40 let s dinosaury  
Vladimír Socha oslaví na Nový rok 2022 své kulatiny. Aby se prý naše blahopřání neneslo jen v gratulačním duchu, udělal soupis pozoruhodných objevů, které za dobu, po kterou ho tento svět nosí, byly v souvislosti s dinosaury, učiněny. Protože ke každému roku zmiňuje jen jeden z nově popsaných druhů, máme výběr chápat jako čistě subjektivní.

Výtvarná rekonstrukce pravděpodobného vzezření raně křídového spinosauridního teropoda druhu Baryonyx walkeri, formálně popsaného roku 1986 na základě objevu z jižní Anglie. Kredit: Andrey Atuchin; Wikipedia (CC BY 4.0)


 

1982 – Huayangosaurus taibaii

Vývojově značně primitivní zástupce skupiny Stegosauria z Číny. Jeden z nejstarších známých zástupců „obrněných“ ptakopánvých dinosaurů, žijící v období střední jury (asi před 165 miliony let) na území dnešní provincie S’-čchuan. Asi 4,5 metru dlouhého a zhruba 500 kilogramů vážícího stegosaura formálně popsal proslulý paleontolog Tung Č’-ming a jeho dva kolegové na základě fosilií, objevených v sedimentech bohatého geologického souvrství Ša-si-miao.

———

1983 – Enigmosaurus mongoliensis

Jeden z prvních známých zástupců podivné skupiny teropodů zvané Therizinosauria. V době formálního popisu enigmosaura se o těchto druhotně býložravých až všežravých teropodech mnoho nevědělo. Fosilie tohoto pozdně křídového dinosaura, žijícího v době před asi 96 až 89 miliony let na území současného Mongolska, byly objeveny koncem 70. let v sedimentech souvrství Bajan Širech. Enigmosaura formálně popsal paleontolog Rinčengín Barsbold.

———

1984 – Liliensternus liliensterni

Liliensternus byl středně velký teropodní dinosaurus z nadčeledi Coelophysoidea, žijící v období pozdního triasu (asi před 220 až 201 miliony let) na území současného Německa. S délkou lehce přes 5 metrů a hmotností kolem stovky kilogramů byl jedním z největších dobře známých triasových teropodů. První fosilie tohoto dinosaura byla v sedimentech souvrství Trossingen objevena již roku 1834, formálně byl však popsán (resp. přejmenován) přesně o 150 let později.

———

1985 – Carnotaurus sastrei

Karnotaurus byl velký abelisauridní teropod, popsaný paleontologem José F. Bonapartem z argentinské provincie Chubut (pozdně křídové souvrství La Colonia, staří asi 71 milionů let). Tento dravý dinosaurus byl jedním z prvních teropodů, u něhož bylo objeveny a popsány otisky kůže z větší části těla. Mají podobu malých, nepřekrývajících se destiček o průměru asi 5 mm. Karnotauři byli štíhlí, ale velcí predátoři, dlouzí až 9 metrů a vážící kolem 1,5 tuny.

———

1986 – Baryonyx walkeri

Jedním z nejznámějších evropských teropodů je i po 35 letech stále spinosaurid Baryonyx walkeri, jehož fosilie byla objevena roku 1983 v Surrey na jihovýchodě Anglie. Zkameněliny byly objeveny v hliništi Smokejack, spadajícím do souvrství Weald Clay o stáří 130 až 125 milionů let (raná křída, věk barrem). Baryonyx byl patrně rybožravým teropodem, obývajícím břehy řek i mělčí jezera. Při délce až 10 metrů a dvoutunové hmotnosti představoval velkého predátora.

———

1987 – Aeolosaurus rionegrinus

Jedním z prvních z nepřeberného množství jihoamerických titanosaurů menší velikosti byl Aeolosaurus, formálně popsaný paleontologem Jaime Powellem z argentinské provincie Río Negro. Fosilie typového druhu A. rionegrinus byly objeveny v sedimentech souvrství Angostura Colorada a mají stáří asi 84 až 67 milionů let. Při délce 14 až 18 metrů dosahoval éolosaurus odhadované hmotnosti mezi 6 a 15 tunami, a to v závislosti na tom, jak mohutnou stavbu těla měl.

———

1988 – Giraffatitan brancai

Obří sauropod z pozdní jury východní Afriky, známý po celé století od doby svého objevu jako Brachiosaurus brancai. Ve skutečnosti byl tento brachiosaurid ze souvrství Tendaguru na území současné Tanzanie samostatným rodem, severoamerickému brachiosaurovi pouze blízce příbuzným. V roce 1988 stanovil rodové jméno Giraffatitan („žirafí titán“) badatel Gregory S. Paul, teprve v roce 2009 ale platnost tohoto taxonu potvrdil paleontolog Michael P. Taylor.

———

1989 – Leaellynasaura amicagraphica

Malý ornitopodní dinosaurus, objevený v lokalitě Dinosaur Cove na jihovýchodě současné Austrálie. V době existence dinosaura před asi 110 miliony let se však jednalo o součást gondwanské kontinentální masy, nacházející se za jižním polárním kruhem. Leaellynasaura i ve stejném roce popsaný rod Atlascopcosaurus tak patří mezi první popsané „polární“ dinosaury. Dinosaurus byl pojmenován po Leaellyn, dceři manželského páru paleontologů Richových.

———

1990 – Emausaurus ernsti

Emausaurus byl malý a vývojově primitivní tyreofor (obrněný dinosaurus), žijící na území současného Německa v období rané jury (asi před 181 miliony let). Tento býložravý ptakopánvý dinosaurus dosahoval délky zhruba 4 metry a vážil přibližně 240 kilogramů, byl tedy relativně lehce stavěný. Fosilie byla objevena v sedimentech souvrství Ciechocinek na území spolkové země Meklenbursko – Přední Pomořansko na severovýchodě Německa někdy před rokem 1963.

———

1991 – Alvarezsaurus calvoi

Tento malý teropod dal jméno celé skupině specializovaných dlouhonohých maniraptorů, žijících od pozdní jury až po nejpozdnější křídu. Samotný rod Alvarezsaurus obýval v době před 86 až 83 miliony let území dnešní jihozápadní Argentiny (provincie Neuquén) a jeho fosilie byly objeveny v sedimentech souvrství Bajo de la Carpa. Jako první popsaný zástupce své skupiny byl alvarezsaurus a později i jeho příbuzní zpočátku považováni za podivné nelétavé ptáky.

———

1992 – Udanoceratops tschizhovi

Robustní leptoceratopsidní rohatý dinosaurus Udanoceratops ukázal, že druhová rozmanitost malých ceratopsů byla na území východní Asie kdysi podstatně vyšší, než se obecně předpokládalo. Oproti známému protoceratopsovi byl udanoceratops se svou čtyřmetrovou délkou a sedmisetkilogramovou hmotností asi dvakrát delší a téměř desetkrát hmotnější. Tohoto pozdně křídového ptakopánvého dinosaura formálně popsal ruský paleontolog Sergej M. Kurzanov ze souvrství Djadochta.

———

1993 – Argentinosaurus huinculensis

V tomto roce měl premiéru první Jurský park a objeveny byly také další velmi známé dinosauří rody – například Eoraptor, Mononykus a Utahraptor. Přesto je patrně nejzajímavějším objeveným dinosaurem gigantický sauropod Argentinosaurus hunculensis, který je až dosud největším známým suchozemským tvorem vůbec. Formálně byl popsán paleontology Bonapartem a Coriou z asi 95 milionů let starých sedimentů souvrství Huincul na území argentinské provincie Neuquén.222Schéma zobrazující dochované části kostry (lebku a obratle) obřího leptoceratopsidního rohatého dinosaura druhu Udanoceratops tschizhovi, formálně popsaného roku 1992 z Mongolska. Kredit: PaleoNeolitic; Wikipedia (CC BY 4.0)


 

1994 – Cryolophosaurus ellioti

Vůbec prvním dinosaurem, formálně popsaným z ledové Antarktidy, se v tomto roce stal teropod Cryolophosaurus ellioti, jehož fosilie staré asi 190 milionů let byly objeveny v raně jurských sedimentech souvrství Hanson. „Ještěr se zmrzlým hřebenem“, jak zní překlad rodového jména, dosahoval délky až 7 metrů a hmotnosti do 500 kilogramů. Tento zástupce kladu Neotheropoda nebyl prvním objeveným antarktickým dinosaurem, byl ale ze všech nejdříve popsán.

———

1995 – Giganotosaurus carolinii

Jedním z vůbec největších známých dravých dinosaurů je dodnes obří jihoamerický karcharodontosaurid druhu Giganotosaurus carolinii. Fosilie tohoto gigantického teropoda byly objeveny roku 1993 ve zhruba 98 milionů let starých sedimentech souvrství Candeleros na území argentinské Patagonie (provincie Neuquén). Ačkoliv byl giganotosaurus pravděpodobně o trochu méně hmotný než největší známé exempláře tyranosaurů, s délkou okolo 13 metrů se mu přinejmenším vyrovnal.

———

1996 – Sinosauropteryx prima

První v řadě populárních opeřených dinosaurů z Číny byl právě malý kompsognatidní teropod druhu Sinosauropteryx prima, představený světu na podzim tohoto roku. Jen asi 1 metr dlouhý a kolem půl kilogramu vážící dravec s oranžovo-bíle žíhaným ocasem žil na území současné severovýchodní Číny (provincie Liao-ning) v období rané křídy, asi před 125 až 122 miliony let. Malý dravý zástupce obratlovčí fauny souvrství Yixian (I-sien) se živil drobnými obratlovci, například ještěrkami a savci.

———

1997 – Unenlagia comahuensis

Objev velmi štíhlého a ptákům podobného argentinského dromeosaurida druhu Unenlagia comahuensis v 89 milionů let starých sedimentech geologického souvrství Portezuelo ukázal, jak podivné formy teropodů mohly v průběhu pozdní křídy vzniknout. Tento asi 2 až 3,5 metru dlouhý teropod vážil téměř stejně jako dospělý člověk a měl vysoce pneumatizované (duté a vzduchem vyplněné) kosti. V roce 2004 byl formálně popsán ještě jeden druh stejného rodu, U. paynemili.

———

1998 – Scipionyx samniticus

Asi před 113 miliony let obýval oblast současné Itálie menší teropodní dinosaurus, jehož známe jenom na základě fosilního objevu mláděte dlouhého asi 46 centimetrů (v kompletním stavu). Tato fantasticky dochovaná fosilie zahrnuje i extrémně vzácné otisky měkkých tkání, obrysy vnitřních orgánů a pozůstatky cévního systému, chrupavky i svalových vláken. Dlouho se vědci domnívali, že se jedná o jakéhosi kompsognatida, teprve v roce 2021 ale Andrea Cau vyslovil domněnku, že jde o mládě neznámého karcharodontosaurida.

———

1999 – Beipiaosaurus inexpectus

Prvním zástupcem kladu Therizinosauria s dochovanými otisky tělesného opeření byl čínský druh Beipiaosaurus inexpectus, objevený roku 1996 a formálně popsaný o tři roky později. Stejně jako jeho současníci z ekosystémů souvrství Yixian odolával i tento podivný teropod velmi chladnému zimnímu podnebí (průměrná roční teplota činila asi 10 °C), ve kterém byla pernatá ochrana tělesné teploty nezbytná. Beipiaosauři byli dlouzí lehce přes 2 metry a vážili několik desítek kilogramů.

———

2000 – Microraptor zhaoianus

Mezi nejznámější opeřené neptačí dinosaury patří čínský rod Microraptor, od nějž již dnes známe tři druhy. Microraptor patří také k nejmenším známým neptačím dinosaurům, podle jedné odborné práce je exemplář s hmotností 0,434 kg nejmenší známý dospělý jedinec dinosaura vůbec. Známe také barvu opeření tohoto dobře prozkoumaného dromeosaurida, ta byla údajně tmavě černá a lesklá. Mikroraptoři žili v období rané křídy (geologický věk apt), asi před 125 až 120 miliony let.

———

2001 – Eotyrannus lengi

Evoluční historii nejslavnějšího z dinosaurů začali paleontologové odkrývat až díky novým objevům z posledních desetiletí. Jedním z nich byl také evropský tyranosauroid druhu Eotyrannus lengi, jehož fosilie byly objeveny na ostrově Wight v sedimentech souvrství Wessex. Tento středně velký dravec žil v době před asi 130 miliony let a objevený exemplář (nedospělý a dosud plně nedorostlý jedinec) měřil na délku zhruba 4,6 metru. Hmotnost eotyrana je pak odhadována v širokém rozmezí 70 až 230 kilogramů.

———

2002 – Scansoriopteryx heilmanni

Jednou z nejbizarnějších skupin teropodních dinosaurů jsou bezpochyby skanzoriopterygidi, jejichž první zástupce byl formálně popsán roku 2002 z čínského Liao-ningu. Dosud je ale nejasné, o jakého dinosaura se ve skutečnosti jednalo, protož objevený exemplář je mládětem o velikosti vrabce. Jisté je, že šlo o opeřeného maniraptorního teropoda s adaptacemi pro arboreální (stromový) způsob života. Scansoriopteryx žil v období střední až pozdní jury, asi před 165 až 156 miliony let.

———

2003 – Antetonitrus ingenipes

Antetonitrus, jehož fosilie byly objeveny již v roce 1981 v jihoafrickém souvrství Elliot, patří k nejstarším známým zástupcům „pravých“ sauropodů. Typový exemplář žil zhruba před 200 miliony let v nejranější juře a měřil na délku asi 8 až 12 metrů. Na poměry sauropodů vykazoval ještě množství vývojově primitivních znaků – například jeho přední končetiny měly stále uchopovací funkci a nemusely být využívány pouze pro nadnášení ohromné tělesné hmotnosti, jako tomu bylo u pozdějších sauropodů.

———

2004 – Dilong paradoxus

Od 90. let minulého století se někteří vědci domnívali, že proslulý Tyrannosaurus rex mohl být alespoň na některých částech svého těla opeřený. Těmto úvahám napomohl objev prvního prokazatelně opeřeného tyranosauroida, čínského druhu Dilong paradoxus. Tento v dospělosti jen 2 metry dlouhý dravec žil před zhruba 126 miliony let na území provincie Liao-ning. Podle výzkumu fosilní mozkovny měl velmi dobře vyvinuté centrum pro rovnováhu, jeho čich ale tolik vytříbený nebyl.

———

2005 – Hungarosaurus tormai

Jedním z několika dnes známých neptačích dinosaurů, objevených na území Maďarska, je i nodosauridní ankylosaur druhu Hungarosaurus tormai. Fosilie tohoto asi 85 milionů let starého býložravého dinosaura byla objevena v sedimentech souvrství Csehbánya v roce 2000. Hungarosaurus byl asi 4 až 4,5 metru dlouhý a jeho hmotnost je odhadována v rozmezí 650 až 1000 kilogramů. Novější výzkumy naznačují, že tito obrnění tyreofoři byli patrně výsostně stádními tvory.

———

2006 – Yinlong downsi

Nejstarší předchůdci rohatých dinosaurů, jakým byl i slavný pozdně křídový rod Triceratops byli popsáni z Číny. Mezi nimi bychom našli i malého ceratopse druhu Yinlong downsi, žijícího na počátku pozdní jury (asi před 161 až 157 miliony let) na území současné provincie Sin-ťiang. Jak ukazují podobné fascinující objevy, i tak známá skupina dinosaurů, typických až pro nejpozdnější křídu, měla své evoluční počátky hluboko v období jury, o celou stovku milionů let dříve.

———

2007 – Oryctodromeus cubicularis

Mezi překvapivé objevy patřil také malý thescelosauridní dinosaurus druhu Oryctodromeus cubicularis, tedy doslova „kopající běžec z nory“. Tento býložravec, žijící před 95 miliony let na území současné Montany totiž obýval vlastní podzemní noru, kterou si patrně aktivně vyhrabal. Objeveny byly fosilie jednoho dospělce o délce 2,1 metru a dvou odrostlých mláďat dlouhých asi 1,3 metru. Nora, ve které všichni tři „norující“ dinosauři zahynuli, byla asi dva metry dlouhá a 70 centimetrů široká. 

Rekonstruovaná kostra a obrys těla „norujícího“ thescelosauridního ptakopánvého dinosaura druhu Oryctodromeus cubicularis, formálně popsaného roku 2007 z pozdní křídy Montany. Kredit: Tim Evanson; Wikipedia (CC BY-SA 2.0)


 

2008 – Epidexipteryx hui

V rámci svého geologického stáří kolem 164 milionů let představuje malinký teropod Epidexipteryx jeden z nejstarších známých dokladů živočicha s přítomností ozdobných per. Tento podivný skanzoriopterygid byl také jedním z nejmenších známých dinosaurů, jeho délka činila pouze 25 centimetrů (bez ozdobných ocasních per) a jeho hmotnost odhadli paleontologové na pouhých 164 gramů. Přesné geologické stáří i systematická příslušnost tohoto dinosaura však nejsou dosud uspokojivě vyřešeny.

———

2009 – Tianyulong confuciusi

Vědci již dlouho předpokládali, že pernatý nebo obdobný tělesný integument měli na tělech také někteří ptakopánví dinosauři (dosud byly znám pouze u teropodů). Prvním jasným důkazem s výjimkou jednoho exempláře psitakosaura se stal čínský heterodontosaurid druhu Tianyulong confuciusi, popsaný z pozdně jurských sedimentů souvrství Tchiao-ťi-šan na území provincie Liao-ning. Vláknitý pokryv těla o délce až kolem 60 mm byl objeven v oblasti krku, hřbetu a ocasu tianyulonga.

———

2010 – Sinoceratops zhuchengensis

Sinoceratops je prvním prokazatelným ceratopsidem, přítomným na území Číny a pravděpodobně i celé Asie. Jediným dalším potenciálním asijským zástupcem této skupiny je přitom Turanoceratops z Uzbekistánu, který ale podle novějších výzkumů nejspíš ceratopsidem nebyl. Sinoceratops žil v době před asi 73 miliony let na území současné východní Číny (provincie Šan-tung) a byl poměrně velkým ceratopsidem, Při délce 6 až 7 metrů vážil kolem 2 tun a jeho lebka byla dlouhá přibližně 180 cm.

———

2011 – Zhuchengtyrannus magnus

Z východní Asie byl po dlouhou dobu znám pouze jeden druh obřího tyranosaurida, a to Tarbosaurus bataar. Zhuchengtyrannus byl proto pro paleontology jistým překvapením, už i proto, že se stářím kolem 73,5 milionu let byl o několik milionů let starší. Sdílel ekosystémy s o rok dříve popsaným ceratopsidem rodu Sinoceratops a dalšími rohatými dinosaury, tyreofory, sauropody a ornitopody. Byl jen o trochu menší než proslulý Tyrannosaurus rex, dosahoval délky 10 až 12 metrů a hmotnosti 4,5 až 6 tun.

———

2012 – Sciurumimus albersdoerferi

Sciurumimus, tedy „napodobitel veverky“, byl popsán na základě fosilie z pozdně jurského souvrství Painten, objevené na území Bavorska. Toto mládě neznámého druhu teropodního dinosaura, žijícího asi před 150 miliony let, bylo pokryté hávem jemného chmýří. Není jisté, do které skupiny dravých dinosaurů tento druh spadal, patrně to ale mohla být nadčeleď Megalosauroidea. Fosilie tohoto současníka „praptáka“ archeopteryxe byla dokonce prohlášena za německou kulturní památku.

———

2013 – Tataouinea hannibalis

Menší až středně velký rebbachisauridní sauropod druhu Tataouinea hannibalis poskytuje důkaz pro skutečnost, že také tito dinosauři vykazovali rozsáhlý stupeň pneumatizace kostí (množství kostí vyplňovaly dutiny a vzdušné vaky, které sem zasahovaly jako součást dýchací soustavy). To měli společné s teropodními dinosaury, a tedy i se všemi ptáky, kterým se svou velikostí, ekologií a tvarem těla jinak vůbec nepodobají. Tataouinea žila před asi 112 miliony let na území současného Tuniska.

———

2014 – Kulindadromeus zabaikalicus

V tomto roce byl popsán další „opeřený“ ptakopánvý dinosaurus, tentokrát z ruské jihovýchodní Sibiře (Zabajkalský kraj). Malý, asi 1 až 1,5 metru dlouhý dinosaurus s prokazatelnou přítomností „proto-peří“ dostal vědecké jméno Kulindadromeus zabaikalicus a stal se patrně nejstarším známým dinosauřím opeřencem vůbec. Jeho geologické stáří je odhadováno asi na 170 až 166 milionů let, což odpovídá období střední jury. Kulindadromeové byli vývojově primitivní zástupci skupiny Neornithischia.

———

2015 – Yi qi

Podivně vyhlížející skanzoriopterygidní teropod s tělesným opeřením a zároveň i neobvyklými kožnatými křídly, podobnými netopýřím. Stejně jako opeřený heterodontosaurid Tianyulong byl také rod Yi objeven v sedimentech souvrství Tchiao-ťi-šan na území provincie Liao-ning, a to v horninách starých kolem 159 milionů let. Při hmotnosti kolem 380 gramů byl menší než současná vrána. Kuriozitou je také jeho vědecké jméno, které je nejkratší mezi jmény všech dosud popsaných dinosaurů.

———

2016 – Timurlengia euotica

Objevy, jakým je i uzbecký rod Timurlengia, významně pomáhají doplnit naše znalosti o vývoji tyranosauroidních teropodů. Tento dravý dinosaurus ze souvrství Bissekty o stáří asi 92 až 90 milionů let vykazuje adaptace pro velmi výkonné smysly a relativně vysokou inteligenci, kterou tyranosauroidi v tomto období nejspíš začali překonávat jiné teropody. Timurlengia byl menší rod teropoda s délkou v rozmezí 3 až 4 metrů a hmotností 170 až 270 kilogramů. Fosilie jeho mozkovny byla objevena roku 2004 v poušti Kyzylkum.

———

2017 – Burianosaurus augustai

Ačkoliv nemalou zmínku by si zasloužil i fantasticky zachovaný nodosaurid rodu Borealopelta a mnohé další dinosauří taxony, formálně popsané v tomto roce, pro Čechy nemůže být významnější druh než Burianosaurus augustai. Malý ornitopod o délce asi 3 až 4 metry obýval území dnešních středních Čech v době před zhruba 95 miliony let a stal se prvním pojmenovaným dinosaurem z našeho území. Zásluhu na tom má můj kamarád, paleontolog Daniel Madzia s dvojicí kolegů.

———

2018 – Maraapunisaurus fragillimus

Toto nové vědecké jméno bylo přiděleno 140 let staré a dávno již rozpadlé fosilii obřího sauropodního dinosaura z pozdní jury Colorada. Ačkoliv byl po dlouhou dobu znám jako Amphicoelias fragillimus, dnes je již jasné, že do tohoto rodu původce obří zkameněliny nepatřil. Bohužel kolosální fosilie hrudního obratle o kompletní výšce asi 2,7 metru se již dávno rozpadla a nevíme tedy, o jakého dinosaura se ve skutečnosti jednalo.

———

2019 – Adratiklit boulahfa

Adratiklit, vývojově primitivní a starobylý rod stegosaura z Maroka, byl pro paleontology velkým překvapením. Stal se prvním popsaným zástupcem kladu „obrněných“ dinosaurů (Eurypoda), známým ze severní Afriky, a zároveň i nejstarším dosud známým zástupcem kladu Stegosauria vůbec (se stářím 168 až 164 milionů let). Podobné stáří mají také taxony Isaberrysaura z Argentiny a „Ferganastegos“ z Kyrgyzstánu, u těch je ale systematická příslušnost ke stegosaurům nejistá.

———

2020 – Ajnabia odysseus

Jediným kachnozobým dinosaurem, známým z celého afrického kontinentu, je Ajnabia odysseus, druh formálně popsaný z nejpozdnější křídy Maroka. Tento malý zástupce skupiny hadrosauridů obýval před 68 až 66 miliony let sever Afriky a představuje tak důkaz, že podčeleď Lambeosaurinae měla geografický přesah ze západní Evropy i na sever zmíněného jižněji ležícího kontinentu. Ajnabia byla patrně migrujícím potomkem evropských lambeosaurinů, jako byl rod Arenysaurus.

———

2021 – Stegouros elengassen

V době před 75 až 72 miliony let obýval území dnešního jihu Chile podivný ankylosaurní dinosaurus, který byl formálně popsán koncem roku 2021 jako Stegouros elengassen. V období křídy žil tento druh za jižním polárním kruhem a byl tedy nejspíš adaptován pro život v poměrně drsných klimatických podmínkách. Nejnápadnějším anatomickým znakem stegoura je jeho extrémně vyzbrojený konec ocasu, který dal tomuto asi 2 metry dlouhému a 100 kg těžkému býložravci jeho jméno – „zastřešený ocas“.

———

2022 – ???


 

Výtvarná představa o vzezření a ekologii malého ankylosaurního dinosaura druhu Stegouros elengassen, obývajícího území současného státu Chile v období pozdní křídy. Formálně byl tento druh popsán na konci roku 2021. Kredit: Luis Enrique Pérez López; Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

Datum: 30.12.2021
Tisk článku


Diskuze:

Ještě mi chybí

Tomáš Novák,2021-12-31 16:37:47

Eoraptor (1993) a některé další významné taxony z pozdějších let, ale to je skutečně subjektivní. Děkuji za přehled! :-)

Odpovědět

Díky za Vaše tuze zajímavé psaní o dinosaurech!

Ladislav Machala,2021-12-31 11:57:33

A též vše nejlepší k narozeninám a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2022!

Odpovědět


Re: Díky za Vaše tuze zajímavé psaní o dinosaurech!

Tomáš Novák,2021-12-31 16:34:33

Připojuji se k Vašemu přání! :-)

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakceZásady ochrany osobních údajů webu osel.cz