EU vydá miliony na výzkum homeopatie  
Evropští politici odhlasovali utratit v přepočtu 50 milionů korun na výzkum alternativní medicíny u hospodářských zvířat.


 
Výbor Evropského parlamentu pro zemědělství minulý týden odsouhlasil dva miliony eur, na zkoumání efektivity alternativní léčby u skotu, ovcí a prasat. AGRI BUDGETARY AMENDMENTS 30/08/2011 (viz příloha, strana 35). Další prostředky poplynou z peněz britských daňových poplatníků.

 

Zvětšit obrázek
Zakladatel homeopatie Samuel Hahnemann (1841)

Kde se vzala homeopatie?
Za jejího otce ja považován německý lékař Samuel Hahnemann, který formuloval hlavní myšlenky. Vyšly knižně v Lipsku v roce 1810 ve spisu Organon der rationellen Heilkunde (Prostředek racionální léčby). Je to směska antického řeckého lékařství, středověké alchymie a evropského kořenářství. Pojem „homeopatie“ označuje léčbu „podobného podobným“, se objevuje až koncem 18. století. Dnes se většinou uznává deset principů, přičemž mezi ty hlavní patří:
  - Léčba podobného podobným (similia similibus curentur).
  - Velmi malé dávky, případně až princip nekonečně malého dávkování resp. infinitezimálního ředění.
  - Metody a léčiva se volí podle příznaků bez zkoumání patologických procesů.

Homeopatické metody jsou doménou léčitelů, ale i některých lékařů. Česká lékařská společnost JEP se od homeopatie distancovala v roce 2005. Ve světě ale není vztah k homeopatii jednotný a některé lékařské instituce i pojišťovny ji akceptují nebo tolerují. V Itálii se smí homeopatii věnovat pouze lékaři, naopak ve Švédsku je homeopatie lékařům zcela zapovězena. Zatímco mladí lékaři ve Velké Británii proti homeopatii tvrdě vystupují, vlivné osobnosti, jako např. princ Charles je na straně jejich vyznavačů a obránců. Navzdory racionálnímu kritickému pohledu na věc, jeden pozitivní efekt se homeopatii upřít nedá - placebo efekt.


Placebo

Placebo se často používá v klinických studiích při testování nových léků. V poslední době se množí publikace o tom, že na tyto falešné pilulky celá řada pacientů reaguje, jako kdyby účinnou látku skutečně obsahovaly. Zdá se, že takto snadno „oblafnutelných“ může být až polovina z nás. Máme tu tedy něco, o čemž dost dobře nevíme, jak to funguje, ale protože to účinkuje, bylo by chybou toho nevyužívat. Jedno z nejrozumnějších stanovisek je krásně zhuštěno do vyjádření nášeho Státního ústavu pro kontrolu léčiv - definuje placebo efekt jako léčebný výsledek vyvolaný přesvědčením pacienta, že užívá skutečný lék.


Veterinární homeopatie

 
V Evopském parlamentu rozhodli v duchu hesla zakladatele homeopatie: “Nemoci nejsou způsobeny žádnými látkami, žádnou chorobnou materií nemoci, ale jsou pouze narušením duchovní síly oživující tělo.“

Ještě větší rozpory ohledně homeopatik, než jaké panují v humánní sféře, se projevují u zvěrolékařů. Jeden příklad za všechny. Britská veterinární asociace vydala před třemi měsíci prohlášení, v němž se  praví, že: „Nemůže homeopatické léky schválit, ani žádné jiné, u nichž terapeutické účinky nebyly prokázány.“  To by mělo být zásadním stanoviskem, protože na rozdíl od lidí, nelze u zvířat počítat s placebo efektem. Navzdory těmto proklamacím, které by měly být pro lékaře, když už ne jinak, tak alespoň morálně závazné, se ukazuje, že kšeft je kšeft, a tak si na stránkách Britské asociace veterinárních lékařů (British Association of Homeopathic Veterinary Surgeons) můžete  vybrat z hodně dlouhého seznamu otitulovaných felčarů, kteří homeopatickou léčbu a přípravky pro domácí a hospodářská zvířata doporučují a léčbu jimi praktikují.

 

Rozum v koncích
Co vedlo naše zástupce sjednocené Evropy v době, kdy národní vlády zápasí s úspornými opatřeními, které sotva stačí k udržení vyrovnaných rozpočtů, k mrhání miliony na čarodějnictví u krav a ovcí? Zřejmě to byla snaha omezit používání antibiotik. Úmysl chvályhodný, jen kdyby ta cesta nebyla poněkud zcestná. Domnívat se, že proti nemocem zabere něco, čeho se v léčebné dávce nemusí vyskytovat ani jedna molekula, případně si myslet že se paraziti leknou otisků molekul ve vodě, snad není ani hodno komentáře. Pokud se shodneme na tom, že si zvířata neuvědomují, že to co jim kupujeme, jsou drahé léky, a že tedy ani placebo efektem nelze v tomto případě argumentovat, potom rozhazování peněz z veřejných zdrojů na něco tak marginálního lze těžko nazvat jinak, než čirým bláznovstvím.

Poznámka:
16. března letošního roku se konala ustavující schůze Meziskupiny pro komplementární a alternativní medicínu Evropského parlamentu. Iniciátorkou vzniku a současnou šéfkou této meziskupiny je zástupce Irska, Nuala Ahern(ová), bývalá představitelka irské strany zelených, známá aktivistka proti jaderným elektrárnám a geneticky modifikovaným organismům. Veřejně vystupuje s návrhem zakomponovat alternativní medicínu do evropského zdravotnického systému. Financování Pilotního projektu — "Coordinate resesarch on the use of homeopathy and phytotherapy in livestock farming" otvírá dveře dalším snahám prosadit alternativní medicínu jako integrovanou součást klasické mediciny.
A takto vypadá organizovaný lobbing v praxi.Pramen:AGRI commission budget ammendments

 

Datum: 05.09.2011 14:37
Tisk článku


Diskuze:

Výzkum homeopatie

Miroslav Provod,2012-11-06 07:25:56

Homeopatie z jiného pohledu
K následné úvaze o homeopatii mne inspiroval objev rakouského občana Johanna Grandlera. Zaujaly mne jeho poznatky o revitalizované vodě, zejména o jeho aktivační jednotce, ve které protékající voda mění své vlastnosti. V průběhu výzkumu, který popisuji na http://www.miroslavprovod.com, jsem protřepávání vody prováděl v jiné souvislosti a změny vlastností vody jsem také zaznamenal.
Pro posouzení Grandlerova objevu ve vzájemném vztahu s mým poznatkem jsem v troubě na pečení chleba obyčejnou vodu nahradil vodou, kterou jsem v plastové láhvi protřepával jednu minutu. Z této protřepané vody byl chléb mnohem kvalitnější, snadněji se oddělil od nádoby a trouba byla dokonale čistá. Rovněž káva protřepaná v termosce byla mnohem chutnější.
Protřepáváním (dynamizací) se v kapalinách navršuje náboj statické elektřiny, který se vytváří třením molekul vody o hmotu nádoby. Není to nic nového, jde o známý fyzikální jev.
Jednoduchý experiment s dynamizací může být snadno realizován v pekárnách i v domácnostech, zejména za situace, když k není zapotřebí kupovat drahou Grandlerovu aktivační jednotku. Jde o zajímavý poznatek a lze předpokládat, že z dalších ověřovacích pokusů, zejména se změnami velikosti náboje statické elektřiny, mohou vyplynou další pozoruhodné jevy i u jiných kapalin.
Česká televize dostala od skeptiků bludný balvan za šíření nesmyslů v souvislosti s revitalizovanou vodou. Domnívám se, že si skeptici nemohli vybrat ke svému zkompromitování vhodnější příklad. V krátké době doje pravděpodobně k masovému opakování experimentu s dynamizací, a po ověření funkčnosti bude následovat kritika skeptiků od veřejnosti.
-----------------------------------------------------
Některé z uvedených poznatků by mohly být využity při výzkumu homeopatie, v souvislosti čtyř dosud neznámých vlastnosti statické elektřiny publikovaných na http://www.miroslavprovod.com
Hahnemanem používané potenci 30CH je překročena Avogardova konstanta, a proto je Vědecká komunita přesvědčena o neúčinnosti homeopatie, je nepravděpodobné, že by v roztoku zbyla alespoň jedna molekula účinné látky. Nesouhlasím s tímto názorem, kdy zpochybnění jednoho z více faktorů by mohlo zpochybnit funkčně ověřenou homeopatii. Domnívám se, že nejde pouze o stopy účinné látky, ale také o další dosud neznámé činitele. Opakovanou dynamizací se v kapalině navršuje náboj statické elektřiny, který v souvislosti s ředěním vody by mohl cosi napovědět.
Uvedu další příklad, kde by se podstata homeopatie mohla také skrývat.
Milióny megalitických struktur rozmístěných po celé Zemi, menhiry, dolmeny, kromlechy a mnohé další, jsou současnou vědou označovány jako astronomické pozorovatelny, nebo také jako kalendářní a zemědělské pomůcky. To zní jako paradox, lidé v době kamenné měli jistě jiné starosti, než se zabývat astronomií v tak velkém měřítku. Jako větší nesmysl mi ale připadá, že se tato zdůvodnění ještě vyučují a lidé tomu věří.
Z našeho empirického výzkumu vyplynulo, že megalitické struktury byly budovány pro ozdravné účely, v souladu se samovolným přesunem statické elektřiny z horniny na buněčné membrány lidského těla. V tomto smyslu to jistě lidé v dávné historii jistě nechápali, ale stačilo jim, že to funguje.
V případě homeopatie vědecké komunitě nestačí, že to funguje, požaduje vysvětlení, stejně jako každý, kdo se homeopatií zabývá. To ale ještě nějaký čas potrvá, myslím, že bychom nejprve měli vědecky upřesnit rozdílné chápání historie, kde se mohou skrývat zajímavá poučení, a více se věnovat výzkumu statické elektřiny, kde postrádáme také mnohá vysvětlení jako např. kulové blesky, a další nevysvětlitelné jevy
V žádném případě nesmíme uvažovat o neúčinnosti homeopatie, pouze proto, že v konečném roztoku nemůže být ani jedna molekula účinné látky. Homeopatie funguje, nespadla z nebe, někdo ji musel vymyslet. Musíme tedy připustit, že onen "někdo" měl více potřebných informací a mohl se v přírodních zákonech lépe orientovat.
Miroslav Provod
http://www.miroslavprovod.com

Odpovědět


Zasnem

Janrigo Rigo,2014-01-24 14:03:12

Zasnem, ako niekto moze tomu tka zaslepene verit. To uz dnes nikto nepouziva vlastnu hlavu?

Odpovědět

Výzkum homeopatie

Miroslav Provod,2012-11-06 07:24:16

Odpovědět

Co brani testovat

Jiri Hasek,2011-09-07 18:14:43

homeopatickou lecbu statistickymi metodami stejne jako bezne "alopatikum?"

Odpovědět


to patřilo sem

Pavel Bílek,2011-09-08 04:27:51

Kolaps vlnové funkce propletených částic může být nenáhodný pouze tehdy, když se na jeho výsledek nelze slepě spolehnout. Jinak by totiž šlo zkonstruovat spolehlivě fungující zařízení na přenos informace nadsvětelnou rychlostí, což by byl logický paradox. Kvantová mechanika vnáší do vědy dosud nezvyklý princip: Aby něco (nenáhodné tvarování reality skrz kolapsy vlnové funkce) mohlo fungovat, nesmí to být spolehlivě použitelné.

Odpovědět


Co brani testovat homeopatickou lecbu statisticky?

Dominica Dicosmo,2011-09-08 04:36:53

Zasady klasicke homeopathie podle Hahnemanna tomu brani:

1. Homeopatie neleci nemoci nybrz pouze symptomy jedince.
2. Kazdy homeopaticky lek ma byt unikatne pripraveny podle podobneho (similar - nikoliv stejneho!) obrazu symptomu jedince.
3. Jestlize nemame danou skupinu diagnosticke klasifikace (jako ku pr. tuberkulosa, AIDS, srdecni infarkt, diabetes, etc. coz Hahnemann neuznaval) pak nelze mit statisticke skupiny pro porovnani.

Uvedme jako priklad prispevek Petra Maka z 07.09.2011 o klici ktery by se vyzkousel na tisici nahodnych dverich zda nektere odemkne: tento priklad z matematiky nelze uplatnit pro homeopatii. Pripravit homeopaticky takovy klic by bylo zapotrebi pouzit pouze nepatrnou cast tohoto klice, to pak zredit bud decimalni skalou nebo centesimalni v dane prostorove ohranicene nadobe, dynamizovat protrepavanim aby se vyvolal ucinek takoveho leku (podle Hahnemann "ducha leku") a pak pouzit k otevreni dveri.

Coz jest nesmysl logicky, matematicky, statisticky a prakticky - avsak presne lege artis podle zasad homeopatie.

I rest my case.

Odpovědět

Homeopatie a zvirata

Dominica Dicosmo,2011-09-07 02:49:39

Podle zakladatele homeopatie Hahnemann ovsem praktikovat homeopatii na zviratech neni mozne. Hahnemann do podrobna zaznamenaval kazdy i sebemensi priznak tak jak ho pacient rekl a z toho se snazil najit odpovidajici lek. Zadne zvire neni schopne popsat co se mu v noci zdalo, kde ho co picha, jak moc se poti, proc ma krkavku, zda ma paleni pri moci a kdy a jak casto, zda se citi horke, studene, kyselo v ustech, paleni v konecniku, atd. atd. Pouzivani t.zv. homeopatickych "leku" na zviratech je proti vsem zasadam klasicke homeopatie v podani Hahnemana.

Odpovědět


Peter Mak,2011-09-07 09:28:55

Dovolim si jednu poznamku. Homeopat vybera spravny pripravok pre pacienta velmi individualne, na zaklade mnozstva zdanlivo nesuvisiacich otazok, tak ako to popisujete. Ide pravdepodobne skor o zaradenie pacienta do urcitej kategorie ako o diagnostiku nemoci. Z toho vyplyva, ze jednu konkretnu nemoc lieci v pripade desiatich pacientov kludne desiatimi roznymi pripravkami.

Zaujimalo by ma, aky zmysel maju v takomto pripade klasicke testy ucinnosti, samozrejme ze musia preukazat neucinnost homeopatika.

Ak sa urobi (kludne aj double blind) test funkcie mojho kluca od bytu na tisic nahodnych dverach v okoli, vysledok bude, ze kluc funguje v jednom promile pripadov, cize odomykanie dveri klucom je preukazane nevedecky postup a mozem sa zacat bavit na vsetkych, ktori tvrdia, ze funguje.

Odpovědět


Pro Petra Mak

Dominica Dicosmo,2011-09-07 10:34:28

Dekuji za reakci na mou poznamku. Mate naprosto pravdu - kazdy pacient potrebuje podle Hahnemanna individuelni pripravek, proto ty dnesni typisovane "Complex remedies" a "Constitutional prescribing" podle homeopata Kenta je v rozporu s Hahnemannem. Rovnez prosim si pomsimnete ze "dynamizace" homeopaticke mediciny trenim ci potresavanim - ta zakladni myslenka Hahnemann - neni vubec brana v uvahu dnes - protoze homeopate nemaji odpoved na prostou otazku: Co je to co dela homeopaticky pripravek tak ucinnym jak rikaji? Vase logika s klicem je samozrejme naprosto presna. Homeopate ovsem "dynamizuji" lek pretrasanim v roztoku presne obsahove stanovenem bud v decimalni nebo centesimalni skale. Proto vsechny diskuse jako kdyz vyleju pivo do reky tak jak nabude sily? Zde zapominaji na Hahnemannuv pozadavek presneho poctu otreseni v presne danem prostoru lahve bud decimalni nebo centesimalni tekutine. Pak teprve pry se projevi onen "Duch mediciny" podle Hahnemanna ktery trpel alergii na chinin a proto ho zredil. Toz tak!

Odpovědět


chinin

Jan Konečný,2011-09-07 13:08:51

A homeopatický chinin byl účinný při léčbě malárie?

Odpovědět


Pro Jana Konecneho

Dominica Dicosmo,2011-09-07 14:50:58

Homeopaticka davka chininu pripravena podle Hahnemanna nikdy nebyla ucinna proti malarii.

Chinin byl isolovan roku 1818. Hahnemann experimentoval roku 1790 s kurou cinchonovnikoveho stromu dovazeneho do Evropy kde obsah chininu byl 3% coz se rovna 0.447 gramu chininu.

Davka chininu pro lecbu je dnes 0.65 gramu 3x denne. Hahnemann pozil priblizne v kure chinovniku 0.447 gramu chininu s naslednym vysledkem ze dostal typickou alergickou reakci na chinin jak on sam tak krasne popsal pro kazdeho si precist v jeho knize Organon.

To Hahnemanna provedlo k tomu ze snizil davku zredenim a pak podle jeho predstavy vyvolal "ducha leku" v uzavrene lahvi s decimalnim zredenim potrasanim. Tuto myslenku vzniku nejake energie prevzal od Benjamina Rumforda (1753-1814) ktery trenim dvou kovovych ploch v uzavrene mistnosti disahl zvyseni teploty v te mistnosti. Z tohoto pokusu Hahnemann usoudil ze pohybem se vzbuzuje skryta energie a tim se potencuje - zvysuje ucinnost leku. Alespon tak to popsal ve sve knize "Chronicke nemoci."

Hahnemann ovsem nepouzil chinovnikovou kuru proti malarii (tehda jeste neznamy pojem) ale jako lek proti horecce.

Odpovědět


tak jinak

Jan Konečný,2011-09-08 16:24:30

Děkuji za další zajímavé historické okolnosti, zkusím se zeptat jinak. Nešlo mi o léčbu malárie, ale o účinnost ducha léku : )

A homeopatický chinin byl účinný při léčbě? (Popřípadě si tam můžete doplnit tu horečku)

Odpovědět


homeopatický chinin byl účinný při léčbe malarie?

Dominica Dicosmo,2011-09-09 02:31:50

Dotaz Jana Konecneho z 8/9: Homeopaticky pripraveny chinin nemohl byt ucinny proti malarii ci horecce. V Hanemannove pripravku z kury chinovnikoveho stromu roku 1790 byl obsah chininu v nedostatecne lecebne davce (diky Hahnemannove alergii na chinin). Po objeveni chininu roku 1818 podle Hahnemannoveho principu pripravy homeopatickeho leku byl chinin zreden obvykle pod Avogadrovo cislo to jest neobsahoval ani jednu molekuli chininu. Byla to cista voda nebo lihovy roztok.

Homeopate se dodnes snazi objevit imaginarniho "Geist der Arzneien" t.j. "ducha leku" jinymi slovy ucinneho prvku homeopatickeho pripravku. Dodnes po dveste letech s nicim neprisli co by bylo prijatelne vedecke komunite.

Odpovědět

databáze výzkumu homeopatie na zvířatech

Tomáš Ditrich,2011-09-06 16:50:04

shodou okolností jsem nedávno hledal něco o homeopatikách na zvířatech a našel databázi na http://www.carstens-stiftung.de/clinresvet/index.php . Server je od pohledu zaměřen na alternativní medicínu, takže těžko hledat +- seriózní zdroje příznivější pro homeopatii. V této databázi jsem si vyjel "slepé" a zároveň "znáhodněné klinické pokusy" (jiným myslím nemá smysl vůbec věřit) a letmo jsem si zanalyzoval 65 vyjetých záznamů (některé jsou částečně duplicitní, některé informují o více pokusech anebo o použití více homeopatických přípravků).
Našel jsem celkem 34 případů, kdy homeopatika byla signifikantně účinná (u různých zvířat), proti 56 neprůkazným výsledkům (a několika negativním efektům homeopatik). Toto by tedy mluvilo hodně pro používání homeopatik. Co ale přináší bližší pohled?

1) Průkaznost buď ve výsledku nebyla zmíněna (v této databázi, originální práce jsem neprohlížel), anebo se pohybovala např. kolem 0.02 nebo prostě "

Odpovědět


oprava

Tomáš Ditrich,2011-09-07 07:17:46

až teď jsem zjistil, že se příspěvek nevložil celý... takže další pokus:

shodou okolností jsem nedávno hledal něco o homeopatikách na zvířatech a našel databázi na http://www.carstens-stiftung.de/clinresvet/index.php . Server je od pohledu zaměřen na alternativní medicínu, takže těžko hledat +- seriózní zdroje příznivější pro homeopatii. V této databázi jsem si vyjel "slepé" a zároveň "znáhodněné klinické pokusy" (jiným myslím nemá smysl vůbec věřit) a letmo jsem si zanalyzoval 65 vyjetých záznamů (některé jsou částečně duplicitní, některé informují o více pokusech anebo o použití více homeopatických přípravků).
Našel jsem celkem 34 případů, kdy homeopatika byla signifikantně účinná (u různých zvířat), proti 56 neprůkazným výsledkům (a několika negativním efektům homeopatik). Toto by tedy mluvilo hodně pro používání homeopatik. Co ale přináší bližší pohled?

1) Průkaznost buď ve výsledku nebyla zmíněna (v této databázi, originální práce jsem neprohlížel), anebo se pohybovala např. kolem 0.02 nebo prostě "

Odpovědět


do třetice...

Tomáš Ditrich,2011-09-07 07:19:04

nějak redakční systém opravdu zlobí...

shodou okolností jsem nedávno hledal něco o homeopatikách na zvířatech a našel databázi na http://www.carstens-stiftung.de/clinresvet/index.php . Server je od pohledu zaměřen na alternativní medicínu, takže těžko hledat +- seriózní zdroje příznivější pro homeopatii. V této databázi jsem si vyjel "slepé" a zároveň "znáhodněné klinické pokusy" (jiným myslím nemá smysl vůbec věřit) a letmo jsem si zanalyzoval 65 vyjetých záznamů (některé jsou částečně duplicitní, některé informují o více pokusech anebo o použití více homeopatických přípravků).
Našel jsem celkem 34 případů, kdy homeopatika byla signifikantně účinná (u různých zvířat), proti 56 neprůkazným výsledkům (a několika negativním efektům homeopatik). Toto by tedy mluvilo hodně pro používání homeopatik. Co ale přináší bližší pohled?

1) Průkaznost buď ve výsledku nebyla zmíněna (v této databázi, originální práce jsem neprohlížel), anebo se pohybovala např. kolem 0.02 nebo prostě "menší než 0.05"). Hodně často se ale objevilo něco jako "...no statistically significant differences between verum and placebo, only tendencies...". Z několika záznamů také vyplývá něco podobného jako "Most parameters showed no significant differences (e.g. milk-progesteron profiles, number of services ...), even if slight improvements after homeopathic treatments were observed, mostly." Takže mi to občas připadalo jako: "budu aplikovat homeopatika, sledovat 20 různých parametrů, a to by v tom byl čert aby aspoň něco se nezlepšilo!" - klasické statistické rybaření.

2) Hodně těchto prací neprošlo klasickým recenzním řízením, v databázi se objevilo celkem 13 dipl. prací (z toho 10 "účinných homeopatik").

3) hodně pozitivních prací pochází z několika málo edicí (zejména časopis Homeopathy (dříve British Homeopathic Journal) a některé místní německé časopisy) s opakujícími se autory

4) z několika pokusů vyplývá významný efekt nejen homeopatika, ale i placeba - tedy něco, co bych u zvířat nečekal. Bohužel v databázi je tato informace uvedena nesystematicky, nevím tedy jestli byl efekt placeba větší než náhodný.

V oblasti homeopatik myslím existuje nepoměr v publikaci výsledků. Vycházím z předpokladu, že efektem homeopatik se zabývají zejména lidé, kteří jim věří. U nich je riziko již zmíněného "statistical fishingu" a opakování pokusů tak dlouho, dokud se neobjeví průkazný pozitivní efekt (neuvažuji přímé falšování výsledků). Naproti tomu "nevěřící" těžko budou svoji kariéru (provádět mnoho pokusů) budovat na opakovaní pokusů nečeho, čemu sami nevěří. Kromě toho je obecně známo, že lidé (tedy i editoři) mají radši signifikantní výsledky (vyvrátím hypotézu - něco se dovím), negativní výsledky (nezamítnu hypotézu - pořád nic nevím) jsou mnohem méně oblíbeny. Z tohoto mi vyplývá, že celkový počet publikovaných (ověřených) pozitivních vlivů homeopatik na zvířata je silně nadhodnocený.

Jestliže tedy server zaměřený na alternativní medicínu má ve své databázi "pozitivních výsledků" cca třetinu, moc bych homeopatikům u zvířat nevěřil. Zvláště, když v těchto pokusech byl několikrát prokázán i pozitivní efekt placeba. To je ale docela zajímavé...

Odpovědět

EU - jako průkopník slepých cest Jára Cimrman

Ota Beran,2011-09-06 11:59:29

Nebyl to právě Jára Cimrman, kdo prokázal, že vdechováním tabákového kouře do vody zlato nevzniká?

Odpovědět


Re:

Vít Výmola,2011-09-06 12:25:34

On to Jára vyzkoumal za své peníze...

Odpovědět

ne vždy jde o skutečné "homeopatikum"

Dagmar Gregorova,2011-09-06 10:05:19

i když se tak tváří
Homeopatika v pravém smyslu slova, tedy s ředěním 1 ku téměřnekonečno nelze samozřejmě kontrolovat - jak zkontrolujete něco, v čem nemusí být molekula účinné látky? A tak se kontrolují jen "vstupní" tinktury, které mají být ředěny... a to jenom ve schvalovacím procesu před jejich prodejem. Pravděpodobně ty ze známých a neskutečně bohatých firem se asi nekontrolují ani při schvalování, ale to přesně nevím.
Ale píši to proto, že v přesvědčení, že berou homeopatika, mnozí přesně nevědí, co berou, zejména, když jim to dají homeopaté v tajemných tmavých ampulkách s popisem, který si můžete udělat doma na PC.
Osobně jsem v také ambulanci byla. Ne jako pacient, ale jako "novinář".
Nejednou se zjistilo (zatím znám jen případy z USA), že šlo nejen o účinnou látku, ale i o silné koncentrace. Pak se nelze divit, "že to funguje"
A na to můžeme vzít libovolný homeopatický jed, že i výsledky projektu budou positivní a "homeopatika" budou krávy "léčit". Je to totiž miliardový byznys.
Těžko kontrolovatelný. V EU mají silné loby... viz březnové vydání EU observer:
http://euobserver.com/9/29620

Je každého věc, čím se bude léčit, jen je otázkou, nakolik a co konkrétně bude podporovat legislativa a jak budou homeopatika kontrolována.
A to by měly být. Když o léčivu můžeme prohlásit, že je účinné - a to i po vyloučení možnosti, že problém se ztratil "sám od sebe" (na co se spoléhá i hodně běžných přípravků, preparátů a reklamou propagovaných potravinových doplňků), buď jde o vskutku lék s dostatečným množstvím účinné látky, nebo - a to v podstatně méně případech - o placebo efekt. jedině o něj jde, když "homeopatikum zabralo" při ředění nula celá nula nic a to vše na třeba mínus 10. Paměť rozpouštědla - např. vody je absurdní. Mnohé z molekul, které dnes vypijete nebo s potravou sníte, obíhaly nejen v zemské kůře, ale v tělech mnoha organismů a byly součástí... ani nedomyslet. Sklenice vody si pak, jako směs molekul, musí pamatovat úplně vše a tedy na vše i působit. Podezřele účinná homeopatika bych dala do chemické laboratoře na analýzu...

Odpovědět


Skutecne "homeopatikum

Dominica Dicosmo,2011-09-06 10:43:35

To je presne to co neni "homeopatie" anebo co se homeopate snazi zamlcet! Podstatou homeopatickych "leku" je "dynamizace" to jest podle homeopatickeho principu a viry pretrasat roztok anebo rozdrtit prasek s jednou ci zadnou molekulou ucinne latky ve vire ze se timto pohybem vyvolava "duch mediciny" ktery ma byt tim ucinnym zazracnym jevem homeopaticky pripraveneho "leku." Tato "dynamizace" cili vyvolavani "ducha leku" je podstatou homeopatie podle Hahnemanna - a to je ta otazka na kterou nemaji odpoved - co to je a jak je mozno takovy "Geist" vedecky dokazat coz se homeopate snazili po poslednich dve ste let. Homeopatie je nesmysl stejne jako jeho dvojnik "Flogiston" z osmnacteho stoleti. Kdo homeopatii praktikuje dnes cini tak bud z naproste neznalosti anebo ciste z pekuniarnich duvodu sidit lidi.

Odpovědět

to patřilo ke kritice p. Kontrabhali,

Jan Blažej,2011-09-06 09:46:43

který se odvažuje kritizovat jen pod smyšleným jménem

Odpovědět

Blábolíte a ničemu nerozumíte.

Jan Blažej,2011-09-06 09:43:13

V anotaci je věta: Kdo má rád moudrost, nebude zklamán. Navíc kniha odpovídá na mnoho témat z duchovní oblasti, tím se netají, tak proč jí vůbec čtete, když čtete s krajním odporem a tato oblast vědění vás vůbec nezajímá? Zřejmě patříte do kategorie nemoudrých nebo nějakých robotů, protože mnoho lidí tu knížku pochválilo. V duchovní oblasti je vše rozlišeno frekvenčně, přičemž platí, že stejné frekvence se přitahují a odlišné se odpuzují. Zřejmě máte velmi nízkou vibraci, která vám neumožňuje kladně přijímat pravdy o Bohu, člověku a lidské civilizaci.

Odpovědět


Dagmar Gregorova,2011-09-06 10:16:15

Jste důkazem, že víra v cokoli - bez ohledu na zdravý rozum nebo spíše jemu navzdory - má naději... ale propagujete to na nesprávných stránkách.
Prý frekvence, vibrace... nestydíte se vykrádat odborné termíny z vědy, jež vám protiřečí? Vymyslete si vlastní, když chcete "vibrovat" nezměřitelným způsobem.

Odpovědět


A lze u Vašich blábolů neblábolit?

Lukáš Klazar,2011-09-10 13:07:52

Už věta v anotaci říkající, že člověk mající rád moudrost nebude zklamán, (tudíž zklamaný jistě rád moudrost nemá, tudíž je třeba přijmout veškerá dogmata v knize prezentovaná nekriticky a být z nich nadšen) je hrubě manipulativní. Že mnoho lidí knížku pochválilo nic nevypovídá o její kvalitě (mnoho lidí chválí spousty jiných věcí, které stojí za pšouk, čímž netvrdím, že ona kniha za pšouk stojí, byť si to mohu myslet), co je ale dostatečně vypovídající je Vaše blábolení o nemoudrých či robotech, protože jen tací jsou "oprávněni" Vaši na papír přenesenou "pravdu" zkritizovat.

Odpovědět

Ad informandum

Dominica Dicosmo,2011-09-06 07:17:02

Kandidatska prace (C.Med.Sc.) "Homeopatie v ceskych zemich" autora MUDr.V.Tomase byla obhajena roku 1967/68 na Palackeho Universite v Olomouci. V teto studii autor popsal nevedeckou podstatu homeopatie a jeji koreny ve vitalismu osmnacteho stoleti. Tato studie byla vydana roku 2006 ve zkracenem podani v anglickem jazyce v USA nakladatelstvim NEMSI BOOKS: "Homeopathy Historical Origins and the End" (Dr.W.Thomas, M.D.)kde tuto knihu je mozno ziskat.

Jiste jste si vsimli ze dnes homeopate zcela ignoruji zasadni podstatu tohoto kultu (a homeopatie je kult i kdyz podporovan anglickou kralovskou rodinou) to jest nikde se nezminuji o potencovani zredenych roztoku. Hahnemann povazoval za zaklad homeopatie zredeni urciteho materialu a pak - to je to hlavni v homeopatii - potencovani tresenim nebo hnetenim coz melo vyvolat onen lecivy ucinek - "Geist der Arzneien" tu zazracnou lecivou silu homeopatickeho "leku." Dnes se o tom nikde nikdo nezminuje protoze za prve je to smesne a za druhe nikomu se nepodarilo za poslednich dve ste let prokazat existenci takoveho "ducha leku".

Jak muze nekdo propagovat, uzivat ci verit v homeopatii - ktera je zalozena na Hahnemanove alergii na chinin - je neuveritelne. Kdo si precte uvod Hahnemanne knihy Homeopatie kde on sam popisuje ucinek chininu na sve osobe jasne vidi ze Hahnemann trpel alergii na chinin a z toho vyvodil ze musi brat tento a jine leky pouze v malych az minimalnich davkach a potencovat jejich ucinek po zredeni trepanim nebo trenim aby vyvolal onen prislovecny "Geist der Arzneien" toho " ducha leku.

Odpovědět

Petr Szotkowski,2011-09-06 06:23:17

Dost ujetý způsob jak poslat 2 milióny EUR do p*d*l*. Evidentně v evropském parlamentu řádí nemoc šílených krav a normální léky nezabírají tak zkoušejí všechno možné.

Odpovědět

Nedá mi to a také si přisadím

Pavel Brož,2011-09-05 23:15:52

Dvě mé bývalé přítelkyně používaly homeopatika pro mírnění svých astmatických a alergických potíží. Snažil jsem se jim vysvětlovat, že je to jen placebo, ale nedaly si to vymluvit. Další dvě mé známé léčily své alergické děti homeopatiky, dle jejich slov to byla první věc, které jejim dětem pomohla. Obě jsou inteligentní, vysokoškolsky vzdělané a racionálně založené ženy. Jedna vystudovala chemii, dodnes pracuje v oboru, druhá farmacii, po létech praxe ve Státním ústavu kontroly léčiv pokračovala u jedné farmaceutické firmy.

Myslím si, že každá správná matka má udělat totéž, tj. zkusit cokoliv, co by jejímu dítěti mohlo pomoci, pokud nic jiného nepomáhá. Bez ohledu na to, co si o racionálnosti toho počínání myslí pomazané hlavy.

Sám na homeopatii jako takovou nevěřím, myslím si, že je to placebo efekt. Ostatně, ty dvě matky to samy nevylučovaly, ale bylo jim to putna, na základě čeho to funguje.

Musím ale říct, že nesdílím zápal třeba MUDr. Heřta v jeho křižáckém tažení proti homeopatii, akupunktuře, akupresuře, hypnóze a podobným metodám. Prožil jsem si před lety čtyřdenní sérii ledvinových kolik, kdy jakmile jedna odeznívala, začínala další. Třetí den neskutečných bolestí už ze mne byla jen troska, vždy, když začínala další kolika, jsem hned zmáčkl tlačítko zvonku, přišla sestra a dala mi další dávku utišovadel. Vždy mi ale připomínala, že je nemůžu brát pořád, protože jsou návyková. Jednou v noci po mém vyzvánění přišla mladá lékařka, a místo analgetik mi "pokoutně" provedla léčbu baňkami, které mi s pomocí hořící špejle přisála na záda. Protestoval jsem, že nechci být subjektem jejího šamanismu, a že chci skutečný lék - jenže během dvou minut příšerná bolest náhle odezněla (kdo z čtenářů má osobní zkušenost s ledvinovou kolikou, tak ví, že bez analgetik normálně odeznívají půl hodinu i déle).

Nestal se ze mě žádný zarputilý vyznavač alternativního léčení, ponechávám si svůj skeptický přístup a už vůbec nejsem přístupný uvěřit jakémukoliv patafyzickému blábolu zdůvodňujícímu, proč by to či ono mělo fungovat třeba na základě jakýchsi astrálních vibrací či jiných výmyslů. Ale také nejsem zapáleným bojovníkem proti čemukoliv, co by nedejbože mohlo vypadat jako hereze proti té jediné naší známé vědecké pravdě. Pokud někdo tvrdí, že mu homeopatie pomáhá, nemám ho za blázna ani za nevzdělaného prosťáčka, může mít pravdu.

Nicméně i tak mi přijde absurdní uvalit dva melouny v eurech na ten výzkum. Unijní zemědělství je na tom evidentně velmi dobře, když už ho za dva milióny eur nejde zdokonalovat standardnějšími postupy.

Odpovědět


Nekdo tvrdi, ze mu pomaha...

Marek Fucila,2011-09-06 00:57:07

Ak spravne citam Vas prispevok, obhajujete snahu ludi vyskusat vsetko, s dobrym umyslom vyliecit. Vase priklady su vysvetlitelne placebo efektom, ktory v podstate pripustate. Zda sa vam absurdne vyhodit dva miliony eur za taky vyskum, pretoze je to vela. Inak by to bolo OK?

Ja si myslim, ze v kontexte tohto clanku je tym niekym, kto ma tvrdit, ze jej to pomaha, zver. Kedze to zrejme mukanim, bekanim a kvikanim nepotvrdi, je ten vyskum uplne zbytocny. Dva miliony eur su podla mna v rozpocte EU smiesna polozka (0,4 centu na obyvatela). Nejde ani tak o to, kolko to stoji, ani o to, ze sa kompetentni rozhodnu doverovat ziadatelom o grant, ale o to, ze ma niekto tu drzost s takym niecim prist.

Odpovědět


Pavel Brož,2011-09-06 12:31:02

Podívejte se, nejde o nic jiného, než o intelektuální poctivost. Dnes už zesnulý ústavní soudce Vojtěch Cepl s oblibou říkával, že vědec, když neví, tak řekne nevím. Zapomněl ovšem dodat, že to udělá pouze poctivý vědec. A měl by to udělat nejen každý poctivý vědec, ale kdokoliv, kdo se chce považovat za racionálně uvažujícího člověka.

Nemám problém připustit si, že za homeopatií je placebo efekt. Ale nevím to, a stejně tak, jako nemám problém připustit, že by to placebo mít mohlo, tak nemám problém na rovinu říct, že nevím, jestli to placebo skutečně je. Hodně lidí se ale tváří, že oni to VÍ!!! Přitom placebo efekt je na chemické úrovni stejně tak mizerně prozkoumaný fenomén, jako celá slavná homeopatie a podobné alternativy. Odkaz na placebo efekt tak není ve skutečnosti odkazem na vědecky solidně prozkoumaný fenomén, je to jenom kopnutí míče do autu.

Každý vědec by se měl pohybovat v nikdy nekončícím cyklu Pozoruj, Zobecňuj, Zpochybňuj. Ve skutečnosti pouze to druhé, zobecňování, činíme rádi. Na pozorování, tj. konfrontování s reálnými fakty, jsme většinou líní, děláme to neradi. A nejhůř ze všeho snášíme zpochybňování. Proč taky zpochybňovat, když už máme jednou vytvořený názor, je přece mnohem jednodušší přeinterpretovat cokoliv z reálného světa, abychom to nacpali do už námi jednou přijatých schémat.

Tou zmínkou o MUDr. Heřtovi a jeho inkvizičním tažení proti všem "neoficiálním" lékařským metodám jsem chtěl zdůraznit, že kromě zaslepených vyznavačů všech možných alternativ existují i stejně tak zaslepení potírači všech možných alternativ. Co se týče třeba mé osobní zkušenosti s těmi baňkami, nemyslím si, že šlo o placebo efekt, onu doktorku jsem ve vzteku dokonce poslal někam, když mě místo další dávky analgetik začala takto kurýrovat. Pokud vy víte, že to byl placebo efekt, tož potom smekám, já si to na sobě sám zakoušel a nevím to, a vy to víte. Klobouk dolů. MUDr. Heřtovi musím dát přitom za pravdu v tom, že by se hodně špatně hledal kauzální mechanismus mezi účinkem podtlaku na kůži zad a ústupem ledvinové koliky, během které někdy i chvilkama přestáváte bolestí vidět. Těch ledvinových kolik jsem za svůj život zažil možná sto, možná více, ale žádná jiná bez použití analgetik neustoupila tak rychle.

Jinak je to naprosto přesně tak, jak píšete. Vadí mi právě to, že to stojí tolik, za dva milióny eur se dá dělat celá řada smysluplnějších výzkumů, na které se díky tomuto nedostalo. Testování účinků homeopatik na zvířatech se dá dělat za zlomek té částky, homeopatika ze své podstaty stojí zanedbatelně málo, zbytek je evidence. Nepřijde mi jako drzost s něčím takovým přijít, přijde mi naopak jako nevědecká zpupnost tvrdit, že není potřeba pozorovat a zpochybňovat, když už názor máme jednou provždy utvořený.

Odpovědět


Je pokus opakovatelný?

Jirka Niklík,2011-09-07 18:15:50

Říká se, jeden pokus žádný pokus. Chcete říct, že od té doby takhle úspěšně léčíte všechny koliky, nebo to byl ojedinělý úspěch? Pokud to funguje, chtělo by to klinicky prozkoumat. Pokud to bylo ojedinělé, můžu tvrdit že to byla náhoda, a i když by to byla divná náhoda, vyvrátit se ta náhodnost dá stejně těžko jako dokázat účinnost homeopatie.

Odpovědět


Pavel Brož,2011-09-07 20:03:57

Byl to jen jeden „pokus“. Těm kolikám jsem měl potom možnost se účinně vyhýbat, bylo to tehdy totiž poprvé, kdy se po těch čtyřech dnech utrpení podařilo ze mne „dostat“ půlcentimetrový šutr, ten pak šel na standardní rozbor, na základě toho rozboru jsem dostal naordinovánu specifickou dietu, kterou od té doby důsledně dodržuji. Díky tomu od té doby koliky zažívám výjimečně, většinou tehdy, když v té dietě polevím. Zdůrazňuji, že nejsem nepřítelem standardní medicíny.

Nicméně, na ty koliky trpím od svých patnácti let (někdy i několik za měsíc, jindy jednou za půl roku až rok), a ten šutr jsem ze sebe dostal až v mých třiatřiceti letech. Od těch patnácti let jsem absolvoval bezpočet vyšetření, téměř všechna negativní, a na své bolesti dostával prášky, které nezabíraly (Spasmoveralgin, Thiospasmin, Gyrablock, atd. atd.). Drtivá většina doktorů mě měla za simulanta, ve spoustě lékařských zpráv jsem měl zmínky o možných psychosomatických příčinách, což mě vždycky vytočilo. Někdy ve dvaadvaceti jsem přestal doktory obtěžovat a smířil se s tím, že si prostě těch několik hodin bolestí vždycky musím odtrpět. Tak to fungovalo až do té čtyřdenní série, kdy jsem po dvou dnech domácího mučednictví skončil v nemocnici u MUDr. Pauka, mezinárodně uznávaného urologa, kterému jsem dodnes zavázán.

Takže když obrátím Vaše tvrzení, že jeden pozitivní výsledek je vlastně jen náhoda, tak logicky dostanu závěr, že až do té čtyřdenní série jsem byl vlastně zdráv, když tolik předchozích vyšetření vyznívalo negativně. To totiž z Vašeho argumentu aplikací nepřímého logického důkazu plyne? :-) A ten jeden jediný ledvinový šutr, který pak analyzovali, to je v duchu téže logiky vlastně náhodný fenomén s nulovou vypovídací hodnotou? :-)

Dělám si samozřejmě legraci. Ale nezlobte se, ono to vážně legrační je, když po těch létech lékařského blamování a nesmyslných diagnóz vás jedna lékařka poprvé zbaví bolestí (bez použití kapaček), načež je to hned shozeno jako náhoda.

Odpovědět


Tohle je vůbec absurdní paradox

Vendula Faiferová,2011-09-07 21:39:42

který bohužel ve spoustě případech přestává být legrací. Oficiální medicína se sice hezky vymezuje a kasá proti nejrůznějším nevědeckým šarlatánstvím, což je samozřejmě jen dobře, přitom je však sama prolezlá ukázkovou pavědou, a to tzv. psychosomatikou a psychosomatizací až psychiatrizací zdravotních potíží, kt. ještě nedokáže správně diagnostikovat (často však ani neprovede veškerou potřebnou ve vztahu k potížím a naopak si "neexistenci" problému odůvodní negativními výsledky omezeného okruhu rutinních vyšetření a dál se nepátrá). A České lékařské společnosti jaksi nevadí, naopak je s tím i srozuměna.
Přesně, jak píšete výše, lékaři ve většině případu neumí říct ono: "nevím". Pak v případě, kdy se s potížemi dá žít, člověk je s lékaři přestane řešit. Tragičtější pak je, kdy s nimi už normální život žít nedá a pak je lékařská pomoc podmiňována strpěním nesmyslných diagnóg (typicky psychiatrických) difamujících a deptajících člověka, nucením do absurdních psychoterapeutických postupů a psychiatrickýách hospitalizací, což člověka ještě druhotně fyzicky a psychicky poznamená.

Odpovědět

Prvni april uz byl, bohuzel

Martin Tůma,2011-09-05 22:37:22

Kdyz jsem videl nadpis toho clanku, honem jsem zkoumal kalendar. Pri zjisteni, ze je opravdu 5.9. mi ztuhnul usmev na tvari. Londyn hori, burzy padaji, Iran vyviji atomovou zbran a EU resi homeopatika pro zvirata. Kdyby homeopatie fungovala, tak v dnesnim "znecistenem" prostredi, kde neustale prijimame homeopaticke redeni kde ceho musime byt Ti nejzdravejsi lide na svete.

A vsem, kdo na homeopatii veri - at si pozorne prectou pribalovy letak - berte x piluli, v pripade zhorseni x+nejaky pocet. Nemelo by spise platit v pripade zhorseni uplne vysadte?

Otazka placeba - pokud nebude double blind - tj. i zverolekar nebude vedet, co dava, tak at jdou s tou studii k sipku.

Premyslym, kde jsem to cetl ten pribeh, jak se v horach Ameriky usadil vousaty zarostly lecitel, ktery s ohromnym uspechem zacal lecit vsechny okolo. Jeho vehlas se dostal az k FDA, ktera se jej vydala proverit a zabasnout. jake bylo jejich prekvapeni, kdyz se dotycny vykazal platnym lekarskym diplomem a take prodejem uredne schvalenych leku, pouze v jeho specialnim baleni - samotna vira pacosu rapidne pridavala na ucinku. Mozna je tohle recept pro nase doktory - sehnat se hodne hroznoveho cukru, par draze se tvaricich krabicek nejlepe s napisem Made in Swiss a ordinovat to uplne na vsechno :)

Odpovědět

Ad placebo efekt u zvierat:

Martin Brezina,2011-09-05 21:28:21

mám známeho veterinára,ktorého si mimoriadne vážim pre jeho rozhľadenosť v odbore a racianálny prístup k veciam. Jeho životná skúsenosť s placebom u zvierat (napr. aj pri liečbe v diskusii zmienenej mastitídy) je pozitívna. Otázka znie, do akej miery to zohráva úlohu spontánne uzdravenie, ale podľa celoživotnej a veľmi rozsiahlej skúsenosti a kvalifikovaného odhadu tohto veterinára (inak aj veľmi skúseného operatéra - nejde teda v jeho prípade pri homeopatii o akúsi barličku zakrývajúcu neschopnosť), homeopatia funguje aj u zvierat a to dokonca aj bez emočnej väzby na majiteľa.
Pokiaľ ide o placebo efekt: nedávno skupina výskumníkov (ak si dobre pamätám, tak na unoverzite v Tel Avive)referovala o výskume placeba pri miernejších formách hypertenzie. Vtip bol v tom, že nešlo o žiadnu "placebo controlled double-blinded" štúdiu, ale o naprosto otvorenú štúdiu, kde lekári aj pacient vedeli, že v rámci štúdie užívajú placebo - a čuduj sa svete - ono to fungovalo aj tak!

Odpovědět

Adminům

Farrence Kotraphali,2011-09-05 20:42:10

Já se adminům divím, že Vám tolerují tuto drzou a do nebe volající reklamu na vaší knihu. A vůbec se Vám divím, že to není pod Vaší úroveň. Nejste vůbec schopen Vaše teorie ověřit, knihu jsem přelouskal s krajním odporem, nicméně s otevřenou hlavou a je to jeden velký blábol. Nikdo při smyslech, kdo věří vědě, tomu nemůže věřit už v základních principech.

Odpovědět


Víra ve vědu

Jan Blažej,2011-09-06 09:57:37

patří ale také do sféry idealismu s negativními aspekty víry u člověka v egu (boj o to své na úkor jiných věr, jediná cesta, potírání všeho, co není touto jedinou cestou, boj o čistotu téhle víry, skrytá nenávist ke všem, kteří jí nesdílejí ...stačí?)

Odpovědět

Ať chcete nebo nechcete,

Jan Blažej,2011-09-05 18:52:11

vše je frekvenční. U homeopatie jde o duchovní oblast, fyzika byla dosud na tyto frekvenční struktury, přirozenou součást našeho těla, našeho myšlení, našeho zdraví, astrálního světa, zatím krátká. Co nevyzařuje, nelze měřit. Proto je výzkum zatím předčasný, vše vyplyne postupně z podstaty všeho a z následné "legalizace" všeho duchovního pro vědu. Kdo chce vědět více, nechť si přečte knihu ............

Reklamu na nesmysly admin vymazal.

Odpovědět


astrální svět...

Radovan Slegl,2011-09-05 20:57:38

nelze si nevzpomenout při slovním spojení "astrální svět" na
http://www.youtube.com/watch?v=Uc9KdVWPngc&feature=related

myslím, že máte s p. Kellym hodně společného

Odpovědět

Placebo efekt

Peter Mak,2011-09-05 18:49:32

Dobry den,
bol by som velmi opatrny pri oznacovani homeopatie za placebo. Vychadzam z vlastnych skusenosti.
V nasej rodine homeopatiu nikto nepouzival, boli sme vsak nuteni vyskusat ju parkrat na nasich detoch. Boli vo veku menej ako jeden rok a prostriedky klasickej mediciny pre tuto vekovu kategoriu boli problematicke. Napriklad syn mal ekzem. Po uziti homeopatik sa asi do pol hodiny dostavila silna a viditelna reakcia, scervenenie a opuchnutie na celej pokozke. Liecba nasledne fungovala ale to nie je podstatne. Neviem si predstavit, ako by nieco mohlo vyvolat takyto placebo efekt u polrocneho decka.
Ak to niekto vie vysvetlit, nech sa paci, budem mu vdacny.
Homeopatiu v rodine nepouzivame, povazujeme ju trochu za "neriadenu strelu" ale (iba) placebo to urcite nie je.

Odpovědět


M S,2011-09-05 21:58:19

napriklad sa to da vysvetlit tym, ze nie vsetky homeopatika sa "vyrabaju" nekonecnym riedenim vo vode, ale mnohe sa riedia v alkohole. A pokozka polrocneho dietata, este aj s eksemom, je velmi citliva na koncetrovany lieh.

Odpovědět


Peter Mak,2011-09-05 23:39:31

Bola to mala gulicka, asi 3mm v priemere, vraj ucinna latka obalena cukrom. To s tym alkoholom ste mysleli ako zart, vsak? Predpokladam, ze clovek so zdravym rozumom koncentrovany etanol polrocnemu decku nepodava.

Odpovědět


Vedecky pristup

Marek Fucila,2011-09-06 00:31:12

Ono by bolo velmi zaujimave porovnat, co by sa do pol hodiny stalo so synovym exemom bez podania homeopatika. Bol by to prakticky jediny spolahlivy sposob ako overit vas opatrny predpoklad v konkretnom pripade. Kedze ale mnozstvo procesov prebieha nevratne, dokaz sa takto ziskat neda. Preto sa porovnava skupina ludi, ktora pouzije testovanu latku s tou, ktora ju nedostane. Pre vylucenie ludskeho faktora dvojito slepo. Pokial je mne zname, studie homeopatik nepotvrdili ich ucinnost.

Preto ak naozaj chcete byt opatrny, radsej neprijimajte za potvrdenie teorie neopakovatelny pokus.

Odpovědět


Peter Mak,2011-09-06 17:18:11

Hm, asi za najpravdepodobnejsie vysvetlenie mojej skusenosti "prirodzenym sposobom" pokladam nazor pani Gregorovej opisany vyssie, ze islo jednoducho o ucinnu latku (mozno prirodnu)beznej koncentracie a bola to teda klasicka liecba.
Samozrejme, je tu moznost, ze islo o casovu zhodu (nahodu) medzi podanim homeopatika a reakciou pokozky sposobenou niecim inym. To mi ale pripada menej pravdepodobne.
V skutocnosti som bol pri mojich detoch svedkom priblizne podobnej udalosti asi trikrat. Dokonca raz som sam homeopatikum vyskusal, neuspesne, co sa tyka liecby ale mal som tiez jednoznacnu a silnu reakciu, velmi silnu bolest hlavy. Myslim, ze homeopatika, s ktorymi som mal skusenost neliecili placebo efektom.
Len na ospravedlnenie svojich "experimentov na detoch" dodavam, ze "homeopat", ktory ich liecil je v civilnom zivote skutocny lekar, cize asi podobny pripad ako opisal vyssie p. Broz.

Odpovědět

-

Zdeněk Jindra,2011-09-05 18:26:30

Tento problém, stejně jako všechny ostatní, vyřeší samozřejmě trh: Z léků přejdeme na drahou obyčejnou vodu, vrátíme se na stromy, téměř všichni až na pár černochů vymřeme a na problémy Unie si pak nikdo nevzpomene.
No a nebo (nevěřím tomu) si uvědomíme, že kapitalismus je záhuba.

Odpovědět


Pavel S,2011-09-05 20:06:36

Aha, takže za výmysly socialistických zemědělských regulátorů může trh. Že vy jste přebral destilované vody.

Odpovědět

:)

Martin Plesinger,2011-09-05 16:41:08

Re: Jan Konecny & Dagmar Gregorova: Otazka "odkdy se vi ze placeboefekt na skot nepusobi" je myslim zcela namiste. Pani Gregorova, sama pisete "... osobne si MYSLIM, ze placebo ...". Ja osobne si to myslim take, a dokonce si myslim, ze je takto placebo efekt interpretovan (viz definice ustavu pro kontrolu leciv). To ale opravdu jen interpretace, nikoliv vysvetleni mechanismu placebo efektu. Nejsem z oboru, ale vsadil bych se o flasku, ze o mechanismu jak placebo opravdu funguje se nic nevi, nebo se toho vi jen velmi malo. Otazka funkcnosti placebo efektu u zvirat je zrovna prikladem toho, jak by se nezbytnost "viry" leceneho subjektu dala overit, pripadne kvantifikovat. Zrejme nejake takove pokusy i probihaly. Faktem je, ze u zverolekaru jsem se nekolikrat setkal s argumentaci placebo efektem (napriklad pri podani leku psu majitelem, na nehoz je pes vazan). Takze fakt by mne zajimalo co se zrovna o tomhle vi.

P.S.: S utracenim penez na vyzkum homeopatie naprosto neshouhlasim. Jen ta otazka mne zaujala ;)

Odpovědět


placebo

Pavel Aron,2011-09-12 15:46:54

Také nejsem z branže, ale myslím si, že vysvětlení placebo efektu není tak nesnadné. Nemoc nebo porucha organismu totiž působí jak potíže fyzické, tak i psychické : strach , úzkost, stres. Organismus přijímá a vysílá různé i protichůdné signály a podle toho reaguje často neadekvátně. Často pak stačí zmírnit či odstranit ten strach a úzkost a organismus začně na problémy správně reagovat a srovná se sám. Ta úzkost se samozřejmě sníží jak podáním placeba, pacient je přesvědčen o účinku, zklidní se, tak někdy i psychickým působení osoby, která lék podává. Uklidňující rozhovor, dotek, už fakt, že někdo má pro vaše problémy porozumění. No a tohle totiž může fungovat i u zvířat. To je také důvod proč fungují léčitelé. Někdo má schopnost pozitivně ovlivňovt psychiku druhých lidí. Může to samozřejmě i zneužívat.

Odpovědět

Ladislav Lang,2011-09-05 16:38:43

Nedávno v ČR dostali nějací podvodníci bezmála 30 miliónů za nějakou virguli. O obrněných vozidlech na pražském letišti, které tam poslal Langer na radu věštkyně nemluvě.

Takže se od nás má EU ještě ještě hodně co učit.

Odpovědět

čarodejnictví

Jan Konečný,2011-09-05 15:04:43

Odkdy se "ví", že placebo efekt na skot nepůsobí?

Nejsem zastánce homeopatie, ale čarodejnictví už pomohlo několika mým známým v době, kdy přehršel antibiotik či jiných lékařských zákroků nepomohlo. Takhle od začátku bych výzkum homeopatie nazahazoval, co kdyby něco objevného osvětlili? : ) Je ale pravda, že pod grupou "čarodejnictví" se skrývá spousta léčitelských metod a mezi léčitely spousta šarlatánů.

Přikláním se k názoru, že v této době je to příliš peněz na takovýto výzkum.

Odpovědět


Dagmar Gregorova,2011-09-05 15:30:17

"Odkdy se "ví", že placebo efekt na skot nepůsobí?"
Dobrá otázka... :D
Nevím jak Vy, ale osobně si myslím, že placebo souvisí s přesvědčením, že mě účinně někdo léčí a že to, co mi někdo naordinoval funguje. Jakým homeopatikem budete léčit u krav infekční mastitídu... například?

To zaprvé.
A zadruhé? Příliš moc peněz? Jedno euro je příliš moc! Snad se nebudeme v 21. století bavit o tom, že ředění 10 na 30tou může být co jen teoreticky účinné? TO SNAD NEMYSLÍTE VÁŽNĚ!!! Zejména u krav, které se napijí z otevřených toků, kde je větší koncentrace čehokoliv, co by jim moderní čarodějníci namíchali v astronomicky malých koncentracích a dávali po kapkách!!! TO JE TAKOVÁ KRÁVOVINA, že by takové používání veřejných zdrojů mělo být trestné. Jinak mnohé projekty Zemědělské komise EU nabízejí přehled "zvláštně" vyhozených prostředků...

Odpovědět


:)

Radovan Slegl,2011-09-05 16:06:40

Pokud to byl pokus o vtip, tak se moc nepovedl, pokud tohle myslíte vážně, tak myslím, že pro člověka s vaším rozhledem je nedůstojné číst věděcké články na tomto serveru.

Odpovědět


homeopatika

Jan Konečný,2011-09-06 17:17:20

Paní Gregorová:
Takovýmto výzkumem jsem měl na mysli výzkum alternativní medicíny, ne konkrétně homeopatika. Psal jsem, že nejsem zastáncem homeopatik a klidně to napíši znovu, že stejně jako Vy nevidím v ředění účinné (?) látky nějaký smysl. Mluvil jsem o "čarodejnictví" obecně.

Pan Slegl:
Ha ha! S takovým rozhledem vás přece musím všechny opravovat! :D Co Vám přišlo vtipné v mém příspěvku? Že někomu nepomohla antibiotika, ale léčitelka ano? Nebo že výzkum homeopatie může něco osvětlit?

OdpovědětTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace