Zeptejte se svého kněze 6: Chyba v Pascalově sázce  
Populární forma Pascalovy sázky zní zhruba takto: Vírou v Boha člověk nemůže nic ztratit, může pouze nekonečně vyhrát. Absencí víry člověk nic nezíská, ale může nekonečně dlouho trpět v pekle. Věřit je proto sázka na jistotu. Myslím si, že se Pascal a s ním všichni, kdo nějakou formu této sázky používají k apologetice, se v této úvaze mýlí. Pojďme se podívat, kde jsou slabá místa Pascalovy „sázky na jistotu“.

Blasie Pascal (1623-1662) byl geniální matematik a fyzik. Pascal měl bohužel celý svůj krátký život nalomené zdraví. V roce 1654, v jeho 31 letech, se na vyjížďce splašili koně jeho kočáru a ten se s ním převrhl a zůstal viset z mostu. Po tomto incidentu upadl Pascal na dva týdny do bezvědomí. Poté co se z něj probral, měl mystické vidění, ze kterého si zapsal Oheň. Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, ne Bůh filosofů a učenců…“. Od tohoto incidentu se přestal věnovat matematice a fyzice a začal se zabývat teologií v klášteře Port-Royal. Pascalovo obrácení na víru podpořilo uzdravení jeho desetileté neteře M. Perrier, jež trpěla nebezpečným očním nádorem, který byl vyléčen po dotyku relikvií. Od té doby Pascal užíval jako svůj emblém oko, obklopené trnovou korunou a nápisem: „Vím, komu jsem uvěřil.“ Konec svého krátkého života Pascal prožil jako asketický poustevník žijící v ústraní, pomáhající chudým a odmítající lékařskou péči. V této době také sepisoval dílo Myšlenky, které mělo za úkol bránit katolickou víru před ateisty. Součástí tohoto díla je pak i slavná Pascalova sázka, která je s drobnými obměnami používaná k obraně víry dodnes.

 

Schématické znázornění Pascalovy sázky. Víra v Boha člověku zajistí nekonečnou blaženost, pokud Bůh existuje a nějak se neprojeví, pokud Bůh neexistuje. Za ateismus nebo agnosticismus Bůh člověka pošle do pekla, pokud existuje a pokud ne, tak člověk nic nezíská tím, že měl pravdu. Proto je lepší věřit v Boha, než v něj nevěřit. Pascalova sázka nevyžaduje hlubší znalost vědy nebo náboženství. Síla této sázky vychází z toho, že intuitivně vypadá správně. Tato sázka využívá strachu z pekla, zatímco nabízí největší možnou odměnu nekonečného života v nebi za velmi málo úsilí – stačí uvěřit.
Schématické znázornění Pascalovy sázky. Víra v Boha člověku zajistí nekonečnou blaženost, pokud Bůh existuje a nějak se neprojeví, pokud Bůh neexistuje. Za ateismus nebo agnosticismus Bůh člověka pošle do pekla, pokud existuje a pokud ne, tak člověk nic nezíská tím, že měl pravdu. Proto je lepší věřit v Boha, než v něj nevěřit. Pascalova sázka nevyžaduje hlubší znalost vědy nebo náboženství. Síla této sázky vychází z toho, že intuitivně vypadá správně. Tato sázka využívá strachu z pekla, zatímco nabízí největší možnou odměnu nekonečného života v nebi za velmi málo úsilí – stačí uvěřit.

 

 

Blaise Pascal si byl vědom, že víra člověka není založena na jednorázovém rozhodnutí, ale utváří se dlouhodobě na základě získaných zkušeností. Lidem neschopným uvěřit Pascal navrhuje využít metodu „Fake it ‘till you make it“ (předstírej do té doby, než se to stane doopravdy). Tato sázka podle něj měla člověku pootevřít srdce a připravit ho na skutečnou víru, která přijde časem. Tato část některým autorům přijde problematická. Podle některých křesťanských autorů Pascalova sázka dehonestuje skutečnou víru lidí, která je více než vypočítavou sázkou na jistotu.

Pascalova sázka se dá pochopit i jako výhružka: „Máte pěknou duši, byla by škoda, kdyby navždy skončila v pekle.“ Pojetí Pascalovy sázky jako výhružky není zase tak moc vytržené z kontextu, vzhledem k tomu, že katolická církev zastává názor, že „kajícnost vycházející ze strachu je morálně správný, nadpřirozený skutek“ (7. bod v XII. Penance, v širším kontextu zde). Použití lidského strachu z nekonečného utrpení v pekle k získání věřících není zřejmě z katolické perspektivy morálně problematické (ale radši se zeptejte svého kněze, jestli je morálně správné někoho přimět k víře či poslušnosti pomocí strachu z pekla).

Hlavní problém Pascalovy sázky ale vidím v tom, že počítá pouze s jedním Bohem. Fakt je ten, že na světě existuje mnoho různých forem náboženství.

 

Můžeme tyto ostatní víry přehlédnout při dělání rozhodnutí, které ovlivní náš nekonečně dlouhý život na věčnosti? Podle čeho rozhodovat, které z náboženství je pravdivé? Je třeba důležitý počet lidí, kteří věří v danou víru? Znamená to, že více lidí má více pravdy (podle pravidla tolik lidí se přece nemůže plést)? Pokud setrvá současný demografický vývoj, tak se dočkáme doby, kdy na světě bude více muslimů než křesťanů. Budou potom mít muslimové „více pravdy“? Pokud mají pravdu katolíci, že pouze členství v katolické církvi zajistí člověku spasení (20. bod v článku VI. smířlivěji je toto dogma rozebráno zde, ale stále to s nekatolíky vypadá bledě) tak v katolickém pekle skončí 6,1 miliardy lidí (83,5 % ze světové populace). Pokud mají pravdu Hindové, tak se mýlí 85 % lidí světa. Pokud mají pravdu muslimové, tak v omylu žije 78,6 % lidstva.

 

Ať už je pravdivé kterékoliv náboženství, tak většina ostatních lidí na světě věří bohům, kteří neexistují.

Ať už je pravda, že se po smrti převtělíme, nebo že po smrti následuje věčné peklo nebo ráj, nebo že smrtí mozku končí naše existence, tak většina světa žije v omylu a není tedy možné vsadit na jistotu tím, že půjdeme s (největším) proudem. Počet věřících v dané denominaci podle mě tedy pro „výběr“ toho správného boha není důležitý, protože počty se mění v průběhu historie.

 

Záleží tedy na stáří víry? Pokud ano, pak nejstarší živou vírou je hinduismus a úplně nejstarší náboženství je pravděpodobně už zapomenuto. Pokud není stáří náboženství důležité, tak je docela možné, že víra v toho pravého boha bude zjevena prorokům až za pár tisíciletí.

 

Nejdůležitější otázkou tohoto článku je, jestli je možné rozlišit víru v neexistujícího boha od víry v existujícího boha. Věřící člověk je ochotný pro víru obětovat svůj čas a prostředky při pravidelných modlitbách, ať už věří na nirvánu nebo na nebe. Někteří lidé obětují různým bohům zvířata s pevnou vírou, že si tím získají jejich přízeň. Někteří lidé pevně věří, že bůh nechce, aby jedli krávy. Jiní zcela jistě vědí, že bůh nechce, aby jedli prasata. Na stavbu chrámů, mešit, synagog či mandirů jsou vynaloženy nemalé prostředky. Někteří lidé mají tak pevnou víru, že jsou pro ni ochotni obětovat svůj život a vzít život jiným. Kolik lidí asi bylo ujištěno v jejich víře, poté co uviděli remisi nádoru u svého dítěte? A kolik z těchto lidí nebylo katolíky? Kdo ví, o kolik let dříve by mohla začít průmyslová revoluce, kdyby Pascal neměl tu příhodu na mostě a místo teologie se dále zabýval rozvojem matematiky a fyziky?

 

 

Lidé jakékoliv kultury doopravdy milují své bohy z celého srdce a pochybovat o upřímnosti jejich víry je zcestné. Pochybovat o existenci objektu jejich víry je ale při znalosti demografie nevyhnutelné.

Faktem zůstává, že neexistuje žádný způsob, jak zjistit, jestli po smrti dojde k reinkarnaci nebo vzkříšení těla. Veškerá apologetika a „důkazy“ používané křesťany se po záměně pár slov dají použít pro apologetiku a „dokazování“ jakékoliv jiné víry.

 

Pokusme se tedy formulovat Pascalovu sázku ve chvíli, kdy připustíme, že neexistuje způsob, jak poznat, který z nepřeberného množství bohů je skutečný a kterého si lidé vymysleli.

 

Schématické znázornění Pascalovy sázky, pokud z ní vynecháme předpoklad, že právo na absolutní pravdu mají pouze křesťané (při započtení pouze 10 náboženství a předtím, než započítáme nevýhody víry v případě neexistence daného boha).
Schématické znázornění Pascalovy sázky, pokud z ní vynecháme předpoklad, že právo na absolutní pravdu mají pouze křesťané (při započtení pouze 10 náboženství a předtím, než započítáme nevýhody víry v případě neexistence daného boha).
Víme, že na světě existuje mnoho náboženství, z nichž každé obsahuje řadu denominací. Může být pravda, že víra v jednu z těchto forem náboženství nám zajistí věčný život, ale pravděpodobnost, že se „strefíme“ do té správné, je celkem malá. Jedním z řešení Pascalovy sázky při započítání ostatních náboženství je věřit tomu náboženství, které zahrnuje nejděsivější peklo. Nejlepší by bylo věřit bohu, který je nejžárlivější a připravený trestat lidi za to, že věří v jiného boha – tím si zajistíme, že se vyhneme nejhoršímu možnému osudu.

 

 

Na druhou stranu se nabízí otázka, proč by mělo být pro boha důležité, aby v něj lidé věřili? Není pravděpodobnější, že Bůh spíš, než víru v nějakou církevní denominaci oceňuje lidskou dobrotu, snahu pomáhat ostatním lidem nebo intelektuální upřímnost? Co když je Bůh vědecky založený a oceňuje upřímnou snahu hledání pravdy, namísto víry bez důkazů? Doopravdy musíme věřit, že Bůh upřednostňuje upřímnou víru nad upřímný skepticismus? Proč by nám Bůh dal schopnost kriticky myslet a poté nás trestal, že v něj pro absenci důkazů nevěříme?

 

 

Ve chvíli, kdy přestaneme přehlížet náboženství zbývajících šesti miliard lidí, Pascalova sázka přestává být sázkou na jistotu a to jsme ještě nezapočítali „náklady“ na víru. Skutečně platí, to co tvrdil Pascal, že vírou v boha, i když by se ukázalo, že tento bůh neexistuje, nemá člověk co ztratit?

Každý si jistě uvědomuje, že každá víra zahrnuje něco, co by člověk nedělal, kdyby zcela jistě věděl, že bůh není. Všechny tyto činnosti, jsou v těch lepších případech ztrátou času a prostředků, v těch horších případech vedou až k neetickému chování.

 

 

„Those who can make you believe absurdities, can make you commit atrocities“ (neoficiální překlad: „Ti, co tě přimějí uvěřit absurditám, můžou tě přimět spáchat zvěrstva“) Voltaire byl jedním z prvních kritiků Pascalovy sázky, kterou označil za neslušnou a dětinskou.(wiki Voltaire)
„Those who can make you believe absurdities, can make you commit atrocities“ (neoficiální překlad: „Ti, co tě přimějí uvěřit absurditám, můžou tě přimět spáchat zvěrstva“) Voltaire byl jedním z prvních kritiků Pascalovy sázky, kterou označil za neslušnou a dětinskou.(wiki Voltaire)

 

Kreacionistické hnutí v USA vypadá z Evropského pohledu děsivě, ale faktem zůstává, že největší zastoupení kreacionistů je v muslimských zemích a celkově třetina světové populace věří kreacionismu. Programově a záměrně dětem zamlčovat stáří země, pohyb tektonických desek a evoluci je podle mě obrovská intelektuální ztráta pro jednotlivce, ale i pro celé lidstvo. Další ztráta je, že víra nás učí, že není potřeba zpochybňovat odpovědi, které nám dal bůh prostřednictvím náboženských autorit a znalost náboženských textů často vyžaduje schopnost doublethink (schopnost udržet pohromadě dvě zcela protikladné informace a zároveň oběma pevně věřit). Některé formy víry lidem zakazují přijímat transfúze, jiné jim zakazují darovat posmrtně orgány (což je ztráta, pokud žijeme ve společnosti takových lidí). Některé víry tvrdí, že homosexuální chování je hřích. Zákaz použití antikoncepce a zároveň zákaz potratů (tak, jak to hlásala například Matka Tereza), je zaručený recept na spoustu nových příslušníků církve, ale také mnoho osobních tragédií. Rovněž na náboženství založená sexuální výchova „abstinence only“ se paradoxně projevuje nárůstem těhotenství náctiletých. Pocit viny je pěstován v některých denominacích a slouží k upevnění víry. Pocit viny také věřícím kazí radost ze sexu.

 

 

Podrobně se o traumatech, které může způsobit náboženství, rozepisuje Marlene Winell.

Kromě toho víra ať už vědomě, či nevědomě ovlivňuje náš rozhodovací proces. Chybná víra popisující fungování světa může vést k nechtěným dopadům. Například lidé zcela jistě přesvědčení, že se blíží konec světa, se přece nemusí starat o ekologické problémy.

 

Samozřejmě platí, že věřící lidé dělají také spoustu dobrého, ale opravdu je nutná víra v peklo a ráj k tomu, aby byli lidé na sebe hodní? Opačný argument, že lidé dělají spoustu špatného, i když věřící nejsou, samozřejmě platí taky. Spousta špatného, ale vzniká jako bezprostřední důsledek víry ve formu boha, která pravděpodobně neexistuje.

 

Člověk si víru vybírá jen zřídkakdy. Pokud není do víry indoktrinován v dětství, tak většinou převezme víru své rodiny nebo lidí, kteří jsou mu blízcí. Nejpřesvědčivějším důkazem tohoto pravidla je geografické rozložení náboženství a jednotlivých vyznání. Je správné, aby člověk se snadným přístupem k prakticky veškerému lidskému poznání, nechal rozhodnutí o svém světonázoru a potenciálně o nekonečné posmrtné existenci na náhodě místa a času svého narození? Není naivní a skoro až arogantní předpokládat, že zrovna já se modlím k existujícímu Bohu, zatímco většina ostatní světové populace se nevědomky modlí k neexistujícím bohům?

 

Hrdina naší doby Pascalovu sázku kritizoval takto: „Myslím, že jsme si asi vybrali špatného Boha. Pokaždé, když jdeme do kostela, tak tak ho jen více a více vytáčíme.“
Hrdina naší doby Pascalovu sázku kritizoval takto: „Myslím, že jsme si asi vybrali špatného Boha. Pokaždé, když jdeme do kostela, tak tak ho jen více a více vytáčíme.“

 

Podle mě jediný intelektuálně upřímný postoj je přiznat si, že neexistují žádné přesvědčivé důkazy pro žádné z náboženství (agnosticismus). Navíc důkazní břemeno leží na těch, kdo přichází s pozitivním tvrzením a mimořádná tvrzení vyžadují mimořádné důkazy. Dokud nejsou předloženy přesvědčivé důkazy nadpřirozena, pak nezbývá než nevěřit v jeho existenci (ateismus).

 

V současnosti nevíme, proč tady jsme a jestli naše existence má nějaký hlubší smysl, kromě toho, který si sami zvolíme. Neexistuje žádný důkaz podporující představy o reinkarnaci, nebo o věčné blaženosti. Nevíme, jestli náš vesmír vznikl jako fyzikální nezbytnost, nebo ho stvořil jeden bůh nebo skupina bohů, nebo jestli náš vesmír není výsledkem experimentální činnosti ufonů, kteří se snažili zjistit, jestli je možné vytvořit nový vesmír. Možná na tyto otázky jednou budeme znát odpovědi podpořené přesvědčivými důkazy. Teď je jakákoliv odpověď na ně vařením z vody ve snaze utěšit lidskou zvědavost. Utěšovat lidskou zvědavost dudlíkem falešné víry není podle mě správné. To, že chceme, aby náš vesmír měl nějaký hlubší smysl, neznamená, že ho mít musí. Jak už se mnohokrát v historii ukázalo, realita se neřídí našimi antropocentrickými názory.

 

„Největším nepřítelem poznání není nevědomost, ale iluze poznání.“ Stephan Hawking.
„Největším nepřítelem poznání není nevědomost, ale iluze poznání.“ Stephan Hawking.

 

Svět můžeme poznávat buď pomocí vědecké metody, pak ale nikdy nebudeme mít jistotu, že známe absolutní pravdu. O všem budeme muset pochybovat a skutečnému poznání reality se budeme asymptoticky přibližovat a možná ho nikdy nedosáhneme. Nebo se můžeme rozhodnout pro jednu z mnoha forem víry a mít absolutní jistotu, která velmi pravděpodobně nekoresponduje s realitou.

 

 

Politika je bezmocná proti fanatismu. Jedinou zbraní proti tomuto netvoru je rozum. Jediný způsob, jak zabránit lidem upadnout do absurdnosti a zloby, je poučit je.“ Voltaire

Autor: Jan Špaček
Datum: 20.06.2015
Tisk článku

Související články:

Je náboženství zdrojem morálky?     Autor: Dagmar Gregorová (10.02.2010)
Zeptejte se svého kněze 1: Vznik duše     Autor: Jan Špaček (31.03.2015)
Zeptejte se svého kněze 2: Velikonoční speciál     Autor: Jan Špaček (06.04.2015)
Zeptejte se svého kněze 3: Neurobiologie a duše     Autor: Jan Špaček (15.04.2015)
Zeptejte se svého kněze 4: Duše na věčnosti     Autor: Jan Špaček (29.04.2015)
Zeptejte se svého kněze 5: Reakce čtenářů na články o duši     Autor: Kolektivní práce (10.05.2015)Diskuze:

Jak jsem dostala svého manžela zpět

Tina Petersen,2020-03-23 12:56:51

Ahoj, jmenuji se "Tina Petersen" Jsem z Odense v Dánsku. Byl jsem ženatý 9 let s Oliverem a oba jsme měli spolu dva (2) syny. Oliver byl můj milenec na střední škole, můj vysněný muž a já jsme ho milovali víc, než dokážou vyjádřit slova. Můj manžel najednou začal spát a dávat různé omluvy, proč se nemůže vrátit domů. Děti, které byly zvyklé být vždycky kolem svého otce, ho teď vidí ječmen. Začal mít vnější vztahy s jinými ženami, aniž by zvažoval, jak se budou děti nebo já cítit.

Celý můj svět byl otřesen a zdá se mi, že jsem ztratil jediného člověka, kterého jsem kdy opravdu miloval. To se ještě zhoršilo v okamžiku, kdy požádal o rozvod ... Snažil jsem se, co mohl, aby mu změnil názor a zůstal se mnou a dětmi, ale veškeré úsilí bylo marné. Prosil jsem a zkoušel všechno, ale nic nefungovalo.

Průlom nastal, když mě někdo představil tomuto nádhernému, velkému kouzelníkovi, který mi nakonec pomohl ... Nikdy jsem nebyl fanouškem takovýchto věcí, ale prostě jsem se rozhodl neochotně vyzkoušet, protože jsem byl zoufalý a nezbylo mi na výběr ... Udělal zvláštní modlitby a použil kořeny a byliny ... Během dvou dnů mi Oliver zavolal a byl mi líto všech emocionálních traumatů, které mi způsobil, přestěhoval se zpět do domu a nadále šťastně žijeme jako jedna velká rodina. co úžasný zázrak doktor Zuzu udělal pro mě a moji rodinu. Pomohl mi také vyřešit můj problém s artritidou, se kterým se zabývám celá léta

Představil jsem mu spoustu párů s problémy po celém světě a měli dobré zprávy ... Pevně ​​věřím, že někdo tam potřebuje pomoc. Pro naléhavou pomoc jakéhokoli typu kontaktujte lékaře Zuzu nyní prostřednictvím jeho e-mailu: doctorzuzutemple@gmail.com nebo WhatsApp ho na +2347013499818 a také kontaktujte doktora Zuzu na Vibru prostřednictvím +2347013499818

Odpovědět

Dôkazy

Rastislav Omasta,2015-08-08 08:54:26

Nemôžem si pomôcť, ale autor si logicky odporuje, keď žiada dôkazy, aby mohol veriť.

Veď keď máme na niečo dôkaz, potom už neveríme - ale sme presvedčení, lebo máme istotu (istotu dôkazu). Nik z nás nepovie, že verí v existenciu skaly, dreva, že 2x2 sú 4 a pod., lebo máme poznanie s istotou, že tomu tak je. Ak by sme mali dôkazy existencie Boha, nemohli by sme veriť, lebo práve dôkaz by nám v tom zabránil. Ani diabli nemôžu veriť v Boha, lebo oni s istotou Boha poznajú (a je im to prd platné).

Vierou Boh vyžaduje od človeka, aby v sebe prebudil svoje najhlbšie vnútro (každá duchovná kríza nás môže posúvať vždy hlbšie k vnútru - kde sídli Boh). Tak ako uvedomelým myslením a rozumovým riadením svojich skutkov sa líšime od zvierat (predčíme ich), tak rozpoznávaním neviditeľného ale duchovne (čiastočne) spoznateľného sa líšime od plytkých ľudí a uspôsobujeme sa pre Božie kráľovstvo.

Len konanie dobrých skutkov je príliš povrchné a nepostačujúce, hoci potrebné pre duchovný vzrast. Lebo ak konfliktujeme už kdesi napovrchu - potom kalíme hladinu a nemôžme vidieť hlbšie. Konanie dobra je nevyhnutnou podmienkou, ale nepostačujúcou pre večný život v blaženosti.

Odpovědět

Kdo umí anglicky

Čestmír Berka,2015-07-02 17:57:03

https://www.youtube.com/watch?v=PqJpZOljjG8

Odpovědět

Některé známější konkurenční názory: Sokratova jistota: "Vím, že nic nevím."

Josef Hrncirik,2015-07-01 13:52:16

Descartova dedukce:"Pochybuji (abych mohl poznat a být?), tedy myslím a pak jsem!
0. Newtonův zákon:"Domněnek nevymýšlím".
S.P.Laplace:"Sire, tutu hypotézu jsem nepotřeboval".
Karel Největší:"Ópium musí být řádně zdaněno a vyhnáno ze státních škol".
24:"JHWH furt mit uns"

Odpovědět

Pascalova sázka je ukázka Aristotelovy ryzí "potentia" a její praktické aplikovatelnosti bez experimentu (reprodukovatelnosti či nezpochybnitelné evidence)

Josef Hrncirik,2015-07-01 08:05:18

Odpovědět

Marxisté v česku nejsou?

Frank Paramount,2015-07-01 05:06:03

Česko se pro mne za 25 let moc nezměnilo, je teď naprosto materialistické, víc než za socialismu. Marxisté čeští. Čtu plky jak poručíme větru dešti. Vem si to tak, člověk může na něco přijít a objevit (vlastně to co tu dávno po miliony let je, jen to nevidim), jen díky našemu šéfovi. Stačí mávnutí proutku a vše je fuč. Proto synku, moc si nefoukej. Kdo se povyšuje bude ponížen, kdo je ponižován bude povýšen. Všeobecná platnost.

Odpovědět


Již sv. Václav mnil: Nefoukejte proti větrům, když si Čína ufoukne".

Josef Hrncirik,2015-07-01 07:32:39

Odpovědět


Re: Marxisté v česku nejsou?

Petr Mikulášek,2015-07-01 11:56:25

Tak to řekn ěte křesťanům. Ti se furt camrají, že jsou víc než my, protože prý budou spaseni.

Odpovědět

Již dlouhou dobu

Jaroslav Pokorný,2015-06-30 12:40:09

církev katolická anoncuje svoje úsilí o dialog s nevěřícími. Papež B XVI. dokonce vyhlásil projekt "Nádvoří pohanů", v jehož rámci se věřící měli s nevěřícími setkávat a debatovat. Před 2(?) lety dominikáni v Praze takovou diskuzi zorganizovali. Sešlo se nás tam asi 60 a za stůl v čele usedlo 6 diskutujících. 4 se predstavili jako křesťané, 2 jako marxisté - ale vzápětí přiznali, že jsou vlastně také křesťané. A pak si více než hodinu společně notovali, jak v 60. letech probíhala plodná diskuze mezi marxisty a křesťany. Pak auditoriu povolili otázky. Zeptal jsem se, jak v současnosti probíhá diskuze mezi marxisty a věřícími. Po chvilce váhání jeden řekl, že nyní vlastně ani žádní marxisté u nás nejsou.

Prof. Halík často mluví o dialogu s nevěřícími. Po udělení Templetonovy ceny oznámil, že její část věnuje na podporu tohoto dialogu. Ale hned vymezil, že nebude diskutovat s kdekým - jen s těmi, které uzná za vhodné - s "hledajícími". Napsal jsem mu, že by v rámci toho dialogu mohl občas přispět do diskuze na www.i-ateismus.cz, kde jaksi věřící nechtějí diskutovat, byť se tam debatuje slušně.
Podobně doc. Machula píše a mluví o dialogu s nevěřícími. Také jsem mu napsal, že by mohl na i-ateismus přispět. Projevil zájem - jsem si jist, že se na ten web podíval - ale nepřispěl. Obávám se, že ze stejného důvodu jaký mně jeden věřící uvedl: "Proč bych tam mařil čas nějakým psaním, stejně byste mně neuvěřili!"

Odpovědět


Re: Již dlouhou dobu

Milan K,2015-06-30 14:21:19

A můžete prosím, alespoň částečně upřesnit, co bylo obsahem té plodné diskuze, případně dialogů?
Děkuji

Odpovědět


Re: Re: Již dlouhou dobu

Jaroslav Pokorný,2015-07-01 00:08:17

No, právě, že obsahem té diskuze nic nebylo, těžko bych ji nazval plodnou. Pánové si přes hodinu notovali, jak v 60. lety vedli plodný dialog křesťané s marxisty, jak byl ten dialog obohacující, ale v podstatě nic neřekli.
Podobně vypadají současné diskuze mezi věřícími a nevěřícími - prakticky nijak, pokud je mi známo. V podstatě o čem se bavit - na jedné straně jsou neměnné Pravdy dané nám Bohem, o nichž se nemá (nesmí) pochybovat, na druhé straně nutnost neustálého pochybování, pokud chceme přírodu vědecky zkoumat.
Takže pokud diskuze probíhaní na bázi, že se lidé mají mít rádi, neškodit sobě ani přírodě, pomáhat si ....... jistě se všichni shodnou. Ale debatu o tom, zda je Bůh jeden či jich je více, proč a jak stvořil Svět a lidi, atd., atp., takovou diskuzi věřící odmítají.

Odpovědět


Re: Re: Re: Již dlouhou dobu

Ondi Vo,2015-07-01 01:52:59

Máte naprostou pravdu, diskuze zanícených zástupců odlišných ideologií je z principu nemožná.

Kdysi (tak snad před deseti - patnácti lety) byla v TV diskuze mezi zástupci několika náboženských ideologií (katolík, evangelík, žid, muslim a ateista). Netrvalo ani pár minut a každý, když dostal slovo, začal přednášet o dokonalosti a přednostech "své" náboženské ideologie. Ti druzí sotva naslouchali a jen si připravovali "verbální munici" do dalšího kola. Rozhovor se dostal na hranu polemiky a nebýt neutrálního a medializujícího redaktora tak by došlo i na nadávky a urážky.

V závěru večera položil redaktor poslední otázku do kola (ve smyslu) "jste ochotni diskutovat s jinověrci o běžných (nenábožných) problémech, které přináší život?" - No a muslim, když se dostal na řadu, řek (ve smyslu) "Nemám problém se setkat a pohovořit s křesťany. S židy nerad a s ateistou si nemám o čem povídat".

Náboženství je zkrátka některým nedílnou součástí jejich života.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Již dlouhou dobu

Jaroslav Pokorný,2015-07-01 10:44:48

Věřící (katolíci) všeobecně nejsou schopni (nechtějí) akceptovat jeden argument. Kdyby existence Boha byla řadou důkazů prokázána, jak někteří tvrdí, už by svým dětem nepředávali víru v Boha, ale informace o Bohu. Tyto informace by byly veřejně publikované, přednášené ve školách. V důsledku těch důkazů by už na Zemi byla víra v jednoho jediného Boha. Tak jako je jediná fyzika, chemie, přírodověda ........
Ale vlastně ne - víra jako taková, by zanikla. Byly by vědomosti o Bohu, ten by byl vědecky popsán a zkatalogizován.
Věřící ale přesvědčují, že právě tohle Pán Bůh nechce. Nechce, abychom věděli! On chce, aby v něj lidé (jen?) věřili!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Již dlouhou dobu

Milan K,2015-07-01 11:25:37

Přesně tak. A proto je tato série článků demagogická.
Víra je nemateriální. Nelze o ní tedy diskutovat v materiální rovině. Pokud bude víra materiálně prokázaná, pak diskutovat o "objektech" víry bezpochyby lze (víra jako takové zanikne). A může existovat jen slepá víra. Ale o slepé víře se opět diskutovat nedá (protože slepě věřící nepřipouští důkazy).
V jednání jedinců na základě víry lze také zatím pouze věřit, takže o tom nelze diskutovat (ač se o to mnozí nekorektně pokouší). Lze diskutovat o tom, že/jak jedinec jedná na základě jeho instinktů, výchovy, prostředí, a dalších vlivů, ale to je tak komplikované, že všechny tyto parametry pro relevantní závěr těžko popíšeme sami u sebe, natož u druhých.
Bulvár :)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Již dlouhou dobu

Petr Mikulášek,2015-07-01 12:09:23

"Víra je nemateriální. Nelze o ní tedy diskutovat v materiální rovině."

Blbost. Slovo je taky nemateriální a dá se o něm dlouho diskutovat. A protože "slovo" je podstatné jméno, působí ve větchá diskuse jako předmět. Můžeme se tak o slovu bavit stejně, jako třeba o hřebíku.

Třeba slovo "trubka". Můžeme se bavit o
- Významech - část produktovodu, hudební nástroj, tvar ocelového profilu, pejorativní označení jedince,..
- Jak vzniklo a jak se vyvíjely jeho významy - koho poprvé napadlo někomu říct "ty jsi trubka"?
- Co za slova bylo odvozeno? Souvisí nějak trouba na pečení s trubkou? Pokud ano, kdy se významy rozešly?

Spousta otázek kde se dá hledat sousta odpovědí, může se lišit názor i pohled diskutujících. A to je jenom jedno slovo, ne tisíce v jedné knížce.

A u slov se rozhodně nemusíme omezovat jenom na to, co člověk dělá a jaký má postoj, když řekne slovo "trubka".

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Již dlouhou dobu

Milan K,2015-07-03 10:14:54

Takže podle vás je trubka, nebo třeba ten hřebík nemateriální?
Ale uznávám, že podle vás tomu tak může být, protože je definovaný nějaký filozofický směr (mentalismus), který říká, že nic reálného neexistuje. Takže pokud jej uznáváte, bude tomu podle vás tak.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Již dlouhou dobu

Petr Mikulášek,2015-07-03 14:10:31

Věc je / může být materiální. Alwe psal jsem o slovu. Slovo je vždycky nemateriální. Je to kód, který něco označuje a osoby jej používající znají jeho význam. Samo o sobě je slovo nemateriální.

Když řeknu slovo "červená", tak se vám vybaví barva. Barva je vlastnost, vlnová délka světla. Je materiální? Je kód, který ji označuje, materiální (ať už "červená", nebo "620nm")? Můžu o barvě napsat vědeckou práci, třeba o vlivu červené stěny v kanceláři na pracovní výkonnost?

Když řeknu slovo "třináct", co je na něm materiální? Je to zase jenom kód, označující číslo 15. Je číslo 13 materiální? Nahmatáte 13ku? Můžeme řešit, jestli číslo 13 v kalendáři nosí smůlu? Můžeme se zaobírat vlastnostmi 13ky, jako jestli je prvočíslo, jestli je sudé, jestli je celé, jestli je záporné,...? Zase abstraktní věc, ale diskutovat se o něm dá.

Když si vymyslím slovo, který v daným jazyce nemá význam, třeba "ubagabla", je to slovo materiální? můžu diskutovat o jeho použití třeba jako hesla na PC a možnostech jeho prolomení? Můžu mu spočítat samohlásky?

Člověk a jeho fantazie nejsou omezení materiálním světem. Není problém řešit naprosto abstraktní věci...

Bible jsou slova. Ty jsou samy o sobě nemateriální, ale jsou spojený do vět a myšlenek. Protože známe jejich význam (co je jima kódově označeno), můžeme odvodit význam a diskutovat o něm. Bez ohledu na to, jestli ta věta označuje materiální nebo nemateriální věc, děj nebo vlastnosti.

Nejde o analýzu skutečnosti, tu vem čert. Ale jde o to, jestli je možnost existence reality tak, jak ji ty věty popisují. Víme, že když je něčeho 7ks, nemůže toho být současně 9ks. Bez ohledu na to, jestli se jedná o banány, hřebíky, centimetry nebo slova ve větě....

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Již dlouhou dobu

Milan K,2015-07-03 15:52:38

Tady snad nediskutujeme o slově, ale o smyslu slova....

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Již dlouhou dobu

Milan K,2015-07-03 15:56:35

... smyslu, významu slova "víra" (např. ve smyslu té duchovní víry). A ten je nemateriální.
Nediskutujeme o tom, že víra je (logicky nemateriální) slovo, české, o čtyřech písmenech.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Víra

Odpovědět


Jejich počet je irracionální transcendentní číslo 3.

Josef Hrncirik,2015-07-01 07:37:02

Odpovědět

Jedno video

Jaroslav Pokorný,2015-06-29 23:48:40

http://www.videacesky.cz/navody-dokumenty-pokusy/sam-harris-krestanstvi-je-zlo

Odpovědět

Něco pro Brňáky i jiné:

Jaroslav Pokorný,2015-06-29 23:31:33

Ve dnech 8.-12. července bude v Brně charismatická konference
http://konference.cho.cz/


a 24. - 31. července Akademické týdny v Novém M. n. M.
www.akademicketydny.info/

Odpovědět

Pascallova sázka po silném úderu do hlavy po dopravní nehodě počítá s "komunistickým základním nepodmíněným příjmem, tj. čínským dobitím Nebeské říše."

Josef Hrncirik,2015-06-29 15:37:46

Odpovědět

Pascallova sázka drze tvrdí, že 0*oo/(1*1)=oo

Josef Hrncirik,2015-06-29 07:23:49

To bylo udržitelné pouze v dobách logaritmických tabulek.
Nyní si každý Bc. dosadí za oo do svého mobilu největší číslo které si dovede představit, tj. 99 a okovidně zří, že výsledek je nekompromisní 0, nikoliv dvě nuly 00, tj. vlastně oo, jak tvrdí tzv. restituenti.
Pokud Mgr. či RNDr. dosadí za oo do paralelního cvantového compjútru corectní výraz 1/0, výsledkem je necompromisní: fatal error, či v případě výpočtů s dubblle precision: dubblle terribblle errors.

Odpovědět


možná jen tvrdí, že podíl užitků a nákladů je 2, 3, či 4 atd.

Josef Hrncirik,2015-06-29 07:55:08

Nedokazuje však ani, že roven 1 či je větší než 1, aby byl vůbec zajímavý. V nejlepším případě je to jen ruská ruleta, kde vždy vítězí bank.

Odpovědět

Nemá smysl

Jiří K.,2015-06-28 15:48:45

Tento článek nemá smysl, jsme na vědecko-technickém magazínu, rozebírá se zde Bůh, ale není definováno, co to Bůh je - tak jaký smysl pak má se vůbec vyjadřovat k tomu, jestli v něj věřit nebo nevěřit.

Jakékoliv náboženské definice snad vážně brát nebudeme, že ne.

Vědecké čtyřtero:

Occamova břitva - je základem principu logické úspornosti a říká, že je vhodné použít nejjednodušší možné vysvětlení jevu.
Popperova břitva - říká, že nemá smysl zabývat se teoriemi, které nelze vyvrátit.
Humeova břitva - zabývá se důkazem zázraku a uvádí, že zázrak nelze dokázat (lež nebo omyl pozorovatele je pravděpodobnější než zázrak samotný).
Hanlonova břitva - "Nehledejte zlý úmysl tam, kde je dostatečným vysvětlením hloupost."

Odpovědět


globálněji vzato

Josef Hrncirik,2015-06-28 18:49:18

Pominu-li Pascallův vypočítavý, avšak současně navýsost hazardní přístup k životu blízký ruské ruletě při jeho PonteRace bez bezpečnostních pásů a homolongovaného airbagu,
Pascalovo: “Vím komu jsem uvěřil“ mě připadá kacířské
(neb cesty Prozřetelnosti jsou nezpytatelné),
event. poněkud sadomasochistické po vlastně fatální dopravní nehodě bez pojištění
ev. naprosto sarkastické až cynické.
Takže jak vůbec může někomu radit k sázce na jistotu úspěchu?
Byl vůbec někdy nespokojen? Viděl vůbec nějaké alternativy k církevnímu dogmatu?
Či hůře: čím ho Bůh pomocí nehody vlastně obdařil event. by měl skrze nehody obdařovat bližní Naše?

Proč nehledal nebo alespoň nevyráběl relikvie a nevyužíval je k bezplatné léčbě chudých?
Místo toho jen samé potutelné politické pošklebky! Oheň = Bůh Usraele, ne filozofů a učenců. (Hellfire, napalm, fosfor, palivové a termonukleární bomby, termit, Molotovovy koktejly, smolné věnce, pyrohelium, netípnuté vajgly, etc. etc. ad inf.).

Odpovědět


Re: Nemá smysl

Petr Mikulášek,2015-06-29 06:47:48

Nevíme, jestli existuje bůh. Ale víme, že existuje víra v něj, která se snaží popisovat realitu. A zkoumayt tento popis reality a shodu se skutečností snad můžeme, ne?

Odpovědět


Re: Re: Nemá smysl

Marek Fucila,2015-06-29 16:53:47

Pán Jiří K., ďakujem za rozšírenie obzorov. Humeovu a Hanlonovu britvu som nepoznal. Tá Hanlonova sa celkom hodí na konšpiračné teórie.:-)

Pán Mikulášek. Snaha sa cení, ale realitu nevytvára. Tá viera je dokázateľne mimo reality - knihy, ktoré vyprodukovala, predikcie, ktoré sa jej nesplnili, motlitby, ktoré nezafungovali...
Kto chce veriť, realitu nepotrebuje. Kto chce realitu, vieru musí zahodiť. A zahadzovať boha pri zachovaní viery, no to je pre mňa úplne nový trend.:-)))

Odpovědět


Re: Re: Re: Nemá smysl

Petr Mikulášek,2015-06-30 08:28:42

Ale to je přece standard :)

V technické praxi platí "rozděl a panuj" a využívá několik úrovní abstrakce. Když konstruktér dává dohomady montážní výkres auta, pracuje třeba na úrovn motor, chladič, dveře. Při tom ho nezajímá, že v motoru jsou písty, ojnice a klikovka. Jiný zase navrhuje ten momtor a nezajímá ho, co bude kolem něj - má definované rozhraní (rozměry, montážní otvory, rozměry hřídele, kroutící moment,...).

Víra jde zkoumat bez boha úplně stejným způsobem, pokud je bůh na jiné úrovni abstrakce a vede k němu jenom nějaká forma rozhraní. Jak u toho motoru, kde je dáno, na co to má pasovat a jestli kolem něj bude tesotvací přípravek, kombík nebo sedan, je úplně jedno, protože auto je jiný level než motor... A když je potřeba, bude se prostě předpokládat, že palubní síť pracuje s napětím 10-15V a těch 100A na natartování se taky sežene, jinak motor nebude fungovat.

Všimněte si, že jsem v celé diskusi neřekl můj osobní názor na existenci boha, vystačil jsem si s předpokladem existence dobrýho a předpokladem existence zlýho. A ve všech případech mohl někdo přijít s argumentací a předpoklad vyvrátit nebo potvrdit, což se nestalo.

Odpovědět

Kluci vy mě bavíte.

Milan Zolman,2015-06-27 14:28:22

Ale snahu máte.

Odpovědět

Problém rozhodně není v jiných náboženstvích

Petr Cius,2015-06-27 11:45:20

Nemyslím si, že hlavní problém Pascalovy sázky spočívá v tom, že neuvažuje
možnost jiných náboženství, vždyť hlavní proud věřících povětšinou bere
jiná náboženství jako jinou interpretaci stejného stvořitele
(http://www.pewforum.org/2010/12/16/american-grace-how-religion-divides-and-unites-us/#6).
Aby byla tabulka uvedená ve článku validní, musela by obsahovat také míru
"spokojenosti" kterou nám ta která varianta přináší, protože hlavní
argument Pascalovy sázky ve skutečnosti spočívá v poměru užitků, které
získáte přijetím jednotlivých ideologií.
Například pokud mi nabídnete křesťanskou víru, ona "sázka" spočívá v
dilematu mezi krátkodobou (oproti věčnosti) askezí ale po té věčná
dokonalá blaženost (tedy užitek nekonečno) a krátkodobou volností ale po
té nic (pro nyní nepotřebujeme peklo pro funkčnost sázky).
Tedy argument Pascalovy sázky je vlastně založen na počítání užitku podle
teorie her - pokud je nenulová pravděpodobnost, že teorie, která mi zaručí
věčnou blaženost pravdivá, pak bych se k ní měl přiklonit.
Jenže to, že teorie nemá pravdu je zkrátka mnohem pravděpodobnější. A
pokud k teorii není žádný důvod, nemá žádnou hodnotu. Tedy teorie, že
možná se doživotní sebetrýzní dostanu do nebe je bez udání jakéhokoliv
důkazu stejně hodnotná jako teorie, že mě to dostane do pekla (argumenty
pro existenci Boha na rozdíl od tohoto příkladu ať už jsou dobré nebo
špatné existují).
Dle mého názoru je tedy největší chybou Pascalovy sázky neuvažování faktu,
že to, že teorie je možná (logicky/fyzikálně funguje) není to samé jako
to, že je pravdivá s nenulovou pravěpodobností.

Odpovědět


Re: Problém rozhodně není v jiných náboženstvích

Ondi Vo,2015-06-27 15:14:23

Těch nedostatků má ta Pascalova rovnice více.
I třeba v tom, že nic, co se týče života lidí, není z dvojkové soustavy, tedy digitální. Třeba už to "věření v boha". Předpokládám, co člověk, to jiná "hloubka" víry, jiná představa o bohu, jiné chápání pobožnosti. A ten vztah člověka k této ideologii se mění během života, jako i vlivem dramatických událostí. Válka, masakry, přírodní katastrofy mohou nábožné cítění oslabit, nebo posílit, mohou z ateisty udělat teistu a opačně.

Druhý nedostatek té Pascalovy rovnice vidím v tom, že pokládá více-méně neověřitelný vztah konkrétního člověka k nekonkrétní ideologii do souvislosti s vnímáním výhody a nevýhody onoho konkrétního člověka po jeho smrti.

Jde tedy o rovnici s nejistými proměnnými a pohádkovými představami, jejíž výsledek má být buď 1, nebo 0 (popřípadě -1).

Odpovědět


Re: Re: Problém rozhodně není v jiných náboženstvích

Jakub Matouš,2015-06-27 23:48:17

Třetí problém Nastínil Terry Pratchett.
Totiž když vaše víra nebude nic jiného než kalkul, tak se vám může stát že po smrti se objevíte v kruhu naštvaných bohů z pálkami a budou říkat něco v tom smyslu " Tak tys nás chtěl očůrat.
:)

Odpovědět


Re: Re: Re: Problém rozhodně není v jiných náboženstvích

Ondi Vo,2015-06-28 10:00:13

A nebo se budou popadat za břicha : "biskup ... a kolik lidí očůral" :))
Teda ne že bych byl biskupem.

Odpovědět

Chyba v Pascalově sázce

Čestmír Berka,2015-06-24 21:49:00

Je, nebo není? Myslím tu chybu
Bůh je bezpohlavní. Proč o božstvu tedy neustále mluvíme genderově vyhraněně? Zkusme si v Bibli dosadit za Bůh slovo Bohyně - je-li bůh bezpohlavní, je jedno, jestli se modlíme k Otci nebo Matce, Hospodinovi nebo Hospodyni. Místo Otčenáš Matkonaše. Nejde to? Vždyť je bezpohlavní! Nemá pindíka! Takže Božstvonaše?
Pro křesťanství není podstatný Bůh ( boha mají kdejaká náboženství...každý, kdo má v zadku díru může mít boha). Křesťanství není založené na víře v Boha ale na víře ve HŘÍCH. Bez hříchu nemáte křesťanství, protože bez hříchu je Ježíš Kristus zbytečný. Ke hříchu potřebujete ještě toho, kdo zhřeší- a to nemůže být nějaká tlupa chlupatých pralidí- v té tlupě by museli zhřešit všichni ti vegetariánští chlupáči. Ke křesťanství tedy potřebujete hřešící První dvojici, jejíž jsme VŠICHNI potomci. Takže evoluce a křesťanství se VYLUČUJÍ. Hřešící tlupa pralidí, kteří se vzepřou Zákazu Hospodina/Hospodyně je absurdní - a bez HŘÍCHU je Ježíš zbytečný! A bez Ježíše není křesťanství.

Křesťanství není ve sporu jen s ateismem, ale i s jinými pravými vírami v jiná, pravá Božstva. Křesťanství je i ve sporu s DEISMEM, kterým se rádo ohání, když se dostane do úzkých...

Odpovědět


Re: Chyba v Pascalově sázce

Petr Mikulášek,2015-06-25 08:08:16

Písemný zmínky o křesťanským bohu pochází z patriarchální společnosti. Nelze se tak divit, že bůh je muž a první nebyla Eva, ale Adam.

Co víme jistě je fakt, že existuje evoluce (ta ostatně byla potvrzena už jenom tím, že se lidem podařilo vyšlechtit různý druhy domácích zvířat a hospodářských plodin). Co dál víme je fakt, že před narozením si člověk projde celou evoluci, jednu chvíli má i žábra. A další fakt, který s neurologem asi neukecáte je, že mozek se začne vyvíjet jako ženský a pak až konvertuje na mužský! Takže Adam nemohl být první. tázka je, jestli by bytost tvořící svět kopírovala sama sebe na 100%. Ale je fakt, že hormonální výkyvy včetně PMT by na ni/něho, podle některých pasáží z Bible, docela sedly :D

A k čemu je vlastně bohu pohlaví, když je stejně podle bible jediný/á a nemá s kým si vrznout a jak se množit?

Ohledně víry v hřích - křesťan hřeší už tím, že nehřeší. Boj s pokušením stojí na získávání sobecké výhody pro svou duši... Je to jejich podstata a všeobecně známý fakt. Do toho bych moc nevrtal, jinak se tady dostaneme k tomu, kolik procent modliteb průměrný křesťan promodlí sobecky za sebe a kolik formálně za ostatní, třeba při příležitosti pohřbu příbuznýho ze třetího kolena.

Odpovědět


Re: Re: Chyba v Pascalově sázce

Viktor Abc,2015-06-25 09:56:52

Ten váš fakt, že človek vyšľachtil nové druhy domácich zvierat je zavádzajúci. Najprv je potrebné zadefinovať čo je to nový druh a až potom dokazovať nejaký fakt. No pripusťme, že človek vytvorí svojou inteligenciou nový druh živočícha, alebo rastliny. Potom je tu logická otázka – načo evolúciu ak vznikajú nové druhy aj bez nej – inteligenciou človeka. Ak Boh a jeho inteligencia stvoril druhy živočíchov a rastlín, tak ho popriete že neexistuje. Predsa podľa vás načo Stvoriteľa - Boha ak nové druhy sa stvoria sami od seba evolúciou. Niečo tu nesedí v tej vašej logike. Chcete dokázať fakt, že je to evolúcia, ktorá tie všetke druhy živočíchov a rastlín tak pekne a to bez Boha stvorila a to tým, že ju súčasne popriete vznikom druhov aj bez evolúcie – inteligenciou človeka?

Ak inteligencia človeka môže úmyselne zmeniť informáciu v DNA a vznikne nový druh, tak logicky prečo by nemohla oveľa vyššia inteligencia Stvoriteľa – Boha vytvoriť kompletnú informáciu a vytvoriť celý kód DNA a so všetkým čo k tomu patrí – teda komplet živočíšny druh, s danými výhodami aj nevýhodami, aby teda zapadol do rovnovážneho vzťahu v celej prírode a v celej tej nesmiernej zložitosti vzájomných vzťahov živočíchov a rastlín?

A k tej sebeckej výhode pre svoju dušu

Kresťanstvo je o sebazaprení a nie o vyzdvihovaní svojho ega! Ide tu o oslavu Stvoriteľa – Boha a v tom je zmysel všetkého a tomu sa podriaďuje všetko. Boh sa oslávi v novom stvorení v Kristu Ježišovi.Mar 8:35 Lebo ktokoľvek by chcel zachrániť svoju dušu, stratí ju, a kto by stratil svoju dušu pre mňa a preevanjelium, ten ju zachráni.

Odpovědět


Re: Re: Re: Chyba v Pascalově sázce

Petr Mikulášek,2015-06-25 11:30:41

Takže ta definice: Jde o samostatný druh zvířete, který nežije volně v přírodě a je domestikováno. Často se liší od přirozených předků, např. papoušek vlnkovaný (andulka) má v přírodě jenom jedno zbarvení - zelená s vlnkováním a žlutou hlavičkou. Odlišný barvy má díky výběru znaků člověkem u domestikovaných mazlíčků.

Evoluce je standardní přírodní proces, který jenom člověk využil. STejně tak, jako využil gravitasi pohánějící vodní tok k roztočení kola nebo turbíny. Takže se nabízí otázka, na co potřebujeme tekoucí vodu, když můžeme použít větrný kolo/turbínu.

Když člověk měnil vlka v jezevčíka nebo trávu v oves, o DNA nic nevěděl. A přece se mu to podařilo! A všimněte si, že existuje plno důkazů pro to, že se organismy vyvíjí v čase i působením člověka, i bez něj. Stejně, jako voda v řece teče bez ohledu na to, jestli točí vodním molem nebo ne a tráva rozste bez ohledu na to, jestli je posekána a nasušena jako seno.

S argumentem, že když člověk dokáže vytvořit nový druh, tak inteligentnější bytost to dokáže taky, se dá v celku souhlasit. Až na nějaký "nepodstatný detaily":
1. Není nijak prokázána existence té bytosti
2. Není nijak prokázáno, že by se stala v krátké době nějaká radikální změna, nebo ze dne na den vznikl nový organismus a stálo za tím působení nějaké inteligentnější bytosti
3. Ve vývoji druhů, kromě počátku života, neni nic, co by se nedalo pokrýt náhodnou mutací genomu a přizpůsobení se prostředí.
4. Víte, co se stalo při přivezení králíků do Austrálie? Stvoření novýho druhu by bylo stejný, žádní predátoři, přemnožení a poškození životního prostředí původních druhů. Muselo by to proběhnout se změnou u predátorů, a o nejenom genetickou.

Takže role stvořitele se s současným stupněm poznání dá tolerovat u vzniku života, kde jí konkurují další teorie (zavlečení života meteoritem, chemická reakce v podmořské sopce,...). Rozhodně ne v rozsahu, který prezentujete vy a vaše víra.

Díky za ten citát z Bible, který krásně potvrzuje to hřešení i když nehřešíte. Hranice vyyčená Mar 8:35 je sakra tenká a překročíte ji vždycky, když si pomyslíte "tenhle čin neudělám, svedl by mne do pekla". Protože pak už odříkáte pro svou spásu, ne pro evangelium! Bibli psal génius a schválně tak, aby věřící neměli možnost nehřešit. A je úplně jedno, jestli je pak u posledního soudu dostanou na přejídání nebo na Mar 8:35. Každej černej puntík se počítá... ;)

Odpovědět


Re: Re: Re: Chyba v Pascalově sázce

Ondi Vo,2015-06-25 14:11:04

Obávám se, že přehlížíte zásadní rozdíl mezi Evolucí a Tvořením.

Tvoření je proces o jednom (o omezeném počtu) aktu, na jehož závěru je tu konečný produkt - pohádková bytost uhněce mateiriál do nějaké podoby individua a vdechne do něj život.

Evoluce je trvalý proces, který se týká druhu, tedy množině příbuzných individuí. Evoluci "pohání" spousta "mechanizmů", z těch charakteristických bych vyjmenoval - Sexuální výběr, selekci životním prostředím, mutaci DNA. Další aspekt totálně odlišný od Tvoření je, že Evoluce není "jednoaktovka", ale probíhá "skoky" způsobenými náhodnou mutací DNA (ionizující záření, jedy, viry) a izolací části druhu (na ostrově, na jiném kontinentu apod).

Evoluce je zkrátka pestrý, nehomogenní, zdlouhavý a trvalý proces, ukončený až zánikem druhu.
Tvoření jde naopak rychle - v pohádkách má Stvořitel ráno k dispozici hromadu výchozího materiálu - hlíny a večer uhněcené a rozdýchané statisíce až miliony rozličných individuí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Chyba v Pascalově sázce

Viktor Abc,2015-06-25 16:07:47

Ak by hypoteticky človek svojou inteligenciou stvoril z neživej hmoty život, tak v tomto prípade by ste vznik takéhoto života ako pomenovali? Náhodou samo sa to urobilo, samo sa to stalo? Po čase by bol z toho mýtus o stvorení života človekom a nakoniec by nejaká umelá inteligencia vytvorená človekom tvrdila, že človek ani nikdy neeistoval a nakoniec tu máme zase náhodu a novú teóiu evolúcie umelej inteligencie od elektróky k čipom evolúčnymi skokmi a prískokmii. Človek by bol mýtus a blázon ten, ktorý by veril, že niečo podobné opici stvorilo umelu inteligenciu, alebo nejaký druh života.

Mikulášek napísal: Evoluce je standardní přírodní proces, který jenom člověk využil

Z tohto pohľadu je potom človek svojou inteligenciou postavený nad evolúciu a stojí mimo nej, ak dokáže ju nahradiť a využiť?

Mikulášek napísal: 1. Není nijak prokázána existence té bytosti

Dokazuje to predsa človek svojou činnosťou a tým ako pracuje! Dokazuje Stvoriteľa, lebo Boh stvoril človeka na obraz Boží.Dokazuje to celá príroda a Boh o tom hovorí.

Evolúcia má inteligenciu a rozum? Prečo by evolúcia vytvárala sama o sebe reprodukčné bariéry rôzneho druhu v genetickej výbave živočíchov a rastlín ak ide len o výhody a právo silnejšieho? Prečo vytvárať pohlavie a krkolomnú zložitosť pri rozmnožovaní, keď to predtým fungovalo nepohlavne.Prečo vytvárať symetriu, krásu , zladenie rôznych farieb a tvarov ak to často iba obmedzuje a riskuje sa zánik druhu? Načo ma páv taký nádherný chvost, keď ho to obmedzuje a samička sa párila aj keď ho mal predtým menší. Evolúcia predsa nemá inteligenciu, aby prišla na to, že už stačil s jednobunkovými živočíchmi a ideme si to skomplikovať a vytvoríme pohlavné rozmnožovanie, aby variabilita druhov sa zvyšovala. Je jej jedno čo sa stane. Evolúcia nemá vedomie! Ktorý živočích má záujem sa sám obmedzovať a ktorý nechce prežiť čo najdlhšie, byť najsilnejší, najprispôsobivejší, najviac sa rozmnožiť? Tak prečo to má v genetickej výbave. Obmedzí ho evolúcia? A prečo? Aby vznikla rovnováha? Ale na to je potrebná nesmierna inteligencia a všeobsiahujúce vedomie, aby toto sa vyvážilo. Náhoda to nedokáže a jej jej jedno kto neprežije a kto prežije, či je rovnováha, alebo nie je, či bude existovať život, alebo nebude. Ktorý živočích vyhľadáva nevýhody, ktorými je taktiež obdarený vo svojej genetickej výbave? Predsa vyhráva vždy ten, ktorý sa dokáže lepšie prispôsobiť – teda snaží sa mať väčšie výhody a prežiť. Toto by sa malo prejaviť aj genetickej výbave. Prečo potom je v niektorých živočíchov geneticky daná smrť živočícha po akte párenia? To si to živočích naplánoval, alebo evolúcia uznala, že by to bolo tak lepšie? Je jej jedno či existuje pavúk alebo nie.

Odpoveď je jednoduchá – to všetko - tie všetky druhy sú stvorené a dané Stvoriteľom – Bohom a pre neho samého je to všetko. Bez vedomia Boha je všetko len márnosť a nemalo by to zmysel. Boh dáva všetkému tomu zmysel, ktorý aj každý človek hľadá. Poprieť Stvoriteľa – Boha a nahradiť ho nejakou samoorganizujúcou hmotou, náhodou a nejakou teóriu evolúcie je to najväčšie bláznovstvo aké kedy bolo na zemi.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Chyba v Pascalově sázce

Petr Mikulášek,2015-06-26 08:45:55

Pojmenování není podstatný, slovo je jenom kód pro označení nějaké věci, činnosti, atributu,... za účelem komunikace. Jak s ním pak bude nakládáno a jak se bude měnit kontext, je přece nezávislý na pojmenování. Takže těm slovům nepřikládejte až takovou váhu.

---------------

"Z tohto pohľadu je potom človek svojou inteligenciou postavený nad evolúciu a stojí mimo nej, ak dokáže ju nahradiť a využiť?"
Nikoliv. Člověk je svou inteigencí postavený nad gravitaci a stojí mimo její vliv. Může kdykoliv silou vůle začít levitovat... Každý z nás ji totiž někdy využil, od ležení v postýlce coby mimino, přes těžítko na stole, vytvoření vztlaku v letadle až po využití televizních nebo GPS satelitů, který drží gravitace na oběžné dráze.

Když už tak akcentujete slovo a jeho význam, bylo by fajn začít slova rozlišovat. "Využít" neznamená "vymanit se z vlivu".

-----------------

"Dokazuje to predsa človek svojou činnosťou a tým ako pracuje! Dokazuje Stvoriteľa, lebo Boh stvoril človeka na obraz Boží.Dokazuje to celá príroda a Boh o tom hovorí."

Jak? Krom prázdné citace o žádným důkazu nevím.

-----------------

"Evolúcia má inteligenciu a rozum?"

Zkuste se zamyslet. Má jedna lidská mozková buňka rozum? Dokáže myslet? Když je jich hodně a přidají se gliový buňky, tak jo, sama o sobě ne. Jedna genetická mutace evoluci nedělá. Ale v souboru miliard organismů, kde za špatnou mutaci následuje vyhynutí a za dobrou rozmnožení, probíhají zpětnovazební procesy, který jsou hodně podobný učení.

A dost podstatný je fakt, že se organismy přizpůsobují prostředí. Schopnost přizpůsobit se okolí je jedna z definic inteligence.

Takže ano, z jistýho pohledu je opravdu evoluce inteligentní a učí se. I když je do jisté míry abstraktní a nemá ani tělo, ani jeden velký mozek... Mazec, co?

------------------

Ohledně rovnováhy - pamatuju si, jak nám na přednášce z biochemie na VŠ říkala jedna docentka, že život z pohledu jejího oboru je chemická reakce směřující k rovnováze. Když nastane rovnováha, tak se jí říká smrt. S dovolením bycjh si to vypůjčil. Evoluce je neustálý hedání rovnováhy, jak rovnováhy dosáhne, bude konec.

------------------

Odpověď je jednoduchá.

Pokud přijmeme hypotézu, že existuje stvořitel vesmíru i života a že nám něco sdělil, tak se dostaneme ke třem kategoriím jeho sdělení:
1. kategorie: Fyzikální zákony a pravidla fungování vesmíru. Ty se za dobu existence vesmíru nezměnily, jsou nejstabilnější a pokud stvořitel existuje, je to přímý výsledek jeho činnosti.
2. kategorie: Stav světa. Ten se kontinuálně mění - krajina například vlivem eroze nebo tektoniky, život vlivem evoluce,... Tam mohlo být jenom nastvení počátečnícho podmínek, současný stav nemá obecnou platnost a nedá se odvozovat podoba za několik tisíc let. Při použití coby argumentu má okamžitý stav coby tvrzení menší váhu, než tvrzení opřené o něco z 1. kategorie.
3. kategorie: Písmo, který má člověk v mysli a na papíře. Je velce nestabilní, v historii se vystřídaly statisíce náboženství (každá tlupa pralidí mohla mít vlastní modifikaci). Vznikají a zanikají, často stojí jenom na vysvětlení jevů popsaných sdělením 1. kategorie, který na tehdejší úrovni nešlo popsat racionálně (dneska víme, že blesky nemetá Zeus, ale vybíjí se elektrický potenciál mraku a řecký božstvo nemá oporu v zákoně). Toto sdělení má nejmenší váhu a pokud výrok odporuje sdělení 1. nebo 2. kategorie, padne. V každý náboženství věřící pevně věřili tak, jako vy v Hospodina.

Problém je, že důkaz existence ani neexistence stvořitele nemáme. Ale i v případě, že přijmeme existenci stvořitele, pokud analyzujeme Bibli (sdělení 3. kategorie) s pomocí sdělení 1. a 2. kategorie, najde se dostatek důkazů, že bůh a cirkus kolem v podobě, jak ho líčí Bible, nemůže existovat.

Viz můj včerejší malinký matematický experiment s dobrotou boha - lineární rovnice s jednou neznámou na oboru celých čísel je 1. kategorie, takže možné závěry můžou být jenom:
a) Velikost dobra dobrého archanděla je nulová, pak je i zlo ďábla nulové a bůh je neutrální. Dobro a zlo pak neexistují, ale Bible je explicitně zmiňuje.
b) Dobrý archanděl neexistuje, potom je dobro boha stejně velký, jako zlo Satanovo. Pak jsou oba stejně mocní a je otázka, jestli lézt do zadku hodnýmu šéfovi a vytáčet tím toho zlýho, stejně mocnýho. Dobrý archanděly zmiňuje Bible, stejně tak to, že bůh je nejmocnější na světě, takže zase rozpor Bible s realitou.
c) Bůh je zlý, při šesti dobrých archandělích a jednom Satanovi vydá za pět Satanů a po odříkání na Zemi nás čeká ještě horší utrpení v Ráji. Bible ale říká, že Bůh je dobrý...
d) Je to naopak, dobří archandělé jsou zlí sabotéři a Satan jako jediný pomáhá bohu. Bible ale tvrdí, že bůh je dobrý a satan zlý, takže nemůžou spolupracovat proti ostatním.

A takových myšlenkových experimentů se dají udělat stovky...

Odpovědět

Proč lidé nemají rádi Židy?

Jaroslav Pokorný,2015-06-23 23:53:25

Po tisíc devět set let židovští mluvčí zápasili s vytrvalou a rozčilující otázkou: Čím to je, že kdekoliv na světě se nalézají Židé, je tam také nedůvěra a nenávist a averze vůči Židům?
Vysvětlení tohoto fenoménu ze strany Církve je samozřejmě takové, že to přímo a nevyhnutelně pramení z prokletí, jež Židé přivolali na své plémě, když odmítli Krista a ukřižovali jej.

http://rexcz.blogspot.com/2015/06/zidovsky-plan-na-zniceni-krestanstvi.html

Odpovědět


Re: Proč lidé nemají rádi Židy?

Viktor Abc,2015-06-24 00:50:27

Ktorí to ľudia nemajú radi židov? Kresťania, alebo tí ktorí sa za nich vydávajú?

Čo sa týka Židov, tak je potrebné si správne zadefinovať čo je to byť židom. Rim2 28Lebo nie je ten je Židom, kto je ním zjavne, navonok, ani nie je obriezkou obriezka na tele; 29ale Židom je ten, kto je ním skryte, v srdci, a obriezkou je obriezka srdca v duchu, nie v litere, - ktorého chvála nie je od ľudí, ale od Boha.

Neporozumenie nastáva až vtedy, keď sa prekrúti zmysel evanjelia – podstaty kresťanstva a začne sa tvrdiť, že to všetko čo sa stalo Ježišovi Kristovi sa nemuselo stať nebyť židov, čo je absurdné tvrdenie nakoľko súčasťou evanjelia Ježiša Krista je to, že sa Ježiš obetuje za nás na kríži. Apoštoli boli Židia a aj Ježiš bol podľa tela Žid. Ak by sa to nestalo, tak ako by sa realizoval Boží plán záchrany človeka? To, že sa to malo stať je jasné z mnoho veršov: Ján6 70Ježiš im odpovedal: Či som si ja nevyvolil vás dvanástich? A jeden z vás je diabol. 71A to povedal o Judášovi Šimona Iškariotského, lebo ten ho mal zradiť, ktorý bol jedným z tých dvanástich.

Vyvolil si dvanástich a zahrnul aj Judáša, hoci vedel že ho zradí.

Mat16 21Odvtedy začal Ježiš ukazovať svojim učeníkom, že musí odísť do Jeruzalema a mnoho vytrpieť od starších a od najvyšších kňazov a od zákonníkov a byť zabitý a na tretí deň vstať z mŕtvych. 22Vtedy si ho pojal Peter a začal mu dohovárať hovoriac: Milosrdne sebe, Pane; to sa ti nikdy nestane! 23Ale on sa obrátil a povedal Petrovi: Idi za mnou, satane; pohoršením si mi, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské.

Takže to všetko čo sa má stať Ježišovi sú veci Božie a nie ľudské! Ide teda o spásu človeka a ide o Boží plán jeho záchrany a nie ľudské predstavy.

Ján 13:27 A hneď po tej skyve vstúpil do neho satan. Vtedy mu riekol Ježiš: Čo robíš, urob rýchle.

My sme z pohanov a tak podobne by sme kričali ako oni – ukrižuj! No ich pádom sa nám dostalo spasenie. Čo sa týka apoštola Pavla na adresu vyvoleného národa - Židov, tak je to jasné no neviem či to niektorí pochopia:

Rim1111Hovorím tedy: Či neklesli, aby padli? Nech sa nestane! Ale ich pádom sa dostalo spasenie pohanom, aby ich rozhorlil. 12No, ak je ich pád bohatstvom sveta a ich porážka bohatstvom pohanov, o koľko viac ich plnosť! 13Lebo hovorím vám pohanom: Nakoľko teda som ja apoštolom pohanov, vychvaľujem túto svoju službu, 14ak by som len nejako mohol rozhorliť svoje telo a zachrániť niektorých z nich. 15Lebo ak je ich zavrhnutie smierením sveta, čo potom iné ich prijatie ako život, život z mŕtvych?!

16A jestli je prvotina svätá, vtedy aj celé cesto, a jestli je koreň svätý, vtedy aj vetvi. 17Ale ak sú niektoré vetvi vylomené, a ty, ktorý si z divej olivy, vštepený si medzi ne a stal si sa spoluúčastným koreňa a tuku olivy, 18nechváľ sa proti vetviam: a jestli sa chváliš, vedz, že nie ty nesieš koreň, ale koreň teba. 19Nuž tedy povieš: Vetvi sú vylomené, aby som ja bol vštepený. 20Dobre. Vylomené sú neverou, a ty stojíš vierou. Nebuď vysokomyseľný, ale sa boj!21Lebo ak Bôh neušetril prirodzených vetví, mohol by snáď neušetriť ani teba. 22Vidz tedy dobrotu i prísnosť Božiu! Na tých, ktorí padli, prísnosť, a na teba dobrota Božia, keď zostaneš v dobrote, ináče budeš aj ty vyťatý. 23A zase oni, keď nezostanú v nevere, budú znova vštepení, pretože Bôh má moc zase ich vštepiť. 24Lebo ak si ty vyťatý z olivy, ktorá je prírodou planá, a si proti prírode vštepený do dobrej olivy, o koľko skôr potom títo súc prirodzenými vetvami vštepení budú do svojej vlastnej olivy!
.
25Lebo nechcem, bratia, aby ste nevedeli toho tajomstva, aby ste neboli sami u seba múdrymi, že zatvrdenie z čiastky stihlo Izraela dotiaľ, dokiaľ nevojde plnosť pohanov, 26a tak bude celý Izrael spasený, jako je napísané: Prijde zo Siona Vysloboditeľ a odvráti bezbožnosti od Jakoba. 27A toto im bude odo mňa smluva, keď odnímem ich hriechy.28Tak podľa evanjelia sú nepriateľmi pre vás, ale podľa vyvolenia milovaní pre otcov. 29Lebo nijakým činom neželie Bôh darov svojej milosti a svojho povolania. 30Lebo zrovna tak, ako ste aj vy kedysi neposlúchali Boha, ale teraz ste došli milosrdenstva ich neposlušnosťou, 31tak aj oni teraz neposlúchajú, aby milosrdenstvom, ktoré sa vám dostalo, aj oni došli milosrdenstva, 32pretože Bôh zavrel všetkých do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zmiloval.

Odpovědět


Re: Re: Proč lidé nemají rádi Židy?

Jaroslav Pokorný,2015-06-24 12:47:37

"ako by sa realizoval Boží plán záchrany človeka?"No prostě by Všemohoucí a Dobrotivý Pán Bůh lidem jejich hříchy odpustil! Nemusel by pak svého Syna, v podstatě ovšem sám sebe, nechat bestiálně umučit!

No a kdyby byl více Milosrdnější, stvořil by Adama a Evu chytřejší, případně by nestvořil hada, nejchytřejšího ze vší polní zvěře (ostatně, po "pádu" lidí jej odsoudil k plazení po břiše a ke žraní prachu. Do té doby se had pohyboval jak? Měl nožičky nebo skákal na ocásku?), nebo by Adamovi a Evě neukazoval stromy věčnosti a poznání dobrého a zlého ..... prostě Dobrotivý Pán Bůh zcela evidentně to na prarodiče narafičil aby je mohl potrestat a pak zase slavnostně spektakulárně spasit!
Chudák Jidáš. Spadl do Božího plánu spásy lidstva jako užitečný idiot a do dneška mu za to křesťané nadávají.

Odpovědět


Re: Re: Re: Proč lidé nemají rádi Židy?

Marek Fucila,2015-06-24 14:34:48

Presne táto božia neschopnosť (alebo nevôľa) je priamym dôkazom neexistencie abrahámovského typu boha.

Neexistenciu boha nemožno dokázať, za čo sa kresťania radi schovávajú. Ale to len ak boha zadefinujeme ako stvoriteľa. Kresťania ale idú ďalej.

1. Kresťanský boh je všemohúci a dobrotivý zároveň.
2. Chcieť dobro a nechať zlo je známka neschopnosti.
3. Môcť všetko a nechať zlo je známka nedobrtivosti.
4. Zlo existuje.
Z 1. až 4. vyplýva, že kresťanský boh neexistuje.

Q.E.D.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Proč lidé nemají rádi Židy?

Petr Mikulášek,2015-06-25 08:23:51

Ne. Logicky to je známka toho, že chce zvýraznit dobro. Kdybys nepozal tmu, nevěděl bys, že je světlo. Přece je to jasný jak facka:

Předpoklady: Bůh je dobrý. Archandělé jsou dobří. Jeden Satan je zlý. Dobro a zlo jsou v rovnováze.
Satan má stejnou moc jako archanděl (opačný znamínko).

Potom platí rovnice

B+Na*A-A=0

kde B je dobrota boha, A je dobrota jiné bytosti, Na je počet archandělů.

Jejím řešením je B=-(Na-1)*A pro dobrotivost Boha. Všimněte si znamínka. V tomto případě je neexistence boha tou lepší variantou, jinak by v souladu s bohem jednali islámští teroristi...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Proč lidé nemají rádi Židy?

Marek Fucila,2015-06-26 12:14:49

Zdanlivo hovoríme podobným jazykom, ale význam slov je žiaľ iný.
To, čo vy považujete za logické s logikou nemá nič spoločné.
To, že je to ako facka logike je trefnejšie.
Ten výpočet snáď nemôžete myslieť ani len trochu vážne.
Udivuje ma, že niekto s takýmto problémom má schopnosť čítať články na oslovi.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč lidé nemají rádi Židy?

Petr Mikulášek,2015-06-29 06:53:52

Já jsem naopak překvapen, že někdo bez základní znalosti matematiky (řešení jedné lineární rovnice s jednou neznámou) diskutuje na portále, popularizujícím vědu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč lidé nemají rádi Židy?

Marek Fucila,2015-06-29 15:49:15

často si hovorím, že je to zbytočná snaha, ale občas cítim iskru nádeje, že ľudská blbosť nemôže byť absolútna, a že každý má potenciál pochopiť toho viac, ako je jeho súčasná úroveň.

Nelámem teda palicu, a keď už chápete pojem rovnica, zopakujte si niečo z prvej triedy ZŠ, a síce množiny. Vtedy vám to nehovorili, ale tie kruhy, do ktorých sa ukladali na tabuľu magnetické hruštičky alebo jabĺčka sa nazávajú Vennove diagramy. Zobrazujú veci, čo majú napríklad niečo spoločné, alebo čo spoločné nemajú vôbec nič.

No a potom sa učila aritmetika. myslím, že najskôr do 20. To na vašu "rovnicu" stačí. Jedno jabĺčko + 2 jabĺčka = 3 jabĺčka. 2 hruštičky + 2 hruštičky = 4 hruštičky.

Domáca úloha:
Koľko hruštičiek je jedno jabĺčko + 3 hruštičky? ;-)

PS: ak by som sa netrafil (o čom pochybujem, ale predsa), a zvládate aj vyššiu úroveň, tak ak vás napadne odpoveď 4 kusy ovocia, tak táto odpoveď je mimo systému, o ktorom teraz hovoríme, a vytvorením nadmnožiny neriešime fakt, že daná rovnica je v použitom systéme neriešiteľná.

Polopatisticky: miešate hrušky s jablkami. :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Proč lidé nemají rádi Židy?

Viktor Abc,2015-06-24 23:58:15

Ako si to vlastne predstavujete že Boh odpustí a nič sa nedeje a ďalej pokračujeme v hriešnom živote , ale veď predsa Boh nám odpustí? Predstava, ako keď si predstavoval Hurvínek válku. Ako v materskej škôlke

Ale veď Boh odpustil, no podmienil spasenie vierou v toho, ktorý sa obetoval za naše hriechy - Ježiša Krista. Spasenie je z milosti skrze vieru v toho, ktorý sa obetoval za naše hriechy – Ježiša Krista a to bez zásluh a zdarma – je to dar. Môžete mi oznámiť, aký väčší dar môže človek dostať, ako je večný život s Bohom? „Zid9/22 A podľa zákona sa skoro všetko očisťuje krvou a bez vyliatia krvi niet odpustenia“ . Kristus svojou preliatou krvou zmyl naše hriechy. Otec nám v Kristu odpustil, zmyl naše hriechy a súčasne sa rodí nové stvorenie v Kristu Ježišovi. Vierou prijímame semeno ducha - Slovo Božie, ktoré znovuzrodí človeka z ducha - z Boha a formuje na podobu Božieho Syna. Je to Boží spôsob ako v Božej milosti a moci vytvoriť nové stvorenie pre neho v Kristu Ježišovi, ktoré bude na ňom úplne a dobrovoľne závislé a v láske sa mu bude podriaďovať. Bude to stvorenie, ktoré bude nekonečne vďačné jedine Bohu a stále ho bude oslavovať. Pýcha človeka tu už nemá miesto!

Ak je Boh milostivý, dobrotivý, všemohúci, tak je aj nekonečne spravodlivý, ktorý potrestá spravodlivo každý hriech podľa svojho svätého zákona. Ak by to neurobil, tak by nebol spravodlivým Bohom. Podstata Božieho plánu s človekom je v tom, že najprv ukázal človeku jeho neposlušnosť - hriešnosť skrz zákon, aby sa následne mohla ukázať láska Božia na vytvorení nového človeka v Kristu Ježišovi. Rim11 32pretože Bôh zavrel všetkých do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zmiloval.

Ak by Boh nepovedal: 1M 2:17 ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš. a Adam a Eva by jedli, tak nič by neporušili, lebo: Rim 4:15 ... lebo tam, kde nieto zákona, niet ani prestúpenia.

No Boh to povedal a jeho Slovo je prikázanie - zákon a tak človek zhrešil, čo spôsobilo smrť, no zároveň sa ukázala Láska Božia v milosti. Rim 3:20... lebo skrze zákon poznanie hriechu.

Zákon je svätý a dokonalý, pretože skrze zákon máme poznanie hriechu. No a odplatou za hriech je smrť! No iba tak sa môže ukázať Láska Božia v Jeho Milosti, teda predovšetkým v dokonalom diele milosti, ktoré Boh urobil na Kríži, aby spasil to čo bolo zahynulo. Tu je zmysel toho všetkého aj hriechu, aby sa takto oslávil Boh v Kristu Ježišovi, a pripravuje si pre seba nové stvorenie v Kristu Ježišovi, ktoré ho bude s nekonečnou vďačnosťou naveky oslavovať.

A preto: 2kor4 7No, ten poklad máme v hlinených nádobách, aby svrchovanosť moci bola Božia a nie z nás,

Prečo sa ukázal hriech človeka, pretože bol daný zákon. A prečo bol daný zákon, aby sa ukázal hriech človeka. Ak sa ukázal hriech človeka skrz zákon, tak vtedy sa ukázala Láska Božia, ktorá sa prejavila na dokonalom diele milosti na kríži.

Rim 3:19 A vieme, že všetko, čo hovorí zákon, vraví tým, ktorí sú pod zákonom, aby boly zapchaté každé ústa, a celý svet aby bol vinný Bohu,

No keď prišiel Ježiš, tak: Rim3 21No, teraz je zjavená spravedlivosť Božia bez zákona, osvedčovaná zákonom i prorokmi, 22avšak spravedlivosť to Božia skrze vieru Ježiša Krista cieľom všetkých a na všetkých veriacich. 23Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej 24ospravedlňovaní súc darmo jeho milosťou, skrze vykúpenie, vykúpenie v Kristu Ježišovi, 25ktorého preduložil Bôh za obeť smierenia skrze vieru v jeho krvi na ukázanie svojej spravedlivosti pre pustenie stranou predošle sa udialych hriechov do času obeti Kristovej 26v znášaní Božom, aby ukázal svoju spravedlivosť v terajšom čase, aby bol spravedlivý a ospravedlňujúci toho, kto je z viery Ježišovej. 27Kde je potom chvála človeka? Je vylúčená. Jakým zákonom? Zákonom skutkov? Nie! Ale zákonom viery. 28A tak usudzujeme, že sa človek ospravedlňuje vierou bez skutkov zákona.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Proč lidé nemají rádi Židy?

Jaroslav Pokorný,2015-06-25 12:00:09

V Bibli se tvrdí, že Bůh stvořil člověka ke své podobě! Z veliké lásky aby měl koho milovat, protože duchovní bytosti v nebi mu nestačily.
Představme si, že bychom měli podobnou moc. Stvořili bychom si jako objekt své lásky nějaké měňavky kdesi v kalužince? A že bychom jim, na "důkaz" své lásky, k nim do kalužinky sypali jedy, pouštěli proud, nechali ji vysychat, občas tam bácli kamenem ..... jak asi bychom mohli předpokládat, že nás ty měňavky také budou milovat?

Duchovní, nemateriální Bůh tvoří ke své podobě hmotného člověka? Hmm, divná to podoba. Dále - Bůh prý člověka bezmezně miluje. Proč mu tedy, objekt své lásky, určil k žití tenoučkou slupičku biosféry na naprosto bezvýznamné Zemi v naprosto bezvýznamné Sluneční soustavě? Proč mu neumožnil "poletovat" v celém Vesmíru? Budeme moci se tam proletět, tedy naše duše, po smrti?
Napsal jsem tento dotaz prof. Halíkoví. Odpověděl, že by moje starosti chtěl mít!

Kdyby Bůh, ve své lásce k člověku, stvořil Adama a Evu chytřejšími, pak by hadovu vábení nepodlehli. Ostatně - katol. církev nyní tvrdí, že Bůh ke stvoření člověka využil tělo již existujícího zvířete (a že se mu podařilo zvolit právě opici, představme si, že by si vybral třebas lenochoda nebo žirafu), do něhož vložil lidskou duši.
Opět jsem se ptal prof. Halíka: "To jako včera bylo zvíře a dnes je člověk? Nebo zvířata vychovala člověka?" Neodpověděl! Sv. JP II. tvrdil, že Bůh pro každého člověka individuálně tvoří duši, která člověka oživuje - rodiče dodávají jen "mrtvou" hmotu! A duše že je podstatou, původcem, lidské inteligence, rozumu, emocí, schopností ....... Takže jakou duši Bůh člověku udělá, tak se pak člověk projevuje a chová. Je pak vůbec svobodný?? Odpovědný za své skutky??

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Proč lidé nemají rádi Židy?

Petr Mikulášek,2015-06-25 12:34:26

Je přee odpovědný za to, aby aby se modlil a aby hřešil v mezích knězem natavených. Ne moc, aby ostatní věřící neměli moc inspirace a ne málo, aby kšeft dobře klapal.

A je-li intelekt dar přímo od boha, proč ho člověk nesmí využívat k přemýšlení o tom, co mu duchovní říká? Nebo snad jsou věřící duševní mrzáci, kterým bůh schválně nedává schopnost kriticky myslet?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč lidé nemají rádi Židy?

Viktor Abc,2015-06-25 17:27:14

Mýliš si kresťanstvo s jeho falošnou podobou

Nie je ťažko si prečítať a zistiť podstatu vyučovania Slovom Božím: Zid10 26Lebo keď dobrovoľne hrešíme po prijatí známosti pravdy, nepozostáva už viacej obeti za hriechy, ...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Proč lidé nemají rádi Židy?

Ondi Vo,2015-06-25 14:31:33

Jdete na toho boha s logikou, pane Jaroslave ... a to nejde, to vám pak bůh vyjde coby totálná nešika a diletant.

Kdyby měl bůh člověka udělat podle svého obrazu, tedy kopírovat sebe sama, tak je člověk také všemocný, všedobrý a ohnivzdorný. Nikdy by se nenechal vyhodit z Ráje!

Náboženské ideologie jsou formulovány s elasticitou výkladů, před kterou blednou všechny gumy a latexy světa. Proto tu máme hned ze začátku pohádkové lidské historie pasus, že bůh odňal člověku, kvůli alibisticky zveličeným proviněním, boží atributy a tak je vyhodil z pohádky do reality - a s nimi pochopitelně veškeré živočišstvo a rostlinstvo, teda s výjimkou stromu poznání.

Zkrátka - pohádky nelze podrobit logické analýze, protože pak působí směšně. Červená Karkulka je také vděčný objekt.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč lidé nemají rádi Židy?

Viktor Abc,2015-06-25 17:42:56

Prečo sa potom človek tak líši od zvierat a to nemyslím jeho telesnú schránku.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč lidé nemají rádi Židy?

Čestmír Berka,2015-06-25 20:35:36

Spíš, proč se zvířatům tak dokonale podobá- rozmnožuje se jako zvíře, pojídá jiná zvířata... kdybychom nechali kojence mezi zvířaty, choval by se stejně, jako zvíře.

Co se týká "věčného života" - proč tomu křesťané říkají ŽIVOT, když se to životu vůbec nepodobá. Život je přeci změna, růst, rozmnožování! Na co "oslavená těla", když jakékoli tělo, tělo bez končetin, vnitřních orgánů, pohlavních znaků je navíc v "nebi" zbytečné. Budete zřít na Boha a budete z toho ve věčném orgasmu. Ale na to vám přeci stačí jedno oko a pár neuronů... A vy tomu říkáte život. Duše zemřelého anencefalického kojence v oslaveném těle si bude povídat s duší zemřelého devadesátiletého dědečka - četl jsem, že se v Nebi jistojistě potkají a POZNAJÍ. Já vám závidím tu naivitu...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč lidé nemají rádi Židy?

Viktor Abc,2015-06-25 23:04:48

Zase si mýlite ľudské predstavy s kresťanstvom.

Život je jedine v Bohu. Všetko ostatné je duchovná smrť.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč lidé nemají rádi Židy?

Ondi Vo,2015-06-26 02:45:14

Život je jedine v Bohu. ... Nezapoměl jste pane Viktore dodat "v tom správném, v tom pravém, v tom jediném, v tom mojem bohu."?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč lidé nemají rádi Židy?

Petr Mikulášek,2015-06-26 08:57:31

Ne, asi zpomněl napsat, že v rektu toho jediného a správného boha. Podle toho, jak mu tam urt nekriticky lezea jak mu pochlebuje...

Místo toho, aby vzal svou zjevně defektní duši bez schopnosti porozumění okolnímu světu a reklamoval ji u dodavatele.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč lidé nemají rádi Židy?

Ondi Vo,2015-06-26 02:36:47

Těch společných znaků je až jéjej. Určitě víc, než těch rozdílných, teda, máme-li na mysli savce. Pochopitelně člověk nemá rohy a komplikovaný žaludek dobytčete, ale tím ty skutečné rozdíly končí. No a co se týče lidoopů ... darmo mluvit.

Jediný markatní rozdíl leží asi pouze v kultuře společnosti.

Odpovědět


Proč Pascalova sázka?, když je tu Koženého jistota desetinásobku?

Josef Hrncirik,2015-06-24 06:51:21

Odpovědět


Před Jordánem, za Jordánem, nebo z FED?

Josef Hrncirik,2015-06-29 16:05:22

Odpovědět

Víte,

Jaroslav Pokorný,2015-06-23 23:45:28

proč socialistické státy zkrachovaly a proč naopak ty křesťanské prosperují?

http://rexcz.blogspot.com/2015/06/socialismus-nemuze-lidstvu-pomoci.html

Odpovědět

Autor

Harry R,2015-06-23 15:20:38

Autor by si měl uvědomit, že provozuje misii mezi lidmi, které oslovuje Tertullianovo „A zemřel syn Boží; je to uvěřitelné, protože je to nesmyslné. A pohřben vstal z mrtvých; je to jisté, poněvadž je to nemožné.“ Racionalita a logika mají v takovém diskurzu pouze omezený význam a účinek, ostatně jako v životě.

Dovolím si pár poznámek.

Život v jeho plnosti nelze vědecky popsat. Věda provádí racionální a ověřitelné výpovědi o určité předmětné oblasti. Již tím, že předmětnou oblast definujeme, vytrháváme ji z kontextu - zkoumané jevy je nutné izolovat od rušivého okolí do zjednodušených podmínek experimentu.

K uchopení světa vědomím je nezbytný mýtus – symbolické vyprávění vyjadřující víru v plnost a celistvost nadčasového řádu. Mýtus svět sjednocuje, umožňuje nám, abychom se ve světě cítili jako doma.

Za vědeckým poznáváním je silně přítomna touha po moci (s rozpoznáním kauzality přestávám být bezmocným aktérem, objektem dění), za mýtem je přítomna především snaha o soulad s okolím, vpravení se do poměrů. Obojí má svá pozitiva a negativa.
Žádný člověk není schopný prožívat svět jako vědecký problém. Každý z nás, ať nábožensky založený, nebo bezvěrec, je nucen si o tomto světě vytvářet svou pohádku, svou pravdu – svůj mýtus, z něhož vyrůstá světonázor. Ten je přítomný v každém našem jednání. Dává mu kontext, který je však racionálně nepostižitelný, plný protichůdných tendencí. Naše každodenní rozhodování se odehrává na základě tohoto kontextu, nikoliv racionálním zvážením pro a proti. To si můžeme nanejvýš namlouvat.
Zesměšňování mýtů, u kterých necítíme vnitřní odezvu, je snadné. Argumentace létajícím špagetovým monstrem (viz.minulý článek) je asi tak k popukání, jako bychom Achillea v Iliadě nahradili Hurvínkem. Složitější je pokusit se artikulovat svůj vlastní mýtus, natož otevřít oči a pohlédnout na protiklady, které se v něm sváří.

Častým jevem u ateistických aktivistů je sveřepá umanutost s níž vyrážejí do boje proti domnělým bludům. Zúčastňují se nikam nevedoucích, nesmyslných půtek proti právě tak umanutým fundamentalistickým křesťanům. Při své vzývané racionalitě, by si měli uvědomit, že jejich boj, kromě posílení pozice ve své vlastní komunitě („tys mu to nandal“), nemá žádný smysl. Boj je veden tak nepřiměřenými prostředky, až se zdá jasné, že nejde o boj proti vnějšímu nepříteli, ale o boj s nepřítelem vnitřním, totiž se svými vlastními pochybnostmi. Ve vnitřním světě ateistově jakoby se odehrával hrdinský mýtus ztělesněný bojem rytíře racionality s drakem náboženství.

Tím, že zesměšníme cizí mytické světy, se nám nepodaří umlčet naší evoluční výhodu, totiž právě možnost tyto mytické světy „vytvářet“.

Odpovědět


Re: Autor

Ondi Vo,2015-06-23 15:58:05

Když dovolíte jen poznámku k "zesměšnění mýtů" a k "evoluční výhodě".
Není to tak, když někdo líčí svou představu, nebo své chápání nějakého mýtu, že to připadá lidem takovému mýtu holdujícím jako zesměšnění? Mělo by tedy smysl ony mýty prohlásit za tabu, podobně jako boha "nebrat slovo boží do úst nadarmo", nezobrazovat, nediskutovat a pod.?

Naše evoluční výhoda je v utváření mýtů a pohádek a i v jejich kritice, či v posměchu. Člověčí (duševní, psychický) život v jeho komplexnosti nejde "vědecky" popsat, budiž, asi je to tak. Ale to také ukazuje na jeho komplexitu, individualitu a rozmanitost. Co člověk, to varianta myšlení a názorů. I toto je výsledek evoluce lidí, i toto ná odlišuje třeba od mravenců. Život je pestrý a v pestrosti je život. Uniformita (i ta náboženská) je konzervatizmus, zastavení vývoje a předpokoj smrti.

Odpovědět


Re: Re: Autor

Harry R,2015-06-24 12:22:16

Bral bych za urážku, kdyby měl být kdokoli perzekuován za polemiku, nebo zesměšnění mých názorů.
Ten, kdo považuje každou kritiku za zesměšnění, se duševně ocitl, jak trefně píšete, v předpokoji smrti. Jeho myšlenkový svět je uzavřený, rigidní a veškerou energii spotřebuje na obranu svého přesvědčení. Ta často spočívá ve výpadech vůči jiným názorům, především těm, jimiž se cítí nejvíce ohrožen. Tam, kde tuší nejslabší místa ve svém uzavřeném systému, je třeba soustředit největší hradbu argumentů.

Odpovědět


Re: Autor

Petr Mikulášek,2015-06-23 16:13:55

"Zesměšňování mýtů, u kterých necítíme vnitřní odezvu, je snadné... Složitější je pokusit se artikulovat svůj vlastní mýtus, natož otevřít oči a pohlédnout na protiklady, které se v něm sváří."

Myslím, že autor právě to složitějš í udělal. Popsal to, jak on vnímá křesťanskýho boha. Ale ti, co to vidí jinak, to berou jako zesměšňování nebo urážení.

"Častým jevem u ateistických aktivistů je sveřepá umanutost s níž vyrážejí do boje proti domnělým bludům. Zúčastňují se nikam nevedoucích, nesmyslných půtek proti právě tak umanutým fundamentalistickým křesťanům. Při své vzývané racionalitě, by si měli uvědomit, že jejich boj, kromě posílení pozice ve své vlastní komunitě („tys mu to nandal“), nemá žádný smysl."

Pozoruju jenom dvě možnosti, jak taková diskuse probíhá. První, že někdo formuluje názor, se kterým věřící nesouhlasí a ti pak útočí jak rozzuřený vosy, protože se odvážil zpochybnit "univerální pravdu". Při obhajobě jeho legitimníno názoru, na který má stejný právo, jako oni na svýho pánbíčka, je "svřepě umanutý". Ale to je ještě v pohodě, dřív se za to upalovalo. Druhá možnost je, když se nekřesťan bez průpravy v kostele zeptá na rozpor ve víře, pak je zahrnut minimálně padesáti navzájem si odporujícíma a nesouvisejícíma citátama z Bible, prokázaných jenom řetězcemm důkazů "Pius V. citoval Matouše, který povídal, že Kristus říkal, že ...", podle kterých to přece úplně jasný...

Ale je fakt, že když katolíka člověk zažene do kouta, je to super pocit :)

Odpovědět


Re: Re: Autor

Jaroslav Pokorný,2015-06-23 17:09:24

Myslím, že autor právě to složitějš í udělal. Popsal to, jak on vnímá křesťanskýho boha. Ale ti, co to vidí jinak, to berou jako zesměšňování nebo urážení.

Pozoruju jenom dvě možnosti, jak taková diskuse probíhá. První, že někdo formuluje názor, se kterým věřící nesouhlasí a ti pak útočí jak rozzuřený vosy, protože se odvážil zpochybnit "univerální pravdu". Při obhajobě jeho legitimníno názoru, na který má stejný právo, jako oni na svýho pánbíčka, je "svřepě umanutý"Mám takovou zkušenost z diskuzí na křesťanských webech, kdy se mně, na můj názor, dostalo i odpovědi: " Váš názor mě uráží!". Marně jsem dotyčnému oponoval, že jsem jej vůbec nechtěl urazit, a že mě naopak jeho odlišné názory vůbec neurážejí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Autor

Milan K,2015-06-23 19:35:37

No vidíte. Já je kloním k ateismu, a snažím se o objektivitu.
Sérii článků neberu ani jako zesměšňování, ani jako urážení.
Hodnotím názor autorův za neobjektivní, nelogický. A tak odporující zvyklostem zdejších článků. Logicky - relativní dobro a relativní zlo koná člověk, nikoli náboženství.
Mrzí mě, že se i zde, jako jinde, obvykle na webech nevalné kvality, objevila neobjektivní -a tudíž nekonečná- kritika náboženství a víry, namísto objektivní kritiky konkrétních osob.
Chápu však, že kritizovat konkrétní osobu a její činy je extrémně složité, a tak se do toho příliš nikomu nechce.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Autor

Milan K,2015-06-23 19:51:07

*se kloním k ateismu

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Autor

Petr Mikulášek,2015-06-24 07:15:15

Proč by se měla kritizovat konkrétní osoba a ne konkrétní víra?

Příklad z minulýho století: V jistým státě, který měl zákaz zbrojení, se chystali rozpoutat další válku. Vzali to z gruntu, od drezúry dětí. Z těch se pak na konci prohrané války stali fanatičtí dětští vojáci a zabíjeli "nepřítele". Ve jménu získáván prostoru pro rasu nadlidí. Bylo to špatně, ale kdo je viník?

1. Ty děti z Hitlerjugend. Stačilo by vyjet jména z kartotéky... Těm dětem ale někdo vštípil zšpatnou víru, vedl je k ní, nedal jim alternativu a napogramoval jim do mozku zlo.
2. Ten, kdo jim to zlo naprogramoval? Takže hurá do kartotéky pro jména těch vedoucích, Helmut se provinil tím, že vychovával... Ale zase, v duchu té víry.
3. Ten, který ho k té víře přivedl? I on věřil, jinak to nemusel být špatný člověk.
4. Ten, kdo tu víru vytvořil? To je přece taky blbost, není víry bez těch, kdo by uvěřili, bez nich jsou to jenom bláboly pomatence.

Co zbývá? Říct, že viníkem této situace je víra. Víra v jednoho vůdce, víra ve svou nadřazenost,...A že jejím jménem pochybili všichni, kdo této víře bezmezně věřili, byť někteří jen vhozením lístku do volební urny. Nebo snad blud, který rozpoutal druhou světovou válku, nesmíme podrobit kritice? Vždyť bez této víry se nedá spojit WW2 v Evropě do jednoho uchopitelnýho, racionálního a logickýho celku... Jak jinak by dávalo smysl současně vraždit vlastní obyvatelstvo dohromady s vedením války na dvou frontách současně?

A další věc, existuje "vědní obor", teologie. Pokud věřící označují svou víru za vědu, proč vlastně nesmí mít prostor na vědecky orientovaným serveru? A proč, když k vědě neodmyslitelně patří kritika, "věda" zvaná teologie kritiku konzistence jejích tezí nepřipouští? Tady je něco blbě.

Nabízí se otázka, jestli je potom teologie ještě vědou, pokud nedokáže podchytit a vyvrátit chybnou hypotézu, protože i teolog je člověk a může se mýlit.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Autor

Milan K,2015-06-24 09:13:46

Konkrétní víra je věc osobní a tak by se také kritizovat měla. Takto - nekonkrétně - obecně, jak je zde předkládáno nikoli, z důvodu, který jste uvedl níže, "není víry bez těch, kdo by uvěřili, bez nich jsou to jenom bláboly pomatence"
Ve vámi uváděném případě se mi vybaví slova Traudl Junge, která celkem přesně popisuje osobní vinu jednotlivce, a to tu svou, na německém zvěrstvu druhé světové války. A i svou vinu je těžké připustit, podrobit kritice. Natož pak kritiku někoho jiného ...
Víra je nemateriální, a v její "průsaky" do materiální světa lze pouze věřit - a to jednoduše proto, že nikomu (zatím) nedokážete že věří, nebo že nevěří. Zatímco v uváděném případě ww2 je zřejmý osobní zájem jednotlivců např. na získání moci, nebo jednoduše na lepší život.
Teologie - pokud vychází z předpokladu, že Bůh existuje, pak pokud jí chcete kriticky zkoumat, musíte z tohoto předpokladu vyjít, bez toho to jaksi (vědecky) nejde. Já to odmítám, a tak teologii nekritizuji.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Autor

Petr Mikulášek,2015-06-24 10:02:46

Víra přežívá v hlavách jako myšlenka. Ale to neznamená, že sanmotnou myšlenku nemůžu kritizovat a že ji musím bezvýhradně přijmout.

Můžu se nad myšlenkou zamyslet a říct "Safra, jak to tehdá bylo v té Sodomě? Zabil tam bůh všechny proto, aby je ušetřil horších muk, kdyby dál hřešili, nabo ho prostě naštvali a ruply mu nervy?" A nejenom to, dokonce si toto dilema můžu sám pro sebe rozhodnout a zaujmout k tomu stanovisko. A co je nejhorší, můžu to konzultovat s okolím, jestli mají ostatní stejný názor! A, jaká hrůza, ostatní můžou nejenom souhlasit, ale i nesouhlasit a říct, že jsem vybral blbou alternativu! A co je úplně nejhorší a smrdí to peklem, můžu tak získat pohled na událost z několika úhlů a získat nějakou formu nadhledu, která nedej bože popře dogma!

A co teprve, kdybych někoho o své pravdě přesvědčil na úkor oficiálního výkladu, Země je přece placka a nemůže být kulatá! A ne a ne, přece už praděd praděda věřil, že je placatá!

A ta teologie - nemusím věřit, abych něco zkoumal. Věda je o otázkách a hledání odpovědi. Je rozdíl, jestli se zeptám "Když bůh udělá X, můžu najít jakýkoliv (alespoň hypotetický) vliv na objekt Y?" nebo "Předpokládejme, že bůh existuje a udělal X. Je zkoumaná vlastnost Z objektu Y ovlivněna výsledkem akce X?" K předpokladu a jeho zkoumání nemusím věřit, stačí předpokládat.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Autor

Milan K,2015-06-24 10:41:47

A vy snad své myšlenky neovládáte?
Uvádíte nekorektní, neobjektivní případ, s myšlenkou okolo dění v Sodomě, kdy logicky pokud jsem tam nebyl, težko můžu vědět, co se tam událo. V cokoli (stalo se, nestalo se, ten to byl, ten to nebyl) okolo podobných věcí lze pouze věřit.
To, že něčemu veřím, je snad moje osobní věc, a já jsem se pro to ze svých subjektivních důvodů rozhodl.
Abych byl korektní, pak existují případy "vymývání mozků", kde ovšem tím, kdo mozek vymývá je zase a znovu člověk, manipulátor, se svýmu subjektivními důvody, a i manipulovaný má subjektivní důvody, proč manipulátorovi podlehne
Druhá ,ta méně pravděpodobná možnost je, že jejich činy vede Bůh.
Pokud chcete rozporovat základní předpoklad teologie, že Bůh existuje, pak budete rozporovat ten základní předpoklad, nikoli nauku o Bohu jako takovou. Ovšem pokud svůj předpoklad dokážete (což BOHUžel zjevně nelze), seberete jí základní stavební kámen, a ona zanikne.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Autor

Milan K,2015-06-24 10:56:28

Jinak to konstatování "nemusím věřit, abych něco zkoumal" je pěkné. To bychom se např. ve vědě daleko nedostali .... Principielně nelze zkoumat "nicotu", ale vždy něco, v co věříme, že by tak mohlo/nemuselo být. Třebáááá kvantovou gravitaci.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Autor

Petr Mikulášek,2015-06-24 12:16:32

Proč? Mozek umí abstrahovat od reailty i od víry.

Přirovnám to k elektrotechnice. Tam existuje něco jako dvojbran. Je to abstraktní součástka, nebo spíš krabička. Má dvě brány-dvojice svorek. Vstupní a výstupní. Když se na vstupních něco stane, výstupní nějak reagují.

Předpokládejme, že je v něm schovaný integrační článek RC. Ten má tu vlastnost, že s frekvencí vstupního signálu klesá amplituda a v závislosti na frekvenci se mění i zpoždění signálu. Když tam pustím sinusovku na nadkritické frekvenci, dostanu zase sinusovku, jenom posunutou v čase a zmenšenou, protože sin(at)/dt = a cos(at) a pro integrál naopak.

Jendoho dne se na výstupu našeho dvojbranu objeví něco jinýho, než sinusovka. Na stejných frekvencích, jako před tím. Co s tím?

1) Když budu věřit, že na vstupu je sinusovka, tak dojdu k závěru, že je obvod špatný. Přece na vstupu je sinusovka a jenom integrujeme. A můžu spekulovat, co se děje. Ale moje víra je pevná, osciloskop na vstup nepřipojím, protože tam ta sinusovka být musí. Věřím v to víc, než čemukoliv jinýmu na stole. Chyba je tedy v dvoubranu, nebo osciloskop měří špatně. A basta.

2) Když jenom předokládám, že na vstupu je sinusovka, zarazím se a řeknu si, že z toho leze něco jinýho, mrknu i na vstup a ověřím si, co do toho leze. Nejsem omezený vírou, že vstup je OK. A hele, sinusovka má ořezaný maxima, protože generátor je přebuzený... Žádný zázrak avyšší mocí ovlivněný dvojbran se náhle nekoná.

Očividně se v bodu 2) bez víry dostaneme dál - víme příčinu problému a můžeme ho racionálně řešit (třeba zmenšením apmplitudy) a ne se modlit k bohu, aby poslal správný průběh.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Autor

Milan K,2015-06-27 18:59:58

Příklad, který uvádíte se netýká tématu.
Slepĕ vĕřit (jako ve vašem příkladu), lze v cokoliv. Zde však slepou víru neřešíme. Řešíme víru, a ať je v panáčka pánaboha, skřítky, nekonečnost vesmíru, nebo třeba sportovní výkon, je to vĕc (množina) nemateriální, tj. nelze jí (alepoň v tu danou chvíli) materiálnĕ dokázat. Až k důkazu dojde, nebude "třeba" véřit.

Odpovědět


Re: Re: Autor

Viktor Abc,2015-06-23 19:02:57

Kresťanstvo je o radostnej zvesti - správe a nie o nejakom vnucovaní ideológie. Kto neprijíma, tak neprijíma a ide sa ďalej. Jednoducho mu to nie je dané rozumieť. Ján 6:44 Nikto nemôže prijsť ku mne, keby ho nepritiahol Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň.

Tí čo tej radostnej správe uveria, tak sa oslobodia z otroctva náboženstva a iných démonických učení, ktoré ich zotročovali a svojím životom oslavujú Boha. Práve tí, ktorí iba jednoducho zvestovali evanjelium boli prenasledovaní práve náboženstvom, ktoré sa cítilo ohrozené slobodou v Kristu. Ide o to, aby sa poukázalo na to, že sa šíria úmyselne prekrútené názory na Kristove učenie - evanjeliu Ježiša Krista a nelogicky sa argumentuje tým, čo s kresťanstvom nemá nič spoločné, iba ak nálepku.

Odpovědět


Re: Re: Re: Autor

Jaroslav Pokorný,2015-06-25 12:15:14

Mohl byste popsat, jak vlastně vypadá to pravé nepřekroucené křesťanství? Jak zní to nepřekroucené Kristovo učení? Kde je sepsané, kdo ho učí?


Před časem jsem četl přesně takovou obhajobu křesťanských misionářů: Ubohým domorodcům spoutaným jejich pohanskými mýty, přinesli "radostnou zvěst", která je od jejich mýtů osvobodila. A tak jsem si řekl: Misionáři domorodcům řekli - ti vaši bohové neexistují, nemusíte se bát, že by vás nějak trestali. My vás učíme o našem Bohu, ten existuje, a je velice dobrotivý a miluje vás. Ale jestli nám neuvěříte a nebudete dělat, co vám říkáme, (ten) Bůh vás přísně potrestá a pošle do pekla, kde budete navěky mučeni!


Toto tvrzení mně připadá jako to obdobné o islámu: Bojovníci IS prosazují překroucené Mohammedovo učení. Mohammed učil něco zcela jiného. Pravý islám je úplně jiný!!
Jo, jen nesmí být těch muslimů ve společnosti vyšší procento.

Myslí si snad někdo, že kdyby katolíci měli ve společnosti většinu, že by se holky u vody promenádovaly v bikinkách či dokomce nahoře bez, že by bylo ,povoleno soužití "na psí knížku", že by v rodných listech nebylo zapsáno "z lože nemanželského" a další zvyklosti, které historie zaznamenala z dob, kdy křesťanství ve společnosti dominovalo?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Autor

Viktor Abc,2015-06-25 22:21:31

Pravú učenie Ježiša Krista je v Biblii. Všetko čo vieme o Kristu mimo Biblie má svoj zdroj v Písmách.

Ide teda o to - ktoré učenie a čo učí. Nasledovaním toho - ktorého učenia sa identifikuje pravý veriaci. Iba tak sa identifikuje pravý nasledovateľ od falošného.

Náboženstvo je zmesou prekrúteného Kristovho učenia márnych ľudských tradícii, ktoré sa neustále nabaľujú až dosiahli po stáročia gigantických rozmerov ako napr v KC alebo pravoslávie. No pravé kresťanstvo sa nemôže vyvíjať, lebo to učenie je dokonalé ako je Boh dokonalý.

Rozdiel v učení Krista a ostatných „učiteľov“ ako bol Mohamed, Budha atd. je priepastný. Napr. Náboženstvá učia, čo všetko má človek urobiť – aké skutky, aby bol možno spasený, ak teda to všetko splní. Spasenie si teda chce zaslúžiť! Preto sa vytvoril celý systém záslužných skutkov, tradícii, rôznych nariadení, spovedí, očistec atd. a náboženstva sú tým živené a takto fungujú. Pravé kresťanstvo nie je náboženstvo, pretože učí, že Boh už urobil všetko pre naše spasenie a dokončil to dokonalé dielo milosti a povedal – dokonané je! Spasenie človeka je teda hotové a ako vidíš, tak tu už nie je žiadny priestor pre niečo také ako to praktizujú náboženstvá. To, že exitujú pod nálepkou kresťanské je tým, že prekrútili zmysel Ježišových slov, aby vo svojej podobe mohli existovať. Biblia ich nazýva antikristi. V pravom kresťanstve jedinou podmienkou pre uplatnenie milosti a teda byť spasený je uveriť práve v to, čo nám Slovo Božie oznamuje v zasľúbení – teda uveriť v hotové spasenie - evanjelium života – Slovu Božieho zasľúbenia - spaseniu. To je všetko! Život, ktorý bude nasledovať, už bude vychádzať z nového človeka narodeného z ducha – z Boha, ktorý z nekonečnej vďačnosti svojím životom oslavuje jedine Boha.

Kresťanstvo učí: Ef2 8Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, 9nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Rim 11:6 Ale ak milosťou, vtedy už nie zo skutkov, pretože milosť by už nebola milosťou. A jestli zo skutkov, nie je to už milosť...

Náboženstvá to popierajú a sú teda zmesou tradícii, rôznych ustanovení a nariadení od narodenia až po smrť. Keď to človek splní, tak možno bude spasený, čo je v protiklade s evanjeliom Ježiša Krista – tou radostnou správou pre človeka o istote spasenia v Kristu. Vykúpený je spasený raz a navždy a to z milosti skrze vieru a z nekonečnej vďačnosti oslavuje svojím životom Boha. Nepotrebuje si spasenie zaslúžiť, lebo už je spasený. Zdokonaľuje sa milosťou v Kristu, no v istote spasenia a dobré skutky sú o neho samozrejmosťou a na samozrejmosti nie je nič záslužné, čo sa týka spasenia. No falošné kresťanstvo a to vo forme náboženstva to popiera a tie všetky nariadenia, ktorými podmieňuje spásu človeka slúžia na to, aby to náboženstvo vo svojej podobe mohlo existovať a mať vplyv vo svete. No kráľovstvo Božie je duchovným kráľovstvom a nie je z tohto sveta ani nepoužíva zbrane tohto sveta: Luk 17:21 ani nepovedia: Hľa, tu! alebo: Tam hen! Lebo hľa, kráľovstvo Božie je medzi vami! Rim 14:17 Lebo kráľovstvo Božie nie je pokrm a nápoj, ale spravedlivosť, pokoj a radosť v Svätom Duchu.

Napr. vyznávač islamu keď si je vedomý svojho hriechu a odsúdenia, tak sa mu predkladá, že si nejakým ohavným činom ako bojovník za islam a v mene islamu odčiní svoj hriech a tak pôjde do raja a on to aj urobí. U katolíkov je to podobné a celá ich história o nič menej krvavá akú má islam.

No katolíci majú ešte spovede a poistku – očistec. Každý katolík sa snaží, aby bol čo najmenej v tom očistci – dočasnom pekle, lebo ich učia, že len tí, ktorí sú vyhlásení KC za svätých idú rovno do neba. Drvivá väčšina katolíkov to má cez očistec. Toto učenie nemá nič spoločné s kresťanstvom! Islám, katolícke náboženstvo, pravoslávie a im podobní si chcú spasenie zaslúžiť a vieme k akým zvrátenostiam ich to doviedlo a ešte vedie. Oni neveria Božiemu zasľúbeniu. Milovať Boha nado všetko je v plnosti veriť jeho Slovu. 1Ján 2:25 A toto je to zasľúbenie, ktoré nám on zasľúbil, večný život.

Buď veríme tomu zasľúbeniu a teda sme si cele istí spasením a potom v radosti svojím životom oslavujeme Boha, alebo pochybujeme a teda neveríme zasľúbeniu Božiemu a teda pochybujeme aj o svojom spasení. Potom sa človek chytá rôznych náboženstiev a iných evanjelií a chce si zaslúžiť spasenie.

Mohamed nepokračoval v hlásaní Kristovho posolstva, pretože korán nehovorí nič o tom, že Kristus je synom Božím. že sa obetoval za naše hriechy a vstal z mŕtvych a je pri Otcovi na nebesiach. Korán nehovorí nič o tom, že Kristus je jediná cesta. Mohamed nevedel čo je evanjelium Ježiša Krista atd. atd. Islam spomína Krista len ako proroka, no Mohamed je väčší.

Ak dôsledne nasledujem učenie Ježiša Krista, lebo iba tak sa môžem nazývať pravým kresťanom, tak mám milovať aj svojho nepriateľa, teda aj moslimov. Tí takzv. kresťania čo zabíjali, prenasledovali, išli mečom, tak títo nenasledovali to, čo učil Ježiš a preto nemajú právo sa nazývať kresťanmi. Z Božieho pohľadu nimi ani neboli, lebo Ježiš učil jasne, že máme milovať aj svojho nepriateľa.

Naopak korán doslovne píše o zabíjaní nepriateľov a je si potrebné prečítať ich verš meča

Ak by som dôsledne nasledoval korán, pretože iba tak by som bol pravý veriaci moslim a najmä "verš meča", tak by som mal chuť pozabíjať všetkých neveriacich, ak by neprijali islám.

Ak dôsledne nasledujem učenie Ježiša Krista, lebo iba tak som kresťanom, tak mám milovať aj svojho nepriateľa, teda aj moslimov.

Budha je mŕtvy, Mohamed je mŕtvy no Kristus je živý a je v nebesiach. A zase príde, aby sme tam, kde je On a my sme boli.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Autor

Jaroslav Pokorný,2015-06-26 11:38:12

"Budha je mŕtvy, Mohamed je mŕtvy no Kristus je živý a je v nebesiach. A zase príde, aby sme tam, kde je On a my sme boli."


Jsem si jistý, že asi neobjasníte kde jsou ta nebesa (relativně nedávno byli věřící přesvědčeni, že tam nahoře nad tím blankytem) a že v nich je živý Kristus. A také živý Bůh. Když toto tvrzení slyším, kladu si otázku - může být Bůh mrtvý? Mohl tedy Ježíš, jako Bůh, na kříži zemřít?
A podle čeho soudíte, že Ježíš zase přijde, "aby sme tam, kde je On a my sme boli." Máte kromně starých mýtů ještě nejaké jiné důkazy?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Autor

Viktor Abc,2015-06-26 19:47:26

U Boha je všetko možné!Boh – Božie Slovo sa stalo telom – Kristom a preto Boh mohol trpieť ako človek, byť ukrižovaný, zomrieť a vstať z mŕtvych.

Ježiš nám dal zasľúbenie vo svojom Slove!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Autor

Petr Mikulášek,2015-06-26 12:15:59

"Rozdiel v učení Krista a ostatných „učiteľov“ ako bol Mohamed, Budha atd. je priepastný."

V čem? V tom, že Mohamed slibuje život po životě, pokud se člověk drží jeho víry a Ježíš slibuje život po životě, pokud se člověk drží jeho víry?

-----------------------

"V pravom kresťanstve jedinou podmienkou pre uplatnenie milosti a teda byť spasený je uveriť práve v to, čo nám Slovo Božie oznamuje v zasľúbení – teda uveriť v hotové spasenie - evanjelium života – Slovu Božieho zasľúbenia - spaseniu. To je všetko!"

To opravdu stačí věřit tomu, že co je napsaný v Bibli 2.0 (Novým zákoně) je pravda a je to OK? Jupí!!! Věřící můžou večer do nevěstince!!! Jenom by měli zavolat manželce, ať s večeří nečeká... :D

------------------------

"Ak dôsledne nasledujem učenie Ježiša Krista, lebo iba tak sa môžem nazývať pravým kresťanom, tak mám milovať aj svojho nepriateľa, teda aj moslimov. Tí takzv. kresťania čo zabíjali, prenasledovali, išli mečom, tak títo nenasledovali to, čo učil Ježiš a preto nemajú právo sa nazývať kresťanmi. Z Božieho pohľadu nimi ani neboli, lebo Ježiš učil jasne, že máme milovať aj svojho nepriateľa."

Na druhou stranu, výše v tom samým komentáři jste napsal, že stačí věřit v to, že Bible je pravá. A že v životě zabili pár "nevěřících"? Detail... Spáse nezabrání. Přece ti knězí, co zabíjí zákazem kondomů v Africe celý rodiny, věří a taky budou spaseni.

--------------------------

Budha je mŕtvy, Mohamed je mŕtvy no Kristus je živý a je v nebesiach. A zase príde, aby sme tam, kde je On a my sme boli.

Náboženství končí (chcete-li zemře) ve chvíli, kdy mu lidi přestanou věřit. Stoupenců všech tří náboženství je na světě dost. Kdyby jste neměl na očích klapky jako kůň, nepsal by jste koniny.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Autor

Viktor Abc,2015-06-26 23:14:56

Zase si to prestavuješ ako Hurvínek válku. Kto skutočne uveril evanjeliu Ježiša Krista, tak predsa nemôže zmýšľať ako keby neveril a teda nemôže ani žiť ako keby neveril! Skutočná viera sa prejavuje skutkami viery a ovocím Ducha, ktorého prijímame taktiež vierou. Medzi prvé ovocie Ducha patrí predsa Láska Božia. Je nemysliteľné, aby vykúpený v Kristu – skutočný veriaci mohol napr. takto zmýšľať – môžem hrešiť. Znovuzrodený človek má už nové srdce a novú myseľ. Toto všetko vylučuje takéto zmýšľanie!

Viera je presvedčenie o tom, že Božie Slovo je Pravdou. To presvedčenie ak existuje v srdci človeka, tak sa predsa musí prejaviť v nasledovaní Božieho Slova, lebo som presvedčený o jeho Pravde. Nehovoríme predsa o fiktívnej viere, ale o skutočnej, ktorá predsa ak existuje v srdci človeka, tak sa sama dokazuje tým, že to Slovo Božie, ktoré sme prijali vierou a sme teda presvedčení o Pravde tohto Slova, tak sa prejavuje v jeho nasledovaní, teda na živote v Kristu. Ak hovoríme napr. o láske medzi mužom a ženou, tak ak existuje v ich srdciach, tak sa vždy prejaví na ich vzájomnom živote. Ak lásky niet, tak sa ani nemá čo prejaviť a vzťah je len také divadielko. Prejavom lásky je predsa sebazaprenie. Fiktívna láska to nedokáže, lebo neexistuje. Potom je jasné, že samotná láska stačí, aby boli obaja šťastní a to sa prejaví na ich vzájomnom živote. Potom vernosť je odpoveďou ich vzájomnej lásky. Tak to je aj z vierou, ktorá stačí na spasenie.

Všimni si a to priepastný rozdiel v učeniach medzi pravým a falošným. Napríklad katolícke náboženstvo, ktoré vyhlasuje do sveta, že je jediné pravé kresťanstvo učí, že samotná viera v Krista nestačí a preklína tých, ktorí toto tvrdia. O istote spasenia v Kristu tvrdí, že je to opovážlivosť si toto myslieť. Vidíš to? Prečo, ak Kristus a celá Biblia je plná toho, že z milosti a jedine skrze vieru sme spasení? Jan.11-27 25Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie i život; ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. 26A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky; či veríš tomu?Ján 5:24 Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a neprijde na súd, ale prešiel zo smrti do života

A o istote spasenia sa v Biblii píše: Ján5 11A toto je to svedoctvo, že nám Bôh dal večný život, a ten život je v jeho Synovi. 12Ten, kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá života.13To som napísal vám veriacim v meno Syna Božieho nato, aby ste vedeli, že máte večný život a aby ste verili v meno Syna Božieho.

Prečo náboženstvo odmieta to, čo učí Kristus a chce sa pritom nálepkovať že je to kresťanstvo?

To, čo učí náboženstvo nie je učenie Ježiša Krista, ktorý učil v jednoduchosti, bez pápežov, bez hierarchie moci a bohatstva, bez rôznych nariadení človeka a márnych tradícií, bez obrazov a sôch, bez modlenia sa k mŕtvym a za mŕtvych, bez zložitých rituálov a pod. Pre náboženstvo je neprijateľné, aby veriaci žil vo vedomí, že je naveky spasený skrze vieru v pravdu evanjelia Ježiša Krista a v tej radosti aby svojím životom oslavoval Boha. Je pre ňu neprijateľné, aby veriaci žil v radosti a pokoji s istotou spasenia v Kristu. A prečo? Padol by totiž celý systém skutkov, zásluh, ospravedlňovania, sviatosti a pod. Teda by sa pre ľudí stratil zmysel existencie toho náboženstva a uvideli by slobodný život v Kristu. Padla by podstata na ktorej je založené to ktoré náboženstvo. Ak by to teda všetko padlo, tak čo by vlastne zostalo? Len prázdne vrecká kňazov a zrútil by sa aj jej bankový systém do ktorého prúdia peniaze. Tak, to je! Preto to odmietajú, aby vo svojej podobe mohli existovať a zvádzať masy ľudí do bludu.

Len si predstavme také odpustky. Za aké hriechy vyberali peniaze, keď Kristus sa obetoval a zmyl všetky hriechy svojou krvou? Vymyslia si taký očistec, ktorý je nekresťanský v ktorom majú katolíci odtrpieť nejaké tie zostávajúce hriechy. Tada zase popierajú, že Kristus už zaplatil za všetky hriechy. Tvrdia, že viera nestačí ako keby to bola nejaká fikcia, nejaké divadielko a to preto, aby sa dal priestor na plnenie ich vlastných nariadení, ktorými podmienili spásu aurobili si z toho ako keby zákon.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Autor

Petr Mikulášek,2015-06-29 07:29:47

Ne. Skutečná víra se projevuje tím, že se nějaká myšlenka stane realitou v mozku toho, kdo věří. Jako u schizofrenika, ten taky věří, že jeho blud jepravdivé vyjádření světa... Paranoidní schizofrenik věří třeba tomu, že se proti němu spikli nájemníci v domě a že mu vysušují kytky na balkóně ve 12. patře fénem. Pro okolí je to nesmysl (kdo by tam lezl, co by tím získal a stojí mu to za riziko?), pro něj realita.

Ale jde o to, do jaké úrovně věřit.

- Že Marie byla panna, JK byl zplozen duchem svatým (btw. kde se vzal fyzicky chromozóm Y?)?
- Že skutečně nějaký kosmický jev přitáhl tři krále?
- Že JK skutečně učil to, co se o něm píše?
- Že jeho kumpáni zapsali přesně všechno, co řekl?
- Že slovo JK má větší váhu, než SZ?
- Že nebylo slovo zkresleno překladem?
- Že jsem opravdu všemu porozuměl?
- Že zázraky, co dělal JK, nebyly triky iluzionisty a evangelisti nebyli v pozici diváků?
- Že bibli, kterou mám, někdo necenzuroval?

S tím, že oficiální církevní křesťanství (a nejen křesťanství) je nesmysl a zlo, nelze než souhlasit. Ono se to dá shrnout jako lákavá nabídka: "Slyšte, za 10% vašeho příjmu vám budeme kecat do života a zbavíme vás svobodné vůe. Budeme vám kafrat do všeho od denního rozvrhu přes jídelníček po sex. Budeme po vás chtít donášení sami na sebe do zpovědnice, nasadíme vám do hlavy permanení pocit viny. A za předpokladu, že existuje posmrtný život, naše teorie sedí a nebudete nám lhát, budete spasen."

Odpovědět


Jak přijde z Nebes, když je podle učení katechizmu katolické církve všudypřítomný?

Josef Hrncirik,2015-07-01 07:47:27

Technický detail. Ďábel spočívá v maličkostech.

Odpovědět


Re: Autor

Marek Fucila,2015-06-23 17:39:44

Mýty si nič iné ako zosmiešňovanie ani nezaslúžia. Z môjho pohľadu nie je vhodné zosmiešňovať len neštastie či postihnutie iných. Všeobecne je neetické zosmiešňovať maximálne tak osoby. Myšlienky nemajú žiadne práva. Nie je žiaden dôvod brániť ich výsmechu. Veriaci sú hrdí na voju vieru a nevnímajú sa ako postihnutí. Niet dôvodu vyhýbať sa zosmiešňovaniu.

Odpovědět


Re: Autor

asdf asdf,2015-06-23 17:45:05

"...jejich boj... nema zadny smysl..." ?!! Prave naopak. Ked ich nechame na pokoji, tak v lepsom pripade zakazu bravcove rezne, v horsom transfuzie, transplantacie, ci vyskum. A to uz ide o zivot.
Neviem kto to povedal, ale plati to na 100%: Boj proti blbosti sa neda vyhrat, ale nemozeme si dovolit prestat bojovat.

Odpovědět

Poznamka k autorovi

Bob Equinox,2015-06-23 13:53:06

Pan doktorand biofyziky ma zrejme dost volneho casu na pisanie "zaujimavych" clankov na tomto portali. Doporucujem pozriet si o com pise, ziskat predstavu o jeho rozhladenosti (fundovanosti v danej teme) a zbytocne nereagovat na jeho clanky, ktore podla mojho nazoru zbytocne zapleveluju tento dobry informacno-vzdelavaci portal.

Pripajam kratky uryvok, ktory ukazuje povodny zamer osla.cz:

"Byli bychom neupřímní, kdybychom tvrdili, že nás zájem o spolupráci na popularizaci vědy netěší a že o další zájemce již nemáme zájem."

Odpovědět


Re: Poznamka k autorovi

Ondi Vo,2015-06-23 15:05:31

Psychologie, pane Bobe, je také vědní obor a náboženství je otázkou psychiky lidí. Jak sám uznáváte, náboženské ideologie vnáší mezi lidi nesváry.

Lidé se řídí vnitřními pohnutkami a ty jsou produkty světonázuru člověka. Pohnutkami také řídí mocní i náš svět a naše osudy. I pan bývalý prezident USA z klubu Buschů nařídil útok na státy s islámským náboženstvím po poradě a inspirací ze své bible. Dúsledky téhle inspirace pociťujem denně.
Proto si myslím, že je důležité se psychikou lidí zabývat. Vysvětlit lidem se zamlženým obzorem (s nábožensky růžovými brýlemi) podstatu náboženských ideologií a jejich dopad an osudy lidstva.

Ostatně. Na počtu reakcí na jakýkoliv článek škrtající o tematiku náboženství lze vidět jak důležité je to téma a jak lidi, ať theisty, nebo atheisty, pálí "pod nehty".

Odpovědět


Re: Re: Poznamka k autorovi

Viktor Abc,2015-06-23 19:15:32

Útok na islamské štáty inšpirovaný Bibliou?

Pochybujem, že si z takého učenia zobral inšpiráciu na útok: Mat5 38Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko a zub za zub. 39Ale ja vám hovorím, aby ste sa neprotivili zlému; ale tomu, kto ťa uderí po tvojom pravom líci, nastav i to druhé; 40a tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať tvoju sukňu, nechaj mu i plášť. 41A kto ťa bude nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, idi s ním dve. 42Tomu, kto ťa prosí, daj; a od toho, kto si chce od teba niečo vypožičať, sa neodvracaj.

43Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť budeš svojho nepriateľa. 44Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov; dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú; čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú, 45aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach, lebo svojmu slncu velí vychádzať na zlých aj na dobrých a dáva dážď na spravedlivých aj na nespravedlivých. 46Lebo keby ste milovali iba tých, ktorí vás milujú, akú odplatu máte? Či azda nečinia toho istého i publikáni? 47A keby ste pozdravovali iba svojich bratov, čo zvláštneho činíte? Či azda nečinia toho istého i pohania? 48Vy tedy buďte dokonalí, jako váš Otec, ktorý je v nebesiach, je dokonalý.

Odpovědět


Re: Re: Re: Poznamka k autorovi

Jaroslav Pokorný,2015-06-25 12:19:05

Kdysi dávno na Středním východě převládali Židé a křesťané, kteří milovali své nepřátele. Pak začala exanze muslimských Arabů, kteří své nepřátele nemilovali. A jak to dopadlo? Na Stř. východě už křesťané nejsou a Židé se zuby nehty opevňují ve svém Izraeli!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Poznamka k autorovi

Ondi Vo,2015-06-25 14:37:11

Ach, ach, ta láááska nebeskaá ááá.
A teď milujeme v Evropě invazory a v čele milování je opět kdo? No sutanáši přece. Je to naše křesťanská povinost dát jim "půlku pláště", jako kdysi nějaký svatý. Jesli se ovšem s tou půlkou spokojí?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Poznamka k autorovi

Viktor Abc,2015-06-25 22:46:35

Odtiaľ sa šírilo pravé kresťanstvo, no či vo svojej pravej podobe sa aj zachovalo, tak to je už iná otázka. Myslím si, že tam už vtedy rozšírilo falošné kresťanstvo a že je to Božia vôľa, aby islam tam zavládol a to čo vidíme v Izraeli, tak to budeme vidieť v Európe aj vo svete. Ak národy odstupujú od Slova Božieho, tak príde Boží súd v podobe napr. ukrutného islamu a kto vie ešte čoho. To, že vo svete sa šíri uzákoňovanie homosexuálnych manželstie, tak to je jeden z dosť podstatných znakov toho, že národy, vlády a politici už prestali rešpektovať Boha - jeho Slovo. A tak príde súd a nikto neunikne. Už sa nedá tomu vyhnúť!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Poznamka k autorovi

Ondi Vo,2015-06-26 02:41:14

Takže máte jistotu, že homosexualita nese vinu na šíření islámu. A pochopitelně i AIDS, že jo?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poznamka k autorovi

Viktor Abc,2015-06-26 07:31:34

Nejde len o homosexualitu, ktorá bola aj predtým. Ide o uzákoňovanie zvráteností, čo je ignorovanie toho, čo hovorí Boh - Božie Slovo. To sa stupňuje a ľudia nerobia pokánie zo svojich skutkov, ale práve naopak. To všetko, čo sa deje nemá obdobu v celých dejinách ľudstva a ako som už napísal, tak uzákoňovanie homosexuálnych manželstiev a z toho vyplývajúcich adopcii detí je jeden zo znakov blížiaceho sa konca.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poznamka k autorovi

Petr Mikulášek,2015-06-26 09:14:32

"Nejde len o homosexualitu, ktorá bola aj predtým. Ide o uzákoňovanie zvráteností, čo je ignorovanie toho, čo hovorí Boh - Božie Slovo... To všetko, čo sa deje nemá obdobu v celých dejinách ľudstva ..."

Nemáte pravvdu. Vy jste nikdy neslyšel o starověkém Řecku?

Tam, hlavně v Řecku, bylo symbolem dokonalosti tělo muže-sportovce. Standardní byla pederastie - mladíci v pubertě chodili tužit tělo do gymnázií (od slova gymnos - nahý). Starší pánové si tam vybírali klučíky, který si brali domů a vychovávali, i po stánce sexuální. Když výchova skončila, mladí byli obdarování a šli do světa. Za souhlasu buha Dia, ve kterýho skálopevně věřilistejně pevně, jako vy v Hospodina! A ten se, jenom tak mimochodem, zamiloval do mladíka Ganyméda, vzal ho na Olymp, aby dělal bohům čísníka a k nelibosti manželky Héry s ním pravidelně sexoval... A to vše v době, kdy JK hlásal svoje učení.

Měl by jste si trochu doplnit i všeobecné vzdělání, jsou aspekty lidskýho bytí a historie, které vám asi církev zatajila...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poznamka k autorovi

Viktor Abc,2015-06-26 23:33:12

Hovorím predsa o uzákoňovanie homosexuálnych manželstiev a z toho nadväzujúce adopcie detí, čo v starovekom grécku nebolo a nie o homosexualite ako takej. Ti zvrátenci zaťahujú do svojej zvrátenosti celú spoločnosť.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poznamka k autorovi

Petr Mikulášek,2015-06-29 08:57:35

Nevím, kde je problém. Z pohledu křesťanství je přece homosexuální partnerství s adopcí dětí v pořádku. Naopak, zákaz by nadělal mnohem víc problémů.

- Homosexualita je vrozená součást osobnosti. Podle vačí víry je vložena společně s duší, dělá to sám nejvyšší osobně. A řádově u jednotek procent. Je všemohoucí, je v jeho moci to nedělat. Je vševědoucí, takže ví, že ta duše není hetero, a přesto ji použije.
- Bible říká: "Nečiň druhým to, co nechceš, aby činili tobě". Nechceš, aby tebe někdo nutil žít s mužem, tak nenuť gaye žít s ženami a lesbičky s muži. A nelíbilo by se ti ani, kdyby jsi to nemohl demonstrovat ostatním i tvýmu bohu svatbou.
- K manželství se vážou i "světský bonusy", například převod nájemní smlouvy po manželovi, informace v nemocnici o zdravotním stavu, společný zdanění. Kdo dal křesťanům právo to jiným odpírat?
- Každý křesťan prý miluje JK. Miluje tedy muže, a to i v případě, že je to věřící - muž.

Takže soužití homosexuálů není z pohledu bible problémem. Nevím, který duševní mrzák přišel s tím, že je potřeba proti němu bojovat.

- V ústavu, kde je 20 dětí v jedné skupině a střídají se vychovatelky na směny, kopromisy a projevy citu dítě nepozná. Vyroste z něj emočně plochý jedinec.
- Jestliže mladý člověk nemá v dětství vzor, jak dělat kompromisy ve vztahu, snadno při první krizi rozbije vztah, který by mohl být na celý život. O to horší je, pokud už se mu v tom vztahu podařilo zplodit potomka. Pro rodinu je naopak nejhorší takový krach - může vést k interrupci, odložení dítěte do ústavu, nebo dítě roste v neúplné rodině a zase nemá vzor...
- Homosexualita je vrozená a výchovou se ji dítě naneučí.
- Homosexuální pár funguje jako pár heterosexuální - kompromisy, projevy lásky a tak dále. To je to, co může přetnout vlákno citově plochých dětí bez rodiny a obnovit normální, láskyplné vztahy na celý život.

Proč teda bránit homosexuálům, aby heterosexuální dítě naučili, jak fungovat ve vztahu a přerušit tím spirálu rozvodů, interrupcí a odkládání dětí? Vždyť je to proti rodině, a ne jenom jedné! Pokud by z ústavu vzali děti dvě, tak už v první generaci zachrání dvě rodiny... A to se vyplatí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Poznamka k autorovi

Radka Sladká,2015-06-26 07:42:30

Viktore, jsem v šoku. To je ta vaše radostna zvest ? Ktorů keď neprijímam, tak neprijímam a ide sa ďalej ? Vaše evanjelium nekonečné obeti a lásky?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poznamka k autorovi

Viktor Abc,2015-06-26 23:38:18

Láska ide vždy s Pravdou a nikdy nie bez nej. V klamstve niet lásky, s tým myslím budete súhlasiť.

Ak mi niekto povie že manželstvo medzi rovnakými pohlaviami je niečo normálne a prirodzené, tak klame až sa z neho práši.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poznamka k autorovi

Radka Sladká,2015-06-27 06:32:37

S tím právě že nemůžu souhlasit. Většina lidských lží je z lásky. Málo kdo je totiž vypočítavý manipulátor bez cti.

Ve kterém evanjeliu bůh zakazuje homosexuální styk? A následné manželství homosexuálů? Pokud je manželství homosexuálů v bibli opravdu zakázáno, je tam zakázáno i registrované partnerství?

Proč se homosexuálně chovají i zvířata bez svobodné vůle?

Viktore, Viktore. Viděl jsete film divotvorný hrnec? Je to starý americký muzikál, ve kterém se největší rasista v jednom jižanském městě promění v černocha. Zdá se, že by jste potřeboval stejnou lekci :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poznamka k autorovi

Viktor Abc,2015-06-27 09:15:07

Ak existuje príčina, tak existujú aj následky. Potom sa nečudujte následkom, ktoré bezbožné konanie vždy prinesie a určite tie následky prídu a budete sa čudovať, čo sa to len deje.

3M 18:22 Nebudeš ležať s mužským pohlavím, ako sa líha so ženou; to je ohavnosť.

Rim1 26Preto ich Bôh vydal do hanebných náruživostí, lebo aj ich ženského pohlavia osoby premenili prirodzené používanie seba na také, ktoré je proti prírode, 27a podobne aj mužského pohlavia osoby opustiac prirodzené používanie ženy rozpálili sa vo svojej hriešnej žiadosti navzájom naproti sebe, mužovia s mužmi páchajúc hanebnosť a odplatu, jaká bola treba za ich šialený blud, dostávajúc sami na sebe. 28A jako neuznávali za hodné a potrebné mať Boha v pravej známosti, tak ich aj Bôh vydal v neosvedčenú myseľ prevrátenú, aby robili to, čo sa nepatrí, 29naplnených každou neprávosťou, smilstvom, podlosťou, lakomstvom, zlosťou, plných závisti, vraždy, sváru, lesti, zlých obyčají, 30pletichárov, pomlúvačov, nenávidiacich Boha, trýzniteľov, pyšných, chlúbnych, vynálezcov zlého, rodičom neposlušných, 31nesmyselných, vierolomných, nemajúcich lásky, nesmierlivých a nemilosrdných, 32ktorí, hoci dobre poznali právo Božie, že tí, ktorí robia také veci, sú hodni smrti, nie len že to robia, ale to ešte aj schvaľujú tým, ktorí to tiež robia.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poznamka k autorovi

Radka Sladká,2015-06-27 11:13:53

To jsem si naběhla, že ? :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poznamka k autorovi

Viktor Abc,2015-06-27 09:24:34

Potom nehovoríte o láske ale o niečom čo sa za lásku skrýva. Odpoveďou skutočnej lásky je sebazaprenie. Vypočítavý manipulátor ho skade vezme, keď vypočítavosť je známka egoizmu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poznamka k autorovi

Radka Sladká,2015-06-27 11:16:38

Nesouhlasím. Láska je bezohledné drancování. A tím braním v lásce nejvíc dáváš. Ale to vy sutanáši namůžete pochopit.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poznamka k autorovi

Viktor Abc,2015-06-27 14:02:04

Ak sa matka obetuje pre svoje dieťa, nepozerá na seba, ale na to, čo chce jej dieťa, tak čo to je? Ako sa to volá?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poznamka k autorovi

Ondi Vo,2015-06-27 15:18:45

To se volá "Obětavost".

Výraz "Láska" je zprofanovyný a dá se použít skoro všude a na vše. Někřeří milují ženy, jiní muže, někteří milují fotbal, jiní hokej ...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poznamka k autorovi

Ondi Vo,2015-06-27 15:29:43

No, tak to s tím drancováním nemyslíte Radko snad vážně :-) To dělají dobyvatelé, když drancují poražené.

Lásku bych definoval trochu jinak, jako vyjímečný duševní stav, ve kterém postižený zapomene jak se jmenuje a kde bydlí. Zakopává o vlastní nohy a líbal by fasádu domu, ve kterém objekt jeho lásky bydlí.

Láska zkrátka dělá z jinak normálních lidí nepříčetné blázny. To není jen prázdná metafora, prakticky je to vidět i na božích bojovnících, kteří milují vášnivě předmět své ideologie, že se chovají jako "utržení z řetězu".

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poznamka k autorovi

Viktor Abc,2015-06-27 17:45:18

Obetovať sa to nie je niekoho zabiť, ale naopak. Zabíjajú toho, ktorý sa obetuje pre niekoho a to je prejav lásky. To, čo robia islamisti s láskou a obetovaním nemá nič spoločné. Je to zvrátenosť, do ktorej ich doviedlo to ich náboženstvo. Ako som už písal - Kristus nás už spasil a dokončil to dokonalé dielo milosti, no oni sa chcú spasiť vlastnými skutkami a to ešte takouto zvráteným spôsobom. V čom bol iný stredovek? Taktiež zabíjali mučili upaľovali a to v mene Boha, cirkvi a takýmto spôsobom si chceli zaslúžiť spasenie ako bojovníci Krista. To, že Kristus učí milovať aj nepriateľov, neisť mečom, to že už nám vybojoval spasenie raz a navždy svojou obeťou na kríži to ich náboženstvo, ktoré sa tak rado tvári že je kresťanstvo zamlčuje a to až dodnes.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poznamka k autorovi

Radka Sladká,2015-06-28 06:58:16

Viktore, víte co? z vašeho boha mi začíná být na nic. Takového boha, kterého musím nuceně milovat a chovat se přesně podle jeho představ nechci. Mám totiž vlastní hlavu a vlastní představu o tom, jak bych chtěla aby to bylo. Jak se liší od Stalina ten váš bůh? Řeknu vám, že kdyby opravdu byl, jako že naštěstí není, tak já bych se do nebe určitě nedostala. Takové monstrum totiž upřímně milovat nedovedu. Jedině ze strachu. A on by to samozřejmě věděl.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poznamka k autorovi

Viktor Abc,2015-06-28 10:01:43

Čo vám vadí na Bohu? To, že povedal nezabije, nepokradneš atd. to že povedal miluj svojho blížneho ako seba samého a Boha - Božie Slovo nado všetko a dokonca miluj aj nepriateľa. Toho Boha, ktorý zišiel k nám v podobe Krista a obetoval sa za naše hriechy, aby sme my mohli žiť.

Ak vám vadí toto, tak si v hlave predstavujete opak toho? Potom nemám na to čo povedať.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poznamka k autorovi

Ondi Vo,2015-06-28 10:30:44

Vy, pane Viktore, žijete v pohádkovém světě snů. Líbí se vám tam, buďte rád a užívejte si to.

Většina lidí je ale realističtějších a své každodení radosti, starosti a nebo problémy neřeší dialogem s pohádkovou bytostí zvanou lidově bůh. Nebo nehledá řešení ve verších pohádkové knihy zvané bible.

Proto také nelze boha nenávidět, asi jako by bylo pošetilé nenávidět Červenou Karkulku za to, že se nechala obalamutit mluvícím vlkem. Pohádkových bytostí existuje v lidské kultuře spousta, některé jsou dobré, ty jsme v dětských letech milovali, jiné jsme nemilovali, protože byly zlé, jako třeba byla baba z perníkové chaloupky.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poznamka k autorovi

Viktor Abc,2015-06-28 14:56:45

Ak podľa vás je to teda pohádka, tak prečo by pre nejakú pohádku niekto sa nechál upáliť a neodvolá ani slovo čo povedal. Narážam aj na Husa, ktorého predsa upálila KC. To ste zabudli? Viete mi povedať prečo bol upálený?

Sledoval som jednu reláciu na vašej dvojke o Husovi. Ani zmienka o podstate evanjelia - teda čo učil Kristus a čo učil Hus. Teda či pokračoval v Kristovom učení. Ani zmienka o tom, čo učí katolícka cirkev, teda čo je jadrom katolíckeho náboženstva a prečo Husa upálila. Počul som len nejaké všeobecné bľabotanie. Nálepkovanie, že bol kacír v očiach KC nič nevysvetľuje. Medzi zlodejmi je ten, ktorý nekradne a hovorí im aby tiež nekradli tiež určitým spôsobom kacírom.

Čím ohrozoval toto náboženstvo, že sa rozhodli ho upáliť? To že sa neskôr zneužilo meno Husa ako husitské hnutie boja za národné uvedomenie, tak to je už iná otázka a s kresťanstvom to nemá nič spoločné. Je to podobné ako sa zneužívalo meno Krista na križiacké výpravy.

Hus chcel, aby hlavou bol jedine Kristus - jeho Slovo, teda návrat ku Kristovmu učeniu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poznamka k autorovi

Ondi Vo,2015-06-28 15:49:28

Víte pane Viktore, ve jménu ideologií padaly a padaj hlavy i po milionech. A že nepadaly po milionech i ve Středověku je jen "díky" dvoum faktům, 1. nebylo tolik lidí, 2. ruční zabití někoho je namáhavé.

Proč byl Jan Hus upálený? Asi proto, že byl naivní a myslel si, že svou verzi pobožnosti obhájí, byl naivní, že věřil slibu mocipánů, že smí po soudu odejít svobodně. Mocipáni měli však strach o své majetky a svou živnost. Kdyby totiž bohověrci začali žít a jednat podle Husova návodu, tak by se mocipánům tenčily příjmy.
Martin Luther nebyl upálen jen proto, že měl jak mocné příznivce, tak dost skepse nato, aby věřil slibům katolických mocipánů.

No a další bod - "proč lidé věří pohádkám?" Věří jim, protože pohádky poskytují lákavé přísliby, které se věřícímu zdají na dosah jeho paže, postačí pouze dodržovat předepsané rituály. Spousta lidí věří například v život po smrti - já jim jejich víru brát nechci, ať si věří a ať pro tento příslib dělají to, co považují za nutné.

Lidé se nechali upalovat i mučit a popravovat kvůli své víře v pohádku o následujícím posmrtném blahu. Jejich věc, asi věřili v pohádku, že čím větší muka na Zemi, tím sladší existence posmrtí. V islámu to praktikují i dnes. Nedávno jsem čet, že si mladí ztěžují, že jejich vůdci dávají přednost sebevražedným atentátníkům z jejich rodiny a nebo těm, kteří za tuto "poctu" zaplatí víc. Asi je to islámské nebe lákavější, než nebe jiných náboženství.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poznamka k autorovi

Radka Sladká,2015-06-29 10:12:55

Vadí mi speciálně vaše pojetí boha. Z huby vám kape med a za sladkými slovy jed.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poznamka k autorovi

Radka Sladká,2015-06-28 06:52:27

No to je právě ten smutný obrázek dovedně vydrancované karjiny :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poznamka k autorovi

Petr Mikulášek,2015-06-29 08:44:22

www.sexus.cz - Chemický koktejl zvaný zamilovanost

Myslím, že hrát si na to, co pod tím kdo vidí, je trochu od věci... Biologická a cheická podstata je jasná. Liší se jenom vliv na konkrétní osobu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poznamka k autorovi

Radka Sladká,2015-06-29 11:41:17

Co je to za stránky ? :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poznamka k autorovi

Petr Mikulášek,2015-06-29 11:14:23

Když byla babička v 80 letech v nemocnici ve vážným stavu a umřela jí sestra, měli jsme ji v rámci konjunkce pravdy a lásky láskyplně zabít pravdou?

Svět není černobílý... Podle pohádkové knížky se dá žít jenom v pohádce. Ne v realitě.

Odpovědět


Re: Re: Poznamka k autorovi

Viktor Abc,2015-06-23 19:21:30

Kde ktoré učenie mimo Krista toto učí? Kto môže mať argumenty proti hore zmieneným veršom z Biblie? Čo je na týchto veršoch násilnícke, sebecké, nepriateľské? Nič! Sú plné lásky k človeku a mnohí sú schopní týmto učením opovrhovať a zhadzovať ho na úroveň náboženstiev, ktoré sú plné hromadenia majetku, násilia a ukrutností.

Odpovědět


Re: Re: Re: Poznamka k autorovi

Petr Mikulášek,2015-06-24 07:26:44

Víte, co je největší sranda? Že podle bible máte milovat i svoje nepřátele a že vaším mečem je slovo. A přece svůj meč vytáhnete na všechny, kdo byť jenom s jedním veršem z Bible nesouhlasí a věřím, že kdyby to po Internetu šlo, leckdy by asi i dlažební kostka letěla (a je klika, že nebáme IP protokol pro přenos hořícího dřeba, jinak by počet upálených rapidně rostl).

Neříká Bible v citovaným Matoušovi náhodou to, že když dostanete facku na jednu tvář v podobě kritiky Bible, nemáte se hned chopit slova coby zbraně, ale nastavit druhou tvář a k té kritice si vyslechnout i argumentaci, byť to může trochu bolet? A prostě přijmout fakt, že vaše víra zbytku světa může připadat jako bludy a že se jim někteří i smějí?

Odpovědět

Poděkování

Petr C,2015-06-23 13:40:08

Je skvělé se občas podívat na známé věci z jiného úhlu. Vaše články bych vřele doporučil každému, pro koho víra znamená víc, než jenom "chození do kostela" (a následování dalších vnějších projevů). Jsem věřící. Chválím a děkuju :).

Odpovědět

Pane Špačku

Viktor Abc,2015-06-23 11:52:33

Čo dáva zmysel vašej horlivej práce a prečo vôbec ten zmysel hľadáte? Poprieť existenciu Stvoriteľa - Boha? Prečo hľadáte zmysel vo svojej práci, keď pre ateistu existencia vesmíru a teda aj nás, ktorí sme jeho súčasťou nemá zmysel? Tak načo to potom píšete?

Je potrebné ozrejmiť mnohým, čo je to kresťanstvo v jeho pravom zmysle slova, aby ľudia neboli zavádzaní.

Vážený pán Špaček. Vychádzate z chybného predpokladu, no a potom aj všetko ostatné je chybné a zavádzajúce. Kresťanstvo sa šíri po svete už 2000 rokov a mnohí z vás hoc aj vzdelaní a inteligentní ľudia ani netušia čo to vlastne je. Ako je to možné, keď v terajšej dobe existuje obrovský zdroj informácii, kde sa to dá zistiť? Samozrejme sa šíria po svete súčasne s ním aj falošné podoby kresťanstva a to najmä vo forme náboženstva, falošných evanjelii a pod.

To všetko bolo predpovedané samotným Ježišom a je to napísané v Biblii. Prečo to mnohí pájaju a posudzujú kresťanstvo skrz ich falošné podoby? Je to úmysel pošpiniť meno Ježiša Krista, ktorý učil milovať svojho Boha nado všetko, milovať svojho blížneho ako samého seba a dokonca milovať aj nepriateľa. Milovať Boha nado všetko je zachovávať jeho Slovo. Ak Boh povedal nezabiješ, tak mnohí zabíjajú, keď povedal neukradneš, tak mnohí kradnú, keď povedal nezcudzoložíš, tak mnohí cudzoložia atd. Nemáte ani poňatia čo je to kresťanstvo vo svojom pravom slova zmysle, ani čo je to skutočná cirkev Ježiša Krista. Možno je to aj váš úmysel neregistrovať fakt, že Kristus nezaložil žiadne náboženstvo a ignorovať fakt , že ho pranieruje: Mar7 6A on odpovedal a riekol im: Dobre o vás prorokoval Izaiáš, o pokrytcoch, ako je napísané: Tento ľud ma ctí rtami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. 7Lež nadarmo ma uctievajú učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. 8Lebo opustiac prikázanie Božie držíte podanie ľudí Mar7 13a tak zbavujete slovo Božie moci svojím podaním, ktoré ste podali, a robíte mnohé tomu podobné veci.

Potom je jasné, že ľudské učenia a z toho tradície sú nariadenia ľudí bažiacich po moci a bohatstve.

Náboženstvo sa tvári, že vie akým ľudský spôsobom sa dá prísť k bohu a vždy je to spôsob ako človeka odviesť od Boha - jeho Slova. Človek potom uverí a to nie Božiemu Slovu ale nejakej inštitúcii, ktorá postavila svoje slovo nad Božie Slovo a vydáva ho za Božie neomylné a nemenné Slovo. A takto sa manipuluje s človekom! Je to teda zmes tradíci a prispôsobené učenie, aby vyhovovalo nejakej skupine ľudí a zvyčajne sú za tým zištné a mocenské ciele. Náboženstvo je tým živené a potrebuje, aby v srdci človeka bola neistota ohľadom spásy človeka, aby mohol existovať celý systém zásluh, sviatostí, márnych tradícii, náboženských úkon, aby človek bol od narodenia až po smrť celkom závislý na autorite nejakého náboženstva, ktoré týmto podmienilo spásu. No kresťan má byť slobodný v Kristu a jedinou autoritou má byť Slovo Božie a nie nariadenia ľudí.

Ježiš nezaložil žiadne náboženstvo, ale práve naopak. Pranieroval ich a poukazoval na pokrytectvo ich predstaviteľov. Poukazoval na to, že tie nariadenia a podania ľudí vo forme náboženstva zbavujú Slovo Božie jeho moci. Cirkev Ježiša Krista tvoria všetci tí v ktorých srdciach vládne Kristus – jeho Slovo, lebo Duch Boží sa identifikuje Slovom Pravdy. A takto sa buduje cirkev Ježiša Krista Mat 18:20 Lebo kde sú dvaja alebo traja shromaždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede.

Stále sa tu opakuje scenár a podsúva sa kresťanstvo v spojení z náboženstvom čo je nezmysel. Môže mi autor oznámiť, čo má Kristus spoločné s vznikom náboženstiev. Predsa je jasné, že: Mat 7:16 Po ich ovocí ich poznáte. Či azda z tŕnia oberajú hrozná alebo z bodľače fíky...

Evanjelium Ježiša Krista zvestuje spasenie jedine z milosti skrze vieru a to raz a navždy. Skutočný veriaci je si istý spasením v Kristu Ježišovi a v tejto radosti svojím životom oslavuje Boha. Teda nie zo seba, ako že by si zaslúžil spasenie vlastnými skutkami Ef2 8Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, 9nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Rim 11:6 Ale ak milosťou, vtedy už nie zo skutkov, pretože milosť by už nebola milosťou. A jestli zo skutkov, nie je to už milosť...

Náboženstvo učí, čo všetko má človek urobiť – aké skutky, aby bol spasený. Ako vidíme je to všetko falošné a nemá to nič spoločné s Kristovým učením! Náboženstvo je teda zmes tradícii, rôzných ustanovení a nariadení od narodenia až po smrť. Je to zubadlo pre ľudí. Keď to človek splní, tak možno bude spasený, čo je v protiklade s evanjeliom Ježiša Krista – tou radostnou správou pre človeka o istote spasenia v Kristu. Jedine tak môže byť táto správa radostná! No náboženstvo to popiera a tie všetky nariadenia, ktorými podmieňuje spásu človeka slúžia na to, aby to náboženstvo vo svojej podobe mohlo existovať a mať vplyv na široké masy ľudí, viesť vojny a to aj napriek tomu, že Boh povedal nezabiješ, že povedal miluj aj svojho nepriateľa, zosadzovať kráľov, zasahovať do politiky, ekonomiky a budovať svojú moc. No kráľovstvo Božie je duchovným kráľovstvom: Luk 17:21 ani nepovedia: Hľa, tu! alebo: Tam hen! Lebo hľa, kráľovstvo Božie je medzi vami! Rim 14:17 Lebo kráľovstvo Božie nie je pokrm a nápoj, ale spravedlivosť, pokoj a radosť v Svätom Duchu.

Slovo Božie nám oznamuje o hotovom spasení a to jedine z milosti, skrze vieru bez zásluh a zdarma. Je to dar!

Evanjelium Ježiša Krista je to tá dobrá a radostná zvesť – správa, ktorá nám oznamuje o spasení v Kristu (pozor – nie že možno budeme spasení, ale oznamuje o istote spasenia v Kristu). Oznamuje o diele milosti, ktoré je dokončeným a dokonalým dielom Boha. Oznamuje, čo všetko Boh už urobil pre našu spásu a dokončil to dielo! Prijímame to spasenie vierou a to je všetko!Takto vykúpený v Kristu svojím životom oslavuje Boha. Z tohto pohľadu tu nieje žiadne miesto pre vznik náboženstva ani inštitúcii, ktoré sú živené hriechmi ľudí.

Odpovědět


Ste pána Špačka neporozumel

Tomas Habala,2015-06-23 12:21:50

Myslím, že ste pána Špačka neporozumel. Jemu nevadia len inštitúcie a kodifikované náboženstvo, on ide podstatne hlbšie. Pre pána Špačka nie je argumentom, že niečo povedal Ježiš. Keby sa pred pánom Špačkom zjavil Ježiš, pán Špaček sa s ním pustí do polemiky o tom, čo Ježiš učí. Pán Špaček patrí do tej skupiny, ktorá spochybňuje samotný koreň a keby mal tú možnosť, tak by to Ježišovi vysvetlil.

Odpovědět


Re: Ste pána Špačka neporozumel

Jaroslav Pokorný,2015-06-24 13:01:16

Kdyby se panu Špačkovi (nebo komukoliv jinému) zjevil (v celé své nebeské slávě) Ježíš, pak ani pan Špaček, ani kdokoliv jiný by s ním nedebatoval a rázem by přestal věřit - pánům farářům, šamanům, reikistům, holotropním dýchačům ....... , protože už by VĚDĚL! Od té chvíle by víra byla nadbytečná, na první místo by se dostalo poznání a vědění.

Odpovědět


Re: Re: Ste pána Špačka neporozumel

Petr Mikulášek,2015-06-24 13:11:27

ne. Kdokoliv rozumný by si prvně ověřil, že je to opravdu JK. A by si s ním sedl do zasedačky, vytáhl bibli, zapnul záznam a celou knížku s ním prošel, jak je to doopravdy. Protože překrusování a dvojznačností je tam víc než dost... Pak by mohl začít věřit, že viděl JK a ten mu řekl pravdu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Ste pána Špačka neporozumel

Ondi Vo,2015-06-24 18:09:36

Ahaááá a jak bych si ověřil, že můj protějšek je onen 2015 let starý Ježíš? Prostému tvrzení "já jsem Ježíš" bych asi zůstal nevěřící.

Navrhuji několi testů :
1. chůzi po vodě
2. nasycení davů jednou jedlou rybou
3. vyléčení malomocného, pokud možno už s odpadlými končetinami, které náhle narostou
4. oživení mírně zapáchající mrtvoly v márnici. V nouzi může být i oživení přejetého zajíce na silnici.

Test pochopitelně dvakrát zaslepený a desetkrát zopakovaný. Minimálně sedmkrát se musí podařit, pak je Ježíš Ježíšem. A nebo je to Ježíš, ale pozbyl chudák kouzelnické moci.

Všimněte si, že nepožaduji dělení vod a procházky suchou nohou po dně napříč středozemním mořem, nebo zastavení rotace Země, pootočení o několik stupňů zpět a opětovné roz-rotování. Nepožaduji ani přeměnu vody na víno, nebo na naftu a ani nošení dárků pod vánoční stromečky.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Ste pána Špačka neporozumel

Jaroslav Pokorný,2015-06-25 12:29:05

Když Velerada pozvala Ježíše, aby před ní, vzdělaným a skeptickým auditoriem prokázal, že je vskutku Boží Syn - což bylo v přímém rozporu se SZ, neboť JHVH byl Jediný a neměl žádného Syna. I když - v Genesis a Jobovi jsou Boží synové zmiňováni, v Genesis obcovali s dcerami lidskými, v Jobovi je jmenovitě uveden Satan - takže kdo se v tom má vyznat?? Ale Ježíš odmítl. Podobně nepřesvědčil spoluobčany v Nazaretě, kteří jej znali jako tesařova syna. Přesvědčil jen cizí, nevzdělané venkovany.

Na druhé straně - na Prima ZOOM byl pořad o Ježíšově rodině, rozebírali tam některé mýty, že základ Ježíšových učedníků tvořili jeho sourozenci, Josef měl mít s Marií ještě několik dětí a z prvního manželství 3 syny.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Ste pána Špačka neporozumel

Petr Mikulášek,2015-06-29 11:17:10

Nasycení davu jednou rybou bych asi nepočítal, u nás v kantýně to s jejich homeopatickým jídlem dělají běženě... prostě tomu "filé" ukážou obrázek ryby při smažení.

Odpovědět


Re: Pane Špačku

Petr Mikulášek,2015-06-23 12:22:35

Dovolím si reagovat, i když nejsem p. Špaček. Hodně věcí totiž vidím hodně podobně.

Vy vycházíte zase z mylnýho předpokladu, že pravidla vašeho boha jsou závazný pro všechny. Nejsou. Jsou závazný jenom pro ty, kdo se rozhodnou jimi řídit.

"Je potrebné ozrejmiť mnohým, čo je to kresťanstvo v jeho pravom zmysle slova, aby ľudia neboli zavádzaní."

Ano. Použiju pro to analogii z mýho oboru, SW inženýrství. U nás existuje jedno nebezpešní, MiTM. Mam In The Middle, chcete-li. Je to útok na data, který spočívá v tom, že útočník data přesměruje přes sebe. A vesele si tu něco přečte, támhle něco podstřčí, onde něco upraví... Je nutno na rovinu říct, že na tomto principu funguje i křesťanství. "Skrze JK věříme v boha" znamená "Svoje spojení s Bohem navazujte prostřednictvím JK". A protože JK už nežije a nástupníkem je církev, je krásně vidět, co takový MiTM mezi bohem a lidskou myslí může dokázat. Je to krásný námět hned na několik disertaček z mnoha oborů - "ekonomický model fungování organizace založené na obchodu s iracionálním strachem z pekla", "psychologie MiTM útoku na lidskou psychiku" a podobně.

Ale když už vás tady mám, jako křesťana, jistě by jste dokázal vysvětlit etymologii slova "bohabojný", když bůh je dobrý a spravedlivý. Správný věřící se ho přece bát nemusí...

Odpovědět


Re: Re: Pane Špačku

Viktor Abc,2015-06-23 13:12:26

Musím vás poopraviť. Ježiš Kristu žije a teda ho nikto nemôže zastupovať! Je to z kresťanského pohľadu nezmysel. Je to výmysel náboženstva ako keby všemocného a všadeprítomného Boha bolo potrebné zastupovať nejakou ľudskou inštitúciou, alebo hriešnym človekom. Boh je prítomný na Zemi a aktívne pôsobí svojím Slovom - Duchom! Predsa je Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý ako jeden Boh. Duch Svätý je Boh a je tu na zemi a uvádza do Pravdy svojho Slova. Ak je Boh svojím Svätým Duchom prítomný na Zemi a aktívne pôsobí a uvádza do Pravdy svojho Slova kedy chce a koho chce, tak nič iné sa nedá povedať len to, že načo zastupovať všadeprítomného Boha a to ešte hriešnym človekom? Predsa logicky, ako sa dá zastúpiť na Zemi všadeprítomný Boh, ak samotný atribút - všade prítomnosť – to vylučuje.

A k tomu bohabojný

To sa predsa nevylučuje! Áno, Boh je nie len dobrý, ale aj spravodlivý, ktorý potrestá hriech. No je aj milostivý, ktorý sa zmilováva, nad kým sa zmilováva. No a milosť vyučuje a formuje! Milosť je v podstate neobmedzené pôsobenie lásky.

Tak podobne sa správajú aj zodpovední a milujúci rodičia k výchove svojich detí.
Deti čím viac milujú svojich rodičov, tým viac ich počúvajú a nemusia mať strach z trestu rodičov. No keď sú neposlušné, tak ich čaká spravodlivý trest, ktorého sa ale obávajú. No neprestávajú byť deťmi svojich rodičov, ktorých predsa milujú a rodičia milujú svoje deti. Odpustenie, alebo trest rodičov vychádza z lásky rodičov k svojím deťom a je pre dobro ich dieťaťa. To je spôsob akým rodičia správne pristupujú k výchove detí, na ktorých vplývajú rôzne negatívne okolnosti a rodičia sú si toho vedomí.

Takto podobne aj Boh pristupuje k formovaní svojich detí. Teda ich napomína, vystríha, ale aj švihá. Formuje nás svojím spôsobom! Je to súčasť udržiavania až do konca, zo všetkým cez čo nás Pán prevádza. Tu je vidieť opateru nášho Otca na nebesiach o svoje deti, aby nezahynulo ani jedno z nich, ale aby sme rástli vo viere.

1Ján4 17V tom je dokonaná láska s nami, aby sme mali smelú dôveru v deň súdu, lebo jako je on, tak sme aj my na tomto svete. 18Bázne nieto v láske, ale dokonalá láska vyháňa bázeň, pretože bázeň má trápenie, a ten, kto sa bojí, nie je dokonaný v láske. 19My milujeme jeho, preto že on prvý miloval nás.20Keby niekto povedal: Milujem Boha, a svojho brata by nenávidel, je lhár; lebo ten, kto nemiluje svojho brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel?! 21A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval i svojho brata.

Odpovědět


Zastupovanie

Tomas Habala,2015-06-23 13:31:39

V suvislosti so zastupovanim vsadepritomneho Boha by som chcel upozornit, ze neargumentujete tym, co vam teraz hovori Boh, ale argumentujete tym, co kedysi napisal celkom ludsky smrtelny a nevsadepritomny evanjelista Lukas, evanjelista Jan a apostol Pavol a ktore do Svateho pisma zaradili celkom ludski smrtelni a nevsadepritomni ucastnici niekolkych koncilov.

Odpovědět


Re: Zastupovanie

Viktor Abc,2015-06-23 19:41:31

Keď Kristus hovorí o svojom odchode, tak sa zmieňuje jedine o Duchu Pravdy, ktorého pošle k nám, ktorý uvádza do Pravdy svojho Slova. Žiadny hriešny človek všadeprítomného Boha nemôže zastupovať, nakoľko samotný Boží atribút - všemocný a všadeprítomný to vylučuje.

Odpovědět


Re: Re: Zastupovanie

Tomas Habala,2015-06-23 22:33:19

Ako si potom vysvetľujete Ježišove slová: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších mne ste urobili?

Alebo Ježišove slová apoštolom: Kto vás prijíma, mňa prijíma a kto vami pohŕda, mnou pohŕda?

A nakoniec Ježišove slová Petrovi: Pas moje ovce! Čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané aj v nebi a čokoľvek rozviažeš na zemi bude rozviazané aj v nebi?

Alebo veríš viac svojim kváziteologickým úvahám?

Odpovědět


Duch Pravdy +

Josef Hrncirik,2015-06-24 06:53:56

Odpovědět


Duch Pravdy§Lásky vstoupil do Letičtě.

Josef Hrncirik,2015-06-24 06:57:43

Odpovědět


Re: Re: Re: Pane Špačku

Petr Mikulášek,2015-06-23 14:59:05

To vysvětlení nedává smysl.

Dcera když zlobí, tak náskeduje trest. Ale stejně se nás nebojí, ví, že trest dostala právem a zlobení bylo její rozhodnutí. Rozhodně bych podle té logiky neřekl, že je "otcobojná" nebo "matkobjná".

A víte co? Máme doma velkýho mainskýho mývalího kocoura. Občas ho mládě provokuje (už od jejích dvou let, byl o něco větší než ona), dokud nedostane facku s vytaženýma drápama. I tak za pět minut jde a kocoura pohladí, nekrčí se hystericky na druhým konci místnosti a neječí, sotva ho uvidí... Takže proto, že ji kocour po právu potrestá, není důvod říkat, že je "kočkobojná"...

Takže znovu, definujte prosím význam slova "bohabojný". Logicky, polopaticky, po lidsku a bez využití indexované databáze údajných výroků údajných náboženských autorit. Při vší úctě, Ctrl+Cizí - Ctrl+Vlastní umí každý, ale ne každý chápe smysl těch kopírovaných výroků.

Zatím mám tyto hypotézy:
1. Zatrašování ze strany církve, že se věřící lidi boha musí bát - to by bylo v rozporu s jejich tvrzením, že o bohu říkají pravdu a s jejich tvrzením o jeho lásce a dobrotě.
2. Bůh je vyšinutý psychopat a i jeho oddaní otroci, co poslouchají na slovo a nehřeší, se před ním musí mít na pozoru - to by bylo v rozporu s tvrzením o jeho lásce, spravedlnosti a dobrotě.
3. Generalizace ze strany církve, předokládající, že věřící plebs vždycky nějak vesele hřeší a způsob, jak je jménem boha vyděsit a něco z toho vytřískat, se vždycky najde.

Odpovědět


Prečo sa báť Boha

Tomas Habala,2015-06-23 15:41:04

Čítali ste Stopárovho sprievodcu Galaxiou? Jeden človek je tam odsúdený na strašný trest - musí pozrieť do ďalekohľadu, kde človek uvidí svoju mizernosť v porovnaní s Vesmírom. Nikto to poznanie nevydrží, každý sa psychicky zrúti.

Vesmír je neživá vec. Človek sa s ním porovnáva len vo fyzikálnych parametroch ako je rozmer alebo čas existencie.

Čo keby sme sa však mali pozrieť do ďalekohľadu, ktorý by ukázal mizernosť človeka v porovnaní s dokonalou bytosťou? Že by sme sa neporovnávali vo fyzikálnych parametroch, ale v charakterových? Čo keby sme zistili, že dokonalosť tej bytosti je požadovaný štandard? Že každý, kto nie je tak dokonalý ako On, je vinný v takom rozsahu, v akom sa odlišuje od tej dokonalej bytosti?

Čo keby sme zistili, že do tohoto ďalekohľadu sa raz musí pozrieť každý? Čo keby sme zistili, že po pohľade na tú bytosť sa do nej bláznivo zamilujeme a už nebudeme vedieť bez nej žiť? Čo keby sme zistili, že s tou bytosťou nemôžeme žiť, lebo s ňou nevieme žiť?

Čo keby sme zistili, že na to aby sme vedeli s tou bytosťou žiť sme dostali vo svojom živote všetko, čo sme potrebovali a nemáme žiadne ospravedlnenie?

Čo keby sme zistili, že nás tá bytosť bláznivo miluje a my sme svoj život premrhali? Že sme premrhali šancu byť s ňou?

Nebojíte sa toho?

Odpovědět


Re: Prečo sa báť Boha

Petr Mikulášek,2015-06-24 07:40:52

Nebojím. Žiju tak, abych neubližoval ostatním, chovám se slušně a dělám to, pro co jsem byl naprogramovaný, ať už evolucí, nebo vyšší inteligencí. I kdybych měl jít k poslednímu soudu, dokážu si vše obhájit. Bez ohledu ne existenci/neexistenci boha. A vím, že nejsem dokonalý jako katolík, který si dá 3x denně otčenáš, 1-2x týdně kostel a zná nový zákon z paměti.

A kdo říká, že vesmír je neživý? Vidíme jenom zanedbatelný element v zanedbatelným časovým okně. Neznáme kontext, ve kterým existuje... Může být klidně součástí těla nějaké živé bytosti, nebo vesmír sám může být život. Z našeho pohledu je to jako pod mikrokopem sledovat organelu živé buňky a nevědět, co to je.

A co kdyby jsme zjistili, že si nás ta bytost stvořila jenom z dlouhé chvíle na věčnosti a že se baví tím, jak "trpíme" a odříkáme si podle jejích pravidel? A jenom se vám po smrti vysměje a pošle vás do věčné nicoty? Není škoda svůj život zahodit kvůli iluzi? Nebojíte se toho?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Pane Špačku

Viktor Abc,2015-06-23 20:14:49

Bohabojný je v zmysle poslušný Bohu, ktorý sa bojí Boha činiť hriech. Počúvať Boha môžeme s lásky k Bohu aj z bázne. No láska k Bohu je vyzdvihnutá nado všetko. Dal som vám verše, ktoré to jasne vysvetľujú. Tam kde je láska k Bohu, tak bázeň mizne. Láska vyháňa bázeň 1Ján4 18Bázne nieto v láske, ale dokonalá láska vyháňa bázeň, pretože bázeň má trápenie, a ten, kto sa bojí, nie je dokonaný v láske.

Evanjelium Ježiša Krista nie je o strašení peklom, ale naopak o radostnej správe.

Už som to niekde tu písal: Pretože milosť je neobmedzené pôsobenie lásky. Hriech nemôže obmedziť nekonečnú lásku Božiu, no je čosi, čo je tak isto nekonečné a čo úplne zadržiavalo milosť. Touto obmedzujúcou silou bola nekonečná spravodlivosť Božia, ktorá vyžaduje potrestanie hriechu podľa Jeho svätého zákona. V dôsledku toho Boh nemohol pre hriešnika urobiť všetko, čo jeho láska požadovala. Aby láska mohla pôsobiť voľne a bez obmedzenia, bolo potrebné vykonať niečo, čo by uspokojilo všetky nároky Božej spravodlivosti.

Ak teda, by mal hriešnik uspokojiť Božiu spravodlivosť, musel by stratiť svoj život, pretože podľa Zákona hriešnik musí zomrieť. “Odplata za hriech je smrť ". Avšak ak by mal hriešnik zomrieť, nezostávalo by príležitosti pre lásku, pôsobiacu v jeho záujme. Je jasné, že ak mala byť Božia spravodlivosť uspokojená a láska mohla slobodne pôsobiť, tak Boh sám vykonať to, čo bolo potrebné. To je presne to, čo sa udialo na kríži. Božia láska našla cestu, ako uspokojiť Jeho spravodlivosť a uviesť lásku do slobodnej činnostij. ,,V tom je láska, nie že by sme my boli milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmierenie za naše hriechy" (I. Ján. 4 : 10).

Ako hriešnici sme všetci do jedného podľa absolútnej spravodlivosti Božej hodní odsúdenia. Niet rozdielu – všetci sme zhrešili a žiadnym skutkom sa nevykúpime spod odsúdenia za hriech. Z Písma je jasné cit. „Zid9/22 A podľa zákona sa skoro všetko očisťuje krvou a bez vyliatia krvi niet odpustenia“

Sú dve alternatívy. Teda buď by sme zaplatili za svoj hriech smrťou a to bez ohľadu na to čo dobré sme predtým robili a či sme milovali svojich blížnych a pod., pretože nič nepokryje náš hriech pred Bohom – žiadny skutok, jedine smrť. Alebo sa musel za nás obetovať Ježiš a týmto môžeme žiť skrze vieru v milosti s Kristom a byť v očiach Božích spravodliví. No samozrejme nie je to naša spravodlivosť, ale spravodlivosť Kristova.

Keď bolo dokončené dielo milosti, ktoré Boh vykonal na kríži, tak už veriaci v Krista nie je pod zákonom, ale pod milosťou a teda nie sme pod zákonom skutkov, ale pod zákonom viery. Rim 3:27 Kde je potom chvála človeka? Je vylúčená. Jakým zákonom? Zákonom skutkov? Nie!Ale zákonom viery. A ďalej - 31Či tedy maríme zákon vierou? Nijakým činom! Ale zákon staviame v platnosť.

V skratke - Boh je absolútne spravodlivý a za hriech je podľa zákona smrť. Ak by Boh nekonal spravodlivý súd, tak by bol nespravodlivým Bohom. Preto pre zmierenie za hriechy celého sveta, aby teda svet mohol ďalej existovať, tak musel zaplatiť niekto, kto si to nezaslúžil – Syn Boží, lebo bol bez hriechu a jeho smrť má absolútnu výkupnú cenu. Jedine tak má obeť takúto výkupnú cenu aby uspokojila nároky Božej spravodlivosti. Ak by sa obetoval hriešnik, tak nič výkupné na tom nie je, lebo si to zaslúžil, pretože každý je hriešny a podľa zákona tak či tak je hoden smrti.

Na kríži sa udiala zámena. Kristus za svoj spravodlivý život vzal smrť na kríži. Hriešnik si zaslúži za svoje hriechy (za svoje skutky) smrť, ale ak sa stane účastným tejto zámeny obdrží nezaslúžene, z milosti život. Stať sa účastným tejto zámeny znamená uveriť tomu, čo Kristus na kríži vykonal a vydobyl, uveriť tomu, že nás svojou preliatou krvou, smrťou a vzkriesením vykúpil. Posolstvo o tom, kto je Ježiš Kristus a čo sa na kríži udialo, sa nazýva evanjelium. Boh vyhlasuje každého, kto verí evanjeliu ukrižovaného a vzkrieseného Krista za spravodlivého. Boh počíta spravodlivosť z viery. Keďže je z viery, je nezaslúžená, nikto sa nebude môcť pochváliť, budeme môcť chváliť len Krista.

Odpovědět


Re: Re: Pane Špačku

Viktor Abc,2015-06-23 15:02:24

Mikulášek napísal: Vy vycházíte zase z mylnýho předpokladu, že pravidla vašeho boha jsou závazný pro všechny. Nejsou. Jsou závazný jenom pro ty, kdo se rozhodnou jimi řídit.
----------------------------------------------
Kresťan je pod zákonom viery a nie po zákonom skutkov. Kresťan nie je ospravedlnený zo skutkov zákona – plnením nejakých pravidiel a pod, ale z milosti a to jedine skrze vieru. Toto je viac než ušľachtilý a morálny život žitý podľa nejakých ľudských morálnych predstáv, ktoré sa často menia. Ak chodenie podľa zákona je na vysokej rovine ľudskej. To, ktoré je podľa milosti na rovine Božej.

Len taký príklad: Ak zákon hovorí - nezcudzoložíš a pozerá na skutok, tak milosť vyučuje srdce“

Mat 5:28 Ale ja vám hovorím, že každý, kto by pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, už aj zcudzoložil s ňou vo svojom srdci.

Ježiš to stavia na oveľa vyššiu rovinu! Teda ide u úmysel a rozhodnutie sa vyspať s cudzou ženou, čo už je hriešne samo o sebe hoci ku skutku z nejakých príčin ani nemuselo dôjsť. Teda Kristus tu hovorí o rovine Božej, ktorá je oveľa vyššia ako nejaké dodržiavanie morálnych predstáv, kde sa pozerá len na skutok.

Ak zákon pozerá na skutok, milosť vyučuje srdce, aby sme boli čistí aj v úmysloch aj v skutkoch a tak sa celí pripodobňovali na obraz Syna Božieho – zdokonaľovali v Kristu no v istote spasenia. Teda napĺňame zákon viery, keďže sme pod milosťou a nie pod zákonom skutkov. Potom je to viac ako ľudské morálne predstavy. Je to na rovine Božej. Chodenie podľa Zákona je na vysokej rovine ľudskej. To, ktoré je podľa milosti na rovine Božej.

Odpovědět


Re: Re: Re: Pane Špačku

Petr Mikulášek,2015-06-24 08:00:55

Hm, hm, zajímavá myšlenka. Ještě že neplatí křesťanský zákony ve světským trestním zákoníku, protože kdybych měl pokaždý, co si o sousedce pomyslím, že bych tu babu zabil, měl jít na deset let do basy...

Lidská sexualita funguje úplně jinak, než si katolíci vysnili. Kdysi zakázali sex v neděli, v době půstu a ve svátky. Po pár letech to zrušili, protože se v Evropě začala snižovat populace. A to nepředpokládám, že se 40 dní před velikonocemi nikdo neoddával sexu...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Pane Špačku

Jaroslav Pokorný,2015-06-25 12:31:54

Kdysi dávno mě pravoslavný pop vysvětloval, že má-li ráno mši, nesmí s manželkou od půlnoci souložit.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Pane Špačku

Petr Mikulášek,2015-06-25 13:21:22

Kdysi dávno jsem chodil s katoličkou. Během jednoho církevního svátku tvrdila, že večer jde ke zpovědi a musí být celý den "slušná". Večer po návratu z kostela to nevydržela aa byla "slušná" 3x :D

Odpovědět


Re: Pane Špačku

Ondi Vo,2015-06-23 12:54:59

Nejsem pan Špaček, přesto bych si dovolil pár faktických poznámek k vašemu tvrzení, že se křesťanství šíří světem už 2000 roků.

1. před 2000. lety bylo údajnému Ježíšovi oficiálně kolem 15 let a po křesťanské ideologii nebylo ani slechu, ani dechu.
2. Po Evropě, který není zdaleka celým světem se křesťanství začalo šířit tak v době před jedním a půl tisíciletím.
3. Směrem na východ se začalo šířit první křížovou výpravou tak před devíti stoletími. Jak to dopadlo každý ví.
4. Španělsko zažilo krátké šíření, následný ústup křesťanství a opětovné šíření před osmi stoletími, poslední Maurská sídla byla zlikvidována až před pěti stoletími.

to máme pouze Evropu a kousek Orientu, tedy ještě ne Svět.

5. Přes Atlantik se křesťanství, po několika ubohých pokusech, začalo šířit až před pěti stoletími.

K tomu se musí podotknout, že to šíření křesťanské lásky bylo realizováno vždy mečem, tedy vojenským násilím, ne dobrovolným přijímáním. I na evropském kontinentu bylo to vaše křesťanství šířeno těmi nejkrutějšími způsoby, všetně zabíjení mužů a dětí, znásilňování žen a vypalování vesnic.

Křesťanská ideologie byla, je a asi i nadále bude násilnickou ideologií, vedená mafiózní strukturou homofilních mocipánů.

Odpovědět


Re: Re: Pane Špačku

Tomas Habala,2015-06-23 13:56:19

K bodu 3: Prvou krajinou mimo Rimskeho imeria, kde sa rozsirilo krestanstvo, bolo Armensko v 4. storoci.

Neviem ako mozete tvrdit, ze krestanstvo sa vzdy sirilo mecom atd. ked zrovna u nas ho zvestovali franski misionari a implementovali sv. Cyril a Metod.

Krestanstvo sa v Rimskej risi sirilo napriek tomu, ze bolo nasilim prenslaedovane a po rozpade rimskeho imperia sa prenieslo na barbarske germanske a franske kmene misiami.

Odpovědět


Re: Re: Pane Špačku

Viktor Abc,2015-06-23 14:14:11

Tým, že šírim lásku k blížnemu a k nepriateľovi mečom, zabíjaním, prenasledovaním, upaľovaním, tak týmto predsa popieram to čo šírim. Je tak? Je! Potom nemôžem to nazvať kresťanstvom, ale nejaký zdegenerovaný hybrid, ktorý sa skrýva pod nálepkou kresťanské! No vám zrejme nevadí tento logický fakt ignorovať a hudiete si tú svoju klasickú ateistickú pesničku, že kresťanská ideológia je násilnícka. No ak teda hovoríme o ideológii, tak mi tu dajte jediné slovo, kde Ježiš vyzýva ísť mečom, násilím a pod. To, že to nenájdete len dokazuje, že tu nehovoríme o učeniu, ale o tých ktorí sa nálepkujú, že sú kresťania, no Kristove učenie nenasledujú a svojimi skutkami potupujú Krista. Teda tu ide o falošných kresťanov. Týmto dokazujú, že v Božích očiach kresťanmi nie sú, hoci sami sa k ním hlásia. Je to logické konštatovanie a mali by ste sa tej logiky aj držať a nezavádzať.

Ak Kristus učí neisť mečom, lebo pre kresťana je mečom jedine Slovo Božie a bojuje jedine duchovnými zbraňami, tak kto sú tí, ktorí išli mečom hoci a to aj mene Boha, cirkvi? Boli to nasledovníci Kristovho učenia? Prečo to potom nálepkujete - že vraj kresťanská ideológia je násilníckou idelógiou? To, že neviete logicky rozlíšiť nasledovateľov učenia s ich popieračmi ešte neznamená, že máte právo povedať na učenie, ktoré učí o láske k blížnemu a k nepriateľovi za násilnícke.

Ako sa dá šíriť láska k blížnemu a dokonca aj k nepriateľovi križiackymi výpravami? Môžete mi to vysvetliť?

Práve toto falošné kresťanstvo sa šírilo mečom, politickou mocou a formou náboženstva. Takýmto spôsobom boli zabíjaní a utláčaní skutoční kresťania. Nech mi niekto ukáže, kde Ježiš učil, alebo nejak pripustil za nejakých okolností meč, oko za oko a pod.

Ak si niekto myslí, že kresťanstvo prežilo preto, že kresťania za neho bojovali mečom, tak nevie, čo je to kresťanstvo a čo je jeho falošná podoba.

Kresťan sa spolieha na Boha, preto nepotrebuje meč, ale jeho mečom je Slovo Božie. Má duchovné zbrane a nepoužíva zbrane tohoto sveta.

Tu je celá výzbroj kresťana:

Ef 6:14 Tedy stojte majúc svoje bedrá opásané pravdou a súc oblečení v pancier spravedlivosti
15 a majúc nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja.
16 A pri tom pri všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého.
17 A vezmite aj prilbu spasenia i meč Ducha, ktorým je slovo Božie

2Kor 10:4 lebo zbrane nášho vojovania nie sú telesné, ale mocné Bohu na borenie pevností 5ktorí boríme úmysly a každú vysokosť, ktorá sa povyšuje proti známosti Božej, a zajímame v plen každú myseľ do poslušnosti Krista

Kristus nešiel predsa mečom a aj napriek tomu evanjelium sa rozšírilo apoštolmi po Rímskej ríši a následne po celom svete. Ak niekto mi bude tvrdiť, že sa mečom šírilo rýchlejšie, tak to už nebolo kresťanstvo, ale nejaký zdegenerovaný hybrid. Ak sa rozšírilo pravé kresťanstvo bez meča a to po celej Rímskej ríši, tak sa šírilo pravé evanjelium bez meča aj po celom svete no mnohí ho nepoznajú. Ako sa môže šíriť láska k Bohu, láska k bližnému a dokonca aj k nepriateľovi mečom a zabíjaním?

Ak si niekto myslí, že kresťanstvo prežilo preto, že kresťania za neho bojovali mečom, tak nevie, čo je to kresťanstvo a čo je jeho falošná podoba. Ak niekto posudzuje kresťanstvo, tak ho má posudzovať z pohľadu učenia Ježiša Krista a nikdy nie ináč.

Odpovědět


Re: Re: Re: Pane Špačku

Ondi Vo,2015-06-23 14:52:45

Vy s prominutím vycházíte z jakéhosi idealiálního křesťanství, jenže praxe a realita byla a je něco odlišného.

Kristus křesťanství ani šířit nemoh, protože křesťanství v jeho době ještě neexistovalo.

Středověcí věrozvěstové - nabídli domorodcům boha s jinými vlastnostmi, než měli jech domorodí bohové a tak se možná někteří domorodci nechali přesvědčit a klaněli se i židovsko-křesťanskému bohu stejně jako svým bohům. Asi největší lákadlo nového boha byl slib věčného života po smrti a strach z věčného zatracení v pekle sehrál u pověrčivých a nevzdělaných lidí také svou roli. Dovedu si představit jak naivní domorodci jektali zuby po nadšeném líčení věrozvěsta, jaké utrpení, smažení a píchání vidlemi čeká odbojné lidi v pekle.

Obrat nastal, až mocipáni (kněží a knížata) poznali sílu nové ideologie, který nařizuje POKORU a tudíž z lidí nadělá poslušné poddané. Ohniska odporu proti této geniální ideologii byla postupně násilím likvidována. Přesto byly mnohé původní rituály zachovávány tak svéhlavě, že je křesšťanští ideologové museli začlenit do své ideologie. Tak například vánoce, nejsou ničím jiným, než naroubovanou oslavou Slunovratu, přesto že se měl Ježíšek narodit v jesličkách podle analýzy legendy někdy na jaře.

Zkrátka, celá ta slavná křesťanská ideologie je založená na sbírce prastarých pověstí a "přepracovaných" událostí, jejichž faktická hodnota se blíží čislu nula.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Pane Špačku

Viktor Abc,2015-06-23 15:36:43

Takže sa zhodneme, že hovoríme o praxi a realite a to práve tej, ktorá nenasledovala učenie Ježiša Krista no nosila nálepku kresťan - kresťanské. A prečo vidíte len túto realitu? Potom ako niekto môže nazvať učenie Ježiša Krista násilnícke a to len preto, že niekto kto sa síce hlási ku kresťanstvu to učenie popiera tým, že ho nenasleduje - vedie vojny, prenásleduje, upaľuje, kradne, hromadí majetky atd.

Mnohí sa chodia ako turisti pozerať na obrovské chrámy a katedrály, vyšperkované umeleckými dielami, zlatom a striebrom a kochajú sa touto krásou. Pritom si neuvedomujú, že sú to zhmotnené hriechy ľudí.

No ako je napísané: Skut7 48Ale Najvyšší nebýva v chrámoch, učinených rukou, jako hovorí prorok: 49Nebo mi je trónom a zem podnožou mojim nohám; akýže mi vystavíte dom? hovorí Pán. Alebo kdejaké je miesto môjho odpočinku?

2Kor 6:16 ... Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, jako povedal Bôh: Budem bývať v nich a prechádzať sa, a budem ich Bohom, a oni mi budú ľudom. Ján 14:23 Ježiš odpovedal a riekol mu: Keď ma niekto miluje, ten bude ostríhať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať, a prijdeme k nemu a urobíme si u neho príbytok.

V prvom rade ide o ideológiu - učenie a posudzovať kresťanstvo skrz to učenie. Ak ho niekto nenásleduje, tak jednoducho ho nemôžem priradiť ku kresťanom hoci sa k ním hlási.

Predsa ako sa ináč môže identifikovať pravý kresťan ak nie tým, že nasleduje učenie Krista. Iba tak sa môže nazývať kresťanom! Ak ho niekto nenasleduje, tak ako sa môže volať kresťanom? Ak sa aj napriek tomu ku kresťanstvu hlási, tak len zneužíva a potupuje meno Ježiša Krista a je falošným kresťanom. Potom je všetko ináč!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Pane Špačku

Ondi Vo,2015-06-23 16:15:52

Neřek bych, že vidím jen tuto (negativní) realitu, naopak. Uznávám uklidňující vliv této ideologie na psychiku lidí. Bere jim strach ze smrti, poskytuje jim příslib setkání se vými milovanými zemřelými a dává naděje i v bezvýchodných situacích. Ale tohle platí pro lidi, kteří tuhle ideologii potřebují, která je pro ně přínosem. Tihle lidé také frekventují kostely a zůčasňují se takzvaných bohoslužeb. A těch lidí není zas tak mnoho a typus těchto lidí má svá charakteristika.

Pincipielně nemám nic proti pověrčivosti, nebo proti náboženství. Kritizuji jeho institucializaci a zneužívání náboženské ideologie. Už jen to, že jsou děti v kojeneckém věku, kdy nejen že neumí mluvit, ani bránit se, tedy kromě křiku, křtěny a takto začlenováni do spolku je ukázkou toho, jak necitlivě, byť v "dobrém" úmyslu, činí pobožní. Nebylo by čestnější přenechat lidem rozhodnutí svobodné volby světonázoru, která je ostatně tak proklamovaná v křesťanské ideologii?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pane Špačku

Viktor Abc,2015-06-23 20:47:35

Boh predsa nepozerá na nálepky v názve, ale na srdce človeka. Krst vodou predsa nič neznamená ak človek v Pravde neuveril v Krista. Krst vodou nie je podmienkou spasenia, ale jedine viera v Krista. Ide o krst Duchom Svätým, ktorým je aj zapečatený ku dňu vykúpenia. Kto uverí v Krista je spasený! Tak teda Rim 10:10 Lebo srdcom sa verí na spravedlivosť, a ústami sa vyznáva na spasenie.
No a to čo sa stalo v srdci človeka sa aj potvrdí navonok aktom svoje znovuzrodenie v Kristu krstom vodou. No nie krst vodou je podmienkou spasenia, ale viera v Krista. Je mnoho pokrstených vodou no hynú vo svojej bezbožnosti a je mnoho nepokrstených vodou a sú spasení v Kristu skrze vieru v Pravdu evanjelia Ježiša Krista a prešli krstom Duchom Svätým. Ide teda o nové narodenie z Ducha – z Boha a to je dôležité!

Skúsme si pozrieť či boli pokrstení ako nemlúvňatá - Hitler, Stalin, Musolíni atd. No ako vieme, tak Kristové učenie v žiadnom prípade nenasledovali, ale naopak.

Odpovědět


Institucie

Tomas Habala,2015-06-23 22:57:38

Viktor pozri sa, máme za sebou 40 rokov totality, keď zavrieť sa vo svojom byte a prežívať vieru vo svojom srdci bolo pre kresťana tým najjednoduchším spôsobom ako prežiť. Komunisti učili, že viera je súkromná záležitosť a chceli, aby kresťania žili svoju vieru výhradne súkromne.

Pokrstiť svoje dieťa, prihlásiť ho na náboženstvo, na prvé sväté prijímanie, mať sobáš pred oltárom a kresťanský pohreb bolo skúškou, ktorú mnohí radšej neriskovali.

Byť mladým gymnazistom a podať si prihlášku do kňazského seminára znamenalo popoťahovanie celej rodiny, učiteľov aj riaditeľa gymnázia.

Činy a vonkajšie znaky sú dôležité, Ježiš povedal, že lampu nepostavia pod mericu ale na stôl, aby svietila celému domu!

Odpovědět


Re: Institucie

Jaroslav Pokorný,2015-06-25 12:36:11

"Komunisti učili, že viera je súkromná záležitosť a chceli, aby kresťania žili svoju vieru výhradne súkromne."Nebylo to až tak zlé. Celkem pochopitelně, církevní hierarchie využívala náboženství k (ideovému) boji proti politickému zřízení. A komunisté byli k náboženství a církvi velice tolerantní - vůbec se jejich politika nemůže srovnávat s postojem katolické církve k jiným náboženstvím.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pane Špačku

Petr Mikulášek,2015-06-24 08:05:53

Zkuste si někdy najít fotku spony opasku od uniformy SS a přeložte si, co je na ní napsáno...

Svět není černobílý. Ani vaše víra není univerzálně dobrá. Dá se vyložit všelijak...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Pane Špačku

Jaroslav Pokorný,2015-06-24 13:14:36

"Mnohí sa chodia ako turisti pozerať na obrovské chrámy a katedrály, vyšperkované umeleckými dielami, zlatom a striebrom a kochajú sa touto krásou. Pritom si neuvedomujú, že sú to zhmotnené hriechy ľudí."A co na to říká Všemohoucí Pán Bůh?? Namítá něco proti tomu!!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pane Špačku

Petr Mikulášek,2015-06-24 13:26:03

A pak, že se hřešit nevyplácí.. ;) To vychovávání stáda musí být ale výnosný kšeft...

"Nikdy žádné řemeslo, tolik toho neneslo..." nebo jak to zpívali loupežníci v Lotrandovi a Zubejdě...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Pane Špačku

Jaroslav Pokorný,2015-06-24 13:12:39

"Obrat nastal, až mocipáni (kněží a knížata) poznali sílu nové ideologie, který nařizuje POKORU a tudíž z lidí nadělá poslušné poddané."


Moje maminka pocházela z velice zbožné rodiny. Jeden její bratr je kněz a dvě sestry byly jeptišky. Jedna z nich začala studovat medicinu a jak se v rodině šuškalo, chyběly jí už jen 4 poslední zkoušky a mohla udělat státnice. Ale "matička představená" jí zakázala studia dokončit!
Jako dospělý jsem si to pak dokázal domyslet. Představa, že by jeptiška, byť lékařka, prohlížela i NAHÉ muže, nebo i ženy, že by se jim snad koukala přímo TAM!! a brala TO!! i do ruky??
Ještě před pár lety, v Katolickém týdeníku, vzpomínal v rozhovoru nějaký francouzský jezuita misionář, který taktéž vystudoval medicínu, že mu představený před odjezdem do misíí nedoporučil, spíše zakázal, aby se věnoval gynekologii a porodnictví. Ale jak říkal, v misii to byla hlavní část jeho lékařské praxe. " Někdy prostě musíme i představené neuposlechnout!"

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Pane Špačku

Ondi Vo,2015-06-24 18:14:10

.... " Někdy prostě musíme i představené neuposlechnout!" ... a dostavit se ke koncilu do Konstance.

Nevím, nevím, múže to přvodit doživotní problémy.

Odpovědět


Re: Re: Re: Pane Špačku

Petr Mikulášek,2015-06-23 15:08:36

I v dnešní době ŘK církev zúpsobuje smrt tisíců lidí ve jménu své ideologie*). Přijde vám to v pořádku?

Omluvila se církev za násilnou rekatolizaci po Bílé hoře a distanocvala se? Ne? Pak má pořád na rukách krev...

Distancovala se od křížových výprav? Ne, bohatla na nich a vedla je z nejvyšších míst. Desetitisíce životů kvůli dobytí svaté země od nevěřících pohanů. Jako by bůh, pokud by chtěl mít to území pod správou křesťanů, umožnil ztrátu toho území nebo nemohl sám způsobit nějaký decentní sopečný výbuch nebo zase nějakou potopu...

*) Šíření HIV/AIDS v Africe díky systematickýmu zakazování kondomů

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Pane Špačku

Viktor Abc,2015-06-23 16:10:58

Ak KC nenasleduje učenie Ježiša Krista, tak to nie je kresťanstvo. Jednoduché konštatovanie aj napriek tomu, že táto inštitúcia rada reprezentuje kresťanov po celom svete. No na fakte to nič nemení, že v Božích očiach to nie je kresťanstvo. Ak pravoslávie sa správa podobne, tak je to to isté a takto môžem pokračovať.

No a s tým HIV/AIDS to nie je o kondómoch, ale o promiskuite, cudzoložstvu, smilstvu, nevere, homosexualite a pod zvrátenostiam. No a to sú následky.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Pane Špačku

Petr Mikulášek,2015-06-24 08:24:29

S kondomy se to má asi tak, že misijní lékaři a sestry zakazují jejich používání. A to i manželům, u kterých je jeden z nich HIV+. Podle jejich oficiálního kázání pomůže modlitba a ne kondom, protože kondomem virus HIV projde. Domorodci jsou z jejich vymejvárny tak zblblí, že to mu věří.

Výsledek? HIV pozitivní sirotci, protože jeden HIV+ rodič nakazí i toho druhýho a pro HIV není placenta překážkou, narozdíl od kondomu.

A jak se na to dívá racionální, dogmata odmítající mozek?
- Virus HIV je o několik řádů větčí, než molekuly vody.
- Když naleju vodu do kondomu, ten zavážu a poválím po filtračním papíru, paír zůstane suchý, voda neprojde (je to jeden z namátkových testů ve výrobě).
- V případě molekul už jsme na rozměrech, kde kvantový jevy jako tunelování nefungují.
- Tvrdit, že když neprojde molekula vody, projde bez problémů mnohem větší virus, je asi jako říkat, že když neprojde klíčovou dírkou fazole, procpu jí meloun.

A jak je to z pohledu křsťanské etiky?
- Muž se dopustí nevěry a nakazí se HIV. Budiž, tam to může být boží trest za smilstvo.
- Žena mu odpustí a přijme ho zpět. Za odpuštění je "odměněna" smrtelnou nemocí.
- A i když jsou na smrt nemocní, splodí potomka, který se ještě před narozením nakazí smrtelnou nemocí a v osmi letech se stane sirotkem, vyloučeným kvůli nemoci ze společnosti. Je tak celý krátký život trestaný za to, že jeho otec zhřešil a že jeho matka odpustila, i když ani jedno z toho to dítě ovlivnit nemohlo.

Takže blud s kondomem zabíjí nevinné, za hřích jednoho zemře celá rodina, nevinné děti napřed na pár let osiří. Proč? Aby si místní kněží něco dokázali ve jménu "boje proti smilstvu"? A vy se nestydíte tuto víru ještě chválit a bagatelizovat smrt nevinných sirotků? Pohrdám vámi.

Odpovědět


Re: Re: Pane Špačku

Jaroslav Pokorný,2015-06-23 17:20:42

A ještě se můžeme podívat do SZ, kde tentýž Bůh jako v křesťanství, pomáhal svým Izraelitům a nařizoval jim masakrovat ty, které si neoblíbil a kteří uctívali jiné Bohy. Čili vcelku normální soupeření mezi Bohy, kteří pro své cíle využívali své oddané věřící.

Odpovědět


Re: Re: Re: Pane Špačku

Marek Fucila,2015-06-24 09:38:56

Moderný kresťan biblii neverí, aspoň nie tej prvej časti. Diskusia je potom márna, lebo koľko veriacich, toľko bohov. Zhodnú sa len na tom pojme. :-)

Odpovědět

Palo Priezvisko,2015-06-23 00:01:30

Clanok som necital, na mna je pridlhy...

Problem s paskalovou sazkou je ten, ze predpoklada ze vierou moze iba ziskat ale nic nestratit. To v reale nieje pravda. V realnom zivote, viera uci cloveka akceptovat iracionalitu ako tu lepsiu moznost, takze nasledne iracionalne rozhodnutia v inych oblastiach zivota potencialne znizuju kvalitu zivota jeho a okolia.

Omnoho horsi je ale pripad, ak je taky clovek vo veducej funkcii a svojou iracionalitou negativne ovplyvnuje zivot inych.

Odpovědět

Dovolil bych si přidat

Jaroslav Pokorný,2015-06-22 22:48:10

Slovo katoličky k módě:

Tvůj oděv hovoří….
Odmítejte stále nestoudnější a provokující módu!

Pocit studu je Boží dar. Vymezuje nám zevnitř hranice, které nesmíme překročit, pokud nechceme klesnout pod svou důstojnost. Kde již není u člověka žádný stud, můžeme si být jisti, že v jeho životě něco selhalo a potřebuje dobré vedení, aby se upravilo jeho sebehodnocení.
My ženy máme zvláštní odpovědnost, pokud jde o náš oděv.
Ne nadarmo říká Pius XII.: „Kdyby křesťanky měly tušení o pokušeních a pádech, které způsobují svým oděvem, zhrozily by se zodpovědnosti…. Nevidíte, že existuje hranice, kterou móda nesmí překročit, protože jinak se stává zkázou pro vlastní duši i pro duše jiných?“

Kdo chce, aby byl milován sám o sobě, ať se zamyslí, jak se obléká.

Tvůj oděv řekne víc, než všechna slova a všechny tvoje činy za celý týden. Jaký šat nosíš, takový je tvůj výrok. Má jasný hlas: Buďto požehnání nebo kletbu.
(M. Seman)


Proč si vůbec stěžuje tolik žen na údajně „zlé“ muže, kteří jsou „dotěrní“, nebo i znásilňují? Když vystavují beze studu dráždivé části svého těla, nemohou se divit, jestliže je někdo obtěžuje – a první obvinění musí upřímně obrátit proti sobě. Zde platí přísloví: „Kdo si hraje s ohněm, popálí si prsty!“

Podívejme se na nepřehledné množství stále ohavnějších sexuálních zločinů. To jsou v prvé řadě plody celosvětové sexualizace prostřednictvím sdělovacích prostředků – televize, časopisů, reklamy, divadla, výtvarnictví a literatury, pomocí „sexuální výchovy“, drog, esoteriky a New Age a různých psychotechnik a v neposlední řadě módy, která je zrcadlem ducha doby.

Stydlivost, která se projevuje také v oblékání, je jako vůně květu a ozdoba, která okouzluje. Je jako koruna, která slouží ženě ke cti, dokud si ji chrání.
My ženy bychom měly dbát na to, abychom se nedaly vykořisťovat a vystupovat rozhodně proti porušování ženské důstojnosti nejrůznějšími způsoby, včetně módy. Jestliže při tom uplatníme všechny dobré ženské vlastnosti, se dá čekat, že u opravdu milujících a správně smýšlejících mužů získáme na ceně.
Kdo chce správně posoudit oblečení křesťanské ženy, ať se ptá, zda by v takovém šatě chodila Panna Maria. Hodnocení bude snadnější a jistě správné.

Sv. Jan Zlatoústý soudil již ve 4. století: „Tvrdíte, že jste nikoho nepřivedly k hříchu. Svými slovy opravdu ne, ale udělaly jste to svým oděvem a svým chováním….Když jste někoho dohnaly k tomu, aby hřešil ve svém srdci, jak můžete být bez viny…?“

Karel Čapek napsal:
Pokud chce mít národ budoucnost, musí si zachovat mravnost. Nedělejte ze svého těla výkladní skříň a neničte mravní smysl národa. Nevěřte, že nahota je estetická, protože k obnaženému tělu nemůže člověk zůstat lhostejný.
Nezatěžujte své svědomí provokujícím oblečením!

Mt 18,6-9:
Kdož však někdo z těchto nepatrných, které ve mně věří, svede ke hříchu, pro toho by bylo lépe, aby mu byl pověšen na krk mlýnský kámen a aby byl potopen hluboko do moře. Běda světu, že svádí ke hříchu! Pohoršení sice musejí přicházet, ale běda tomu člověku, skrze kterého pohoršení přichází!“

Otec Pio:
Tento světec posílal nedostatečně oděné ženy od zpovědnice bez rozhřešení a ani nedovolil, aby se takové ženy ke zpovědnici přiblížily. Byl neúprosný, hřímal slovy: „Jdi se ustrojit…Nemravná…..Špinavá… Necudná…..“ Jednou řekl jedné dívce: „Rád bych ti usekl paže, protože bys méně trpěla, než budeš trpět v očistci…“ Jiné řekl: „Nahé maso bude hořet…“
Říkával duchovním dcerám: „Pán zavrhuje neslušnou a pohoršlivou módu. Máš-li možnost, kup si šaty jaké chceš, ale nesmíš se za žádnou cenu řídit pohoršlivou a neslušnou módou…“

Ježíši, uzdrav a naprav, co jsem rozbila, protože jsem byla hloupá a nevědomá, samolibá nebo žádostivá, zajatá v omylech pozemské žádostivosti a vášní různého druhu.
Požehnej všem, kteří se provinili, protože jsem je přivedla do pokušení. Ježíši, dopřej jim ze svého Srdce tisícinásobné odčinění, aby zcela spočinuli v Tvé milosti.
Zvláště Tě prosím za ty, které miluji celým žárem svého pozemského srdce a své nesmrtelné duše. Ježíši, žehnej nám. Amen.


A jiné:
http://www.stjoseph.cz/zeny-nepatri-do-kalhot/

Odpovědět


Re: Dovolil bych si přidat

Richard Malaschitz,2015-06-22 23:41:47

Ten článok bol dosť nesúvislý a Váš nesúvisiaci príspevok tiež.

Ja len pridám, že keď som bol v roku 1983 v Moskve na organizovanom zájazde, tak sme boli pozrieť Lenina v jeho mauzóleu. Dievčatá so šatami na ramienkach tam nepustili.

Myslíte, že to bolo silným vplyvom katolíkov v mauzóleu ??

Odpovědět


Re: Re: Dovolil bych si přidat

Ondi Vo,2015-06-23 02:52:22

V Rusku mají spíš pravoslavné.

Když jsem vešel v Dalmácii (komunistická Jugoslávie) kdysi v 70. letech, tak se na mne ze tmy (já oslněn sluncem venku) vyřítil kostelník a vytlačil mne ven. Kostel i jeviště (oltář) byly jinak prázdné. Pochopitelně jsem byl nakonec rád, že mne kostelník nepřetáh klackem. Chybou byla má neznalost lokálních obyčejů, mea culpa.

No a v té době, zhruba, honili v Řecku na některých ostrovech popové po plážích díky v bikinách s metlou v ruce a nesrozumitelnými nadávkami v řečtině.

Sexualita, jako předmanželské, nebo mimomanželské milování, antikoncepce, nahota byla mezi pobožnámi vždy hojně přetřásána, zakazována a regulována. Jak vidět, tak to pobožné řere dones. Křesťanský ideál je mít styk jen za účelem oplodnění, pokud možno bez radosti, pod duchnou, za tmy a pod dohledem krucifixu nad postelí.

Odpovědět


Re: Re: Dovolil bych si přidat

Petr Mikulášek,2015-06-23 10:36:45

Ne, báli se, aby se mu z toho nezvedl tlak a neobživl...

Odpovědět


Re: Re: Dovolil bych si přidat

Jaroslav Pokorný,2015-06-24 13:24:36

K tomu je zajímavé, že v SSSR, stejně jako u nás, byla vysoká prudérie. Kterou jsme si ale vypěstovali v křesťanských dobách. Ačkolil Adam s Evou po Ráji běhali nahatí a Hospodin se s nimi procházel a vedl řeči, jejich nahota mu nevadila. Navíc je Vševidoucí, takže lidem vidí pod šaty, i pod peřinu když souloží, nehledě na to, že ženě kontroluje vejcovody nedošlo-li k oplodnění aby do zygoty mohl honem vložit dušičku.
Čistě teoreticky bych se domníval, že právě křesťané si budou pěstovat kult volného těla. Jenže ti si tak pěstovali odpor k "nečisté" tělesnosti, že tím ovlivňují i "ateistické" společnosti doposud. Takže i v tom SSSR, a i u nás, se holá kůže považovala - považuje, za projev neuctivosti.

Odpovědět


Re: Re: Re: Dovolil bych si přidat

Petr Mikulášek,2015-06-24 14:00:00

Ono sice tělo křesťana je tvořeno tělem a duší, ale o rovnováze nemůže být řeč. Duše je glorifikována, ale tělo opovrhováno...

Došlo to tak daleko, že nejhorší nadávky u nás jsou přirovnání k ženským genitáliím. Jako by přirovnání k místu, které dává potěšení, kde vzniká život a kudy se člověk dostává na svět, bylo něco urážlivýho.

Odpovědět


Re: Re: Re: Dovolil bych si přidat

Ondi Vo,2015-06-24 18:19:13

Mám takový dojem, že duši vkládá pámbíček až do pětiměsíčního plodu.

Kdysi jsem čet, že to byla lhůta do které nebyl uměle zavedený potrat vraždou, potom už jo a nehodná byla očištěna od hříchu ohněm na hranici.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Dovolil bych si přidat

Jaroslav Pokorný,2015-06-25 12:43:55

Ne, to bylo učení sv. Augustýna - Bůh vkládá duši do mužského plodu 40. den a do ženského 60. den. V součané době církev učí (Augustýnovo učení ale nebylo zakázáno), že Bůh do plodu vkládá duši v okamžiku oplodnění. Následné dělení zygoty a vznik dvojčat, či naopak splynutí dvou zygot a vznik chiméry, podobně jako časný zánik zygoty (prý snad až 65 %) církevní učení (dosud) neřeší.

Odpovědět


Re: Dovolil bych si přidat

Radka Sladká,2015-06-23 10:01:42

A ještě, dávat pannu Marii za vzor cudnosti... S jejím nemanželksým dítětem, které podstrčila Josefovi a ještě mu namluvila, že je to bůh... Ale já ji z toho neviním, protože si dovedu představit tu hrůzu z toho, že ji ukamenují... Vzor lidstkosti, vzor ženskosti ? Klidně. Ale vzor cudnosti opravdu ne. A co kdo ví, jak se oblékala a na co Josefa ulovila :-)

V mých očích tím ovšem hodně stoupla.

Odpovědět


Re: Dovolil bych si přidat

Petr Mikulášek,2015-06-23 10:56:07

V kontextu křesťanství je asi nejdůležitější, že ve středověku byla dvojí moc. Světská a církevní. A ve společnosti se i tehdy nacházeli ti, kteří prahli po moci a bohatství. Když šli povinně do kostela z chudé pastoušky a viděli kostelní PR, ohromující světlý prostor, zlaté sochy,... a kazatele, který ovládá dav. Světská moc nehrozí počty jsou omezený a dědičný, princezna si nemůže vzít jinocha z chalupy, pošinilo by to její rod. Takže cesta k moci a (relativnímu) bohatství je jediná, stát se duchovním. Pokud byl dost asertivní, mohl šplhat až nahoru... A tak stovky let jsou v církevní hierarchii nejvýš ti, co prahnou po vlivu, moci a bohatství. Co se od takové organizace dá čekat? Dobrýho jistě nic...

A pro moc je důležitý udržovat závislost stáda. Stádo musí hřešit, musí mít strach z pekla a musí mít možnost odpuštění. A na odpuštění musí mít monopol církev, to dá rozum...

Každý člověk má sexuální pud, bez jeho uspokojení se dá nějak přežívat, ale drtivá většina lidí jej nedokáže vypnout. Počínaje pubertou a první masturbací tak máme permanentní zdroj hříchu. A u poblouzněnce výčitky a nutkání se se svou špatností svěřit, aby mu bylo odpuštěno. Dřív nebo pozděj si dojde pro odpuštění a po tom dřív nebo pozděj zase zhřeší... No nejsou to snadno vydělaný penízky pro svatou stolici?

A vůbec, nejzajímavější rozpor je církev vs. antikoncepce, tam fakt zůstáva rozum stát.

Odpovědět


Re: Re: Dovolil bych si přidat

Jaroslav Pokorný,2015-06-23 17:26:04

A tak stovky let jsou v církevní hierarchii nejvýš ti, co prahnou po vlivu, moci a bohatství. Co se od takové organizace dá čekat? Dobrýho jistě nic...

A pro moc je důležitý udržovat závislost stáda. Stádo musí hřešit, musí mít strach z pekla a musí mít možnost odpuštění. A na odpuštění musí mít monopol církev, to dá rozum...Zajímavé je, že přesně to stejné se opakovalo v komunistických stranách. Jenže komunisté neměli za zády Vševědoucí, Vševidoucí mocnou bytost a příslib nebe či hrozbu pekla.

Odpovědět


Re: Re: Re: Dovolil bych si přidat

Viktor Abc,2015-06-23 21:41:48

Zabudol si na univerzálnu poistku - pomyselný očistec, ktorý z obeti Ježiša Krista za naše hriechy robí nedostatočnú a nedokonalú obeť. Nepriamo nabáda k hriechu a to spolu s formou spovedí. Tieto praktiky sú vlastné náboženstvu a nie kresťanstvu, keďže kresťan je slobodný v Kristu, nemusí nič odčiňovať, lebo všetko za neho už odčinil Kristus a obracia sa jedine k Bohu a nie k človeku. Raduje sa a v nekonečnej vďačnosti svojím životom oslavuje Boha.

Odpovědět

bible

Adam Ryšávka,2015-06-22 21:08:19

Jednou jsem si řekl,že rozšířím své obzory a přečtu si nejznámější knihu všech dob.Začal jsem pěkně po pořádku, od starého zákona. Nechápu proč křesťané zahrnují starý zákon do svého náboženství.Mám podezření že ho málo kdo četl.Starozákonní Bůh je bůh jen židů.Je mocný,žárliví,trestající a nekonečně milující.Mimochodem židi na něho převážnou část hystorie kašlou.I když často zasahoval do děje a kosil je jak kobylky, tak stále a znova byli neposlušní.Podle mě je jeho cílem udělat ze židů naprosto oddané bytosti které ho bezpodmínečně milují a vyhladit všechny ostatní národy. Bylo mi věřícími řečeno, že to špatně chápu. Že to nesmím brát do slova. Že jde o vstah k bohu. Myslím,že jsem si vztah k starozákonímu bohu udělal. Je to bytost která nemá naši současnou morálku. Ž̌idi jsou pro něj jen hrst listí ve větru. A ostatní bytosti, včetně jiných národů, jsou jen prostředek k tomu aby, židům ukázal co umí a donutil je aby ho milovaly. Nežidy musí vraždit o sto šest a nesmí se nad nimi slitovat obvzlášť jsou ceněné zákeřné a lstivé genocidy. Dobrá může to být jen výraz doby. Tak přejděme k novému zákonu. Ten nějak nepasuje na starý zákon. Porušuje hned několik nařízení a zviků. Bůh varoval před falešnými proroky. Všichni současní proroci měli z boha respekt nikdy by se neodvážily říkat svůj názor na boha, vždy ukazovali jen pokoru. Ale ježíš, ten se chová jak kdyby mluvil za boha. Ač se tváří jako lidumil tak nabádá ještě k větší poslušnosti a připoutanosti k bohu a bokonce k víře k sobě. Což bylo za židovského boha nemyslitelné. Ale co mě zaujalo, stále je jen pro židy. Dokonce i 12 apoštolů je jen pro židy. Na koci nového zákona jsou vyjmenovány židovské rody které budou spaseny. Generace ježíše měla být poslední, všichni už se měly přestat zabývat jídlem a oblečením ale jen láskou k bohu. Mimochodem popravčí nástroj s mrtvolou boha je podle mně jasná modla, kterou by starozákonní bůh nedopustil. Ale v novém zákoně se klasický bůh už vůbec neprojevuje. Ale za to se tam projevuje Pavel ,který měl hodně abstraktní sen a na základě toho vyvodil, nechápu jak, že Bůh je i pro ostatní. A potom hodně sebevědomě vykládá moudra o bohu. Když to srovnám s králem Davidem, který byl boží oblíbenec a mluví o bohu jen s nekonečnou oddaností a strachem. Tak nechápu že si to nechal bůh líbyt. A poslední v sérii je korán. Musím říct že je nemíň vydařený. Nechápu jak může někoho přesvědčit. Dobře se povedl popis boha. Ty se budeš modlit a podlízat a doufat. A bůh sám rozhonde jestli tě chce spasit nebo ne. Zajímavé je, že to co nesmíš dělat při životě, tě čeká jako odměna v ráji. A chudery ženy ti budou v ráji sloužit. Takže já bych spíš otevřel otázku co je zdrojem víry. Ten kdo si přečte bybli se boha spíš bude bát. Ano i otce který tě byje můžeš milovat, ale když ti ještě řekne, že tě vidědí a vše dá bratru židovy,není o co stát. Ano bůh nás miluje, ale pozor bůh není člověk a co je ta jeho láska určuje on.

Odpovědět


bible 20. století

Tomas Habala,2015-06-22 21:34:13

Pekne ste sa tým prehrýzol. Chýba vám už len posledný diel: Denník sestry Faustíny:

file:///C:/Users/sk1u00a6/Downloads/Denn%C3%ADk%20sv.%20Faust%C3%ADny%20Kowalskej.pdf

To je dá sa povedať biblia 20. storočia. Formuje súčasné ak nie kresťanské, tak aspoň katolícke učenie asi tak, ako kedysi Pavlove listy. Obraz Ježiša, ktorý Faustína navrhla visí už asi v každom katolíckom kostole a asi vo väčšine katolíckych domov. Sviatok, ktorý navrhla Faustína "uzákonil" Ján Pavol II a na vigíliu tohto sviatku potom aj zomrel.

Upozorňujem ale, že je to naozaj silná káva.

Odpovědět


Re: bible 20. století

Petr Mikulášek,2015-06-23 12:07:04

No to je, odkaz na soubor na vašem lokálním disku je fakt silný kafe :D

Odpovědět


Re: Re: bible 20. století

Marek Fucila,2015-06-23 15:31:34

Treba veriť, že sa toto božie slovo dostane k poslucháčom. Nevadí, že to nie je možné. Vieru si treba zachovať. :-)

Odpovědět


Re: Re: bible 20. století

Tomas Habala,2015-06-23 16:53:22

Ach sorry, to sa mi teda podarilo...
Dennik sa da stiahnut tu:

http://saletinirozkvet.webnode.sk/products/dennicek-sestry-faustiny-kowalskej1/

Odpovědět


Re: bible

Jaroslav Pokorný,2015-06-22 22:26:57

Bůh žárliví x žárlivý
hystorie x historie
do slova x doslova
vstah x vztah
Židé ho milovaly x milovali
zvik x zvyk
proroci se neodvážily x neodvážili
ježíš x Ježíš
všichni se už měly x měli
líbyt x líbit
podlízat x podlézat
bybli x Bibli
otec tě byje x bije
vidědí x vydědí
dá bratru židovy x židovi


Vyznání jednoho zbožného Žida ve varšavském ghettu ve chvíli, kdy mu v hořícím domě hrozila bezprostřední smrt:
„Následoval jsem ho, i když se mne stranil. Plnil jsem jeho příkazy, i když mě za to bil. Měl jsem ho rád, přestože mě ponížil až k zemi, k smrti mučil, vystavil potupě a posměchu (...) A toto jsou má poslední slova, můj hněvivý Hospodine: To se ti nikdy nepodaří! Udělal jsi vše pro to, abych ti nevěřil a abych si kvůli tobě zoufal! Umírám tak jak jsem žil, v skálopevné víře v tebe!"
Petr Bakalář: Bůh jako psychický virus

Odpovědět

Poďakovanie

Sepp Winkler,2015-06-22 15:06:24

Po prečítaní tejto časti seriálu by som rád autorovi poďakoval a vyjadril svoje sympatie. Sám som nad riešením otázok zmyslu a dôvodu viery premýšľal často krát a dlho a logickými úvahami som dospel k rovnakým postupom a záverom. Chápem, že myslenie každého jednotlivca môže byť odlišné a teda aj postupy a závery môžu byť odlišné a nikomu právo na vlastné závery neupieram. Viera, rovnako ako ateizmus by mali byť výlučne na samostatnom rozhodnutí jednotlivca bez akéhokoľvek nátlaku a podľa toho by sa aj ľudia pri prezentovaní svojej viery mali správať. Je mi veľmi príjemné a sympatické, že niekoho myslenie je do takej miery podobné tomu môjmu :) Ďakujem za príjemné čítanie celého seriálu.

Odpovědět


Re: Poďakovanie

Ondi Vo,2015-06-22 16:25:37

Jestli dovolíte, tak se rád k vašemu poděkování autorovi připojím.

Osobně zastávám názor, že každý člověk má právo na své myšlenky, představy a činy, pakliže nezasahují do práv jiných lidí. Přednosti člověka oproti zvířeti je jeho inteligence a empatie, tedy soucit s trpícím a poskytnutí pomoci potřebným.

Náboženské ideologie, jako i jiné odeologie však schematizují svět a kategorizují lidi a tím řídí (ovlivňují) své přívržence v jejich lidských potřebách. Nad to mají všechny ideologie potřebu rozšiřování a tím likvidaci konkurenčních ideologií v ideologicky vedených válkách.

V tomto potenciálu nesnášenlivosti vidím nebezpečí jakékoliv ideologie, tedy i jakéhokoliv náboženství.

Odpovědět


Re: Re: Poďakovanie

Milan K,2015-06-22 17:30:37

Shodnĕ s mnohými, včetné autora článku, se dopouštíte logické chyby. Náboženská ideologie je totiž vytvořená, resp. lépe řečeno udržovaná lidmi. A zájem jednotlivce je různý, a skupina jednotlivců může smĕřovat/smĕřuje ke společnému cíli, včetné konání činů ovlivňujících ostatní jednotlivce - a to je normální, evolučnĕ výhodné. V tomto není rozdíl mezi žádnou lidskou skupinou, od náboženských, přes teror rozšiřujících, loupeživých, sociálné prospĕšných, až po vládnoucí anebo třeba milenecké. To, že nĕkdo koná "zlo" je vĕc lidí, ne ideologií/dohod, atp.

Odpovědět


Re: Re: Re: Poďakovanie

Ondi Vo,2015-06-23 02:22:08

Nechci se přít, ale vidím to tak, že komunistická ideologie poskytla lidem s neúctou k životu a svobodě jiných moc a ti tuhle moc zneužili ve svůj prospěch, byť by to bylo pouze uspokojení z pocitu ovládat jiné lidi, mít nad nimi moc. Proto považuji komunistickou ideologii za škodlivou a nebezpečnou a může tam být vepsáno, že je pro rovnoprávnopst, svobodu a spravedlnost pro všechny lidi.

Nacionalisticky-sociální ideologie byla taktéž zneužita k ovládnutí národa, ke vštípení pocitu nadřazenosti a k válečným výbojům.

Křesťanské ideologie se v tomto ohledu nijak neliší od ostatních ideologií. Proklamují lásku a smířlivost, de fakto ale rozdmýchávají nesnášenlivost a nepřátelství. Nemusím psát doufám o tristní historii křesťanství, o jeho roli na ujařmování lidí, v hrabivosti majetku, ve vedení válek a v praktikování jak otrokářství, tak nechtěné a nebo záměrné genocidě národů v dobytých územích.

Můj názor je, že by měla být centra ideologií rozpuštěna a zakázána, asi jako jsou víc a víc zakazované herny. Podobně jako si lidi ale mohou zahrát desetníkový mariáš, mohou si zajít i do kostela a vykonat tam to, na co mají pomyšlení. Jeden jde raděj do divadla, jinej do kostela a ještě jinej do přírody. Na to nepotřebuje nikdo nějakého ideologa, který mu předepisuje rituály a nařizuje kdy musí co dělat.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Poďakovanie

Milan K,2015-06-23 11:50:50

"ideologie poskytla" - jak může ideologie něco poskytovat?
Z ideologie může leda tak člověk čerpat informace. Sama o sobě ideologie však nic poskytovat nemůže (pokud tedy stojíme nohama na zemi).
Vždy je to o lidech, kteří můžou konat jak dobro, tak zlo (vhodný příklad je křesťanství). Kdy i dobro a zlo není nikdy univerzální - co je zlé pro mě, může být dobré pro druhé, atp.
No vidíte, "nějakého ideologa" a jsme u toho člověka.
Buďte tedy korektní, a pokud se Vám nelíbí činy konkrétního ideologa, kritizujte tohoto konkrétního člověka. Chápu, je to o mnoho těžší, než napsat něco jako, že byste to raději celé zakázal (což je nesmysl - např. i demokracie je ideologie).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Poďakovanie

Ondi Vo,2015-06-23 13:10:20

Ideologie je soubor představ podle kterých se mají ti, kteří tuto ideologii přijmou, řídit. Ideologie je tudíž nástroj na ovlivnění jednání a myšlení lidí. Ideologie je lidmi odmítána a nebo přijímána v různé intenzitě (jestli chcete, tak v různé hloubce víry) a tak je také ovlivnitelnost obětí ideologie různá.

Ideolog je člověk, který možná v dobrém úmyslu, takovou ideologii zplodil, ale nemá vliv na další doplňky a úpravy ideologie a už vůbec na na její zneužití a dopad na společnost.

Pochopitelně je tu za vším člověk a zase jen člověk.
Pouze v náboženské ideologii se tvrdí, že je za vším bůh, bohové, duchové a jiné pohádkové bytosti. Kdyby tomu tak náhhodou bylo, tak by byli lidští šmejdi bohy převychováni na boží ovečky a problémy, které si lidstvo vytváří, by nikdy nevznikly.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poďakovanie

Milan K,2015-06-23 13:23:57

Jak jsem psal, je tedy korektní kritizovat konkrétního člověka, ne ideoologi, která bez člověka/lidí nic neznamená. Neexistují "oběti ideologie", existují oběti činů člověka/lidí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poďakovanie

Ondi Vo,2015-06-23 15:08:51

Zajisté má být kritika nešvarů adresná. Za našeho bývalého režimu, byly kritizoovány zejména objektivní potíže, nikdy systém a nikdy ideologie systému.

Odpovědět


Re: Re: Re: Poďakovanie

Petr Mikulášek,2015-06-23 10:49:42

K poděkování bych se přidal.

Analýzou, co stojí za křesťanstvím, jsem vždycky došel k hrsti dogmat, který prý kdosi kdysi řekl. A nanlýzou okolností jsem došel k poznání, že se mu to hodně hodilo.

Odpovědět


pre Sepp Winkler

Tomas Habala,2015-06-22 16:45:09

Veril by ste notebooku, ktorý nebol navrhnutý inžiniermi, ale vznikol náhodnými procesmi?
Ak nie, prečo veríte svojmu mozgu?

Odpovědět


Re: pre Sepp Winkler

Milan K,2015-06-22 17:38:15

A co když ti inženýři byli vytvořeni na základĕ náhodných procesů (třeba evoluce)?

Odpovědět


Re: Re: pre Sepp Winkler

Tomas Habala,2015-06-22 18:00:00

V tom pripade sa uz zrejme neda verit nicomu...nahodni inziniei vytvorili nahodny notebook a ten mi tu nahodne vypisuje, co pisu nahodni autori...s tym sa neda nic robiť.

Odpovědět


Re: Re: Re: pre Sepp Winkler

Milan K,2015-06-22 18:18:43

Přesnĕ tak. Kdy to je základ kritického myšlení, které nám tak schází.

Odpovědět


Re: pre Sepp Winkler

Ondi Vo,2015-06-23 03:19:08

Věřící věří notebooku, nevěřící nevěří notebooku. Je to vlastně prosté. Stroje nejsou bytosti, buď fungují a nebo nefungují, víra, ať je jakákoliv, to nijak neovlivní,

Kreacionisti věří ve stvoření, lidé jsou tedy podle nich božími produkty a jejich myšlení božími inspiracemi. Dalo by se tedy usoudit, že nejen notebooky jsou produkty boha-kreátora, nýbž i programy na tom notebooku. Pochopitelně i viry a jiné neřádstvo.
Předpokládám, že kreacionisté děkují svému bohu denně za svou existenci a za boží dary ve formě třebas vepřo-knédlo-zéla s pivem, tak zajisté děkují i za elektrický proud v zásuvce. Možná též za zbraně, atomové bomby, jedovaté plyny, biologické zabijáky a pod.
Neboť psáno jest, ani ptáček nespadne s nebe bez jeho vědomí, natož bomby.

Takovou ideologii vážně nemusím.

Odpovědět


Re: Re: pre Sepp Winkler

Jaroslav Pokorný,2015-06-23 09:23:54

P. Vojtěch Kodet, náš oficiální exorcista, v jedné své přednášce právě toto tvrdí: Bůh dává lidem schopnosti vymýšlet a tvořit nové věci. www.vojtechkodet.cz/

A nebo: Ateismus neboli zvrácená vize člověka. Výchozím bodem ateismu je víra v to, že není žádný rozdíl mezi člověkem a zvířetem. V liberálním ateismu jsou „bohem“ pud, rozkoš a peníze. http://www.milujte.se/storage/dalsi/milujte-se-2014-31.pdf

Odpovědět


tradiční opomenutí řešení se záporným znaménkem a řešení komplexních

Josef Hrncirik,2015-06-22 20:42:30

Tím se smrskne význam Pascalova řešeí hazardu až k mínus 0.
V infografie tedy úplně chybí budlikydudliky Kontinua masivu satanistů všech vyznání a jejich permutací posledních dnů Konce dějin.

Odpovědět

Čemu má takový článek sloužit?

Leopold Kyslinger,2015-06-22 14:14:48

Nepřipadá mi rozumné brát lidem jejich víru, Jsem ateista, ale vím, že nejúžasnější projevy lidství ať už v jakémkoliv oboru, byly jménem víry. Viz část lamentace nad zničením Sumerského města Ur. Obrací se k tehdy aktuální bohyni Ningal...a co na tom? Je letos 3970 let stará. Jenom malá ukázka.
Tenkráte světlo pohaslo v městě, město se v sutiny proměnilo,
otče Nannare, město se v sutiny proměnilo – lid lká,
tenkráte světlo pohaslo v zemi – lid lká.
Lid jeho, ne střepy, naplnil vnější prostory města,
v jeho zdech trhliny vznikly – lid lká,
ve vznešené bráně, kde lidé se procházeli, teď mrtvoly leží,
v širokých třídách, kde slavnosti se pořádaly, lidé jsou pohozeni,
v jeho ulicích, kde lidé se procházeli, teď mrtvoly leží,
na místech, kde slavnosti země se pořádaly, lidé na hromadách leží.
Prolita je krev země, tak jako měď a cín se vlévá do peci tavící,
mrtvoly jeho, jak ovčí tuk slunci vystavený, se rozplynuly.
Jeho lidé, sekerou skolení, přilbicí se nepokryli,
jako gazela, lapená v síti, ústa v prach zarývají,
jeho lidé, oštěpem skolení, nebyli obvázáni,
jakoby na místě, kde matky je rodily, ve vlastní krvi se válejí,
ti, jež kyj zasáhl, rány obvázány neměli.
Aniž nápoje opojného požili, potáceli se lidé.
Ten, jenž nepřátelské zbrani se odvážil čelit, zbraní byl skolen – lid lká,
toho, jenž unikl, smetla bouře – lid lká,
v Uru jak slabý, tak silný hladem zahynuli,
starci a stařeny, kteří neopustili dům, ohněm zahubeni byli,
nemluvňata, kteří na klíně svých matek ležela, jak ryby vodou odnesena byla,
oděv jejich kojným z ňader byl stržen.
Zanikl soud země – lid lká,
radu země bažina pohltila – lid lká,
na svou dceru matka nedohlíží – lid lká,
odvrátil se otec od svého syna – lid lká,
v městě žena opuštěna byla, dítě opuštěno, jmění rozmetáno bylo,
černohlavci ze svých rodných míst vypuzeni byli.
Jejich paní, jak pták se třepotající, město své opustila,
Ningal, jak pták se třepotající, město své opustila.
Všechny poklady, jež v zemi nakupeny byly, rozptýleny byly,
na všechny klenotnice země dopadl oheň.
Na kanálech země Gibil, jenž lidi očišťuje, dokonal své dílo.
Vznešenou horu nedostupnou, Ekišnugal,
svatý chrám, veliké sekery odbourávají.
Sutejci a Elamité, ničitelé, za třicet stříbrných jej učinili,
svatý chrám rýče podkopávají – lid lká,
město se v sutiny proměňuje – lid lká.
Jeho paní volá: „Běda městu mému, běda chrámu mému.“
Ningal volá: „Běda městu mému, běda chrámu mému.“
„Mně, paní, město mé zničeno bylo, můj chrám byl zničen,
Nannare, Ur byl zničen, jeho lid rozptýlen.“

Odpovědět


Tak chtí to nová božstva.

Josef Hrncirik,2015-06-22 14:41:36

Lid je od toho aby lkal.

Odpovědět


Tak chtí to nová božstva.

Josef Hrncirik,2015-06-22 14:41:38

Lid je od toho aby lkal.

Odpovědět


Re: Čemu má takový článek sloužit?

Jan Špaček,2015-06-22 15:16:47

Tady si odpovídáte na otázku proč brát věřícím víru sám:
http://eportal.parlamentnilisty.cz/Articles/3124-islam-odporuje-myslence-obcanske-spolecnosti.aspx
(a nebo je to jiný Leopold Kyslinger?)

Odpovědět


Re: Re: Čemu má takový článek sloužit?

Leopold Kyslinger,2015-06-23 03:24:04

Ne, jsem to já. Ale ten odkazovaný článek je o něčem jiném. Není o víře. Je o problému praxe exhibice islámu v občanské společnosti. Za klíčovou část článku lze považovat tento úryvek: „Obtíže spojené s pokusem smířit islám s občanskou společností jsou nejlépe vidět na příkladu Turecka, kde sekularizaci společnosti střeží armáda již bezmála 90 let! Občanská iniciativa, ale i občanská loajalita je univerzálním poselstvím demokratického státu v evropském pojetí. Je to hodnota, která není souměřitelná se vztahem souvěrectví. Je to hodnota, kterou jsme povinni chránit a to i před vlivy, které jinak tolerujeme. Svoboda způsobu života není absolutní. Její limity jsou tvořeny svobodou ostatních. O Theo van Goghovi jsem už psal. Mešita či minarety na našem území nikdy nikomu nevadily. Důkaz je např. v Lednickém parku. Určitě však bude vadit, bude-li tento svatostánek pro "nevěřící" nepřístupný. Učíme ve školách, že pobyt v místnosti s pokrývkou hlavy je projev neúcty k hostiteli. Jak se s tím snáší muslimský šátek? Právě tak, jak si sebefundamentálnější muslim nerozestře v čas motlitby svůj kobereček uprostřed rušné komunikace, ale napřed ji přejde, právě tak by měl respektovat odlišné okolí a nedemonstrovat svoji odlišnost.“
To ale opravdu není o víře - nebo si to myslíte?

Odpovědět


Re: Re: Re: Čemu má takový článek sloužit?

Vojtěch Kocián,2015-06-23 08:39:49

Pokud je mi známo, tak v evropské civilizaci je pobyt v místnosti s pokrývkou hlavy projevem neúcty k hostiteli jen v případě mužů. Ženám jsou pokrývky hlavy v místnosti povoleny, dokonce ani není vhodné, aby si žena klobouk odkládala (podívejte se na nějaké starší filmy, pokud mi nevěříte). Není to ani tak dávno (tuším ještě 19. století), co bylo i v Evropě pro ženu nevhodné vyjít na veřejnost bez pokrývky hlavy. Jen byl místo šátku preferován klobouk, ale ani šátek . Prostovlasé chodily prostitutky.
Z mužů nosí klobouk nebo alespoň jarmulku v místnosti ortodoxní židé a nikoliv muslimové.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Čemu má takový článek sloužit?

Leopold Kyslinger,2015-06-23 12:56:52

Protože mi táhne na osmdesátku, tak nejen vím, ale byl jsem tak i vychován, Ale správně jste napsal - klobouk. Šátku nebo jiné pokrývky se to netýkalo. Ono to nošení šátku u nás přetrvávalo do padesátých let a mnohá děvčata si uměla ten šátek uvázat docela frajersky. Prostitutky nepamatuji (alespoň ty zjevné) takže nemohu sloužit.

Odpovědět


Re: Re: Re: Čemu má takový článek sloužit?

Radka Sladká,2015-06-23 09:48:18

Je to o víře, ne, pane Kyslinger ? Pokud věřící věří, že jejich bůh je nejvyšší autorita, je svatý, všemocný a vševědoucí, jak se potom může stavět nějáká světská (občanská) autorita nad něj?

Z pohledu věřících muslimů je exhibice islámu v občanské společnosti oprávněná. Muslim nemůžu jednou svojí půlkou věřit koránu a druhou půlkou řítak: do dění ve společnosti se mi bože nepleť, to není tvoje věc. Bůh je pro věřící ze své podstaty autorita, která má právo rozhodovat o všem. Proto je váš článek o problému exhibice islámu ve skutečnosti článkem o škodlivosti víry.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Čemu má takový článek sloužit?

Milan K,2015-06-23 12:19:16

I muslim je shodně s křesťanem, atp. především člověk.
A člověk dělá to, co uzná za vhodné (zejména vzhledem k okolnostem).
Je rozíl mezi věřícími a praktikujícími věřícími (i částečně nebo třeba ortodoxně).
Např. zdaleka ne všichni muslimové nejí hovězí, a zdaleka ne všichni křesťané chodí do kostela.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Čemu má takový článek sloužit?

Radka Sladká,2015-06-23 12:31:09

Ptala jsem se pana Kyslingera...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Čemu má takový článek sloužit?

Leopold Kyslinger,2015-06-23 13:28:08

Muslimům hovězí nevadí. Vadí jim (stejně jako Židům) vepřové. Hovězí nejedí hiduisté.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čemu má takový článek sloužit?

Milan K,2015-06-23 13:43:23

Správně, děkuji za opravu.
Radka Sladká > Víte co děláte, a to je dobře :-). (pozn. já nereagoval na otázku).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Čemu má takový článek sloužit?

Leopold Kyslinger,2015-06-23 13:26:18

No nemáte docela pravdu i když je pravdou, že víra není pro skutečně věřící formalitou a tou vírou také žijí. Ale stejně jako sv. Pavel viděl (i napsal), ženu a otroka jako podřízené a protože čas oponou trhnul, tak v Evropě (a dokonce ani v severní Africe) otrokářství neexistuje a ženy se celkem slušně emancipovaly - a to i věřící. Tak úplně stejně muslim, byť ho volá muezzin k modlitbě, nejprve přejde v Dauhá rušnou křižovatku a pak teprve na místě, aby nepřekážel, rozloží svůj modlitební kobereček. Víte víra a její exhibice jsou dva různé jevy. Ukažte mi muže (pod padesát), který nerad souloží, ale jenom nepatrné množství tuto činnost exhibuje, dělá na veřejnosti. Korán se nijak zvlášť neliší od Bible (viz http://www.islamweb.cz/koran/), je jenom méně čtivý. Stejně jako všechna ostatní světová náboženství je založen v první řadě na víře a lásce k bližnímu. Následuje pokora atd. Vedle hinduismu a budhismu je to náboženství, které nemá centrálního vykladače. Tak jako v křesťanství se vyvinuly sekty, které uznávají jen své vlastní učení a dovedou být dost militantní, tak se podobný jev vyskytuje i v islámu. Ale s Vírou (to velké V je schválně) to nemá nic společného. Přesvědčil jsem se, že militantní věřící i militantní ateista je osobnostní úchylka stejného základu, která s vírou vůbec nesouvisí. Možná, že jsem to nevysvětlil moc přesvědčivě, ale snažil jsem se.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Čemu má takový článek sloužit?

Radka Sladká,2015-06-23 23:46:16

Váš argument je bezpochyby pravdivý, jen nereaguje na moji tezi :-)

Původně jste říkal, že náboženství by nemělo mít ve státě moc. A pod vousy ať si každý věří dle libosti. Já jsem řekla, že pokud je bůh všemocný, je logické že pak mluví do všeho, tedy i do řízení státu. A na to jste odpověděl, že zlý člověk je zlým člověkem bez ohledu na vyznání. Což je nezpochybnitelná pravda. Stále ale platí, že hodný člověk, vychovaný v ortodoxním prostředí žije ortodoxním způsobem života a vezmou-li mu šátek z hlavy, vezmou mu boha a za to se zabíjí.
Podívejte se třeba na to, co všechno během historie vytrpěli židi v Evropě. A stačilo tak málo. Přijmout nový zákon. Ale nemohli. Raději se nechali okrádat o práva i majetek a dokonce i zabíjet. Zrovna jako ten Ježíš, když o tom tak uvažuji :-)

Odpovědět


Proto!

Milan K,2015-06-22 15:19:01

Údajnĕ proto, že autor článků, materialista, vĕří, že je víra špatná. Protože prý nĕkteří vĕřící (v to, že tito lidé opravdu vĕří, autor vĕří) konají špatné vĕci, a kdyby nevĕřili, špatné vĕci by nekonali a bylo by lépe. Co to délá na oslovi, to je mi záhadou ...

Odpovědět


Re: Proto!

Marek Fucila,2015-06-23 15:22:07

Slovo viera si nechajte pre tu svoju schopnosť popísanú v článku ako doublethink. S kľudom ste to mohli napísať aj:

Údajnĕ proto, že autor článků, materialista, ví, že je víra špatná.

Lebo to tak je. V to veruiť netreba, sú na to dôkazy. Druhú časť vašej domnienky by som poopravil presnejším výrokom Weinberga:

Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion.

Odpovědět


Re: Re: Proto!

Milan K,2015-06-23 18:37:24

Jistě, můžete v to věřit :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Proto!

Marek Fucila,2015-06-24 09:31:09

Veriaci sa radi hrajú so slovíčkami tváriac sa, že všetky významy viery sú totožné. Nie, nie sú.
Nie je veriť ako veriť. Veriť vo svoje schopnosti je iné, ako veriť, že je niečo skutočné. A to je ešte iné, ako veriť v objektívne neskutočné. To posledné je absurdné, a márne sa snažíte hľadať analógie so situáciami, keď aj rozumný človek "verí" (v akomkoľvek inom význame). To s náboženskou vierou nemá nič spoločné a v nijakom ohľade sa to na ňu nepodobá. Je to len to len homonymum.

Weinbergovmu citátu veriť netreba. Je to tragikomický fakt. Zjednodušený schematizmus, ktorý odráža reálny stav, a síce, že existujú ľudia, ktorí konajú zlo pod vplyvom náboženského presvedčenia. O tom snáď pochýb niet.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Proto!

Milan K,2015-06-24 09:49:43

"veriť, že je niečo skutočné" to je právě to nepochopení současné víry http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3273035
Vy, anebo kdokoli snad umíte objektivně změřit, jestli konkrétní člověk jednal na základě náboženského přesvědčení, jestli věřil, nebo nevěřil, nebo se vírou třeba pouze zaštiťoval?Bez toho o daném citátu jako o faktu hovořit nelze.
Bezpochyby existují lidé, kteří konají zlo pro vlastní zájem (peníze, moc,atd..).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Proto!

Marek Fucila,2015-06-24 12:22:15

No ak máme citát rozoberať dopodrobna, tak ten predpokladá, že ľudia sú dobrí a zlí. To je schematizmus apripri nepravdivý. Pravdivý fakt je ten, že ľudia konajú zlé skutky v mene náboženskej viery. V princípe to môže byť akákoľvek viera, nie len náboženská, ale to na fakte, že ľudia konajú zlo motivované svojou vierou, ktoré by bez nej nekonali nič nemení. To, že by nejakí ľudia konali nejaké zlo citát zjednodušuje zaškatuľkovaním takých ľudí ako zlých.

Citát môžeťe označiť za sporný, avšak to náboženstvom motivované zlo je holý fakt. Nič, čomu by bolo potrebné veriť. Konkrétne ľudské chovanie samozrejme objektívne jednotlivý pozorovateľ už z definície ohodnotiť nemôže. Ale zoberte štatistiku, a objektivita sa vynorí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proto!

Milan K,2015-06-27 19:11:15

Obecnĕ to není pravda, neboť konat "zlo" lze i nevĕdomky.
A dále pak "nábožensky motivovaná zlo', tím myslíte co? Každopádnĕ to je opĕt obecné nepravda, neb do hlavy nikomu nevidíme, a tak nelze jednoznačnĕ určit, za jakých důvodů a motivací kdo konal.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proto!

Marek Fucila,2015-06-29 15:59:34

Agnosticizmus z predpokladu, že všetko je čiernobiele?

Áno, do konkrétneho človeka nevidíme. Áno, nikdy tak nemôžeme povedať, že zlo koná úmyselne, alebo pod vplyvom akejkoľvek myšlienky. Objektívne posúdenie je teda zaťažené chybou. Keby sa k tomu pridala nejaké testovanie pod fMRI, zrejme menšou, ako keď od krčmového stola posúdime kto je náboženský fanatik, a akto to len predstiera,a lebo je baránok boži...

Ale tá chyba je nejakým spôsobom kvantifikovateľná, a veriacich je štatisticky významné množstvo, aby sa dali robiť objektívne závery.

Chápem, že to nie je prírodná veda, a sociologické závery sú o dosť pochybnejšie ako fyzikálne teórie, ale tá miera istoty môže byť ďaleko od 0,5.

Ak chcete exaktný dôkaz motivácie niekoho konania, ten nikdy asi nebude. Ale to neplatí len o výroku, ale aj o protivýroku aj o všetkom podobnom. S vierou to nemá nič spoločné.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proto!

Milan K,2015-06-30 07:35:28

Fajn, shodneme se, že do člověka nevidíme.
Shodneme se i, že exaktní důkaz motivace činů člověka nezískáme (alespoň zatím).
Jak tedy chcete kvalifikovat zmiňovanou chybu?
A dělat ze sociologické statistiky objektivní závěry?
Mimo to závěry ze sociologické statistiky jsou obecně super, neboť ten závěr může být libovolný - žel vskutku (NE)"vědecký", ((NE)"exaktní").

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proto!

Marek Fucila,2015-07-01 15:05:23

Aha, chápem ktorá bije... Takže zarputilý pozitivista? :-) No ja vám vašu vieru neberiem. Ale postaviť si svoj svetonázor na predvýbere axiómov, z ktorých sa potom vytvorí strom poznania, a ignorovať všetko okolo ako neskúmateľné je ochudobnenie obzorov.
Exaktnosť je super tam, kde sa dá dosiahnúť. Keď to ale zoberieme doslovne, tak ani fyzika nedosahuje 100% istotu. Niekde vyššie aj píšete, že nič nie je 100%. Tak potom je to len o tom, kde si stanoviť hranicu, čo je ešte zmysluplné, a čo je bezvýznamné.
Ja som príliš bezvýznamný na to, aby som rozhodoval o tom, čo je veda, a čo nie. Ale môj názor je, že objektívna realita existuje (môžem sa aj mýliť). Za toho predpokladu potenciálne každý spôsob, ktorým sa dozvieme niečo užitočné o realite je do istej miery hodnotný.
Ak sa budem pýtať voličov pri volebných miestnostiach na to, koho volili, a dosiahnem dobrú koreláciu s výsledkami volieb, rozhodne môžem považovať za fakt to, že ľudia sú ochotní hovoriť pravdu. Vo vašom svete asi nie je možné rozhodnúť, či ľudia hovoria pravdu alebo nie. Ale to je smutne chudobný svet.:-) Navyše nerálny.;-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proto!

Milan K,2015-07-11 23:16:47

Nikoli. Je třeba kriticky myslet.
U volebních místností nemusí být dobrá korelace způsobena ochotou voličů povědět, koho volili, ale třeba tím, že část voličů uvede nepravdu, kdy ale je možné, že to ve finále bude vycházet stejně (5 lidí volí stranu A > řekne B, 5 lidí volí stranu C, řekne A, a 4 lidi B řeknou C). Krása statistiky.
Kdy osobně myslím, že zrovna u voleb lidé spíše mluví pravdu. Ale to nic nemění na tom, že jiná možnost je.

Odpovědět

Zalozeni nove cirkve

Jaromir Mrazek,2015-06-22 10:35:17

Analyza nabozenstvi z pohledu 'vedy' - jinak 'vedecky svetovy nazor' neni nova vec a propagovan byl a je pocinaje marxisty, konce Lawrencem Kraussem.

Tyto analyzy mivaji dva znaky
1- pokousi se byt souhrnou logickou teorii nad ostatnimi systemy (ve fyzice to funguje)
2- teologii nutne stavi ne jako partnera, ale jako predmet sveho hodnoceni

Z toho pak - bohuzel - nutne plyne,
1- ze verici jednotlivych systemu jsou kladeni do role manipulovanych, z toho tim padem duchovni leadri do roli manipulantu a sam autor pak nutne musi prerust do role obhajce 'Hodnot'.

2- tim, ze autor ignoruje celou disciplinu si sice usnadni argumentaci, ovsem ji tim take dostane na uroven polemiky o detskych predstavach a prenese ji na rovinu politicko-deklaracni - napr.ve smyslu prispevku exprezidenta V.K. ke klimatickym zmenam.

Pak uz je jen otazkou vkusu autora, nakolik text pusobi urazlive, nebo nakolik je jemnocitny, ci treba bude zakladem pro novou cirkev (viz pripad Marxismu).

Toto je prace pro religionistika, rekl bych.

Odpovědět


Re: Zalozeni nove cirkve

Jaroslav Pokorný,2015-06-22 22:45:51

Dovolil bych si napsat, že "vědecký světový názor" je názor na vznik a fungování Světa, vytvořený na základech výsledků vědeckého zkoumání. Vedle něho existují i "náboženské světové názory".

Odpovědět

Treba ist na to po jednotlivych polozkach

Tomas Habala,2015-06-22 10:28:53

Poziadavky nabozenstiev nie su vo vacsine pripadov navzajom sa vylucujuce. Napriklad v pripade manzelskej nevery sa dopustite hriechu vo vsetkych nabozenstvach, ktore poznam. Zrejme iba ateizmus hovori, ze manzelstvo je vecou spolocenskej dohody.

Takze ked si mate vsadit na to, ci sa dopustit manzelskej nevery, alebo nie, je bezpecnejsie sa jej nedopustit. Potom mate celu tabulku so Smailikmi...

Odpovědět


Re: Treba ist na to po jednotlivych polozkach

Petr Mikulášek,2015-06-22 11:08:35

No, zrovna nevěra není ten nejlepší příklad. Kdysi dávno prý byli misionáři v tichomoří šokovaní tím, že lidi na ostrovech žili nazí a návštěvám půjčovali manželky. Z pohledu misionářů zaostalost v rozporu s jejich učením, ale z pohledu evoluce:
- Proč by měli vynakládat omezený zdroje na výrobu oblečení, když jim nebyla zima?
- Proč by měli nosit oblečení, když jsou stejně nezanedbatelnou část dne ve vodě?
- Proč by neměli půjčovat ženy návštěvám, když to je jedna z mála možností, jak pročistit genom na ostrově?

Nevěra není otázka víry, ale "smluvního vztahu" zúčastněných. Když se dva dohodnou, že jednou za čas zajdou na swingers, je to jejich volba a mají na to stejný právo, jako dvojice, která si slíbí věrnost. Neetický je jenom porušení dohody, ne sex s jinou osobou samotný.

Pokud bych vyšel z toho, že nějaký bůh dal lidem písmo, podle kterýho mají žít, je vševědoucí a všemohoucí a přijal teorii kreacionismu, tak nudtně dojdu k závěru, že
- Bůh s člověkem stvořil i jeho vnitřní orgány, buňky a vše, z čeho je tělo složeno
- Bůh tedy stvořil i buňky a jejich organely
- Součástí buňky jsou chromozomy s DNA, takže by "napsal" program, který řídí člověka
- Toto písmo by se nedalo zpochybnit, bylo by prokazatelně od boha. Zatím ho u lidí neumíme padělat.

A protože sexualitu máme tak nějak definovanou jako živočišný druh, vyvolává to řadu otázek ohledně lidské sexuality:
- U některých živočichů funguje monogamní vztah po celou dobu života. Když má tu moc to naprogramovat u ptáků, proč ne u lidí?
- Proč se menstruační cyklus u žen nespustí až po svatbě, pokud na ní ten bůh trvá?
- Proč se u chlapa v manželství nevypne potřeba lovit další ženy?
- Proč existuje nekompatibilita v sexuálních preferencích a praktikách?
- Proč mají lidi v mozku naprogramovanou "odměnu za sex" i bez zplození potomka?
- Proč existuje homosexualita, když bůh nedělá chyby, měl možnost nás naprogramovat jinak a toto se mu, podle katolíků, "hnusí"?
- A mnoho dalších.

Prostě, cokoliv spojenýho se sexualitou se nedá na hodnocení jakékoliv víry aplikovat. Je to totiž základní, těžko ovladatelný pud, bez kterýho člověk dokáže nějakou dobu žít, ale vypnout s většinou nedá. Splození člověka bylo ( a z jistýho pohledu ještě je) něco mystickýho, stejně jako prožitek při orgasmu.
- Když se na ni šikovně naváže pocit viny a úleva třeba po zpovědi, je to silný motivátor, jako honit lidi do kostela ke zpovědi a sem tam pustit nějaký odpustek, mystika k víře taky patří,...
- Když se s ní spojí třeba kult plodnosti, hraje hned torchu jinou roli...
- A když během rituálu kněz "zprostředkuje požitek od boha", je to zase jiný kafe...

Odpovědět


Tuto treba naopak zovseobecnit

Tomas Habala,2015-06-22 12:49:02

Od cloveka sa ocakava, ze ovlada nielen svoje sklony k promiskuite, ale vseobecne - lenivost, pycha, sebastrednost, lakomstvo, vsetky mozne zavislosti ku ktorym ma sklony...

Preco nas Boh stvoril so sklonmi k promiskuite, lenivosti, pyche atd?

Fyzika nas uci, ze vesmir vznikol v stave velmi nizkej entropie t.j. v stave velmi vysokej usporiadanosti a nasledujucich 13,7 mld rokov az do dnes entropia len rastie a usporiadanost sa len zmensuje. Ta pociatocna usporiadanost bola taka vysoka, ze vesmir je este aj teraz stale vysoko usporiadany a mozu nam tu svietit hviezdy, ktore premienaju energiu s nizsou entropiou na energiu s vyssou entropiou.

Na pozadi tejto vseobecnej chaotizacie na Zemi vznikol zivot a ludsky mozog ako lokalny protismer. Zivot potrebuje energiu, aby vseobecnej chaotizacii odolal. Keby sa poddal, tak zanikne.

Nase sklony su prejavom prostredia, v ktorom sa nachadzame. Su prejavom jeho chaotizacie. Mozeme s nimi bojovat, spotrebovavat svoju dusevnu aj fyzicku energiu na to, aby sme dosiahli lokalny protismer. Alebo sa im mozeme poddat a tym ako bytosti so slobodnou volou a ako civilizacia bytosti so slobodnou volou skoncit.

A preco Boh stvoril svet s tendenciou k chaotizacii? No lebo to je prave zakladna vlastnost zivota - ze sa pohybuje v protismere proti chaotizacii. Ak sa pohybujeme proti chaotizacii, zijeme. Ak tento nas pohyb ustane, tak sme mrtvi...

Odpovědět


Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Petr Mikulášek,2015-06-22 13:59:31

Lenivost = úspora energie. Kocour nebo lev taky většinu dne prospí. Medvěd prospí celou zimu, aby měl dostatek energie na přežití... To nemá s ideologií nic společnýho, je tam biologický důvod.

Pýcha = potřebuju prezentovat přednosti před opačným pohlavím, abych zaujal nej partnerku/partenera. Páv je pyškný na svůj chvost, kačer na svoje peří, strakana ozdoby hnízda,... I u lidí funguje výběr protějšku k rozmnožování podle nějakých atributů (široká pánev a prsa u ženy vs. nadupaná kára u chlapa). S vírou nemá nic společnýho, pokud ovšem nepotřebuje duchovní stádo, kde ho jako duchovního vůdce nikdo v žádným směru nepřečnívá.

Lakomost = nezbavím se (potenciálních) zdrojů obživy a nechám si je pro sebe a rodinu. V době hladomoru a při omezených zdrojích je vyšší šance na přežití. Pes si přece taky hlídá misku a vrčí na ostatní, hyena taky odhání ptáky od mršiny,... Při hladomoru by neumírali jenom nejslabší, protože 100 lidí by mělo po 1% zdrojů a ne 20 lidí 80%. Těch 20 lidí přežije a v hojnosti doplní stav, jinak by nepřežil nikdo a lidstvo by už dávno vymřelo.

Promiskuita = model přežití druhu. Zajistí promíchání genů a navíc z ní těží ovbě pohlaví. Samice mají možnost vybrat si samce s nejlepší genetickou výbavou, takže laň dá každý rok jinýmu jelenovi. Dominantní samec zase má možnost předat svou DNA, pokud je nejlepší v okolí, maximu potomků. A to se přece z pohledu evoluce vyplatí... Když v pravěku tlupa vyhrála boj a znásilnila ženy z poraženýho kmene, tak se víc rozšířil gen silnějších/chytřejších na úkor poražených.

To, že si nějaký náboženský vůdce myslí, že s pomocí nějakýho kodexu na papíře přeprogramuje lidi, je naivita. Bez těchto vlastností by člověk nebyl člověkem. Vlastně by dost možná vůbec nebyl člověk...

Odpovědět


Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Radka Sladká,2015-06-22 14:27:39

Tak v celku souhlasím. Jenom ten přínos znásilnění vítěznou tlupou se mi moc nezdá. Myslím, že u lidí je schopnost přežít z velké části podmíněna kulturně a ne geneticky. Takže ať si vítězové své vítězné geny laskavě nechají pro sebe a raději mě naučí vyrábět třeba střelný prach. Porodit šikmookého černovlasého chlapečka, kterého nevím jestli mám mít ráda nebo nenávidět je zlá noční můra.

Odpovědět


Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Petr Mikulášek,2015-06-23 11:22:59

Proč? Je to noční můra, ale je to i realita. Na našem území ve větší míře aplikováno v roce 1945 Rudou armádou... :(

Hisotricky byl přínos v tom, že někdy se podařilo vyhrát díky intelektu a jeho vliv se mohl předat geenticky. Z tohoto pohledu by asi bylo zajímavější prozkoumat vliv bitev na křížení lidí s neandrtálci a Denisovany. Ale pravdou je, že fakticky na předávání znalstí měl větší a rychlejší vliv samotný pobyt armády a pomíchání kultur.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Radka Sladká,2015-06-23 13:01:08

A vy znáte ozbrojenou skupinu mladých můžů čítající víc než dvěstě členů, která po čtyři roky v kuse dennodenně zabíjí a po celou tu dobu nemá přístup k ženám a konečně zvítězí, která by neznásilňovala? Ve vašem podání to vypadá, jako by Rudá armáda v roce 1945 byla jediná na světě, která tohle páchá. Opravdu naznačujete, že Rusové jsou horší lidi než ostatní?

Násilné předání genů, obejde celý proces výběru nejvhodnějšího partnera. Zkombinují se tak náhodně zcela nevhodny geny. Introvertní matce se pak narodí extroverti, hubené ženě ještě hubenější dítě, tlusté ještě tlustší, citlivé bezcitné prostě různě. Většina z toho moc k světu nebude. A hlavně jak dobře vychovat dítě, které nesnášíte, byť by mělo ty nejlepší geny, což nemá, protože geny násilného psychopata nemůžou být nejlepší?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Ondi Vo,2015-06-23 13:47:53

Tak to paní Radko asi nebylo myšleno. Když zamýšlíme posoudit výhodnost, nebo nevýhodnost "míchání" genů (byť znásilněním), tak musíme uvážit po koho a z jaké perspektivy.

Například to nabízení manželek, nebo dcer cestujícím má hned několik aspektů, nejdřív si ale musíme uvědomit, že ten cestující v té době cestoval v ozbrojené družině a pro hostitele z nich šel strach. Tak hostitel hostil, podělil se o vše, třeba jen ze strachu, že bymu hosté stejně všechno sebrali a navrch ho ještě zmlátili. Další aspekt, vlastně velmi pozitivní, je v přínosu nových genetických informací do jinak izolované populace. Pochopitelně je výsledek (dítě) takového spojení spíš sázka do loterie, ale v tomto okamžiku zasahuje evoluční mechanizmus přírodního výběru.

Tím prosím vás nechci obhajovat znásilňování žen, které považuji za zločin, který ve své hrůznosti překoná snad jen zabití dítěte.

Faktem ovšem zůstane, že největšího rozkvětu dosáhly v historii společnosti multikulturelní, tedy promíchané jak kulturou, tak pochopitelně i geneticky.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Radka Sladká,2015-06-23 23:30:30

No není to legrace, když evoluční mechanizmus přírodního výběru zasáhne právě vaše dítě.

Jinak já znásilnění za přímo nejhorší zločin zase nepovažuji. Dá se to aspoň přežít. Existují ovšem vylepšené varianty, jako třeba znásilnění před partnerem, který se přesile nepostaví na odpor. Nebo jako v jednom americkém filmu, který jsem neviděla, donutil sadista otce, pod pohrůžkou smrti, aby znásilnil vlastní dceru atd. A to už je dost kruté

Praktiky ostrovanů mi nevadí. V růžných podmínkách se lidi chovají různě a uznávám, že na ostrově je to s novými geny těžké.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Jaroslav Pokorný,2015-06-25 13:04:09

Náš známý cestovatel a etnograf Miroslav Stingl ve svých knihách z Tichomoří popisuje, podobně jako A.V. Frič o indiánech z Jižní Ameriky, že sex tamní domorodci nepovažovali, jako my, za cosi nevhodného, "nečistého", hříšného ... , ale za příjemnou zábavu. A proto, když přišli zajímaví cizinci, ženy se jim samy nabízeli a mužové na to bez trpkosti hleděli. Stingl (nejméně) 2x popisuje polynéskou svatbu. V jednom případě si novomanželka přinesla bílou rohož, uložila se na ní, přítomní muži se seřadili a ona je postupně přijala jako svého manžela, který seděl opodál a spokojene hleděl, jak se manželka činí. Po tom "strašlivém" výkonu, mužů bylo asi 50, manželka vstala a pokračovala v obsluze přítomných.
Ve druhém případě bylo uprostřed vesnice vystavěno podium, na něm postel, kolem židle. Večer do postele ulehli novomanželé a přítomní svatebčané je povzbuzovali a radili jim v jejich manželském konání.
V jedné knize pak má fotku z laboratoře kdesi na Havaji (snad někdy ze zač. 70. let), na níž jsou mladé laborantky s holými ňadry.
Inu - jiný kraj, jiný mrav.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Radka Sladká,2015-06-25 15:18:29

Když to popisujete vy, tak to zní jako to nejpřirozenější chování na světě :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Jaroslav Pokorný,2015-06-26 11:48:01

Vidíte na sexuálním chování něco nepřirozeného? Jak by tedy, podle vás, mělo vypadat "přirozené" sexuální chování?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Radka Sladká,2015-06-26 12:32:03

Zdá se mi, že přirozené je žárlit. Také se mi zdá přirozené omezení sexuálního chování jen na vybranou osobu. Nebo vy si dovedete představit, že si svoji vyvolenou vezmete za manželku polynésským způsobem? :-) Ti lidi se od nás musí dost lišit a nejspíš nezažívají to co my, a my nezažíváme to co oni. Pokud průměrný Evropan na okraji svého vědomí částečně sní o jejich nevázaném způsobu chování, zajímalo by mě, jestli i oni tajně touží po výlučném hlubkokém prožitku běžného evropana. MOžná, že jejich sexuální chování je mnohem sovobodnější než naše a můžou zažívat to, co chtějí. Tedy to i to. Ale nevím, moc si nedovedu představit, že to ta nevěsta opravdu chce. Takže je otázka jestli je to vůbec sexuální svoboda. Copak ti lidi se nezamilovávají?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Petr Mikulášek,2015-06-26 13:21:04

Ale jo, zamilovávají. V přirozenosti člověka je zamilovat se na dobu nutnou k tomu, aby pár splodil potomka a potomek se relatibvně osamostatnil (cca tři roky věku), pak už může koexistovat se skupinou kolem něho a matka může přijmout dalšího sexuálního partnera. Zamilovanost je primárně pouto, který nutí pár starat se o děti.

Než sem přišlo křesťanství, tak to údajně taky bylo zajímavý. Na povel to měly ženy. Když muž nemohl mít potomky (např. byl ve válce, nemocný,....), tak ho někdo v "loži manželském" zastoupil. Děti byly pracovní síla a úmrtnost byla velká, takže přirození k dílu musel přiložit tchán nebo bratr manžela... Rození dětí před svatbou standard a pokud byla nevěsta panna, byl to důvod k rozchodu, protože byla urážka, že ji nikdo nechtěl. Věřilo se třeba tomu, že na jaře musí mladý pár souložit na poli a muž musí spernma vypustit na zem, mělo to "oplodnit pole". Zkusím vám najít odkaz.

Ostatně, něco podobnýho fungovalo i u Židů. Stačí si přečíst ve SZ tu pasáž o Ónanovi - měl zastoupit bratra a splodit syna s jeho ženou a ten syn měl převzít majetek na úkor jeho dětí, který měl se svou ženou. Tak přerušoval soulož tak dlouho, až hospodinovi ruply nervy a Ónana zabil...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Radka Sladká,2015-06-27 06:24:47

Tak na tom poli se to myslím leckde děje dodnes :-) A co vy víte, jak by to jinak dopadlo s úrodou. Bez úrážky, ale připadá mi, že jste inormace pro váš příspěvek čerpal z historického okénka v časopise Esquire. Copak z předkřesťanské doby máme o sexuálním chování našich předků tak podrobné doklady? ( za ten odkaz vám tedy budu vděčná )Nebo tím chcete říct, že se od těch ostrovanů nelišíme? Když se liší naše postava, výška, barva pleti, rysy v obličeji, proč by jsme se nemohli lišit i psychickými vlastnostmi (a tedy i sexualitou )? Nebo evoluce u lidí probíhá pouze na povrchu těla, ale mozek ze zásady nepostihuje ? Ale uznávám, že staří Slované žili jiným způsobem života a tudíž pro ně bylo výhodné i jiné sexuální chování, než bylo výhodné pro vyspělou židovskou a pak římskou civilizaci. Navíc téměř souběžně s přaijetím křesťanství se u slovanu hodně změnil i způsob rodinného života. Pak už ten křesťanský sex potřebovali taky. Zase tu nejdou odstavce. Skoro to vypadá, že chce redakce omezit délku příspěvků :-) (Anebo mi odešla klávesa eneter)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Ondi Vo,2015-06-27 15:45:14

Si myslím, že sexualita lidí má hlubší kořeny, než jejich kultura, obyčeje a zvyky. Si myslím dále, že se tak moc od těch ostrovanů v otázce sexuální tužby a přitažlivosti nelišíme. Na venek zajisté ano, Evropani, zejména doby prudérie, jsou a byli mistři pokrytectví a tím se od našich upřímných ostrovanů hodně lišili.

Na těch ostrovech v Tichomoří se setkali prudérní Evropané s kulturou izolované společnosti (ve které byl omezený výběr partnerů ((redukovaná rozmanitost DNA)), někdy asi na hranici incestu), takže tu sehrál roli i evoluční prvek sexuálního výběru.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Radka Sladká,2015-06-28 07:12:49

Kořeny jsou jedna věc, celá sexualita zase druhá.

Já mám například zachovaný zabíjecí reflex. (možná, že to tak mají všichni) Když mám na někoho vztek, a nechám v sobě v myšlenkáích tu agresivitu svobodně jít dál, tak se prudce stupňuje, až nakonec prudce vší silou stisknu zuby a zatřepu hlavou. DO toho stisku dám všechno a pak je agresivita podstatně menší. Nepřítel je mrtvý :-)Takhle v myšlenkách zahryzávám hlavně blízké lidi. Nedělám to záměrně a dělám to jen když to nikdo nevidí :-) Jde to samo. Ale tyhle moje kořeny moc nevypovídají o mé agresivitě. Aspoň doufám :-)

A teď když to tak píšu, tak i chápu proč zahryzávám hlavně členy rodiny. PRotože agresivita roste s nebezpečím a kdo vás může víc ohrozit než lidi na kterých stojí a padá celý váš život.

Takže jestli tu jejich nevázanost v sobě částečně máme, není to rozhodně všechno, co chceme. A to co opravdu máme, není jenom výsledek prudérie. Bylo by zajímavé se těch lidí zeptat, jak to prožívají, jestli nežárlí a tak.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Ondi Vo,2015-06-28 10:18:10

Jak jsou lidé různí. Já ve svém životě pocítil vztek, kdy bych zabíjel, jen dvakrát. Jednou na blbýho frajtra, který nás kdysi, vojnou povinné bažanty, z plezíru honil po deštěm rozmáčeném oraništi a podruhé, když do mé vlasti vrthli Rusáci. Vztek z bezmocnosti.

Žárlivost, si myslím, opisuje stav myšlenek bezmoci nad tím, že někdo třetí přitahuje víc pozornosti a náklonnosti objektu mého zájmu, než já. Tak dokáže sourozenec žárlit na druhého za pochvalu rodičů, kolega ne jiného, když ten dostane přidáno a nebo je mu přidělen pracovní stůl u okna. No a pochopitelně i na pošťáka, kterého "načapáme" v "družném hovoru" s objektem své lásky, respektive se svým dvounohým majetkem.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Radka Sladká,2015-06-29 09:00:38

Říkal jste,"jak jsou lidé různí", nebo "jak jsou někteřé lidé hrozní"? Nejsem si jistá :-)

Je snadné necítit vztek, když vás nic neohrožuje.

A je zajímavé, že vás vzteká to, co by ve mě vyvolalo spíš strach. Vztekat se na SSSR, to je jako vztekat se na zemětřesení, nebo příchod zimy. Příliš velký nepřítel, aby stálo za to plýtvat silama na vztek. ALe chlapi to asi vidí přece jenom jinak, když jejich zem obsadí cizí armáda.

Vám se to honění po zabláceném poli nelíbilo? To já bych se hned šla proběhnout. Celá od bláta, mokrá - totální svoboda - návrat do dětství. Vyválet se v blátě, je ztělesněním všechno, co kdy člověk nesměl. Ten sympatický velitel vám toho dopřál vrchovatě a vy mu to nemůžete odpustit ? :-)

Žárlivost podle mě není bezmocná. Naopak, je to svolávání do zbraně v situaci, kdy je ještě velká, nebo alesepoň nějáká šance vyhrát. Když už šance není, tak už se tomu neříká žárlivost, ale zlomené srdce :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Petr Mikulášek,2015-06-29 09:59:36

No, spoustu těch informací jsem zjistil před lety na Špilberku, bya tam výstava 100 000 let sexu, organizovaná společně s Drents muzeem. HOdně se toho dá najít i v brožuře, kterou jsem tam zakoupil, pokud jsou tedy věděčtí pracovníci MZM Brno důvěryhodní :) Řekl bych, že jim věří víc, než samozvaným překrucovačům s biblí a křížem.

Expozice o církevním vlivu na sexualitu byla mimochodem velice působivá - měli tam stezku, na které byly podmínky jako "Je neděle?", "Je půst?", "Chceš dítě?" atd. K sexu vedla jenom jedna cesta. Silnější zážitek už byla jenom vitrína, kde byla vedle sebe stehenní kost zdravýho člověka a člověka se syfilisem...

Pokusím se to dohledat ještě někde online, ale asi to nestihnu hned...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Radka Sladká,2015-06-29 10:25:29

Nevadí. Počkám si. Jsem trpělivý člověk. Když mě někdo sváže a zacpe hubu roubíkem,tak ani nepípnu a trpělivě čekám :-)

A vy jste se nestyděl na tu výstavu jít ? :-)

Musel to být ale zážitek. Proč zrovna do sexu takhle moc mluvili?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Petr Mikulášek,2015-06-30 08:46:29

Proč bych s měl stydět jít do Moravskýho zemskýho muzea? A nevidět na vlastní oči takový kousky, jako nejstarší zachovaný kondom na světě a podobně?

Jednoduše, kvůli zisku:

1. Absence sexu nikoho nezabije, ale sexuální pud člověk nevypne. Nařízená abstinence ho vykopne z zrovnováhy, je protivný (uráží ostatní - hřeší), nebo zákaz poruší (a zase hřeší). A to církev potřebuje, kapou jim z toho odpustky.

2. Když vám budou od mala říkat, že něco, co děláte, je špatně, naprogramují vám mozek, že je to opravdu špatně. Když takhle vyvolají pocit viny ze sexuality, dřív nebo pozděj člověka sexuální pud přemůže. Pocit viny ho dožene ke zpovědi, dostane nějakou tu modlitbičku, za čas zase zhřeší, tak dostane ještě něco navíc... A skončí to za pár let kravkou za masturbaci.

3. Biologicky, zamilovanost je intenzivní, ale relativně krátká. Do lásky se překlopí jenom v případě, že má člověk pravidelný fyzický kontakt s milovanou osobou (matka-dítě kojení, mezi partnery sex). Církev hlásá lásku k abstraktní bytosti a silnější cit k člověku je nepřípustný. A když díky tomuj manželství neklape a lidi pak hledají citovou realizaci jinde, tak je to zase hřích (Nepožádáš manželky bližního svého) a vesele se dál vybírají odpustky.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Radka Sladká,2015-06-30 09:50:18

Vaše teorie má jednu díru. Sex lidem zakázat nejde a lásku ano? :-

Ani se mi moc nelíbí slovo láska. Je to zbytečně honosné a velkohubé. Řekla bych, že výstižnější slovo je pouto. A věřte, že pout mezi lidmi existuje mnoho různých druhů, bez ohledu na vaše striktně vymezující teorie. A mají tu vlastnost, že i když je násilím přeříznete, zůstávají, pokud jsou opravdová. Takže snad se ti muži ve vaší teorii raději nechali spoutat bohem.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Petr Mikulášek,2015-06-30 10:22:55

Dobře. Zredukujme tedy bod 3 na snahu rozbít vztahy a navodit z toho pramenící muka vedoucí ke spáse a k odpustkům (po krachu manželství totiž musí katolík zůstat sám, chyba ve volbě patrtnera se nepřipouští). Najít si novýho partnera znamená žít v hříchu...

Jinak ohledně toho hřešení jsem teď o víkendu slyšel jeden dobrej. Přijde jeptiška ke zpovědi a povídá: "Otče, nemůžu si pomoct, mám potřebu furt hřešit. Chodím na ostro". Farář na to: "Hm, to je špatný, sestro. Bude to dvatet otčenášů a šest kotrmelců k oltáři..."

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Radka Sladká,2015-06-30 12:46:14

To chtěl asi vidět její kundu, že?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Petr Mikulášek,2015-06-30 13:56:37

I tak se to dá říct, ale ne ve slušné společnosti... Někteří dchovní by vám za to dali co proto! To byl jeden takový, co měl dokonce nápravný kroužek pro hříšnice... Ale co tam s nima dělal, to sem nepatří.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Radka Sladká,2015-06-30 14:09:56

Promiňte, nevěděla jsem, že jsem ve slušné společnosti. Co by tam s nima měl dělat? Naprvil je. Alespoň na chvilku :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Radka Sladká,2015-06-30 14:15:47

Vlastně jsem chtěla říct, že jsem to nepoznala, že jsem ve slušné společnosti.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Petr Mikulášek,2015-06-30 14:49:22

To je fakt, tři křesťani v diskusi o bibli a je to jako když jde prezident na jednání na ruskou ambasádu...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Radka Sladká,2015-06-30 15:20:57

KDepak. Občas se mi donese, jak je pan prezident sprostý. Ještě nikdy jsem ale neslyšela, že by byl hrubý.

A které tři křesťany máte na mysli?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Petr Mikulášek,2015-06-30 18:12:03

Asi nevíte, jak se chová k novinářům. Asi jako křesťan k ateistovi...

Ty tři křesťanu jsem myslel obecně. napřed se snaží sejmout "bezvěrce", a pokud si při tom svým verbálním mečem neuseknou nohu, pustí se pak do sebe, čí blud víc odpovídá bibli...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Petr Mikulášek,2015-06-30 21:44:17

No však on by vás mnich Cornelius (Bruggy, 16. století) napravil, kdyby jste se mu dostala do ruky... ;) Zastával názore, že celibát má mnohem vyšší hodnotu, než manželství. Svobodné dívky a vdovy vyzýval k tomu, aby se nevdávaly, na vdané ženy naléhal, aby potlačovaly svoji touhu po pohlavním styku. Když některé ženy přiznaly, že nedokázaly odolat, bratr Cornelius je potrestal. Kajícnice mu musela přinést vlastnoručně vyrobené důtky, kterými jí našlehal na holé pozadí.

Takže i takhle dopadají pokusy mít ve farnosti "slušné ženy bez hříchu"...

Říkám si, že vlastně byla klika, že byli tak omezení a ani nezkoumali fungování těla. Jinak by někoho mohlo napadnout, jak plodit děti bez hříchu. Dostali by z chlapa sperma třeba masáží prostaty skrz rektum, podojili ho do zkumevky a její obsah vstříkli do lůna ženy. Tam by měli teprve jistotu, že to dělají jínak, než zvířata...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Radka Sladká,2015-07-01 11:03:55

Budiž odpouštím vám :-) Ženy v mém věku už by si prý neměly hrát na schovávanou dlouho.

Bratr Cornelius by mi ale nepomohl.

Vaši vizi křesťanského rozmnožování si dovedu živě představit. Homosexuální bratři by se starali o získání materiálu a heterosexuální bratři o jeho aplikaci. A věřící lid by byl vděčný, že je bratři takhle chrání před hříchem. Vždyť nebýt církve, lidstvo by vyhynulo.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Petr Mikulášek,2015-07-02 12:30:00

Pokud jsem se vás nějak dotkl, tak se dodatečně omlouvám.

Kupodivu ale i v tak jasné otázce, jako je rozmnožování, mají pěkný rozpory. Na jednu stranu zákaz antikoncepce, protože "vajíčko musí dostat šanci na oplodnění", na druhou stranu metoda plodných a neplodných dní je tolerována a abstinence (kdy vajíčko tu šanci nedostane) je tvrdě vyžadována.

Holt se nemůžou spokojit s tím, že když bůh dopustí, tak ani kombinace několika metod antikoncepce s panenastvím není problém :D

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Radka Sladká,2015-07-02 13:52:34

Holt se nemůžou spokojit s tím, že když bůh dopustí, tak ani kombinace několika metod antikoncepce s panenastvím není problém :D

Nerozumím :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Petr Mikulášek,2015-07-02 13:59:51

Že ani panenství není problém podle nich ukázal na Marii (i když existuje i racionální vysvětlení a nad neposkvrněným početím je těžký černý mrak pochybností).

A pokud věří, že bůh je všemohoucí, proč nevěří, že je v moci boha, aby spermie prošla kondomem ve chvíli, kdy tělo ženy bude ignorovat hormonální antikoncepci a dojde k ovulaci?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Ondi Vo,2015-07-02 15:15:36

Kdysi mne jeden kněz poučoval, že to "neposkvrněné početí" nemá co společného se skvrnami zmámými v běžném životě a ani s deflorací, či jinými fyziologickými změnami na rodidlech oné dívky. Nýbrž výlučně s boží milostí, jejíž pomocí sejmul bůh dědičné prokletí všech dcer první Evy z dotyčné Marie. Na otázku "jaké pocity prožívala Marie při onom aktu početí" mi onen kněz odpověděl pokrčením rameny a věčnou pravdou : "ví bůh", nebo "bůh ví" (už nevím).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Petr Mikulášek,2015-07-03 07:00:41

Jo, jasně. Z ničeno nic se naklonovaly chromozomy ve vajíčku a z jednoho X-ka se stal Y, všechno bez chyby tak, že mohlo vajíčko začít s dělením a ještě náhodou nastartoval mechanismus detekce oplodnění... Tudy cesta nevedla.

Kupodivu, nikde jsem nenašel, jak Mariino panenství zkoumali. Ale zato je v knížce o anatomii, že hymen má otvory pro odtok menstruační krve a někde je tak pružný, že zárukou jeho porušení je až porod.

Takže jestli měla Máňa pružnou blánu a/nebo ho měl Pepan malýho, tak je celý slavný "neposkvrněný" početí jenom o tom, že JK neskončil jako skvrna na prostěradle...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Radka Sladká,2015-07-03 07:59:22

Tak to mi nikdy nedošlo, že Máňa a Pepan je vlasntě Josef a Marie :-)

Navíc na tom neposkrvrněném početí vůbec nemusí křesťané trvat, protože tělo Ježíše bylo lidské, jako všechny ostatní těla. To duše byla božská. Takže Ježíš klidně mohl mít lidkou nejen matku, ale i otce. A bůh mohl vstoupit do zárodku malého Ježíška po splynutí Josefovy spermie a Mariina vajíčka namísto běžně používané lidské duše obvyklým způsobem.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Petr Mikulášek,2015-07-03 09:02:01

Přesně tak, ale tohle je právě tak křesťanská logika ve své nahotě.

Potřebují zázrak k obhajobě víry. I neprokázaný a ústně tradovaný. I tam, kde není logicky vůbec potřeba. I tam, kde existuje racionální vysvětlení. A i tam, kde proti racionálnímu vysvětlení stojí nepotřebný "komplexní zázrak" složený z několika dílčích (kopírování chromozomů + mutace chromozomu z X na Y...).

Jak potom má racionálně uvažující člověk věřit zbytku?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Radka Sladká,2015-07-03 11:35:33

Když ten zázrak dva tisíce let hlásali, tak ho nemůžou jen tak odvolat. Kdo se mýlí jednou, může se mýlit stále - kdo by pak věřil tomu zbytku ? :-) A nakonec by z jejich víry nezbylo nic. Prostě jsou ve fázi: Zatloukat, zatloukat, zatloukat.

Ale lidi potřebují vedení. A když lidem neřekne, co mají dělat, kněz, řekne jim to bulvár, reklama nebo Putin. Jak může člověk myslet samostatně, když je svět tak komplikovanej a moje schopnosti a znalosti tak omezené?

Vidím to sama na sobě. Bavím se s dostatečně chytrým ekologem a hned si myslím, že nejdůležitější ze všeho je boj proti globálnímu oteplování. Pak se bavím s odpůrcem toho boje a otočím o 180 stupňů :-) Zajímalo by mě, co by se stalo, kdyby ten odpůrce najednou taky otočil :-) Ale to je možná život, že si muži zvolí jednu ze stran, za kterou chtějí bojovat ( případně si vyberou stranu, za kterou ještě nikdo nebojuje ) a žena si pak zvolí toho muže :-) Možná, že schopnost myslet samostatně se za čas obnoví.

Zkrátka...aby pan Špaček se svým vymítáním ďábla nedopadl jako USA s likvidací Sadáma Husajna :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Petr Mikulášek,2015-07-03 14:33:18

S ekologem jsem se bavil. O Temelíně. Nepohnul se mnou o píď, ale odcházel se zmatkem v hlavě... Chudák ani nevěděl, že pro odsiřovací jednotku klasické uhelné elektrárny potřebuje lom na těžbu vápence a byl překvapen, že jeho těžba i doprava produkují hluk, prach, ničí krajinu a spotřebovávají energii. Najednou mu atomovka přišla neškodná...

Člověk jenom nesmí dát na první dojem řečníka, ale snažit se informace ověřovat. Tvrzení může působit zajímavě a věrohodně, ale Booleova algebra a výroková logika jsou na úrovni trojčlenky. Ostatně, proto chodím pro inspiraci na tento portál :)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tuto treba naopak zovseobecnit

Radka Sladká,2015-07-03 14:57:24

NO to je právě to. Kdo má čas studovat Booleovu algebru, aby porozuměl tomu, jestli odsiřovat elektrárnu nebo ne? Proto jsem ráda, že tuto důležitou algebru někdo nastuduje za mě a zjistí, jak je to s tím odsiřováním :-)

Ale s tím Temelínem se mi to přece jenom nezdá :-) Jaderné elektrárny jsou totiž super, ale vy by jste vychovával své děti pod jejími zdmi? Já je podporuji, ale ne v mém kraji! :-)

Odpovědět


Chaotizacia

Tomas Habala,2015-06-22 16:12:30

Príklad s medveďom je pekný. Ten si zapamätám. :)

Medveď spí, keď je rozumné spať a je aktívny, keď je rozumné byť aktívny. Človek má slobodnú vôľu a býva neaktivny, keď má a môže pracovať a býva aktívny, keď má a môže odpočívať. K tomuto mám silné sklony aj ja. Ale to je tá chaotizácia.

Býva pyšný, keď má byť pokorný a bojí sa predviesť, keď má niečo ukázať.

Nedáva, keď má dávať a nepríjma, keď ma prijať.

Nerozširuje svoje gény, tam kde by ich mal rozširovať a podlieha tomu tam, kde by mal byť zdržanlivý.

To všetko je chaotizácia.

Materialistickí filozofi si mysleli, že človek nerobí veci správne, lebo mu chýba informácia o tom, čo je správne. Človeka jednoducho stačí len poučiť o tom, čo je správne a on to už bude robiť.

Naproti tomu Pavol píše, že pozoruje taký zákon, že robí, to čo nechce robiť a nerobí to, čo by chcel robiť.

Ja vás ako muž dobre rozumiem, ale keď si prskúmate svoje dôvody, zistíte, že sa len snažíte racionalizovať, to čo racionálne nie je. Je to len nenáročné sa poddať tlaku.

Odpovědět


Re: Chaotizacia

Petr Mikulášek,2015-06-23 12:03:39

Co furt strašíte tím chaosem? Bez něj by tady přece vaše víra nebyla, tak proč se ho tak bojíte?

Přece kdyby Hedorovi vojáci postupovali systematicky a ne chaoticky, jakýsi JK by se nedožil dne, kdy bude moct říct nějaký první slovo.

A kdyby s jeho dvanácti kumpány nezačal dělat chaos v židovské společnosti, bylo by mu to jeho učení platný jak slepýmu brýle.

A nebýt chaosu v hroutícím se Římě, nikdy by tam křesťani nepřežili a nemohli by předat učení císaři.

Nebo kdyby misionáři nezanesli víru do odlehlejších částí světa a neudělali kulturní chaos v tamní společnosti...

Ale rozumím vám, může se objevit jiná myšlenka, než oficiální - Luther, Hus,... A konkurence je nepříjemná, že? Takže je potřeba udržovat poslušný, nemyslící stádo, to se líp ovládá a nedělá problémy... A pro ovečky je přece jednodušší se držet pastýře, protože myšlení prý bolí.

--------------------------------------

Dám vám jednu otázku. Když bude na silnici ležet člověk s infarktem a všchni ho budou obcházet, bude silnější váš strach z chaosu a budete se držet stáda, nebo mu pomůžete i přes to, že tím způsobíte chaos, protože se zachováte jinak, než ostatní, možná jim budete i zavazet a narušíte jim volný prostor tím, že prostor zabere sanitka a každý si bude muset individuálně hledat jinou cestu?

Odpovědět


Re: Re: Chaotizacia

Tomas Habala,2015-06-23 18:14:14

Keby som to urobil, tak to by som bol v tej spolocnosti prvy, kto sa sprava menej chaotickym sposobom. Vniesol by som tam prvok z vyssej civilizacie, v ktorej je mensi chaos a viac harmonie.

Je mozne, ze ked sa clovek zachova inak ako ostatni, rozvrati pokoj tej sucasnej civilizacie, no ale to je ten pohyb, to je ta dynamika, to je ten pravy zivot proti prudu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Chaotizacia

Petr Mikulášek,2015-06-24 08:44:57

A co když se něko zachová z pohledu křesťanů chaoticky a vnese do jejich učení vyšší řád? Třeba zrušení nesmyslnýho celibátu nebo vojenské hierarchie církve, zrušení odpustků, zavede kritický myšlení? Poznáte dopředu, co je špatně a co ne?

Odpovědět


Re: Treba ist na to po jednotlivych polozkach

Radka Sladká,2015-06-22 13:39:38

Přesně, samé smajlíky a nikdy neshoříte v pekle :-)

Odpovědět


Re: Re: Treba ist pohlavnej dia gonále.

Josef Hrncirik,2015-07-01 07:56:11

Odpovědět

Viera v boha

Richard Malaschitz,2015-06-22 09:36:31

Halík píše v jednej zo svojej knihy, že ďaleko dôležitejšia otázka ako samotná viera, je otázka, "Či chceš aby boh existoval ?".

Pretože to či človek verí alebo neverí v Boha, nie je vlastne vôbec dôležité. Ani pre neho, ani pre Boha, ani pre nás ostatných ostatných. Ďaleko dôležitejšie je, ako sa ten človek správa voči ostatným. A to je, aspoň pre kresťanský svet, to čo je dôležité.

Odpovědět


Re: Viera v boha

Palo Priezvisko,2015-06-23 00:16:18

v skutocnosti je jedno aj to ako sa clovek sprava... z pohladu slnecnej sustavy ci dokonca vesmiru je uplne jedno ci janko ukradne marienke cukrik, alebo ci niekto niekde niekoho znasilni, ci zabije, ci sa cele ludstvo vyhladi atomovkami.
z pohladu vesmiru nas zivot nema ziadny objektivny zmysel. a s ludstvom umru aj vsetci bohovia.

Odpovědět

Nečitateľný obrázok…

Roman Horváth,2015-06-22 06:32:03

Obrázok „Schématické znázornění Pascalovy sázky, pokud z ní…“ (druhý v poradí) by ma zaujímal, ale je nečitateľný (z dôvodu nízkej kvality). Možno je jeho podrobné vysvetlenie v článku, ktorého prečítanie na teraz musím odložiť. Ak je to tak, tak sa ospravedlňujem, no i tak by sa hodilo, keby bol obrázok čitateľný…

Odpovědět

Paskalova sázka propagje zakázané hazardní hry již u nevinné předškolní mládeže. Navíc asocálně vůbec neuvažuje ani o zdanění či pojištění výhry. Je to letadlo, které řídí neznámý špatně vidící autopilot

Josef Hrncirik,2015-06-21 19:38:42

Jediná záruka: Cestám Prozřetelosti nelze porozumět.

Odpovědět

Mnoho zbytečných slov, teorií a spekulací

Jaroslav Červenka,2015-06-21 11:46:32

1. Víra je slepá, každý věřící je obětí společenských iluzí (lépe řečeno - duševních konstrukcí, které jsou odvozeny z víry. Je to začarovaný kruh.).
2. Monotheistický bůh existuje, ale je tak bezmocný, že ke své manifestaci potřebuje prostředníky (Ježíš, prorok Mohamed).
3. Reinkarnace existuje. Během života jsem měl možnost pozorovat, jak to, co zbylo z člověka, který umřel, se snaží dát najevo, že život pokračuje.
4. Rozporovat další "společenské iluze" je ztrátou času.

Odpovědět


Re: Mnoho zbytečných slov, teorií a spekulací

Milan K,2015-06-21 12:08:32

1. Toto tvrzení nelze dokázat.
2. Toto tvrzení nelze dokázat.
3. Toto tvrzení nelze dokázat.
4. Souhlasím, že rozporovat iluze je ztráta času.

Odpovědět


Re: Re: Mnoho zbytečných slov, teorií a spekulací

Jaroslav Červenka,2015-06-21 12:55:58

1. Ale jo. Lze. Stačí si jen prostudovat historii světových náboženství. Jen nedoporučuji islám. Zůstává z něj na jazyku pocit jako ze sadomasochistického porna.
2. Zajděte si někdy do kostela na mši a posaďte se do nějaké zadní lavice. Vpředu bude sedět několik babek a na tom ceremoniálním cvičišti bude pobíhat kněz, který nesrozumitelně mumlá a mává kadidelnicí (skoro jako kdyby vykonával nějakou profesi). To, co na vás dolehne, je tíseň. Ovšemže nikoliv z přítomnosti boha - právě naopak: všechny prosby, přání a stížnosti tam jednoduše zůstávají. Nikdo si tu poštu nevyzvedl. Bůh je netečný.
3. Tato věc je otázkou subjektivního vnímání. Poslední smrt příbuzného se neobešla bez rachotu a pádu porcelánu v manželčině vitríně, což vyvolalo úprk dalších (ještě živých) příbuzných. Souhlasím ovšem s tím, že zatím ještě nemáme vědecké metody, kterými bychom dokázali existenci druhého světa prokázat.
4. Ačkoliv se neznáme, je pozitivní, že jsme se dokázali shodnout alespoň na 25 procentech.

Odpovědět


Re: Re: Re: Mnoho zbytečných slov, teorií a spekulací

Milan K,2015-06-21 13:15:55

1. Nevíme skoro nic - jen teoretizujeme o tom jak funguje biologie, fyzika, atp., a zatím to zdaleka nevypadá, že bychom se blížili konci - nějakému rozuzlení, ba naopak. Takže nám nezbývá nic, než věřit, že věci jsou tak, jak si myslíme, že jsou. Pak bychom tedy byli všichni slepí.
2. S největší pravděpodobností jistě. Ovšem vzhledem k bodu 1. to může být jinak (ač se mi to jeví nepravděpodobné - tak ale kdo jsem já...).
3. Neboli otázkou víry.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Mnoho zbytečných slov, teorií a spekulací

Palo Priezvisko,2015-06-23 00:19:54

trendy su jasne. viera taha za kratsi koniec. ze je boh skutocny je wishful thinking - nastastie pre stale mensie mnozstvo ludi.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Mnoho zbytečných slov, teorií a spekulací

Milan K,2015-06-23 13:48:33

Trendy ... tak trochu se obávám, že tomu je opačně (viz např. výuka biologie na některých školách v USA).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mnoho zbytečných slov, teorií a spekulací

Marek Fucila,2015-06-23 14:51:01

Naštastie aj v USA sa postupne snahy o učenie kreacionzmu vytesňujú zo škôl: https://en.wikipedia.org/wiki/Creation_and_evolution_in_public_education_in_the_United_States#U.S._legal_quotations

Odpovědět


Re: Re: Re: Mnoho zbytečných slov, teorií a spekulací

Pavel Foltán,2015-06-22 06:35:39

Pane Červenko,
máte ode mne pochvalu za přesně z praxe odpozorovaný bod 2, ale bod 3 vám, ač nerad, musím vytknout – zamykat manželku do vitríny se v našem kulturním okruhu považuje vesměs za nehumánní.

Odpovědět


bank (církevní daň) bere černo

Josef Hrncirik,2015-06-22 09:21:55

kněžník

Odpovědět

Víra

Milan K,2015-06-21 10:01:18

Je zcela jasné, že je jedno, v co kdo věří. Záleží na tom, jak kdo jedná.
Ovšem kritizovat konkrétní osobu nebudeme, neb je zde riziko soudního sporu.
Kritizovat příčiny konkrétního jednání nebudeme, protože to je extrémně složité.
A tak budeme kritizovat něco jednoduchého, co ani s jednáním přímo nesouvisí -> náboženskou víru. A označíme jí za nesmysl, přičemž to podpoříme důkazy z fyzického světa, jedno, že duchovní rovinu prokázat/vyvrátit fyzicky nelze.
Už jen to, že nemůžeme dokázat, že čin jedince vede/vedla náboženská víra bortí základní autorův předpoklad.

Odpovědět

Perfektní článek

Tomáš Drkula,2015-06-21 09:53:50

Zdravím všechny, perfektně napsaný článek. Ikdyž jsem odmalička vychováván jako křesťan. S odstupem času se ze mně stal "ateista". Neříkám, že Bůh není a neexistuje. Ale věřím, že náboženství po celém světě vytvořil člověk buď kvůli strachu nebo kvůli moci nebo jejich kombinací atp. Důvodů může být víc, ale jedno je jisté, že Bůh nevytvořil žádné náboženství a ani nenapsal žádný dokument o nějakém náboženství. Za vším stojí člověk či lidé. Ať je jejich počínání bylo hnáno dobrým či špatným úmyslem v každém případě mělo velký vliv na historii lidstva. Někdy dobrý někdy špatný. Těžko říct jestli by se bez naboženství lidstvo obešlo. Jako každá věc na světe lze použít pro dobro věci a lze použít i pro zlé činy. Je pravda, že morálka se mění čase a místě kde jsme byli vychováváni, ale i tak je jen na nás lidech jestli se budeme chovat jako dobří lidé nebo jako zlí lidé. Důležité je používat náš mozek, který máme k dispozici a směřovat s jeho pomocí naše okolí a svět (časem vesmír) ke světlejším zítřkům a ne naopak. Samozřejmě vím, že mnoha lidem, organizacím či vládám vyhovuje, že na světě existuje páchání zlých věcí a nedělají s tím nic, protože buď je páchají taky nebo jim vyhovuje, že toto špatné někdo páchá a díky tomu se mají oni či zbytek světa lépe. Za celou dobu co jsem na světě jsem pochopil jedno důležité pravidlo, které plati pro všechno a pro všechny: "VŠECHNO JE JINAK NEŽ VYPADÁ ČI NĚKDO ŘÍKÁ !!!" Platí to bez vyjímky od slov jednotlivců, organizací až po vlády světa.

Odpovědět


Re: Perfektní článek

Milan K,2015-06-21 10:06:23

Souhlas, jen s tím rozdílem, že na 100% nevěřím ničemu, tj. ani tomu, že za vším stojí člověk (i když pravděpodobnost se limitně blíží tomu, že to tak je).

Odpovědět


Re: Re: Perfektní článek

Milan K,2015-06-21 10:47:00

Kdy článek je perfektně, ovšem demagogicky napsaný.

Odpovědět


Re: Perfektní článek

Roman Horváth,2015-06-22 06:27:26

Poznámka: Slovo “ateista” ste dali do úvodzoviek veľmi výstižne. Možno Vám pomôžu pri hľadaní definície toho, čo ste termíny: deizmus a agnosticizmus. (Ateizmus z princípu odmieta boha/Boha/bohov…)

Odpovědět

Pascalova sázka

Ondi Vo,2015-06-21 05:33:49

Pascalova sázka vychází z dobové představy, která je považována za fakt, že
1. po smrti člověka tento aspoň mentálně, ne-li i tělestě, bude nadále existovat.
2. věřící v boha (křesťanského) se automaticky do toho nebe dostane.
3. nebe je místo, kde jeho obyvatelé tráví šťastně a bezpracně svou (věčnou) existenci.
4. atheista se automaticky dostane do pekla.
5. peklo je místo, kde jeho obyvatelé tráví nešťastně a v mukách svou (věčnou) existenci.

k bodu 1 : nevím jestli je to rozšířeno, ale nejeden v křesťanského boha věřící mne ujišťoval, že po smrti člověka je v nebi, alternativně v pekle, jen jeho duše ... a ta nemá mít ani oči, ani uši, ani nervová zakončení na povrchu a ani paměť ! Duše, která by šťastně vegetovala věčnost v nebi je nehmotná a nemůže si povídat s jinými dušemi, hrát šachy, či se jinak na té věčnosti zabavit. Je-li duše v pekle, tak mi zase schází představa, jak má být takový bezhmotný útvar trýzněn.
Pochopitelně existuje rozšíření téhle křesťanské hypothézy o takzvané "z mrtvých vstání", neboli "inkarnaci". K tomu má dojít v "soudný den", to pak každá duše kdy zemřelého člověka (s výjimkou muslimských žen) obdrží tělo a opět podle fantastických představ v boha věřících bude toto tělo z nebe pocházejících duší mladé, krásné a zdravé, kdežto duše z pekla obrdrží opak. K tělu patří pochopitelně i mozek. V inkarnovaných je ovšem onen mozek prázdný, prost identity a vzpomínek. Tyto bytost s prázdným mozkem se budou před soudnou stolicí zpovídat ... z čeho?

Dobová představa nebe a pekla je produktem lidské fantazie a i kdybych hypotheticky připustil, že by obé existovalo, tak bych požadoval důkazy a sice důkazy opakovaně ověřitelné. Zkrátka by musela existovat možnost exkurze v obou destinacích a výpovědi aktuálních obyvatel.
Jako důkazy o existenci výše zmiňovaných destinací nepřipustím obrazy Hieronymuse Bosche (a jiných v tomto genre) a ani výpovědi duchů vyvolaných ve spiritických seancích. To prvé je vizualizace produktů lidské fantazie a to druhé považuji za iluzionistická představení.

Bohové by si snadno ulehčili "práci" s naháněním zbožných oveček, kdyby takové důkazy existence nebe a pekla poskytli. Když nic jiného, tak by uvolnili armády šamanů, kněží a velebností, které by pak mohly dělat prospěšné skutky pro společnost.

Pochopitelně jsem díky bohu atheista, takže tu problematiku shledávám zábavnou.

Odpovědět


Re: Pascalova sázka

Jan Rehak,2015-06-21 09:50:38

Kde bude clovek po smrti, to dost suvisi s vnimanim neba a pekla.

Krestania dost casto veria, ze nebo je vecnost s Bohom a naopak, peklo je vecnost bez Boha. Tito krestania potom jedno vnimaju ako ultimatny zazitok (aj bez sachu) a naopak, druhe vnimaju ako mucenie. Asi neplati, ze krestan (v zmysle pokrsteny) pojde vzdy do neba, ale ostatne body z tohoto mnou napisaneho vnimania trivialne vyplyvaju.

Uvaha je jednoducha, pochopitelna asi aj cloveka, ktory nebo a peklo neuznava: Zomrel niekto s Bohom? Tak bude s Bohom, prip. vsetci budu naveky spominat, ze tento clovek zomrel s Bohom. Zomrel bez Boha? Tak bude platit opak.

Aj vecnost sa vnima rozne. Starozakonne vnimanie je casto skor take, ake akceptuje aj niekto bez existencie duse v tvojom vnimani. Pise sa napriklad "Ich tela pochovali v pokoji, no ich slavne meno zije po vecne rody". Nezije tak napriklad meno Pascala, ked ho tu spominate? Nebude v istom zmysle "zit naveky"?

Odpovědět


Re: Re: Pascalova sázka

Ondi Vo,2015-06-21 15:03:49

"Na věky" budou žít všechna jména, dokud je lidé nezapomenou. To platí nejen pro Pascala, ale i pro Adama, Caligulu, Hanibala a také pro Jeníčka, Mařenku a Ježibabu. Jak dlouho bude "na věky" žít Havel? Třeba jen tak dlouho, než letišti vrátí pojmenování Ruzyně.

Na Zemi žije necelých 7 miliard lidí, jsou odhady, kolik lidí kdy na Zemi žilo, už si nepamatuji, ale tuším že to bylo kolem 100 miliard lidí, tedy kolem 90 miliard duší na "věčnosti", některé v nebích, jiné v peklech.

Ano, slovo "věčnost" je tak trochu ošemetné a má nekonečný počet významů.

Souhlas, že se zjednodušeně dá říct, že zemřel-li pobožný člověk, tak zemřel s bohem v myšlenkách a atheista naopak zemřel bez boha. Jenže, náboženské ideologie "pracují" podobně jako vozka s koňmi, s cukrewm v jedné a s bičem v druhé ruce. V tomto duchu vzniklo sladké nebe a palčivé peklo. Odměna za dobrý skutek a za špatný skutek - ovšem z perspektivy kléru.
No a atheista neumírá ani s čertem v myšlenkách, ani ve strachu z pekla.

Odpovědět


Re: Re: Re: Pascalova sázka

Jan Rehak,2015-06-21 19:38:57

Ad 100 mld lidi - aj keby ich bolo o 10 radov viac, meni to nieco nieco? Akurat to tu konkretne z fyzikalneho hladiska ukazuje, ze keby boli v pozorovatelnom a materialnom vesmire, tak by kazda dusa musela obsahovat menej ako ako 10^69 castic, ale s tym asi nikto nema problem (veriaci hovoria, ze dusa nie je ani jedna castica).

Nikde som netvrdil, ze ateista umiera so strachom z pekla alebo s certom. Proste umiera bez Boha. A vysvetlenie pekla od veriacich je tiez casto ako "stav duse bez Boha". Pre poboznych ludi patri stav bez Boha k tomu najhorsiemu, takze to mozno niekto bude opisovat ako "palcive peklo" alebo opisuju certov, ako v kotloch varia ludi. To ale nie je ani tak "bic autorit", ako skor predstavy ludi, ktori ako veriaci zili nejaku dobu, ako keby Boha nebolo.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Pascalova sázka

Ondi Vo,2015-06-21 21:42:13

Nemohu se dost dobře zbavit pocitu, že ten "bič" v podobě pekla pro klérus byl upleten důmyslně v dobách, kdy křesťanství po vlně násilné kristianizace Evropy začalo ochabovat.
Jenže to peklo bylo tak trochu bumerang, když prakticky každý pobožný spáchal nějaký hřích a byť to byla vynechaná modlitba, pomyšlení na sousedku, nebo obžerství a tak měl každý smrtelník to peklo na programu. Lidi si řekli, když už do toho pekla musím, tak co bych chodil ještě zbytečně do kostela a nosil faráři vajíčka a slépky.

Klérus zařadil zpátečku a to peklo vybavil předpokojem zvaným "očistec", kde hříšník strávi určitou dobu vypočítanou administrátorem očistce za hříšníkem napáchané hříchy. Na tuto dobu v očistci měli vliv i ještě živí smrtelníci. To se praktikuje dodnes, když se knězi zaplatí, aby po pohřbu za hříšníka orodoval u všech svatých a ti aby orodovali za hříšníka u boha, aby se nad ním smiloval a tím mu pobyt v očistci zkrátil.

Pro klérus byl v oblibě ovšem obchod s tzv. odpustky, to znamená, že zpovědník si vyslech sebekritiku, či sebeobžalobu hříšníka a stanovil výši pokuty ve formě odpustku. Hříšník tak zbaven hříchu odcházel od zpovědi a vykonaného pokání v podobě odpustku čistý jak lilium a těše se na páchání dalších hříchů.

Pochopitelně větší hříchy, popřípadě zločiny hříšníků vyžadovaly velké sumy a tak byly církvím přepsány polnosti, vesnice, města, zámky a předávány truhlice s grošema.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Pascalova sázka

Jan Rehak,2015-06-22 02:37:17

Kde je spojitost s tym, ci doteraz zomrelo 10 miliard ludi alebo 100 miliard ludi? Kde je spojitost s tym, ako ateista zomiera?
Zda sa mi, ze nemas co pisat, tak ste pastli nejaky prispevok od veci, ale zareagujem aj tak.

Ak beries peklo vyhradne ako bic, tak peklo tu bolo minimalne od napisania Noveho zakona. To je podla roznych predpovedi rozne, ale urcite je to v dobe, ked sa o nasilnej kristianizacii Europy nikomu ani nesnivalo.

Ad bumerang - preco by malo byt? Kazdy pacha hriechy, preto bola uz od aspon od dob krala Davida (Stary zakon) aj moznost ich olutovat. Ak za to niekto chcel sliepky, vajicka alebo ine poplatky, tak islo o simoniu a za tu vzdy bola a je exkomunikacia (v podstate najvyssi cirkevny trest) + pri veriacich panovnikoch to bolo na urovni velezrady. S tym si teda snad len tak nikto nezahraval, aj ked by sa mozno dali najst vynimky...

Ad ocistec - pisal o nom sv. Hipolytus dlho pred velkym rozvojom krestanstva v Europe. Vyplyva z toho, ze ked sa ma podla svatych textov zmysel modlit za mrtveho, tak mu to asi mozeme nejak vylepsit. Tak mame ocistec.

Ad odpustky - AFAIK sa nikdy nestanovovala vyska pokuty vo forme odpustku. Ked berieme odpustky v stredoveku, tak to bola klasika, ze ako pokanie sa ma clovek modlit napriklad 30 dni kazdy den nieco alebo sa kajat v zmysle len chlieb a voda. A potom za iste ukony boli odpustky. Pri inych modlitbach boli pisane "odpustky", ale to znamenalo skratenie tejto doby. Napriklad 5 dni odpustkov po nejakej modlitbe znamenalo, ze sa clovek musel modlit to ostatne len 25 dni.

Pomerne vela dni odpustkov, tusim az tisicky dni, boli za put do Svatej zeme. Pre vrahov a podobnych sa to bralo ako pokanie, ze maju uz len absolvovat taku cestu. No a postupom casu sa nasli taki, ktori chceli absolvovat tu put za niekoho druheho (maju zaplatene naklady a druhemu pomozu) a tak sa s tym zacalo obchodovat... Reformatorov najviac pohorsilo, ked sa chcela dostavat bazilika sv. Petra a vypisali sa odpustky za to - nebolo to ale umerne tak, ako pises.
Toto cele sa dost zjednodusilo po II. vatikanskom koncile, ked uz odpustky su len na casne tresty - tj. na tie nasledky spachanych hriechov; este tusim na Tridentskom koncile sa vyhlasilo, ze na prijatie nejakych odpustkov je nutna zmena postoja hriesnika, inak to nema vyznam.

Kazdopadne hriesnik odchadza od spovedi a po odpustkoch (ktore su aj dnes) tiez cisty. Akurat sa odpustky nepocitaju v dnoch, ale su "uplne" udelovane pri specialnych prilezitostiach a "ciatocne". A obidvoje su podmienene predsavzatim nehresit, takze ziadne "hura do dalsieho hresenia".

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pascalova sázka

Marek Fucila,2015-06-23 14:36:43

A akú rozumnú odpoveď by si na svoje bludy očakával? Reagoval si na veľmi trefný príspevok o nezmyselnosti pojmu duše a jej pseudoutrpenia v pekle. Namiesto rozumnej predstavy tu splietaš syntaktické eskamotérstvo. POjmy ostanú pojmami. Bez boha žijú všetci. To, že si niektorí pripúštajú túto imagináciu v čase, keď im to vyhovuje, ešte neznamená, že niekto skutočne "žije s bohom". Je to prázdna syntax bez významu. Pre rozumného človeka to znie ako reklama na Mixle Pixle (https://www.youtube.com/watch?v=V6h7l9Biqew).
Schopnosť spájať slová do viet ešte realitu nevytvára. Chcelo by to dodefinovať, čo je to "boh", čo je to "žiť s bohom", čo je to "duša", čo je to "nebo", čo je to "peklo"...
To, že si nevieš predstaviť reálne nebo alebo peklo by Ti mohlo napovedať, že je to absurdná predstava. Netvrdím, že všetko reálne je predstaviteľné, ale tvrdenie o posmrtnom živote je čisto na vode. Teológovia tež rezignovali a nestrašia čertami (aspoň dúfam), ale hovoria čosi o slove a o bohu ako slove, a Ty to papagájuješ bez vysvetlenia. A tento blud chceš ešte namapovať na realitu.

Odpovědět


Re: Pascalova sázka

Petr Mikulášek,2015-06-22 11:16:02

Já bych to shrnul starýnm vtipem:

Pan Novák umřel a přišel do nebe. Svatý Petr mu ukazuje, kde co je. Najednou přijdou k velké zdi a sv. Petr povídá: "Tady tiše, za tou zdí jsou katolíci. Oni si myslí, že jsou tady sami..."

Odpovědět

Poděkování za článek

Pavel Foltán,2015-06-21 03:37:10

Velký dík autore.
To se z toho kudlanky všech vyznání zase pominou.

Odpovědět


Re: Poděkování za článek

Marek Fucila,2015-06-23 14:15:07

Pripájam sa! :-)

Moja stávka je, že ak existuje boh, všetci kresťania skončia v nebi a z pekla si tým pádom urobíme raj.:-)))

Odpovědět

Dlouhý článek, mnoho sporného

Milan V,2015-06-21 03:12:34

Autor možná vědomě, možná nevědomě, vychází ze sporných předpokladů, považuje je za axiomy a tím dokazuje chybnost jiných názorů.
Článek je spíše antireklamou na ateismus a kritické myšlení.

Namátkou:
> Pocit viny také věřícím kazí radost ze sexu.
Tak to je exemplární případ.

> Například lidé zcela jistě přesvědčení, že se blíží konec světa, se přece nemusí starat o ekologické problémy.
Jistý známý ateista V.K. je naopak přesvědčen, že se konec světa neblíží, takže se nemusí starat o ekologické problémy.

> opravdu je nutná víra v peklo a ráj k tomu, aby byli lidé na sebe hodní?
Nevím, jak vy, ale ve hrách se setkávám s lidmi z různých míst a jedno vím jistě, lidem z Egypta a Indonésie se nedá věřit ani nos mezi očima. Atlanto-ruská civilizace je zcela odlišná, zde je standardem fair play. Mohu se mýlit ve svém dojmu, nemusí to být křesťanstvím, ale vím co vím.

> Kolik lidí asi bylo ujištěno v jejich víře, poté co uviděli remisi nádoru u svého dítěte? A kolik z těchto lidí nebylo katolíky?
Neměl byste, jako autor článku, také odpovědět? Co když je remise u věřících významně častější?

Mimochodem 1, jak Pascal, tak Voltaire byli Francouzi, takže anglické překlady jsou zbytečné.
Mimochodem 2, nejsem postižen vhodnou formou synestézie, takže tabulka 11x11 s nevýrazným tvarovým rozlišením se mi zdá dosti nepřehledná.

Rozumím tomu, že napsat dlouhý článek bez chyb je obtížné, i když jsou tu autoři, kteří to dokážou. Tón článku bohužel přímo vyzývá k hledání hnid.

Odpovědět


Re: Dlouhý článek, mnoho sporného

Petr Mikulášek,2015-06-23 11:16:01

K tomu extrémnímu případu? Takových případů znám hodně.

Kamarád, vychovaný jako katolík, byl těžce traumatizovaný, když se u zpovědi v 16 letech prokecl o masturbaci. Trávil hodně času hledáním, kde je chyba a kde je pravda, jak se vyvarovat hříchu a ze strachu rezignoval i na kontakt s holkama. Ve 20 zjistil, že se neumí bavit s ženskýma, pár let to řešil... a nakonec stejně nevydržel a za první výplatu po vyssoké přišel o panictví s prostitutkou.

A co před lety ta polská slečna, co ji spolužáci vyslíkli, aby se podívali, jak v reálu vypadá nahá ženská? Spáchala kvůli hanbě sebevraždu, návrhy řešení byly od asexuálních uniforem po oddělení škol pro holky od škol pro kluky... Při tom by stačilo, kdyby nebyla vychovaná tak, aby se styděla za svoje tělo. Vždyť přece polovina lidí má mezi nohama to, co ona a druhá polovina to ví.

A mohl bych pokračovat pěkně dlouho...

Odpovědět


Exemplární není extrémní

Milan V,2015-06-23 12:30:10

Nechápu, co jste tím chtěl říct.

Kněz mu nevysvětlil, jak to chodí doopravdy, a že i snaha se počítá? Smůla.
V dnešní společnosti je taky všechno jinak než dřív. Když mám práci a hlad, nemám na sex náladu.

A že pokud někdo na veřejnosti z cizí ženy strhá oblečení, tak ta se zase oblékne a nic se nestalo? To už bych se radši stal katolíkem, než mít tohle za normální.

A viz nadpis.

Odpovědět


Re: Exemplární není extrémní

Petr Mikulášek,2015-06-23 13:25:52

Chtěl jsem tím říct, že vím o mnoha případech, kdy měla víra destruktivní dopad na život věřícího skrze jeho sexualitu. Vůbec to není vliv ojedinělý.

A tvrdí, že to neřešil s jedním knězem. Řešil to se třema. První ho málem proklel a s jeho rodiči (trauma) a další dva se nedokázali shodnout - jeden by jakž takže něco toleroval, ale ve zbytku byl prý nekompromisní. Druhý to měl naopak... :(

A pokud ženskou někdo proti její vůli svlíkne na veřejnosti, tak dá rozum, že první, co má udělat, je oblíct se. A pak se obrátit na policii, protože tohle je poškození jejích práv způsobem, na jaký pamatuje trestní zákoník a v případě potřeby může policie nabídnout pomoc psychologa. Ne ale v případě, že je to trestní oznámení v dopise na rozloučenou...

Z principu je každá ženská tak trochu exhibicionistka. Pokud ji fakt, že pár chapů vidělo její tělo, dožene k sebevraždě, je někde asi system error. Stejně tak v případě, že se zvědavý teenager musí uchýlit kvůli studiu anatomie opačnýho pohlaví ke kriminálním praktikám.

A jedno vím jistě, řešení typu rozdělení škol (což by zkomplikovalo mezilidský vztahy a komunikaci mezi pohlavíma v budoucnu) navrhovala katolická frakce parlamentu. Za sebe bych tohle spíš řešil povinnou saunou od školky, aspoň by udělali něco pro zdraví...

Odpovědět


Re: Re: Exemplární není extrémní

Milan V,2015-06-23 22:24:14

Dobře, máte názor, že máme žít v sexuálně zcela otevřené společnosti.
Co jsem kritizoval je, že autor článku toto pokládá za automaticky jedině správný názor a z toho snadno vyvodí, že cokoliv jiného je špatně.

Nemám náladu se dohadovat o tom, jestli je taková společnost v pořádku nebo ne, ale určitě by se dalo snést dost argumentů, nad jejichž vyvracením by jste se dosti zapotil. Například, že taková lidská společnost nikde neexistuje, ani mezi domorodci, kteří provozují voodoo a o křesťanství nikdy neslyšeli.

Odpovědět


Re: Re: Re: Exemplární není extrémní

Petr Mikulášek,2015-06-24 08:49:09

NE zcela otevřené, ale sexualita je přirozaná článka člověka, takže dělat z ní tabu, strašit jí a tvářit se, že neexistuje, nedává smysl.

Odpovědět


Re: Re: Exemplární není extrémní

Milan K,2015-06-23 23:02:47

Právě, že toto je typické neobjektivní zjednodušování/zobecňování, které má v dnešní době všudypřítomné, kdy provedeme velmi úzký výzkum/průzkum (viz řečený případ - 14500 lidí "cha,cha") a konstatujeme, že pocit viny také věřícím kazí radost ze sexu.
Nebo třeba konstatujeme, že věřící stříli doktory u interupčních klinik, nebo nedovolují náctiletým dívkám potrat, atp...
Pokud by to byl objektivní fakt, pak by se toto dělo neustále, a na celém světě, neboť věřících je jako máku.
Neděje se.
Proč?
Protože to je vždy o lidech.
Např. když provádí malé děti sebevražedné útoky, je to důsledek mnoha činů dospělých lidí, kdy zájem je jiný, než náboženský - a to zcela nepochybně mocenský. Ale chytráků, kteří z toho vyní Islám, je habaděj.http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3243746

Odpovědět


Re: Re: Re: Exemplární není extrémní

Milan K,2015-06-23 23:05:07

*viní
Náboženství míru. Jakým náboženstvím je islám? Proč se ho lidé v Evropě stále víc bojí? Mají k tomu racionální důvody, nebo se nemáme čeho bát? Hosté: religionista Ivan Odilo Štampach a arabista Jan Čuřík. Moderuje Martina Kociánová

Odpovědět


Re: Re: Exemplární není extrémní

Jaroslav Pokorný,2015-06-29 23:44:29

Oddělené ZŠ byly u nás ještě před válkou zcela normální. Tradiční katolíci i u nás je neustále navrhují.
V tom Polsku se stal i opačný případ, kdy žáci posledního ročníku ZŠ hráli "hvězdu". Holky si nahé lehly na záda do kruhu, hlavami k sobě a roztáhly nohy. Kluci je pak souložili. Prozradilo to těhotenství pěti žákyň.


K té mastubaci - jako studijní materiál doporučuji knihu P. Tomaselliho Peklo existuje. Na netu je i v PDF. Tam se zájemci mohou dočíst, jak přísně Pán Bůh trestá ty, kteří si v mládí "prznili tělo" a nevyzpovídali se z toho. A i když pak zbytek života žili cudně, nebylo jim to nic platné.
http://www.spolcos.borec.cz/Peklo_Existuje.exe

Odpovědět

Spochybnenie

Jan Rehak,2015-06-21 01:26:35

Problem urcite nie je v tom, ze sa clovek rozhodne pre jednu moznost. Stale je v tabulke statisticky vyssie rozhodnut sa pre nejakeho ako pre ziadneho.

Myslim, ze aj to sa da zanedbat, ak budeme "Halikovci", tj. budeme tvrdit, ze vsetci veriaci veria v existujuceho Boha, akurat poznaju rozne jeho "casti".
Niekto pisal o slonovi a slepcoch, ktori opisuju slona. Jeden stoji pri nohe a opisuje ho ako velky stlp. Dalsi stoji pri chvoste a citi visiaci spagat, dalsi stoji pod bruchom a opisuje klenbu a posledny stoji pri chobote a vidi krutiacu sa hadicu. "Vidia" vsetci slona? Kto ho vidi najlepsie? A keby sa aj nahodou nejak dohodli, tak to da nezmysel alebo to urcite neopise celkovy pohlad...

Je aj ina moznost zanedbat aspon niektore rozdiely - katolici v katechizme pripustaju, ze ak clovek naozaj hlada pravdu/Boha a snazi sa zit spravne, tak je sucastou "Kristovho mystickeho tela", takze je vlastne sucastou cirkvi ma ist do neba/raja. To naozajstne hladanie Boha asi nezahrna take "nechce sa mi chodit niekam v nedelu, tak do cirkvi nejdem", ale aj tak je to dost siroke. Mozno to tak maju aj ine viery a tym by sa ti smajlici zase zmenili.

Dalej pisete o obetovani casu a prostriedkov do modlitieb. Tu je problem s tym, ze tazko len tak pocitat prostriedky. Niekto ide na "nezmyselny" balet, niekto do "nezmyselneho" kostola, niekto plati velke peniaze za "nezmyselne" zbierky starych veci a niekto travi kopu casu "nezmyselnym" chodenim po horach alebo "nezmyselne" sexuje pre radost. A pre niekoho nieco z toho zmysel dava alebo je to pre neho dokonca zabavne :-). Viete, co by ludstvo dokazalo, keby kazdy robil len svoju pracu a nic viac?

Dalej k tomu, co clovek strati. Pascal, pokial viem, porovnaval vieru v zmysle "zit dobre". Je mozne, ze kazda viera obsahuje nieco, co by clovek nerobil, keby ten jeho boh nebol. Preco by bola ale napriklad starostlivost o chudobnych a podmienena vierou ztratou casu a prostriedkov? Jasne, stoji to cas aj prostriedky, ale robi to svet lepsim. Lepsim aj pre tych, ktori sa nenarodili do tej dost bohatej rodiny... (A ano, pomoc je aj na urovni zamestnania takeho cloveka a pod)

Ad kreacionizmus: to neuznavaju ani "zastarali" katolici.
Ad nespochybnovanie autorit: napriklad taka Summa theologiae je len o spochybnovani a hladani odpovedi. Niekto sice protestuje, ze vysli len "tie spravne" odpovede, ale bodaj by nie, ked tie odpovede boli zhodou okolnosti par storoci po ich napisani vyhlasene za oficialne ucenie katolikov.
Ad zakaz transfuzii, darovanie organov, homosexualne chovanie, zakaz antikoncepcie: asi veria v to, ze to nejak vaznejsie skodi cloveku... Asi tak, ako vyssie rozpisujem u toho obetovania casu viac roznych akcii, ktore sa daju povazovat za nezmyselne, tak tam oni pridavaju to svoje. Je to dovod ich odsudzovat?
Potraty su trochu specialne, lebo je to proste o presvedceni, ze ide o cloveka. Ked si to prenesieme na vrazdy neprijemnych ludi, tak tam by to bolo tiez riesenie. Taka svokra (tchyne) je mozno rovnako osobna tragedia, ale niekto prehlasil, ze zrovna ten zhluk buniek sa zabit nemoze a iny sa zabit moze.
Co sa tyka sexu, tak tam je zodpovednost spojena tak "divne", nie je to uplne jednoznacne na jednu stranu -
"Sexual responsibility was positively associated with personal devotion and frequent attendance of religious events but inversely associated with personal conservatism." ( http://dx.doi.org/10.1016/S1054-139X(02)00403-2 )

Nie je pravda, ze dokazne bremeno lezi na tom, kto prichadza s pozitivnym tvrdenim. Ja som pocul, ze vesmir je nekonecny a bolo to bez dokazu. A len tak, pre zaujimavost - na to dokaz ani nemoze existovat. Proste nie sme dost velki, aby sme sa k nekonecnu dostali. Da sa ale vyvratit, ak by to pravda nebola a mali by sme velmi vela casu. (Dost sa to podoba tomu dokazu Boha, nie?)

Vesmir ako fyzikalna nutnost / stvorenie - uvedomte si, ze veda sa pyta "ako?" a nabozenstvo sa pyta "preco?". Veda odpoveda tym, co ten knaz Lemaitre vymyslel a nazval "Theory of primeval atom", nabozenstvo odpoveda, ze pre lasku, prip. pre dosiahnutie neba. Nezhoduju sa? Je to problem? Urcite je viera uplna istota a brani v hladani?
Preco by tu potom zrovna knaz hladal taketo odovodnenie? Preco by to potom ateisti posmesne nazyvali Big Bangom? Nebranila v hladani prave neviera a sebaistota neveriacich?

Odpovědět

Spochybnenie

Jan Rehak,2015-06-21 01:25:25

Problem urcite nie je v tom, ze sa clovek rozhodne pre jednu moznost. Stale je v tabulke statisticky vyssie rozhodnut sa pre nejakeho ako pre ziadneho.

Myslim, ze aj to sa da zanedbat, ak budeme "Halikovci", tj. budeme tvrdit, ze vsetci veriaci veria v existujuceho Boha, akurat poznaju rozne jeho "casti".
Niekto pisal o slonovi a slepcoch, ktori opisuju slona. Jeden stoji pri nohe a opisuje ho ako velky stlp. Dalsi stoji pri chvoste a citi visiaci spagat, dalsi stoji pod bruchom a opisuje klenbu a posledny stoji pri chobote a vidi krutiacu sa hadicu. "Vidia" vsetci slona? Kto ho vidi najlepsie? A keby sa aj nahodou nejak dohodli, tak to da nezmysel alebo to urcite neopise celkovy pohlad...

Je aj ina moznost zanedbat aspon niektore rozdiely - katolici v katechizme pripustaju, ze ak clovek naozaj hlada pravdu/Boha a snazi sa zit spravne, tak je sucastou "Kristovho mystickeho tela", takze je vlastne sucastou cirkvi ma ist do neba/raja. To naozajstne hladanie Boha asi nezahrna take "nechce sa mi chodit niekam v nedelu, tak do cirkvi nejdem", ale aj tak je to dost siroke. Mozno to tak maju aj ine viery a tym by sa ti smajlici zase zmenili.

Dalej pisete o obetovani casu a prostriedkov do modlitieb. Tu je problem s tym, ze tazko len tak pocitat prostriedky. Niekto ide na "nezmyselny" balet, niekto do "nezmyselneho" kostola, niekto plati velke peniaze za "nezmyselne" zbierky starych veci a niekto travi kopu casu "nezmyselnym" chodenim po horach alebo "nezmyselne" sexuje pre radost. A pre niekoho nieco z toho zmysel dava alebo je to pre neho dokonca zabavne :-). Viete, co by ludstvo dokazalo, keby kazdy robil len svoju pracu a nic viac?

Dalej k tomu, co clovek strati. Pascal, pokial viem, porovnaval vieru v zmysle "zit dobre". Je mozne, ze kazda viera obsahuje nieco, co by clovek nerobil, keby ten jeho boh nebol. Preco by bola ale napriklad starostlivost o chudobnych a podmienena vierou ztratou casu a prostriedkov? Jasne, stoji to cas aj prostriedky, ale robi to svet lepsim. Lepsim aj pre tych, ktori sa nenarodili do tej dost bohatej rodiny... (A ano, pomoc je aj na urovni zamestnania takeho cloveka a pod)

Ad kreacionizmus: to neuznavaju ani "zastarali" katolici.
Ad nespochybnovanie autorit: napriklad taka Summa theologiae je len o spochybnovani a hladani odpovedi. Niekto sice protestuje, ze vysli len "tie spravne" odpovede, ale bodaj by nie, ked tie odpovede boli zhodou okolnosti par storoci po ich napisani vyhlasene za oficialne ucenie katolikov.
Ad zakaz transfuzii, darovanie organov, homosexualne chovanie, zakaz antikoncepcie: asi veria v to, ze to nejak vaznejsie skodi cloveku... Asi tak, ako vyssie rozpisujem u toho obetovania casu viac roznych akcii, ktore sa daju povazovat za nezmyselne, tak tam oni pridavaju to svoje. Je to dovod ich odsudzovat?
Potraty su trochu specialne, lebo je to proste o presvedceni, ze ide o cloveka. Ked si to prenesieme na vrazdy neprijemnych ludi, tak tam by to bolo tiez riesenie. Taka svokra (tchyne) je mozno rovnako osobna tragedia, ale niekto prehlasil, ze zrovna ten zhluk buniek sa zabit nemoze a iny sa zabit moze.
Co sa tyka sexu, tak tam je zodpovednost spojena tak "divne", nie je to uplne jednoznacne na jednu stranu -
"Sexual responsibility was positively associated with personal devotion and frequent attendance of religious events but inversely associated with personal conservatism." ( http://dx.doi.org/10.1016/S1054-139X(02)00403-2 )

Nie je pravda, ze dokazne bremeno lezi na tom, kto prichadza s pozitivnym tvrdenim. Ja som pocul, ze vesmir je nekonecny a bolo to bez dokazu. A len tak, pre zaujimavost - na to dokaz ani nemoze existovat. Proste nie sme dost velki, aby sme sa k nekonecnu dostali. Da sa ale vyvratit, ak by to pravda nebola a mali by sme velmi vela casu. (Dost sa to podoba tomu dokazu Boha, nie?)

Vesmir ako fyzikalna nutnost / stvorenie - uvedomte si, ze veda sa pyta "ako?" a nabozenstvo sa pyta "preco?". Veda odpoveda tym, co ten knaz Lemaitre vymyslel a nazval "Theory of primeval atom", nabozenstvo odpoveda, ze pre lasku, prip. pre dosiahnutie neba. Nezhoduju sa? Je to problem? Urcite je viera uplna istota a brani v hladani?
Preco by tu potom zrovna knaz hladal taketo odovodnenie? Preco by to potom ateisti posmesne nazyvali Big Bangom? Nebranila v hladani prave neviera a sebaistota neveriacich?

Odpovědět


Re: Spochybnenie

Jan Rehak,2015-06-21 01:29:15

Eset k vyvrateniu nekonecnosti vesmiru. Nezamyslel som sa - nemusi to ist, ani ked to nie je pravda a mame vela casu. Proste moze byt konecny a moze sa rozpinat tak rychlo, ze jeho konecnost nikdy nedokazeme.

Odpovědět


Re: Re: Spochybnenie

Milan V,2015-06-21 03:37:40

Jen k tomu nekonečnu, já zase nevím o tom, že by nějaký vědec kategoricky tvrdil, že vesmír je nekonečný. Je to často diskutovaná možnost a momentálně je AdS teorie mainstream, ale slyšel jsem i o tom, že spektrální čáry v jednom směru jsou posunuté trochu jinak než v opačném. A že se zdá, jako by byl celý viditelný vesmír přitahován k jednomu místu. Nevím, jestli tato pozorování byla potvrzena, nebo nepotvrzena, ale byl by to silný důkaz proti nekonečnosti vesmíru. Na to by *skuteční* vědci okamžitě reagovali opuštěním této teorie.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz