet na každém z nás. Ale nejspíš to bude, jak nepřímo říkáte - pohádá se pár lidí v diskusních fórech a tím to skončí.

Odpovědět

Jezis

David Cech,2014-04-14 10:51:08

"realne" zostupivsi z nebies a studujuci "pravdive" poznatky o svojom zivote, skutkoch, cinoch, zazrakoch, smrti atd. by bol prvy, ktory by v nemom uzase sledoval, co to vlastne napachal...
Ani by mozno tie slovne gulase s vyznamnym kvantom slova "skrze" napriklad od Mil-Mila nepochopil.
Myslim, ze Jezis historicky a Jezis "pravdivy" by sa ani nespoznali, keby presli okolo seba pol metra.
Respektive by to stretnutie vyzeralo asi ako Brian s Jezisom.

Odpovědět


Mil Mil,2014-04-15 07:48:31

Nič iné Ježiš neučil, len to čo sa aj dočítame v Biblii. V Biblii sú zachované slová Ježiša Krista a jeho učenie. Biblia nám podáva jasný obraz o Ježišovi a kto Ježiš je. Máme tam zaznamenané slová Ježiša Krista, ktorými svedčí o sebe. Za tieto slová ho chceli ukameňovať. Biblia je napisaná v jednom Duchu - v Božom Duchu a preto si neprotirečí, hoci bola kompletovaná počas dlhého obdobia a to rôznymi ľuďmi vedenými Duchom Svätým. A nezmenená sa zachovala sa až do terajších čias, kedy už nie je možné ju zničiť.
A čo sa týka evanjelia Ježiša Krista, ktoré je len jedno, tak to nie je až tak zložité na pochopenie. Takže v skratke:
Boh by nebol spravodlivý ak by nepotrestal hriech. Podľa absolútnej Božej spravodlivosti je za hriech smrť. Je potom jasné, že bez preliatia krvi niet odpustenia. Kristus ako jediný naplnil celý Boží zákon. Naplnil ho v dvoch rovinách. V prvej rovine ho naplnil tým, že žil dokonale spravodlivý život bez hriechu, mal dokonalú vlastnú spravodlivosť, spravodlivosť zo skutkov, spravodlivosť zo zákona. Len Ježiš sám bol bez hriechu. O žiadnom inom človeku to neplatí. Len on sám mohol povedať „Neprišiel som zákon zrušiť, ale naplniť“ (Matúš 5:17). V naplnení zákona vlastným životom nikto z nás nedokáže Krista nasledovať. My musíme zákonu zomrieť. V druhej rovine Ježiš naplnil zákon tým, že naplnil celú požiadavku zákona v zmysle trestu smrti za hriech. Stal sa hriechom za nás, aj keď si to on Spravodlivý nezaslúžil. Urobil to dobrovoľne, z lásky k nám a z poslušnosti svojmu Otcovi. Bol poslušný až po smrť na kríži. Tým naplnil celý zákon. Pretože Kristus je Boh, smrť nad ním nepanuje, vstal z mŕtvych.
Na kríži sa udiala zámena. Kristus mal za svoj spravodlivý život obdržať (zaslúžene, zo skutkov) život, ale vzal smrť. Hriešnik (ako ja a ty) má vziať za svoje hriechy (za svoje skutky) smrť, ale ak sa stane účastným tejto zámeny, obdrží (nezaslúžene, z milosti) život. Stať sa účastným tejto zámeny znamená uveriť tomu, čo Kristus na kríži vykonal a vydobyl, uveriť tomu, že nás svojou preliatou krvou, smrťou a vzkriesením vykúpil. Posolstvo o tom, kto je Ježiš Kristus a čo sa na kríži udialo, sa nazýva evanjelium. Boh vyhlasuje každého, kto verí evanjeliu ukrižovaného a vzkrieseného Krista za spravodlivého. Boh počíta spravodlivosť z viery. Je to nezaslúžená, nevlastná, pripočítaná spravodlivosť. Je to spravodlivosť z viery. Je to pripočítaná Kristova spravodlivosť. Keďže je z viery, je nezaslúžená, nikto sa nebude môcť pochváliť, budeme môcť chváliť len Krista.

Odpovědět

Jo, genetická iformace...

Čestmír Berka,2014-04-13 21:23:25

A co z vlastností Tatínka ten židovský chlapec, co se ani neuměl podepsat teda zdědil? Oči? Pleť? Barvu vlasů? Takže když z Turinského plátna získáme DNA z těch krvavých skvrn, tak uvidíme boží kód? Nebo z některé předkožky, co ji uchovávají římští katolíci ( jediní praví křesťané) v několika kostelích taky dostaneme to Slovo? Jen sadista může řešit problém tím, že nechá mladého žida aby ho římani přitloukli, tvůrci Vesmíru to není podobný...je to přesně to, co buranští pasáci brali vážně- krev a násilí- a proto je jejich bůžek podobný jim.. i s tou chutí na pečené skopové a loupení u okolních národů, z kterého měl jejich Hospodin podle Bible vyhrazený podíl...

Odpovědět

Mil Mil, spletl sis místo, tady nejsi v kostele

Čestmír Berka,2014-04-13 14:49:35

na pastevecké pohádky tu není nikdo zvědavý. Zatím je "z tělesného života predsa jasné" že děti jsou výsledkem splynutí spermie samečka a vajíčka samičky.. aby Hospodin po Duchu svatém seslal svoji spermii do dělohy lidské samičky Marie je sice možné, ale proč do toho pak plést jakési Slovo? Vyberte si křesťané konečně- buď je božstvo nehmotné a bezčasé a nebo je to starší chlap, co si poroučel upéct skopové a Izáka...

Odpovědět


Mil Mil,2014-04-13 17:49:19

Berka napísal: aby Hospodin po Duchu svatém seslal svoji spermii do dělohy lidské samičky Marie je sice možné, ale proč do toho pak plést jakési Slovo?

Mil napísal:Jakési slovo?

cit:Ján1 “3Všetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo.“

Duch sa identifikuje slovom a to slovo nesie informáciu. Boží Duch sa identifikuje Slovom Pravdy, aj ty – tvoj duch sa identifikuješ slovom – svojimi príspevkami, život v prírode je postavený na informáciách, ktoré už z časti dokážeme aj čítať. Teda čo niektoré inštrukcie znamenajú a čo spôsobia. Genetická informácia je v prvom rade návod, ktorému bunka rozumie a riadi sa inštrukciami, akoby čítala slovo po slove z nejakej knihy a týmto žije. Aj evanjelium Ježiša Krista je informácia a šíri sa Slovom, ktorým Boh oznamuje človeku o spasení v Kristu.

Odpovědět

Ježiš je to Otcove Slovo, ktoré sa stalo Telom

Mil Mil,2014-04-13 12:53:32

Ježiš mal poslanie a dokončil dokonalé dielo milosti, ktoré vykonal na kríži. Nemal ženu a nemal deti. Boh plodí svoje deti svojím Slovom skrze vieru v to Slovo. To Slovo je semenom Ducha Božieho.

Z telesného života je predsa jasné, že plodiť deti môže jedine Otec. Ak to zoberieme duchovne , tak keby bol Otec neprítomný svojím Slovo - Duchom, tak ako by sa plodili deti z Otca a to tu na zemi? Ako by sme mohli volať k Bohu Otec? A tak zišiel v podobe Krista a svojím Slovom, ktoré je semenom Ducha plodí svoje deti. Teda Otec je prítomný vo forme svojho Slova, ktoré je semenom Ducha . Ak vchádza Otec vo forme svojho Slova - evanjelia, ktoré sme počuli skrze Krista a to vierou do srdca človeka, tak to je to synovstvo a voláme k Bohu – Otec a stávame sa jedno. Ján 14:20 Toho dňa vy poznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy vo mne a ja vo vás. Ján 17:21 aby boli všetci jedno, jako si ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal.

Teda to Otcove Slovo – evanjelium, ktoré sme počuli skrz Krista je semenom Ducha Božieho a tak z milosti skrze vieru v to Otcove Slovo, ktoré sa stalo telom - Kristom, sa rodia deti Božie:12Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno; 13ktorí nie z krví ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení.

Znamená to, že ak prijímam jedine to Slovo Pravdy, ktoré vyšlo od Otca a ktoré sa stalo telom – Ježišom Kristom, teda ak prijímam Krista, tak prijímam predsa Otca z ktorého to Slovo vyšlo. A to je to, že sú jedno. To Slovo Otca je semenom Ducha a bolo rozosiané po celej zemi medzi všetky národy a vchádza vierou do srdca človeka a takto sa rodí nový človek – z Ducha. Takto sa rodia deti z Boha splodení!

Odpovědět

Jistý posun už tu je

Pavel Kolar,2014-04-13 12:38:13

Už se nezpochybňuje historická existence Ježíše a to vidím jako pozitivum.

Odpovědět


i Zeus

Čestmír Berka,2014-04-13 17:37:15

měl manželku...

Odpovědět

Nevím, proč se tu trpí

Čestmír Berka,2014-04-13 12:14:03

zpochybňování Jediné Pravé Církve Římskokatolické jedinci jako je Mil Mil.
Tvrzení, že je sporné, jestli byl Ježíš ženatý, když o tom v Bibli nic není napsáno je veselé- co je v Bibli o Ježíšovi napsáno?- vždyť kdyby se objevil dnes, nikdo by ho nepoznal.. jsou spory o tom, kde se narodil... ví se jen, že se Ježíš Kristus narodil ( aspoň Grygar to tvrdí) v prvním desetiletí před Kristem... a že se vrátí z nebe? Ale no tak... Věřit dnes, že lokální bůžek palestinských pastevců, co měl rád skopové tvořil jeden den Vesmír s miliardami galaxií, druhý zákožku svrabovou, bilharzie, ptakopyska a velryby...a smlouvy potvrzoval uříznutím předkožky...

Odpovědět


Mil Mil,2014-04-15 07:40:29

Čestmír Berka napísal: Nevím, proč se tu trpí zpochybňování Jediné Pravé Církve Římskokatolické jedinci jako je Mil Mil.

Mil napísal: A spochybňovanie Boha - Krista ti nevadí?

Odpovědět

B§h

Josef Šoltes,2014-04-12 21:46:25

Z diskuze i článku mi vyplývá jedna věc. Ať si třeba Bůh je. Je mi to jedno. Pokud nebude on otravovat mě, já nebudu otravovat jeho.

Odpovědět


Mil Mil,2014-04-13 10:31:07

Stvoriteľ stvoril všetko to, čo ťa obklopuje, čo si užívaš, celú tu prírodu, zem po ktorej chodíš a vzduch, ktorý dýchaš a stvoril aj teba, a ty sa ho snažíš spochybniť a ignorovať. Pritom sa potkýnaš na dôkazoch no je ti to jedno, len nech ťa neotravuje? To ťa otravuje aj tým, že ti dal život? A kde je vďačnosť? Myslíš si, že niekde utečieš pred Božou spravodlicosťou. Nikto neutečie, no Boh sa zmilováva. Preto prišiel Kristus, aby spasil tých, ktorí uveria Slovu života.

Pripúšťať, že možno nejaký Boh existuje, no pritom opovrhovať jeho slovom a robiť z Boha klamára a podvodníka a tak potupiť dokonalé dielo milosti, ktoré Boh vykonal na kríži je ešte väčšou bezbožnosťou ako v Boha neveriť. Pretože veriť Bohu je uveriť Slovu Božiemu, ďakovať za všetko Bohu, prijímať Slovo Božie do srdca a v tom slove aj žiť na oslavu Stvoriteľa.

Odpovědět


Z Z,2014-04-13 15:07:30

Nikto neutečie, no Boh sa zmilováva. Preto prišiel Kristus, aby spasil tých, ktorí uveria Slovu života. (Mil Mil)

Keď je Boh všemocný, prečo "nezmiloval" a "nespasil" aj bez Krista?

Odpovědět


Mil Mil,2014-04-15 07:32:33

Z Z napísal: Keď je Boh všemocný, prečo "nezmiloval" a "nespasil" aj bez Krista?

Mil napísal: Pretože milosť je neobmedzené pôsobenie lásky. Hriech nemôže obmedziť nekonečnú lásku Božiu, no je čosi, čo je tak isto nekonečné a čo úplne zadržiavalo milosť. Touto obmedzujúcou silou bola nekonečná spravodlivosť Božia, ktorá vyžaduje potrestanie hriechu podľa Jeho svätého zákona. V dôsledku toho Boh nemohol pre hriešnika urobiť všetko, čo jeho láska požadovala. Aby láska mohla pôsobiť voľne a bez obmedzenia, bolo potrebné vykonať niečo, čo by uspokojilo všetky nároky Božej spravodlivosti.

Ak teda, by mal hriešnik uspokojiť Božiu spravodlivosť, musel by stratiť svoj život, pretože podľa Zákona hriešnik musí zomrieť. “Odplata za hriech je smrť ". Avšak ak by mal hriešnik zomrieť, nezostávalo by príležitosti pre lásku, pôsobiacu v jeho záujme. Je jasné, že ak mala byť Božia spravodlivosť uspokojená a láska mohla slobodne pôsobiť, Boh sám vykonať to, čo bolo potrebné. To je presne to, čo sa udialo na kríži. Božia láska našla cestu, ako uspokojiť Jeho spravodlivosť a uviesť lásku do slobodnej činnosti, ničím nezadržateľnej. ,,V tom je láska, nie že by sme my boli milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmierenie za naše hriechy" (I. Ján. 4 : 10).

Ako hriešnici sme všetci do jedného podľa absolútnej spravodlivosti Božej hodní odsúdenia. Niet rozdielu – všetci sme zhrešili a žiadnym skutkom sa nevykúpime spod odsúdenia za hriech. Z Písma je jasné cit. „Zid9/22 A podľa zákona sa skoro všetko očisťuje krvou a bez vyliatia krvi niet odpustenia“

Sú dve alternatívy. Teda buď by sme zaplatili za svoj hriech smrťou a to bez ohľadu na to čo dobré sme predtým robili a či sme milovali svojich blížnych a pod., pretože nič nepokryje náš hriech pred Bohom – žiadný skutok, jedine smrť. Alebo sa musel za nás obetovať Ježiš a týmto môžeme žiť skrze vieru v milosti s Kristom a byť v očiach Božích spravodliví. No samozrejme nie je to naša spravodlivosť, ale spravodlivosť Kristová.

Keď bolo dokončené dielo milosti, ktoré Boh vykonal na kríži, tak už veriaci v Krista nie je pod zákonom, ale pod milosťou a teda nie sme pod zákonom skutkov, ale pod zákonom viery. Rim 3:27 Kde je potom chvála človeka? Je vylúčená. Jakým zákonom? Zákonom skutkov? Nie!Ale zákonom viery. A ďalej - 31Či tedy maríme zákon vierou? Nijakým činom! Ale zákon staviame v platnosť.

V skratke - Boh je absolútne spravodlivý a za hriech je podľa zákona smrť. Ak by Boh nekonal spravodlivý súd, tak by bol nespravodlivým Bohom. Preto pre zmierenie za hriechy celého sveta, aby teda svet mohol ďalej existovať, tak musel zaplatiť niekto, kto si to nezaslúžil – Syn Boží, lebo bol bez hriechu a jeho smrť má absolútnu výkupnú cenu. Jedine tak má obeť takúto výkupnú cenu aby uspokojila nároky Božej spravodlivosti. Ak by sa obetoval hriešník, tak nič výkupné na tom nie je, lebo si to zaslúžil, pretože každý je hriešný a podľa zákona tak či tak je hoden smrti.

Odpovědět


Z Z,2014-04-15 10:25:02

Boh je absolútne spravodlivý...Preto pre zmierenie za hriechy celého sveta,...musel zaplatiť niekto, kto si to nezaslúžil – Syn Boží, lebo bol bez hriechu... (Mil Mil)

Jaj, to sú ale "hlody". Z toho, že je Boh "absolútne spravodlivý" vyplýva, že za hriechy niekoho iného potrestal svojho Syna, teda vlastne aj sám seba, lebo Otec, Syn aj Duch sú vlastne to isté - jeden Boh. To je teda "logika". Prečo teda často za hriechy v Starom zákone trestal tých, čo ich spravili a nie podľa rovnakej "logiky" "absolútnej spravodlivosti" tiež sám seba?

Odpovědět


Mil Mil,2014-04-16 17:29:22

ZZ napísal:Jaj, to sú ale "hlody". Z toho, že je Boh "absolútne spravodlivý" vyplýva, že za hriechy niekoho iného potrestal svojho Syna, teda vlastne aj sám seba, lebo Otec, Syn aj Duch sú vlastne to isté - jeden Boh. To je teda "logika".

Mil napísal:Pravdepodobne si pokrstený katolík a nevieš o zástupnej obeti za hriech? Oprav ma, keď sa mýlim.

Odpovědět

Zbytečné malicherné spory

Alena Dlouhá,2014-04-12 09:20:08

Možná měl ženu, možná i víc, no a co. Ti, kdož si myslí že jí neměl, tak ať si to myslí. A kdo kvůli tomu drží pohlavní abstinenci, je to jeho věc. Důležité je, že
Pán vstal z mrtvých, radujme se! Milostiplné svátky Velikonoční naplněné pokojem a radostí všem.

Odpovědět

Postava Ježiša historicite prieči sa

Rene Mikolas,2014-04-12 05:08:44

Kumánske zvitky zasadili postave Ježiša smrteľnú ranu. Obsahujú kázeň na hore, ktorú evanjelisti, títo plagiátori a autori telenoviel pripísali domnelému Ježišovi vrátane poradia a zázrakov, ktoré údajne robil.
Naviac prevzali asi 20 uadlostí z egyptskej mytologie, ako zlato, myrhu, kadidlo, chodenie po vode, pokúšanie diablom a jeho presnú vetu, Otčenáš a jeho presné znenie, 6 nádob s vodou a premenu vody na víno, faraona menom Ježiš, a ďalšie...
Samozvaný 13. apoštol Pavel vytvoril úplne nového Ježiša a žiadne zázraky mu nepripisoval. Rimania ho "upratali" po tom ako kumránski Eséni (kresťania pred Kristom)prisahali "nebudeme jesť a piť pokiaľ nebude mrtvy". Jeho hrob je neznámy.
S najvyššou pravdepodobnosťou sa jednalo o Jána z Gamaly, syna odbojného rabína, ktorého popravili Rimania. Podobných kazateľov ako on, chodilo po vtedajšej Galilei desiatky a väčšinu z nich zadupala Pilátova jazda do zeme.
Všetky evanjeliá sú písané v gréčtine,čo je maximálne podivné. Kresťanom to ešte nedošlo.
Ježiš Kistus nie je meno osoby. Vzniklo nesprávnym prevzatím prekladu z gréčtiny a znamená dva tituly - Spasiteľ Pomazaný.

Odpovědět


Citácia o smrteľnej rane postave Ježiša čoby boha

Rene Mikolas,2014-04-12 05:11:11

Citujem autora jedného zo 7 skúmateľov Kumránskych zvitkov, kde šéfom bol dominikán pater Vaux
"A keď sme prezerali ďalšie dokumenty, ktoré nám do miestnosti priniesli Testament z Kahat a Text múdrosti s blahoslavenosťou - šokujúcim spôsobom sa podobajúci na Kázanie na hore v Matúšovom evanjeliu. .."
"Cez pokračujúce snahy oddeliť kumránsky mesianizmus od kresťanstva, skutky oslobodenia zajatých, vrátenie zraku slepým a pozdvihnutie zašlapaných v prachu sa objavovali v rovnakom poradí ako v Matúšovom a Lukášovom evanjeliu, kde boli charakteristickými znakmi Ježišovho pôsobenia."
Zdroje: Ukrývané svitky, Neil Asher Silberman (čes. Křesťanství, judaismus a boj o svitky od Mrtvého moře), Podvod so zvitkami od Mŕtveho mora, Michael Baigent a Richard Legh

Odpovědět


Ježiš je Kristus - Mesiáš

Mil Mil,2014-04-12 09:04:06

Evanjelium Ježiša Krista je tá najradostnejšia správa akú kedy človek mohol v celej svojej histórii počuť. Nič na svete - žiadne učenie nemôže oznámiť človeku to, čo nám oznamuje Zvrchovaný Boh. Teda Ježiš nám oznamuje, že to Boh už urobil všetko pre naše spasenie a prijímame vierou práve tú radostnú zvesť – už hotové spasenie, teda práve to, čo nám oznamuje – Slovo zasľúbenia - Slovo evanjelia - spasenie! Predsa podmienkou pre uplatnenie milosti je práve uveriť tomu, ,kto nám to oznamuje - Kristu - Jeho Slovu! Spasenie nestojí na dodržiavaní nariadení ľudí formou náboženstvá, ale na viere v Slovo Božie, že to čo zasľúbil je mocný aj učiniť. A čo také nám zasľúbil, aby sme nepochybovali bez viery, ale boli cele istí vo viere?[b]1Ján 2:25 A toto je to zasľúbenie, ktoré nám on zasľúbil, [u]večný život[/u].[/b] Všetko je to bez zásluh a zdarma.
Tak mi teda oznám, ktoré učenie takéto niečo učilo a učí? A môžeš začať od bohov Egypta, Babylónie, Perzských, Gréckych bohov, Rímskych až do dnešných dní. Ani žiadne terajšie učenia, teórie a žiadne izmy sa ani nepribližujú tej radostnej správe, ktorú nám Boh oznamuje.

Mesiáša Židia vždy očakávajú a ako povedal apoštol 2 Kor314Ale ich mysle sa zatvrdily, lebo až do dnešného dňa zostáva tá istá zástera pri čítaní starej smluvy neodostretá, lebo sa Kristom odstraňuje. 15Ale až do dnes, kedykoľvek sa číta Mojžiš, leží zástera na ich srdci; 16ale hneď, ako by sa obrátilo k Pánovi, vôkol sa odníma zástera. 17A Pán je Duch, a kde je Duch Pánov, tam je sloboda.

Akú zásteru máš na tvári ty, že toto píšeš?

Ján4 25A žena mu povedala: Viem, že prijde Mesiáš, ktorý sa zovie Kristus. Keď ten prijde, oznámi nám všetko. 26Ježiš jej povedal: Ja som to, ktorý hovorím s tebou.

Židia si predstavovali Mesiáša ako pozemského kráľa a toto kráľovstvo ako kráľovstvo hmotnej prosperity, aby v ňom mohol vládnuť ako pozemský Kráľ Izraela. No Ježiš učí, že kráľovstvo Božie nie je z tohto sveta a predstava farizejov aj ľudu bola z tohto sveta, teda podľa spôsobu kráľovstiev tohto sveta. Dokonca jeden čas ho chceli urobiť kráľom. Ján 6:15 A tedy keď poznal Ježiš, že majú v úmysle prijsť a schytiť ho nasilu, aby ho učinili kráľom, ušiel zase na vrch on samotný.

Prečo to odmietol? Pretože Ježiš ním už bol, no v duchovnom kráľovstve, ktoré nie je z tohto sveta. Oni to nechápali a mnohí ani teraz nechápu, čo je to kráľovstvo Božie. No Ježiš Je Pán pánov a Kráľ kráľov! To On zišiel z neba ako Kráľ kráľov a Pán pánov.

Aj Esejci mali vlastné predstavy, kto by ním mohol byť. Určite vedeli, že kresťania zvestujú Ježiša ako Krista - Mesiáša, ktorého aj oni očakávali. Ich predstavy boli len ich predstavami. Zhromažďovali rôzne svitky a učenia z vtedajšej doby a študovali ich. No a niekto ich našiel. Čo je na tom?

Odpovědět


Zamotať sa do vlastnej lži je orgastické

Rene Mikolas,2014-04-12 23:19:10

Odpovědět


K tej lži, ktorú tvrdíš nasledovne:

Rene Mikolas,2014-04-12 23:25:11

TU JE TA LOŽ: "Aj Esejci mali vlastné predstavy, kto by ním mohol byť. Určite vedeli, že kresťania zvestujú Ježiša ako Krista - Mesiáša, ktorého aj oni očakávali. Ich predstavy boli len ich predstavami. Zhromažďovali rôzne svitky a učenia z vtedajšej doby a študovali ich. No a niekto ich našiel. Čo je na tom?"
*
Esejci teda napísali text pred objavením sa údajného Spasiteľa na svete a ten Spasiteľ sa s ním neskôr popýšil ako svojím vlastným. A dokonca si prisvojil udalosti s egyptskej mytologie, ktoré sa odohrali 3000 až 1000 rokv pred jeho údajným príchodom na svet.
Neporušil tak Ježiš prikázanie Desatora: "Nepokradneš?"

Odpovědět


Kde boli Esejci, keď Boh tvoril zem?

Mil Mil,2014-04-13 10:59:19

Boh je večným Bohom a nemá počiatok - nie je predsa stvorenie. Ak teda nemôže mať počiatok, tak ako to, že sa narodil? Pri tomto to musíme chápať vo zmysle týchto veršov:Ján1 14A on, to Slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami, a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu jako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy.

Ježiš sa nie len narodil. On sa vtelil, zišiel z neba, Otec ho poslal

Hoci sa Ježiš narodil zo ženy, teda čo sa týka tela, a bol splodený Božím Duchom, tak si všimni, že používa iný rozmer, ktorý v plnosti napovedá, kto je to Ježiš. Pri tomto Ježiš často používa výraz a to nie “narodil“ hoci aj to je skutočnosť čo sa týka tela, ale “vyšiel“ od Otca. Poslal ho Otec! To presne vystihuje to, kto vlastne je Ježiš – teda Syn živého Boha. To že sú jedno Otec a Syn vyjadruje to, že je Bohom.

Otec – Jeho Slovo, ktoré sa stalo telom – Syn Ježiš Kristus sú jedno.

Ježiš vie odkiaľ prichádza a nemyslí pritom na telesné narodenie, ale na Otca v nebesiach. Nikdy nehovorí, že prišiel z človeka - matky, ale od Otca! Vyšiel od Otca – Otec ho poslal, lebo On bol to Otcove Slovo a vtelením sa prišiel na tento svet, aby spasil to, čo bolo zahynulo.

[b]Ján 8:14 A Ježiš odpovedal a riekol im: I jestli ja svedčím sám o sebe, je moje svedoctvo pravdivé, lebo viem, odkiaľ som prišiel a kam idem. Ale vy neviete, odkiaľ prichádzam alebo kam idem.[/b]

Viem si domyslieť, čo si ostatní pomysleli pri týchto Ježišových slovách. Každý totiž vedel, kde sa narodil, kto je jeho matka a pod. No On im tvrdí cit - Ale vy neviete, odkiaľ prichádzam alebo kam idem. Je jasné, že nevedeli preto, lebo neverili v jeho svedectvo o sebe a nerozumeli duchovnému významu Ježišových slov.

Ján 8:58 Ježiš im povedal: Ameň, ameň vám hovorím, že prv než bol Abrahám, som ja.

Zmienka o Ježišovi sa tiahne celý Starým zákonom

Iz 9:6 Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, a kniežatstvo bude na jeho pleci, a nazovú jeho meno: Predivný, Radca, Silný Bôh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja.

Prorok píše

Iz53 1Kto uveril našej zvesti? A komu bolo zjavené rameno Hospodinovo? 2Lebo vyrástol pred ním ako nežný prútok a jako koreň z vypráhlej zeme; nemal podoby ani krásy; videli sme ho, ale nebolo na ňom vidieť toho, pre čo by sme ho boli bývali žiadostiví. 3Opovrhnutý bol a opustený od ľudí, muž bolestí, a oboznámený s nemocou, a jako ten, pred ktorým skrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili, 4kým on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti, a my sme sa domnievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha a strápený. 5A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti; kázeň nášho pokoja bola vzložená na neho, a jeho sinavicou sme uzdravení.6My všetci sme zblúdili jako ovce; každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu, a Hospodin uvalil na neho neprávosť všetkých nás. 7Mučili ho, a on ponižujúc sa znášal dobrovoľne a neotvoril svojich úst; vedený bol ako baránok na zabitie a zanemel ako ovca, ktorá zanemie pred tými, ktorí ju strihajú, a neotvoril svojich úst. 8Vzatý bol z väzby a zo súdu. A čo do jeho pokolenia, ktože ho vyrozpráva? Pretože bol vyťatý zo zeme živých, pre prestúpenie môjho ľudu bola mu zadaná rana. 9A dali mu s bezbožnými jeho hrob i s bohatým, keď zomrel ukrutnou smrťou, preto, že nespáchal nijakej neprávosti, ani ľsti nebolo nikdy v jeho ústach. 10Ale Hospodinovi sa ľúbilo ho tak zdrtiť a strápiť nemocou, aby, ak jeho duša položí obeť za hriech, videl svoje semeno, bol dlhoveký, a to, čo sa ľúbi Hospodinovi, zdarilo sa v jeho ruke. 11Z námahy svojej duše uvidí výsledok, nasýti sa. Svojou známosťou ospravedlní spravedlivý môj služobník mnohých a ich neprávosti on ponesie. 12Preto mu dám podiel medzi veľkými, a s mocnými deliť bude korisť, pretože vylial svoju dušu na smrť a počítaný bol s priestupníkmi, kým on niesol hriech mnohých a primlúval sa za priestupníkov.

Odpovědět


Milko, vyhýbaš sa odpovedi nezmyselnou otázkou

Rene Mikolas,2014-04-14 00:11:59

Esejci boli kresťania dávno pred údajným Ježišom a chránili boha cez mrtvoly.
Práve kvôli výmyslom Pavla- Šavla protestovali skutočne existenčne: " ... a nebudeme jest a piť, pokiaľ nebude mrtvy." Pavlov hrob je neznámy.
To oni vytvorili účenie a ich "Kázeň na hore" bola bezprecedentne evanjelistami scudzená a pripísaná pomyselnému Ježišovi Kristovi.
Evanjelistov viedol k tomu fakt, ten že v tej dobe bol Kumrán zničený a oni sa zrejme domnievali, že s ním bolo zničené všetko. Ani si nepripúšťali, že po viac ako tisícke rokov výjde podvod ich ako telenovelistov najavo, tak ako olej na vodu.

Odpovědět


Mil Mil,2014-04-15 07:25:55

Pavol zvestoval pravé evanjelium a žiadny evanjelista nezvestoval niečo iné. Evanjelium je jedno a bolo podané tým ktorým evanjelistom. Teda napr. evanjelium podľa Matúša atd.

Pri pravom evanjeliu spása cez záslužné skutky nepripadá v úvahu, ale jedine z milosti. Ak by spasenie bolo zo skutkov, tak by nebolo z milosti a milosť by už nebola milosťou, ale odmenou za skutky. To už je iné evanjelium, ktoré presadzujú hlavne náboženstvá! Čo už je záslužné na samozrejmosti. Dobré skutky by predsa mali byť samozrejmosťou u každého človeka. To mám činiť dobré skutky iba vtedy a len preto, aby som si zaslúžil spasenie? Spasenie je jedine z milosti skrze vieru v toho, ktorý sa obetoval za naše hriechy. Skutky viery a ovocie Ducha budú vychádzať už z nového človeka narodeného z Ducha a sú samozrejmosťou u vykúpenom. Nie sú teda záslužné, ale poukazujú, že sa stala premena v srdci človeka, že je tu nový človek narodený z Ducha.

Väčšina Židov netušila aký široký dosah bude mať príchod Krista - Mesiáša a to na celý svet a nie len na telesný Izrael. Nespoznali očakávaného Mesiáša a dokonca kričali ukrižuj. Ide teda o duchovný Izrael – Boží ľud – cirkev Ježiša Krista a týka sa to celého sveta. Pre kresťanov Kristus ako Mesiáš už prišiel a očakávajú jeho druhý príchod. Po celom svete sa zvestuje meno Ježiša Krista a to je predsa znamenie, že už prišiel, aby spasil to, čo bolo zahynulo. Vstal z mŕtvych a zase príde. Keď teda prišiel Kristus, tak už sa to netýka len telesnej príslušnosti k Izraelu, ale zasľúbenie Božie patrí všetkým bez rozdielu, ktorí uveria menu Ježiša Krista – jeho Slovu. Aj oni sú tým Abrahámovým potomstvom - teda z viery, aby bolo podľa milosti.. Rim 10:12 Lebo nieto rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý Pán je Pánom všetkých, bohatý naproti všetkým, ktorí ho vzývajú.

Odpovědět


Milko, vytrvalo obchádzaš realitu

Rene Mikolas,2014-04-16 06:59:59

a žiješ vo svojom svete ilúzií.

Odpovědět


Tak dobre - pritvrdím

Mil Mil,2014-04-16 08:49:34

René Mikolas napísal: apoštol Pavel vytvoril úplne nového Ježiša a žiadne zázraky mu nepripisoval. Rimania ho "upratali" po tom ako kumránski Eséni (kresťania pred Kristom)prisahali "nebudeme jesť a piť pokiaľ nebude mrtvy".

Aké teda evanjelium hlásali Esejci? Napíš mi jeho podstatu a ja ti napíšem podstatu Kristovho evanjelia. Pavol zvestoval pravé Kristove evanjelium a preto nemohol nezvestovať iného Krista! Gal1 11Ale vám oznamujem, bratia, že evanjelium, ktoré som ja zvestoval, nie je podľa človeka; 12lebo som ho ani ja neprijal od človeka ani ma nemu nenaučil človek, ale som ho dostal skrze zjavenie Ježiša Krista.

Predsa logicky, ak by zvestoval iného Krista, tak určite by Pavlove listy neboli súčasťou Biblie. Z toho vyplýva, že zavádzaš práve ty! Ak Esejci išli proti pravému evanjeliu, tak potom išli proti vlastnému prevzatému učeniu? Absurdné!

Ako to, že biblii sa nachádza aj tento text: Gal 1:8 Ale aj keby sme vám my alebo anjel z neba zvestoval iné ako to, čo sme vám zvestovali, nech je prekliaty!

To znamená, že pravé evanjelium je iba jedno a pokusov ho sfalšovať už bolo veľmi veľa. Aj ty sa radíš k tým, ktorí spochybňujú meno Ježiša Krista a jeho učenie.

Odpovědět


Milko, y jednoducho nepripúšťaš, že Pavol je luhár

Rene Mikolas,2014-04-17 00:33:46

1.Neberieš do úvahy zistené fakty, ktoré spochybňujú a vylučujú historicitu Ježiša ako pomyselného syna boha.
2.Ja beriem na vedomie, že s vierou veriacich sa nedá robiť absolútne nič. Amen

Odpovědět

Rozlišujte křesťanství a římské katolictví

Pavel A1,2014-04-11 19:02:48

Pan Pazdero, rozlišujte, kdo jsou křesťané a kdo jsou římští katolíci. Tak přezíravý postoj k ženám, o kterém píšete, je charakteristický pro římské katolíky.

Například řeckokatolické církve celibát nezavádějí a v některých dokonce musí být kněz ženatý (aby ho neukojený chtíč nerozptyloval).

A třeba v Československé církvi husitské mohou soužit mši i ženy.

Takže nezaměňujte křesťanství a římské katolictví, to druhé je jen nepatrnou (třebaže hlasitou) podmnožinou toho prvního.

Odpovědět


římští katolíci 51 % křesťanů

Stanislav Kaštánek,2014-04-11 22:05:36

Pane Pavle1, píšete :
"Takže nezaměňujte křesťanství a římské katolictví, to druhé je jen nepatrnou (třebaže hlasitou) podmnožinou toho prvního".
Naopak, římsko-katolického vyznání je skoro 51% všech křesťanů.
http://fatym.com/view.php?nazevclanku=krestane-v-cislech&cisloclanku=2011120132
"Katolíků ( myslí se římsko-katolické) je 1,1 miliardy. Protestantské skupiny dohromady činí 801 milionů, tedy 37 % celosvětové křesťanské populace. (Odtud lze vyčíst, že všech křesťanů je asi 2,16 miliardy). Na světě dnes žije 260 milionů pravoslavných křesťanů, což je 12 % světové křesťanské populace. "

Odpovědět


Mil Mil,2014-04-11 22:43:43

Katolicizmus nie je kresťanstvo, hoci sa rado nálepkuje týmto slovom - kresťan - kresťanská cirkev. No je to len nálepka, pod ktorou sa skrýva falošný obsah. Kresťanstvo je o nasledovaní učenia Ježiša Krista a nie o nálepkovani.

Aj na takom celibáte v podaní KC je vidieť, že sa nedrží Písma. Celibát by mal byť dobrovoľný a nepodmieňovať ním, ako to urobila KC kňazskú službu. Ak sa niekto nedokáže zdržať, tak nech sa ožení a pokračuje v kňazskej službe. Potom takýto celibát v podaní KC priniesol to, čo priniesol. Rozšírená homosexualita u katolíckych kňazov a pedofília.

Odpovědět


Jde o měřítko velikosti

Pavel A1,2014-04-12 07:26:31

Pan Kaštánku, jde o to, co považujete za měřítko velikosti. Jestli počet křiklounů danou církev podporujících (podle tohoto měřítka je naším nejvýznamnějším fotbalovým klubem Baník Ostrava), nebo myšlenkovou hloubku, respekt k původním ideálům, atd. Obávám se, že Římskokatolická církev veden jen v tom prvním kriteriu.

Odpovědět


rozlišujte fakta od pokřiku

Stanislav Kaštánek,2014-04-12 21:22:25

Pane A1, zjevně nerozumíte svému vlastnímu textu : "Takže nezaměňujte křesťanství a římské katolictví, to druhé je jen nepatrnou (třebaže hlasitou) podmnožinou toho prvního"
z něhož plyne, že římské katolictví je nepatrnou podmnožinou křesťanství, což zjevně není pravda. Nevím jak měříte křiklounství, třeba toto Vaše chybné sdělení bych mezi ně dal. Stejně jako odkazování se čehokoliv na fanoušky Baníku.
Parafrázoval bych výrok: Ubohé Mexiko tak vzdálené Bohu a tak blízko Spojeným státům asi na verzi Ubohé Ostravsko, tak vzdálené Bohu a tak blízké fandům Baníku.
O měřítku velikosti jsem nepsal nic, uvedl jsem počet křesťanů podle skupin. Vy místo skupin používáte pojem podmnožina, což nemění nic na tom, že není pravda, co píšete. Římsko katolických křesťanů je prostě nejvíc, podmnožina/ nepodmnožina.

Odpovědět


Mil Mil,2014-04-15 07:56:06

Náboženstvá zdeformovali jednoduché evanjelium a prispôsobili si ho tak, aby mohli vo svojej podobe existovať s celou tou pompéznosťou , hierarchiou moci a bohatstva. To ale nemá nič spoločné s pravým kresťanstvom a preto sa to má posudzovať nie podľa nálepky, alebo podľa toho, čo niekto o sebe vyhlasuje, ale podľa obsahu učenia, teda či zodpovedá učeniu Ježiša Krista a či je to v jednom duchu. A to je jediné a pravdivé kritérium.

Potom posudzovať pravé kresťanstvo a porovnávať ho s jeho falošnými podobami vo forme náboženstiev sa nedá. Je to obdobné, ako keby sme porovnávali pravý tovar s falošným a to len preto lebo majú totožnú značku – nálepku, no výrobca a kvalita materiálu by nás nezaujímala? Falošné bude vždy falošné a je súce jedine na spálenie.

Odpovědět

iracionality

Bohumír Tichánek,2014-04-11 18:03:38

Příčinu, proč uznávat existenci svobodného nebo ženatého Ježíše, mi nabízejí výpočetní iracionality.
Matematika nabízí různé prostory, ale fyzika si z nich vybírá takové, co iracionality obsahují. Doceňuje fyzika vzniklou nesnáz? Existující fyzikální veličina nemá existující velikost.
Lze se zkusit vracet ke smyslovým informacím. Jsou sice ošidné, ale víceméně nevyvratitelné. Vždyť právě ony nás seznamují s existencí světa.
Perspektiva má osy popsané souřadnicemi x^2, y^2. Tím dovoluje provozovat fyziku bez iracionalit.
Jenže to by byl náš svět daný právě zážitky, jejímiž příčinami by nebyla hmota. Ernst Mach by byl pro: „Mach je přesvědčen, že zvláště fysika získá největších vysvětlení od biologie, a sice od analysy smyslových počitků. Předměty vnějšího světa nezpůsobují počitků, nýbrž komplexy počitků tvoří tělesa.“

Odpovědět

Autor článku, vůbec nemusí rozumnět tomu

Jan Humplík,2014-04-11 15:03:39

"čo hovorí Biblia". To nemá se vědeckou metodou nic společného. Úplně stačí, když rozumí tomu co říkají a co neříkají empirické důkazy a podle toho také daná fakta interpretuje..

Odpovědět


Mám biblické jméno

Eva Hylkova,2014-04-11 17:22:36

Stejně jako Vy. Také nemám moc jasno v tom, zda Ježíš mohl mít ženu nebo ne. Pokud mohl, myslíte si že spíše měl? Nebo neměl?

Odpovědět


Ještě jsem se chtěla zeptat

Eva Hylkova,2014-04-11 17:28:03

Kdesi jsem četla, že nemít pohlavní styk není pro muže moc zdravé. Ti co zvlášť hodně abstinují, mají vyšší riziko rakoviny v těch místech, kde se hromadí zásoby spermií. Já bych se kněží snažila přesvědčit aby alespoň masturbovali. Jsem proto špatná křesťanka?

Odpovědět

Autor článku nerozumie čo hovorí Biblia

Mil Mil,2014-04-11 14:54:54

V Písme sa hovorí jasne. Myslím že z týchto veršov z Biblie až veľmi jasné, kto sú tí, ktorí bránia ženiť sa.

1Tim 1Ale Duch hovorí výslovne, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať bludných duchov a učenia démonov, 2hovoriacich v pokrytstve lož, majúci žhavo poznačené vlastné svedomie, 3ktorí budú zbraňovať ženiť sa a prikazovať zdržovať sa pokrmov, ktoré Bôh stvoril na požívanie s ďakovaním pre veriacich a poznavších pravdu.
To len náboženstvá učia bludy a vymyslelo nejaký celibát.

A ďalej, kde sa v Biblii píše, že nemôže byť ženatý? Práve naopak cit: 1Tim 3:2 Tedy biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozumný, slušného chovania, pohostinný, schopný učiť, 3nie pijan vína, nie bitkár, nie žiadostivý mrzkého zisku, ale prívetivý, nesvárlivý, nie milujúci peniaz, 4ale taký, ktorý dobre spravuje svoj dom a deti má v podriadenosti s celou počestnosťou.

A jednoduché doporučenie od Pavla nie je žiadny celibát

1Kor 1A čo do toho, o čom ste mi písali, dobre by bolo človekovi nedotýkať sa ženy. 2Ale pre smilstvá nech má každý svoju vlastnú ženu, a každá nech má svojho vlastného muža. 3Muž nech preukazuje žene povinnú dobroprajnosť a podobne aj žena mužovi. 4Žena nemá v moci svojho vlastného tela, ale muž; a podobne ani muž nemá v moci svojho vlastného tela, ale žena. 5Neukracujte sa navzájom, iba ak čo z obapolného súhlasu na čas, aby ste stihli na pôst a na modlitbu, a zase sa vedno sídite, aby vás nepokúšal satan pre vašu nezdržanlivosť. 6Ale to hovorím ako pripustenie a nie ako nariadenie. 7Lebo by som chcel, aby boli všetci ľudia ako i ja sám; ale každý má svoj vlastný dar od Boha, jeden tak a druhý inak. 8A však hovorím neženatým, nevydatým a vdovám, že dobre im, keď zostanú jako i ja. 9Ale ak sa nevedia zdržať, nech sa oženia, poťažne vydajú, lebo je lepšie oženiť sa, poťažne vydať sa než horieť.

Jasné hovorí, že ak niekto sa nedokáže zdržať, tak nech sa ožení!

No a k tomu svitku. To, že je staroveký predsa nedokazuje, že je pravdivý. No a domýšľavosť v tomto prípade, nemôže byť zárukou pravdy. Ak by bol Ježiš ženatý, tak prečo by v Bibli o tom nebola ani jedná jediná zmienka?

Odpovědět


Plný súhlas s posledným odstavcom

Tomáš Štec,2014-04-11 18:14:23

Len trochu pozmeníme text: „To že je biblia staroveká ešte vôbec neznamená, že je pravdivá.“

Odpovědět


Mil Mil,2014-04-11 20:50:23

Ak ateista popiera zmysel existencie vesmíru a života na zemi, lebo by tým v podstate pripustil existenciu Stvoriteľa – Boha, tak prečo hľadá zmysel v hľadaní pravdy? Načo mu je pravda, ak pre neho je všetok život len produkt nejakej samoorganizovanej hmoty a náhody? Snáď nehľadá paradoxne zmysel svojej existencie v popieraní zmyslu života, vesmíru a teda aj Boha.

Odpovědět


Různé typy názorů 0 - 4

Bohumír Tichánek,2014-04-11 22:12:07

Lidé nábožensky založení něco neznají? Věří neskutečným záležitostem? Navrhuji:
(0) Člověk nábožensky založený věří, že Pán Bůh je. Jinými lidmi hodnoceno - z 50 % se mýlí a z 50 % má víru (shodou okolností) podloženou skutečností.
(1) Člověk, ověřující si duchovní poznatky *), sleduje skutečnost? Jinými lidmi hodnoceno - z 50 % se mýlí a z 50 % ví, co hodnotí.
(2) Člověk materialista, který sděluje, že duchovní záležitosti nezná, neobjevil nic, nejspíš má pravdu na 100 %.
(3) Člověk ateista sděluje, že žádný Pán Bůh, Manitou, Perun není. Neutrálně hodnoceno - z 50 % ať se mýlí, z 50 % ať ví, co hodnotí.
Jenže již dávno známe, že nelze dokázat, že se něco nestalo, že něco není.
Pak člověk dle:
(3) sděluje, že nic nenašel - má pravdu.
(0) a (1): Fyzika již desítky let pracuje s mnoha dalšími geometrickými rozměry; co když se ty její struny jednou rozezvučí?

*) Např. úcta je základem vztahů ve Vesmíru

Odpovědět

Jan Humplík,2014-04-11 14:42:45

pardon..reakce patří k předchozí diskuzi z 09:33..

Odpovědět

K porozumnění..:-)

Jan Humplík,2014-04-11 14:40:17

Právě, že to podstatné se poněkud "krčí" vedle té interpretace, která na rozdíl od materiálové a textové analýzy, z původního nijak neplyne. To jestli Ježíš, měl nebo neměl manželku, z toho nijak neplyne. Pokud někdo nepostaví stroj času, pak je to pro člověka jako věřícího vždy otázka víry (důvěryhodnosti "zdroje"), ale pro člověka vědce to může být vždy pouze domněnka. Jelikož chce OSEL působit jako vědecký portál, měl by se držet vědeckých faktů. I když chápu že v rámci boje o čtenáře občas sklouzne k poněkud "bulvárním nadpisům", přece jen by mu snaha o větší objektivitu slušela více.

Odpovědět


Porozumění je někdy těžká věc

Josef Pazdera,2014-04-12 08:34:14

Jane, vytýkáš článku, že: "To jestli Ježíš, měl nebo neměl manželku, z toho nijak neplyne". Podle mne se na tom útržku doslova praví. "Ježíš řekl jim moje žena ..." Mnohým to z toho vyplynulo a mně také. Zda je bulvární nadpis? Jsi zatím jediný, komu to tak připadá, pokud Vás bude více, není problém jej změnit. Nadpis podle mne říká ale také jen to, co je na svitku a ten zní: "Ježíš řekl jim moje žena …" Z toho soudím že Ježíš měl ženu a tak také zní nadpis. Nic víc, nic míň. Rád bych Tě upozornil, že Osel není vědecký portál. Pouze popularizační.
Objektivita je věc značně ošemetná. Někomu se bude zdát objektivní když napíšeme že Ježíš měl ženu, jinému že přesně kvůli tomu objektivní zase nejsme. Já to lépe napsat neuměl, ale nikomu nebráním, aby tak učinil, naopak! Od toho tu Osel je. A v diskusi se řada věcí vyjasnila.

Odpovědět

Celibát v církvi

Tomáš Kulda,2014-04-11 14:08:39

Víte, proč církev doopravdy trvá na celibátu kněžích? Pravý důvod církev nikdy veřejně nepřizná, ale jde o to, že když kněží zemře a nebude mít žádnou manželku ani potomky, tak veškerý jeho majetek propadne církvi.

Odpovědět


Vladimir Pecha,2014-04-11 14:12:03

Tak to bychom od tak posvěcené instituce skutečně nečekali. Jaké majetky? Jde o vnitřní hledání boha.

Odpovědět

boží znamení?

Vladimir Pecha,2014-04-11 12:41:31

Výtečný článek, jen mě trochu zarazilo na konci:
Xavier Vomáčka a Palo Priezvisko.
Už chybí jen třetí s ještě zajímavějším priezviskem
a dostane to biblický rozměr.
A to sem rozhodně patří!

Odpovědět

Interpretace (sic!)

Jan Humplík,2014-04-11 09:33:46

Celý článek a zejména nadpis je bohužel postavený na nepochopení rozdílu mezi tím jestli je daný kus textu opravdu starobylý a tím jestli obsah tohoto textu je relevantní. Ačkoliv nadpis hrdě hlásá, jakoby nějaké nové tajemství bylo konečně odhaleno, skutečnost je mnohem prozaičtější... Je-li daný útržek pravý, pak to neznamená nic jiného, než se jedná o další z tzv. "apokryfních textů," mezi které patří také zmiňované Filipovo evangelium. Takovýchto apokryfů existují desítky (viz. např. Dus., J. A. (ed.), Novozákonní apokryfy I., 2014, Vyšehrad). Vznikaly často jako relativně pozdní reakce na nedostatek "detailů" ze života Ježíše a apoštolů. Lidé milují příběhy a když jich není dost, tak si prostě nějaké domysleli. Někdy aby dodali váhu svým ideologiím a teoriím a někdy možná jen pro zpestření dlouhých večerů:-). Prvotní "bible" byla pouze ústní tradice, která se postupně zaznamenávala písemně na základě té tradice, kterou prvotní církev považovala za autentickou, díky tomu, že její původ sahal k očitým svědkům, zejména apoštolům. Z Nového zákona jsou nejstarší Pavlovy listy (od pol. 1. stol.), které pochopitelně už vznikaly v psané podobě. Byť, ne všechny listy jsou považovány přímo za Pavlovo dílo, některé napsaly až jeho učedníci.(Jen tak na okraj: Pavel, nebyl zrovna velkým propagátorem manželství (1. Kor 7:2-9) a to si přikazoval kázat pouze Krista (2. Kor 4:5)). Apokryfů existuje mnoho a není třeba se tím nijak znepokojovat. Jen by bylo čestné (při vší úctě Josefe, překračuješ kompetence), předkládat skutečnosti tak jak byly popsány ve zdrojovém textu (Testing Indicates "Gospel of Jesus's Wife" Papyrus Fragment to be Ancient; This remaining piece is too small to know anything definite about who may have composed, read, or circulated it, except that they were Christians.), což nemá s interpretací jak je zde podávána mnoho společného a zavání to trochu senzacechtivostí a ideologií.

Odpovědět


Moc nerozumím ale pokusím se odpovědět

Josef Pazdera,2014-04-11 13:12:51

V článcích čerpám vždy z více pramenů. První část věty, kterou uvádíš vyjadřuje to podstatné a na tom jsme se shodli. Nejsem si jist, zda i ta druhá část věty, která poněkud znevažuje význam objevu, měla v mém článku zaznít také. Je totiž z úst zaměstnankyně bohoslovecké fakulty a ateisté by pak mohli vytýkat článku totéž, jen z opačného konce. Proto je v článku kromě tří vědeckých pracovišť uveden také odkaz na Harvard Divinity School (Divinity = bohoslovecká) Nejsem osoba povolaná psát k této problematice, ale nikdo se nám nenabídnul, že by o tom napsal a mně to zajímavé připadalo. Na názvu myslím moc nezáleží, do něj nelze vecpat vše a je vždy jen zkratkou. Jinému názvu se nebráním.

Odpovědět

Xavier

Palo Priezvisko,2014-04-11 08:56:59

definicia zazraku na wikipedii, s ktorou ja suhlasim: Zázrak je v náboženstvích označení mimořádného jevu či události, která není vysvětlitelná známými přírodními zákony a považuje se za projev zásahu nadpřirozených sil (např. Boha, bohů, svatých či proroků)

Odpovědět

zazraky

Palo Priezvisko,2014-04-11 08:32:39

a uz sa zistilo, preco v tom case boli zazraky udajne na dennom poriadku a dnes zrazu ani jeden? :P

Odpovědět


Xavier Vomáčka,2014-04-11 08:43:47

Zázraky se dějí i dnes, jen je nevidíme. Vždyť není to zázrak, že naše zem ještě stále jaksi tak si prosperuje?

OdpovědětTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace