Zeptejte se svého kněze 10: Rozhovor s Markem Orko Váchou  
Když jsem panu Váchovi začátkem dubna napsal, že bych s ním rád udělal rozhovor do této série článků, tak mi během 2 minut nadšeně odpověděl slovy „pojďme do toho“. Kvůli jeho velké pracovní vytíženosti se dokončení rozhovoru protáhlo. Můj původní plán využít znalosti pana Váchy k odpovědím na otázky z prvního dílu série, které řeší problematiku duše z pohledu vývojové a evoluční biologie, nakonec nevyšel, ale i tak jsem se dozvěděl některé nové zajímavé skutečnosti. Bohužel jsem si také potvrdil některé staré předsudky o katolických knězích.

 

 

JŠ: Jak duši definuje katolický katechismus?

 

Molekulární biolog, římskokatolický kněz, spisovatel a předseda Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě, v jedné osobě. „Orko“ je skautská přezdívka, která vznikla zkrácením „orlí oko“. (Kredit: ČT)
Molekulární biolog, římskokatolický kněz, spisovatel a předseda Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě v jedné osobě.
„Orko“ je skautská přezdívka, která vznikla zkrácením „orlí oko“. (Kredit: ČT)

MV: Jsou filosofové, kteří zastávají názor, že otázka "kdo je člověk" je ještě komplikovanější, než otázka "kdo je Bůh". Abychom se nějak odrazili, řeknu spíše, co duše není. Neváží 21 gramů. Neopouští po smrti ústy tělo nebožtíka. Nelze ji dát v rybníku do nádobky. S duší je to stejné jako s Bohem - co se vlastně skrývá za těmi písmeny? Nejde o to, že máme občas nesprávné představy o Bohu. Jde o to, že všechny naše představy o Bohu jsou nesprávné. Slovy John Henry Newmana, není to rozum, co je proti nám, nýbrž imaginace. Shodněme se na úvod na tom, že Bůh, tak jak si jej představujeme, a dodávám zejména, jak si jej představuje 100 % autorů na Oslu, které jsem kdy četl, naštěstí neexistuje. S duší je to stejné. Pokud budete na tak komplikované otázky jako je ta po Bohu a po člověku hledat konečnou pravdu, zeptejte se kreacionistů nebo Richarda Dawkinse. Ti přesně ví, jak to je.

 

 

JŠ: Trochu bych se zastal Dawkinse – podle mě reaguje na víru tak, jak ji vnímá většina lidí (a ti ji berou zhruba tak, jak je jim kázáno). Pokud by byla víra všech lidí doopravdy pouze osobní záležitostí, tak bych vůbec neměl potřebu klást tyto provokativní otázky.
Přiznám se, že žiji v domnění, že kněží vědí o tom, že lidé mají nesmrtelnou duši, která může být spasena. Je tato domněnka chybná? Je poslední bod seznamu toho, co duše není „Duše není.“?MV: No to není pravda! Křesťanů je na světě miliarda, a teď budu mluvit za katolíky, kterým jsem: katolické křesťanství je oceán názorů, jdoucích často proti sobě, najdete tam skoro všechno. Jak tedy víru vnímá „většina lidí“ – ví to někdo? Ať jsou katolíci cokoli, nejsou to ty novinářské „ovečky“, poslušně sedící v lavicích a naslouchající farářům. Co mě mrzí – a trochu dráždí – na mnoha vědcích z oboru biologie, chemie a fyziky, kteří jsou jinak ve své vědě velmi pečliví, je, že se naprosto neobtěžují zjistit si, co je to vlastně křesťanství a dosti bohorovně kritizují, ne křesťanství samotné, nýbrž svoje představy o něm. Myslím, že kdybych se začal ptát, co je tedy křesťanům kázáno, že by to byl rychle šach mat, stačilo by se zeptat, kolik kázání tedy ti kritici za život slyšeli? Za druhé: kázání v kostele naprosto nelícuje s křesťanskou naukou. Známý vtip, ve kterém starší farář nabádá mladšího kolegu, že by se neměl v promluvě dopustit více než tří herezí, není až tak úplně vtip.

Co se týče druhé části otázky, ano, ovšem v tom smyslu, že život po smrti nějak pokračuje v jiném modu existence. Připomínám, že filosofie a teologie nejsou přírodní vědy: nelze, tak jak jsme zvyklí v biologii, na začátku definovat pojmy a pak z nich sestavit architekturu. Co je to svoboda, důstojnost, svědomí, „já“ nebo duše se nedefinuje tak snadno, jako co je to aminokyselina nebo nukleotid.

 

Kniha Základy katolické dogmatiky je uznávaná jako nejlepší shrnutí katolických dogmat. Jednodílná encyklopedie katolické doktríny. Říká přesně, co církev učí k jednotlivým tématům. Říká, kdy byly výroky učiněny a přikládá zdroje z Písma, Církevních koncilů, papežských prohlášení, od duchovních otců a učitelů církve. Nezbytná pro kněze, seminaristy, rodiče a učitele. Prostě jedna z našich nejdůležitějších knih. (Recenze na amazon.com)
Kniha Základy katolické dogmatiky je uznávaná jako nejlepší shrnutí katolických dogmat.
Jednodílná encyklopedie katolické doktríny. Říká přesně, co církev učí k jednotlivým tématům. Říká, kdy byly výroky učiněny a přikládá zdroje z Písma, Církevních koncilů, papežských prohlášení, od duchovních otců a učitelů církve.
Nezbytná pro kněze, seminaristy, rodiče a učitele.
Prostě jedna z našich nejdůležitějších knih.
(Recenze na amazon.com)

 

JŠ: Otázkou, co je křesťanům kázáno, byste mě rozhodně dostal. Nevím, jak to mají ostatní vědci-ateisté, ale já jsem se skutečně neobtěžoval navštěvovat kázání. Mé vědomosti o víře vycházejí z rozhovorů s věřícími (povětšinou protestanty), čtení bible a z „všeobecného povědomí“ – které je samozřejmě zkreslené. Jedním z cílů tohoto rozhovoru je právě uvést věci na pravou míru a umožnit lidem jako já dozvědět se, jak funguje katolicismus bez toho, aby museli navštívit reprezentativní vzorek kázání, která jak uvádíte „nelícují s křesťanskou naukou“. Souhlasím s Vámi, že je smutné, když je někdo kritizován za věci, které netvrdí. Proto je dobré s druhou stranou vést diskusi (abychom mohli druhou stranu kritizovat pouze za věci, které tvrdí :-)).

Jednou z mých naivních představ bylo, že katolická církev má jasno v základních teologických otázkách, které shrnuje v katechismu: „Učení víry dosvědčuje, že duchová a nesmrtelná duše je stvořena přímo Bohem.“1. Abych se přiznal, tak se mi více zamlouvá církev, kterou prezentujete, kde vládne intelektuální anarchie, kde má každý svou formu víry a kde se katechismus pravidelně aktualizovaný na koncilech nebere vážně.

Nechme tedy stranou názory katolické církve, která je „oceánem protichůdných názorů“. Od teď budou otázky směřovat pouze na Váš osobní pohled na svět (který je jednou z možných interpretací katolicismu).

Jste si jistý tím, že po smrti pokračujeme „v jistém módu existence“? Nebo je Vaše představa konkrétnější? Věříte například na Vzkříšení těla, jak se o něm píše v 11. článku Katechismu Katolické církve? Nebo je tato pasáž zase část katechismu, na kterou se dnes už nevěří?

Pevně věříme a pevně doufáme, že jako Kristus opravdu vstal z mrtvých a žije navěky, tak také spravedliví po své smrti budou žít navěky se vzkříšeným Kristem … Vzkříšení těla“ znamená, že po smrti nebude žít jen nesmrtelná duše, nýbrž že i naše „smrtelná těla“ (Řím 8,11) znovu ožijí… „Jak mohou říkat někteří z vás, že vzkříšení z mrtvých není? Není-li však žádné vzkříšení z mrtvých, nevstal ani Kristus! A jestliže Kristus nevstal, marné je naše kázání, marná je vaše víra… Ale Kristus z mrtvých vstal, a to jako první z těch, kteří zesnuli“ (1 Kor 15,12-14.20).“1 (což platí pouze, pokud budeme ignorovat pasáž Mat 27,53)

 

MV: Úplná anarchie to není. Platí zlaté pravidlo In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas, tedy v nutném jednota, v nerozhodnutém svoboda, ve všem láska. To, co definuje křesťanství, jsou stará známá dogmata. Pozor ale na to slovo. Dogmat je v reálu velmi málo, a nikdy nebývají vystřelena od pasu jen tak, vždy vznikají jako odpověď na problém doby. Třeba šestnáct století existence církve se nikdo neobtěžoval dogmatizovat tak klíčovou věc, jako prohlášení, které knihy budou patřit do bible a které ne. To se stalo až s revizí biblických knih za Martina Luthera. Takže ano, křesťan věří v Boha Otce, Syna a Ducha svatého a několik málo dalších základních věcí. V dalším svoboda.

 

Co po smrti. Pro sebe si říkám, pozor na představy. Boha je možno si představovat jako Starého pána na obláčku nebo klidně jako atraktivní ženu; obě představy jsou stejně správné a stejně nesprávné. V křesťanské tradici jsou obecně zachovány židovské obrazy, tedy obrazy středomořského, polopouštního kočovného národa ale každou vteřinu je třeba si být vědom, že jsou to nic než představy. Pokud celý život bojujeme s horkem, žízní a hladem, pak peklo je žhavé, ráj nemůže být nic jiného než zavlažovaná zahrada a nebe je především veliká hostina. Kdysi jsem byl nahoře za polárem; Laponci mají symptomaticky peklo studené. Pokud islamisté mají nebe, kde na vás čeká sedmdesát panen, rovněž to o něčem svědčí, že.

 

„Mimo Církev není spásy.“
„Mimo Církev není spásy.“

Ve vzkříšení těla věřím, v tom smyslu, že můj život, život tohoto konkrétního Marka Váchy bude nějak pokračovat. Když bychom si ale chtěli věc představit konkrétně, velmi rychle se dostaneme do problémů: moje tělo po smrti bude tělo novorozence, starce, jinocha, koho vlastně? Znovu chci říct, že všechny naše představy jsou nesprávné. Jak přesně bude život po smrti pokračovat, to nikdo neví. Jak říká básník Fernando Pessoa – všichni víme, že zemřeme. Všichni cítíme, že nezemřeme.

 

 

 

JŠ: Řekl jste, že křesťanství definují dogmata. Zde je souhrn dogmat katolické církve (neúplný překlad seznamu dogmat L. Otta - viz. obrázek). Mám to chápat tak, že těmto dogmatům věříte a musíte je jako katolický kněz prezentovat jako pravdivé? Tato dogmata patří do kategorie „nutné“, nebo do kategorie, „nerozhodnuté“?

V souhrnu se píše o duši toto:

 1. Každá jednotlivá duše je stvořena z ničeho bezprostředně Bohem… v okamžiku početí.

 2. Duše spravedlivých, které v okamžiku smrti jsou prosty všech hříchů a trestů za hříchy, vcházejí do nebe.

 3. Nebeská blaženost trvá věčně.

 4. Stupeň nebeské blaženosti je u jednotlivých blažených rozdílný podle stupně jejich zásluh.

 5. Duše těch, kteří umírají ve stavu osobního těžkého hříchu, jdou do pekla.

 6. Pekelný trest trvá věčně.

 7. Duše spravedlivých, které v okamžiku smrti jsou ještě zatíženy lehkými hříchy nebo časnými tresty za hříchy, jdou do očistce.

 8. Všichni mrtví vstanou v soudný den se svými těly.

 9. Mrtví vstanou numericky s týmž tělem, jaké měli na zemi.

 10. Kristus bude po svém příchodu soudit všechny lidi.

 

Čtení dogmat katolické církve budí spoustu otázek. Vzal bych to postupně od prvního bodu, který Vám, jako molekulárnímu biologovi a přednostovi Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě, jistě přijde blízký:
Je okamžik početí pouze splynutí spermie a vajíčka, nebo za okamžik početí můžeme považovat i rozpad blastocysty při vzniku jednovaječných dvojčat? Můžeme jako početí označit okamžik, kdy vědecký pracovník rozdělí shluk embryonálních kmenových buněk pro
in vitro oplodnění? Je okamžikem početí přenesení somatického jádra do vajíčka? Je okamžik početí chvíle, kdy je somatická kmenová buňka přeprogramována v totipotentní embryonální buňku? Mají chimérní jedinci dvě duše? Tvoří Bůh duši i embryím, u kterých ví, že budou spontánně potracena? Tvoří bůh duši embryím, která vznikla jako důsledek znásilnění a která se matka rozhodne potratit? Proč to Bůh dělá? Nevidíte jako střet zájmů svou funkci kněze a funkci přednosty Ústavu etiky? Zkuste se prosím nevyhnout odpovědi a odpovědět konkrétně a věcně na tyto otázky, případně odkázat na literaturu, která se jimi zabývá, nebo naopak řekněte, že tato dogmata jsou pro Vás irelevantní.

 

MV: Moc se omlouvám, z čeho je to staženo?! Je to z jakýchsi euparlamentních listů, kde se na mě z „kdo jsme“ dívá jakýsi pan Klaus, jak jsem se dočetl, a vpravo je odkaz na Parlamentní listy. Ty znám. Dával jsem pro ně rozhovor, pak chtěli ještě jeden, a pak ještě a pak mě přátelé z různých stran začali dosti důtklivě napomínat, ať se podívám, co jsou zač. No a tak jsem se podíval. Vzhledem k tomu, že žádostí o různé rozhovory mám víc než času, do Parlamentních listů již rozhovory nedávám. To mimochodem. Tohle prosím opravdu, ale opravdu necitujte. Moc prosím, když tak citujte Katechismus katolické církve. K tomu prvnímu bodu, že duše vzniká v okamžiku početí, tohle jsem shodou okolností a díky své profesi hledal po různých encyklikách, zejména těch tzv. bioetických (Humanae vitae 1968, Evangelium vitae 1995 a pak tzv. instrukce Donum Vitae 1987 a Dignitas Personae 2008). Všechny tyto texty jsou v různých jazycích volně na síti a jsou tam citovatelné názory katolické církve na danou problematiku.

 

„Církev má moc udělovat odpustky.“
„Církev má moc udělovat odpustky.“

Najdete tam vždy formulace ve smyslu, že „Lidské stvoření má být chráněno jako osoba a takto s ním má být jednáno už od jeho početí, a proto od tohoto okamžiku mají být také uznávána jeho práva jakožto osoby, z nichž první je neporušitelné právo na život“ (to je z Evangelium vitae) ale nic o duši. Oba víme, a ví to většina našich čtenářů, že zhruba do konce druhého týdne se embryo může rozdělit a mohou vzniknout jednovaječná dvojčata, že jindy se naopak mohou embrya spojit a vznikne chiméra jedince složeného ze čtyř gamet etc. V žádném případě tak nelze zastávat názor, že duše vzniká spolu se zygotou. Mimochodem, dokonce svatý Tomáš Akvinský ve 13. století se této formulaci vyhnul, protože byl geniální nebo že byl mystik, nebo nejspíš obojí. S přihlédnutím k tomu, co se tehdy vědělo to je pozoruhodné. Víte, chci zdůraznit, že všechny tady ty bioetické názory katolické církve, to, čemu insideři říkají „magisterium“, není svazek sešitků, který by někdo na provázku spustil z nebe, a nám zbývalo jen zbožně pokleknout. Pokud by kdokoli argumentoval ve smyslu „říká to přece magisterium“, je to jeho věc, ale normální člověk si to chce vyargumentovat sám. Podstata věci je v tom, že v židovskokřesťanské tradici je lidský život velmi cenný. Právě teď píši jakýsi text, ve kterém vzpomínám známou scénu z řady pohádek, kdy ďábel klade člověku k nohám celý svět se všemi jeho poklady výměnou za jeho duši, a že příslušná smlouva musí být podepsána krví. Poučení je jasné: takovýto obchod je pro člověka vždy nevýhodný a pro peklo výhodný. Člověk totiž má hodnotu, která je větší než jeho fantazie. Odtud odmítnutí vraždy nevinného, odmítnutí sebevraždy, odmítnutí potratů, ale i odmítnutí vybíjení živočišných druhů.

 

 

Co se týče znásilnění, vždycky tam vidíme trauma ženy, a zdůrazněme, že pokud si žena dítě nechá a bude jej vychovávat, celý život bude ve tváři svého dítěte vidět tvář toho muže. Zdůrazněme, že psychická bolest je stejně reálná jako ta fyzická. Zdůrazněme, že žádná normální etika a žádná normální legislativa nesmí vyžadovat heroismus jako normu. Protiargument: každý z nás jsme zde na Zemi přistáli jako astronauti z neznámého koutu vesmíru. Nejsem odpovědný za rok, zemi a důvody mého přistání. Moji rodiče se mohli, ale nemuseli mít rádi. Já za to ale nemohu. V této perspektivě, perspektivě dítěte, nikdo z nás nemůžeme za to, jak jsme se zde ocitli a těžko mě můžete zabít, jen proto, že jsem měl smůlu a jsem zde kvůli znásilnění.

Zdůrazněme ale také, že pravidelně a vždy, když je debata o potratech – ano, i tato – se argumentuje znásilněním nebo incestem a jaksi taktně se zamlčuje, že většina potratů probíhá prostě proto, že se lidem o dítě nechce starat, a tak konstruují šílené teorie, že vlastně do určité chvíle lidské mládě mládětem vlastně ani není, a pak už je. A nebo že i když vlastně je, tak že má člověk plné a nesvaté právo jej zahubit. Dnes je etická literatura plná různých názorů, že vlastně ještě ani po porodu to není osoba, a že třeba do měsíce po porodu, nebo do nějaké pozdější doby, nebo dokonce do chvíle, kdy dítě je schopno artikulovat „jsem osoba“ vlastně jej můžeme zabít, jedná se o tzv. after-birth abortions. Ono je to vlastně logické – jaký je rozdíl mezi třetím a desátým měsícem?

Co se týče střetu kněze a přednosty Ústavu etiky, to je vždy otázka, která mě dovede spolehlivě vytočit na první našlápnutí. Zkuste ji promyslet. Zkuste se zeptat, jaký typ člověka by tedy měl etiku učit. Kdyby to byl nějaký z našich, řekneme, ateistických čtenářů, mohl bych se jej/jí zeptat – copak nevidíte střet zájmů ve vašem ateismu a výuce etiky? Jinými slovy, opravdu zastáváte názor, že by etiku měl vyučovat nějaký kus rosolu? Opravdu mi vyčítáte, že na některé otázky mám názor?

Jinak, pár prezentací mám volně na síti. V jakékoli otázce má powerpoint vždy svou strukturu: co se o věci ví, jaká je její lékařská či molekulárně-biologická podstata, eventuálně historický vývoj situace, dále, všechny argumenty pro, všechny argumenty proti. Inteligentní student, a to my je zase máme, si po deskriptivní etice, rozkrytí problému, stanoví svou normativní etiku, co si myslím já a proč, stanovisko zajištěné argumentačně. A jestli vás to zajímá, tak je náš slavný ústav jedním ze studenty nejlépe evaluovaných ústavů na fakultě. Howgh.

 

JŠ: Vůbec se mi nelíbí, že jste se dopustil argumentační chyby (slippery slope), která implikovala, že povolení potratů vede k „potratům po narození.“ A že apelujete na city v této diskusi, když fetus nazýváte mládětem. Podle mě nazývat mládětem plod, který může být samovolně vstřebán matkou, nebo jeho dvojčetem, je zavádějící (ale v této tématice nejsem expert – pouze se mi nelíbí apelování na city).

Podle mě by měl potrat záviset na rozhodnutí matky či rodičů. Zakazování potratů (např. v Polsku nebo v katolických jihoamerických státech) vede k „domácím potratům“, nebo zničeným životům mladých matek, zvláště když je zákaz potratů kombinován s „nedoporučením“ antikoncepce (nevzdělaným) lidem (viz. Matka Tereza).

Stanovení hranice mezi potratem a zabitím je jistě složité etické téma, na kterém je potřeba pracovat. ALE jsem přesvědčený, že když člověk přistupuje ke zkoumání etického problému, tak by měl nejprve zjistit fakta a až poté dělat závěry. Pokud člověk dopředu věří, že potrat je zabití (tak jako například Matka Tereza v předchozím odkazu), tak tento člověk by neměl tento problém posuzovat pro svou zaujatost. V čem by se pak lišil od kreacionistů, kteří píší „vědecké“ traktáty o inteligentním designu?

A ne – doopravdy nevidím střet mezi ateismem (absencí víry v nadpřirozeno) a výukou etiky. Na oplátku bych se zeptal – vy byste neviděl střet zájmů, ani kdyby etiku učil muslim pevně věřící v právo Šaría? Já, rosol, si nemyslím, že vadí názor, já si myslím, že při přemýšlení o etických otázkách vadí nezpochybnitelná víra. Každá zkoumaná hypotéza musí být v principu vyvratitelná a musíme být ochotni říct, v tomto názoru jsem se mýlil.

Odbočím teď od tématu duše, kterému jsem chtěl věnovat tento rozhovor. Podle mě je velmi důležité si ujasnit Váš postoj k dogmatům. Z Vašich odpovědí jsem trochu zmatený. Řekl jste, že: „dogmat je v reálu velmi málo“. V knize Fundamentals of Catholic Dogma jich L. Ott uvádí okolo 250. Říct, že 250 dogmat je velmi málo, je podle mě zavádějící, ale budiž. (Obsah knihy je kompletně dostupný na stránkách amazon.com po přihlášení se. Starší vydání je možné prolistovat celé bez zakoupení. Seznam dogmat je dostupný například zde a jediný volně dostupný seznam dogmat v češtině, který se mi podařilo najít, je zde). L. Ott uvádí, že katolíci mají věřit všem dogmatům, nemají je zpochybňovat, neboť jsou přímo od Boha, a není možno mezi nimi vybírat. Katolická církev je neomylná, protože je domem živého Boha, sloup a opora pravdy. Pokud pokřtěný člověk úmyslně popře, nebo odporuje dogmatu, tak se dopustí hříchu hereze a je automaticky exkomunikován (exkomunikace = vyloučen z církve).

Dnes se o udržování víry ve správnou verzi katolické doktríny (jejíž ústřední součástí jsou dogmata) a o její ochranu před herezí stará následovník inkvizice „Svatý úřad“ (The Congregation for the Doctrine of the Faith).

Když jsem uvedl odkaz na jediný dostupný český překlad seznamu dogmat, tak jsem předpokládal, že se vyjádříte k jeho obsahu a svou autoritou potvrdíte, nebo vyvrátíte jeho správnost. Vy jste místo toho jen poukázal na to, že je tento překlad publikovaný na špatných stránkách a můj dotaz, jestli v tato dogmata musíte věřit, jste nechal nezodpovězený a rovněž jste neuvedl, zdali jsou ty body, které jsem vypsal, dogmata, ve které musíte věřit. Prosím můžete potvrdit, nebo vyvrátit, jestli to, co se píše na tom nedůvěryhodném webu, jsou skutečně dogmata katolické církve?

Proč jste rovnou při prvním dotazu v tomto rozhovoru sám neuvedl odkaz na pasáže z katechismu, kde je duše definována? Proč jste tyto pasáže sám nedoplnil dogmatikou, která charakterizuje duši celkem konkrétně?

Kdyby se mě někdo zeptal, co je to takzvané dogma molekulární biologie, tak nejprve řeknu DNA -> RNA -> Protein a pak bych řekl, že existuje mnoho výjimek z tohoto pravidla.

Když jsem se Vás zeptal, jak je definována duše v katolickém katechismu, tak jste se pomocí pěkné rétoriky vyhnul otázce, pak jste začal upozorňovat na výjimky a řekl jste, že to nikdo neví, přestože v otázkách duše má dogmatika celkem jasno (viz. deset bodů v mé předchozí otázce a úryvek z katechismu v mém třetím dotazu).

Myslím si, že se snažíte úmyslně mlžit, protože si uvědomujete, jak hloupá jsou dogmata katolické církve v kontrastu se současným poznáním. Samozřejmě budu rád, pokud toto nařčení uvedete na pravou míru.

Uvedl jste: „Co mě mrzí – a trochu dráždí – na mnoha vědcích z oboru biologie, chemie a fyziky, kteří jsou jinak ve své vědě velmi pečliví, je, že si naprosto neobtěžují zjistit, co je to vlastně křesťanství a dosti bohorovně kritizují, ne křesťanství samotné, nýbrž svoje představy o něm.“

Když vynakládám hodně času na to, abych pečlivě zjistil, jak je to s dogmaty katolické církve, abych si zpřesnil představy o křesťanství, tak se vyhýbáte odpovědi – a to mrzí pro změnu mě.

Nejprve ve své odpovědi prosím uveďte, jestli kniha Fundamentals of Catholic Dogma, na kterou se často odkazují ze stránek catholic.com (například zde), mluví o dnes platných katolických dogmatech, případně kdy byly zrušeny a případně kde je aktuální seznam dogmat katolické církve, kterým musí věřit každý pokřtěný, který nechce hřešit herezí. Taky mi prosím povězte, jestli o dogmatech nesmíte pochybovat, ani když přemýšlíte o etice nebo vědeckých tématech. (Pro čtenáře: Například de fide dogmatická představa věčného života ve vzkříšeném těle na Zemi je v přímém konfliktu se znalostí astrofyziky, nebo všechna dogmata zahrnující původní hřích jsou v rozporu se znalostí, že lidé nejsou potomky pouze dvou lidí).

Naprosto s Vámi souhlasím, že normální člověk si chce věci vyargumentovat s použitím nejnovějších vědeckých znalostí, ale můžete to skutečně dělat, když musíte následovat dogmata obrazně „spuštěnému na provázku z nebe“?

A pokud o dogmatech nemůžete pochybovat, doopravdy nevidíte střet mezi katolíkem, jehož rozhodnutí musí být v souladu s dogmaty, a vědcem či filosofem, který závěry dělá až po shromáždění empirických důkazů – tam, kde se překrývají jejich obory? Můžete oficiálně říct, že se katolická církev mýlí ve svých dogmatech a zároveň zůstat knězem? Nechal byste soudce rozhodovat o problému, kdyby jedno z rozhodnutí vedlo ke ztrátě jeho druhého zaměstnání?

Samozřejmě pokud doopravdy katolický kněz není povinen věřit v dogmata, pak mé předchozí nařčení o střetu zájmů je samozřejmě chybné a omlouvám se za něj.

 

MV: Tak pojďme na ty věci jednu po druhé.

1. Nikdy a nikde jsem v tomto rozhovoru neřekl (projděte si to) že povolení potratů implikuje nebo vede k potratům po narození. Ta otázka, jaký je rozdíl mezi třetím a desátým měsícem, je otázka, kterou klade Peter Singer (který, ať se na to člověk dívá odkudkoli, katolík tak úplně není, pravda). Chtěl jsem a chci jen říct, že v současné bioetické aréně se vedou nejen otázky týkající se potratů, nýbrž i otázky týkající se „after-birth abortions“.

 

„Bůh je absolutně neměnný.“
„Bůh je absolutně neměnný.“

Co se týče potratů, najdete na planetě úplně všechny možné názory, od extrémních pro-choice (pokud žena v průběhu těhotenství změní názor, po porodu může dítě klidně zabít) až po extrémní pro-life (potrat nikdy, pro nikoho, zabití zygoty je vražda etc.) a mezi nimi je tolik různých stupňů, že umírnění příznivci pro-choice a pro-life si mohou podat ruku a shodnout se. Pokud budete můj student, klidně si zastávejte názor, že je možno spálit Amazonii nebo vybíjet předškoláky – ale budu velmi trvat na tom, abyste svou pozici měl pečlivě vyargumentovanou. Což nevím, zda se vám úplně podaří, ale to není moje věc.

 

 

2. Dopouštíte se neuvěřitelné – nebo uvěřitelné – chyby mnoha novinářů či lidí nevychovaných v náboženském kontextu. Že vnímáte katolíky jako jakýsi ukázněný pochodující čtyřstup lidí s jedním názorem, který jim je diktován z Vatikánu, nepřemýšlejících, nepochybujících, věřících a vyznávajících, majitelé konečné pravdy, kteří neproblematicky ví, jak to je, kráčejících jak na vojenské přehlídce stále vpřed. Ano, pak je možno mluvit o ovečkách v kostelních lavicích, které pečlivě a poslušně přijmou, co je jim v neděli navykládáno. A kterým po vyslechnutí kázání zbývá poslušnost nebo disent.

Realita nemůže být odlišnější. Katolická církev dnes zejména v západní Evropě je církví intelektuálů, nikoli dělnické třídy. V lavicích najdete spíše docenty a profesory než řemeslníky, spíše lékaře a matematiky, než nemyslící masu. Je to oceán názorů, představ, křídel, spiritualit, výzev, feministek a tradicionalistů a hlavně nekonečných diskusí – tohle jsme přejali od bratří Židů, kteří to skvěle umí, kdy, co je řečeno, je znovu a znovu zpochybňováno. Moc prosím, probuďte se.

Podobně jako mezi ateisty, je zde celá plejáda názorů, představ a chování, od nekritického přijímání autorit až po jejich stereotypní odmítání. To není názor, ale fakt.

A ani encyklika není vnímána jako konečná pravda o tom, „jak to je“. Není to ani konečná nezpochybnitelná pravda, ale na druhé straně ani text na rovině příspěvku do internetové diskuse, spíš jsou dána témata, která se mají dále promýšlet. Nedělejte ani z Matky Terezy (nikdy jsem s ní ovšem nemluvil) ženu, která automaticky a bez reflexe přijímá všechno „z Vatikánu“. A BTW, opravdu myslíte, že jsem takový třeba i já? A katolíci obecně? Opakuji, takhle to nefunguje. Pro jistotu dodávám, že najdete spoustu chytrých nebo hloupých katolíků, stejně jako spoustu hloupých ateistů. Ale o tom se nebavíme, že.

3. Co se týče vašeho efektního obrazu muslima vyznávající právo šaríja a učící lékařskou etiku. Chtěl bych jej vidět vidět, a ještě víc bych chtěl vidět jeho prezentace. Podívejte se na ty mé, a když byste neznal jméno, tak nepoznáte, kdo a jakých názorů je dělal. Popis problému na lékařské úrovni – historie – názory pro – názory proti. A hotovo. Rovněž si prosím nemyslete, že naši medici jsou padlí na hlavu a nekriticky přijmou všechny konečné pravdy, které jim vyučující předloží. Nejsou o nic hloupější nebo nekritičtější než přírodovědci. A když jsme u toho, ano, znám řadu učitelů-přírodovědců, kteří naprosto bezostyšně ve svých přednáškách deklamují své ateistické názory. Tohle bych si nikdy nedovolil, když učím biologii, tak učím biologii. Moc prosím, až zase někdo na biologické přednášce řekne, že ve světě není účelu, zvedněte se a odejděte na protest. Ne, že byste s tím nesouhlasil, ale že to do biologické přednášky nepatří.

4. Teď co se týče těch dogmat. Musím se vám zde velmi omluvit, vaše cesta je naprosto logická – ano, když chci zjistit, co hlásá katolická církev, tak si musím nejspíše najít na síti její dogmata. A pak se mě ptáte, zda jim všem „věřím“ a zda tedy, pokud bych jedinému nevěřil, měl být exkomunikován nebo že když by se jedno ukázalo, že „neplatí“, že se tedy zhroutí celá stavba katolické církve.

 

„Boží bytí lze dokázat pomocí kauzálního (příčinného) úsudku.“
„Boží bytí lze dokázat pomocí kauzálního (příčinného) úsudku.“

Určitým náznakem, že je něco špatně mohlo signalizovat i to, že jste je našel na tom dosti obskurním serveru. Sem by do závorky patřil vykřičník. A vlastně plným právem mi pak říkáte, že mlžím.

 

 

Tak za prvé. Dogma nikdy nebylo vystřeleno nazdařbůh (krásné slovo) od pasu, ale vždy je odpovědí na dobový problém. Prvních šestnáct století nikoho netrápilo, které knihy budou patřit do bible a které ne. Prvních šest století to byla dost divočina, pak se to nějak ustálilo, ale nikdy z toho nebylo dogma – z tak důležité věci! Až přišel Martin Luther a ohlásil, které knihy do bible patří. No a katolická církev (nyní již) na Tridentském koncilu vyhlásila dogmatem, které knihy to budou. Je to o několik víc, než měl Luther.

Pravda je taková, že já a se mnou ta miliarda katolíků či kolik nás je, zná Credo, tedy modlitbu Věřím v Boha, kde jsou základní věci. A ano, tohle jsou ta základní dogmata. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země… etc. Ta modlitba vznikla už za první církve a vyznávali ji katechumeni těsně před křtem, aby tedy bylo jasné, čemu věří. Ano, za Credem stojím. Co se týče dalších dogmat, je to těch dva tisíce let, a ano, určitě a dozajista věřím, Duch svatých vychází nejen z Otce, ale i ze Syna – ale především to pro nás tu miliardu katolíků nejspíš není otázka, kvůli které bychom v noci nespali. Protože tohle trápilo lidi tisíc let zpátky. A opravdu neznám, čím žili lidé v sedmém nebo devátém nebo třináctém století a jak si to definovali, nejde o to, že bych tomu „nevěřil“ ale že už to není téma. Naprosto věřím v neposkvrněné početí Panny Marie, ale nijak o tom nepřemýšlím, dnešní doba má jiné výzvy. To jsou ty výhody a nevýhody firmy s firemní kulturou a firemními dějinami starými dva tisíce let. To, že jsem bezesporu loajální dělník, nutně neznamená, že znám všechna data a všechny otázky a všechny odpovědi.

Nebo ještě jinak: minulý týden jsem v rozhovoru pro jakýsi časopis byl dotázán, jak je možné, že v desateru není jediné přikázání o ochraně přírody…?! Nějak jsem odpověděl, ale správná odpověď by bylo vyzvat tazatele, aby o tom ještě chvíli přemýšlel. Etický kodex mé firmy je starý tři tisíce let. A polokočovný středomořský národ před třemi tisíci lety měl opravdu jiné starosti než ochranu ekosystémů nebo embrya v tekutém dusíku.

Ano, kdybych byl opravdu poctivý katolík, tak bych nejspíš měl všechna dogmata a zákruty té dvoutisícileté cesty znát. Neznám. Překvapuje vás to? Ale dobře, i když budete promýšlet každé z těch deseti, které jste uvedl, u toho prvního s tou duší si k tomu dosypte dobové znalosti přírodovědy, tak vlastně… proč ne? S tou duší by mě zajímalo, jak by současní dogmatici řešili právě třeba chimerismus nebo jednovaječná dvojčata – ale s mnoha omluvami na tom moje víra fakt nestojí ani nepadá.

 

„Blaženost v nebi trvá věčně.“ (více zde v § 3)
„Blaženost v nebi trvá věčně.“ (více zde v § 3)

Tím se taky objasňuje, proč dogmata lze těžko dohledat. Krom nemnoha nadšenců, kteří si o tom s vámi rádi podiskutují, by nás ta miliarda asi pokrčila rameny a řekla – no ano, no tak asi věřím. Není to tedy mlžení ve smyslu, že bych věděl jak to je a protože je to neobhajitelné, tak to zahrál do autu. Na debatu na úrovni si najděte nějakého dogmatika. U sebe se velmi obávám, že tato citelná mezera v mém náboženském rozhledu zůstane nejspíše navždy nezaplněna.

 

 

5. Ještě jedna věc. Nedělejte prosím ani ze mě, ani z Matky Terezy majitele konečné pravdy, kteří víme jak, to je, a jen se zpětně svá stanoviska snažíme obestavět argumenty. Zakladatel mého náboženství o sobě řekl, že je Pravdou.

„Pravda v náboženství je jednoduše názor, který přežil“ – Oscar Wilde
„Pravda v náboženství je jednoduše názor, který přežil“ – Oscar Wilde

Pravda pro mě není něco, nýbrž Někdo. A tím pádem ji nemohu vlastnit. A moc doufám, že tohle nás spojuje. Že se stále ptáme, pochybujeme, argumentujeme tam i zpět, my, kusy kosmické plastelíny, která o sobě přemýšlí. Bojím se majitelů konečné pravdy, ať stojí názorově kdekoli. Uznávám, že víra v Boha Stvořitele je svým způsobem šílená. Šílený je ale i náš příběh, náš vesmír. Nerozumné kosmické bláto, které se samo vytančilo do rozumných bytostí. Zkuste nějakému dítěti vyprávět pohádku o neinteligentní barevné plastelíně z obchodu, která se v noci sama začala tvarovat, až vznikla inteligentní postavička, která zpětně o té plastelíně přemýšlí. Můj problém je, že toto je náš příběh.

 

 

Ale vůbec a především, moc děkuji za tuto celou, vlastně již roční diskusi. Byl tu a tam někdy nádherně mimoběžná. A už dlouho jsem měl pocit, že bych měl napsat knihu na téma „Hodiny náboženství pro přírodovědce“, protože otázky, které trápí vás, obyčejného katolického smrtelníka netrápí. Zrovna předvčerem jsem měl dlouhý rozhovor s jedním vysokoškolákem, který se chce nechat pokřtít. A ptal se mě, co říká Bůh o antikoncepci, aby jako měl tedy jasno (sic!). Odpověděl jsem, že se ptá nesprávné bytosti a že za sebe mohu jen uvést, že jsme spolu tuto otázku nediskutovali. Otázka toho studenta (a i našeho rozhovoru) je ale mnohem vážnější: to, oč se nám oběma jedná, nejsou tady ty s prominutím marginálie, jde o něco mnohem závažnějšího, jde o smysl mého a vašeho přebývání v tomto vesmíru. Nic menšího. Pokud se ptáme, a trýzní nás to, je dobře.

Pokud ne nebo pokud tuto nejdůležitější lidskou otázku zaměníme za dotaz na sex před svatbou, nebo se ptát přestaneme, běda nám.

 

 

JŠ: To, že jako kněz neznáte katolická dogmata, mě skutečně překvapuje. Myslel jsem, že když jste na začátku rozhovoru říkal, že „To, co definuje křesťanství, jsou stará známá dogmata.“, tak že víte, která to jsou. Kromě toho po zadání „Catholic Dogma“ vám vyjede mnoho odkazů, z nichž většina včetně wiki nebo catholic.com odkazuje na dílo L. Otta. Kromě toho důkladným čtením 250 dogmat s Ottovým výkladem člověk stráví nanejvýše několik večerů – to mi nepřijde nepřekonatelné pro kněze/akademika. Nemyslím si, že jste loutka Vatikánu, ale zůstávám trochu přesvědčený, že Vaše neznalost katolických dogmat je (možná neúmyslný) alibismus – víte, že po přiznání jejich znalosti byste musel buď popírat vědu stejně důsledně jako kreacionisté, nebo tato dogmata zavrhnout a rozloučit se s kněžstvím.

Z toho, že jste ani teď neřekl, jestli všem pokřtěným hrozí či nehrozí exkomunikace za otevřené vědomé zpochybnění dogmat, usuzuji, že asi hrozí. A proto po tomto rozhovoru i přes všechna Vaše vysvětlení trvám na tom, že víra je v rozporu s vědou. Konkrétně ta víra, která pod pohrůžkou exkomunikace, vyžaduje víru v dogmata: Proč by Vás měli rozčilovat kreacionisté, kteří popírají vědu, co se historie vzniku vesmíru týče, když musíte věřit například, že katolíci budou tělesně vzkříšeni a žít věčně bez hříchu na povrchu naší planety, což je v rozporu s (astro)fyzikou: expanze slunce učiní naši planetu neobyvatelnou zhruba za dvě miliardy let, po 12 miliardách let atmosféra slunce expanduje až za naši oběžnou dráhu a země (obývaná nesmrtelnými rozžhavenými na 5000°K) zpomalená třením o atmosféru slunce spadne do jeho nitra.

Pokud ovšem katolicismus víru v dogmata oficiálně nevyžaduje, pak oficiálně v rozporu s vědou být nemusí.

Stejně tak nemusí být v rozporu s vědou soukromé modifikace křesťanské víry, jak mě o tom přesvědčil profesor Hořejší při osobním rozhovoru.

V jeho pojetí křesťanství, které bych zařadil na hranici mezi unitářství a agnosticismus (zamítá dualismus, zázraky, dogmata, Bůh=přírodní zákony a nic víc, kroutí hlavou nad celibátem…), jsem nenašel nic, co by bylo v rozporu se současným poznáním. Takže nejsprávnější by asi bylo říkat: „ne všechny formy víry jsou v rozporu s vědou – některé jsou pouze nedokazatelné a nevyvratitelné“.

Když jsme rozhovor začínali, tak jsem si naivně myslel, že hned po prvním dotazu řeknete, jak je to s těmi dogmaty a katechismem, co se duše týká a pak, že probereme sporné body vycházející z dualismu duše a těla, které jsem zmínil zde, zde a zde nebo aspoň ty, kde se kryje vaše specializace kněze a molekulárního biologa. Po devíti měsících soukromých rozhovorů a 8 stranách textu, jsme akorát došli k tomu, že Vás dogmata nezajímají a že katolíci jsou moře názorů („které je definováno dogmaty“).

Tento rozhovor mi pomohl odpovědět na záhadu, jak se můžou vzdělaní lidé vyrovnávat s nesmysly v podobě dogmat: jednoduše prostě důslednou ignorancí a nezájmem o témata, která jsou v rozporu s jejich přesvědčením – přesně tak, jak mi říká kde jaký kněz či pastor od těch dob, co jsem se o toto téma začal zajímat: ‚Nepřemýšlej nad tím!‘ Osobně tento postoj vidím jako nepřítele vědeckého myšlení.

„Pevně věříme a pevně doufáme, že jako Kristus opravdu vstal z mrtvých a žije navěky, tak také spravedliví po své smrti budou žít navěky se vzkříšeným Kristem, a že on je v poslední den vzkřísí. Naše vzkříšení bude, stejně jako Kristovo vzkříšení, dílem Nejsvětější Trojice: „A když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelná těla svým Duchem, který sídlí ve vás“ (Řím 8,11). Výraz „tělo“ označuje člověka v jeho stavu slabosti a smrtelnosti. „Vzkříšení těla“ znamená, že po smrti nebude žít jen nesmrtelná duše, nýbrž že i naše „smrtelná těla“ (Řím 8,11) znovu ožijí. Věřit ve vzkříšení z mrtvých, to byl podstatný prvek křesťanské víry už od jejích počátků. „Přesvědčením křesťanů je vzkříšení z mrtvých; tím, že v ně věříme, jsme křesťané.“ „Jak mohou říkat někteří z vás, že vzkříšení z mrtvých není? Není-li však žádné vzkříšení z mrtvých, nevstal ani Kristus! A jestliže Kristus nevstal, marné je naše kázání, marná je vaše víra … Ale Kristus z mrtvých vstal, a to jako první z těch, kteří zesnuli“ (1 Kor 15,12-14.20).“ (katechismus katolické církve, paragraf 989-991)
„Pevně věříme a pevně doufáme, že jako Kristus opravdu vstal z mrtvých a žije navěky, tak také spravedliví po své smrti budou žít navěky se vzkříšeným Kristem, a že on je v poslední den vzkřísí. Naše vzkříšení bude, stejně jako Kristovo vzkříšení, dílem Nejsvětější Trojice: „A když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelná těla svým Duchem, který sídlí ve vás“ (Řím 8,11). Výraz „tělo“ označuje člověka v jeho stavu slabosti a smrtelnosti. „Vzkříšení těla“ znamená, že po smrti nebude žít jen nesmrtelná duše, nýbrž že i naše „smrtelná těla“ (Řím 8,11) znovu ožijí. Věřit ve vzkříšení z mrtvých, to byl podstatný prvek křesťanské víry už od jejích počátků. „Přesvědčením křesťanů je vzkříšení z mrtvých; tím, že v ně věříme, jsme křesťané.“ „Jak mohou říkat někteří z vás, že vzkříšení z mrtvých není? Není-li však žádné vzkříšení z mrtvých, nevstal ani Kristus! A jestliže Kristus nevstal, marné je naše kázání, marná je vaše víra … Ale Kristus z mrtvých vstal, a to jako první z těch, kteří zesnuli“ (1 Kor 15,12-14.20).“ (katechismus katolické církve, paragraf 989-991)

 

Jistě oba cítíme, že spoustu „nahrávek na smeč“ zůstalo nezodpovězených. Proto jsem velmi rád, že jste na mě nezanevřel a že se čtenáři můžou těšit na další rozhovor s Vámi, který jim dále prohloubí znalosti největší náboženské denominace na světě. Taky bych Vám moc rád udělal oponenta připravované knihy Náboženství pro přírodovědce – jako cílová skupina bych Vám mohl navrhnout témata, které sekulární přírodovědce zajímají. Rovněž bych byl velmi rád, kdybyste mi doporučil dogmatika, který by byl ochotný vést se mnou rozhovor o dogmatech a který by byl ochotný jednoznačně odpovědět, jestli doopravdy hrozí exkomunikace všem pokřtěným, kteří vědomě popřou kterékoliv z dogmat (Slovo „vědomě“ je možná klíčem k tomu, proč jste se o dogmatech nedozvěděl během let svého teologického studia).

Otázkou na příště může být, jestli je chytrý katolík ten, který pochybuje o doktríně, nebo ten, který například‚ naprosto věří v neposkvrněné početí panny Marie a nijak o něm nepřemýšlí.‘

Díky za rozhovor!

 

 

Aj, všechno špatně.

1. Nikdy nikdo netvrdil a není to žádné dogma, že po smrti budou katolíci žít na povrchu planety! Katolíci věří, že smrtí život nekončí, že smrt je bránou, kterou se vejde do nějakého nového modu existence. Nebe ani peklo nejsou topografické lokality, nýbrž stav, a věčnost není nekonečné trvání času dál a dál, jako spíše stav, ve kterém není času. Když se ovšem podíváte na doslovné znění Vámi uváděných dogmat, tak to tam nenajdete. Ono se vůbec jednoduše postaví takovéto nějaké ulítlé náboženství a pak se do něj snadno trefuje. Rovněž si nikdo nikdy nepředstavuje vzkříšení těla jako vzkříšení těchto proteinů, lipidů a vápníku. Bylo by to moje tělo tedy tělo embrya, nemluvněte, starce nebo koho vlastně? Nikdo na světě si nepředstavuje nebe jako trojrozměrný prostor, což značně problematizuje i to vzkříšení těla; jde spíše o to, že tato konkrétní existence Jana Špačka bude nějak pokračovat a stále to bude on. Chcete-li, pak lásku umělecky znázorním ohněm. Tatáž láska, je-li přijata, je nebem, a je-li odmítnuta, peklem.

 

„Všichni mrtví vstanou v soudný den se svými těly.“ (více zde v § 7)
„Všichni mrtví vstanou v soudný den se svými těly.“ (více zde v § 7)

Toto pro pána krále je přece jasné – no a že lidé minulých dvaceti století měli představy odpovídající dobovým znalostem a dobově formulované, copak je na tom něco překvapivého? Opravdu chcete, aby teologická argumentace a pojmosloví odpovídaly přírodovědeckému paradigmatu platnému v roce 2015?

 

 


2. Ano, když bude někdo hlásat, že nevěří nějakému z dogmat Creda, třeba že nevěří v Boha, nebo že Krista považuje toliko za moudrého učence, a bude to dělat dostatečně dlouho a hlasitě a bude to nějaký významný teolog, no tak nakonec se tím Vatikán bude zabývat a třeba se ten člověk po delší a upřímné snaze dočká i exkomunikace. Většinou je to ale tak, že člověk, který se neztotožňuje s Credem, se vymezí sám a ohlásí do novin, že odchází jinam.


3. Já se snad za to ani nestydím, že neznám těch 250 či kolik dogmat. Chápu, že pro matematicky uvažujícího člověka se zájmem o historii by to zajímavé bylo. Jak probíhaly disputace a jak se dogmaticky řešil a vyřešil nějaký spor třeba v jedenáctém století mě ale opravdu a upřímně netrápí.

 

 

Literatura:

Katechismus katolické církve, Církevní schválení České biskupské konference Čj. 237/95 ze dne 13. 4. 1995

Fundamentals of Catholic Dogma, L. Ott, 2012 (zde)

Shrnutí Dogmat a církevního učení: http://www.catholicapologetics.info/thechurch/councils/summary.htm

Shrnutí Dogmat: http://www.theworkofgod.org/dogmas.htm

 

 


 

Jsem velmi vděčný, že žiji ve státě, který mi umožňuje vést podobné diskuse bez strachu, že bych kvůli nim byl jakkoliv postihnut. Taky jsem moc vděčný katolické církvi, zde reprezentované panem Váchou, že je otevřena svobodné diskusi. Kéž by oboje byla pravda i do budoucna a svoboda slova nebyla nikdy nahrazena ‚politickou korektností‘, nebo jakoukoliv jinou formou cenzury.

Autor: Jan Špaček
Datum: 22.10.2015
Tisk článku

Související články:

Historie boha 1     Autor: Jan Špaček (10.11.2013)
Zeptejte se svého kněze 1: Vznik duše     Autor: Jan Špaček (31.03.2015)
Zeptejte se svého kněze 2: Velikonoční speciál     Autor: Jan Špaček (06.04.2015)
Zeptejte se svého kněze 3: Neurobiologie a duše     Autor: Jan Špaček (15.04.2015)
Zeptejte se svého kněze 4: Duše na věčnosti     Autor: Jan Špaček (29.04.2015)
Zeptejte se svého kněze 5: Reakce čtenářů na články o duši     Autor: Kolektivní práce (10.05.2015)
Zeptejte se svého kněze 6: Chyba v Pascalově sázce     Autor: Jan Špaček (20.06.2015)
Zeptejte se svého kněze 7: Desatero Božích přikázání     Autor: Jan Špaček (06.07.2015)
Zeptejte se svého kněze 8: Rozhovor s Rostislavem Klimtem     Autor: Jan Špaček (17.07.2015)
Zeptejte se svého kněze 9: Pacifické cargo kulty     Autor: Jan Špaček (24.08.2015)Diskuze:

Kryštof Dobeš,2018-01-31 03:28:47

Dobrý den, četl jsem rozhovor s p.Váchou a nevidím zde nějakou velkou zabedněnost - věnuje se etice, biologii, tak chápu, že ho nezajímají názory otců z 15. století (dogmata). Pokud nechcete vnímat, neuslyšíte. Tak to bohužel je. Otázka jestli jste si chtěli dokázat, že pán je blbec (jako všichni černoprdelníci), nebo jestli jste se chtěli něco dozvědět. Jako přirodovědný student mam jasný dojem, ža A je správně. Víra mluví uplně jiným jazykem než věda - ale můžu říct, že v mém studijním oboru (psychiatrie) je dnes běžných problému záběr biologické léčby 20 % a terapeutické (hlubinné) 80 %. AD na většinu psych. problémů dnešní doby nezabírají; jen na ty Takže asi tolik o praxi. Axiomy jdou rozebírat do nekonečna. Pokud se člověk není ochoten trochu snížit (jako před medicínou, taky tam nenakráčí "já všechno vím") před paradigmatem dané zkušenosti, tak nemá šanci pochopit, otázka , jestli je o to zájem. Citoval bych Einsteina: "Věda bez náboženství je chromá, náboženství bez vědy je slepé." Přesně tak a v mém oboru se to přesně ukazuje. Pro zajímavost se ještě zamyslete nad dokázaným pojmem "konstruktivní percepce". Všechny slušné návrhy k diskuzi uvítám. Dobeš

Odpovědět

Vánoce

Martin Kolář,2015-12-23 10:47:29

Tak Vám všem přeji požehnané Vánoce plné radosti.

Nebo je ignorujete a slavili jste slunovrat? ;)

Odpovědět

K tématu ateismu

Milan Krnic,2015-11-07 16:32:10

https://www.youtube.com/watch?v=XUHBbAdv66E
Robin Kopecký - Ateistova příručka přežití

Mimo jiné od autora, skeptika, ateisty, zaznělo zásadní: "To že někdo věří, to je úplně jedno, jako, pokud někomu tím neubližuje, tak je to jeho problém"

Odpovědět

Plastelína

Jaroslav Pokorný,2015-11-01 22:57:46

"Zkuste nějakému dítěti vyprávět pohádku o neinteligentní barevné plastelíně z obchodu, která se v noci sama začala tvarovat, až vznikla inteligentní postavička, která zpětně o té plastelíně přemýšlí. Můj problém je, že toto je náš příběh."


A co ty dvě barevné plastelíny z II. patra?

Odpovědět


Re: Plastelína

stanislav vyskočil,2015-11-03 09:46:05

Ano,vyprávím tento příběh svým 3 vnučkám o prvním anorganickém replikátoru, růstu a množení lipidových váčků před 4 miliardy let v knížce ".... a zeptala se Hmota/plastelína/:Proč jsem ?" jako náš příběh o zahájení života .Jenom vědecká forenzní fakta ,žádné pohádky,zbožná přání,náboženství,mýty,pověsti ,báje,ideologie a jiné úchylky software genomu DNA.
Toto vyprávění, /knížku/zašlu na Váš mail,pište na genom123@seznam.cz

Odpovědět

Dr. Vácha nemá jinou možnost,

Jaroslav Pokorný,2015-11-01 19:02:09

než odpovědi hrát do autu. Dobře si uvědomuje, že zde oslovuje lidi, kteří usilují o logické a kritické myšlení. Proto se samozřejmě už více nezapojí do diskuze. Pro kněze, kazatele, by to samozřejmě byla ztráta času. Ten věnuje přednáškám pro věřící, pro sepisování knížek, které si věřící s nadšením kupují a on z toho má i nějaký profit. A samozřejmě i radostné vědomí, že jeho úsilí nepřichází nazmar jako při debatě s nevěřícími.

Odpovědět

Vzpoura proti rozumu a její důsledky

Jaroslav Pokorný,2015-11-01 15:06:23

Raphael T. Waters

Dějiny vzpoury
Počátky sklonů ke zpochybňování poznávacích schopností rozumu musíme hledat u raných řeckých filosofů. První velký filosofický spor se odehrál mezi Parmenidem a Hérakleitem. Oba se potýkali s otázkou, jak vysvětlit změny, které se odehrávají ve světě kolem nich. Zatímco jejich smysly vnímaly změnu ve všech oblastech, jejich rozum jim podle všeho říkal, že se jsoucno nemohlo stát jsoucnem, tedy že už jsoucnem je. Parmenidés ve snaze zachovat řád rozumu odmítl smyslové poznání. Hérakleitos, jenž nechtěl zpochybnit své smysly, přehlížel důkazy rozumu a tvrdil, že „vše plyne“, přičemž pouze smysly jsou podle něj zdrojem lidského poznání. Jednalo se o první, byť nepřímé, odmítnutí řádu rozumu.

Skutečná vzpoura proti rozumu se odehrála v posledních třech stech letech. Thomas Neill je toho názoru, že „celé moderní intelektuální dějiny se vzdalují rozumu. Začal s tím už Luther, který na něj zaútočil“.

http://www.tedeum.cz/2_2015/vzpouraprotirozumu_0215.htm

Odpovědět


Re: Vzpoura proti rozumu a její důsledky

Milan Krnic,2015-11-01 18:53:00

Vzpouza proti rozumu, hmm. Když ne fakta, alespoň příbĕh s netradiční zápletkou :-)

Odpovědět


Re: Re: Vzpoura proti rozumu a její důsledky

Jaroslav Pokorný,2015-11-01 19:08:42

Zakladatelé časopisu Te Deum kdysi vedli jiný webový portál, v němž měli i otevřenou diskuzi. Když jim tam začali přispívat i logicky a kriticky myslící autoři, pak nejprve začali s cenzurou a pak celý portál zavřeli a utvořili nový, v němž příspěvky neprve musel administrátor schválit. Pak i tento portál zavřeli a otevřeli Te Deum, v němž mohou přispívat jen prověření jedinci a ještě je administrátor kontroluje!

Odpovědět

Co je víra?

Jaroslav Pokorný,2015-11-01 15:03:32

Když hovoříme o víře jakožto předmětu, pak se to týká učení obsaženého ve zjevení; ale víra je také božskou ctností a úkonem. Ctnost víry je nezbytná k nadpřirozenému úkonu víry a úkon víry závisí na předmětu, jenž je k věření předkládán. Popření předmětu je rovno útoku na víru v jejích samotných základech. Formálním předmětem víry je zjevující Bůh; materiálním předmětem je zjevená pravda. Ctnost víry je nadpřirozenou ctností, kterou Bůh vlévá do rozumu člověka, kde habituálně [„trvale“] setrvává, přičemž jejím účelem je rozum osvítit a uschopnit lidskou mysl k věření nadpřirozeným pravdám, jež Bůh zjevil, jelikož „rozum věřícího musí být tomuto předmětu [víry] přizpůsoben ze své podstaty nadpřirozenou mocí“

http://www.tedeum.cz/3_2015/nesvatatrojice_0315.htm

Odpovědět


Re: Co je víra?

Milan Krnic,2015-11-01 18:44:14

Že vás to baví. Tohle stačí: "materiálním předmětem je zjevená pravda".
Už jsem slyšel, zhmotnit tmu. Ale pravdu, to je poprvé.

Odpovědět


Re: Re: Co je víra?

Jaroslav Pokorný,2015-11-01 22:44:48

Na těch stránkách jsou i jiné perly. Třebas: "co nás znepokojuje, je oslabené chápání přirozeného mravního zákona a zrušení pojmu hříchu. V důsledku toho pokání a odpuštění ztrácejí význam"
"Neodmítnutí omylů a nejednoznačnosti na synodě o rodině znamená selhání v úkolu chránit rodinu a učit láskyplnou pravdu Kristovu"
"Avšak snad největší výzvou pro katolické rodiče dnes je to, jak mají vychovávat své děti v katolické víře, když se zdá, že mnoho katolických škol a naneštěstí dokonce mnoho katolických kněží nevěří, že je možné učit pravdy naší víry"

http://www.tedeum.cz/2015/10/22/rozhovor-te-deum-s-marii-madiseovou-koordinatorkou-hlasu-rodiny-katolici-maji-mravni-povinnost-odporovat/


Na té pouti v Izraeli jsem si při poslouchání pátera i ostatních věřících uvědomoval, že mé případné poznámky a námitky by jasně vnímali jako výsměch. Jenže co říci, když posloucháte zcela zřejmé, ničím nepodložené nesmysly. Tedy nepodložené - podložené - biblickými texty. Věřící věří, v podstatě musejí věřit, jinak by se jejich víra sesypala - že biblické osoby a příběhy jsou historické skutečnosti. A to nejen NZ, ale i SZ. A tak se běžně operuje Rájem, stromem poznání, Adamem, Evou, "ukecaným hadem" ...... Existence Mojžíše, Abraháma, a dalších patriarchů je zcela samozřejmá. Poukážete-li na to, že jsou zmíněni pouze ve SZ a že ten byl napsán několik staletí poté co ty osoby měly žít, začnou všichni vykládat, že Izraelité se cvičili v paměti a že Kumránské svitky dokazují, že SZ texty byly opisovány bez chyb. Jindy ovšem přiznají, že stará hebrejština se zapisovala bez samohlásek, interpunkčních znamének, slova nebyla oddělena ..... Ostatně sám názem památníku holokaustu, Yad vašem, to dosvědčuje:

"Jméno památníku pochází z biblického verše: „Že dám jim v domě svém a mezi zdmi svými místo, a jméno (hebr. jad va-šem) lepší nežli synů a dcer. Jméno věčné dám jim, kteréž nebude vyhlazeno.“ (Izaiáš 56:5). Možný překlad a význam v kontextu "Jad v(a) Shem" je též "ukaž (Jad- prst resp. ukazovátko při čtení Tory) na jméno". Taktéž " Shem" v tomto kontextu znamená také "oznamuj, slyš". Talmudický význam tkví v důležitosti věčného zachování jména."

A tak jsem moc neprudil.

Odpovědět


Re: Co je víra?

Josef Hrncirik,2015-11-02 07:45:05

Výborně, a přímo od prazdroje.
Nutno si ujasnit co kdo tvrdí a jak to říká.
Bez toho se nelze poučit, ani debatovat.

Odpovědět

Chcete poznat

Jaroslav Pokorný,2015-11-01 14:55:45

správné katolické fanatiky? Čtěte http://www.tedeum.cz/

a třebas:

http://www.tedeum.cz/2015/10/14/r-maly-islamsky-teror-a-biskupska-synoda/

Odpovědět

Znáte

Jaroslav Pokorný,2015-11-01 12:23:11

katolického historika dr. Radomíra Malého?

http://www.tedeum.cz/2015/10/28/maly-kouzelne-sluvko-synody-ve-prospech-koho/#comment-274

Odpovědět

Promluva papeže Františka

Erich Zakopal,2015-10-30 23:26:45

„Co si myslíte, kdo jsem já, že jsem nějaký zástupce Boha na Zemi, nějaký polobůh?


Jsem jen obyčejný člověk, jako i vy všichni!

Nač jsou vám obrovské majetky? Nač vám je Vatikánská banka?

Do Božího království si je s sebou nevezmete!!!!

Zde na Zemi alespoň pomáhejte chudým tohoto světa najíst a obléknout se.

Proč převážně všichni kněží hypnotizují lidí náboženstvím a nepochopitelnými kázáními?

Naučme raději lidi žít s Bohem tak, aby nemuseli chodit do kostela jako náměsíční bez rozmýšlení o tomto světě.

To mi připadá, jako když nemocný musí chodit na dialýzu. Věřící nejsou nemocní! Neučte věřících nazpaměť písmo svaté a bibli, naučte je raději opravdově šťastně žít!

Jménem církve se omluvte, tak jako já, všem nevinným lidem za všechny války světa, neboť podvšemi byla a je podepsána církev a náboženství!!!!!!!

A to od nespravedlivých náboženských výprav Křižáků do Svaté země, až po dnešní nevýslovné projevy náboženské nesnášenlivosti.

Jménem církve se také ospravedlňujte všem obětem sexuálního zvěrstva kněží spáchaných na dětech a ženách.

S celibátem budeme muset něco udělat, protože všem normálním kněžím je jasné, že tyto ostudné činy jsou důsledkem potlačování přirozených hormonálních a pudových potřeb člověka, jak byl stvořen.

Sestupte s piedestalu, i my kněží jsme jen lidé a i když si hrajeme na bohy a nasazujeme si masku čistých a neposkvrněné hříchem, příroda si s člověkem tak jak byl stvořen, své vždy vykoná.

Pochopte prosím vás, co jsem pochopil já už dávno:

To ne Bůh stvořil člověka k obrazu svému, ale to člověk si odpradávna vytvářel Bohy k obrazu svému!!!

Jděte ve jménu Božím!“


Papež František se v minulých dnech veřejně omluvil za církevní skanály.

Lze dohledat v médiích.
Odkaz:
http://cestyksobe.cz/moudra-slova-papeze-frantiska-ktera-sokovala-snem-vatikanskych-ortodoxnich-kardinalu/11048

Odpovědět

Rozdíl mezi ateistou a věřícím

Frantisek Smejkal,2015-10-30 12:02:06

Ateista věří v neexistenci Boha. Věřící věří, že Bůh existuje.
Oba dva se snaží sami sobě i okolí dokázat, že jejich víra je správná.

Ateista se domnívá, že se vše dá vysvětlit vědou. Tou vědou, která připouští, že třeba teorie relativity bude jednou překonána a nahrazena teorií jinou. Tou vědou, která s každým dalším objevem zjišťuje, že tímto objevem se rozšířil jenom svět nepoznaného.
Argumentuje třeba tím, že náboženství je založeno na nějakých dogmatech, která mohou být z pohledu dnešní vědy nesmyslná. A kněz, považte, je ani nezná. A už ho nezajímá, že ta dogmata vznikala z nějakých historických důvodů. Nevznikala kvůli Bohu, ale kvůli lidem - většinou proto, aby zabránila rozkolu.
Jenže ateistovi prostě nedochází základní fakt - že věda a náboženství jsou opravdu v jiných kategoriích. Myslím, že věda prostě nedokáže prokázat existenci či neexistenci Boha. Prohlašovat na základě dnešních znalostí lidstva, že Bůh neexistuje je na stejné argumentační úrovni, jako když Gagarin prohlásil, že byl ve vesmíru a žádného Pána Boha tam neviděl.

Ateista je vlastně člověk věřící v NIC.

Odpovědět


Re: Rozdíl mezi ateistou a věřícím

Milan Krnic,2015-10-30 13:41:18

Ano. Obojí je jen filosofie.

Odpovědět


Re: Rozdíl mezi ateistou a věřícím

Pavol Hudák,2015-10-30 14:21:47

a ty preco veris v boha? pretoze ti povedali ze mas. a oni preco verili v boha? pretoze im povedali to iste. a na zaciatku bol niekto kto bud toho boha vymyslel, alebo sa mu zjavil boh.

a teraz, co je asi tak pravdepodobnejsie?

keby si sa zaujimal trocha o psychologiu, vedel by si, ze si ludia velmi radi vymyslaju, pripadne niektori niesu dusevne zdravi a maju halucinacie.

nepripada vam veriacim divne, ze sa boh v dnesnej dobe nijak zjavne neukazuje? predtym bezne konal okazale zazraky, bezne sa ludom zjavoval, bezne im priamo diktoval co maju robit... a dnes... nic... vobec nic... nikdy nikde...


ateismus nieje viera. je to neviera. staci jediny skutocny dokaz a vsetci (rozumni) ateisti budu automaticky akceptovat existenciu vyssej entity.

Odpovědět


Re: Re: Rozdíl mezi ateistou a věřícím

Viktor Abc,2015-10-30 17:48:37

Aj keby niekto vstal z mŕtvych, tak poviete, že je to podvod a neuveríte tomu. Presne takto rozmýšľate: Mat 27:64 Rozkáž tedy bezpečne strážiť hrob až do tretieho dňa, aby snáď neprišli jeho učeníci v noci a neukradli ho a nepovedali ľudu: Vstal z mŕtvych. A bude posledný blud horší ako prvý.

Odpovědět


Re: Re: Rozdíl mezi ateistou a věřícím

Milan Krnic,2015-10-30 18:03:24

Ateismus samozřejmĕ není víra, ale je to filosofie, a jako to je roven víře.
A ani důkaz neznamená, že je nĕco 100% tak.

Odpovědět


Re: Re: Re: Rozdíl mezi ateistou a věřícím

Milan Krnic,2015-10-30 18:06:58

Vírou myslím tu náboženskou.

Odpovědět


bohové ve Vesmíru

Vojslav Ondříšek,2015-10-30 18:07:59

... jako když Gagarin prohlásil, že byl ve vesmíru a žádného Pána Boha tam neviděl.

USAmeričani také žádné bohy ve Vesmíru neviděli, ba ani anděly. Ovšem nelze vyloučit, že se bohové zlekli dalekohledů a raket a odsunuli se do Andromedy. Astronomové tedy nemohou podat důkaz, že bohové neexistují, páč se neví, kde se tito zašívají a ani jak jsou oblečení. Ono je stejně strašně nemožné podat důkaz neexistence něčeho neexistujícího, ať jde o bohy, anděly, čajníky na orbitu a pod. Principielně nelze dokázat ani neexistenci vodníků a nepomůže ani tvrzení rybářů, že vodníka, ani jeho hrnečky s dušičkami po vypuštění rybníka nenašli.

No fajn a včil, jak dokazují v existenci boha věřící, že bůh existuje? Tvrzení při opsání půlkruhu pravičkou doprovázenou tvrzením "hle, boží dílo" nepovažuji za platné, neboť mohu učinit to samé a doprovodit to slovy "hle, dílo přírody".

Co takhle boží soud? V existenci boha věřící klidně vypije utrejch po modlidbou podané žádosti bohu, aby tento ten utrejch proměnil v žaludku ve víno, a nic se mu nestane. Příroda takovéhle zázraky nečiní (nemění utrejch ve víno) a tak se pravoslavný atheista dobrovolně utrejchu nenapie.
Ovšem dokazovat boží ochranu také asi nelze vždy a všude. V existenci boha věřící si pro jistotu věší ve svých vehiklech růžence na zpětné zrcátko. Statistický úřad by moh spor o existenci dozoru boha nad vezidlem snadno rozseknou zveřejněnými statistikami ze kterých by plynulo, že ani jedno vozidlo s růžencem na zpětném zrcátku nejenže nebylo zapleteno do dopravní nehody, ale nerezaví a ještě má jen poloviční spotřebu paliva. Co to komu udělá, růženec určitě nestojí víc než litr nafty, tak proč uzákonit věšení růženců na zpětná zrcátka. Kolik by se ušetřilo národnímu hospodářství ... kdyby bůh projevil aspoň špetku dobré vůle.

Odpovědět


Re: bohové ve Vesmíru

Jaroslav Pokorný,2015-10-30 23:26:09

K tomu Gagarinovi jsem kdysi kdesi četl toto: Gagarin měl spoustu setkání s občany a na jedné takové besedě se jej kdosi zeptal, zda, když byl v " nebi", tam viděl Pána Boha. Po pravdě odpověděl, že ne. Zda se jednalo o naivitu tazatele či o provokaci, není známo.

Je třeba dodat, že tvrzení, že nahoře, nad tím blankytem, je nebe, s Pánem Bohem, anděly, všemi devíti andělskými kúry (zná je některý moderní katolík?), po mnoho staletí mezi svými věřícími šířila právě katolická církev. Stejně, že pod našima mohama je peklo. Což je docela pravda, pár stovek pod mašima nohama, jak je vědecky dokázáno, "peklo" skutečně je.

S těmi růžemci v autech: Dost často se lze v katolických tiskovinách dočíst, že si dotyčný pověsil do auta růženec či svatý obrázek, pak auto roztřískal, ale on měl jen pár škrábanců. Halelujá!

Odpovědět


Re: Rozdíl mezi ateistou a věřícím

Jaroslav Pokorný,2015-10-30 20:27:40

Ateismus samozřejmě není víra ale názor. Názor na skutečnost, že doposud nebylo detekováno nic, co by svědčilo o nějaké nehmotné, duchovní entitě. Marně se snažím od věřících zjistit, jak si vlastně to "duchovno" představují. Docela mě udivuje, jak je taková otázka překvapí. Oni o tom zjevně vůbec nepřemýšlejí.
Takže shrnuto, vzdělaný ateista netvrdí, že Bůh či bůh (na 100%) neexistuje. On říká, že věřící jej - dosud - nejak neprokázali.

Obdobně - ing. Ivo Benda tvrdí, že komunikuje - mimosmyslově, telepaticky - s Astarem Šeranem. Na přístroji dokazuje zájemcům (věřícím), že Aštarovu flotilu je schopen detekovat jak je daleko a vysoko. Aštar má samozřejmě technologii která jeho kosmická plavidla skrývá před radary. Kdo mu to může vyvrátit!?

Věda a náboženství vůbec nejsou v jiných kategoriích. Věda se opírá o zjištěné, zjišťované skutečnosti. Teologie, víra, náboženství jsou založeny na starých mýtech a na emocích. To všechno je vědecky zkoumatelné a je také zkoumáno.

Odpovědět


Re: Re: Rozdíl mezi ateistou a věřícím

Viktor Abc,2015-10-31 09:13:57

Jaroslav Pokorný napísal: Názor na skutečnost, že doposud nebylo detekováno nic, co by svědčilo o nějaké nehmotné, duchovní entitě.
-------------

A čo tak dôkaz, keď si každý z nás uvedomí, kto vlastne je a prečo tu je. Keď si človek uvedomí, že je vyšší zmysel jeho existencie, ako keď sa len jeho telo premení v prach. Dôkaz ak si niekto uvedomí, že je niečo viac, ako len telo a to jeho osoba - jeho JA - duch človeka, ktorý je schopný poznávať celý vesmír a uvedomovať si ho a chváliť za všetko Stvoriteľa - Boha. Každý z nás to dokazuje aj tým, že tu komunikujeme aj na túto tému. Samotné telo a to bez ducha človeka by to nedokázalo. Aj to si uvedomuje každý z nás. Prečo túto skutočnosť nezahrnúť do dôkazov existencie duchovna.

Jaroslav Pokorný napísal:Takže shrnuto, vzdělaný ateista netvrdí, že Bůh či bůh (na 100%) neexistuje. On říká, že věřící jej - dosud - nejak neprokázali.
----------------------

To má nádych agnosticizmu, čo je absurdný názor. Dôkazy o Božom stvoriteľskom diele sú všade okolo nás aj v nás. A tieto dôkazy tvoria aj našu podstatu, ktorá bola stvorená na obraz Boží. Ak tieto dôkazy niekto odmieta vidieť, tak to neznamená že neexitujú. Agnostik to nechce vidieť a potom vyhlási, že nič z toho sa nedá dokázať. Ale seba ako osobu si predsa len nejak uvedomuje - svoju vlastnú podstatu a že teda nie je len telo.

Odpovědět


Re: Re: Re: Rozdíl mezi ateistou a věřícím

Jaroslav Pokorný,2015-11-01 18:39:01

"Keď si človek uvedomí, že je vyšší zmysel jeho existencie, ako keď sa len jeho telo premení v prach"

Ten "vyšší" smysl existence shledáváte v čom?

Toho "ducha člověka" si představujete jak?

Ano, jsem agnostik. Po desítkách let katolictví jsem se dopracoval k tomuto názoru, protože jsem se přesvědčil, že povídání pánů farářů, jejich tvrzení, stejně jako tvrzení náboženských fanatiků - viz: http://www.tedeum.cz/ - nijak nekorespondují s mými poznatky a zkušenostmi. Ostatně, zde to názorně předvedl vysoce vzdělaný teolog M. Vácha. Jak vás/nás přesvědčil o duši, duchovnu? A to je mnoho a mnoho dalších otázek, které nepadly a kterým se slovutí teologové na hony vyhýbají.

Jako "Dôkazy o Božom stvoriteľskom diele" věřící předkládají biosféru, ti vzdělanější i Vesmír. Třebas jako zde (snad to půjde otevřít): http://www.youtube.com/embed/mcbHKAWIk3I

Nikdy mně nikdo nebyl schopen vysvětlit, proč Všemohoucí Pán Bůh tvořil Vesmír miliardy let, proč je tak zbytečně veliký když lidé žijí jen na Zemi a to ještě v tenoučké, cca 5 km, slupičce biosféry, proč ta biosféra je navzájem se požírající systém, proč neskonale Milosrdný a Sobrotivý Pán Bůh stvořil přírodní katastrofy, nemoci, cizopasníky ...... proč trpí malé děti ....

odpověď je pouze jedna: "Bůh ve své neskonalé moudrosti to tak rozhodl, a my o tom nemáme diskutovat!"

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Rozdíl mezi ateistou a věřícím

Viktor Abc,2015-11-01 21:23:52

Jaroslav Pokorný napísal: Ten "vyšší" smysl existence shledáváte v čom?
-----------------------
Aby sa oslávil Stvoriteľ - Boh.

Jaroslav Pokorný napísal:Toho "ducha člověka" si představujete jak?
--------------------------
Je to presne to, čo so mnou komunikuje a v tomto prípade je pod menom Jaroslav Pokorný.

Nepoznáme a ani nemôžeme poznať všetky súvislosti prečo to takto Boh činí. Jedine On pozná svoje cesty, aby sa v konečnom dôsledku oslávil zvrchovaný Boh, Stvoriteľ neba a Zeme. Ide o konečný cieľ a teda všetko, všetky stvorenia slúžia Bohu v príprave Jeho detí k tomu, aby sa mu podobali. Ide tu predovšetkým o Božiu slávu a tomu je podriadené všetko. Pripravuje si pre Seba nové stvorenie v Kristu Ježišovi, ktoré bude na Ňom úplne a dobrovoľne závislé a v láske sa mu bude podriaďovať. Bude to stvorenie, ktoré bude nekonečne vďačné jedine Bohu a stále ho bude vo večnosti oslavovať.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Rozdíl mezi ateistou a věřícím

Jaroslav Pokorný,2015-11-01 22:46:26

Aha!

Odpovědět


Re: Re: Re: Rozdíl mezi ateistou a věřícím

Pavol Hudák,2015-11-02 09:37:41

takze ty povazujes schopnost stvorit vedomie za unikatnu, pre boha? takze ak sa podari vytvorit vedomie v pocitaci, prestanes verit v boha, pretoze tvoj predpoklad bol nespravny?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Rozdíl mezi ateistou a věřícím

Viktor Abc,2015-11-03 21:51:30

Ak by sa hypoteticky nejakému vedcovi podarilo stvoriť nehmotné vedomie umelej inteligencie, tak prečo potom nepripustiť, že aj naše vedomie je stvorené Bohom. No to by musel tento vedec, alebo vedci vedieť, čo je to ich vlastné vedomie osoby – “srdce“ človeka a že bolo stvorené Bohom. To by musel tento vedec, alebo vedci pripustiť, že existujú aj duchovné – nehmotné veci. Ak nevedia čo to je, ani tomu neveria, tak ako môžu niečo také nehmotné stvoriť.

To, že človek splodí novú bytosť, tak vzniká aj vedomie osoby. Človek samotné vedomie netvorí a ani to nedokáže. To dokáže jedine Boh. Stačí splodiť novú bytosť a vedomie osoby sa sformuje. Je to z Božej moci. Taktiež sa formuje nové vedomie a to v Bohu, ak človek uverí Božiemu Slovu. Vtedy sa rodí nový človek z Boha – z Ducha a nadobúda nové vedomie v Kristu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Rozdíl mezi ateistou a věřícím

Pavol Hudák,2015-11-03 23:55:24

ak sa podari vytvorit umelu inteligenciu s vedomim, tak to naopak bude dokaz ze vedomie je fyzicke. pretoze ta inteligencia bude bezat na nejakom buducom pocitaci.

Odpovědět

Osobní bůh

Jaroslav Pokorný,2015-10-30 11:00:38

http://www.i-ateismus.cz/2012/12/par-poznamek-k-osobnimu-bohu/

Odpovědět


Re: Osobní bůh

Milan Krnic,2015-10-30 13:45:01

Informační hodnota 0.
Opět klasické články, viz 2015-10-30 09:51:59
Filosofie jako filosofie.
Iné, inééé ta moje je větší!!!!!

Odpovědět


Re: Re: Osobní bůh

Jaroslav Pokorný,2015-10-30 20:33:00

Chtělo by to zpracovat obdobný vlastní názor.

Odpovědět


Re: Re: Re: Osobní bůh

Jaroslav Pokorný,2015-10-30 20:33:19

Vlastně tedy rozbor.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Osobní bůh

Milan Krnic,2015-10-31 13:52:54

Na tom není co rozebírat.
Náboženská víra je filosofie, ateismus je filosofie. Vyznavači obého jsou jiným slovem vĕřící. Pokud nĕkdo v cokoli vĕří, je to podle mé nelogické, přesto normální.
Zatímco oponovat jednu víru proti druhé pouze nelogické. Například jako tato série článků. Ovšem místy nabývám dojmu, že to je normální také.
Jak zmiňují naivní pacifisté ve vedlejším článku o urychlovači v Čínĕ, jaká by to byla paráda, kdyby se nezbrojilo, nesoupeřilo, a bádalo společnĕ. Pak si představte, pokud bychom se k tomu ještĕ nehádali o takových filosofických ptákovinách, resp. nebyli líní.
To by se ale ovšem asi ani elektrony nevlnili, a kdo ví, co by na to řekl On.

Odpovědět


Filosofie

Vojslav Ondříšek,2015-11-01 08:59:29

Filosofie je láska k pravdě, nebo také, hledání pravdy.
Víra je opak, není hledáním pravdy, nýbrž akceptancí jakéhokoliv tvrzení za pravdivé.

Filosof se snaží proniknout pod povrch problému k jeho jádru. Věřící setrvává na povrchu problematiky a v praxi se zmůže jen na sloveso "věřím". Odtud také název skupiny lidstva "věřící".

Víra v bohy a jiné nadpřirozené bytosti pramení na jedné straně z pohodlnosti, nebo neschopnosti, se hlouběj zabývat fyzikálním světem a přírodními procesy a na druhé straně je důsledkem akceptance líbivých výmyslů (třeba toho o životě po smrti).

Náboženská ideologie je konstrukce z nepravdivých a zfalšovaných údajů propletený prastarými mýty a pohádkami. Její účel je poskytnutí prosté, v ní věřící osobě, lákavý obraz uměle zkonstruované reality. Pro mnohé věřící působí jako sedativum, stimulant a nebo jako psychofarmaka.

Odpovědět


Re: Filosofie

Milan Krnic,2015-11-01 10:24:00

A kterou, resp. čí pravdu máte na mysli?

Odpovědět


Re: Re: Filosofie

Jaroslav Pokorný,2015-11-01 15:09:58

Marcus Aurelius: "To, co slyšíš, je názor a ne fakt; to co vidíš, je úhel pohledu a ne pravda!"

Odpovědět


Re: Re: Re: Filosofie

Viktor Abc,2015-11-01 16:07:21

Ja by som to podal ináč: Keď počuješ fakt, tak nevieš že je to fakt, ale len nejaký názor. Ak pozeráš na pravdu, tak nevieš že je to pravda, ale len nejaký uhol pohľadu. Potom problém je v človeku a nie v pravde a fakte. Nato je viera, aby nás utvrdzovala, že to čo, počujeme o Kristu je fakt. Viera nás utvrdzuje, že ak pozeráme na Pravdu Božiu, tak vieme že je to Pravda.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Filosofie

Jaroslav Pokorný,2015-11-01 18:45:20

A tu svoji víru opíráte o co? O tvrzení, čili názor, pana faráře, nebo vám nějak konkrétně Pán Bůh pomohl, či s ním někdy u kafe "hodíte řeč"?

Když jsem na nedávné pouti po Svaté zemi stále poslouchal doprovázejícího pátera, jak Pán Bůh má hrozně rád lidi, zeptal jsem se jedné zbožné paní, jaké konkrétní dobro od Pána Boha se jí dostalo. Zamyslela se a řekla, že je zdravá, má hodné děti, spokojené manželství ..... Řekl jsem jí, že to mají i muslimové, Židé, ba i ateisté, dokonce i komunisté. Trochu ji to zarazilo a pak řekla: "Víte, já Pánu Bohu věřím!"

A co víra ing. Ivo Bendy? Také vás utvrzuje v existenci Astara Šerana?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Filosofie

Viktor Abc,2015-11-01 21:08:29

Ján 16 13Ale keď prijde on, ten Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy; lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať. 14Ten ma oslávi, pretože z môjho vezme a bude zvestovať vám.

Je to ako informácia od osoby, ktorá niekomu oznamuje, že ho miluje. Predstav si túto informáciu, šíriacu sa na internete a je adresovaná jedine tomu, ktorého miluje. Každý ju odignoruje, ale ten, ktorého sa to týka nie. On tejto informácii uverí.

Evanjelium Ježiša Krista je teda informácia od Boha, ktorá sa šíri všade a ktorá nám oznamuje, že nás Boh miluje. No a tejto informácii uverí len ten, ktorému je adresovaná a má teda srdce na to pripravené. Táto informácia je evanjelium Ježiša Krista – tá radostná zvesť – správa o spasení v Kristu a to bez zásluh a zdarma. Mnohí túto informáciu odignorujú, ale tí, ktorých sa to týka jej uveria, sú šťastní a svojím životom oslavujú Boha. Kto im túto radosť zoberie? Nikto!

Je to ako pripravená dobrá pôda na ktorú spadne presne na to určené semeno, ktoré zakorení a donesie úrodu. Boh najprv preorie srdce človeka a urobí z neho dobrú pôdu pripravenú na sejbu. Boh ako dobrý hospodár neseje na cestu, do trnia, ani na skalu, ale na dobrú pôdu, ktorú najprv pripravil. Následne zaseje semeno ducha – Slovo Božie, ktoré sa na dobrej pôde zakorení a donesie úrodu. Jedine Boh oživuje duchovne mŕtve srdce človeka, ktoré následne porozumie a uverí. To je duchovné znovuzrodenie v Kristu, kedy sa rodí nový človek z Boha – z Ducha.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Filosofie

Milan Krnic,2015-11-02 08:56:00

"Evanjelium Ježiša Krista je teda informácia od Boha"
Jak víte, že je ta informace od Boha?

Odpovědět


Věřit !!!

Vojslav Ondříšek,2015-11-02 09:29:11

Takovým tvrzením věřící bezvýhradně věří. Mají za úkol neustále opakovat slůvko "věřím" až uvěří.
Nazývá se to autosugescí.

Ovšem ti ovlivnitelší podlehhnou sugesci již v raném věku. Zřejmě je pro ně "krásná lež" lákavější, než všední realita. Proto také opakované otázky o "smyslu života". Pobožní věří, že jejich smysl života je "stanout" po své smrti po boku svatých v nebi a tam si věčně žít (pěním nábožných žalmů zřejmě). No a pobožní litují atheisty, že tito žijí bez smyslu života. :-)

Odpovědět


Re: Věřit !!!

Jaroslav Pokorný,2015-11-02 09:37:06

Pěkně to napsal Michal Hanko: http://www.i-ateismus.cz/2013/07/jak-funguje-vira/

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Filosofie

Viktor Abc,2015-11-03 22:04:05

Komu je adresovaná, tak s určitosťou vie, že je od Boha. A komu je adresovaná, tak jej uverí tejto informácii. Táto informácia - evanjelium Ježiša Krista, dokáže znovuzrodiť človeka - z Ducha - z Boha. Je to najväčší zázrak, aký môže človek vidieť.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Filosofie

Milan Krnic,2015-11-04 06:54:58

Ptal jsem se, "Jak víte, že je ta informace od Boha?". Tozn. jak to "VY víte".

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Filosofie

Viktor Abc,2015-11-05 08:32:03

Ján1 1Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Bôh.

Prijať Boha do srdca je prijať jeho Slovo do srdca a to vierou. Vykúpený v Kristu s určitosťou vie, že to Slovo je od Boha, lebo ho v tom utvrdzuje samotný Svätý Boží Duch. Vedie ho k novému životu a k večnému pokoju v Kristu, ktorý svet nepozná. Ján14 26Ale Tešiteľ, Svätý Duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. 27Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam; nie tak, ako dáva svet, ja vám dávam. Nech sa neľaká vaše srdce ani nestrachuje!

Ján 6:63 Duch je, ktorý oživuje; telo nič neosoží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život.

Boh je Duch! Boží Duch sa identifikuje v Slove Pravdy. Ak prijímame vierou to Slovo Pravdy, tak prijímame Boha do srdca. Mat10 20 Lebo nie ste to vy, ktorí hovoríte, ale vašeho Otca Duch, ktorý hovorí vo vás.

Ján 13:20 Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto prijíma toho, koho by som poslal, mňa prijíma; a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý mňa poslal.

Preto s určitosťou viem, že táto informácia - evanjelium Ježiša Krista je od Boha, lebo Boží Duch má v tom utvrdzuje a uvádza do Pravdy. To Slovo evanjelia je produktom toho istého Ducha - Svätého Ducha a takto viem rozlíšiť, ktoré slovo pochádza od Boha a ktoré nie.

Odpovědět

Perspektivy Katolického týdeníku, 33/2015

Jaroslav Pokorný,2015-10-30 09:49:04

ze dne 11.-17.srpna, článek Život v plnosti dokonalosti duše i těla, od doc. Tomáše Machuly, TF JČU: "Je to praktický materialismus, který vše redukuje na hmotu. Naší odpovědí však nemůže a nesmí být negace hmoty, nýbrž její přijetí a přivedení k dokonalosti, k níž nás zve Bůh. Je to výzva k pravému oživení hmoty. Bez duše je totiž hmota mrtvá. Materialismus chápající duši, a tedy i život, jako pouhý přechodný stav hmoty, který v ní začíná a s ní taky končí, k pravému životu nedospěje. ... Avšak nanebevstoupení Krista, nanebevzetí Panny Marie a vzkříšení těla, jehož očekávání vyznáváme při každém recitování našeho Vyznání víry, před nás staví skutečný život."


Takže už víte, na co je nám potřebná/nutná duše?


Bavil jsem se se zbožnými příbuznými. Stalo se u nich ve farnosti, že přišel nový mladý kněz, a "nové koště dobře mete", hned započal s razantními změnami. A vzápětí se nepohodl se starým kostelníkem, který mu nakonec vrátil klíče od kostela. A jak k tomu příbuzná řekla - "ten rohatý se snaží neustále rozeštvávat. Tady zuří, protože do kostela chodí hodně lidí i dětí."

Odpovědět

Titl: Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. orko@orko.cz

Jaroslav Pokorný,2015-10-30 00:10:34

19.10.2015
Dobrý den.
Vážený pane doktore, jsem prostý člověk, zdaleka nedosahuji vašich schopností, řečnického umění, ale když vás poslouchám kladu si otázku, zda tomu co říkáte i sám věříte.
Když jsem dnes ze záznamu poslouchal v TV Noe vaši přednášku na Charismatické konferenci, pochopil jsem, proč vy, vzdělaný a dobře řečnící člověk nejste ochoten, podobně jako třeba prof. Halík, zúčastnit se v TV otevřené a rovnoprávné diskuzi se vzdělaným ateistou. Že diskutujete, tedy vzájemně si notujete, s knězem, nebo se bavíte s úslužnou moderátorkou, na níž je zřejmé, že je nějakými znalostmi o náboženství zcela nedotčena nebo přednášíte na velkém náboženském shromáždění, kde si můžete být jist, že žádná "všetečná" otázka nepadne.
K některým bodům vaší přednášky: Odkud víte všechny ty podrobnosti o Pánu Bohu, andělech, o Stvoření, o poměrech v nebi, o tom, jak Bůh má lidi rád ...... snad někdy u kafe s Pánem Bohem "hodíte řeč"? Skutečně jste vy, evoluční biolog, přesvědčen, že Svět vznikl tak, jak jej popisuje Genesis??
Když se Pán Bůh tak těšil až vznikne člověk, proč miliardy let tvořil Vesmír? Všemohoucí Bůh přece tvoří - může tvořit - okamžitě!? Proč nanejvýš Milosrdný Bůh stvořil biosféru jako vzájemně se požírající systém? Jaký postoj má teologie k současné hypotéze o multivesmíru?
Napadlo vás, jako evolučního biologa, že vývoj v křesťanství, existence sv. Františka, Dominika či Ignáce přesně odpovídá teorii evoluce? Kdyby tito světci nebyli, byli by prostě jiní, byly by jiné řády, vývoj křesťanství by byl jiný. Kdyby zvítězili nestoriáni, ariáni či jiní, měli bychom tu prostě (trochu) jiné křesťanství, které by bylo předkládáno jako jediné pravé, vybudované a vedené (stejným) Duchem sv. Kdyby nebyli jedni umělci, byli by jiní a my bychom obdivovali jiná umělecká díla.
Když jste mluvil o potratech - kdysi ženská porodila ve 20 letech a na potrat šla ve 30. Nyní jde na potrat ve 20 a porodí ve 30, 35 letech. Porodí 1 či 2 děti, tak jak si naplánovala, ty děti jsou, jen jiné.
Když říkáte, jak obtížně můžete někomu radit, vždyť přece každý den na oltáři tvoříte "pravého a živého Boha" (může být Bůh neživý?), tak se ho můžete zeptat. Jenže vy se nezeptáte, protože víte, že vám ten "živý" Bůh neodpoví.
Jen tak mimochodem, jak se pozná hostie proměněná od neproměněné? Jaká změna proběhne u člověka, který přijme "živého" Boha do svého srdce?
Před 14 dny v Nazaretě, v basilice Zvěstování, jsem se zeptal doprovázejícího pátera, zda P. Marie, velebená a oslavována za to, že řekla své "Fiat", mohla říci "Non fiat!" Odpověděl, že zajisté mohla, jenže pak bychom neurčitou dobu čekali na příchod Mesiáše. Že prý už takový pokus Bůh udělal dříve v Egyptě, když jeden faraon se snažil zavést uctívání jen jednoho Boha.
Řekl jsem, jak se s tím srovnává tvrzení, že Bůh již od věčnosti Marii vyvolil, že ji nezatížil dědičným hříchem (mimochodem, páter podával naprosto jiné vysvětlení "dědičného hříchu") a ona by mu jeho dobré úmysly zkazila.
A také jsem se ptal, byl-li Satan chytrý či hloupý. Řekl, že hrozně chytrý, byl to přece Lucifer - Světlonoš, první z archandělů. Tázal jsem se, co u něj Bůh stvořil odlišného, že zpychl a vzbouřil se, na rozdíl od ostatních archandělů? "Lucifer přece hleděl na Boha, viděl jeho slávu, viděl, že je Všemohoucí, a odvážil se vzbouřit? To přece nesvědčí o chytrosti, ale naprosté blbosti! Pane faráři, šel byste se prát se Schwarzenegerem? Já rozhodně ne!"
Pan farář řekl, že to je zajímavá myšlenka, ale že musí na záchod. Zmizel za sloupem a elegantním obloukem se připojil k jiné skupině.

Když jste mluvil o Satanovi, o tom, jak lidská zřízení budovaná bez Boha dopadla špatně - jak byste vysvětlil ty masakry spojené s christianizací "pohanů", které prováděli evropští křesťané? Zaznamenal jste, že když svět před několika lety oslavoval 500 výročí objevení Ameriky, že jihoameričtí domorodci symbolicky oběsili Kolumba? A uvědomujete si, že současný sociální systém nevybudovala katolická církev, ale sekulární společnost?

Mimochodem, náš páter nám na pouti vyprávěl vtip: K úspěšně hospodařícímu sedlákovi přišel farář. Sedlák jej provádí statkem a chlubí se, co všechno má. A farář mu říká: "Nezapomeň, že spolu s tebou zde hospodaří i Pán Bůh, který ti pomáhá!" "Ano", říká sedlák, "já to vím. Ale měl jste vidět jak ten statek vypadal, když se o něj staral Pán Bůh sám."
Napadlo mně, že si páter vůbec neuvědomil jak potvrdil fakt, že nikde ve Světě nevidíme působení Pána Boha. Obdobně, jako nemáme žádné potvrzení existence biblického Ježíše, kromě pěti zpráv od jeho stoupenců, z nichž 4 vycházejí jedna ze druhé a byly sepsány od 20 do 60 let po údajné Ježíšově smrti.

Co byste doporučoval, čemu by se lidé měli věnovat aby neplýtvali časem? Jedna zbožná paní napsala, že čte jen Bibli, spisy Otců a mystiků. Já jsem přesvědčen, že ve skutečnosti každý žije tak - měl by žít tak - aby byl maximálně spokojený. Protože to, co tvrdíte, nijak nemůžete dokázat. Vaše názory, při vší úctě, jsou jen filosoficko-teologickými spekulacemi, které nelze nijak potvrdit.
Srdečně a v upřímné úctě ...

Odpovědět


Re: Titl: Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. orko@orko.cz

Viktor Abc,2015-10-30 08:39:41

Ako vidím, tak aj u vás platí to, čo som už naznačil. To, čo nie je kresťanstvo sa jednoducho premenuje za kresťanské, aby boli argumenty proti pravému kresťanstvu. Je vidieť, že nemáte ani potuchy čo je to kresťan - kresťanské. Nemáte ani potuchy o tom, čo je to cirkev Ježiša Krista a čo, alebo kto je to Boh. Kresťanstvo sa nemôže vyvíjať! Je to dokonalé učenie, ako je Boh dokonalý. Je založené na Slove Božom, ktoré je nemenné, pevné a mocné. Ak sa niečo vyvíja, tak už tento fakt predpokladá jeho nedokonalosť. To ale nie je prípad Slova Božieho. Každý, kto k nemu niečo pridá, alebo uberie, tak už to predsa nie je Slovo Božie. No a kresťan verí a nasleduje to, čo je nemenné – Slovo Božie.

Masakry pri "kristianizácii" pohanov robili kresťania, alebo tí, ktorí sa za kresťanov len vydávali, no ich skutky svedčili, že nimi nie sú. V Božích očiach nimi nikdy neboli. Je potrebné si zistiť, či to, čo sa šírilo násilím, bolo pravé kresťanstvo a tí čo toto činili boli kresťania. Je predsa jasné, že Ježiš učil milovať aj nepriateľov. Ako sa môže toto učenie Ježiša Krista šíriť násilím, ako učí pravý opak toho. Potom sa nešírilo násilím kresťanstvo, ale nejaké zdegenerované učenie, ktoré sa skrývalo a skrýva za Krista.

Ktorý s učeníkov Ježiša Krista nasilu pokresťančoval pohanov? Kto ich neprijal, tak jednoducho odišli a išli ďalej zvestujúc pravé evanjeliu a pravého Krista. Skut13 47Lebo tak nám prikázal Pán: 'Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme.'" 48Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, čo boli vopred určení pre večný život.
Takže jedine tí uverili, ktorí boli určení pre večný život : „Ján 15:16 nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste išli a niesli ovocie, a vaše ovocie aby zostávalo“.
Ján6 37Všetko, čo mi dáva Otec, prijde ku mne, a toho, kto prijde ku mne, nevyženiem von.
Ján6 44Nikto nemôže prijsť ku mne, keby ho nepritiahol Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň.

Ježiš napomína svojich učeníkov: Luk9 A oni idúc vošli do samaritánskeho mestečka, aby mu tam prihotovili. 53Ale ho neprijali, pretože jeho tvár bola obrátená ísť hore do Jeruzalema. 54A keď to videli jeho učeníci, Jakob a Ján, povedali: Pane, či chceš, aby sme povedali, aby oheň sostúpil s neba a strávil ich, ako aj Eliáš urobil? 55Ale Ježiš sa obrátil, pokarhal ich a povedal: Neviete, čieho ste vy ducha; 56lebo Syn človeka neprišiel zahubiť ľudské duše, ale spasiť. A išli do iného mestečka.

Odpovědět


Re: Titl: Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. orko@orko.cz

stanislav vyskočil,2015-10-30 18:21:23

Dobrý den pane Pokorný, se vším co píšete s Vámi souhlasím hlavně v těchto bodech.

1. Halíka nedostanete do TV se vzdělaným ateistou ani Váchu ani heverem ,oni moc dobře vědí jak by dopadli .Bohužel mají ve vedení TV své lobbisty .Marně se o to pokouší pan Vaněk z Břeclavi ,on je na to ale absolutně nevhodný ,nemá žádné vzdělání..Jak by asi dopadli v živé diskusi s R.Dawkinsem ? V Praze už v neděli nechodí pravidelně do kostela ani 1% obyvatel t.j. 10 000 !!

2.Oni všichni kážou jako kdyby včera mluvili osobně s Bohem ,jak Bolek Polívka ve filmu u bazénu .. mluvil jsem z Bohem on mě ustanovil svým zástupcem na zemi a vy všichni mě budete poslouchat ,jsem pomazán z Boží milosti král.Kolikrát už takto opili poddané?
3.Kristus nikdy jako fyzická osoba neexistoval,je virtuální nekonečně očekávaná a předpovězená postava nesmírně populární něco jako náš Jára Cimrmann ,měl být i největším čechem.Neexistuje žádný reálný důkaz jeho historické existence ,vůbec nic. Proč např. víme tolik o sv. Pavlu i jeho vyobrazení,hrob za hradbami v Římě atd. proč se o Kristu prakticky vůbec nezmiňuje?
4. Svět nevznikl podle Genesis za 6/7/ dní ale jednoznačně Evolucí hmoty za 4 milardy let a toto je na beton viz. všechny fosílie. Bibli psali lidé kteří neměli šajnu co je to biologie,fyzika, genetika ,astronmie ale uměli už psát na úrovni dnešní 2.tř. obecné .Proto Bible nefunguje ,o demokracii v ní není ani písmenko.Když je taková lež na první straně k čemu je potom nasledující text?

Zdravím v úctě....

Odpovědět


Re: Re: Titl: Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. orko@orko.cz

Jaroslav Pokorný,2015-11-01 18:55:01

Na to je velice podnětná pout po Svaté zemi. Je úžasné sledovat, jak věřící se "opájejí" pocitem, že chodí ve stopách Ježíšových, po místech, kde dělal zázraky, kázal, etc. Ale přitom s klidem přiznávají, že ta místa byla "identifikována" v pol. 4. stol. a : několikrát přestavěna či dokonce i přesunuta. Takže např. Káně Galilejská že byla na druhé straně Galilejského jezera, kde je nyní Jordánsko a tudíž tam není moc bezpečno, že Via Dolorosa zcela určitě nevede tudy, kudy Ježíš měl s křížem jít, vůbec jim nevadí, že Svatý hrob s Golgotou vůbec neodpovídají biblickému popisu, obdobně jako údajný dům velekněze, kde měl Petr Krista zapřít, obdobně jako místo Nanebevztoupení Páně (na podlaze kostelíku je ohraničená původní skalka s "otiskem Kristovy nohy jak se odrazil", kterou někteří věřící zbožně líbají), nevadí jim dva kostely Zesnutí P. Marie - v jednou je prázdný hrob - P. Marie přece Bůh hned vzal do nebe - ve druhém P. Maria naopak je, tam je názorně vidět, jak víra funguje.

Odpovědět

Proč jde tolik lidí do pekla?

Jaroslav Pokorný,2015-10-29 22:55:58

http://vendeecz.blogspot.cz/2014/10/proc-jde-tolik-lidi-do-pekla.html

Odpovědět

myslim ze toto video sem proste patri

Karel Dohnal,2015-10-27 10:58:25

Tak a jak se stavite k tomuto? Neni to hezke a krasne vystihuje tuto debatu?
http://www.videacesky.cz/ostatni-zabavna-videa/toto-video-je-vesmir

Odpovědět

To je úžasný

Martin Kolář,2015-10-27 10:55:21

Na Oslovi se málokdy stane, aby měl nějaký příspěvek víc než deset komentářů v diskuzi.
Tady ne! Průměrný počet komentářů je 179,9 a maximum 473!

Čím to je?

- je to tím, že víra prostě lidi zajímá a každý chce se svou troškou do mlýna?
- je to tím, že je víra snadná kořist?
- je to tím, že máme v národě takové množství teologů?

nebo co to sakra může být? Proč se stejně snadno nevede diskuze o jaderné fůzi nebo vlivu x na y? S takovým elánem bychom mohli už dávno mít nevyčerpatelné zdroje energie, létat nadsvětelnou rychlostí a každé děcko by si ve školce skládalo perpetum mobile.

Odpovědět


Re: To je úžasný

Milan Krnic,2015-10-27 11:38:22

Podle mě je způsobeno vnitřní frustrací ze stavu některých věcí, vedoucí k tomu, že ne každý přijímá obecnou definici víry.
Víra (faith) je, i dle směřování článků, stavěna do pozice nějaké entity, povětšinou zlé. Která se "vkrádá" lidem do myslí a nutí je činit nesmysly,zlo,.. (třeba odmítat potraty, kamenovat, atd..).
A to, logicky, vede ke sporům.
Pro ty, kteří víru takto "definují", je to mnohem pohodlnější, než kritika konkrétních lidí, a jejich konkrétních činů, případně rozboru, co je k tomu vedlo. Což je mnohonásobně náročnější, a navíc by to pravděpodobně vedlo k mnohem vážnějším, např. soudním sporům.

Odpovědět


Definice víry

Vojslav Ondříšek,2015-10-27 17:05:16

Píšete : "...ne každý přijímá obecnou definici víry"

Jaká je obecná definice víry a jaký je rozdíl mezi vírou a náboženstvím?

Odpovědět


Re: Definice víry

Milan Krnic,2015-10-27 17:48:45

Víra, ve smyslu anglického slova faith, je víra v něco nemateriálního, nereálného, a fakticky neprokazatelného/nevyvratitelného, např. Boha, skřítky, troly, atd. Třeba víra náboženská.
Náboženství je něco zcela jiného, ne přesně definovatelného. Podle mě pak cirka souhrn různých činností, symbolů, atp. odkazujících na náboženskou víru.

Odpovědět


Re: Re: Definice víry

Josef Hrncirik,2015-10-27 20:20:09

-blud = +víra.
A naopak.
blud = -víra.
A symetricky.
-víra = blud.
+víra = -blud.
Informaticky
-blud = -víra.
+blud = +víra.
-víra = -blud.
+víra = +blud.
Logicky.
blud = víra.
Tautologicky.
blud = víra.
Amen.

Odpovědět


Re: Re: Re: Definice víry

Milan Krnic,2015-10-27 21:09:47

Máte tu vaší víru hezky definovanou :-)

Odpovědět


Re: Re: To je úžasný

Viktor Abc,2015-10-27 19:26:47

Žid 11:1 A viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia.

Ak človek uveril Bohu - Božiemu Slovu, ktoré hovorí, aby sme milovali svojho Boha - Stvoriteľa nado všetko a to práve toho Boha, ktorý hovorí o milovaní svojho blížneho ako seba samého a dokonca aj nepriateľa. Môže mi niekto povedať, čo je na takejto viere zlé ak vedie k takému životu?

Samozrejme že človek je náchylný veriť v hocičo. Napr. ak mnohí Nemci uverili Hitlerovi, tak je jasné prečo nasledovalo to, čo nasledovalo. Ak mnohí Rusi uverili Leninovi, Stalinovi, tak nasledovalo to, čo nasledovalo. Boli to všelijaké izmy. ktoré nepočítajú s Bohom. Mnohí uveria a to nie Božiemu Slovu, ale nejakej inštitúcii, ktorá vystupuje ako jediná pravá cirkev Kristova, no učí a činí pravý opak toho, čo učil Kristus.

Niektorí si zase myslia,že ak neveria v Boha, tak týmto Boh neexituje, zbavujú sa zodpovednosti za svoje činy a preto aj dochádza k tomu najväčšiemu zlu pod slnkom. Pramení to práve z tej bezbožnosti! Bezbožnosť je aj to, ak niekto v mene toho Boha, ktorý povedal nezabiješ, ktorý povedal - miluj svojho blížneho a dokonca aj nepriateľa , tak zabíja, prenasleduje a mučí. Bezbožnosť má mnoho tvári a vždy je to zlo a nespravodlivosť.

Odpovědět


Re: Re: Re: To je úžasný

Milan Krnic,2015-10-27 20:02:15

http://www.osel.cz/7240-biblicke-nasili.html

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: To je úžasný

Viktor Abc,2015-10-27 23:27:07

Čo je to za hlúposť. Viete vôbec definíciu vraždy? Biedny a hriešny človek chce súdiť spravodlivého Boha? Zabúda sa na dôležitý atribút Boha a to, že Boh je absolútne spravodlivý a potrestá každý hriech. Spravodlivosť nie je predsa zlo! No Boh je aj milostivý a nad kým sa zmiluje, tak nad tým sa zmiluje. Je to jeho vec. To obviníte spravodlivého Boha za to, že všetci zomierame? Tak koľko už doteraz nechal Boh zomrieť ľudí a prečo? Viete to? To obviníte spravodlivého Boha za to, že sme hriešni a hodní spravodlivého odsúdenia?

Keď dôjde k zabitiu pri prechádzaní auta na červenú, tak podľa vašej logiky je na vine ten, kto vymyslel toto pravidlo, že sa má prechádzať cez križovatku na zelenú, že.

Keď sa niečo zlé stane vaším deťom, tak akí ste odrazu spravodliví. No chcete, aby Boh donekonečna toleroval celú tú ohavnú bezbožnosť a jej následky? Všetko to zlo, čo sa pácha na Zemi, sa pácha z bezbožnosti. Kto by bol zabitý Bohom, ak by sme všetci žili spravodlivo a dodržiavali Boží zákon? Čo je zle na zákone a na jeho dodržiavaní, kto mi na to odpovie? Čo je zle na Božích prikázaniach, aby sme milovali svojich blížnych ako seba samého a dokonca aj nepriateľa. Tak odpovedzte ak chcete súdiť Boha. Rim 3:19 A vieme, že všetko, čo hovorí zákon, vraví tým, ktorí sú pod zákonom, aby boly zapchaté každé ústa, a celý svet aby bol vinný Bohu,
Rim 4:15 Lebo zákon pôsobí hnev; lebo tam, kde nieto zákona, niet ani prestúpenia.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: To je úžasný

Milan Krnic,2015-10-27 23:35:36

Exodus 12:29 Když nastala půlnoc, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené, od prvorozeného syna faraónova, který seděl na jeho trůnu, až po prvorozeného syna zajatce v žalářní kobce, i všechno prvorozené z dobytka.
V Bibli lze najít vše ...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je úžasný

Viktor Abc,2015-10-28 00:00:08

Áno, vo vašom prípade je tam možné nájsť všetko to, čomu nerozumiete.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je úžasný

Milan Krnic,2015-10-28 00:03:41

Hloupost. V té knize je textu spousta.

Odpovědět


bůh

Vojslav Ondříšek,2015-10-28 18:08:12

Vážený pane ABC, měl by jste si konečně uvědomit, že produkt vaší fantazie, kterého nazýváte bůh, existuje pouze ve vaší hlavě. Proto má váš bůh vlastnosti, které mu přisoudíte. No a to je i důvod, proč nikdo kromě vás vašeho boha nemůže soudit a nebo posuzovat. Váš bůh vyvraždil nejen neviňátka v Egyptě, ale nechal vyvraždit neviňátka Herodesem a největšího šílenství se dopustil, když zpustošil tuto Zemi biblickou potopou. To vyvraždil nejen neviňátka, ale i kuřátka ptáčků, včeličky, kolibříčky, veverky, koťátka, štěňátka a i medvídky panda.

Každý člověk, který si svého boha vypěstoval, obhajuje smyšlené činy téhož. Protože jsou lidé různí a to i ve svých fantaziích, tak jsou i jejich bohové různí. Někteří jsou krvelační, jiní milující, někteří mstiví, jiní dobrotiví a podobně.

Probuďte se pane ABC ze svého snění. Svět je to, co žijem a ne to, co napsali nějací romantici před tisícemi let. Pohádky mají zůstat pohádkami a ne návodem na cestu životem.

Odpovědět


Re: bůh

Jaroslav Pokorný,2015-10-29 23:24:50

Mohu k tomu přidat osobní zkušenost. Pán Bůh mého dětství a mládí byl přísný, ano, spravedlivý, soudce, který všechno viděl, nic mu nebylo utajeno - ani mé špatné myšlenky - a ještě u každého člověka měl anděla strážného, který ani tak moc nestrážil - např. spolužáka mé sestry zabil granát v němž se rýpal, sousedovic Jiříček se v 5 letech utopil a druhých sousedů, také Jiříček, v 7 letech zemřel na nádor v mozku - ale zato, hned "za tepla", Pánu Buhu donášel všechny špatné skutky kterých se kdo dopustil. No a za ty špatné skutky, ale i jen myšlenky, hrozilo peklo, ale ano, v případě účinné lítosti, "jen" očistec.
Pán Bůh současné doby je velice milosrdný a dobrotivý, který všechno všem, i válečným zločincům a bestiálním vrahům, odpustí a všechny vezme k sobě do nebe.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: To je úžasný

Jaroslav Pokorný,2015-10-29 23:16:28

http://www.i-ateismus.cz/2012/02/o-dusi/

http://www.i-ateismus.cz/2012/06/mohl-bych-uverit/

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: To je úžasný

Milan Krnic,2015-10-30 09:51:59

Klasické články.
Nechápu, resp. tedy chápu, proč se někdo neustále snaží přít v otázkách víry.
Věřícímu jeho víru vyvrátíte jedině, pokud sám chce (pomíjím extrémní případy, např. násilím).
Nehledě na to, znovu a znovu to samé je omíláno dokola. Jen co pár let se k tomu přihodí nějaké aktuální vědecké poznatky.
Tj. žádný pokrok. Zbytečnost.
I když např. samotní katoličtí představení hovoří o tom, že důležité jsou činy. A to by mohl být společný bod, který je, na rozdíl od Boha, zcela materiální, tj. reálný, řešitelný. Tak ale to by nebyl chaos chaosem. Možná v jiném Vesmíru :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je úžasný

Jaroslav Pokorný,2015-10-30 20:31:41

Souhlasím s vámi - víru nelze vyvrátit logickými, rozumovými argumenty.

Odpovědět


Re: Re: Re: To je úžasný

Pavol Hudák,2015-10-27 21:10:50

ty si dobry priklad obete viery... blaboces nezmysly a ale bez tvoj fanatizmus ti je to nevysvetlitelne.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: To je úžasný

Viktor Abc,2015-10-27 23:48:29

Napísal som cit: Ak človek uveril Bohu - Božiemu Slovu, ktoré hovorí, aby sme milovali svojho Boha - Stvoriteľa nado všetko a to práve toho Boha, ktorý hovorí o milovaní svojho blížneho ako seba samého a dokonca aj nepriateľa. Môže mi niekto povedať, čo je na takejto viere zlé, ak to vedie k takému životu?
----------------------

Ako vidím, tak sa asi nedočkám odpovede, teda čo je zlé na takejto viere v Božie Slovo, ktoré toto učí. Z argumentom, že som fanatik neuspejete, lebo presne takýmto spôsobom moju vieru neznášate. Ak ju neznášate, tak v čom je to vyššie uvedené v čo verím pre vás hodné toľkého odporu?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: To je úžasný

Pavol Hudák,2015-10-28 09:10:05

na viere je zle to ze uci nepremyslat. to je na viere zle. ak je niekto zvyknuty nekriticky prijmat jednu vec, robi to aj u ostatnych v zivote.
milovat blizneho mozes aj bez toho aby si to obaloval tonami nezmyslov.

ja si cenim prirodzene dobrych a racioalnych ludi.

pokrytecky dobri(tj dobri len zo strachu pred trestom) su pre mna nizsia kategoria ludii

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je úžasný

Viktor Abc,2015-10-28 12:48:24

Viera je presvedčenie, že je niečo, čo som nevidel pravdou. Teda záleží na tom v čo som uveril. Niekto verí, že bol napr. veľký tresk, hoci ho nevidel a je presvedčený o tom, že je to pravda. Ja mu to neberiem. No vedecké poznatky, nech by boli pravdivé, alebo nie, tak tieto poznatky nás nespasia.

Ja používam kritické myslenie veľmi často, a beriem za kritérium Pravdy Slovo Božie, ktoré je zapísané v Biblii a týmto posudzujem všetko ostatné.

Pavol Hudák napísal: milovat blizneho mozes aj bez toho aby si to obaloval tonami nezmyslov.
-----------------
To, čomu hovoríš nezmysly je Božie Slovo, ktoré toto učí a dokonca učí milovať aj nepriateľov. Najdi mi nejakého človeka v celej histórii ľudstva, ktorý by niečo také učil, ako učil Kristus.
Hovorím predsa o pravdivej ceste pre človeka a tou cestou je Kristus - jeho Slovo. Ako vidím, tak si nenašiel nič zlé na viere v Slovo Božie, ktoré toto učí.

No a k tým pokrytom

Pokrytec nikdy dlho nevydrží a skôr či neskôr sa vždy prejaví to jeho pokrytectvo.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je úžasný

Pavol Hudák,2015-10-28 13:07:39

ty si jeden znajfanatickejsich krestanov s ktorym som mal tu cest :)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je úžasný

Viktor Abc,2015-10-28 17:12:12

Ak myslíš, že je fanatizmom milovanie svojho Boha nado všetko a to toho Boha, ktorý povedal, aby sme milovali svojho blížneho, ako seba samého a dokonca aj nepriateľa, tak neviem, čo to má spoločné s fanatizmom.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je úžasný

Pavol Hudák,2015-10-28 17:51:14

fanatizmus je to, ked niesi ochotny pripustit iny nazor ako mas ty. si ochotny pripustit ze boh neexistuje a ze clovek je iba biochemicky stroj?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je úžasný

Pavol Hudák,2015-10-29 10:12:13

ziadna odpoved je v tomto pripade jasna odpoved.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je úžasný

Radka Sladká,2015-10-29 12:57:29

Tak to ne, v případě Viktora je žádná odpověď prostě žádná odpověď :-) Uvidíte, že za chvíli odpoví plný boží milosti a zcela nedotčen jakýmikoliv argumenty :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je úžasný

Viktor Abc,2015-10-29 18:17:04

Ak je definícia fanatizmu to, že odmietam prijať názor, že Boh neexituje a odmietam prijať to, že človek je len nejaký biomechanický stroj, tak podľa tejto definície sú fanatici aj tí, ktorí majú opačný názor a teda odmietajú, že Boh existuje a odmietajú prijať to, že nie sme len biomechanický stroj.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je úžasný

Jakub Matouš1,2015-10-29 21:19:55

Ano neschopnost přijmutí všeho co odporuje vaší víře či přesvědčení je Fanatismus. A vý jste ať se vám to libý či nebílý ukázkový příklad Fanatika.
Já ač jsem Ateista jsem ochoten připustit že existuje entita, která by mohla být považována za boha a nebo dokonce měla na svědomí stvoření vesmíru, Na druhou stranu šance že ten Bůh bude ten Biblický je tak nepatrně malá, Že by (vyjádřená číslem) z ní spadli všichni z matematického kroužku smíchy na zem.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je úžasný

Viktor Abc,2015-10-29 18:48:16

Vezmime si takú paralelu k vaším názorom, aby to bolo jasne vidieť o čo sa jedná.

Ak by si dajme tomu vyrobil robota s umelou inteligenciou a ten robot, by sa ti vysmial do tváre, ak by si mu oznámil, že si ho stvoril. Tak tvoj logický krok by bol ten, aby si našiel v jeho obvodoch vážnu chybu, keďže sa tá umelá inteligencia úplne zbláznila a nedokáže uveriť tomu, čo jej hovorí jeho stvoriteľ a dokonca vysmieva sa mu. Asi by šiel do šrotu, že.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je úžasný

Jakub Matouš1,2015-10-29 21:31:30

Ten to problém má spíš bůh než my. My jsme vás netvořily. Navíc umělá inteligence by měla mít i o tom to tvrzení pochybnosti,za předpokladu že by vznikla jako čistá entita bez vědomostí, Pokud by vznikla s kompletními daty o svém vzniku tak by to věděla a nemusela v to věřit ( ale vy jste se asi hned po svém porodu neprovedl modlitbu a poděkování bohu za příchod na tento svět. :) )

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je úžasný

Viktor Abc,2015-10-30 00:29:48

Ale človek tie dáta dostal a tie dáta sú vo forme Biblie, v ktorej nám Boh oznamuje všetko potrebné a aj napriek tomu svojmu Stvoriteľu neverí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je úžasný

Pavol Hudák,2015-10-29 21:32:00

abc, prekrucujes ako krestan. nemas odmietnut boha, ale ze ci si schopny pripustit ze existuje sanca ze boh neexistuje.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je úžasný

Viktor Abc,2015-10-30 00:35:00

A prečo by som si mal pripustiť lož? Viera v Slovo Božie nepozná pochybnosti, pretože ak sú, tak už to nie je viera v Slovo Božie. No a Boh podmieňuje spasenie jedine vierou v jeho Slovo - teda práve to čo nám oznamuje.
Povedz mi, kto z človeka má rád to, ak niekto pochybuje a spochybňuje jeho tvrdenie. Nikto!
Tak prečo si myslíš, že Boh bude akceptovať človeka, ktorý nie len spochybňuje jeho Slovo, ale sa mu aj vysmieva.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je úžasný

Pavol Hudák,2015-10-30 07:05:43

ano abc, toto je prave ten fanatizmus. pretoze tak ako ty si presvedceny o dobre a existencii krestanskeho boha, presne totozne je o tom istom presvedceny moslim o moslimom bohu a rovnako bol presvedceny hitler o tom ze kona dobro. a ako vidime, fanatik ani nedokaze pochopit ze je fanatik.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je úžasný

Viktor Abc,2015-10-30 08:59:07

Ja som presvedčený, že slová Ježiša Krista sú pravdou. Hovoríš tomu fanatizmus.

Tak mi povedz o čom si presvedčený ty, nech vidím ten tvoj "fanatizmus". O veľkom tresku? Alebo o vzniku života samovoľne z neživej hmoty, aby si mohol poprieť Stvoriteľa - Boha? Alebo pre teba je Bohom "samoorganizujúca" hmota a duchom náhoda?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je úžasný

Milan Krnic,2015-10-30 10:05:13

Zcela klasicky, nesmyslně, stavíš otázky do opozice s Bohem, duchem.
A myslíš si, že člověk musí být nutně o něčem přesvědčený.
A to je prvek fanatismu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je úžasný

Pavol Hudák,2015-10-30 14:41:06

"Tak mi povedz o čom si presvedčený ty, nech vidím ten tvoj "fanatizmus". O veľkom tresku? Alebo o vzniku života samovoľne z neživej hmoty"

v tom je ten rozdiel.. ja neviem a netvrdim ze viem. ty nevies, ale tvrdis ze vies a si o tom absolutne presvedceny.

mozno je vesmir a zivot simulacia(ako v matrixe), mozno nas stvoril boh, mozno nas stvorili mimozemstania z inej casti vesmiru, mozno sme vznikli spontanne... neviem. ale podla toho co viem o krestanskom bohu a jeho podozrivo ludskych vlastnostiach, mi jeho existencia pripada vrcholne nepravdepodobna. naopak, podla toho co uz viem o ludoch a ludskej psychike, je z mojho pohladu vrcholne pravdepodobne ze bol vymysleny ludmi ako odpoved na velke otazky, s ktorymi si v minulosti nevedeli dat rady.

vzhladom na podivnost kvantovych javov si myslim ze je vesmir v skutocnosti dost ina zalezitost ako si teraz predstavujeme... dufam ze sa dozijem este nejakeho paradigm shiftu

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je úžasný

Jaroslav Pokorný,2015-10-29 23:28:18

Duchovní vůdcové si naopak cení lidí, kteří moc nepřemýšlejí: Jeden biskup pochválil příklad (správné) víry: Zeptal se chlapec dívky, má-li nějaký důkaz o Boží existenci. "Důkaz, jaký důkaz", odpověděla dívka. "Já věřím; a víra žádný důkaz nepotřebuje!"

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je úžasný

Milan Krnic,2015-10-30 10:11:23

Buďte korektní, Jaroslave. Nejen duchovní vůdcové. Vůdcové obecně. Je to normální. A má to i mnohokrát rozebírané psycho-sociální důvody.

Odpovědět


Re: To je úžasný

Vojslav Ondříšek,2015-10-27 17:09:02

Lidé mají podvědomý strach z náboženských ideologií. Je to způsobeno staletími útlaku zdravého rozumu.

Lidstvo se nedělí jen na muře a ženy, ale i na bezbožné a pobožné ... a každé dělení vyvolává nesváry ... a i rivalitu.

Odpovědět


Re: Re: To je úžasný

Milan Krnic,2015-10-27 19:23:29

Podvědomý strach díky staletím útlaku by znamenal genetickou paměť strachu.
Pokud by něco takového existovalo, bylo by to super. Žel to vypadá, že ne, protože děláme stále stejné chyby. Věřit v to je ale samozřejmě možné :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: To je úžasný

Jaroslav Pokorný,2015-10-29 23:30:39

Já si myslím, že víra je geneticky založena. Jsme stádoví tvorové a jedinci stáda věří svému vůdci že je ochrání, zavede na dobré pastviny ..... U lidí, jejichž intelekt je více vyvinutý, se věří vůdcům i v iracionální oblasti.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: To je úžasný

Viktor Abc,2015-10-30 00:48:07

Viera je dar od Boha. To nemá nič spoločné s tým, kde som sa narodil ani s mojím intelektom. Ježiš hovorí jasne:Ján 6:44 Nikto nemôže prijsť ku mne, keby ho nepritiahol Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň.

Takže tak

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: To je úžasný

Milan Krnic,2015-10-30 18:24:30

Já myslím, že nic speciálního to není. Asi to je jen z pohodlnosti/lenosti/spoření energií. V tom se umíme zdokonalit rychle. Nĕkteří rychleji.

Odpovědět

Víra - náboženství - technologie moci

Erich Zakopal,2015-10-27 09:17:32

Především autorovi děkuji za výborné články o víře a náboženství.
Můj pohled na věc náboženství/víry v Boha : je to nejúspěšnější technologie moci založená na zneužití nejzákladnějších pudů člověka - pudu sebezáchovy a potažmo strachu ze smrti, doplněná nezbytnými dogmaty a rituály. Je tak osvědčená, že se ji žádný mocenský aparát nechce vzdát.
Bohužel, člověk snadno a snad i rád podléhá mystériím a dogmatům, což je další psychologický aspekt úspěšnosti nejrůznějšich náboženství a náboženských sekt.

Odpovědět


Re: Víra - náboženství - technologie moci

Viktor Abc,2015-10-28 00:13:36

Musím vás poopraviť. Čo sa týka viery v náboženstva, tak je tam tá technológia moci založená na strachu. No čo sa týka viery v Božie Slovo, tak je to viera v radostnú správu o našom spasení v Kristu a to bez zásluh a zdarma - je to dar. Takže evanjelium Ježiša Krista je založené na radosti. Ide teda o radostnú zvesť - správu , čo je priepastný rozdiel. Nech sa boja tí, ktorí tomu neuverili. Ja som uveril a tak sa radujem a chcem, aby sa radovali v Kristu aj ostatní.

Odpovědět


Re: Re: Víra - náboženství - technologie moci

Erich Zakopal,2015-10-31 00:22:31

Měl bych pár pragmatických otázek, ale s vírou se nedá nic dělat. Jen musim reagovat na antagonistický rozpor primo v jednom odstavci:
1 - No čo sa týka viery v Božie Slovo, tak je to viera v radostnú správu o našom spasení v Kristu a to bez zásluh a zdarma - je to dar. Takže evanjelium Ježiša Krista je založené na radosti.
2 - Nech sa boja tí, ktorí tomu neuverili

Nerozumím spojení "spasení v Kristu" - budu skromný mě by uspokojila radostná zpráva, že mi dotyčný poslal na účet pár miliónů a považoval bych to za spasení možná i v kristu.
Nevím sice čeho se mám bát, ale moc radostné mi to nepřipadá, když to má být povinnost, jejíž nesplnění následuje nějaký trest, na ktery dohlédnou nejspíš boží poslové na zemi ve formě kněžích a to jakéhokoliv náboženství.

Boží slovo ve vasem textu - dnes bychom použili spíše termín zpráva je jistá forma příslibu a jak se říká -"Slibem neurazíš", nebo lépe "Sliby se slibují, blázni se raduji".

Je velká pravděpodobnost, že všechny duše přijdou do pekla - to slibuje jinověrcům každé náboženství, řada z náboženství ten proces urychlí nejakou tou spektakulárni či rituální popravou. Zkuste to se svojí vírou třeba Somálsku a věřte tomu, že ten Váš je pravý a ochrání vás, ndávám vám ani týden, pak budete muset počkat na spasení či jiný zázrak.
Jak víte, že ten vaš bůh je pravý, co takhle nejaký islámský, hinduistický. Nebo snad bůh neměl ještě ISO a dodával duše zmetky (to jsem asi přehnal, vždyť bůh je dokonalý, tudíž zmetky nedělá, pak by byla šance, že by mohlo být bohů - dokonalých -více) a ty se pak vymkly kontrole a jsou z toho treba kreacionisti, islámci, budhisti, židé, pravoslavní atd?
"Ja som uveril a tak sa radujem a chcem, aby sa radovali v Kristu aj ostatní" - v tom vidím problém, radujte se v Kristu a ostatním nechte svobodnou vůli, aby také dostali svoji privátní zprávu a mohli se též svobodně radovat třeba s Broukem Pytlikem či Červeným Trpaslíkem...

Odpovědět


Re: Re: Re: Víra - náboženství - technologie moci

Viktor Abc,2015-10-31 22:24:35

Erich Zakopal napísal: Nerozumím spojení "spasení v Kristu" - budu skromný mě by uspokojila radostná zpráva, že mi dotyčný poslal na účet pár miliónů a považoval bych to za spasení možná i v kristu.
------------------------
Spasenie v Kristu je večný život v Bohu, lebo iba takýto život je životom. Všetko ostatné je len smrť , prázdnota a temnota. Nič z toho hmotného majetku na ktorý sa tak mnohí nadejajú sme si nepriniesli na tento svet a určite si ani nič z toho neodnesieme. Treba si hromadiť iný majetok, ktorý je večný – duchovný. To, čo si vykúpený odnesie je pokoj a radosť v Kristu a je to večná radosť.

Boh je absolútne spravodlivý a nie je možné, aby nepotrestal hriech. No a za hriech je smrť. Ak by to neurobil, nebol by spravodlivý. Čo si pomyslíme o sudcovi, ktorý by zamietol zločin pod koberec? Nazvali by sme ho skorumpovaným a nespravodlivým sudcom. Zachovával sa takýto sudca spravodlivo? Samozrejme že nie!

Spravodlivý Boh sa nemôže otočiť chrbtom k nášmu hriechu – k nášmu zlu. Ako teda môže odpustiť hriešnikovi, aby mu v tom nebránila jeho spravodlivosť? A tu sa dostávame k osobe Ježiša Krista. A tak sa Boh stane človekom a žije bezhriešny a spravodlivý život, aký som ja a ani nikto z ľudí nedokázal žiť. To, čo sa stalo na kríži bola dokonalá obeť za naše hriechy a týmto bolo za naše hriechy zaplatené nevinnou krvou a týmto bola uspokojená Božia spravodlivosť a jedine tak mohla Božia láska pôsobiť neobmedzene v milosti. Jedine taká obeť - obeť nevinného Syna Božieho za naše hriechy, má takúto nesmiernu vykupiteľskú cenu. Na kríži sa urobila zámena. Každý jeden z nás je hriešny a za svoje hriechy máme vziať podľa spravodlivosti Božej smrť. Ak budeme súčasťou tejto zámeny, obdržíme (nezaslúžene, z milosti) život. Stať sa súčasťou tejto zámeny znamená v pravde uveriť tomu, čo Kristus na kríži vykonal a vydobyl. Uveriť, že nás svojou preliatou krvou, smrťou a vzkriesením vykúpil. Správa o tom, že Ježiš Kristus je syn Boží a čo sa na kríži udialo, sa nazýva evanjelium. Boh prehlasuje každého, kto verí evanjeliu ukrižovaného a vzkrieseného Krista za spravodlivého. Spravodlivosť je teda z viery. Ak z viery, je nezaslúžená! Nikto sa nebude môcť chváliť, ale budeme chváliť jedine Krista. Takto Boh plodí nové stvorenie v Kristu Ježišovi, ktoré bude nekonečne vďačné jedine Bohu a naveky ho bude oslavovať.

Erich Zakopal napísal: Nevím sice čeho se mám bát, ale moc radostné mi to nepřipadá, když to má být povinnost, jejíž nesplnění následuje nějaký trest, na ktery dohlédnou nejspíš boží poslové na zemi ve formě kněžích a to jakéhokoliv náboženství.
------------------------
Nie sme spasení so skutkov, ale z milosti, bez zásluh a zdarma. Je to Kristova zásluha a nie naša. To nie sú boží poslovia, ktorí učia opak toho. Sú to náboženstvá, ktoré učia o spasení za zásluhy, no toto s kresťanstvom nemá nič spoločné. Pravé kresťanstvo nám zvestuje už hotové spasenie, vybojované Kristom . Jedinou podmienkou je prijať to Slovo evanjelia vierou a to je všetko. Život, ktorý bude nasledovať, už bude vychádzať z nového človeka, narodeného z Boha – z ducha. Takýto človek má už nové srdce a teda aj novú myseľ.

Erich Zakopal napísal: Boží slovo ve vasem textu - dnes bychom použili spíše termín zpráva je jistá forma příslibu a jak se říká -"Slibem neurazíš", nebo lépe "Sliby se slibují, blázni se raduji".
-----------------------------------
To čo sľúbi zvrchovaný Boh, tak to sa aj stane. Niet radostnejšej správy, ktorá bola človeku počas celej jeho existencie na Zemi zvestovaná Bohom, akou je evanjelium Ježiša Krista.


Erich Zakopal napísal: Je velká pravděpodobnost, že všechny duše přijdou do pekla - to slibuje jinověrcům každé náboženství, řada z náboženství ten proces urychlí nejakou tou spektakulárni či rituální popravou. Zkuste to se svojí vírou třeba Somálsku a věřte tomu, že ten Váš je pravý a ochrání vás, ndávám vám ani týden, pak budete muset počkat na spasení či jiný zázrak.
--------------------------------------
Ján 5:24 Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a neprijde na súd, ale prešiel zo smrti do života.


Erich Zakopal napísal: Jak víte, že ten vaš bůh je pravý, co takhle nejaký islámský, hinduistický. Nebo snad bůh neměl ještě ISO a dodával duše zmetky (to jsem asi přehnal, vždyť bůh je dokonalý, tudíž zmetky nedělá, pak by byla šance, že by mohlo být bohů - dokonalých -více) a ty se pak vymkly kontrole a jsou z toho treba kreacionisti, islámci, budhisti, židé, pravoslavní atd?
-----------------------------------------
Jedine pravý Boh dokáže očistiť hriešnika od jeho hriechov a dať mu večný život a to bez zásluh a zdarma. Jedine pravý Boh dokáže znovuzrodiť človeka z ducha a to skrze vieru v jeho Slovo, ktoré má túto moc. Takýto človek je novým stvorením v Kristu a svojím životom oslavuje jedine zvrchovaného Boha. Ak je “bohov“ viacej, tak iba jeden je zvrchovaný Boh a vždy sa stane jeho vôľa! A práve tomu Bohu – jeho Slovu som uveril. Ja som Boha nenašiel, ale Boh našiel mňa a zjavil mi túto pravdu vo svojom Slove.
Všetko čo ide mimo Krista Boh neprijíma. Ani žiadnymi zásluhami neodčiníme si svoje hriechy.

Odpovědět

předsudky

Milan Krnic,2015-10-26 16:00:25

Mohl byste, prosím, pane Špačku rozvést: "Bohužel jsem si také potvrdil některé staré předsudky o katolických knězích"
Děkuji.
A děkuji za článek (jen mohl být přehledněji členěn - 1 otázka/ 1 odpověď).
Vysvětlení pana Váchy zapadají do vysvětlení ostatních vážených křesťanů. Není divu. Ten "oceán názorů" závisí na znalostech, inteligenci. Jako je to ostatně vždy a všude.

Odpovědět

Víra a věda

stanislav vyskočil,2015-10-26 14:57:03

Dominantní snahou faráře Váchy ,jak patrno z jeho přednášek v TV NOE, kázání v kostele a i z této diskuse ,je spojit vědu s iracionální vírou tak, že jsou kompatabilní, nevylučují se ,aby stávající i dlouhodobě věřící na které se valí nové a nové vědecké poznatky,nemuseli měnit svoje přesvědčení a víru, světonázor ,že stejně Bůh je nepoznatelný i vědou a po smrti jenom změníme mód existence .Podobně přednáší i věřící vědec dr.Jiří Grygar, že kvůli vědě nemusí věřící přehazovat výhybky.Čím víc víme , tím ještě víc nevíme.Bůh mezer je nekonečný.

Vácha doslova jedním vrzem káže v kostele o stvoření světa podle Bible za 7 dní Bohem před 6000 lety a na "civilních přednáškách" i TV NOE přednáší téměř vše o Evoluci hmoty, jako molekulární biolog -Vědec ,která probíhá na zemi 4 miliardy let a že hmota dospěla už do tak komplikovaného a vrcholového stádia, kdy se sama ptá po svém původu. Tady se přiznám k tomu, že mě to až inspirovalo k názvu své poslední knížky vydané v 2013 "....a zeptala se Hmota:Proč jsem?" Pan Vácha není vědec ,nic nového se od něho nedozvíme,má jistě hodně načteno a to z teologie i biologie a to kombinuje a prezentuje.Je celkem úspěšný,má totiž na to dost času ,je svobodný nemá rodinu ani starost materiální,neví nic o emancipované ženě Evropsko-amerického typu, a tak v klidu pilně 24 hodin se vzdělává a filozofuje. Něco jako Václav Moravec nebo hokejový magor Jaromír Jágr.
Dnes už všichni vědci až na nepatrné výjímky se silnou genetickou úchylku "Modulus Boží", úplně Boha s vědeckého poznání vylučují a žádají jeho odstranění ze života dnešního člověka. "Není nic horšího než aktivní nevědomost" Goethe.
Bibli psali lidé,a to je 100% omlouvá , kteří neměli ani ponětí co je biologie ,chémie,fyzika, genetika ,astronomie aj. uměli psát, takže znalostní úrověň dnešní 2.třídy obecné a morální úroveň a etická úroveň otrokářského řádu,kterým Bibla konči , protože v Bibli není např. o demokracii ani písmenko.!!! A proto Bible nefunguje ,důkazem je proud uprchlíků z území 3 velkých náboženství do ateistické ,racionální ,vědecké Evropy .To úplně aktuálně ,je možný lepší důkaz????
Jenom víra pana Váchy křestanství má na svědomí víc jak 100 000 000 násilně usmrcených lidí. Za 50 000 000 se papež omluvil .CO NA DRUHOU MISKU VAH?? ČĽověk je už schopen altruismu jako jediný tvor, ale stále má sobecké geny základní vlastnost Evoluce genů.

Je příšerný pohled na masy lidí s vymazanými mozky jak hážou malé kamínky na velký kámen a ještě se 2000 ušlapou a dostanou povel jdete dál.
A to se děje i u nás v kostelích při mši svaté která je dokonalým rituálem na mazání mozku .Důkaz: trvá čas vnímání 50 min. , vyžaduje pozornost ,opakuje se stále cca 50 vět dnes i za 20 let jako odrhovačka, působí se na všechny smysli ,hudba, oči obrazy sochy, ornáty ,výška katedrál, vůně kadidla ,kromě sexu. Zpověd je na zjištění nálady věřících i v intimní oblasti tedy i sex. Mše je i nasvatbě.pohřbu při každém shromáždění při každém svátku ,nejlépe zakázat nedělní prodej!!
Co je duše člověka Vácha neví,prý to ví Dawkins. Po přečtení všech jeho knih hlavně Boží blud a Největší show.. by to mohl být software genomu lidské DNA jako nehmotná informace vzejítá z Evoluce ..Na počátku bylo slovo a to bylo jak jinak u Boha mezer ..
Tak to tušili dávní chytří lidé .Podle tohoto software se potom postavý hardware -tělo s mozkem a v něm je vědomí .Ten je v podstatě biologický počítač v reálném čase který zpracovává miliony paraelních procesorů obrovské množství informace za všech senzorů i z vlastní pamětí pomocí bilionů propojení všech jeho částí navzájem a to v reálném čase
a na urovní si uvědomění sebe sama s obrovskou energetickou účinností a na malém prostoru kvůli rychlém přenosu obrovského množství informací až" naskočí" vědomí s centrálou mezi očima protože ty jsou zdrojem největšího množství informací .
Život člověka začíná na milisekundu přesně spojením posledního pinu makromolekuly ze 3,5 miliard s vajíčka a spermie za vzniku Zygoty která už je konkrétní člověk s kompletním softwarem /můžeme napsat rodný list/ ale jenom jednou buňkou hardwarem .Kdo přeruší už jakkoli jeho další vývoj a právo na život je jeho VRAHEM! Není vyjímka ani znásilnění jenom zdravotní stav. Vše se musí řešit před početím.
Člověče pomni že jsi prach a v prach se obrátí tvůj hardware -tělo, ale software žije dál v tvých potomcích až do skonání světa. /Naše zkutečná Nesmrtelnost/.

Závěr:Víra v imaginární Bohy není už potřebná proto, že je znám reálný smysl lidského života a to ten ,že je jenom náhodným výsledkem nenáhodné evoluce hmoty a nemá žádný vyšší smysl nebo cíl, i když jednotlivé lidské životy mohou být a jsou žity účelně a zdánlivě smysluplně .
Naším reálným "zřizovatelem" je nehmotný software genomu DNA a ten řídí nás i každou naši buňku pomocí bolesti,hladu,žízně,pudů ,přijemného sexu na konci s třešničkou orgasmem jako odměna za naše utrpení při udržování při životě jeho schrány.
Jenom naše geny nás tvoří a udržují ke SVÉ vlastní reprodukci a to bez ohledu na naši vůli!!
Otázka pro filozofa Váchu : Pokud jsme byli stvořeni Bohem ,proč nás stvořil i s milionem nejhorších ,až rafinovaných nemocí/které překračují lidskou fantazii/ proti kterým zase musel vytvořil ve vesmíru nejsložitější biologický imunitní aparát proti těmto nemocem abychom vůbec přežili a nezkazil co stvořil abychom mu mohli sloužit??

Odpovím si sám:Cesty a záměry Boží jsou nevyzpytatelné.

Odpovědět


Re: Víra a věda

Milan Krnic,2015-10-26 16:25:26

Další kniha by se mohla jmenovat: "Vím přesně, jaký jsi".
S těmi geny nemáte pravdu. Našimi základními stavebními prvky zajisté nejsou geny, ale ještě něco mnohem menšího. A pokud podle vaší logiky vyšší řád "nevolí" (člověk), "nevolí" ani gen.

Odpovědět


Re: Víra a věda

Jaroslav Pokorný,2015-10-29 23:36:24

Dr. Vácha chystá další knihu o ateismu. Snad již příští rok. Už se těším.

Odpovědět

No, tak nějak,

Dag Bedmen,2015-10-26 09:16:49

je to stále totéž, rozhovor vědce s ideologem, ktrý se tváří jako vědec. Copak to není jasné? Vírou (v boha, obecně teismus) se věda může zabývat, může podléhat vědeckému zkoumání, ale víra se s vědou nikdy neztotožní, je to ideologie a jako totalitní ideologie je používána k získání a udržení moci v rukách nejvyšších představitelů. Denně jsme svědky mocenského boje jednotlivých ideologických objektů, teistické nevyjímaje. Dnes snad neexistuje soudně uvažující člověk, který by věřil, že vysocí představitelé teistických ideologií snad věří v BOHA, ale chápe, že věří v teistické ideologie, které jim zajišťují jejich moc.
Teismus, jako ideologii je zapotřebí zkoumat a je zapotřebí hledat cesty, jak lidstvo zbavit vlivu totalitních ideologií.

Odpovědět

Kto z nás, nie je živou dušou?

Viktor Abc,2015-10-25 19:16:27

Kto z vás prispievajúcich mi oznámi, že nie je živou dušou, alebo nech mi niekto oznámi, kto nemá v sebe ducha človeka a je len bezduchou hmotou. Lebo zatiaľ každý z vás vo svojich príspevkoch a to nech by boli akékoľvek dokazuje pravý opak toho.

Odpovědět


Re: Kto z nás, nie je živou dušou?

Vojslav Ondříšek,2015-10-25 20:07:19

Vaši otázku zodpovím s radostí a to pozitivně.
Nejsem vybaven pobožnou duší, nikdy jsem pobožnou duši neměl a o vlastnictví pobožné duše nestojím. Jsem pouhý člověk a na své člověčenství hrdý.

Na druhé straně jsem přesvědčen, že se sestávám ze stejného materiálu (hmoty-energie), jako vy, nebo jiní lidé. Když se píchnu do prstu cítím bolest, jako vy a vyroní se mi kapička krve, jako vám. To, co vy nazýváte duší, nazývám intelektem. To, co vy nazýváte duší, mohu označit jako produkt fantazie pobožných lidí.

Nic proti fantazii, mám rád jak Verneho, A.C.Clarkeho, Cervantese, Swifta, tak Karla Maye a jiné fantasty. Poskytují mi zábavu a náměty na přemýšlení. Psali o lidech a pro lidi a obešli se bez potřeby mávat dušemi.

Odpovědět


Re: Re: Kto z nás, nie je živou dušou?

Viktor Abc,2015-10-25 23:44:18

Všimnime si ako to komicky vyzerá. Človek ako živá duša v ktorom sa sformovalo vedomie jeho osoby – jeho JA, chce nájsť vedecky dôkaz, že takéto niečo nehmotné, neuchopiteľné, akým je jeho JA vôbec existuje. Pritom je to vedomie existencie jeho osoby – jeho JA, ktoré to chce skúmať a vedecky dokázať samé seba. Absurdné! Ak ten vedecký dôkaz nenachádza, tak prichádza k záveru, že takéto niečo nehmotné, neuchopiteľné a nazvime to duch človeka ani nemôže existovať. Keďže Boh je duch, tak príde k záveru, že ani Boh nemôže existovať, lebo sa nedá dokázať, čo je taká istá medzera v logike ako pri svojom vlastnom JA. Predsa človek vie o existencii vlastného nehmotného JA, tak prečo sa popiera existencia Boha? Predsa iba zo živého Boha môže pochádzať život. Vierou v Božie Slovo nadobúdame nové vedomie života a to večného života v Bohu, lebo iba to je skutočný život.

Pod pojmom živá duša si predstavujem realitu fungovania telesného života, ktorú pozorujeme každý z nás a to svojím vedomím – svojím duchom. To naštartovanie života Bohom spôsobilo, že to množstvo druhov živočíchov v prírode sa stalo živou dušou a takto to pokračuje až doteraz. Ak teda začne prúdiť krv, ktorá naštartuje všetko to, čo telo robí živým, aby teda živá bytosť zmyslami tela vnímala seba a okolie, tak sa stáva živou dušou.

Ak krv prestane prúdiť, tak zomrie duševné telo človeka, no ostane niečo, čo sa sformovalo počas životnej púte človeka a čo nezaniká a je to duch človeka, ktorý je nositeľom osoby každého človeka – jeho JA. Uvedomuje si to každý z nás a každý z nás je jedinečný aj zodpovedný za to ako žil. No a to aj vstáva pri zmŕtvychvstaní do nového duchovného tela, ktoré už nemá krvi. Preto sa to volá duchovné telo a nie duševné telo.

Odpovědět


Re: Re: Re: Kto z nás, nie je živou dušou?

Vojslav Ondříšek,2015-10-27 17:15:08

Jak je ta vaše duše, tedy mám na mysli duši pobožných, veliká? Kdosi povídal, že ji pámbů strčí současně se spermií do vajíčka a jak je spermie velká se ví. Zůstane duše pobožného po celý jeho život stejně velká a nebo s ním poměrně roste? Ze kterých atomů se duše sestává, je magnetická, jakou má hmotnost?

Odpovědět


Re: Re: Re: Kto z nás, nie je živou dušou?

Pavol Hudák,2015-10-27 20:41:15

okolie pozorujes zmyslami a mozgom. tvrdit ze toto je dusa je akokeby si povedal ze ked do motora vlejes benzin a nastartujes ho, obzivne a zrazu ma motor dusu. dnesne motory maju dokonca aj mnozstvo senzorov, ktorymi mozu pozorovat okolie, resp pre motor dolezite parametre(teplota, tlak vzduchu...)

spusteny motor sa sice prejavuje ako zivy, je hlucny, hybe sa, je teply, meni svoj prejav... ale vsetci vieme ze je to iba sled fyzikalno chemickych dejov. presne ako ludsky mozog.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Kto z nás, nie je živou dušou?

Viktor Abc,2015-10-28 00:30:54

Duša je teda fungovanie tela, so všetkým čo telo robí živým. No je niečo oveľa viac ako je to, čo telo robí živým a to je to, čo robí človeka človekom, z čoho pochádza duchovný život - naše vedomie - naše JA - naše "srdce".

Biblia rozlišuje a to medzi dušou a duchom. No to, čo sa zobúdza do duchovného tela je práve to, čo nesie naše JA - osobu toho ktorého človeka.

Zach 12:1 .... Hovorí Hospodin, ktorý roztiahol nebesia a založil zem a utvoril ducha človeka v jeho vnútornosti.
Žid 4:12 Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný, a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Kto z nás, nie je živou dušou?

Pavol Hudák,2015-10-28 08:59:31

uvedomujes si ze na pochopenie sveta pouzivas texty z cias kedy ti najlepsi vedeli o skutocnej podstate sveta podstatne menej ako dnes osmak na zakladnej skole ktory dostal na narodeniny knihu popularnej vedy techniky?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kto z nás, nie je živou dušou?

Viktor Abc,2015-10-28 17:23:57

Ako to, že dnešný tak vzdelaný človek má problém s definíciou toho, čo tvorí jeho podstatu, teda duše a ducha. Myslím si, že to, čo je podstatné pre život je univerzálne a platilo to pred tisíckami rokov rovnako, ako to platí aj teraz. Dnešní ľudia sú tak zaujatí naháňaním peňazí, že už ani nevedia, kto vlastne sú a prečo vlastne žijú.

Odpovědět


Re: Kto z nás, nie je živou dušou?

Pavol Hudák,2015-10-26 10:21:02

ano, povazujem sa za zlozity biomechanicky stroj, vyvinuty miliardami rokov evolucie. ked sa zamyslim nad kazdym mojim rozhodnutim, je mi z historie mojej ci rodiny jasne, preco som sa tak rozhodol. to ze teraz pisem prispevok tiez nieje nahoda, je to vysledok milionov predoslych udalosti a rozhodnuti.

staci poskodit mozog a hned sa poskodi aj ta vasa "dusa". zabijete mozog, zabijete "dusu".
uzijete latky ovplyvnujuce biochemiu mozgu > ovplyvnite "dusu".

co vam na tom nieje jasne?

Odpovědět


Re: Re: Kto z nás, nie je živou dušou?

Viktor Abc,2015-10-28 07:53:11

Dúfam, že nekomunikujem iba so zložitým biomechanickým strojom, ale s osobou človeka. Ide mi predovšetkým o ducha človeka a nie o dušu. Myslím si, že aj človek s poškodeným mozgom nestráca svoje JA, aj keď to navonok nevidieť.

Odpovědět


Re: Re: Re: Kto z nás, nie je živou dušou?

Pavol Hudák,2015-10-28 08:51:13

mysliet si mozes cokolvek, aj to robis, ale v nicom nemas pravdu. a Dunning–Kruger effect hovori o tom ze ani nieje mozne aby si sa pravdu dozvedel.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Kto z nás, nie je živou dušou?

Viktor Abc,2015-10-28 17:38:45

Pravdu mám aj v tom a mnohí zo mnou budú možno aj súhlasiť, že nekomunikujem so zložitým biomechanickým strojom, ale s osobou človeka. Hoci tá osoba sa nie a nie k tomu priznať.

Odpovědět

Čo je kresťanské?

Viktor Abc,2015-10-25 19:07:59

Je jasné prečo katolícky kňaz neargumentuje Slovom Božím, ktoré je zapísané v Biblii. Mnohí naletia na argument o 2000 ročnej existencii KC. Stačí si len porovnať podobu KC s rannou cirkvou a aj s tým, čo učí Kristus a všetko je jasné. Predsa kresťan je ten, kto nasleduje učenie Krista a nie nejakej inštitúcie, ktorá si prispôsobila učenie tak, aby vo svojej podobe mohla existovať. Každý, kto káže iného Krista, ako je v Biblii je z ducha antikrista. Kresťanstvo – evanjelium Ježiša Krista sa nevyvíja, lebo je to dokonalé učenie, ako je Boh dokonalý. Nedá sa tam nič pridať, ani odobrať, lebo už to nebude pravé kresťanstvo.

V terajšej dobe sa za kresťanské považuje kde čo, dokonca aj politické strany si dávajú túto nálepku a tak pojem, čo je kresťanské sa dá identifikovať skrz jediné merítko Pravdy – Slovo Božie. Áno, to čo je nekresťanské sa berie ako argument proti pravému kresťanstvu, čo je absurdné. Náboženstvo ako je katolicizmus, pravoslávie a pod. sa len skrýva pod nálepku kresťanské, ale toto náboženstvo moc evanjelia Ježiša Krista zaprelo a to svojím učením a následnými plodmi svojho učenia todokazuje. Kresťanstvo nie sú žiadne márne tradície, nie je to smilstvo s politickou mocou, nie je to nahradiť živého Krista hriešnym a smrteľným človekom, lebo Kristus je živým a vládne svojím Slovom – Duchom v srdciach vykúpených. Kresťanstvo nie sú žiadne nariadenia človeka, ktorých plnením sa podmieňuje spása človeka, nie sú to žiadne rituály, nie je to hromadenie majetku ani svetskej moci, nie sú to honosné katedrály ošperkované zlatom a striebrom, umeleckými sochami a obrazmi s obnaženými telami, nie je to uctievanie predmetov, obrazov a sôch, nie je to pompéznosť a pýcha, nie je to bojovanie za „pravdu“ mečom v ruke, prenasledovaním a pod. Práve to všetko je vlastné náboženstvu človeka, tak práve to Kristus pranieruje a dáva do protikladu s jeho učením, ktoré je pravda a život. Pravé kresťanstvo už má hotové spasenie vybojované Kristom a preto nepotrebuje žiadne náboženstvo ani z toho vyplývajúce tradície, nepotrebuje sa spájať s politickou mocou, lebo pravé kresťanstvo má neprekonateľnú moc od Boha a má živého Krista. Jedinou podmienkou je prijať vierou práve to Slovo Božie, ktoré nám zvestuje spasenie v Kristu. To je všetko! Život, ktorý bude nasledovať bude vychádzať už z nového človeka narodeného z ducha – z Boha, ktorý je nekonečne vďačný za to všetko jedine Bohu a je zdokonaľovaný a vyučovaný milosťou Božou na chválu Boha.

Kresťanstvo je nasledovanie Krista – jeho Slovo a nie sú to žiadne liberálne postoje, ktoré robia kompromis so svetom. Pre mňa je Kristus – jeho Slovo základom – fundamentom. Ak pod kresťanským fundamentalizmom a extrémizmom sa rozumie nasledovanie učenia Krista, ktorý učil milovať svojho Boha nado všetko a to toho Boha, ktorý povedal miluj svojho blížneho ako seba samého a dokonca povedal miluj svojho nepriateľa, tak áno, som fundamentalista a extrémne milujem to, čo povedal môj Boh. Ak sa pod kresťanským fundamentalizmom a extrémizmom rozumie nenasledovanie učenia Krista, tak nie som žiadny z toho.

Odpovědět

Co z toho, že nějaký Vácha "odpoví"

Čestmír Berka,2015-10-25 12:53:01

když to jiný věřící může kdykoli zpochybnit. Nic se nedozvíme o křesťanství a ani o katolictví- sotva se dozvíme, jak to věřící chápe... taknějak "po svém"

Odpovědět


Re: Co z toho, že nějaký Vácha "odpoví"

Milan Krnic,2015-10-26 16:14:26

Fakt.
Ovšem ač považuji sérii článků za nesmyslnou, patří autorovi můj obdiv za jeho zapálení, ať je jakékoliv. Být takto zapálený každý do reálných/faktických věcí, možná lépe řečeno do kritického smýšlení, byla by to (čistě hypoteticky) nádhera.

Odpovědět


Re: Re: Co z toho, že nějaký Vácha "odpoví"

Vojslav Ondříšek,2015-10-27 17:18:11

Proč považujete téma náboženství za nediskutovatelné? Je to pro vás tabu? Spatřujete v diskuzi znevážení svátosti náboženství?

Odpovědět


Re: Re: Re: Co z toho, že nějaký Vácha "odpoví"

Milan Krnic,2015-10-27 19:46:23

Náboženská víre je věc nehmotná, nemateriální. Náboženství je postavené na této víře, kdy ovšem jeho projevy nejsou projevy této víry, nýbrž projevy jedinců s nějakými zájmy/záměry, resp. činy, např. náboženskou vírou zdůvodňovanými/zaštiťovanými.
Diskutovat by se tedy měly tyto konkrétní zájmy, záměry, resp. činy, a jejich pravé (tj. reálné / hmotné) příčiny, nikoli nehmotná náboženská víra, jako taková, protože ta má s naším materiálním světem pramálo společného.
Ovšem jak jsem již zmiňoval, pro kritiky víry je tato kritika mnohem pohodlnější, než kritika konkrétních lidí, a jejich konkrétních činů, případně rozboru, co je k tomu vedlo.
Příkladem budiž sebevražedný atentátník, který se odpálí v davu lidí.
Představa, že to takový člověk udělá pouze proto, že v něco nábožensky věří, je absurdní.
A to i čistě logicky, z principu ekvivalence (pokud by byla určujícím parametrem náboženská víra, pak shodně věřící by museli činit shodně).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Co z toho, že nějaký Vácha "odpoví"

Pavol Hudák,2015-10-27 20:35:32

preco by taka predstava mala byt absurdna? mam za sebou stovky diskusii s veriacimi a ich zaslepenost a fanatizmus k nezmyselnym myslienkam je absolutna. viera je suhrn urcitych informacii, nieje dovod preco by sme tieto informacie nemali podliehat kritike. napokon, tie informacie boli vymyslene konkretnymi ludmi, takze vlastne nepriamo kritizujeme aj ich, co je to co chcete :)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Co z toho, že nějaký Vácha "odpoví"

Milan Krnic,2015-10-27 21:33:01

Absurdní je třeba jen proto, že není logická.
Kritikou víry ničeho nedosáhnete. Je to jen pohodlné tlachání.
Obecně činy lidí se odvíjí od subjektivních zájmů, případně zájmů rodiny, někde komunity, a vždy v závislosti na prostředí (extremismus podporuje např. chudoba, nespokojenost, beznaděj).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co z toho, že nějaký Vácha "odpoví"

Viktor Abc,2015-10-28 08:01:36

Takže hľadanie zmyslu života vierou je pre vás nelogické? Tak skúste nájsť zmysel života bez viery.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co z toho, že nějaký Vácha "odpoví"

Pavol Hudák,2015-10-28 08:56:10

hladajte, ale skuste pri tom pouzit fungujucu logiku. to veriaci nerobia. fanaticka laska k mytom z doby bronzovej vas k odpovedi nedovedie.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co z toho, že nějaký Vácha "odpoví"

Viktor Abc,2015-10-28 13:03:50

No a kde je fungujúca logika u evolucionistov ak veria - teda sú presvedčení, že život vznikol samovoľne z neživej hmoty. Ak žiadne dôkazy nemajú, tak im ostáva veriť v tento nezmysel.

Ak človek ako stvorenie verí vo svojho Stvoriteľa, tak je to nanajvýš logické. Aj životná skúsenosť každého človeka o tom svedčí, že vedomie a z toho plynúca idea vždy musí predchádzať dielu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co z toho, že nějaký Vácha "odpoví"

Pavol Hudák,2015-10-28 08:53:45

to je akokeby si povedal ze vzdelanie a miesto narodenia neovplyvnuju cloveka. samozrejme ze ovplyvnuju, priblizsne 50%(zvysok genetika)

ak sa niekto narodi co kriminalneho prostredia, bude pravdepodobne kriminalnik a bude podla toho konat.
ak sa niekto narobi do veriacej rodiny, bude pravdepodobne brainwashnuty a bude podla toho konat.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co z toho, že nějaký Vácha "odpoví"

Milan Krnic,2015-10-28 10:23:23

Viktore, nikde jsem nepsal, že hľadanie zmyslu života vierou je pre mňa nelogické. Pomůže pozorněji číst.
Pavle, super, shodli jsme se na tom, že na činy člověka má vliv prostředí.
Zkuste mi tedy vysvětlit, jak kritikou víry dosáhnete změny prostředí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co z toho, že nějaký Vácha "odpoví"

Pavol Hudák,2015-10-28 13:05:12

prvy krok k vyrieseniu problemu je jeho identifikacia.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co z toho, že nějaký Vácha "odpoví"

Milan Krnic,2015-10-28 16:10:13

Nechápu. Nepřijde mi to jako odpověď. Ale možná je to jen kulturním rozdílem :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co z toho, že nějaký Vácha "odpoví"

Viktor Abc,2015-10-28 17:47:40

No nie vždy to aj platí a vidíme to aj na dnešnom ateizme.

Odpovědět

na co studium biologie a teologie

Čestmír Berka,2015-10-25 12:33:08

když z těch odpovědí je zřejmé, že nic z toho není k odpovědím pana Váchy třeba. Jakési "postmoderní" katolictví. Nevíme, co je ( katolíků) Bůh, ale víme, že to, o čem nevíme, co to je, JE. Dokonce nás miluje. Je to mužského rodu, ale nemá nic, co má muž - rozhodně to ale není žena. Nevíme, co je duše, ale víme, že ji máme ( od nějakého okamžiku, ale nevíme od kdy). Po smrti projdem do jiného modu, věčného života, který ŽIVOTEM NENÍ. Nebe není 3D, naše těla nebudou 3D, podle Otce Špiříka, který nesmí být otcem, protože by pak nemohl být římskokatolickým knězem budem v Nebi zřít ( čili civět) na Boha ( který je ovšem Neviditelný a bezrozměrný a vlastně VŠUDE) a budem z toho mít libé pocity ( něco jako orgasmus, ale ještě lepší) a to NAFURT, NEPŘETRŽITĚ. A jak to víme? Srdcem z Knížky jsme to zjistili. Jen ji nesmíme číst s přemýšlením- stejně zachycuje jen DOBOVÉ PŘEDSTAVY, podle Váchy.

Odpovědět


Re: na co studium biologie a teologie

Pavol Hudák,2015-10-25 17:13:00

krestania poznaju absolutnu pravdu, ale netusia ako sa k nej dostali. vsetko citia v pumpe krvy a ak tomu nerozumiem, tak iba neverim dostatocne, niesom dostatocne vysoka bytost aby som tomu chapal. navyse s kazdy krestan ma svoju vlastnu interpretaciu ktora mu prave vyhovuje a zvacsa je nekompatibilna s interpretaciami inych krestanov.

to uz viac sa mi pacia internetove diskusie s uzivatelmi lsd. tiez vsetci chvalia ale vedia povedat preco a chapu ze halucinacie su iba dosledok zmenenej biochemie mozgu.

Odpovědět


Re: na co studium biologie a teologie

Jaroslav Pokorný,2015-10-29 23:47:09

Nedávno proběhly oslavy Nanebevzetí P. Marie. Bůh nemohl dopustit zkázu jejího těla z něhož získal své tělo lidské (hmm, proč si ho nestvořil přímo?), a proto svoji Matku, v okamžiku její smrti, vzal celou, duši i tělo, do nebe.
Do nebe Bůh už dávno vzal i proroky Eliáše a Henocha. Podstatně efektněji - odvezl je na "ohnivém voze". A živé, nečekal, až zemřou. Zajímavé - svoji Matku, osobu zcela jistě důležitější, povýšenou na "Královnu nebes", nejprve zemřít nechal.
Ptal jsem se prof. Halíka, jak se asi ta hmotná těla "srovnají" s tím duchovním (co to je, jak to vypadá, jaké to má parametry), nemateriálním nebem. Odpověděl, že moje starosti by chtěl mít!

Odpovědět

Neposkvrněné početí

Vojslav Ondříšek,2015-10-25 02:33:26

Jeden kněz mi kdysi vysvětloval, že ohledně tohoto termínu "Neposkvrněné početí" nejde o neporušený hymen, nebo koitus, ale o to, že pámbu sejmul z oné pany Marie dědičnou vinu způsobenou Evou hryznutím do zakázaného ovoce v Ráji před čtyřmi tisíciletími. Na početí samotném se nepodílel samec rodu Homo Sapiens, nýbrž do rodidel Marie vstoupil duch svatý a nastartoval jedno Mariino vajíčko.

Možná proto byl i porod Ježíška pro Marii bezbolestný a otázkou jedné sekundy a né, jak bylo Evě číslo jedna vloženo do DNA "budeš rodit v bolesti". Možná, že Ježíšek nemusel být ani kojen a rostl zázračně sám od sebe, jsouce od narození bohem. Pak je ovšem otázkou, jestli byla nutná ta celá procedura reprodukce člověka, od plodnění vajíčka, zahnízdění v placentě, přes pupeční šňůru a konečné protlačení novorozeně klasickou cestou z Marie. Pámbů přece zvládal tvorbu tvorů jednoduše lusknutím prstů a průpovídkou "budiž", tak na co ta zdlouhavá procedura?

Odpovědět


Re: Neposkvrněné početí

Vaclav Horejsi,2015-10-25 09:22:20

Mate to trochu popletene - termin "Neposkvrnene poceti" se vztahuje na poceti Panny Marie jejimi rodici - t.j. podle tohoto dogmatu (podle me naprosto zbytecne spekulativni vymyslenosti) se Panna Maria narodila bez zatizeni tzv. dedicnym hrichem.
To, o cem mluvite vy, je udajne panenske poceti Jezise (t.j. jak rikate "na početí samotném se nepodílel samec rodu Homo Sapiens, nýbrž do rodidel Marie vstoupil duch svatý a nastartoval jedno Mariino vajíčko."
Vase nasledne uvahy o vterinovem bezbolestnem porodu a absenci kojeni jsou smesne.
Ja jsem presvedcen, ze Jezis byl samozrejme clovek se vsim vsudy, ze mel lidskeho biologickeho otce, atd. Ta slova o panenskem poceti jsou samozrejme mytem, ktery dnes nemuzeme chapat doslovne, ale jako symbolicke vyjadreni toho, ze se ("ucinkem Ducha svateho", at uz pod tim chapeme cokoli) narodil jedinec, ktery byl predurcen k tomu, aby si zaslouzil titul "Syn Bozi").
Prave tak symbolicky, resp. "duchovne" (ne doslovne) chapu veci jako "nanebevzeti", "sedi po pravici Otce", apod.
Tato symbolicka a mytologicka vyjadreni ("pohadky") jsou soucasti jakehosi jineho "radu reci", nez je strizliva rec vedecka, resp. rec "selskeho rozumu". Je to neco podobneho reci poezie a vubec umeni, ktera pusobi na nasi mysl jinymi prostredky. Pri spravnem chapani mohou byt oba tyto zpusoby vyjadrovani jaksi komplementarni a nemusi dochazet ke konfliktu.
Ke konfliktu ovsem dochazi, kdyz nabozensti tradicionaliste trvaji na doslovnem chapani (ale i oni vetsinou netrvaji na doslovnem chapani vyroku "sedi po pravici Otce" - tj. "spociva hyzdemi na nejake zidli", nebo na "nanebevzeti" zpusobem ukazanym v onom filmu Mela Gibsona (odlet smerem do stratosfery).

Odpovědět


Dogma: Při volné interpretaci máme pravdu i bez výroku

Josef Hrncirik,2015-10-25 11:28:15

Dogmata vycházejí z příčinného úsudku a proto jsou pouze nebezpečná.
Opraví je nová interpretace nebo praktické nepoužívání.
Uvažuje se o odvolání některých z cca? 250 nebo je jich jen 0?

Odpovědět


Re: Dogma: Při volné interpretaci máme pravdu i bez výroku

Jaroslav Pokorný,2015-10-29 23:51:53

Pokud se na ta dogmata pozorně podíváte, pak zjistíte, že to jsou tvrzemní takového charakteru, že je nelze zkoumat, falzifikovat a tedy není ani důvod je nějak odvolávat.
Zkuste třeba falzifikovat dogma, např.: "Bůh je Jediný!" "Bůh existuje ve třech osobách!" "Marie byla počata bez prvotního hříchu!" "Marie byla po smrti, i s tělem, vzata do nebe!" " Nebe je místo nekonečné blaženosti!" Atd., atp.

Odpovědět


Re: Re: Dogma: Při volné interpretaci máme pravdu i bez výroku

Viktor Abc,2015-10-30 01:01:14

Nikde v celom Písme nie je ani zmienka o tom, že by Mária bola bezhriešná, ale práve naopak. Na mnohých miestach sa píše o padlom človeku - hriešnom človeku a to sa píše o každom jednom z nás: Rim 3 10 ako je napísané: Nieto spravedlivého ani jedného; 11niet toho, kto by rozumel, niet, kto by vážne hľadal Boha; 12všetci sa odchýlili, napospol stali sa neužitočnými; niet toho, kto by činil dobro, niet ani jedného.

Iz 64:6 Lebo sme všetci jako nečistý, a všetky naše spravedlivosti sú jako ohyzdné rúcho; vädneme všetci jako lístie a padáme, a naše neprávosti nás preč odnášajú ako vietor.

Odpovědět

Nemyslící masa

Václav Vilímek,2015-10-24 21:25:41

Nejsem matematik ani doktor.Zbývá nemyslící masa.
Nevěřím v pannu po porodu. Nevěřím v dogmata církve. Jakékoliv. Pan Vácha by měl být dle dogmat,
prohlášen za kacíře.
V každém případě je to vzdělaný a velmi schopný mluvčí.
I ateista má svoji víru.Ale je to intimní,osobní a nic mu nebrání přemýšlet nad smyslem života.
Nad jeho vznikem. Vnímat lásku a uvědomovat si i její odvrácenou tvář.
To není výsada věřících zakotvených v nějaké církvi.
To je výsada každého jedince, aniž musí mít potřebu svoji představu prezentovat.
Po životě přejdeme do jiného modu.Nesouhlasím.
Přejdeme do jiného levelu. To je jistě téma pro další hlubokomyslné závěry.
Jinak díky p.Špačkovi za otázky.

Odpovědět

Je víra v rozporu s vědou?

Daniel B.,2015-10-24 20:37:27

Tato otázka, která se zde vícekrát opakuje - zda je víra v rozporu s vědou - není až tak podstatná. To, oč skutečně jde, je, zda je osobní víra člověka v rozporu s pravdou - a to i osobní víra ve vědu. Protože věříme tomu, co pokládáme za pravdivé, - tomu, co pokládáme za skutečné.

Doporučoval bych, aby se zde řešila otázka, jaká je schopnost vědy poznávat pravdu.

Nevidím totiž rozdíl mezi tím, zda nějaký vědec věří nepravdě, nebo zda věří nepravdě někdo, kdo se nazývá věřící.

Může se zde také položit otázka, zda není věda v rozporu s vědou - tím myslím odlišné pohledy, názory vědců.

Odpovědět


Re: Je víra v rozporu s vědou?

Jakub Matouš1,2015-10-26 09:46:35

Věda rozporu s vědou rozhodně není věda je o hledání pravdy pomocí důkazů, Tam kde je důkazů málo nastupují teorie, které spojí důkazy v fungující celek, Samozřejmě často vnikne teorii víc. Jenže v okamžiku kdy se objeví nový důkaz musí ho přijmout (i když samozřejmě nejdřív se ho ověří zda nešlo o chybu), a opustit již nefunkční teorii. Teda pokud se chtějí i nadále podílet na pokroku, nebýt stranou a propagovat špatnou teorii která už nikoho nezajímá.

Odpovědět

Firma

Jan Snášel,2015-10-24 14:15:43

Děkuji panu Špačkovi za tu práci co si s těmito články dává, velmi se u nich bavím. Podle mého názoru pan Vácha řekl jedinou zajímavou věc. A to že je loajálním dělníkem firmy. Tahle "Firma" evoluje již 2000 let. Její historie je plná jak špatných tak dobrých věcí. Má vyladěný marketing - všude vidíte její ať už malé nebo velké reklamní poutače, které rádi navštěvují a obdivují i naprostí ignoranti jako jsem například já. Skvěle funguje "word-of-mouth". Věřící člověk (myslím věřící "Firmě" = loajální ať už placený zaměstnanec nebo příznivec) nikdy neuzná argumenty, dokazující že "Firma" a její základy jsou nějak špatné, např. že jsou v rozporu s vědou a vždy se za ni bude navenek všemi dostupnými prostředky bít. S Bohem, který podle mých zkušeností existuje jen v hlavách lidí (takže existuje několik miliard bohů), ale tahle "firma" nemá nic společného, pouze značku "Bůh" zneužívá k vlastnímu prospěchu. A proč? Protože to jde ...

Přeji hezký víkend. :-)

Odpovědět


Re: Firma

Pavel Ouběch,2015-10-24 18:01:29

Jak jste přišel na to, že víra je v rozporu s vědou ?
Opak je pravda. Věda a víra se vzájemně skvěle doplňují.

Věda odpovídá na otázky, na které víra neodpovídá a naopak víra odpovídá na otázky, na které věda odpovědět neumí.

Odpovědět


Víra vnucuje své odpovědi i bez otázek jako jediné správné

Josef Hrncirik,2015-10-24 19:14:22

Odpovědět


Re: Re: Firma

Stanislav Kneifl,2015-10-24 21:59:22

Jak jste přišel na to, že víra na nějaké otázky skutečně odpovídá? Pokud ano, je to odpověď typu "nejprve přijměte jako fakt, že všechno, co tvrdím, je pravda, a já vám pak pravdivě odpovím na jakoukoli otázku".

Kvalita odpovědí víry a vědy je diametrálně odlišná a v tom může být ten hlavní rozpor vědy a víry.

Odpovědět


Odpovědi na otázky

Vojslav Ondříšek,2015-10-25 02:51:25

Řek bych, že vědec vypracovává odpovědi na otázky usilovnou prací svého intelektu, svou šikovností a svou pílí. Vědci, nebo týmu vědců, zabere vypracování odpovědí na otázky spoustu času a i materiálních obětí. Vědec svou odpověď na otázku nikdy nepokládá za absolutní pravdu.

Ideologové, jak náboženští, tak političtí, si odpovědi vymýšlejí a postulují je jako absolutní pravdu.

Zbožný vědec je asi podobně jako Georges Lemaitre během své vědecké práce vědcem a ne věřícím v nadpřirozenosti a ke zbožnosti se uchyluje po práci vědeckého bádání. Nikdy současně. A ono to asi ani není možné.
Pokud si dobře pamatuji z nějakého článku, tak Lemaitre nikdy nespojoval svůj "praatom" a jeho následnou expanzi s činností nějakého boha. A když tehdejší katolický papež objevil ve Velkém Třesku biblické "stvoření světa", tak ho Lemaitre nějak diplomaticky požádal, aby raděj mlčel. Asi podle moudrosti "kdybys mlčel, moh jsi zůstat moudrým".

Odpovědět


Re: Re: Firma

Jaroslav Pokorný,2015-10-29 23:55:12

Na spekulativní otázka věda skutečně neumí odpovědět. A všechny "náboženské Pravdy", i otázky, jsou v podstatě filosoficko-teologické spekulace.

Odpovědět

Religiozita a vzdělání

Josef Skramusky,2015-10-24 08:31:59

Zaujal mne celkem názor pana Váchy, že "Katolická církev dnes zejména v západní Evropě je církví intelektuálů, nikoli dělnické třídy. V lavicích najdete spíše docenty a profesory než řemeslníky ...". Je otázkou, zda do západní evropy počítá i společnost českou.

Jelikož mne zajímalo jak to je, zadal jsem do google "vzdelani vira korelace".
Hned první odkaz je bakalářská práce z roku 2013 nazvaná "Religiozita a vzdělání v současné české společnosti".
Zde nalezneme :
"Čím více respondent inklinuje k institucionalizované religiozitě, tím nižšího dosahuje vzdělání.",
nebo v závěru 4 kalitoly
"Obecně můžeme potvrdit naši hypotézu o existenci rozdílu v nejvyšším dosaženém vzdělání respondenta v závislosti na jeho religiozitě. Ukazuje se, že v případě institucionalizované religiozity dochází k systematické kumulaci věřících do nižších pater vzdělávacího systému, což je potvrzeno i nižší průměrnou dobou studia u těchto jedinců. Ačkoliv zjištěný vztah není nikterak silný, jeho absence u skupiny respondentů inklinujících k individualizované religiozitě a jeho proliferace u skupiny organizovaně religiózní naznačuje, že čím institucionalizovanější (organizovanější) je víra jedince, tím nižšího vzdělání tento jedinec dosáhne."

Lze tedy spíše předpokládat, že toto vyjádření pana Váchy se nezakládá na reálném stavu, ale mnohem více na jeho pocitu, který pramení z toho, že se s některými ze svých kolegů a přátel setkává v kostele, považujíc je tak za reprezentativní vzorek osazenstva.

Odpovědět

Radka Sladká,2015-10-23 23:52:42

Mě by zajímalo, proč člověk, který z celého katolického učení uznává pouze čtyři základní dogmata, věnoval pět let svého života studiu teologie. (nebo toho, co se studuje, aby se člověk stal knězem)

Dále mi připadá zvláštní, že pan Vácha považuje za hlavní úlohu křesťanství v dnešní době pátrání po symlu existence, odpověď hledá skrze boha, přitom je přesvědčen, že: "všechny naše představy o bohu jsou nesprávné". Z toho plyne, že bůh ani náboženství mu na otázku smylu nemůžou dát odpověď. Jakož nemohou dát odpověď ani na žádnou jinou otázku, jelikož vše, co o bohu víme je to, že je třikát a vstoupil do Marie nepohlavní cestou, což je mu poněkud diskutabilně přičítáno jako zásluha.

Odpovědět


Re:

Radka Sladká,2015-10-24 07:14:51

A také by mě zajímalo, proč to vůbec bůh udělal, že sestoupil v podobě Krista na zem, když Adam a Eva nebyli, prvotní hřích nebyl. Proč najednou před dvěma tisíci lety udělal bůh něco tak komplikovaného, nicneřešícího a ojedinělého?

Odpovědět


Re:

Pavel Ouběch,2015-10-24 18:08:00

Pokud jde o pátrání po smyslu existence, řekl bych, že o tom platí to samé, jako o každém jiném smysluplném hledání: Cesta je cíl.

Odpovědět

Poděkování

Mintaka Earthian,2015-10-23 20:31:05

Díky za zajímavý rozhovor. Mám pocit, že jsem se dozvěděl i něco mezi řádky.

Odpovědět


Re: Poděkování

Josef Hrncirik,2015-10-23 21:41:44

Historicky podmíněná nauka jako všechny ostatní.

Odpovědět

Díky Marku

Michal Ježek,2015-10-23 18:34:57

Zdravím a děkuji Markovi za úžasné odpovědi. Křesťanství je podle mě postoj a víra vztah s živou bytostí, která nás neuvěřitelně přesahuje a taky neuvěřitelně miluje. Popravdě neznám pravidla pro vědeckou disputaci a teologie jako věda mi přijde vzdálená. A možná proto se mi tak moc zamlouvají jasné a přece "dětsky čisté" odpovědi Marka. Pro mě neznalost všech dogmat a jejich vědecké pitvání taky nejsou za více než 40 let mého života s Bohem nějaký základ, na kterém je potřeba vystavět nebo popřít svoji víru nebo příslušnost k církvi.
Panu Špačkovi se nedivím a nezazlívám, že chce jako vědec svou jasnou odpověď ke všemu, na druhou stranu ale nevím, zda církev vůbec má (nebo lépe má mít) odpovědi na všechny otázky (do molekul pitvajících vědců). Troufnu si říci, že pro většinu lidí věřících i nevěřících to není téma, kterým musí usilovně strávit roky studia, aby po nalezení odpovědí lépe usínali. Pro mě lépe prožít život s Někým a svými blízkými a jinými bližními, ve kterých Boha také zkouším vidět.
A i když to znamená spoustu nezodpovězených otázek, tak to beru a Markovi i panu Špačkovi přeji z Náchoda dobře prožitý život plný pochybností a otázek a prožívání odpovědí na ně.

Odpovědět


Re: Díky Marku

Pavel Ouběch,2015-10-23 21:20:09

Pana Špačka neznám, ale z jeho argumentace v článcích bych neřekl, že je vědec. V 95% případů totiž používá jako argumenty výhradně svá vlastní (nebo někde naučená) dogmata.

Základem víry, stejně jako vědy je, že nelze dokázat "konečnou pravdu". Pan Špaček - zdá se mi (ale možná je to jen můj dojem) často s pohrdáním a očividnou "nadřazeností" chce po věřících, aby svoji víru dokázali. Ale tu svoji víru nemohou dokázat ani ateisté, včetně vědců.

Pravda je rozumem nedokazatelná, je poznatelná jen srdcem.

Odpovědět


Re: Re: Napřed musí být jasný jazyk

Josef Hrncirik,2015-10-23 21:54:56

Musí být jasno co se tvrdí a zda to není ve sporu s ověřitelnou realitou.
Víra se brání analýze a diskuzi.
Dogma zamrzlo v historii a odmítá se zabývat novými skutečnostmi a přístupy.
Přes prodej pravdy a lásky chce levně získat poslušnost.

Odpovědět


Re: Re: Re: Napřed musí být jasný jazyk

Milan K,2015-10-23 22:02:00

Analýza víry. A pod tím si představujete co?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Napřed musí být jasný jazyk

Josef Hrncirik,2015-10-23 22:08:21

Kontrolovatelné výrokky

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Napřed musí být jasný jazyk

Milan K,2015-10-23 22:16:35

A co má výrok společného s náboženskou vírou?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Napřed musí být jasný jazyk

Josef Hrncirik,2015-10-24 10:08:10

Víra odmítá diskuzi o obsahu (prázdnotě) a pravdivosti dogmat (bezobsažných pseudovýroků či někdy (či nyní již) kontrolovatelných výroků).
Víra potlačuje svobodu zkoumat (jí hlásané pojmy a věty) a formulovat pojmy a věty a především výroky jí nevyhovující.
Její věta je: poslechni a učiň (zaplať).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Napřed musí být jasný jazyk

Milan Krnic,2015-10-26 16:08:12

Odmítá diskuzi? Marek Vácha uvádí, že diskuzi připouští. Ostatně něco, jako odmítání diskuze není v široké skupině lidí proveditelné - možná navenek.
Víra nepotlačuje svobodu zkoumat, atp., víra nezakazuje nic. Potlačují a zakazují lidé, vírou se zaštiťující / nějak jí vykládající.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Napřed musí být jasný jazyk

Pavol Hudák,2015-10-26 19:16:00

viera je principialny opak faktov a skumania, absolutne sa vylucuju. viera uci nepremyslat, uci pasivneho prijmania dogiem. je to opozitum vedy.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Napřed musí být jasný jazyk

Milan Krnic,2015-10-26 20:34:18

Víra nic neučí. To, jestli se konkrétní člověk něčemu naučí, vyplývá z mnoha parametrů. Ano, pokud subjekt vyrůstá v ryze věřícím, dlouhotrvajícím prostředí, kde není připuštěna kritika, pak je tímto s největší pravděpodobností ovlivněna jeho schopnost učit se. Toto prostředí však není vytvářeno vírou, nýbrž lidmi. Víra není žádná "hlavami poletující" entita. Navíc v dnešní době takové dlouhotrvající prostředí prakticky neexistuje.
Víra je možná v něco, co nebylo, případně (hypoteticky) nelze prokázat. Např. v Boha.
Pokud tedy např. věřím, že Bůh je ten, kdo rozhoduje, v jaké "poloze" skončí kvantová superpozice, pak je to jen a jen má víra (víru netřeba dokazovat), v tuto chvíli nikterak nevyvratitelná.
Nic mi však nebrání podporovat výzkum reality. Jak to ostatně věřící někteří činí.
Co je zde významné, je spíše to, že jakožto spíše ateistický národ velmi málo podporujeme vědu a výzkum.
Zřejmě proto to, co obecně vyplývá, a to, že fakta přijímají a podporují spíše inteligentní lidé. A na tom to podle mě stojí, a padá. Nikoli na tom, čemu kdo subjektivně věří.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Napřed musí být jasný jazyk

Josef Hrncirik,2015-10-27 12:43:48

Proč tedy Congregation for the Doctrine of the Faith vydává svá oficiálně závazná tvrzení (systém tvrzení).
Učí kdo? Co? Koho? Kdy,...Jak?
Nikdo, nic, nikdy, nikoho, osoba sebe (duši), seznam Libri prohibiti, ..., všichni všechny, církev ... , kontext.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Napřed musí být jasný jazyk

Milan Krnic,2015-10-27 13:00:32

Proč to, či ono dělají, se musíte optat jich.
Myslíte snad, že existuje nějaká entita, zvaná víra, která se vloudí do mozku člověka, jeho bytostí reaguje na náš svět, postupně z posedlého člověka udělá kardinála, a pomocí něj se šíří dál, podobně jako virus?
Pak by to tedy bylo tak, že víra něco učí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Napřed musí být jasný jazyk

Milan Krnic,2015-10-27 13:03:12

Resp. tedy ta entita pomocí člověka učí lidi, aby se nějak chovali. Nějako jako taková příprava na posednutí.

Odpovědět


Víra je samice, virus je samec.

Josef Hrncirik,2015-10-27 19:43:53

Odpovědět


Re: Víra je samice, virus je samec.

Josef Hrncirik,2015-10-27 20:03:30

Ví Rus, že virus víry zavirovává a posedá posedávájící a omílající svou neomylnost.
Konfirmací víry a plnomocným odpustkem je pouze placení desátku nebo alespoň církevní daně a platby za služby (ochranu).

Odpovědět


Re: Re: Víra je samice, virus je samec.

Milan Krnic,2015-10-28 16:11:58

Klasická odpověď :-)
Díky

Odpovědět


Re: Re: Díky Marku

Vojslav Ondříšek,2015-10-25 02:53:54

Vaše "Pravda je rozumem nedokazatelná, je poznatelná jen srdcem." souvisí možná s úrovní IQ a úrovní vzdělání jedince. Neníliž Pravda?

Odpovědět


Re: Re: Díky Marku

Čestmír Berka,2015-10-25 11:40:57

srdcem nic nepoznáme, je to pumpa na krev. Poznávat můžem jen použitím mozku, čili rozumem.

Odpovědět

Jako bavit se s koněm

Jiří Podsedník,2015-10-23 14:19:19

Tohle fakt nesnáším. To je jak bavit se s koněm.
Zeptáte se kolik je hodin a on vám řekne támhle je sever a támhle jih.

Zůstává mi rozum stát nad tím, jak tento kněz vytrvale ignoruje jednoduchou otázku:

Věříte sakra v ta dogmata nebo ne?

Pokud ano, pak jste blb, protože to nedává (a nikdy nedávalo) smysl.
Pokud ne, pak nejste katolík. Tečka.

Namísto toho nám řekne, že ho to ani nezajímá????

Znamená to snad, že ho vlastně ani nezajímá, jestli je nebo není katolík???

Odpovědět


Re: Jako bavit se s koněm

Milan K,2015-10-23 20:48:37

To je dosti přeneseně asi jako zeptat se lékaře, zda věří v lékařské knihy.
I dogma má kontext doby.
Dnes by ta dogmata jistě neformulovali / formulovali jinak. A kdo ví, co zítra.

Odpovědět


Nebo až by se dostali k moci

Josef Hrncirik,2015-10-23 21:58:24

dříve než umírnění muslimové

Odpovědět


Učení

Vojslav Ondříšek,2015-10-25 03:09:53

Souhlas s názorem, že " I dogma má kontext doby. "

Křesťanské a ostatní náboženská dogma jsou poplatná době svého vzniku z legend a povídek doby kamenné. Tedy doby s téměř nulovými znalostmi přírodních procesů. V současnosti se vývoj vědění trochu pohnul a znalosti mechanizmů přírody jsou systematicky doplňovány. Dnešní pámbu se u zastánců ID transformoval z vousatého staříka sedícího na obláčku, do nehmotné vesmírné inteligence. Dnešní pámbů není tvořitelem, ale pouhým architektem a koordinátorem. Nepoužívá nadpřirozeno, neurčuje osud bytostí, neodměňuje poslušné ovečky ideologických pastýřů věčným bytím v jakékoliv formě, netresce peklem a nestará se o dění na Zemi.

Stvořili zastánci ID poslední verzi boha? Nebo příjde ještě modernější verze?

Odpovědět


Re: Učení

Milan Krnic,2015-10-26 16:40:12

Jistě to závisí na inteligenci. Mnoho lidí nezná/nezajímají je aktuální fyzikální poznatky. Takže bych řekl, že pro některé to stále ten panáček na mráčku je.

Odpovědět


Dogmata: Poslouchej a budeš spasen

Josef Hrncirik,2015-10-23 22:06:15

Plať desátek a nedělej problémy a nebudeš zatracen.

Odpovědět

........

Jozef Vyskočil,2015-10-23 12:57:48

Neviem k čomu je taký článok. Veľa ľuďom sa s vierou žije lepšie a vieru netreba dokazovať. Veľa ľuďom sa otvára nožík vo vrecku, keď čítajú o katolíckych úradne overených zázrakoch a tí nebudú počúvať žiadneho farára.

Odpovědět


Re: ........

Palo Priezvisko,2015-10-23 13:44:30

Aj opitemu sa zije lepsie. Mame podporovat alkoholizmus? Samozrejme ze nie. preco? Pretoze je dlhodobo skodlivy. Presne ako viera v nedokazane.
Moje rozsiahle skusenosti su take, ze s veriacim clovekom sa neda diskutovat na urovni faktov, nieje mozne faktami zmenit jeho nazor. Pretoze ak je clovek veriaci v jednej oblasti, je veriaci vo vsetkych. A to je velmi problematicke a nebezpecne, ak je veriaci na veducej pozicii a rozhoduje o inych.

Odpovědět


Re: Re: ........

Milan K,2015-10-23 20:58:21

Fakty měnit názor věřícího ..... zajímavé.
Nebezpečná je lidská hloupost, resp. hloupé činy. Ne víra.

Odpovědět


Re: Re: Re: ........

Jan Novák9,2015-10-25 00:57:38

"Nebezpečná je lidská hloupost, resp. hloupé činy. Ne víra."

Jestli chytrost je schopnost hodnotit fakta a konat podle nich, víra je jejím opakem. Víra používá logiku špatným způsobem na základě nepravdivých a neověřitelných postulátů ve snaze zdůvodnit nezdůvodnitelné, takže hloupé činy jsou často výsledkem.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: ........

Milan Krnic,2015-10-26 16:03:27

Víra přeci nemá s fakty nic společného. Víra je jiná množina, než fakta. Nespojitelná. Co je fakticky prokázané, není vírou.

Odpovědět


Re: Re: ........

Josef Hrncirik,2015-10-23 22:01:08

Je to opium vyvolávající opiové války vedené nesmrtelnými mučedníky.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace