CO2 a teploty: Popletená příčina a důsledek  
Humlumova studie potvrdila letité podezření. Hladiny CO2 závisejí na teplotách. Nikoli naopak.

 

Spustit video
Murry Salby, vedoucí katedry klimatologie na Macquaire University v Sydney

V srpnu 2011 vyvolala velkou pozornost přednáška profesora Murry Salbyho z australské Macquaire University, kterou přednesl na Sydney Institute. Upozorňoval, že podle měření a pozorování, výkyvy CO2 jsou důsledkem kolísání teplot, ne naopak. Video ze Salbyho přednášky (56 minut)


 

Zvětšit obrázek
Z dokumentárního filmu “Velký podvod s globálním oteplováním“. CO2 reaguje na teploty a to se zpožděním až stovek let. Růst CO2 může setrvačností pokračovat i dlouho poté, co se už neotepluje. I když žádné uhlí nikdo nespaluje.

Koncem roku 2012 na stejné téma vychází zlomová studie Ole Humluma a kol. v časopise Global and Planetary Change.

Ole Humlum, Kjell Stordahl and Jan-Erik Solheim: The phase relation between atmospheric carbon dioxide and global temperature; Global and Planetary Change, 2012.


Autoři píší: „Vrty v ledovcích ukazují, že variace atmosférického CO2 bývaly zpožděny za změnami teplot o celá staletí. Avšak předpokládalo se, že moderní teploty budou naopak se zpožděním reagovat na změny atmosférického CO2, protože růst teplot od cca 1975 se pokládá za důsledek moderního nárůstu CO2.“Měření však ukazují, že od dob ledových se na kauzalitě nic nezměnilo:
     -  Změny globálních hladin atmosférického oxidu uhličitého jsou zpožděny o 11 – 12 měsíců za změnami globální teploty povrchu moří
     - Vysvětlením značné části pozorovaných změn hladin atmosférického CO2 od ledna 1980 jsou změny v teplotách oceánů
     - Změny atmosférické hladiny CO2 neodpovídají změnám v lidských emisích CO2

 

Zvětšit obrázek
CO2 zeleně. Teplota moří modře. CO2 reaguje se zpožděním. 12 měsíční změny globálních atmosférických koncentrací CO2 (NOAA, zeleně), globální teplota povrchu moří (HadSST2; moře) a globální teplota vzduchu na zemském povrchu (GISS; červeně). Všechny grafy ukazují měsíční hodnotu DIFF12, tedy rozdíl mezi průměrem za posledních 12 měsíců a průměrem za předchozích 12 měsíců stejné série dat. Z dat je takto odfiltrován roční cyklus střídání ročních období. Pokud bychom sezónní cyklus neodfiltrovali, viděli bychom, že nejvyšší hladiny CO2 jsou na severní polokouli v zimě (protože vegetace „spí“).Humlum potvrzuje i Salbyho pozorování, že změny globálních hladin CO2 nezačínají v průmyslové zóně na severní polokouli (Čína, USA, Evropa). Meziroční výkyvy CO2 vždy začínají na jižní polokouli blízko u rovníku. Oxid uhličitý uniká do atmosféry z oceánů, z jižních moří. V mořích je uloženo kolem 38 tisíc gigatun uhlíku.


 

Zvětšit obrázek
Ole Humlum, profesor fyzické geografie na universitě v Oslu

Výzkum uvádí i na pravou míru mylné představy o časové posloupnosti událostí. Tradiční představa vypadala asi takto: Lidé spalují fosilní paliva. Kvůli tomu se změní hladiny CO2 v atmosféře. CO2 se hromadí v troposféře, kde zachycuje teplo. Od troposféry by se měl zahřát povrch země. A teprve pak by se měl zahřát oceán, který má velkou tepelnou setrvačnost. Slabé místo této teze bylo odjakživa v tom, že předpovídaná „horká skvrna“ (hotspot) v troposféře (kde by se mělo oteplovat první a nejrychleji) podle měření chybí.


Ve skutečnosti je změřené pořadí událostí přesně opačné než se předpokládalo:
     1. Oteplení hladiny oceánů
     2. Oteplení povrchu kontinentů
     3. Oteplení spodní troposféry
     4. Růst hladin atmosférického CO2 na jižní polokouli (z oceánů)
     5. Růst hladin atmosférického CO2 na severní polokouli (s příspěvkem lidského průmyslu)

 

Před to bychom mohli ještě přidat bod nultý: Výkyvy v teplotách oceánů lze asi půl roku dopředu odhadovat podle oceánských cyklů SOI (El Niňo, La Niňa, měřeno dle tlaku vzduchu nad mořem). Viz McLean, deFreitas, Carter: Influence of the Southern Oscillation on tropospheric temperature. Journal of Geophysical Research, vol. 114 (July 2009) 


Humlum upozorňuje, že meziroční růst atmosférických hladin CO2 nijak nezávisí na tom, kolik uhlí jsme daný rok spálili. „CO2 released from anthropogene sources apparently has little influence on the observed changes in atmospheric CO2, and changes in atmospheric CO2 are not tracking changes in human emissions.“
 

Humlum a Salby nejsou první. Už v 90.letech různí autoři poukazovali, že atmosférické hladiny CO2 se řídí podle teplot a ne naopak. V roce 1990 Cynthia Kuo odhadovala zpoždění CO2 za teplotami asi na půl roku.


Cynthia Kuo et al. Coherence established between atmospheric carbon dioxide and global temperature (Nature 343, February 1990) http://www.nature.com/nature/journal/v343/n6260/abs/343709a0.html

 

Zvětšit obrázek
Alarmisté místo vědeckého důkazu nabídli jen hrátky s natahováním měřítka grafů. Proč slýcháme, že modely nedovedou naměřené oteplení (černě) vysvětlit přírodními faktory (modře)? Protože oba grafy mají na výšku natažené jiné měřítko. Přírodní faktory nejsou započteny všechny. Vliv CO2 změřen nebyl. Ulehčují si tak práci a co neumějí vysvětlit, dávají za vinu lidem.


V roce 1995 slavný C.D. Keeling (autor měření CO2 na Mauna Loa) upozornil, že teplý konec 80. let přinesl velký nárůst CO2 a naopak sopečné ochlazení po výbuchu sopky Pinatubo 1991 přineslo prudký pokles meziročního růstu atmosférického CO2. Bez ohledu na spalování fosilních paliv.


Keeling: „Začátek i konec /prudkého nárůstu atmosférického CO2/ byl nepředvídaný. Přírodní faktory zřejmě hrály větší roli v tempu růstu atmosférického CO2 než změny ve spalování fosilních paliv. To naznačuje, že prognózy růstu atmosférických hladin CO2 vycházející pouze z očekávané průmyslové aktivity, jsou nejisté.“


C.D.Keeling, T.P.Whorf et al. Interannual extremes in the rate of rise of atmospheric carbon dioxide since 1980 (Nature 376, June 1995)

 

Zvětšit obrázek
V Muzeu Šumperk probíhá 1.11.2012 až 13.1.2013 výstava „Globální oteplování - ano či ne“. Dozvíte se na ní i o vlivu teplot na CO2. Autory výstavy jsou Milan Dvořák /na fotografii/ a Vítězslav Kremlík. Podrobnosti zde.


Je zvláštní, že silný a jasně korelovaný vliv teplot na CO2 je tabu. Učebnice či výstavy pro školy (např. „Prima klima“) o něm mlčí, jako by to bylo něco neslušného. Zato daleko slabší opačný vztah, jehož velikost nebyla změřena, kde kauzalita je naruby a viditelná korelace chybí, se stal novodobým dogmatem. Co se stalo s konzervativním opatrným vědeckým přístupem, který váhá přijmout novou tezi, dokud neuvidí jasné exaktní empirické důkazy? Pokud se daný jev nedá měřit, zůstává jaksi mimo hranice vědy, podobně jako víra v posmrtný život. Nedá se vyloučit, ale nedá se ani dokázat. V takové věci by mělo být možné svobodně věřit či nevěřit, aniž by člověk byl označován za kacíře.


Hypotézu o vlivu CO2 na teploty vymyslel před více jak sto lety švédský badatel Svante Arrhenius, jeden ze zakladatelů Nobelova výboru. Myslel to dobře, hledal vysvětlení dob ledových a meziledových. Málokdo přitom ví, že oteplení považoval za dobrou věc. Už o generaci později jeho teorie však byla překonána Srbem Milankovičem, který přišel na lepší vysvětlení – měnící se postavení Země vůči Slunci. Klimatický panel OSN  (IPCC) se přesto této sto let staré teze stále drží. IPCC byla založena v 80.letech 20. století ještě předtím, než vrty v ledovcích ukázaly, že změny CO2 přicházejí až po změnách teplot. To Arrhenius nemohl vědět.


Další prameny: 

http://hockeyschtick.blogspot.cz/2012/11/geoscientist-explains-why-man-made-co2.html

http://www.klimaskeptik.cz/news/australsky-vedec-co2-je-rizen-teplotami-ne-naopak/ (článek Jo Nova přeložil M.Pavlíček)

http://wattsupwiththat.com/2012/04/19/what-you-mean-we-arent-controlling-the-climate/  (zde je video ze Salbyho přednášky)

http://wattsupwiththat.com/2008/12/17/the-co2-temperature-link/ (Lansnerův článek)

Datum: 22.11.2012 08:28
Tisk článku

Související články:

Zalednění Antarktidy přivodil tektonický posun     Autor: Josef Pazdera (26.11.2021)
Klimatologové sopky nemají rádi     Autor: Josef Pazdera (24.08.2021)
Ztráty ledu v západní Antarktidě odborníci přisuzovali klimatickým změnám     Autor: Josef Pazdera (19.08.2021)
Jak to je s hurikány?     Autor: Josef Pazdera (19.07.2021)
Elektromobily – vlci v rouše beránčím?     Autor: Miloslav Pouzar (19.07.2021)Diskuze:

Příliš mnoho nejasností

Petr Hajič,2019-03-19 09:42:40

Článek mě poněkud udivil tím, že se zabývá celkem triviálním jevem, který spočívá v tom, že při ohřátí oceánu se z něj začíná uvolňovat CO2. Přínosem, je, že změřili interval, jak dlouho to trvám než se to globálně projeví. Jinak je to celé o pokusu na úrovni ZŠ a lahví sycené vody.
Postrádám pochopení celého cyklu CO2 v mořské vodě, tj. jak se rozpouští, jaká je koncentrace, jak se koncentrace mění v ročních cyklech, jak dlouhodobě. Jak je to ve spojitosti s atmosférou dlouhodobě. Konstatování, že vliv člověka je velmi malý (v překladu nemá vliv) mi nestačí.
Není vysvětlený proces, proč k přehřívání oceánů dochází a jaký je (dle autorů) mechanismus. To je naprosto zásadní.
Také postrádám nějaké doložení, že při ochlazení už nedochází k reverznímu procesu, tedy k resorbci.
Prostě pánové se moc netrápí s nějakou kauzalitou a dokazují jen na jednom konkrétním jevu vytrženém z kontextu, že mají svojí pravdu. Pánové, pozorujete následek, nikoli příčinu.

Odpovědět

Jen tak.

Milan Zolman,2013-01-21 15:51:14

Možná poněkud odběhnu od diskuse a tématu, ale dosti často se docela dobře bavím čtením názorů, postřehů a bůhvíčeho. Tuším co dostanu jmen ale stejně:
Složenina všeho možného mi nakonec vždy přivede na mysl jeden postřeh.
Již něco pamatuji. Tak před řádkou let, mnozí, mám skoro podezření, že ti samí, hlásali něco v tom smyslu, jako že, tak nějak v dnešní době, bychom měli být skoro v době ledové. Jiní nám předkládají každých pár let konec světa, tu z jedněch, tu z jiných důvodů. Tu nám zase někdo děraví sprejem ozonovou vrstvu, a tak dále.
Skoro se člověku zdá, že za tím vším někdo stojí. Ledničky s freonem nejdou dost na odbyt. Tak všechny vyhodíme a budeme je plnit něčím jiným. Aplikujte si to, na co chcete. A aby byl závažný důvod, tak se kolem toho musí rozpoutat dost velké divadlo, on se vždy někdo najde, kdo si to vezme za své. A věřící se vždy najdou.
Abych to ještě zamotal tak uvedu, že ministerstvo zdravotnictví vydalo zjištění, že jedno nadechnutí na frekventované křižovatce je za dvacet cigaret, asi díky bio zlepšení paliv. Takže se frekventovaným křižovatkám vyhýbám, a když už tam musím, tak je přebíhám se zadrženým dechem. I kdybych vykouřil všechny cigarety v naší trafice, tak na tom budu lépe nežli nekuřák, který toto upozornění nečetl. Stromy, díky spadům z průmyslu umírají na horách, proto tam jsou ozdravovny.
Ono to tak bylo a asi i bude vždycky a ve všem kde šlo ve skutečnosti o něco jiného. Znáte třeba namátkou ten příběh o Janu Nepomuckém, o kterém se v Čechách nesmí říkat pravda, on přece nebyl žádným „oušním zpovědníkem“, natož královny a máchal se ve Vltavě z jiných důvodů, nežli je proklamováno. Ale to je přece jedno, byla tu potřeba a věřící to přece zkoumat nebude, ten věří co mu autorita jako fakt předloží.

Odpovědět

Jiří Oto,2012-11-27 20:09:17

"Z toho plyne, že existuje úplně jiná příčina zvyšování objemu CO2 v atmosfeře." Dokáže vůbec někdo upřesnit vliv rostlinného života na souši i v moři na obsah všemožných látek na Zemi? To jsou pořád jenom samé sankce a obviňování, politikaření, přehlížení. V letech minulých mnoho živého uhynulo, není to právě ten faktor, který je hledán?

Odpovědět

Jádro Země

Jiří Oto,2012-11-27 00:50:50

díky svému složení vytváří geomagnetické zemské pole, které rotuje. Tuto vlastnost je možno přisoudit právě vlivu Slunce a jeho mag. poli. Toto magnetizuje jádro odnepaměti a tak je zároveň důvodem odchýlení smrtonosných částic slunečního plasmatu. Váš nápad promýšlím už nějakou dobu. Jako příklad uvedu porouchanou vrtačku, která se při zapnutí mechanicky zasekne. Otáčivé elm. pole vinutí statoru nutí rotor k pohybu. Pokud se rotor "zadře" energie pohybu pole se ihned mění na teplo, podobně jako v mikrovlnce. Vrtačka je doslova rozpálena. Podobně hmotnost zemského jádra klade nesmírný odpor otáčivému poli ve sluneční soustavě, jehož asi nejsilnějšími zdroji bude Slunce, Jupiter a Saturn. Vzájemnou interakci mag. polí a příčinné výměny energií lze snad dokázat, to však je úkol novodobé astrofyziky. Jistě zde existuje souvislost mezi aktivitou Slunce a sopečné činnosti nebo zemětřesení. Ve výsledku Země kromě záření viditelného zachycuje i záření jiná, protože k tomu má příslušné orgány.
Pro pochybovače: pokud jde o měření a vyplývající doměnku, že tak slabé mag. pole nemůže mít valný vliv z důvodu velké vzdálenosti, měřáky jsou maličké a nicotné proti hmotě Zemské.

Odpovědět

Dýchání a CO2

Jiří Oto,2012-11-26 03:19:06

Na základě znalostí ze základní školy musím upozornit na vliv zelené části naší biosféry. Ve všech tzv. "odborných" článcích se poněkud zapomíná na nemalý vliv něčeho tak prostého jako je dýchání. Vezměme v úvahu zalesněné plochy, hospodářství a pole a také hustotu sluncem ozařované zelené plochy. Připočtěme, odečtěme teplotní rozdíly a jejich vztah k rychlosti látkové přeměny rostlin, čím vyšší teplota do určité hranice, tím mohutnější produkce kyslíku a spotřeba CO2. CO2 je těžší než kyslík a navíc vzdušná proudění víceméně zabraňují dlouhodobé akumulaci CO2 ve vyšších vrstvách atmosféry. Vzniklá rovnováha látkových výměn je poměrně stabilní a její narušování ze strany lidí pocítí především lidé, jakožto nejcitlivější část celé zemské biosféry. Promiňte mi za neodborné plácnutí- raději inspirujte, spekulace nejsou přínosné. Co se týká různých měření, ne vše oficiálně uvedené je pravdivé a ne vše pravdivé je zachováno v pamětech lidstva. Uvažujme globálně a jednejme lokálně. Lidé jsou závislí na rostliné říši, to je jistota. Pokud si Někdo přeje nezávislost podobného ražení, nechť se ukryje do atomového krytu teď hned. Výpočty lze provádět jednoduše, vycházeje z pozorného pozorování a dedukce. Vše může a je viditelné i bez technologií. Ach ano, grant za vývoj se musí přeci vrátit a tak Zemi podrobíte ukrutné zkoušce. Inu proč ne? Vzdyť máte ty kryty. V těchto článcích mi neustále chybí důležité veličiny(většinou zelené barvy). HOWGH

Odpovědět


???

Ela Matiasova,2012-11-26 16:26:26

Pane Oto
co to jsou tzv. "odborné" články, které máte na mysli?
Z čeho usuzujete, že se zapomíná na dýchání?
Co myslíte rovnováhou látkových výměn?
Koho myslíte tím, že vše vidí i bez technologií? Které veličiny zelené barvy máte na mysli? Anti GMO, nebo strašení oteplováníM?

Odpovědět


Pane Oto, kdyz ctu vase vety jako

František Houžňák,2012-11-26 21:37:57

"Výpočty lze provádět jednoduše, vycházeje z pozorného pozorování a dedukce. Vše může a je viditelné i bez technologií.", maně se mi vybavují pasáže z knihy Fantastické a magické z hlediska psychiatrie, eventuelně vám jistě známé dílo Konba žijby. Ale možná z vás mluví jenom nějaká omamná látka.

Odpovědět


Jiří Oto,2012-11-26 22:20:27

Dobré otázky. Běžně se setkávám s vědeckými pojednáními, často od specializovaných lidí z oborů -odborníky. Tak nějak se specializace stává takovým vytrhnutím z celkového kontextu světa. Asi budu skutečně něčím omámen, zřejmě životem na okraji společnosti. A proto nejsem odborník a vím proč jím být nechci. To mohu za plné střízlivosti prohlásit. Za to, že mám "zelený mozek" si můžu sám a nadále na tom pracuji(bez omamných látek pochopitelně).
Při látkové výměně u rostlin dochází k zabudování energie slunce do chemické vazby. Tato je pak využívána živočišnou říší jako energetický zdroj. Konečným výsledkem všeho hromadění, proměn a pohybu je teplo. Mimochodem, právě teplo stojí za překotným vývojem druhů i člověka na Zemi.
Pane Houžnáku, psychiatrie jest odvětvím léčení psychicky nemocných. Psychologie je však věda!, ze které tato léčebná metoda vychází. Tyto své úvahy zde píšu abych se pokusil prozkoumat všeobecně vztah k přírodě, lidem a technologiím. Chápu, že zde na oslíkovi se tíhne spíše k tomu poslednímu. Ale přece bych jej nečetl, kdybych tu a tam neviděl i něco netechnologického. Fantastiku miluji, zvláště tu reálnou a o magii nic nevím. Ten pán je nějaký sibiřan?

Odpovědět


Omlouvám se

Jiří Oto,2012-11-26 23:00:59

za toho sibiřana. Mohl jsem se předtím podívat co jest to zač. Pro vědce i pro mne zvlášť nechť platí mudrná slova pana Hrona: "Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum, s rozumem svým se dorozum." Děkuji Vám.

Odpovědět


Pamatujte, že alkahól je zhouba lidstva,

František Houžňák,2012-11-26 23:01:02

obzvláště takhle pozdě večer. Pomodlete se Andělíčku můj strážníčku a hop na kutě.

Odpovědět


hi, hi

Tomaš Petřek,2012-11-27 00:34:22

Mám rád lidi, co mají smysl pro humor.

Odpovědět

Kysela hádanka pro p. Sejnu

Vitezslav Kremlik,2012-11-25 22:24:32

Toto je off-topic, tak jako prispevky pana Sejny tady vubec. Podivejte se sem: http://osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=5827 V dobe dinosauru byly hladiny CO2 v atmosfere daleko vyssi nez dnes. Ten CO2 pochazel z ocenu a presto ho v oceanech neubylo, ale pribylo. Kyselost (povrchove vrstvy) oceanu byla daleko vyssi nez dnes. PS: Pozor. Teze, ze tehdejsi prirustek CO2 v atmosfere byl ze sopek, je dost zvlastni. V nasi dobe erupce sopek zpusobuji prudke vykyvy na krivce aerosolu (prach, VEI), ale s koncentracemi CO2 v ovzdusi ani nehnou.

Odpovědět


V době dinosaurů

Mojmir Kosco,2012-11-26 07:12:28

bylo všechno jinak .Bylo tepleji, byl jiný podíl složek ve vzduchu slunce jinak svítílo slunečná soustava byla jinde v galaxii oceán nebyl tak slaný a po obloze se proháněli zejména ptakoještěři.A vité proč skončila tato éra no protože velci souropodi taho většinu zdupali vytvořili polopoušt a výrazně měnili klíma kterému potom stačilo podstatně méně (teorie hraniční přímky) k jeho trvale změně myslím tím že případný asteroid nemusel být tak velký ....

Odpovědět


Kyselá odpověď pro p.Kremlíka

Mirek Šejna,2012-11-26 13:30:10

opravdu netuším, jak jste přišel na to, že v dobách dinosaurů se CO2 do atmosfery uvonil z oceánů. Pokud je mi známo, tak obsah CO2 v atmosfeře a v oceánech byl vyšší, než dnes, ale že by v atmosfeře byl díky tomu, že se tam uvolnil z oceánu, tak to je jen Vaše opravdu hodně divoká domněnka.

Odpovědět

Treba sa vyjadrovať trochu presnejšie

Bob Láska1,2012-11-25 07:33:46

Variabilita odchýlok globálnej a hemisférickej teploty vzduchu od dlhodobého priemeru je ovplyvňovaná celým radom faktorov s rozdielnym podielom vplyvu na celkovej hodnote odchýlok. Dá sa pomerne ľahko zistiť, že TSI kolíše v rámci jednotlivých 11-ročných cyklov slnečnej aktivity približne o 1 W/m2, čo činí po prepočítaní na horizontálnu úroveň zemského povrchu v radiačnej bilancii asi 0,2 W/m2 v priemere (to sa nemôže prejaviť na odchýlkach globálnej teploty viac ako 0,1 °C). Ak by nasledovalo za sebou niekoľko vynechaní solárnych cyklov (4 až 5), tak by postupne narástol tento vplyv na 0,3 až 0,4 °C ochladenia. V krátkodobom horizonte má ďaleko väčší vplyv striedanie javov ElNiňo a LaNiňa - až do 0,3 °C v globálnom priemere v priebehu 2 rokov. Tak vzniklo výrazné maximum globálnej teploty v roku 1998. Zosilňovanie skleníkového efektu atmosféry vplyvom rastu koncentrácie skleníkových plynov je síce pomalé, ale trvalé. V súčasnosti už dosahuje v energetickom vyjadrení za uplynulých 50 rokov významne vyššiu hodnotu ako zmeny TSI a faktorov súvisiacich so zmenou cirkulácie oceánov a atmosféry (viac ako 1 W/m2). Občas sa zabúda na to, že skleníkové plyny neabsorbujú len tepelné vyžarovanie zemského povrchu ale aj atmosféry v celej jej výške, najmä v rozsahu vlnovej dĺžky od 5 do 50 mikrometrov. Účinnosť rastu koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére teda nekončí pri žiadnej hodnote koncentrácie skleníkových plynov, len sa postupne zmenšuje zosilňovanie skleníkového efektu atmosféry. Aerosóly, samozrejme, pôsobia opačne, teda skleníkový efekt atmosféry zoslabujú, no len vtedy, ak sa dostanú do stratosféry, alebo aspoň na hornú hranicu troposféry.

Odpovědět


To co ma na otepleni zasadni vliv

Martin Jahoda,2012-11-25 12:18:49

je ve skutecnosti oblacnost. Pokud je v noci na vetsine Zeme oblacno a a ve dne na vetsi casti osvetlene casti Zeme jasno, tak globalni teplota stoupa a to mnohem vice nez odpovida vykyvum vykonu slunecniho zareni. Pokud je vice pokryta oblacnosti denni cast Zeme a nocni je z vetsi casti bez oblacnosti, bude Globalni teplota klesat. Oblacnost podle poslednich studii zavisi na aktivite slunce tak, ze cim mensi aktivita Slunce tim vetsi oblacnost a obracene. Do konce 90 tych let bylo Slunce aktivni a oteplovalo se....

Odpovědět


Pane Laska

Vitezslav Kremlik,2012-11-25 21:13:42

Vypocty radiacnich forcingu W/m2 vychyzeji z klimatickych modelu a ty jak znamo maji chybna/neuplna vstupni data. Takze to bych sem radeji nepripominal... Bohuzel se dopoustite cernobileho mysleni, o kterem je v clanku zminka u jednoho z grafu: Kdyz neco nejde vysvetlit jen sluncem, automaticky to pricteme vlivu CO2?! Jako by neexistovaly zadne jine faktory. Co kdyz 50 let slunecni cinnost bude treba stagnovat, ale nejaky "ochlazujici" faktor poklesne? Co myslite, ze se asi stane... Tento clanek je ale o nece jinem.

Odpovědět


Pán Kremlik

Bob Láska1,2012-11-27 06:20:03

Ono to bude asi tým, že vy sa pozeráte na procesy v atmosfére Zeme ako vyštudovaný historik a ja ako vyštudovaný fyzik. Pre mňa sú dôležité najmä fyzikálne zákony a korektná štatistika. Potom môžeme debatovať aj o iných problémoch, ako sú napríklad oneskorené spätné väzby a pravdepodobnostné stochastické procesy. Aké chýbajúce alebo chybné údaje v modeloch máte na mysli a na aké ďalšie "ochladzujúce" faktory sa zabúda. Prosím ale, nezabúdajte vy na zákon o zachovaní energie.

Odpovědět


Pane Laska

Vitezslav Kremlik,2012-11-27 19:36:46

Fyzika a fyzikalni zakony jsou vam k nicemu, kdyz nemate zmerene vstupni veliciny. Nemate-li vstupni data k zadani do rovnice, tak ji ani sebelepsi fyzik nespocita... Jenze ta data do rovnic muzete ziskat jedine z dejepisu: tedy z historickych zaznamu. I zaznamy meteo-stanic jsou jen dejepis, zaznam historickych dat... Pokud chcete vedet, co vsechno chybi v klimatologickych modelech, navstivte muj web, tam je toho plno.

Odpovědět


Pán Kremlik

Bob Láska1,2012-11-28 06:39:42

Už z prvej vašej vety vyplýva, že pokiaľ ide o fyzikálne zákony, tak ste asi nepochopil elementárnu fyziku ako takú. Základné fyzikálne zákony platia bez ohľadu na vaše historické údaje, ide o I. a II. vetu termodynamickú, stavovú rovnicu, rovnicu kontinuity, rovnicu vodnej pary, Stefan-Boltzmannov zákon, Wienov zákon a desiatky ďalších. Práve vo vašich príspevkoch je rad takých tvrdení, ktoré sú v rozpore s uvedenými všeobecne platnými fyzikálnymi zákonmi.

Odpovědět

Ono se zapomíná na spoustu věcí

Martin Jahoda,2012-11-25 01:36:24

Jedno z nich je, že současná koncentrace CO2 jak vyplynulo z měření je taková, že atmosféra je na dané vlnové délce neprůhledná. Před aférou s únikem mailů s IPCC byl na netu družicový graf měření tepelného vyzařování zemského povrchu pro různé výšky. Když jste se na něj podívali bylo zajimavé, že všechny intenzity se z výškou měnili až na vyzařování na vlnové délce odpovídající CO2. Jinými slovy to potvrdilo pozemní měření, tuším australských vědců, kteří experimentálně zjistili, že k pohlcení více jak 99% vyzářené energie na vlnové délce CO2 dojde už po několika stech metrech. Družice pak na této vlnové délce měřila sekundární emisi záření CO2, vyvolanou ve vysokých výškách srážkami molekul CO2 s ostatními atomy. (Na tento výzkum byl odkaz v disksi na www.kosmo.cz téma Slunce a klima). Zvýšení obsahu CO2 tedy vede k zvýšení vyzařování na této vlnové délce a tím k ochlazování atmosféry ve velkých výškách - toto potvrzují i nedávné Další výzkum a měření z nedávné družicové pozorování - vrchní vrstvy atmosféry se ochladili a celá atmosféra kolem Země se scvrkla. Poslední vjecí je , že i přes pozorovaný úbytek ledové pokrývky koem severního polu a zdánlivě teplých zim (ovšem prakticky jen v evropě), od roku 2001 "globální teplota" klesá a to spolu s poklesem aktivity Slunce. Pokud pominu zastánce globálního oteplování, tak ti co sledují Slunce a jeho cykly, teď s napětím čekají zda bude maximum 24 cyklu v roce 2013 nebo ne. IPCC a NOAA už asi 5 krát změnili svoji předpovď a zdá se, že jejich modely fungování slunce a klimatu se na rozdíl od jiných ani zdaleka neblíží realitě. Pokud bude maximum, které je zatím hodn malé oproti minulým cyklům, až v roce 2014, čekají nás asi hodně studené roky a to protože by se z vysokou pravděpodobností opakovalo ochlazení, jež mělo za následek 30-ti letou válku v evropě.

Odpovědět

Sejno, Sejno,

František Houžňák,2012-11-24 17:54:46

vy se z te vasi globalni teploty jednou pominete. Nic takoveho neexistuje, ale to uz vam vysvetlovalo mnoho lidi na mnoha mistech a nic to neprineslo. Vemte si ctyri litry vody, ohrejte (nebo ochladte) je na 20 stupnu a vylejte si je na hlavu. Pak si vemte jeden litr vody, privedte ho k varu a vylejte si ho taky na hlavu. No a pak si vypremyslejte nejake pekne zduvodneni, proc jste se tak hnusne oparil, kdyz prece tech pet litru vody melo dohromady, takrikajic globalne, jenom 36 stupnu, ktere normalne s pozitkem vydrzite, kdyz se rácháte ve vane.

Odpovědět


Pane Houžňáku

Mirek Šejna,2012-11-24 21:04:12

tak jo. Musíte to ale vysvětlit i panu Kremlíkovi. V jeho článku se pojem globální teplota objevuje několikrát. Ale jestliže tvrdíte, že globální teplota neexistuje, tak pak ani neexistuje růst CO2 z důvodu růstu globalní teploty, jak to popisuje pan Kremlík a autoři studie, o kterou se pan Kremlík opírá.
Vy jste vlastně popřel tvrzení pana Kremlíka, aniž byste si to uvědomil.
Není nad kouzlo nechtěného.
:-D

Odpovědět


Kdo vlastně?

Tomaš Petřek,2012-11-24 23:55:27

To je p. Šejno, jako když jistý p. Rada se o hokejkovém grafu vyjadřoval jako o Kremlíkově hokejce. Ale vězte, že ani hokejkový graf ani globální teplota nejsou "vynálezy" p. Kremlíka.

Odpovědět


Sejno, Sejno, nechte Kremliky stranou,

František Houžňák,2012-11-25 09:21:31

VY dole argumentujete "globalni teplotou", tak se nevymlouvejte. Uz jste to zkusil s tou vodou ? Nevahejte a zkuste to, experiment je zakladem jakekoli vedy a dokaze neobycejne urychlit stav poznani. I vaseho, i kdyz tomu mozna neverite.

Odpovědět


pane Houžňáku a Petřeku

Mirek Šejna,2012-11-25 10:52:31

celý článek pana Kremlíka je o závislosti množství atmosferického CO2 na globální teplotě oceánu. A studie, o které se v článku pan Kremlík zmiňuje, s pojmem globální teplota oceánu pracuje také. Tak se laskavě obraťte na autora studie a na pana Kremlíka, aby nepoužívali tento pojem, který podle Vás neexistuje.
Ještě bych doplnil, že jsem nepoužil termín "Kremlíkova teplota". Použil jsem pojem globální teplota, protože stejný pojem používají i pan Kremlík a autor studie. Snažím se hovořit s nimi stejnou řečí, jakou používají oni. Pokud té řeči Vy nerozumíte, tak se do diskuze laskavě nepleťte.

Odpovědět


Tohle Vám nepodsouvám

Tomaš Petřek,2012-11-27 00:26:12

Rád bych dodal pane Šejno, termín: "Kremlíkova teplota" jsem Vám nepodsunul, ten jste si jaksi vytvořil sám. Klimaskeptici s termíny jako je "globální teplota" zacházejí vlastně proto, aby se mohli názorově konfrontovat s alarmisty - tedy to je to jediné na čem se shodnou (terminologie). :-)

Odpovědět

kouzlo nechtěného

Mirek Šejna,2012-11-24 13:05:34

někdy se stává i odborníkům, že chtějí cosi dokázat a na názorném grafu svůj důkaz naopak vyvrátí. Něco podobného najdete na níže uvedeném obrázku:
http://www.osel.cz/popisek.php?popisek=20777&img=1353568105.jpg
Na obrázku je vidět, že opravdu existuje závislost mezi přírustkem teploty oceánu a přírustkem CO2. Je tam i vidět zpoždění změny CO2 za změnou teploty. V tomto je vše O.K. a vypadá to na důkaz, který chtěl pan Kremlík předložit. Problém je, když si uvědomíte, co vlastně na tom grafu je porovnáváno. Ten graf totiž ukazuje změny přírůstků. A tak zatímco v některých letech globální teplota oceánu KLESALA, tak objem CO2 pořád rostl. Přitom by měl objem v takovém případě klesat. Na pokles teploty oceánů ale reagoval CO2 jen zpomalením růstu, nikoli poklesem. To opět dokazuje, že zdrojem růstu CO2 v atmosfeře není oceán.

Odpovědět


Pane Sejno

Vitezslav Kremlik,2012-11-24 22:00:45

Ale na tohle uz jsem tu jednou odpovidal. Mam to sem psat znovu a znovu? Pricinou dlouhodobeho rustu CO2 muze skutecne byt clovek. Nebo take ocean. Rust hladin oceanu pokracoval i ve 40-70.letech, ackoli se neoteplovalo. Ma to velkou tepelnou setrvacnost. I v dobach ledovych rust hladin CO2 pokracoval v atmosfere dlouho po konci oteplovani. To ma take velkou setrvacnost.

Odpovědět


Takže ještě jednou pane Kremlíku

Mirek Šejna,2012-11-25 10:31:59

pokud v oceánu postupně CO2 příbývá CO2, pak oceán část atmosferického CO2 absorbuje, a pak tedy oceán nemůže být zdrojem růstu obsahu CO2 v atmosfeře. To je elementární logika.
Vaše tvrzení, že oceán může i nemůže bý zdrojem CO2, je úhybný manévr, abyste nemusel přiznat, že studie, o které v článku píšete, je mylná.
Periodické změny v rychlosti růstu objemu CO2 v atmosfeře jsou ale opravdu závislé na teplotě oceánu, jak tvrdíte. Není to ale tím, že oceán uvolňuje víc nebo méně, ale jednoduše tím, že chladnější oceán je schopen pohltit více CO2, tak díky tomu se přírustek CO2 v atmosfeře zpomalí.
Znovu opakuji, že v současnosti je oceán PŘIJEMCEM kysličku uhličitého z atmosfery a nikoli DODAVATELEM CO2 do atmosfery. Myslím tím samozřejmě dlouhodobý trend a nikoli sezónní výkyvy.

Odpovědět


Pane Sejno

Vitezslav Kremlik,2012-11-25 21:06:19

Nesmite se chytat hned prvni hypotezy, ktera vas napadne. Jsou ruzna vysvetleni, nejen antropogenni. Kdyz v povrchove vrstve oceanu pribyva CO2 a kyselosti, nemusi to byt jen seshora, muze to byt i zespoda. Jako kdyz ziviny/nutrients stoupaji z hlubin k hladine. O tom ale tento clanek neni. Humlum spravne konstatuje, ze vetsina mezirocnich vykyvu CO2 se do atmofery dostava z oceanu na jizni polokouli... Znovu a znovu mluvite mimo tema, misto abyste hovoril o vlivu CO2 na teploty.

Odpovědět

pane Kremlíku

Mirek Šejna,2012-11-24 12:28:12

Váš článek má pravdu v těchto věcech:
- pokud se oceán oteplí, pak uvolní CO2 do atmosféry
- s oteplením oceánu tedy roste v atmosfeře objem CO2
Jenže z toho plynou další věci, které Váš článek ignoruje:
- pokud se oceán oteplí, pak uvolní CO2 ve stejném izotopovém složení, jaké je v atmosfeře
- ale hlavně pokud oceán uvolní CO2, pak obsah CO2 v oceánu poklesne a oceán sníží svou kyselost
A to je zásadní věc pro zjištění, odkud se bere přibývající CO2 v atmosfeře. Je totiž zjištěno, že:
- izotopové složení CO2 v tmosfeře se mění
- obsah CO2 v oceánu PŘIBÝVÁ a oceán zvyšuje svou KYSELOST
Z toho plyne, že existuje úplně jiná příčina zvyšování objemu CO2 v atmosfeře. To přibývání objemu CO2 v atmosfeře je tak silné, že část tohoto CO2 je navíc absorbována oceánem. Oceán tedy v současnosti není dodavatelm CO2 do atmosfery, ale PŘÍJEMCEM.
Vy se v článku zmiňujete o sezonním výkyvu objemu CO2 v atmosfeře a tvrdíte, že to je způsobenou změnou teploty oceánu. V tomto máte absolutní pravdu. Je to ale jen sezonní výkyv, nikoli trend růstu.

Odpovědět


Pane Sejna

Vitezslav Kremlik,2012-11-24 21:57:28

Pane Sejno, opakuji znovu a znovu. I kdyby treba veskery prirustek CO2 v atmosfere byl z produkce cloveka, co na tom? My se v tomto clanku bavime o tom, jaky vliv ma CO2 na teploty. A tento vliv v datech proste nelze pozorovati. Zmerit lze pouze vliv opacny... Jinak vam gratuluji, ze jste byl schopen napsat hned 2 zdvorile a vecne diskusni prispevky. Vyborne.

Odpovědět


Pane Kremlíku, opakuji znovu

Mirek Šejna,2012-11-25 10:43:27

a doufám, že už konečně pochopíte, co Vám chci sdělit:
není pochyb o tom, že pokud se oceán otepluje, pak uvolňuje do atmosfery CO2. Jenže vše zavisí na parciálním tlaku CO2 v atmosfeře. V současnosti parciální tlak CO2 v atmosfeře roste tím, že přibývá v atmosfeře. Tím nastává situace, že i přes oteplující se oceán je oceán příjemcem CO2 z atmosfery. Důkazem je zvyšující se kyselost oceánu. Takže celá ta práce, na kterou se odvoláváte a se kterou souhlasíte, je ve svých závěrech zcela mylná, protože ona pouze popisuje závislost RYCHLOSTI PŔÍRUSTKU CO2 v atmosfeře na teplotě oceánu.
Já si myslím, že jste dost inteligentní na to, abyste tento diametrální rozdíl pochopil.

Odpovědět


Pane Sejna

Vitezslav Kremlik,2012-11-25 21:19:25

At uz je vas parcialni tlak jakykoli, zkratka vetsina mezirocniho prirustku CO2 v atmosfere vychazi z oceanu na jizni polokouli. A pricinou jsou teploty PRED tim. Chcete to snad zpochybnovat?

Odpovědět


Fakta

Jan Kavalír2,2012-11-26 10:31:24

Pane Kremlíku, jistě nepochybujete o tom, že ze spalování fosilních paliv a výroby cementu se ročně uvolní do atmosféty 30 Gt CO2. Současná koncentrace CO2 v atmosféře je cca 395 ppm, což je téměř 3000 Gt, čili ročně dodáme do atmosféry cca 1% stávajícího množství. Roční přírůstek CO2 v atmosféře (cca 2 ppm)ale znamená jeho nárůst pouze o 0,5%, tedy polovina CO2 se musí uložit jinam, samozřejmě, že do oceánu. Pokud zde opět chcete vyrukovat s "greeningem", pak to doložte nějakou citací, že na planetě přibývá organické hmoty. Všechny grafy koloběhu uhlíku ovšem ukazují spíš její úbytek - kácení deštných pralesů, degradace půdy...
Z oceánu se samozřejmě ročně uvolňuje do atmosféry více CO2, ale ještě více ho v oceánu pohltí. Říká se tomu přirozený koloděh a funguje to tak od počátku a vždy to fungovat bude. Pokud tvrdíte, že většina CO2 se do atmosféry uvolní z oceánu na jižní polokouli, je to pravda, ale je to součást toho přirozeného koloběhu. Chladná voda s vyšším obsahem CO2 postupuje od Antarktidy k severu do tropů (Humboldtův proud, proud podél západního pobřezí Afriky). S tím, jak se zahřívá, snižuje se tozpustnost plynů a CO2 uniká do atmosféry. Na severní polokouli se naopak například voda Golfského proudu ochlazuje a rozpustnost plynů v ní se zvyšuje (závislosti viz: http://fyzweb.cz/odpovedna/index.php?limit_od=297&hledat=&obor= odpověď 302)
Možná by stačilo si udělat jasno v tom, co je přirozený koloběh a co je roční přírůstek CO, v atmosféře.

Odpovědět


Pane Kavalir

Vitezslav Kremlik,2012-11-26 20:26:40

Pane Kavalir. Global greening je prokazany satelitnim merenim. Podklady najdete na mem webu, uz jsem vam to ukazoval. Jestli vinikem dlouhodobeho rustu CO2 v atmosfere jsou lide, to zatim nevylucuji, ale nejprve je treba prozkoumat i jine moznosti... Jenom upozornim na hrubku, kterou jste udelal opakovane. Lide nevypousteji 30 Gt CO2 "z fosilnich paliv a cementu". Z fosilnich paliv pochazi jen neco kolem 8 Gt CO2. Zbytek jsou emise ze zemedelstvi (prestovani ryze, lesnictvi atd.). Dovolim si jen recnickou otazku: Jestlize nase rocni emise z fosilnich paliv jsou jen cca 1% rocnich emise prirodnich, pripada mi neuveritelne, ze by se s tim priroda nedovedla vyporadat a nekde se to "hromadilo". To rikam jako svuj pocit...

Odpovědět


pane Kremlíku

Mirek Šejna,2012-11-27 09:36:48

s tím jedním procentem emisí CO2 navíc se příroda nejspíš opravdu vypořádat neumí. Jinak by nemohl objem CO2 v atmosfeře vzrůst za poslednich 100 let o skoro 40%.
Těch 40% vzrůstu objemu CO2 v atmosfeře nemůže být způsobeno oteplením oceánu o 0,7°C. To jistě tušíte sám. Navíc je prokázáno, že obsah CO2 roste nejen v atmosfeře, ale i v oceánech. Pokud by oceán byl zdrojem přírustku CO2 v atmosfeře, pak by musel CO2 v oceánech ubývat.

Odpovědět


pane Kremlíku

Jan Kavalír2,2012-11-27 13:58:11

Pane Kremlíku (5. pád). Popiště mi, prosím, způsob, jak je možné ze satelitů měřit přírůstek biomasy. Možná, že je svět skutečně "zelenější", ale to je tak všechno. Kde by, podle vás, měla ta biomasa přibývat? Podle dostupných dat biomasa ubývá (deštné pralesy).
Hrubku jdte udělal vy. Kde jste se dočetl, že z fosilních paliv pochází jen 8 Gt CO2 (na stránkách máte jen 6 Gt)? Ono už je to ve skutečnosti 9 Gt, ale nikoli CO2, ale uhlíku. Pokud tomu nevěříte, strejda Google vám jistě prozradí, kolik uhlí, ropy a plynu se ročně na světě vytěží. U plynu ale budete muset pro přepočet na z m3 na tuny použít avogadrův zákon (Wikipedie napoví). Pak už stačí přepočítat na uhlík nebo CO2. Nezapomeňte něco málo odečíst na výrobu plastů nebo uhlík rozpuštěný v oceli, to jen tak pro pořádek. Ani ten cement není zanedbatelný při světové produkci vyšší než 2 Gt za rok. Něco bude pocházet i z odsiřování pomocí vápence, pálení šamotu atd. Toto jsou skutečné přírůstky CO2 do systému, pokud je vám to málo, můžete hledat i jiné zdroje, ale já si teď nic nevybavuji .
Pene Kremlíku, vaše pocity jsou jedna věc, skutečnost je věc jiná. To, co považujete za "přírodní emise" je přirozený koloběh uhlíku v přírodě. Je celkem jedno, jestli pěstujete rýži nebo les. Uhlík, který biomasa během času naváže, se po určité době zase do přirozeného cyklu ve formě CO2 vrátí a je docela jedno, zda to bude z té rýže prostřednictvím našeho žaludku nebo ze dřeva v našem krbu.
O přírodu nemějte starost, ta se s tím určitě vypořádá, té je celkem jedno, jestli bude v atmosféře o pár ppm CO2 víc a oceán se mírně okyselí a jestli tu běhá 7 miliard nějakých Homo Sapiens.

Odpovědět


Pane Kavalir

Vitezslav Kremlik,2012-11-27 19:43:54

Je mi lito ale vas z omylu usvedci vas alarmiticky zdroj: http://www.skepticalscience.com/human-co2-smaller-than-natural-emissions.htm Zde vidite, ze tech cca 30 Gt CO2 je "fossil fuels + land use". Z tech 30 GT CO2 je asi tretina uhlik (C). Ergo rocni antropogenni emise z fosilnich paliv jsou kolem tech 8 Gt, jak jsem spravne rekl. Tedy kolem 3 Gt uhliku rocne. (FAR: 6 Gt CO2, dnes to bude vice)...Na to ze jste se vytahoval, ze jste RNDr, se docela divim.

Odpovědět


pane Kavalire

Ela Matiasova,2012-11-28 07:30:01

Pane RNDr., kde vlastně pracujete? Nebo se stydíte to prozradit? To by nebylo hodno Vašeh jména.

Odpovědět


Chytrému napověz...

Jan Kavalír2,2012-11-28 09:33:10

Pane Kremlíku. Na obrázku ve vašem odkazu znázorňujícím koloběh uhlíku je jasných 29 Gt CO2 z fosilních paliv nad ikonkou továrny. Ty samozřejmě můžete přepočítat na uhlík - 7,9 Gt. Jak jste se nakonec dostal na ty 3 Gt uhlíku je mi záhadou.
Nápověda evidentně nestačila, takže budeme dokladovat viz: http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_energetickych_surov.html
Jistě uznáte, že na Vysoké škole báňské se neučí nesmysly.
Roční těžby:
Černé uhlí a antracit (při 85% C) - 4,7 Gt uhlíku
Ropa - (přepočet z C10H22 minus 20% pro neenergetické využití - 2,4 Gt uhlíku
Zemní plyn (CH4) - 1,58 Gt uhlíku
Sečtěno a podtrženo - 8,68 Gt uhlíku
Záměrně jsem vynechal hnědé uhlí a lignit - těžba skoro 1 Gt, tedy další stovky Mt uhlíku a nepodstatná množství z rašeliny, těžké ropy, ropných písků...
Podstatně větší množství pochází z výroby cementu. Při 2 Gt produkce to budou další stovky Mt CO2.
Nyní doufám uznáte, že správně je mnou uváděných 9 Gt uhlíku (30 Gt CO2), nikoli vašich 8 Gt CO2.
P.S. - pro paní Matiasovou - Původně jsem pracoval v Ústavu nerostných surovin, než ho v rámci kuponové privatizace rozkradli, nyní ve firmě , která se surovinami obchoduje.

Odpovědět

Měl jsem

Mojmir Kosco,2012-11-22 19:14:28

za to že sklenikové plyny zabraňují ochlazování země do vesmíru tudíž to funguje jako pařeniště .To je že prvotní příčínou oteplování země je slunce. Nejlepší příkladem je pařeniště dokuď není dostatečné množství slunečniho svitu je hnůj a půda zmrzlá stejně teplé jako okolí jakmile slunce spustí hnilobné procesy je rozdíl mezi okolím a pařeništěm obrovský a někdy je nutně omezit sluneční svit rohožemi . Pouze uvnitř velkých aglomerací vyprodukované teplo ovlivňuje teplotu přímo jako zdroj .

Odpovědět

Popierači sú trápni

Pavol Zelený,2012-11-22 19:05:35

Popierači AGW sú schopní úplne všetkého. Hlavne za peniaze sú schopní zosmiešniť sa pred celou vedeckou obcou. Veď čo už ? Peniaze bohato vyvážia diskreditáciu. Pochybujem, že by taký Humlum nevedel o zmene pomeru izotopov. On jednoducho tento fakt kôli peniazom ignoruje, podobne, ako pán K. Komu nestačia izotopy, je tu iný argument, ktorý zľahka vyvráti hlúposti popísané v článku, stačí sa pozrieť na tento graf: http://www.ferdinand-engelbeen.be/klimaat/klim_img/temp_emiss_increase.jpg

Ak by to bolo tak, ako sa píše v článku, prečo potom v období 1935 až 1965, keď odchýlky globálnej teploty očividne stagnovali (žiadny trend), prečo potom koncentrácia CO2 v atmosfére rástla ? Žeby z neohrievajúcich sa oceánov bublinkoval CO2 a jeho koncentrácia v atmosfére rástla ? Popierači začínajú byť trápni. Znemožňujú sa pred odbornou verejnosťou kôli peniazom a hlavne kôli svojej ideológii.

Odpovědět


Pre Pavla Zeleneho

Vitezslav Kremlik,2012-11-22 21:29:31

a) Pomer izotopu nam muze snad neco rici o puvodu CO2 v atmosfere, ale nerekne nam nic o tom, jaky vliv ten CO2 ma na teploty.
b) Rust CO2 v ere ochlazovani 40-70.let nam take nic moc nerika, protoze v teze dobe stoupala i hladina oceanu ac se neoteplovalo - nektere jevy zkratka maji svou setrvacnost.
c) Vas graf http://www.ferdinand-engelbeen.be/klimaat/klim_img/temp_emiss_increase.jpg jen ukazuje, ze CO2 nebyl pricinou otepleni 1900-1940 a ze 1940-70 navzdory rustu CO2 teploty nerostly. Zbytek muze byt krasna nahodna korelace.

Odpovědět


Léta 1945 až 1963

Vojtěch Kocián,2012-11-22 21:51:05

Mezi těmito roky byla Země jednou velkou jadernou střelnicí. Potom už probíhaly zkoušky jen v podzemí. To může být sice také jen náhodná korelace, ale do úvah by se to vzít mohlo.

Odpovědět


Pán Zelený

Jana Packova,2012-11-23 11:35:41

Prepáčte, ale zosmiešňujete akurát sám seba. Kopancami a prskaním kyseliny okolo seba nič nedosiahnete.

Takmer každá debata o GO mi pripomína debaty o viere v Boha. Čo vlastne iba potvrdzuje odstavec pána Kremlíka:

"Pokud se daný jev nedá měřit, zůstává jaksi mimo hranice vědy, podobně jako víra v posmrtný život. Nedá se vyloučit, ale nedá se ani dokázat. V takové věci by mělo být možné svobodně věřit či nevěřit, aniž by člověk byl označován za kacíře."

Zároveň by som sa rada poďakovala autorovi za článok - keďže bežná "osveta" o GO tieto fakty neuvádza, rada si vždy prečítam aj opačnú stránku veci.

Odpovědět


Alarmistické emoce namísto faktů

Tomaš Petřek,2012-11-23 17:23:16

Pan Zelený je typický zuřivý oteplovač, který je schopen vykládat cokoliv, aby obhájil svou víru. Jako minule kdy napsal zde na v diskuzi Oslu něco v tom smyslu, že za posledních cca 5000 let se klima téměř neměnilo a potom napsal, že je dokázáno, že mnohé civilizace zanikly vlivem změn klimatu.
Uctivači sv. oteplení samozřejmě nepracují za peníze, dělají to pro Alovy krásné oči :-)))

Odpovědět

Poměr izotopů

Robert Iliev,2012-11-22 17:57:02

Změna poměru izotopů nám sice řekne, jestli CO2 přibývá díky spalování fosilních paliv, ale neřekne nám, jaký vliv má CO2 na zvyšování teploty.

Odpovědět


pane Ilieve

Mirek Šejna,2012-11-22 18:17:44

Ano, změna izotopů nám opravdu neřekne, jaký vliv ma CO2 na oteplování. Zato nám ale s jistotou řekne, že růst objemu CO2 v současnosti není způsoben globálním oteplováním, ale spalováním uhlí a ropy.

Odpovědět

příčina a následek

Mirek Šejna,2012-11-22 17:49:35

pan Kremlík opět předvedl, jak lze faulovat logiku. Nikdo z klimatologů totiž nikdy netvrdil, že existuje jen přírustek CO2 a následně až přírustek teploty. Klimatologové vždy tvrdili, že existuje obojí, protože teplota a CO2 se navzájem zpětno-vazebně podporují.
Z toho plyne, že při zvýšení teploty se následně zvýší objem CO2 v atmosfeře. Ale při zvýšení CO2 v atmosfeře nasledně stoupne teplota. Tedy platí obojí příčina a obojí následek.
Důležité je, jak poznat, kdy a co je příčinou a co následkem. A na to existuje velmi jednoduchá metoda: Pokud přibývá v atmosfeře CO2 jako následek oteplování, pak izotopové složení uhlíku v atmosfeře je stále stejné a nemění se. Pokud ale teplota roste jako následek lidstvem spotřebovaných fosilních paliv, pak by se izotopové složení uhlíku v atmosfeře mělo měnit. On totiž uhlík v uhlí a ropě má jiné izotopové složení, než uhlík přirozený, tedy ten, co koluje v přírodě a oceánech.
No a přesně tato změna v poměru izotopů 13C a 12C v atmosfeře je už desítky let detekována.

Odpovědět


Jan Němec1,2012-11-22 18:30:41

"Klimatologové vždy tvrdili, že existuje obojí, protože teplota a CO2 se navzájem zpětno-vazebně podporují. Z toho plyne, že při zvýšení teploty se následně zvýší objem CO2 v atmosfeře. Ale při zvýšení CO2 v atmosfeře nasledně stoupne teplota."

Takže radši zadržte dech, protože jinak se tou sérií kladných zpětných vazeb vypaří oceány.
To, že k tomu nedochází, by vám tak nějak mohlo napovědět, že to bude asi jinak.

Odpovědět


Není to tak úplně dokazatelné.

Josef Jindra,2012-11-22 19:54:15

Vzhledem k tomu, že izotopy C12 a C13 vstupují jak do fotosyntézy tak při rozpouštění CO2 ve vodě v jiných poměrech než v jakých jsou přítomny v atmosféře tak i při jejich uvolňování zpět do atmosféry budou měnit poměr C12 a C13 v atmosféře, to platí jak pro ropu tak pro samovolné uvolňování C02 z usazenin a oceánů. Nelze tedy jednoznačně usuzovat že změna poměru těchto izotopů v atmosféře je způsobena spalováním ropy nebo fosilních paliv.

Odpovědět


pane Jindro

Mirek Šejna,2012-11-22 20:19:34

až na to, že oceán zatím více CO2 pohlcuje, než uvolňuje. Takže oceán zatím není zdrojem přírustku CO2 v atmosfeře. Naopak. Díky oceánu je přírustek CO2 v atmosfeře pomalejší.

Odpovědět


Pane Sejno

Vitezslav Kremlik,2012-11-22 21:39:25

Uhybate od tematu, protoze vam dosly argumenty. O pomeru izotopu v clanku nic nepisu. Tak to sem neplette. At uz je atmosfericky CO2 puvodem odkudkoliv, tak zkratka nelze detekovat vliv CO2 na teploty. V ten muzete jenom verit... Ze lide take vypousteji CO2, to nikdo nepopira. Zda-li je clovek jedinym zdrojem zmen izotopu, to je otazka na samostatny clanek.

Odpovědět


A ?

Josef Jindra,2012-11-22 23:38:22

Což ovšem pane Šejna nemění nic na závěru který jsem napsal, a omlouvám se panu Kremlíkovi že sem problém poměru izotopů opět tahám.

Odpovědět


pane Kremlíku

Mirek Šejna,2012-11-23 08:17:11

váš článek je o tom, že příčinou růstu objemu CO2 v atmosfeře je rostoucí globální teplota. Tvrdíte, tedy, že příčina a následek jsou opačně. Když jsem Vám napsal, že to není pravda a zdůvodnil jsem to změnou izotopového složení uhlíku v atmosfeře, tak jste napsal, že uhýbám od tématu. Tak já už fat nevím, jak s Vámi polemizovat.

Odpovědět


S kým polemizovat?

Tomaš Petřek,2012-11-23 17:29:39

Možná by jste p. Šejno měl polemizovat s autory těch výzkumů (Salby, Humlum...). p. Kremlík totiž v článku zprostředkovává výstupy těchto výzkumů. Myslíte-li, že by jste to uměl podat lépe než p. Kremlík - hurá do toho.

Odpovědět


Pane Sejna

Vitezslav Kremlik,2012-11-23 18:06:00

Jestli pricinou rustu CO2 v atmosfere je clovek ci priroda, to je mozne. Za onu zmenu izotopu je mozna zodpovedny clovek. Mozna je to z nejakeho prirodniho zdroje. O tom clanek neni. Clanek je o tom, ze v datech neni pozorovatelny vliv CO2 na teploty, ale prave naopak. Nic vic, nic min.

Odpovědět

Honza Kavalír,2012-11-22 12:12:31

Tvrdíte, že teplota oceánů vzrostla od počátku průmyslové revoluce o více jak 10oC, což by odpovídalo nárůstu parciálního tlaku CO2 o 40% (z 280 na 395 ppm).Jak jistě uznáte, je to nesmysl, skutečný nárůst teploty oceánu je o několik řádů nižší, takže CO2 se prostě z oceánů uvolnit nemohl. Zato zcela ignorujete fakt, že se spalováním fosilních paliv každoročně uvolní do ovzduší 30 Gt CO2, což představuje cca 1% jeho obsahu v atmosféře. Přírůstek v atmosféře se ale pohybuje pouze okolo 0,5%, takže přibližně polovina se ho rozpustí v oceánu, nikoli, jak rád tvrdíte, že je pohlcen rostlinami, což nazýváte "greeningem". Zatím jsem neviděl žádný graf koloběhu uhlíku v přírodě, kde by byl meziroční přírůstek organické hmoty, naopak, na všech byl pokles.
RNDr. Jan Kavalír

Odpovědět


10 stupňů?

Jiří Vyhnalík,2012-11-22 14:13:58

Asi špatně čtu, ale kde vidíte oteplení oceánů o 10 °C? To by byl asi mazec! Jinak při poslední době meziledové bylo tepleji než dnes a také koncentrace CO2 byly vyšší a to žídný Homo sapiens sapiens nežil.
Jinak CO2 se jak váže v rostlinách, tak rozpouští v oceánu (a pak zase částečně váže v zelených řasách).
Dlouhodobě bychom měli mít spíš strach z prodlužujících se a prohlubujících dob ledových než oteplování.

Odpovědět


Kde to vidíte ?

Petr Gejdoš,2012-11-22 14:21:36

Promiňte mi prosím, pane RNDr. Jan Kavalír !

Donutil jste mě to několikát přečíst, myslím ten článek, ale nenašel jsem tam nikde, že by tam bylo napsáno byť nepřímo či že by autor tvrdil, že se teplota oceánů zvýšila o 10°C od počátku průmyslové revoluce.

Pokud je to nějaký Váš vlastní výpočet na základě parciálních tlaků CO2 a to vztaženo ke koncentraci 280 ppm a 395 ppm - mohl byste

A)popsat ten výpočet tady tak, abych to pochopil ? Eventuálně že bych to mohl zkontrolovat ?

a pokud jste to sám nepočítal, mohl byste

B)vysvětlit, proč to autorovi "vkládáte do péra", jakoby to přímo tvrdil autor ?

V případě, že jste to tak vypočet, je mi nejasné kupříkladu, odkud máte hodnoty obsahu CO2 v mořské vodě, míním tím CO2 rozpuštěného přímo v té mořské vodě, nikoliv obsah v celém rezervoáru v oceánech ve formě všelijakých uhličitanů. Případně i s těmi uhličitany, ale uveďte potom skuteně podrobněji, jak jste to vlastně počítal - pokud tedy je ten Váš údaj o růstu teplot oceánu o 10°C odtud.

Odpovědět

Teplota zemskeho jadra

Libor Kiss,2012-11-22 12:04:11

pri čítaní ma napadlo, či sa teplota zemskeho jadra v povrchovych vrstvach mení podobne ako sa mení aktivita slnka. Teda či by tieto cykly (ak vobec nejake sú) mohli vysvetliť zmeny teploty morí atď... (vôbec nie som odborník na túto problematiku)

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace