Realita projektu Paks II  
O tom, že se výstavby nového jaderného bloku v Dukovanech nebude účastnit Rosatom a jeho technologie, je už rozhodnuto. Přesto v rámci permanentního předvolebního boje ideologičtí fanatici potřebuji stále proti této firmě bojovat. Jedním z prostředků je očerňování projektu Paks II a Hanhikivi. Zároveň došlo k odložení rozhodnutí o vydání povolení stavby jaderné části maďarským úřadem pro jadernou bezpečnost HAEA. Proto je rozumné si shrnout reálný současný stav těchto projektů.

Vizualizace elektrárny Paks II (zdroj Paks II Ltd).
Vizualizace elektrárny Paks II (zdroj Paks II Ltd).

O tom, že novinář Lukáš Valášek jaderné energetice nerozumí a snaží se svými čistě ideologickými články vrátit společnost do padesátých let jsem psal nedávno v článku na Neviditelném psovi. Nedávno se zmíněný novinář serveru Aktuálně zaměřil ve svém článku na projekt výstavby elektrárny Paks II. Lukáš Valášek uplatňuje velmi specifický způsob psaní. Dané problematice vůbec nerozumí, takže skládá text z výroků hlavně politiků, bez ohledu na to, kdy byly řečeny, v jakém kontextu a s jakým cílem. Nebere v úvahu, jestli u nich nejde čistě o politický boj, jen to, jestli se mu výrok hodí pro jeho ideologickou štvanici.

 

Podívejme se tedy, jaká je realita ve srovnání s textem Lukáše Valáška. Je to aktuální i v souvislosti s tím, že v pátek prezentoval maďarský úřad pro jadernou bezpečnost HAEA (Hungarian Atomic Energy Authority) odložení rozhodnutí o povolení zahájení výstavby jaderné části elektrárny Paks II. Nejdříve je třeba zdůraznit, že každý vybraný způsob výběru finančního modelu a výběru dodavatele má svá pozitiva i negativa. Každý je také spojen s jistými riziky. To, jak se konkrétní varianta osvědčí, se pozná až na tom, zda, za jakou cenu a v jakém čase se nakonec podaří danou stavbu realizovat. Jestli tedy Maďaři a Finové udělali výběrem Rosatomu za dodavatele dobře, nebo půjde o odstrašující příklad, jak se tvrdí Lukáš Valášek, se teprve uvidí.

 

Na začátek je třeba říci, že jaderní odborníci i u nás se většinou shodují v tom, že reaktor VVER1200 je z technologického hlediska i z pohledu jaderné bezpečnosti velmi zdařilý projekt. A s tím souhlasí třeba i Dana Drábová, která má jinak k zadání zakázky ruské firmě postoj negativní. Projekt splňuje všechny požadavky kladené na reaktory III+ generace. V provozu už je jich pět, jeden z nich je mimo Rusko, a zatím jsou s nimi velmi dobré zkušenosti. V Rusku má Rosatom rozestavěny dva a v zahraničí pak dvanáct dalších reaktorů typu VVER1200 a VVER1000 (3 Turecko, 1 Bělorusko, 3 Indie, 2 Čína, 1 Bangladéš a 1 Irán). Další stavby se připravují. A mezi nimi jsou i právě zmíněné dva reaktory v elektrárně Paks II a jeden v Hanhikivi. Chystá se i velká čtyřbloková elektrárna v Egyptě. I díky tomu už má Rosatom vybudovány řetězce subdodavatelů, do kterých jsou poměrně hojně zapojeny i české firmy. Ale nejen ony, do projektů nových reaktorů VVER jsou zapojeni i další subdodavatelé. Jako příklad mohou sloužit dodávky turbín firmou GE Power, mimochodem pro projekt Paks II by je měla dodat její maďarská součást, nebo kontrolního systému firmou Framatom.

Nové administrativní centrum pro 300 pracovníků v bezprostřední blízkosti budoucí stavby jaderných bloků Paks II bylo uvedeno do provozu v červenci 2021 (PAKS II Ltd).
Nové administrativní centrum pro 300 pracovníků v bezprostřední blízkosti budoucí stavby jaderných bloků Paks II bylo uvedeno do provozu v červenci 2021 (PAKS II Ltd).

Jak je vidět, má Rosatom v pokročilém stádiu výstavby řadu bloků v různých státech. V Evropské unii však zatím žádné reaktory nestaví a projekty Paks II a Hanhikivi jsou první vlaštovkou. Úřední pravidla a byrokratické mantinely jsou v Evropské unii velmi náročné. Dají se tak vždy očekávat problémy. Zvláště, když se to týká tak kontroverzního odvětví, jako je jaderná energetika. Proto se pochopitelně dala čekat zdržení. Je to z toho důvodu, že Rosatom zde teprve sbírá zkušenosti.

 

Připomeňme si, že v březnu 2009 bylo rozhodnuto o zahájení přípravy výstavby dvou nových bloků v elektrárně Paks. V lednu 2014 pak byla podepsána mezi Maďarskem a Ruskem mezivládní dohoda o výstavbě dvou bloků VVER1200. Rosatom byl vybrán nejen z technologických důvodů, ale také proto, že nabízel možnost financování pomocí mezistátní smlouvy. Cena kontraktu je fixována a zahájení splácení půjčky je dáno až reálným termínem dokončení stavby a zahájením provozu obou bloků. Splácení tak lze realizovat ze zisku zařízení. V dubnu 2021 byla potvrzena dohoda, že splácení nemusí začít dříve, než v roce 2031. Pochopitelně bylo možné si půjčit peníze pro financování projektu jinde, ale pravděpodobně by bylo daleko méně výhodné. Dost absurdní je pak kritika maďarského finančního modelu opozičními maďarskými politiky prezentovaná v článku pana Valáška za to, že je vázán na euro a vystaven tak riziku kurzovních pohybů. Takto by to bylo pravděpodobně u libovolné půjčky ze zahraničí.

Vybraný finanční model začaly posuzovat orgány Evropské unie. Teprve v roce 2017 pak Evropská komise v Bruselu dala povolení k realizaci. Je třeba připomenout, že zatím je toto dlouhé posuzovaní, dané i odporem Rakouska, hlavním zdrojem zdržení stavby. Je to vzhledem k tomu, že teprve po tomto schválení bylo možné zahájit intenzivní přípravu, vyladění a poté podat žádost o příslušné povolení k maďarskému úřadu pro jadernou bezpečnost HAEA. Výstavbu jaderného bloku tak opravdu nebylo možné zahájit podle původního plánu v roce 2018.

Již v roce 2016 dostal projekt kladné posouzení environmentálních dopadů. Na přelomu června a července 2020 předal Rosatom veškerou dokumentaci k projektu maďarskému úřadu pro jadernou bezpečnost HAEA. Stavební povolení by tak měl obdržet na podzim roku 2021, tedy někdy v blízké době. Je to dáno tím, že lhůta na posouzení je 12 měsíců, ale může být v případě potřeby prodloužena o další tři. Na konci listopadu 2020 dostal projekt povolení od úřadu pro regulaci energetiky MEKH. Na jaře 2021 obdržela stavba povolení k zemním pracím, které nesouvisí s výstavbou jaderného ostrova. V srpnu 2021 schválil úřad pro jadernou bezpečnost HAEA plán fyzické ochrany elektrárny a potvrdil, že plně odpovídá požadavkům. Je to další důležitý krok.

Na jaře roku 2021 začala výstavba laboratoře pro testování kvality betonu, spolu s betonárkami by měla být připravena před zahájením výstavby bloků (Paks II Ltd).
Na jaře roku 2021 začala výstavba laboratoře pro testování kvality betonu, spolu s betonárkami by měla být připravena před zahájením výstavby bloků (Paks II Ltd).

Čeká se tak pouze na konečné povolení výstavby jaderné části zmíněným úřadem HAEA. To, že na posouzení bude úřad potřebovat více času, se potvrdilo z prohlášení z 1. října 2021. Úřad deklaroval, že pečlivé posouzení dokumentace, která má 280 000 stran, si vyžádá více času. Nový termín dokončení posuzování úřad nevyhlásil. Je tak stále otázkou, zda opravdu v nejbližší době úřad HAEA povolení pro zahájení stavby jaderného ostrova dá. Může pochopitelně při nalezení nedostatků v dodané dokumentaci rozhodnutí ještě dále odložit a požádat o jejich nápravu. Na jedné straně je odložení jistě nepříjemné, na druhé pak může ukazovat, že úřad přistupuje k posuzování velmi seriózně a preferuje pečlivost a kvalitu.

 

Pokud však rozhodnutí na přelomu roku padne, začne v příštím roce výstavba naplno a betonáž jaderného ostrova prvního reaktoru, která je oficiálním startem stavby reaktoru, bude na spadnutí. Rosatom na příkladu výstavby jaderné elektrárny Ostrovec v Bělorusku dokázal, že umí blok tohoto typu dokončit za sedm let. Samotná výstavba už by neměla být tak silně ovlivněna byrokratickými překážkami v Evropské unii. S využitím zkušeností, jde už o několikátý blok tohoto typu, by mohla být doba výstavby i kratší. Pochopitelně se mohou objevit problémy a vést naopak ke zdržení výstavby. Přesto se dá očekávat spuštění prvního reaktoru mezi léty 2028 až 2030.

Zatím tedy probíhají terénní úpravy, přeložil se teplovod, který přes dané území vedl, budují se potřené kancelářské budovy, betonárky a další stavby tvořící zázemí budoucí stavby. Budují se i příjezdové komunikace s potřebnými mosty. Zároveň se dokončují řetězce subdodavatelů, kteří se budou podílet na dodávkách.

Na nejaderných částech a zázemí pro stavbu elektrárny Hanhikivi se velmi intenzivně pracuje (zdroj Fennovoima).
Na nejaderných částech a zázemí pro stavbu elektrárny Hanhikivi se velmi intenzivně pracuje (zdroj Fennovoima).

Původně počítalo Maďarsko s velmi vysokou lokalizací stavby. Evropská unie si však stanovila podmínku, že velká část subdodávek musí být soutěžena na úrovni Evropské unie. Míra lokalizace je tak omezena. Může to však být výhoda pro český průmysl. I z důvodů, že je Maďarsko velice blízko, se dá předpokládat, že se do projektu Paks II i Hanhikivi intenzivně zapojí české firmy. V jednání jsou možnosti dodávek od firem Sigma Group, Kabelovna Kabex, I&C Eńergo a ZAT. Pro elektrárnu Hanhikivi už například byly schváleny dodávky kotelen z třebíčské firmy MICo Group, na kterých se už pracuje a brzy by měly být uvedeny do provozu.

 

I v případě finské elektrárny Hanhikivi se klíčové rozhodnutí místního úřadu pro jadernou bezpečnost očekává na přelomu roku. I zde by se tak budování samotného reaktoru mohlo rozběhnout už v příštím roce. Pochopitelně ani zde není vyloučeno zdržení, finský úřad pro jadernou bezpečnost STUK je proslulý svou náročností. Pokud však povolení dá, bude mít Rosatom zkušenost a referenci realizace bloku v tom nejnáročnějším evropském prostředí. S dalšími projekty tak už nebude mít s největší pravděpodobností problémy.

Pokud se týká situace u nás, tak zatím nedošlo ani k vyhlášení tendru. I v případě ideálního průběhu se počítá s počátkem výstavby jednoho bloku v době, kdy se dva bloky v Paks II budou pravděpodobně spouštět. Kdyby nedošlo k vyřazení Rosatomu z tendru, rozhodovalo by se o jeho výsledku v době, kdy budou rozhodnutí maďarského i finského úřadu pro jadernou bezpečnost známa. Ať už budou kladná či záporná. Při výběru by tak mohla být zohledněna.

Česká republika, která byla ve střední Evropě v jaderné energetice a průmyslu na špici se vinou nekompetentních politiků a novinářů, jako je třeba Lukáš Valášek, kteří o oblasti energetiky, a hlavně té jaderné, nic neví a pouze ji zneužívají k politikaření a ideologickému boji, úspěšně propadá na chvost.

Zvláště v době, kdy se v praxi ukazuje, k čemu vede nedostatek stabilních energetických zdrojů a spoléhání na masivní využívání plynových zdrojů, je kritika ceny elektřiny z plánovaného jaderného zdroje Paks II v článku Lukáše Valáška až absurdní. Opírá se pouze o prohlášení opozičních maďarských politiků učiněná v době, kdy přebytek fosilních a uhelných zdrojů a nízké ceny povolenek zajišťovaly s dotovanými obnovitelnými zdroji ve větrných a slunečných obdobích nízké ceny elektřiny. Jejich výroky se opíraly o hesla z kampaně zelených aktivistů, jak bude cena elektřiny díky obnovitelným zdrojům jenom nižší a nižší. Problém je, že tato hesla nemají nic společného s realitou.

Lukáš Valášek spolu s opozičními maďarskými politiky kritizuje zdržení stavby o několik let a její dopady na maďarskou energetiku a ekonomiku. Ovšem mnohaleté zdržení výstavby jaderných bloků u nás a jeho dopady, ke kterým významně přispěly ideologické kampaně jemu podobných novinářů a politiků, ho nevzrušují.

V současné české situaci je podle mého názoru jediné racionální řešení, které by mohlo vést k vybudování bloku v Dukovanech v rozumném čase, dokončení připravovaného tendru a výběru nejlepšího ze tří zbývajících uchazečů podle racionálních odborných kritérií. Zrušení i druhého tendru, tentokrát těsně před jeho vyhlášením, by mělo hodně zničující dopady. To je patrně i důvod, proč zákon, který ruské a čínské firmy z tendru vylučuje, podepsal i přes své pohledy na problematiku, prezident. Je tak trochu absurdní, když Lukáš Valášek využívá stále tuto kartu pro ideologický boj. Pokud se alespoň nyní nedokážeme v Česku dohodnout na racionálním postupu, můžeme na postavení nových jaderných bloku zapomenout. Současná situace, kdy cena elektřiny nakupované na příští rok překračuje 100 EUR/MWh a aktuální ceny na silových burzách v Německu (i v okolí) překračují i 200 EUR/MWh, ukazuje, kam se bez jádra a při spoléhání se na plyn můžeme dostat.

Průběh výstavby bloků v jaderných elektrárnách Paks II a Hanhikivi je pochopitelně pořád otevřenou záležitostí. Počítá se jen reálný čas jejich dokončení a cena. A teprve v budoucnu uvidíme, jak dopadne situace s novými bloky v Maďarsku, Finsku, Česku i Polsku, které jde také cestou přímého výběru bez tendru. Pouze srovnání různých postupů v těchto státech v následujících letech ukáže, kdo se rozhodl správně.

Datum: 02.10.2021
Tisk článku

Související články:

Pokrok v oblasti malých modulárních reaktorů v roce 2020     Autor: Vladimír Wagner (18.01.2021)
Co je třeba vědět před uzavíráním uhelných elektráren?     Autor: Vladimír Wagner (20.01.2021)
Česká energetika v kleštích ideologií a politikaření     Autor: Vladimír Wagner (30.01.2021)
Začala výstavba rychlého olovem chlazeného reaktoru BREST-OD-300     Autor: Vladimír Wagner (08.06.2021)
Je opravdu pro Česko plynová varianta mixu lepší než jaderná?     Autor: Vladimír Wagner (23.07.2021)
Co nám říká současný vývoj v elektroenergetice?     Autor: Vladimír Wagner (09.08.2021)
Jak se postavit k posledním varováním IPCC o hrozbě globálního oteplování?     Autor: Vladimír Wagner (22.08.2021)
Jak čelit dopadům vývoje energetiky v Evropě na Česko?     Autor: Vladimír Wagner (05.09.2021)Diskuze:

Proc politika zde?

Zdenko Sekera,2021-10-05 17:03:23

Vas clanek na neviditelnem psu jsem cetl. OK tam to patri. Ale proc zde?
Jal jsem se cist ze zjistim neco o technicke strance projektu. Misto toho jenom si prectl politicky uvodnik, pak par technickych detailu a neskryvanou snahu kopnout si do lidi se kterymi nesouhlasim a nakonec pisete o ekonomicke strance projektu ktere, prominte mi za vyraz, nerozumite. Navic to ze madarsko muze platit az od roku 2031 je jednoducho lez. Vytikate panu redaktorovi Valaskovi veci ktere pak delate sam.

Odpovědět


Re: Proc politika zde?

Patrik Telicka,2021-10-05 20:16:17

Proč sem pletete osobní dojem, kam co patří. Já například nečtu Neviditelného psa a takových nás tu bude více. A promiňte, na rozdíl od Vás pan Wagner uvádí fakta a vyvozuje z toho vážné dedukce. A co Vy? Vždyť jen blábolíte. Nic jíného než pojmy "úvodník" "snaha" "kopnout", že autor ekonomice nerozumí,.... Ani náznak nějakého faktu. Zkuste prosím exhibovat jinde, tady by měla být diskuse vedená pomocí faktů. To co jste předvedl - ani jeden relevantní ekonomický, či jiný argument - to se sem opravdu nehodí.

Odpovědět


Re: Re: Proc politika zde?

Mirek Bárta,2021-10-06 09:09:15

Naprostý souhlas.

Bohužel, musíme se smířit s tím, že kdo si na někoho nebo na něco chce plivnout, tak to udělá. Nějaké věcné argumenty k tomu nepotřebuje. Ještě horší je to, že takové žvásty nekompetentních lidí najdou ohlas u mnoha jiných neiformovaných lidí, kterých je ale většina. A těm nezbývá nic jiného, než citovat takové nekompetentní lidi - hlavní je, že se to ztotořňuje s jejich politickými názory, odbornost vůbec není důležitá.

Odpovědět

Pane Wagnere

Pavel Aron,2021-10-04 18:16:31

Děkuji vám za hezké shrnutí problematiky.
Je smutné, když se do technických záležitostí, které navíc mají velký na stav naší soběstačnosti v energetice plete ideologie. I když ono v reálu stejně nejde o ideologii, ta se tam dává jen pro naivní jedince ale o peníze resp. zisk firem, které by bez vyřazení Ruska neměly šanci.

Odpovědět


Re: Pane Wagnere

Pavel Slavík,2021-10-05 10:49:18

Problém je, že ta ideologie se do toho neplete ani tak zde, jako v Rusku. Viz komedie s vakcínou, kde Rusko nabízelo to, čeho nemělo dost ani pro své vlastní lidi.

Odpovědět


Re: Re: Pane Wagnere

D. Hruška,2021-10-05 11:39:45

Ideologie se do toho plete všude, jedno jestli v Rusku, u nás nebo v USA. Někde možná víc, jinde míň, ale to je pro nás je celkem bezpředmětné. Pro nás je důležité, kde se do důležitých věcí plete ideologie u NÁS. Rozdíl je v tom, že když se do něčeho plete ideologie v USA nebo Rusku, slouží to jejich obchodním a mocenským zájmům. Když se do něčeho plete ideologie u nás, slouží to zpravidla obchodním a mocenským zájmům nějaké zahraniční síly.

Paradoxní je, že si u nás skoro každý bere do huby Švýcarsko jako vzor demokratického, vyspělého a bohatého státu. Přitom jedna z hlavních politických doktrín Švýcarska je neutralita. Proč by se měli vměšovat do sporů, které se jich netýkají, vydávat na ně prostředky a z partnerů si vytvářet nepřátele?

U nás je bohužel silně zakořeněný pud k rektálními alpinismu. Po revoluci se pouze přeorientoval z Ruska na západ. Náš vztah k SSSR před revolucí a k USA (EU) po revoluci nejlépe vystihuje vztah psa k jeho majiteli. Ale děláme si to sami.

Odpovědět


Re: Re: Re: Pane Wagnere

Pavel Slavík,2021-10-05 11:53:30

Nejsem si jist, zda bych vztah, kde je ziskem moc nad svými spoluobčany, nazýval rektálním alpinismem. Sami si to děláme určitě, a to zejména tím, že spoluobčany, kterým toto není cizí, tolerujeme nebo dokonce omlouváme.
Jinak k volbě jiné, než ruské nebo čínské technologie, racionální důvody vedou. Jednak Rusko a Čína strategicky spolupracují a druhak od Ruska máme nyní plyn i jádro i ropu. Asi by tedy bylo dobré, mít také něco od někoho jiného. Čistě prakticky.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Pane Wagnere

D. Hruška,2021-10-05 15:10:51

Všiměte si výsledků voleb ve většině západních demokratických států. V drtivé většině jsou výsledky velmi těsné v poměru 50:50 a společnost je volbami silně polarizovaná. Je to způsobené tím, že PR specialisti na obou stranách vytvářejí ideologický obraz dobra a zla. Většina lidí ať u nás nebo na západě dnes nevolí proto, že by chtěli u moci svého zástupce, ale aby zvolili menší zlo. Přitom demokracie nemá fungovat tak, aby se u voleb rozhodovalo, která strana představuje dobro a která zlo. Volení zástupci mají především zastupovat zájmy různých skupin ve společnosti. Nelze například tvrdit, že zájmy živnostníků jsou zlé, zatímco zájmy zaměstnanců jsou dobré... jsou zkrátka jiné. A demokracie má sloužit především k tomu, aby měl každý šanci ovlivnit rozhodování ve svůj prospěch.

Společnost, kde se nedokážou vzájemě tolerovat politicky odlišně smýšlející spoluobčané, jak píšete, tím dost trpí. Je to případ České republiky, USA i všech dalších států, kde se politika zvrhla od prosazování pragmatických zájmů k jakémusi ideologickému boji proti zlu.

P.S. Abyste mě nepochopil špatně, tak v případě USA nemyslím tím zlem Rusko. Boj proti Rusku je naopak jejich pragmatickým zájmem. Bojem proti ideologikcému zlu myslím způsob, jakým se vede boj mezi demokraty a republikány (na obou stranách).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Pane Wagnere

Jiri Coupek,2021-10-05 16:52:53

Je snaha rozdělit společnost. Dnes sjednocená společnost neposkytuje výhodu (není potřeba semknout před ohrožením).

Rozdělení 50:50 nemusí být špatně. Ukazuje to spíše na vyváženou společnost, kde oba hlavní tábory mají podobné % přizcnivců. Špatně to je ve chvíli, kdy jedno argumentují pouze lží (Brexit je hezký příklad).
Lidi totiž stále volí podle toho co jim je neblíže, ale přestali se zajímat o to co je pravda. Prostě je jednoduší uvěřit "lži", a je jedno zda se jedná o přistěhovalce, covid, atd.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pane Wagnere

D. Hruška,2021-10-05 20:53:44

Rozdělení 50:50 nemusí být špatně, ale špatně je ta vypjatá polarizace. Voliči, kteří neuspějí, se cítí okradeni a podvedeni. U nás si dávali na auta nálepky "Stydím se za svého prezidenta!", v USA zaútočili na kapitol. Kdyby se ten ideologický boj hrotil ještě víc, tak další stupeň už je rovnou občanská válka.

A vlastně proč ne? Vždyť přece MY bojujeme za PRAVDU a proti ZLU.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pane Wagnere

Jiri Coupek,2021-10-05 21:58:39

Pokud jsou veřejné lži standart, pak je nálepka "Stydím se za svého prezidenta!" normální.
Že někdo vykládá nepodložené informace o krádeži voleb, když má být jejich garantem, normální není.

Bohužel, jak jsem psal výše, sami odmítáme rozumné argumenty, a raději opakujeme vyhrocující se lži. Přitom obě strany mají někde pravdu.

Lidé bojující proti lži, nemají jinou možnost než se bránit. Dokud nezačneme vyžadovat pravdu, těžko se muže společnost, nebo svět změnit.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pane Wagnere

D. Hruška,2021-10-06 10:01:01

A pokud lžou oba hlavní kandidáti, tak se jako voliči navzájem vystřílíme a bude to spravedlivé. Ideální řešení.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Pane Wagnere

Čestmír Berka,2021-10-06 00:07:34

Spousta té technologie v "ruské" elektrárně nebývá ruská. Třeba v Paksi II. Palivo do reaktorů může být "západní" i ruské. A to americké palivo může být z ruského uranu...

Odpovědět


Re: Re: Re: Pane Wagnere

Jiri Coupek,2021-10-05 15:57:59

Je hezké argumentovat Swi, ale co v tom Swi odebírají z Ruska, nebo Číny?

To, že tam nic neobjednávají vám to přijde normální. V CR je stejný postup boj ideologie, a to i po tom co jsme byli napadeni(nejenom my, podobný úder proběhl i v Bulharsku).

V letech 1945-49 jsme neměli na výběr mezi západem, a východem. Rozhodovalo se v Moskvě.
Pokud si myslíte, že je CR orientována na USA, pak se zkuste podívat do Polska jak tato orientace vypadá.
CR je orientována na západ. Proti i v tendru na dostavbu se nejedná z USA, ale zůstali tam 3 západní společnosti.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Pane Wagnere

D. Hruška,2021-10-05 20:39:43

Švýcaři by z Ruska odebírali, cokoliv by potřebovali. Rusko toho obecně moc nevyváží kromě zbraní, paliv a produktů a služeb pro jadernou energetiku. Ale například významná část zemního plynu dováženého do Švýcarska pochází z Ruska. A jestli Švýcaři něco odebírají z Číny? To je od vás dost hloupá otázka.

Vztahy Poláků s USA se mě netýkají. Poláci se s Rusy nesnáší po staletí. Nakolik je to v dnešní době ještě racionální, ať si řeší sami. A když chceš nenávidět mocného souseda, musíš mít mocného spojence.

Proti Finsku vedl Sovětský svaz krvavou Zimní válku, ve které zahynulo několik desítek tisíc Finů. Ideologičtí zaslepenci by se z toho doteď nevzpamatovali a nedokázali by Rusovi ani podat ruku. Ale Finové dokázali nechat minulost minulostí a nemají dnes problém spolupracovat s Ruskem i na takovém strategickém projektu, jakým je jaderná elektrárna.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Pane Wagnere

Jiri Coupek,2021-10-05 21:45:06

"by odebírali" - pobavil jste
Nebylo lepší prostě souhlasit, že máte ve vašem čistě ideologickém komentáři díru v uvažování?
Plyn bere z Ruska víc jak 1/2 Evropy, mezi je krom Swi, i CR. Na tom se těžko něco změní, když žádné nové zdroje se nepřipojují.

To byl jen příklad jak to vypadá, když se skutečně někdo neskrytě staví na stranu USA. To co máme v CR je prostě nesrovnatelné.

Oni si spíše kupují svoji svobodu, přece jen nejsou na hlavní trase do Evropy jako třeba Pl. CR z nesousedí z Ruskem, tak ho nemá důvod přímo uplácet. JE tam staví i Francouzi. Zrovna u stavby JE je dost podstatné se dívat jaké vztahy byli v roce, kdy se podepsala smlouva.
Na tom se to dá hezky porovnat z CR, kde máme 4x reaktor z Ruska, 2x z 50% z Ruska.
Pak se stejně jako ti Finnové, Swi prostě díváme jinam, aby tu nestáli jen Ruské reaktory.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pane Wagnere

D. Hruška,2021-10-05 22:27:14

Přečtěte si, co jste o Švýcarsku v souvislosti s Ruskem a Čínou napsal, pak si přečtěte, co jsem napsal já a nakonec se zamyslete, proč máte potřebu dělat tu ze sebe opět hlupáka, Coupku.

Jaderná energetika je jednou z mála oblastí, ve které jsou Rusové v absolutní světové špičce. Pokud by rozhodovala technická kritéria jako spolehlivost, bezpečnost a cena, měl by VVER 1200 jasné vítězství v tendru. Důvod, proč VVER 1200 mít nemůžeme, je čistě politický a o tom se tu celou dobu bavíme.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pane Wagnere

Jiri Coupek,2021-10-06 16:25:54

Váš komentář byl spíše v přáním "Švýcaři by z Ruska odebírali, cokoliv by potřebovali.".
To je smůla, že když potřebovali JE, tak jim je všechny energetické reaktory postavilo GE (USA).
Bez ohledu na to kolik "nej" měli Ruské reaktory.

Důvod je bezpečnostní (nikdo od nepřátel nebere prvky kritické infrastruktury. Napřed nás napadly, a když jsme na to přišly označily nás veřejně za svého nepřítele. Nikdo je nenutil to dělat). Těch důvodů je víc, ale vy je odmítáte vidět.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Pane Wagnere

Čestmír Berka,2021-10-05 23:47:01

No, Finsko z Ruska odebírá i elektřinu. A v minulosti:
The peak of Russian-Finnish military cooperation was in 1991-1996, a significant number of weapons and military equipment was then delivered, including infantry fighting vehicles BMP-2, self-propelled artillery 2S5 "Hyacinth-C", three divisions of air defense systems "Buk-M1". 7.62 mm Kalashnikov machine guns are basic weapons in the Finnish army.

Russia and South Korea sealed a memorandum of understanding on military and technical cooperation in December 2007. This was preceded by 10 years of cooperation when Russia had been delivering to South Korea T-80 tanks, armored vehicles BMP-3 and Ka-32 helicopters.

Francie měla Rusku původně dodat válečné lodě Mistral...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pane Wagnere

Jiri Coupek,2021-10-06 05:25:10

Ano, byla to jiná doba. Všichni věřili, že bude Rusko normální, CR bude mostem mezi "východem a západem", a všude bude mír.
Ruští vůdci, ale vyměnily dobré vztahy(i obchodní) za válku (Krym+východ Ukrajiny).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pane Wagnere

Vojtěch Běhunčík,2021-10-06 16:25:29

Opravdu si myslím, že ryze politické příspěvky by měly být mazány a jejich autoři zablokováni.
Pravopisné chyby (zbytečná čárka + vůdci vyměnili) jsou přitěžující okolnost.
Dporučuji panu Coupkovi lepší znalost historie a čerpání informací nejen ze zdrojů schválených BIS a panem Koudelkou.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pane Wagnere

Jiri Coupek,2021-10-06 19:55:29

Děkuji za doporučení, ale možná by to nechtělo psát ty komentáře z obviněními bez důkazů. Může to pak vypadat jako politický komentář, ať zbytečně nedostanete ban.

To co jsem napsal byli jen historické události, které se v Evropě stali. Pokud vám přijde jejich výklad zpolitizovaný, pak asi máte mezery v historii vy.

Odpovědět

Kde je CR?

Jiri Coupek,2021-10-04 16:06:14

Pokud se tu argumentuje Maďarskem, pak by se mělo říct i to b).
Je rok 2021, Maďarsko podepsalo první smlouvu v roce 2009, a v roce 2021 ještě nekoply do země.

Kdy se tedy očekává spuštění v podmínkách CR i v ideálních termínech v Dukovanech?
Zatím mám pocit, že to bude daleko po deklarovaném konci uhlí, přitom to jen jen náhrada původních bloků (musí se odstavit).

Původní bloky v Dukovanech nebyli 4x510MW, ale pouze 4x440MW. Nebudou se přece nahrazovat 1:1, ale pouze 2x 1200MW, i kdyby 1x1600). Tím bych se zrovna neomezoval, zakázka totiž není na 2., ale pouze na jeden blok. Případně stejný další v Temelíně.

Pokud má SMR uvažovanou perspektivu, lze v budoucnu dané bloky doplnit požadovanou "nižší" kapacitou. Ono při té rychlosti jakou se tu pracuje, se úplně nebojím problému z chlazením.

Odpovědět

K čemu slouží malé modulární reaktory

Oldřich Vašíček st.,2021-10-04 09:19:41

Mohl by jste, prosím, laicky vysvětlit, k čemu jsou určeny SMR? Na mnoha diskusích jsem se setkal s názorem, že je to technologie, která by měla nahradit velké JE a decentralizovat výrobu elektrické energie. Samozřejmě v kombinaci s OZE.
Mám dojem, že se jedná jen o "malý jaderný kotel na horkou páru". :) A pro výrobu ee je nutné jej zapojit do celého komplexu elektrárny (turbína, generátor, atd.). Tzn. jednalo by se o náhradu stávajících uhelných kotlů jedním nebo několika SMR.
Není to technologie, že bych dovezl kontejner za město, zapojil k rozvodně a mám vystaráno.
Viz diskuze k článkům o řešení energetické krize v Polských podnicích jednáním o "soukromém" nákupu NuScale.
Nebo se pletu? Existuje nějaký takový "blackbox"?
Děkuji

Odpovědět


Re: K čemu slouží malé modulární reaktory

Vladimír Wagner,2021-10-04 10:40:35

Pokusím se odpovědět. Je třeba říci, že daný pojem má poměrně rozmazané hranice a to dokonce i u toho výkonu. Tam se nejčastěji bere horní hranice výkonu okolo 300 MWe (americká DOE udává 1000 MWt, což zhruba odpovídá). Dolní hranice je okolo 10 MWe. Zařízení s menšími výkony se označují jako mini nebo mikroreaktory nebo jaderné baterie.
Existují konstrukce, kdy by se opravdu jednalo o velmi kompaktní zařízení s dlouhou dobou vyhořívání, která by se dovezla jako zdroj tepla na dané místo a po několika letech vyměnila jako celek za jiné. Výměna paliva by probíhala v nějakém centrálním zařízení. V tomto případě však většinou jde většinou o pokročilejší konstrukce, které budou spíše později.
Dalším typem jsou reaktory, které budou do značné míry podobné těm současným velkým. Jen budou menší a do větších výkonů se budou modulárně spojovat ve větším počtu. Přínos by měl být ve dvou směrech.
1) U velkých výkonů (nahrazujících velké reaktory) se doufá, že sestavování jednoho malého reaktoru s několika modulů vyrobených v továrně umožní větší sériovost a tím lepší ekonomiku, která vymaže ekonomické výhody vznikající se zvětšováním reaktoru. Druhou výhodou by mělo být, že celková investice se rozdělí a jednotlivé moduly se budou financovat a spouštět postupně, čímž se sníží investorské riziko.
2) Malé modulární reaktory budou mít bezpečnostní parametry takové, že je bude možné budovat v blízkosti měst a nahradí teplárny a menší fosilní elektrárny. Tam je potřeba hlavně změnit pravidla licencování. Jaderné energetice by to umožnilo vstup do decentrrální energetiky.

Odpovědět


Re: Re: K čemu slouží malé modulární reaktory

Oldřich Vašíček st.,2021-10-04 16:24:50

Děkuji za odpověď. Nějak tak jsem si to myslel. Proto mě udivuje vzhlížením k těmto typům reaktorů jako spáse současné krize.
Tím, že dovezu takový reaktor, tak ještě nemám produkci el. energie.
Jediné, co by to mohlo vyřešit, je "strach" z jádra jako takového. Pokud mám něco sériově vyráběné s vychytanou kontrolou a zabudovanými bezpečnostními mechanismy, tak by to mohlo mít vyšší důvěru veřejnosti.
Možná i urychlit spuštění elektrárny.
Bohužel, zatím nevím, jestli je ta technologie tak daleko, aby to nahradilo Dukovany a Temelín. Tady to stále vidím na klasickou stavbu s vysokým výkonem. S předpokládanou životností 60 let v tom problém nevidím. Mít v za zády kvalitní technologii je k nezaplacení a dává to prostor k rozvoji alternativních technologií. Lépe se vymýšlí v teple a světle než v zimě a při svíčkách :).
Děkuji za osvětu a přeji pěkný den.

Odpovědět


Re: Re: Re: K čemu slouží malé modulární reaktory

Pavel Slavík,2021-10-05 11:35:26

Nerozumím tomu jako pan Wagner, ale zatím i z toho, co napsal, plyne jejich hlavní výhoda v likvidovatelnosti. Zatímco velké betonové monstrum se likviduje dost obtížně, tak tohle se jednoduše odveze někam, kde ta likvidace bude probíhat na průmyslovém základě.
Pokud má někdo něco racionálního proti jaderné energii, pak nejspíš to, že i když vše dobře dopadne, tak po tom zůstane něco cosi dost radioaktivního, co už nikdo nikdy nezlikviduje (myšleno v historickém horizontu např. 100 let). Zamoření v důsledku jaderné nehody pak může být ještě bonus.
Asi není úplně rozumné všechny, kdo s tímto mají problém, označovat za protijaderné fanatiky.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: K čemu slouží malé modulární reaktory

Jiri Coupek,2021-10-05 16:11:48

Toho opravdu nebezpečného zůstane fakt málo, ono žádný zdroj není 100% čistý, a má svoje dlouhodobé následky.

U těch SNR se spíše hraje na podobný efekt jako u sdíleného bydlení. Ve snaze tvrdit, že daná technologie nepotřebuje plnit všechny limity kladené na velké zdroje (plynou z toho velké úspory). Přitom ve výsledku při osazení více SNR se dosáhne stejného výkonu.

(Sdílené pronájmy jsou jen obcházení omezení o kolaudaci budov (bytové vs hotely) a neplacení daní+místních poplatků)

Je otázkou zda regulační úřady opět přistoupí na tuto hru, a budeme čekat než se něco ...
Jsem příznivce jádra, ale tohle opět jen poškodí jeho reputaci v očích veřejnosti.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: K čemu slouží malé modulární reaktory

Karel Salavec,2021-10-05 19:58:47

Toliko k "zůstane něco cosi dost radioaktivního, co už nikdo nikdy nezlikviduje":
https://www.osel.cz/11052-kolik-stoji-likvidace-vyslouzile-jaderne-elektrarny.html

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: K čemu slouží malé modulární reaktory

Pavel Slavík,2021-10-05 20:36:39

"co už nikdo nikdy nezlikviduje" je o tom, že protože to bude moc drahé, tak to nikdo raději neudělá. Jak to jde skvěle, se podívejte do Černobylu. EU tam financuje něco jako výzkum, jak to dělat. :-) Asi ví proč.
Jinak Vás mohu ujistit, že jak to v energetice prakticky funguje, mám čerstvou zkušenost u společnosti Veolia a nejspíš to dospěje k zajímavým právním důsledkům. To jde o, promiňte, "pitomou" plynovou kotelnu. Nějak si neumím představit, že by šlo ještě o něco, čeho se všichni bojí, tzn. jádro.
U modulárního reaktoru bude požadována garance, že likvidaci zajistí buď majitel nebo dodavatel a budou na to nepochybně povinné kauce a garance.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: K čemu slouží malé modulární reaktory

Karel Salavec,2021-10-06 20:40:00

Nechci byt vulgarni, ale opravdu by bylo dobre si pred reakci precist odkazovany text:
"Do roku 2016 už bylo zlikvidováno úplně 17 komerčních nebo prototypových reaktorů, na vyřazení dalších 50 se pracuje."

Srovnavat JE a plynovou kotelnu ... No cement.

Ze zakona provozovatel JE uklada cast vynosu na vazany ucet na likvidaci. Pokud nevite ani o tomhle ...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K čemu slouží malé modulární reaktory

Pavel Slavík,2021-10-06 21:31:50

Být Vámi, raději bych vulgární nebyl. Asi jste nepochopil, že to srovnání, které považujete za tak nesmyslné, je bohužel v neprospěch Vaší teorie. Prostě u nás je jedna věc na papíře a úplně jiná je realita. U nás se ruší CZT v rozporu s koncepcí v Praze, se zákony a nevím čím a ERÚ to nejdřív schvaloval a teď najednou říká, že by mohl nařídit její další chod !
Jak se domníváte, že tyhle úřady, kam občas vtrhne policie jako do ERÚ, protože tam někdo povolil solární panely, které na louce ještě ani nestály, zajistí, že něco takového jako jadernou elektrárnu někdo ekologicky zlikviduje ? :-) Pokud vím, u nás se ještě skládkuje odpad. :-)))
Nebo proč myslíte, že nikdo nechce za barákem úložiště jaderného odpadu ? Že by proto, že běžný občan má zcela praktickou zkušenost s českým úřadem ? :-)))

Odpovědět

To trvalo dlouho,

František Kalva,2021-10-04 08:29:01

než se sjednocená fronta rusofilů pustila do akce. Chápu, že bojujete na více frontách a tohle je nepolitický subjekt, ale mohli byste si zásadně uvědomit, že je rozhodnuto a tohle čeření tématu jen poukazuje na neklid loutkovodičů.

Odpovědět


Re: To trvalo dlouho,

Vladimír Wagner,2021-10-04 08:49:27

Pane Kalvo, že jste přešel k takovému typu diskusních příspěvků, když bylo u předchozích ukázáno, že tvrdíte nesmysly o věcech, o kterých nic nevíte a ani se nesnažíte informace zjistit, hovoří za vše. Každý si tak může udělat názor sám a netřeba je dále komentovat.

Odpovědět

Zpoždění v Paksi II

Čestmír Berka,2021-10-03 16:15:37

se jaksi DOTKNE I ZÁPADNÍCH FIREM. Takže, pošklebovat se Rosatomu a Orbánovi...

Rosatom, a francouzsko-německé konsorcium Framatome-Siemens podepsaly dohodu na realizaci zakázky pro jadernou elektrárnu Paks II. Dohoda zahrnuje výrobu, dodávku a uvedení do provozu automatizovaných systémů řízení procesů pro 5. a 6. blok jaderné elektrárny Paks v Maďarsku.

Dokument v Moskvě podepsali Andrey Butko, generální ředitel RASU, Carsten Haferkamp, generální ředitel Framatome, Jens König a Jens Bostelmann, víceprezident a obchodní ředitel pro obchod s přístroji a řízením (I&C – Instrumentation & Control) pro jadernou energetiku v Siemens.

Konsorcium Framatome-Siemens bude vyrábět a dodávat zařízení pro automatizované systémy řízení procesů. Dále bude provádět certifikace a kvalifikace, včetně dodržování požadavků na informační bezpečnost.

Turbíny dodá GENERAL ELECTRIC...

Odpovědět


Re: Zpoždění v Paksi II

Mirek Bárta,2021-10-03 17:29:26

Ano, to vše je pravda. Ovšem, v našem případě je nenávist ideologických fanatiků k Rusku a k Číně mnohem silnější než jakékoliv racionální argumenty. Na to doplatíme my všichni.

Odpovědět


Re: Re: Zpoždění v Paksi II

Čestmír Berka,2021-10-03 19:02:46

Tohle je taky ostudný text: https://ekonomickydenik.cz/kauza-paks-2-rusko-madarska-jaderna-spoluprace-se-nedari-tak-jak-si-ji-orban-naplanoval/

Odpovědět

Třeba bude lepší,

Richard Vacek,2021-10-03 13:48:00

když úpadek EU proběhne rychle. Dvacet let důsledné realizace zelených nesmyslů by mohlo stačit k zjištění, že se jedná o slepou uličku. Pak je šance, že tady ještě bude generace, která si pamatuje, jak věci fungují a zajistí se tak návrat k normalitě.

Odpovědět


Re: Třeba bude lepší,

Mirek Bárta,2021-10-03 13:56:47

To by bylo dobré. Ale obávám se, že lidí ochotných pracovat v jaderné energetice je málo. Komu by se chtělo po pěti letech na jaderné fakultě ještě pět let trénovat na nějakém trenažéru? Už nyní se proto mluví o generační krizi.

I potenciální odborníci z ČVUT jsou lidi a musí myslet na svou obživu. Ajťáci mají vysoké výdělky hned. Tak proč se nevrhnout tímto v nynější době mnohem žádanějším směrem?

Odpovědět


Re: Re: Třeba bude lepší,

Petr Pavlata,2021-10-04 21:19:10

A budou vůbec operátoři v takové míře u nových konstrukcí potřeba?
Když se to vezme do důsledku - v JE je každý úkon a každý stav přesně popsán. To je úplně ideální stav pro velkou automatizaci provozu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Třeba bude lepší,

Vojtěch Běhunčík,2021-10-06 16:44:52

Za normálních okolností operátor vykonává pouze dohled.
Ano, každý úkon a každý stav je přesně popsán a samozřejmě mnoho rutinních úkonů a působení ochran je automatizováno. Přesto může nastat (a bohužel někdy nastává) takový souběh nepříznivých událostí, se kterým provozní řády a směrnice nepočítají - protože mají mizivou pravděpodobnost.
Bezpečnost jaderné elektrárny vysoká a mohla by být zajisté být ještě vyšší, ale žádné zařízení nelze provozovat s nekonečně vysokou bezpečností - tomu by odpovídala jedině elektrárna vypnutá a odstíněná od vnějšího okolí.
Základním principem v jaderné bezpečnosti je princip ALARA (As Low As Reasonable Achieveble): dodržovat tak nízkou dávku rizika, jak je rozumně dosažitelné.

Odpovědět

Pan Wagner má pravdu ve všem.

Mirek Bárta,2021-10-03 11:48:39

My všichni doplatíme na to, že o rozvoji jaderné energetiky nerozhodují odborníci, ale političtí fanatici. Američani, Francouzi i Korejci teď budou hledat důvody, proč dodají požadovaný reaktor mnohem později a za mnohem vyšší cenu. Prostě, nemají co nabídnout nyní ani v dohledné budoucnosti.

čína byla z tendru vyloučena, i když reaktor HPR-1000 třeba chtějí stavět Britové v Bradwellu v Essexu (zatím, tam jistě nyní také budou ideologické boje). Ale pro nás by to bylo asi nepraktické.

Vůbec nechápu vyřazení Rosatomu z jakýchsi směšných ideologických důvodů. Rosatom splňuje všechna odborná kritéria: technická, ekonomická i bezpečnostní. Spolehlivé jsou i dodávky jaderného paliva. Rosatom všem nabízí i velmi výhodné ekonomické podmínky. Na projektech Rosatomu po celém světě se významně podílí mnoho našich firem. Westinghouse i KHNP zcela české firmy ignorovaly, EDF s námi spolupracují minimálně.

Rosatom nevadí Evropské unii, Finsku, Maďarsku, Indii, Číně, Bělorusku, Turecku, Egyptu, Bangladéši ani velmi mnoha jiným zemím, kde se Rosatom podílí na budování jaderného odvětví (výzkumné a demonstrační reaktory, výroba radiofarmak apod.). Nemám pocit, že by někoho spolehlivé jaderné elektrárny v Temelíně nebo v Dukovanech nějak ohrožovaly. Ale Rosatom prostě nesplňuje kriteria našich nekvalifikovaných politických ideologů. A tito ideologičtí fanatici za potlesku nekvalifikovaných politiků se budou snažit bojovat proti Rosatomu na všech frontách.

Odpovědět


Re: Pan Wagner má pravdu ve všem.

Evzen Olejnin,2021-10-03 11:56:52

Není možné evropskými penězi platit ruské firmy, včetně škoda js, která je na sankčním seznamu a majitelem výzkumáku v řeži.
Proč myslíte, že byli vymyšleny Vrbětice, ach jo.

Odpovědět


Re: Re: Pan Wagner má pravdu ve všem.

Mirek Bárta,2021-10-03 12:04:02

Snad každý ví, proč byly vymyšleny Vrbětice.

Fanatici vyloučili z účasti i čínské firmy. To jsem tedy zvědavý, jak se to dotkne čínského ŽĎASu, který se také podílí na zakázkách pro jaderný průmysl.

Odpovědět


Re: Re: Re: Pan Wagner má pravdu ve všem.

Evzen Olejnin,2021-10-03 13:41:11

ŽDAS tak akorát velikostí kovadliny, už tu nic nezbylo, jsme rozkradená země plná komoušů, stbáků a pražských veksláků, a švorc. Snad si nás nechají Němci aspoň jako montovnu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Pan Wagner má pravdu ve všem.

Pavel Pavel1,2021-10-03 19:53:11

Každý především ví, že svéprávnost jsi získal omylem. "Proč byly vymyšleny Vrbětice" ví velení GRU.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Pan Wagner má pravdu ve všem.

Mirek Bárta,2021-10-03 20:11:09

GRU ne, ale Koudelka

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Pan Wagner má pravdu ve všem.

Pavel Pavel1,2021-10-03 21:55:22

Ano, a proto že Koudelka vidí do karet GRU, ho hradní čučkař tak nesnáší.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pan Wagner má pravdu ve všem.

Jindra Málek,2021-10-03 22:52:38

Naštěstí lid český neztrácí humor a již proto má i termín: vrběti psem :)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pan Wagner má pravdu ve všem.

Pavel 1,2021-10-06 21:15:36

Taky se to označuje "další vyšetřovací verze".

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Pan Wagner má pravdu ve všem.

Pavel Slavík,2021-10-05 11:46:42

Pokud vím, tak Vrbětice nejen, že zaměstnávaly spoustu lidí na likvidaci výbuchu, ale vyprodukovaly také mrtvé. Nevím, zda i raněné. Asi bych to tedy úplně nezlehčoval. Samozřejmě chápu, že pokud se Vás to netýká a neumíte počítat do pěti, že to k tomu může svádět.

Odpovědět


Re: Pan Wagner má pravdu ve všem.

D. Hruška,2021-10-03 13:24:39

Politika z reálného života odfiltrovat nejde. Česká republika v současnosti z různých racionách či iracionálních důvodů (to ať si určí každý dle chuti) jede na protiruské vlně a v následujících letech se nedá očekávat změna. Ruský reaktor by možná byl levnější a dříve postavený, ale za současné situace je prostě danost, že ho mít nebudeme. Důležité je, aby hned po volbách ještě současná vláda vypsala tendr na dostavbu Dukovan, abychom měli aspoň nějaký reaktor.

Odpovědět


Re: Re: Pan Wagner má pravdu ve všem.

Mirek Bárta,2021-10-03 13:35:16

Zkuste si přečíst ještě jednou první odstavec mého příspěvku. O jeho pravdivosti se brzo sám přesvědčíte. Prostě, reaktor u nás jen tak nebude.

Westinghouse nepostavil nám nabízený reaktor AP1000 v USA jeětě ani jeden. Po zkušenostech v číně napsal jaderný analytik Bloombergu Chris Gadomski: "The AP1000 is dead in China, and it may very well be dead all over the world. I don’t know who would place an order for a new AP1000.’’

EDF a KHNP nabízejí příliš velké reaktory, které by nešlo v Dukovanech uchladit. Zmenšené verze neexistují ani na papíru. EDF nedokázala postavit reaktory v Británii, Finsku a v samotné Francii ani za 16 let. Jižní Korea se sama jaderné energetiky vzdává - některé projekty pozastavila, některé zastavila úplně. Jak by mohla zaručit provoz svého reaktoru po celou dobu životnosti reaktoru?

Odpovědět


Re: Re: Re: Pan Wagner má pravdu ve všem.

D. Hruška,2021-10-03 14:57:47

A jaké máme jiné reálné možnosti? Po aféře s Vrběticemi (ať si o ní myslí každý co chce) je krajně nepravděpodobné, že by mohlo dojít k revizi rozhodnutí o vyřazení Rosatomu. Leda kdyby se na pár let o Dukovanech přestalo mluvit, aféra by se nechala vyčichnout a pak se teprve udělalo výběrové řízení. Nikdo s reálnou mocí si na Rusku teď prsty pálit nebude.

Mimochodem uniklo mi, o co přesně se opírá vyřazení Číňanů. Chápu, že je nikdo nemá rád coby geopolitické rivaly, takže proti jejich vyřazení se moc neprotestuje, ale čekal bych větší snahu o "zdůvodnění" toho předem daného rozhodnutí. U nich bych si ještě dovedl představit mírnou politickou průchodnost. Ale spíše to vypadá, že věc je dávno rozhodnutá ve prospěch Westinghouse. Nezbývá doufat, že se ten reaktor nakonec postavit podaří, byť s komplikacemi.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Pan Wagner má pravdu ve všem.

Mirek Bárta,2021-10-03 15:23:58

Kanadský Westinghouse se hlásí do výběrových řízení všude, ale není mi známo, že by někde definitivně uspěl. Jediné existující reaktory AP1000 jsou v Číně (čtyři), kde si uřízly ostudu (dva z nich asi půl roku nepracovaly kvůli vážným problémům v chladícím okruhu, Číňani si také stěžovali na stále se měnící projekt a Čína sama už je považuje za zastaralé). Proto si už žádné reaktory AP1000 neobjednala, podobně ani francouzské EPR. Ale s Rosatomem Čína spolupracuje intenzivně.

Můj soukromý názor na vyřazení Číny je tento: myslím si, že Číňani o Dukovany ani moc nestáli. Byli jediní, kdo tu neloboval. Podle mého názoru také čínský reaktor HPR-1000 by u nás byl dost nepraktický. Přece jen jsou potřeba průběžné konzultace, náhradní díly apod. Asi by existovala jazyková bariéra. Proto jejich vyřazení nikoho moc nebolelo. A naši politici mohli říci, že jakoby bojují za naši geopolitickou bezpečnost. Nedivím se ale Číňanům, že chtějí vědět skutečný důvod, proč byli vyřazeni. Čínský reaktor HPR-1000 chtějí stavět Britové v Bradwellu - zatím (!!). Je zajímavé, že se Britové neobrátili na své nejbližší - na USA. Asi si o jejich AP1000 také nemyslí moc dobrého.

Odpovědět


Re: Re: Re: Pan Wagner má pravdu ve všem.

Pavel Pavel1,2021-10-03 20:13:43

Fantasmagorie. Místo pro AP 1000 najdou všude, kde jako v USA nemají velmi levný zemní plyn nebo kde si nemohou dovolit zkopírovat americké technologie, a pak je použít pro vlastní projekt, tak jako se to stalo v číně. Uchladit jde samozřejmě v Dukovanech vše. Jen by bylo nutno přistavět další chladící kapacitu. Omezení výkonu reaktoru je jen formální záležitost. Jižní Korea se žádné jaderné energetiky nevzdává. Nesmyslné zmatky kolem jádra v jižní Koreji byly vyvolány jednostranným rozhodnutím nového aktivistického prezidenta jižní Koreje. Toto rozhodnutí bylo vzápětí zrušeno korejským parlamentem. Takže žádné vzdávání se nekoná. EDF ve Finsku nabrala zpoždění, když nebyla schopna sehnat dostatečně kvalitní subdodavatele na stavbu betonových konstrukcí, takže se stavělo, boural, stavělo, bouralo a zase stavělo. Ale třeba dokumentaci EDF dodalo bez problémům .... narozdíl od rosatomu, který už 4 roky stojí, jen proto, že nebyl tu samou dokumentaci sto dodat. Takže rosatom selhal už na první překážce. Jak si povede třeba při výběru subdodavatelů a pochlapí se uvidí. Prozatím to vypadá, že Finové budou po zkušenostech s rosatomem ještě s vděčně na EDF vzpomínat.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Pan Wagner má pravdu ve všem.

Vladimír Wagner,2021-10-03 22:16:44

Pane Pavle Pavle 1, musím korigovat vaše nepravdivá tvrzení. Limity na chlazení v lokalitě Dukovany jsou dány dostupnými zásobami vody. Pochopitelně lze realizovat jiný technologie pro chlazení, které mají menší spotřebu vody, ale taková dramatická změna se u Dukovan nepředpokládá. Navíc je pro českou velikost energetické soustavy vhodné nepoužít tak velké reaktory i z důvodů regulace sítě a zálohování. V dané lokalitě se nahrazují reaktory s výkonem 500 MWe. Takže opravdu nejde jen o formální záležitost.
Jižní Korea si opravdu nastolila odchod od využívání jádra. To, že u dvou bloků, které byly těsně před zahájením výstavby nechala rozhodnout referendum, zda je dokončit (to dopadlo pro jádro pozitivně) na tom nic nemění. Osobně si myslím, že budou muset v budoucnu toto rozhodnutí revidovat, ale prosím, netvrďte tu nesmysly.
Stavba ve Finsku opravdu nebyl jen problém špatného subdodavatele pro betonáže. Jednalo se o úplně první tlakovodní blok III. generace a docházelo k upřesňování za pochodu, takže s tím dodáním dokumentace před zahájením v perfektní formě opravdu nemáte pravdu. Jak jsem zmínil, problémy byly hodně dány tím, šlo o úplně první prototypový blok. A na prvních ruských stavbách VVER1200 se také objevovaly problémy, které u těch pozdějších už byly vyřešeny a nenastaly. I zkušenosti z výstavby v Olkiluoto vedly k tomu, že je STUCK při posuzování projektu Hanhikivi před udělením povolení mnohem náročnější.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Pan Wagner má pravdu ve všem.

Pavel 1,2021-10-06 22:05:02

Reagoval jsem na předřečníka, který tvrdil, že by takový reaktor nebylo možno uchladit. Což není pravda. Samozřejmě, že by to vyžadovalo dodatečné a náročné investice (a ostatně to i výše uvádím a nikde jsem netvrdil, že toto omezení není racionální - tak jaká nepravdivá tvrzení?). Ale s ohledem na to, že tepelné elektrárny jsou provozovány i v australské poušti, tak z technického hlediska to nepředstavuje žádnou nepřekonatelnou překážku. Tedy omezení je dáno jen snahou ušetřit na dodatečných investicích - a je tedy formální.
Ale to je známo, že korejský prezident vyhlásil odchod (rozporuji to snad někde?). Opět jediné co tvrdím, že toto rozhodnutí (ano měl jsem napsat částečně) bylo zrušeno. Navíc se plány tohoto prezidenta nerealizují nebo realizují velmi pomalu.
"The Moon administration declared the nuclear phase-out plan, but in fact the number of nuclear power plants in Korea did not decrease under the Moon government. What he only did was cancel the planned construction of new nuclear plants," Im Sung-hee, an energy expert with Green Korea United, said.
Opět jsem netvrdil, že dokumentace EDF byla v "perfektním stavu", ale jen a pouze to, že narozdíl od Rosatomu v případě Olkiluota zpoždění nezpůsobila dokumentace ale až problémy se subdodavateli, přičemž toto se rosatomu následně může přihodit také.

Odpovědět


Re: Pan Wagner má pravdu ve všem.

Marek Zelenka,2021-10-03 17:05:21

Od sametové revoluce je politika v ČR řízená Západem, tedy z USA, a tedy musí být protiruská. Rusko bylo pro USA (Západ) vždy nepřítelem (konkurentem), proti kterému třeba neustále bojovat a burcovat lid. Proto neustále slýcháme americkou propagandu o hrozném nepříteli z Ruska, kterého se třeba bát, a bojovat proti němu s kamarády z USA, kteří nás chtějí chránit, takoví to jsou dobráci. V podstatě tato válka Západu proti Rusku trvá celá staletí. A každá válka je jen souborem opatření zaměřených na uchvácení cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Jediná smůla (nebo štěstí?) Ruska je jeho surovinové bohatství, které by si Západ rád pro sebe odtěžil. Z těchto záměrů vychází celá logika dění kolem, včetně habaďůry Vrbětice.

Odpovědět


Re: Re: Pan Wagner má pravdu ve všem.

Jiri Coupek,2021-10-06 05:26:58

I když je podle vás CR ve vleku USA propagandy, tak vy ti bez problému citujete tu Rusku 30.let po revoluci :)

Odpovědět

Státní podnik

Evzen Olejnin,2021-10-03 06:14:01

Pokud by byl ČEZ státní podnik nic z toho by se nestalo.
Pokud by v této zemi nevládli zloději neudělali by z ČEZu a.s. s 70% účastí státu což v podstatě znamená: "Můžeme krást stejně to zacvaká stát." toto by se nestalo.
Lidé bděte!

Odpovědět

Pavel Pavel1,2021-10-03 01:12:34

Pan Wagner ve svém článku zmiňuje to, že Rosatom dodal veškerou dokumentaci v roce 2020. Ale už jaksi zapomněl zmínit to, že tuto dokumentaci Rosatom neměl dodat v roce 2020 ale o několik let DŘÍVE, tak aby mohla být stavba zahájena v roce 2018. Což rosatom nebyl schopen dodržet. Tedy nikoli eurounijní schvalovací procesy způsobu výběru dodavatele nebo rakouské obstrukce jsou příčinou zpoždění ale neschopnost rosatomu splnit požadavky maďarské legislativy. Totéž v bledě modrém platí pro projekt Hanhikivi. Opravdu ale opravdu by mne zajímalo, co mají "rakouské obstrukce" (A podotýkám, že rakouský postoj vůči jádru je mi odporný.) společného s tím, že rosatom dodal s několikaletým zpožděním dokumentaci pro vydání stavebního povolení? To se někde v Moskvě rakouští aktivisti 3 roky věšeli na letadlo, které ji mělo odvést do Maďarska a do FInska?
Taky neplatí že "libovolná půjčka ze zahraničí je vystavena riziku kurzových pohybů" tedy riziku z hlediska dlužníka. Většinu dluhů si státy pořizují emisemi státních dluhopisů, kde riziko kurzových pohybů nese zahraniční věřitel. Přičemž úroky z ruské půjčky (jak jsem se dočetl činí 4 % a výše) na PAKS II se dosti blíží úrokům spotřebitelských úvěrů. Což je záležitost, nad kterou se každému rozumnému ministru financí, který ví, že ty miliardy by byl sto sehnat podstatně levněji, musí otvírat nůž v kapse.
Nevím kdo je tady "ideologický fanatik" ale třeba já (zřejmě na rozdíl od pana Wagnera) jsem se nikde a nikdy nedočetl, že by někdo někdy zpochybňoval technickou vyspělost projektu VVER 1200 (ani pan Valášek), takže tady pana Wagner jaksi pláče na špatném hrobě. Pokud se mýlím, tak prosím o konkrétní příklad takového zpochybnění. Jediné co je zásadním způsobem zpochybněno je důvěryhodnost putinova režimu, na kterém je státní podnik rosatom plně závislý. A to je zásadní. Lze souhlasit i s tím, že vinou nekompetentních politiků, kteří o oblasti energetiky, a hlavně té jaderné, nic neví a pouze ji zneužívají k politikaření a ideologickému boji, se propadáme na chvost. Stačí si vzpomenout, kolikrát si babiš tahal triko ohledně jádra, ovšem rozhodnutí o Dukovanech neustále odkládá, nemluvě o tom, že co by ministr financí odmítl poskytnou garance dostavbě Temelína nemluvě o tom, že bez odporu podepsal tzv. green deal, atd. atp. Ovšem jakým způsobem novináři svou ideologickou kampaní ve většinově projaderné české společnosti přesvědčili babiše, aby rozvoj jaderné energetiky v ČR soustavně torpédoval (nebo jak to vlastně pan Wagner myslel) mi uniká.

Odpovědět


Re:

Vladimír Wagner,2021-10-03 11:19:36

Pane Pavle Pavle 1, připomeňme situaci. Při stanovení termínu podání dokumentace v termínu takovém, aby se dalo počítat se zahájením stavby v roce 2018, se opravdu nepočítalo s tak dlouhým projednáváním finančního modelu v evropských orgánech. A ty byly opravdu ovlivněny rakouskou činností, která se neprojevuje jen v tomto případě. A opravdu nejde o demonstrace aktivistů, ale o právní napadání a žaloby. V tomto případě šlo o právní napadnutí finančního modelu, že jde o nedovolenou finanční podporu. A posuzování a právní bitvy, jak víme z řady zkušeností, mohou zastavit stavbu opravdu na hodně dlouho. A nejsou k tomu opravdu potřeba aktivisté, kteří by se věšeli na letadlo, což je od Vás opravdu pitomý fór. Připomenu ještě, když už jsme u tématu, nedávné prohlášení rakouských aktivistů a politiků, že už připravují žalobu k orgánů EU pro případ, pokud přijmou zařazení jádra k udržitelným a ekologickým zdrojům v evropské taxonomii.
Pokud tedy není rozhodnuto, jestli se vůbec bude a kdy stavět, případně, jestli se neobjeví nějaké nové podmínky, tak asi těžko můžete dokončovat detailní dokumentaci pro projekt v daném konkrétním místě. Je pravdou, že byla zdržení i tím, že jde u maďarského i finského projektu jde o první EU vlaštovku Rosatomu, ale to ve svém textu zmiňuji. Dalším faktorem, který jsem nezmínil, je i to, že i Maďarsku už dlouho žádné jaderné bloky nestavělo, takže samo muselo a musí postupně odborníky a potřebné práce, jako byl třeba podrobný geologický průzkum oblasti připravit. Můj osobní názor třeba je, že zdržení posuzování u maďarského úřadu pro jadernou bezpečnost je dáno i tím, že potřebné kvalitní odborníky nutné pro toto posuzování teprve postupně získával a získává. Dobře vím, že ani u nás SÚJB nemá pro posouzení výstavby nového zdroje v Dukovanech dostatek odborníků a bude je muset nabírat.
Babiš dělá vše v zájmu politického boje. Snaží se tak nedělat nic, co by u voličů poškodilo. A co by proti němu mohli jeho političtí konkurenti. Kdyby v dané době podpořil garance na Temelín, tak ho za to opozice a novináři roznesou. A to i v případě, že jádro slovně podporují, prostě jen využijí možnost politicky napadnout politického protivníka. Obhájit odlišné postoje v energetice na evropské úrovni a čelit Green Dealu lze jen s pomocí spolupráce nebo alespoň nějaké tolerance a shody politických subjektů na národní úrovni. Když se ovšem podíváme například na činnost europoslance Niedermayera a europoslanců pirátů proti jádru na Evropské úrovní a jejich zápal pro realizací opatření pro realizaci Green Dealu, tak je opravdu těžké, aby se Česká republika proti Green Dealu a pro jádro jasně vymezila. Pokud by Babiš Green Deal nepodepsal, tak by ho titíž politici, kteří ho dnes za toto kritizují, napadli za protievropské postoje a roznesli v evropském parlamentu. A také novináři by z něj udělali zlosyna, který se postavil evropským ideám, evropské zářné budoucnosti a nahrává Rosatomu. Problém je, že jim nejde o energetiku, realitu, ale čistě o politikaření a politický boj. A to byl průšvih a hlavní důvod nepovedené realizace ochrany před COVID-19 a i nepovedené realizace transformace energetiky. Ale o tom už jsem psal, viz třeba: https://www.osel.cz/11576-ceska-energetika-v-klestich-ideologii-a-politikareni.html a https://www.osel.cz/11383-chripeckari-dosahli-sveho-cesko-se-nekontrolovane-promoruje.html .

Odpovědět


Re: Re:

Pavel Pavel1,2021-10-03 21:52:15

Především připomeňme co jste sám psal, tedy to, že Maďarsko dostalo od evropské komise zelenou v roce 2017. Pokud je pro rosatom PAKS II modelový projekt v EU, tak by se dalo očekávat, že budou mít už dávno před tím nastudované všechny maďarské a unijní předpisy a připravenou veškerou dokumentaci nutnou pro vydání stavebního povolení, takže ji vzápětí po té dodají do Budapešti a nikoli až v roce 2020. Nezpochybňuji dobu posuzování veškeré dokumentace maďarským dozorem. Celou dobu tady píši jen a pouze o tom (a kdokoli o kom vím, včetně pana Valáška), že neschopnost rosatomu dodat veškerou dokumentaci HNED PO TÉ, co byl projekt schválen vzbuzuje velmi závážené pochybnosti o schopnosti Rosatomu realizovat takovýto projekt v souladu s předpisy platnými na území EU v normálních termínech. Při tom taková zpoždění se Maďarsku vzhledem ke způsobu financování mohou velmi prodražit. Ostatně nejde přece jen o Paks. Finům snad někdo sáhodlouze schvaloval nějaký způsob financování? Pokud vím, tak ne. Zpoždění jde zase za neschopností rosatomu dodat veškerou dokumentaci. Můžeme si myslet, že finská legislativa je zbytečně přísná, že jsou to zbytečné obstrukce ale stále platí, že pokud chce Rosatom realizovat na území na EU náročné investiční projekty, tak i na toto musí být připraven. Kritizujete tady pana Valáška za to, že napsal článek jen na základě vyjádření opozičního politika. Jenže problém je v tom, že o moc více zdrojů není. Tento konkrétní opoziční politik si musel soudně vymoci přístup ke smlouvě Maďarska s rosatomem, protože je tajná. Co brání tomu vládním maďarským politikům smlouvu s Rosatomem zveřejnit nebo alespoň o podmínkách široce informovat a vyvrátit tak veškeré pochybnosti? A pokud tak neučiní, tak se domnívám, že se pak NIKDO nemůžu divit tomu, že vznikají pochybnosti.
Takže podle vás je v pořádku, když babiš zamítá garance a odkládá rozhodnutí o stavbě dalších bloků a bez odporu (případně bez vyjednání patřičných kompenzací jak tu udělali poláci) podepisuje miliardové tunely do kapes nejen spotřebitelů el. energie., protože se bojí, že by ho mohl někdo pomluvit (když unášel syna na Krym a 4 měnil ministra zdravotnictví, nebo podváděl s dotacemi, jeho ministři přijímali diletantská rozhodnutí - viz rozpočet, tak se asi ještě nebál). Jinými slovy podle vás není zodpovědný ten kdo má mandát rozhodovat a je placen za to, aby rozhodoval a nesl zodpovědnost za svá rozhodnutí ale jacísi anonymní novináři, nebo Niedermayer, který ač se o jeho názorech na energetiku můžeme myslet své, tento mandát NEMÁ. To myslíte vážně? Mimochodem, jak by babiše "opozice roznesla" kdyby byl pro garance na další reaktory v Temelíně? Vždyť ta "opozice" byla těsně před tím vládní koalicí a sama ten tendr vyhlašovala.

Odpovědět


Re: Re: Re:

Vladimír Wagner,2021-10-03 22:36:20

Pane Pavle Pavle 1, o něco výše jsem musel vyvracet řadu vašich polopravd a nesmyslů. I zde je používáte. Pro posuzování projektu úřadem pro jadernou bezpečnost je potřeba dodat podklady pro realizaci v !!! konkrétním !!! místě. Troufnu si tvrdit, že by žádný dodavatel neměl tyto podklady dokončené před tím, než by se s konečnou platností rozhodlo o tom, že se projekt opravdu bude realizovat a stanovily se konečné podmínky. Jak už jsem psal, je pochopitelně vypracování těchto podkladů závislé i na dodání dat od místních organizací a průzkumu místních podmínek (viz třeba ty geologické analýzy, o kterých je zmínka v diskutovaném článku).
Na internetu lze dohledat poměrně hodně informací jak o Rosatomu, jeho reaktoru, jeho stavbách i konkrétního projektu Paks II, takže opírat se čistě na opoziční politiky je nepříliš plodné a realistické.
Nemíním se zapojovat do politických diskuzí. Bohužel všichni naši klíčoví politici energetiku obětovali politikaření a politickému boji. Ideologický a politický boj, při kterém používáte polopravdy a nepravdy (viz ukázané) místo diskuze o konkrétních faktech, realizujete i Vy. Myslím, že už bylo řečeno dost, každý čtenář si může články i diskuzi přečíst a udělat si svůj názor sám.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re:

Pavel 1,2021-10-06 22:31:33

A neznal snad Rosatom to konkrétní místo už dávno před tím? Geologická analýza přece musela být hotová už v okamžiku, kdy se rozhodovalo o tom, zda na daném místě bude či nebude možno postavit JE. Pokud ta lhůta byla plánována, tak proč musel Orbán žádat o posuny v čerpání úvěru? Chcete říct, že další 3 (slovy tři) roky čekání na podklady u projektu, který se již před tím léta připravoval je normální? Případně znáte jiný obdobný případě kromě finského projektu Rosatomu? Atd. Atp.
Jistě na internetu lze najít informace o Rosatomu a VVER 1200 ale informace o financování PAKSU II najdeme jen od zmíněného opozičního politika. O tom, že by byl k dispozici text smlouvy (znovu opakuji, že ten politik si musel přístup k ní vynutit soudně - a i tak ji dostal jen na chvíli k nahlédnutí) nemluvě. Podotýkám, že pokud zde zazněl nesmysl a polopravda, tak právě od vás na téma financování.
"Nemíníte" a při tom sám svými zbytečnými ideologickými výpady takové diskuze vyvoláváte. Ostatně já s vámi souhlasím, že ČR a nejen ČR z hlediska energetické infrastruktury utrpěla a trpí. Ovšem je nesmysl z toho vinit novináře, kteří INFORMUJÍ a "všechny politiky", protože většina z nich nemá 7 a více let výkonnou pravomoc. Ano jsou zde lidé, kteří to mají na triku. Já jsem ho pojmenoval a uvedl konkrétní kroky, které to způsobily. Co je na tom "politického"?

Odpovědět

Dostavba JE

Josef Šoltes,2021-10-02 22:17:19

Vyřazení Rosatomu bylo asi politicky nevyhnutelné, zvláště po nedávných událostech. Co mi vadí mnohem víc je, že se už dávno jasně nerozhodlo o stavbě jinými společnostmi a je jedno kterou z nich. Bez jádra skutečně budeme vydáni na pospas libovůle jiných, zvláště, když si to jako teď EU blbě spočítáme a ono nám nebude foukat vítr na Baltu.

Co mi ale přijde jako naprosto klíčové je, že nadšení pro zelené reformy začne brzy opadat i na západě, až se ukáže, kam takovéto ceny energií vedou. Ono není problém být nadšený pro ekologii ve chvíli, kdy mám dvě auta, moderní dobře vytápěný dům nebo byt a v podstatě dobře zajištěnou existenci s možností zakoupit si v rozumné míře v podstatě kdy chci a co chci. Něco jiného to bude, až začne být lidem v EU skutečně zase zima, nebudou mít kde si koupit jídlo, nebudou mít čím jezdit apod. V tu chvíli se ukáže, že rádobyekologů rapidně ubývá.

Odpovědět


Re: Dostavba JE

D. Hruška,2021-10-02 23:17:24

Dobrý den. Rád bych sdílel Váš optimismus z druhého odstavce, mám ale pochybnosti.

1. "Šikovnou" rétorikou lze vše otočit. Příjde tornádo, povodeň, vichřice, sucho... vše se svede na emise. Proti argumentaci: "Musíme se uskrovnit, jinak planeta shoří!" se lze těžko bránit, když nevlastníte média. A nedostatek energií se dá svézt na hamižné korporace a neschopné politiky, kteří včas nevystavěli obnovitelné zdroje. Průměrně technicky (ne)znalý člověk nemá šanci ověřit, kdo mluví pravdu. Nakonec se prosadí ta pravda, kterou budou prodávat šikovnější PR specialisti.

2. Je možné, že nakonec i většina lidí v bohatší části EU začne být proti Green Dealu, otázka je, jestli názor veřejnosti bude mít vliv na úřednickou mašinerii. U nás politici napříč stranami často jednají v rozporu s většinovým veřejným míněním, jako by se nechumelilo. A např. v Německu jsou lidi zase mnohem poslušnější.

3. Část ideologií zmasírované mládeže nezmění názory po desítky let nebo až do smrti. Některé změny ve společnosti nastávají, až když jde stará generace tzv. od vesla a nahradí ji generace nová. Základní "pravdy" o světě totiž člověk příjímá, když je mladý a později už je mění jen obtížně.

Kéž by ke zvratu došlo včas, ale jsem spíš pesimistou.

Odpovědět


Re: Re: Dostavba JE

Jan Novák9,2021-10-03 20:47:18

Současný příklad použití rétoriky:
Média: Ceny energie a plynu stoupají protože Rusové přiškrtili plyn
Skutečnost: Ceny energií stoupají kvůli rozhodnutí EU nevydat CO2 povolenky (a to ještě není rozjetý Green Steal), Rusové překračují nasmlouvané dodávky, nedostatek plynu je protože EU "zapomněla" objednat víc plynu přestože každému musí dojít že zákaz uhlí zvýší spotřebu plynu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Dostavba JE

Jiri Coupek,2021-10-05 21:17:28

Jak je na rozhodnutí EU navázaný trh v Číně?
Cena totiž vzrostla v Číně, a Rusové ho začaly celkem logicky dodávat tam.
Toto srovnání ceny plynu v Číně, a Evropě může asi za 80% růstu ceny.

Odpovědět

Je tragikomické,

Michal9703 Devetsedm,2021-10-02 22:07:55

že autor tak dlouhého a zoufale apelativního článku nezmíní těch pár nejdůležitějších okolností, které mluví zcela jasně a přebijí všechny ostatní argumenty, včetně těch technických. Např.: Rosatom je ruská státní firma, přímo ovládaná vládou, resp. místním diktátorem. Rusko označilo Českou republiku za nepřátelský stát. Jaderná elektrárna patří ke strategické infrastruktuře prioritního významu. Rusko se nikdy neštítilo využívat komerční projekty k politickému a mocenskému vydírání. Ruské tajné služby vyhazují do povětří muniční sklady na území ČR. Rusko jako obchodní partner, dodavatel náhradních dílů ap. je tradičně nespolehlivý, protože před komerčním zájmem vždy hraje prim politika a i rozsudky mezinárodních soudů jsou na území Ruska nevymahatelné.

Odpovědět


Re: Je tragikomické,

D. Hruška,2021-10-03 01:06:59

Jaký článek jste četl? V článku, pod kterým diskutujete, pan Wagner apeluje na urychlené postavení francouzského, korejského nebo amerického jaderného bloku. Co máte za problém s Rosatomem?

O Rosatomu píše jako reakci na snůšku polopravd a laických žvástů, které ho jako člověka s hlubokou znalostí problematiky musely dost drásat.

Odpovědět


Re: Re: Je tragikomické,

,2021-10-03 10:49:17

Nemusí číst článek, když se nepodepíše svým jménem, tak tu může plácat kdo chce a co chce ... a přitom si ani neudělá ostudu. Smutné je, že takových je čím dál tím víc. Takovým devětsedmům je jedno, že to nečetli a že nám tím všem kradou čas ...

Odpovědět


Re: Re: Re: Je tragikomické,

D. Hruška,2021-10-03 11:34:12

...nepodepíše... :-))

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Je tragikomické,

Václav Vacl,2021-10-03 23:16:29

To systémy v diskusích děljí, když si dí někdo jméno, nebo příjmení Pí.. nebo ču.. Ku a pod. některé pak nedovolí ani napsat příspěvek. Já bych byl pro, aby se tu zavedl přihlašovací systém v němž každý vystupuje pod svým skutečným jménem. Ubylo by tu nesmyslů a zavádějících informací, ať už si dávají devětsedum.... nebo Pavel1, či jiné xxx Ale to je problém všech internetových diskusí. Jsme holt takový národ připosránků z poza buka. Většinou z obav - co kdybych náhodou napsal blbost? Už i ženy nám, jako třeba Slonková, nastavují zrcadlo a ukazují jací jsme hrdinové i když o nic nejde.

Odpovědět


Re: Je tragikomické,

Oldřich Vašíček st.,2021-10-04 08:19:57

Pane Michale. Opak je pravdou.
1. I když je to smutné, tak s diktátory se uzavírají nejspolehlivější obchodní smlouvy. Diktátor se měnil vždy proto, aby se mohla sepsat nová smlouva a zasazovala se o to konkurence. Samozřejmě ta, která má na to páky. :) A to z toho důvodu, že původní smlouvy s diktátorem byly velice stabilní. U Ruska to bude asi problém.
2. I když je Rusko pod sankcemi a s některými státy málem ve válečném stavu, nikde jsem nezjistil, že by nedostál svým obchodním závazkům. Navíc, jako nepřítele nás označil po té, co jsme ho označili za teroristický stát. I tak jsem si nevšiml, že by s námi vypověděl nějakou smlouvu. Všechno jsou to jen politické tanečky, které na obchod mají minimální vliv. Z Ruské strany, u nás je to o něčem jiném. Naši politici by nejraději postavili na východě zeď. Ale Němci s nimi dále čile obchodují a domlouvají nov smlouvy o dodávkách plynu a dalších surovin. My pak budeme tento Ruský plyn kupovat od Němců.
3. Že se jakákoli země snaží prosazovat své zájmy beru jako samozřejmost. Nedovedu si představit, že by USA nebo kterýkoli stát dodával strategické technologie s tím, že to nemělo i politické podmínky. V tomto mi přijde ještě Rosatom celkem benevolentní. Jako příklad uvedu výrobu našich letadel s americkou avionikou. Tato letadla se pak nemohla dodávat do spousty zemí, které měli v USA na indexu. Bohužel, právě tyto země byly, v podstatě jedinými odběrateli.

Odpovědět


Re: Re: Je tragikomické,

D. Hruška,2021-10-04 09:40:42

Pane Vašíčku, děkuji za tento velmi střízlivý příspěvek bez emocí.

Odpovědět

Martin Zeithaml,2021-10-02 20:00:45

Jak získat z lidí další peníze? Slovo daně lidstvo nesnáší, tak to nazveme emisní povolenky. Odstoupíme tedy od uhlí, jádro jen tak nebude, přejdeme tedy na zemní plyn a zbavíme se soběstačnosti. Dostatek plynu, tak aby nahradil uhlí se do Evropy nedostane jinak než plynovodem z Ruska. Rosatom bez pár elektráren v EU asi nezkrachuje i když nechápu jakou bezpečnostní hrozbou jsou Ruské a Čínské firmy, zřejmě jen nenechat je vydělat a jde jen o špinavý konkurenční boj. A není závislost na Ruském plynu také významnou bezpečnostní hrozbou?

Odpovědět

Sice jste si to hezky vyřídil

František Kalva,2021-10-02 10:51:53

s panem Valáškem, ale již méně se orientujete na spolehlivost a důvěryhodnost dodavatele. Ukrajinci by mohli vyprávět. Bohužel současný vývoj jen ukazuje, že tzv. financování dodavatelem technologie ve skutečnosti zaplatí celá EU v cenách plynu. Rovněž jakýmkoliv způsobem nereflektujete na současné přivření kohoutu u dodávek plynu, což s jadernou technologií nesouvisí jen zdánlivě. Bohužel úplně stejně se může zachovat STÁTNÍ ruská firma i v případě dostavby JE a de facto neexistuje ve světě síla donutit ji ke včasné realizaci.
Naštěstí, jak zmiňujete již na počátku se tento katastrofický scénář u nás nemůže objevit, z tohoto úhlu pohledu je tedy celý rozbor poněkud nadbytečný. Myslím, že nejen mě by velmi zajímal současný stav v oblast SMR a potenciální budoucnosti této technologie u nás. Za takový pohled odborníka bych byl velmi vděčný.
F.K.

Odpovědět


Re: Sice jste si to hezky vyřídil

Vladimír Wagner,2021-10-02 11:46:21

Pane Kalvo, tady Vám bohužel musím oponovat, protože nemáte pravdu. Ruský dodavatel plynu dodává spolehlivě vše co bylo nasmlouváno. Jinou věcí je, že řada evropských firem i států spoléhala, že levně nakoupí za nízkou cenu na poslední chvíli, takže si dodávky nedohodla. Je absurdní, že EU svou energetickou politikou způsobí obrovský průšvih, ale jediné co dokáže udělat pro jeho řešení je hledání viníka podle ideologického klíče. Velice mi to připomíná chování komunistů blahé paměti u nás.
To, že ruský dodavatel nereaguje bezprostředně a v plném rozsahu na žádosti o mimořádné dodávky a preferuje své vlastní obyvatele a průmysl i dodávky za vyšší cenu do Asie je asi docela přirozené. Prosím, jmenujte mi případ, kdy by Rosatom nedodal nasmlouvané dodávky. Právě třeba situace na Ukrajině ukazuje, že nemáte pravdu. Rosatom vždy plnil své závazky v dodávkach paliva, i když vztahy Ukrajiny a Ruska jsou velmi problematické. Přechod Ukrajiny od Rosatomu k Westinghouse je rozhodnutí Ukrajiny.
O Malých modulárních reaktorech mi vyšel podrobný článek v posledním čísle časopisu Energetika. A i na Oslovi o tomto tématu pravidelně píši: https://www.osel.cz/11557-pokrok-v-oblasti-malych-modularnich-reaktoru-v-roce-2020.html .

Odpovědět


Re: Re: Sice jste si to hezky vyřídil

František Kalva,2021-10-02 14:29:56

O dodávkách plynu se s vámi přít nemohu, mám informace jen z medií a dle nich Rusko přiškrtilo dodávky přes Polsko a Ukrajinu ve snaze přimět EU k dostavbě NS II. Pominu li problematiku evropského běsnění kolem CO2, které mi až příliš připomíná předválečné aktivity tzv. "užitečných idiotů" a vyvolává podezření, že celý ten humbuk mají na svědomí producenti zemního plynu ve snaze dostat Evropu do naprosté závislosti na jediném energetickém zdroji. Bohužel,jak jsem již zmínil, jde ve všech okolnostech o státní podniky Ruské federace a moje celoživotní zkušenosti mne dostatečně varují před přílišnou důvěrou tomuto molochu na hliněných nohou. Má poznámka o Ukrajině, která by mohla vyprávět, je iniciována proslulou Budapešťskou deklarací, jež slouží jako exemplární případ smlouvy s Ruskou federací. M.j. i proto jsem rád, že je Rosatom ze hry, on je totiž ten stát z vnějšího hlediska natolik nestabilní, že by se mohlo lehce stát, že nejedna JE zůstane rozestavěna a zákazníkům oči pro pláč.
Váš článek o SMR jsem samozřejmě s nadšení přečetl už v lednu, ale je to přece jen už třičtvrtě roku a nemám zatím zpráv o nějakém progresu v certifikaci v Evropě. Díky F.K.

Odpovědět


Re: Re: Re: Sice jste si to hezky vyřídil

Stanislav Jaroš,2021-10-02 19:44:18

Vážený Pane vaše první věta mě překvapila, protože v ní přiznáváte že nic nevíte .
Potom ovšem nechápu proč dál řešíte věci kterým zjevně nerozumíte .

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Sice jste si to hezky vyřídil

František Kalva,2021-10-03 08:16:36

Myslím, že to bude tím, že jste tu mou první větu nedočetl do konce a vystartoval na první našlápnutí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Sice jste si to hezky vyřídil

Jan Novák9,2021-10-02 20:42:03

Faktem je že Gasprom plní dodávky které byly objednány a překračuje plnění o 16% na žádost unie.

Media poslušně papouškují názor EU a svých majitelů. Přece nemůžou říct že EU to všechno totálně pos... a přestože si naplánovali konec uhlí a jeho nahrazení plynem zapomněli objednat víc plynu. Stejně jako nemůžou říct že cenu energií žene nahoru jen a pouze úřednické rozhodnutí EU nevydat dostatek CO2 odpustků (povolenek).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Sice jste si to hezky vyřídil

František Kalva,2021-10-03 08:31:43

Zdá se, že se dostáváme do sporů kvůli rozdílnému informování medii. Že to EU pos... je více než evidentní, teď jde jen o to proč a konkretně kdo. Podle mých životních zkušeností ruská strana vždy do smlouvy neopomněla vsunout zdánlivě neškodnou podmínku, velmi snadno přehlédnutelnou, konkretně mne napadá jedna dodávka, kde bylo podmínkou zatlučení přepravních beden RUČNĚ kovanými hřebíky, což dodavatel přehlédl a pak se nestačil divit, kolik platil penále za zpoždění dodávky. Jde tedy prioritně o to, zda smlouva o dodávkách plynu nebyla již podmíněna cestou NS II, který prakticky ještě dlouho nebude funkční a ruská strana nehodlá dopustit zvýšení dopravy a hlavně ceny přes Ukrajinu a Polsko, což mě jakožto spotřebitele naprosto nezajímá a politiky EU evidentně také ne. Znovu se tak vracím k myšlence, zda němečtí (převážně) zelení khmerové nesedli ruské straně na lep a nezačali tlačit na zrušení uhlí ani ne tak ze starostí o osud planety, jako o osud svých bankovních účtů. Zhruba stejně jako před mnoha lety jiní pomatenci, nyní zvaní "užiteční idioti". Mnoho indicií tomu žel napovídá.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Sice jste si to hezky vyřídil

Čestmír Berka,2021-10-03 15:38:33

No, můžeme se shodnout, že za současnou situaci s plynem nemůže Gazprom, ne? Proč by muselo Rusko dodávat přes Ukrajinu a Polsko, když má výhodnější cesty? Plynovody mají rezervu. Pořád existuje Nord stream I, Maďarsko se připojilo na srbské pokračování Turk streamu, Moldavie bude brát ruský plyn z Rumunska a obejde také Ukrajinu. Je třeba si uvědomit, že Nord stream II není jen ruský projekt - závisí na něm ne Evropa ( Francie spotřebovává asi 2,5 % ruského plynu) ale hlavně Německo, pak Itálie.
V Evropě nyní chybí i uhlí.
Rusko je druhý největší dodavatel ropy do USA ;-) Bloomberg:
Markets
Russia Captures No. 2 Rank Among Foreign Oil Suppliers to U.S.
By Sheela Tobben
and Jeffrey Bair
4. srpna 2021 19:38 SELČ Updated on 5. srpna 2021 6:30 SELČ

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Sice jste si to hezky vyřídil

Mirek Bárta,2021-10-03 17:46:32

NS2 bychom měli podporovat i my. Nejenže získáme další zdroj plynu, ale získáme tranzitní poplatky za přepravu plynu do Rakouska a Itálie.

Jen tak mimochodem: stav plynovodů a předávacích stanic na Ukrajině je prý hodně žalostný, protože na údržbu nejsou peníze. Peníze je třeba vydávat na nesmyslnou válku proti Donbasu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sice jste si to hezky vyřídil

Jiri Coupek,2021-10-05 21:04:46

O kterém novém ložisku, ke kterému Evropu připojí NS2 mluvíte?
Evropa získá maximálně nové tranzitní kapacity (současné nejsou využity ani z 50%).

Nové kapacity mohli být připojení z blízkého východu, ale těch se z jistých důvodů nedočkáme. ¨
Nebo proč si myslíte, že se Rusko tak moc angažovalo v oblasti?

Odpovědět


Re: Re: Sice jste si to hezky vyřídil

Petr A,2021-10-04 00:29:40

Proč by mělo Rusko dělat problémy, když se mu daří uspěšně plnit všechny své cíle s minimem odporu?

Odpovědět


Re: Re: Sice jste si to hezky vyřídil

Pavel Aron,2021-10-04 18:21:27

Pane Wagnere,
naprosto s vámi souhlasím.
A díky za váš text.

Odpovědět

naivita nebo spíše (promiňte) idiotismus

Josef Nýč,2021-10-02 10:46:25

Když čtu výplody zelených až fanatiků, tak bych jim dal podnět: vypnou spotřebiče, přestanou topit a vrátí se na strom. Jinak řečeno nemají ani páru o životě, jen mají představy a nápady. Samozřejmě chtějí, aby to uskutečňovali jiní(jsou i tací, kteří čistí strouhy a potoky a sází stromy).

Odpovědět


Re: naivita nebo spíše (promiňte) idiotismus

František Kalva,2021-10-02 10:53:45

Mě by nejvíc zajímalo, komu pošle EU účet za emisní povolenky na Kanárech (Cumbre Vieja)!

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz