Smrky, borovice, jedle – obětní symboly Vánoc. Pohleďme na ně s jistou úctou. Patří do třídy jehličnanů, která na Zemi existuje víc než dvakrát déle než naše třída savců a asi 60krát déle, než rod Homo. V buňce vánočního stromku je sedmkrát více DNA, než v lidské buňce.
Publikováno: 22.12.2009 15:05 v rubrice: Rostliny
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 10680x   Diskuze: 0

Na kukuřici závisí obživa miliardy obyvatel Země. Genetici nyní ohlásili přečtení kompletního genomu této plodiny. Otevírají se tak nové možnosti pro šlechtění odrůd, které budou mít nejen vyšší výnosy, ale budou odolnější k nepřízni počasí, chorobám či škůdcům.
Publikováno: 24.11.2009 11:43 v rubrice: Rostliny
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 9072x   Diskuze: 0

Všestranné uhlíkové nanotrubičky se v experimentu s rajčaty ukázaly jako pozoruhodné hnojivo. Nezbývá než doufat, že jejich výzkum nezhatí rostoucí hysterie kolem nanotechnologií.
Publikováno: 28.10.2009 07:29 v rubrice: Rostliny
Autor: Stanislav Mihulka Zobrazeno: 23435x   Diskuze: 13

Globální analýza studií srovnávajících biopotraviny a běžné produkty dospěla k překvapivému závěru. Pokud vám jde o obsah živin, tak podle všeho za biopotraviny splachujete peníze do záchodu.
Publikováno: 01.08.2009 08:43 v rubrice: Rostliny
Autor: Stanislav Mihulka Zobrazeno: 49480x   Diskuze: 32

To, že škůdci mohou překonat GM toxin, není nic nového. Proto vědci vytvářejí geneticky modifikované plodiny, které si vytvářejí toxinů více. Říká se jim GM „druhé generace“. Housenky motýla makadlovka bavlníková prokázaly, že si umí poradit i touto dvojitou obranou.
Publikováno: 14.07.2009 01:42 v rubrice: Rostliny
Autor: Josef Pazdera Zobrazeno: 16786x   Diskuze: 4

Svět sleduje se znepokojením současný nárůst koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší. Tento plyn zadržuje v zemské atmosféře sluneční záření a ohřívá Zemi tzv. skleníkovým efektem. Zatím se v ovzduší nenahromadilo tolik skleníkových plynů, aby ohřály Zemi na teploty, jaké vládly před padesáti miliony roků. Tehdy byl severní i jižní pól bez ledu a dnešní Arktidou se proháněli krokodýli.
Publikováno: 09.07.2009 20:46 v rubrice: Rostliny
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 16512x   Diskuze: 5

Vědci z University of Haifa-Oranim popsali „samo-zavlažovací“ mechanismus rostliny, který jí umožňuje přivlastnit si šestnáctkrát větší množství vody, než je v poušti obvyklé.
Publikováno: 06.07.2009 10:52 v rubrice: Rostliny
Autor: Josef Pazdera Zobrazeno: 14711x   Diskuze: 3

Postřiky proti plevelům, hmyzím škůdcům, plísním a dalším „nepřátelům“ pěstitelů zemědělských plodin procházejí důkladnými testy, které zaručují, že člověku ani přírodě nehrozí při jejich správném užívání vážnější újma na zdraví. Většina testů se soustředí na vlastní účinnou látku. Postřiky však obsahují i široké spektrum látek, které působí například jako rozpouštědla, smáčedla či konzervační prostředky. Jen ve Spojených státech je povoleno asi 4000 těchto „vedlejších“ látek a jsou považovány za neškodné. Francouzští vědci nyní přicházejí s tvrzením, že jedna z „vedlejších“ složek hojně užívaného herbicidu Roundup firmy Monasnato není tak úplně neškodná a páchá na lidských buňkách větší škody než samotný herbicid.
Publikováno: 03.07.2009 17:01 v rubrice: Rostliny
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 18796x   Diskuze: 4

Slabým místem nezdolných sinic kvetoucí vody by mohly být speciální buňky heterocyty, na které lze zacílit úder ultrazvukem.
Publikováno: 17.06.2009 02:19 v rubrice: Rostliny
Autor: Stanislav Mihulka Zobrazeno: 16998x   Diskuze: 3

Družica Aqua z obežnej dráhy zaznamenáva fluorescenciu fytoplanktónu. Slabým červeným svetlom nám fotosyntetizujúce morské mikroorganizmy oznamujú, ako sa im práve na danom mieste darí.
Publikováno: 31.05.2009 14:45 v rubrice: Rostliny
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 16237x   Diskuze: 4

Genoví inženýři dokážou vnést do rostlin i živočichů geny pro celou řadu užitečných vlastností.
Publikováno: 11.05.2009 13:02 v rubrice: Rostliny
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 15544x   Diskuze: 1

Názor, že problémy s opylením rostlin mohou ohrozit zásobení obyvatelstva potravinami, pro který se již běžně používá termín „opylovací krize“, je podle argentinsko-kanadského týmu vědců neopodstatněný. Počty včelstev totiž celosvětově dlouhodobě výrazně rostou.
Publikováno: 11.05.2009 08:10 v rubrice: Rostliny
Autor: Josef Pazdera Zobrazeno: 19054x   Diskuze: 5

Nenápadné pouštní partenium by se kromě produkce cenného latexu mohlo stát i hvězdou mezi energetickými plodinami.
Publikováno: 04.05.2009 21:45 v rubrice: Rostliny
Autor: Stanislav Mihulka Zobrazeno: 17921x   Diskuze: 3

Znečištěné ovzduší zcela jistě nesvědčí našim plicím. Rostliny si v něm však vedou překvapivě dobře. Zjistil to mezinárodní tým vědců vedený Linou Mercadovou z university v Curychu.
Publikováno: 29.04.2009 09:48 v rubrice: Rostliny
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 12500x   Diskuze: 0

Čeští vědci popsali složení speciálních částic, které jsou důležité pro rychlý růst pylových láček. Láčky vyrůstají z pylových zrn po opylení květu a zprostředkují oplodnění vajíčka.
Publikováno: 07.03.2009 18:36 v rubrice: Rostliny
Autor: Zobrazeno: 12239x   Diskuze: 0

Čeští biologové objevili dosud neznámý mechanismus řídící vývoj stonků a kořenů, které rostliny vytvářejí náhradou za zničené části svého těla.
Publikováno: 18.02.2009 12:17 v rubrice: Rostliny
Autor: Redakce Zobrazeno: 18049x   Diskuze: 4

Překvapivě se ukazuje, že není nejlepší snažit se za každou cenu k obnově ohrožených druhů rostlin používat místní nebo co nejbližší populace, a že klíčem k úspěšné reintrodukci může být naopak míchání genotypů ze vzdálených populací.ˇ
Publikováno: 11.02.2009 06:24 v rubrice: Rostliny
Autor: Stanislav Mihulka Zobrazeno: 13161x   Diskuze: 1

Na území Británie došlo k přírodní genetické modifikaci běžného starčku shlukem genů regulujících tvar květenství od sicilského příbuzného.
Publikováno: 15.01.2009 01:38 v rubrice: Rostliny
Autor: Stanislav Mihulka Zobrazeno: 14121x   Diskuze: 2

Změny klimatu a potravinová krize tlačí na zemědělce, aby ve stále složitějších podmínkách sklízeli z polí větší úrodu s nižšími náklady. Není to lehký úkol. Hnojiva jsou drahá, protože jejich výroba je energeticky náročná, a vody pro závlahy je v mnoha částech světa zoufalý nedostatek. Zabírání nové půdy na pole a pastviny má za následek ničení cenných přírodních lokalit.ˇ
Publikováno: 05.01.2009 17:41 v rubrice: Rostliny
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 13006x   Diskuze: 1

Možná se v některé domácnosti sejde vánoční stromek, pod ním pohádky Hanse Christiana Andersena a také (připusťme i tuto přece jen vzácnější možnost) norkový kožich.
Co mají tyto předměty společného, to by mohla být zapeklitá kvízová otázka.
Publikováno: 23.12.2008 14:01 v rubrice: Rostliny
Autor: Břetislav Koč Zobrazeno: 10213x   Diskuze: 0

Zní to dost šíleně na to, aby to mohla být pravda. Ale co když přece jen… Výzkumníci z Nevady oznamují, že zbytky z kaváren mohou poskytnout levnou, hojnou a pro životní prostředí přijatelnou surovinu pro výrobu bionafty k pohonu osobních i nákladních automobilů.
Publikováno: 14.12.2008 15:07 v rubrice: Rostliny
Autor: Ota Beran Zobrazeno: 12453x   Diskuze: 0

Tým vědců vedený Elenou Alvarez-Buyllaovou z university v Mexico City odhalil v původních mexických odrůdách kukuřice geny pocházející z geneticky modifikovaných odrůd. Mexiko je domovinou této plodiny. Roste tu planě její předek i četné místní odrůdy. Ty představují významné kulturní dědictví. Navíc jsou zdrojem genů, které lze využít k vyšlechtění nových odrůd. Ty by tak získaly např. odolnost k chorobám či škůdcům.
Publikováno: 02.12.2008 12:11 v rubrice: Rostliny
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 11840x   Diskuze: 0

Ne všechny léčivé účinky připisované jinanu dvojlaločnému (Ginkgo biloba) jsou skutečné. Jeho užívání pro posilování paměti je sporné, ale nyní se jednoznačně prokázalo, že nesnižuje riziko vývoje demence ani Alzheimerovy choroby, ať už u zdravých starých lidí nebo u těch s mírnými kognitivními poruchami.
Publikováno: 22.11.2008 20:55 v rubrice: Rostliny
Autor: Ota Beran Zobrazeno: 30402x   Diskuze: 7

Ve světových skladištích jsou nejnižší zásoby pšenice za posledních třicet let, náklady na pěstování stoupají, ale na současných výkupních cenách to mnohde znát není.
Publikováno: 19.11.2008 00:38 v rubrice: Rostliny
Autor: Anna Marcinková Zobrazeno: 10102x   Diskuze: 0

„Kukuřičná tráva“ může být díky svým jedinečným vlastnostem důležitým klíčem k rychlé, levné a ekologické cestě k produkci většího množství etanolu nejen z kukuřice, ale i dalších bioenergetických plodin.
Publikováno: 15.11.2008 09:21 v rubrice: Rostliny
Autor: Anna Marcinková Zobrazeno: 10566x   Diskuze: 0

Zvýšený krevní tlak je jednou z typických civilizačních chorob, zvyšující riziko život ohrožujících stavů. Podle výsledků posledního výzkumu může ibiškový čaj napomoci při jeho snižování.
Publikováno: 12.11.2008 00:54 v rubrice: Rostliny
Autor: Anna Marcinková Zobrazeno: 18893x   Diskuze: 0

Houba, která umí rostlinný odpad přeměnit přímo na pohonnou hmotu může umožnit výrobu biopaliv, která nekonkuruje produkci potravin.
Publikováno: 05.11.2008 02:41 v rubrice: Rostliny
Autor: Jan Zikmund Zobrazeno: 14053x   Diskuze: 0

Samičí květy se hodně vyptávají, než akceptují svého životního partnera. Musí totiž zabránit inbrídingu. Bez očí, uší a mozku to není jen tak. Spoléhají se na interakci molekul. Vědci z University of Missouri zřejmě takové molekuly našli. Jde o látky, jež rozhodují o tom, zda samičí rostlina pylová zrnka přijme či nikoli.
Publikováno: 29.10.2008 05:49 v rubrice: Rostliny
Autor: Josef Pazdera Zobrazeno: 11902x   Diskuze: 0

Výzkumníci z Johns Hopkins Medicine využili geneticky upravené myši, aby dokázali, že pravidelná denní dávka extraktu z listů jinanu dvojlaločného (Ginkgo biloba) může ochránit mozkové buňky před poškozením, vyvolaným mrtvicí.ˇ
Publikováno: 13.10.2008 04:44 v rubrice: Rostliny
Autor: Ota Beran Zobrazeno: 13675x   Diskuze: 1

Latinskoamerické kávovníky, které jsou pěstovány tradiční technologií, jsou šetrné k životnímu prostředí: výzkumníci z University of Michigan tvrdí, že tento pěstitelský postup působí, jako tlumič proti ničivému působení klimatických změn.
Publikováno: 11.10.2008 01:19 v rubrice: Rostliny
Autor: Ota Beran Zobrazeno: 11525x   Diskuze: 0

Opuštěná důlní zařízení jsou nejenom místy, která bývají negativně poznamenána průmyslovou činností člověka, ale často také domovem takových druhů rostlin, které by mohly být využity při ozdravných technologiích, jako jsou například fytostabilizace nebo fytoextrakce, v oblastech obsahujících v půdě nepříznivé množství těžkých kovů.
Publikováno: 11.10.2008 01:09 v rubrice: Rostliny
Autor: Anna Marcinková Zobrazeno: 12561x   Diskuze: 0

Za podpory čínských institucí se vědcům povedl objev vedoucí ke zvýšení výnosů rýže, který může pomoci zabezpečit výživu miliónům lidí, kteří jsou na této plodině závislí.ˇ
Publikováno: 01.10.2008 01:26 v rubrice: Rostliny
Autor: Anna Marcinková Zobrazeno: 9457x   Diskuze: 0

Zelené potraviny mohou být prospěšné srdci, zejména pokud se bude jednat o pistácie. To tvrdí výzkumníci z Penn State, kteří zakončili studii o tom, jakým způsobem pistácie snižují hladinu cholesterolu v krvi.ˇ
Publikováno: 01.10.2008 01:14 v rubrice: Rostliny
Autor: Ota Beran Zobrazeno: 20950x   Diskuze: 5

Molekulární mágové z Ústavu Maxe Plancka v Tübingenu odhalili substanci, která rozhoduje o stárnutí. O tom, jak dlouho bude rostlina svěží, rozhodují specifické kousky kyseliny ribonukleové (mikroRNA).ˇ
Publikováno: 30.09.2008 09:00 v rubrice: Rostliny
Autor: Josef Pazdera Zobrazeno: 13232x   Diskuze: 1

Až do nedávna jsme si mysleli, že příběh o původu zemědělství začal relativně náhle objevením pěstování rostlin na Blízkém Východě před zhruba deseti tisíci lety a pokračoval rychlým rozšířením do Evropy. Obyčejně se to spojovalo s představou o tom, jak rychle se šířily jazyky a populační geny z Blízkého Východu do Evropy. Na počátku se zdálo, že genetika tyto představy podpoří, ale nyní se začínají objevovat trhliny v důkazech podpírajících tento model.ˇ
Publikováno: 22.09.2008 20:11 v rubrice: Rostliny
Autor: Ota Beran Zobrazeno: 19155x   Diskuze: 5

Housenky můry černopásky bavlníkové si nevybírají. Kromě bavlníku, na kterém dokážou napáchat obrovské škody, se s chutí zahryznou i do kukuřice, obilovin, bramboru, slunečnice nebo luskovin. Chutnají jim i listy zeleniny a nezastaví se ani před okrasnými květinami.ˇ
Publikováno: 22.09.2008 10:57 v rubrice: Rostliny
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 12392x   Diskuze: 0

Poprvé za dlouhou řádku let se objevila tak rozsáhlá, podrobná a vyčerpávající studie, jejímž výsledkem je detailní přehled invazních druhů rostlin na evropském kontinentě.
Publikováno: 20.09.2008 22:34 v rubrice: Rostliny
Autor: Ota Beran Zobrazeno: 23462x   Diskuze: 12

Stromy reagují na stres produkcí významného množství derivátu kyseliny acetylsalicylové - aspirinu.
Publikováno: 20.09.2008 02:10 v rubrice: Rostliny
Autor: Anna Marcinková Zobrazeno: 13549x   Diskuze: 0

Pokud by se dala u kukuřice překonat její citlivost na nízké teploty, mohla by být prodloužena vegetační doba. Tím by se nejenom zvýšil její výnos ve stávajících oblastech pěstování, ale napomohlo by to jejímu rozšíření i do chladnějších území, kde se dosud nedá pěstovat. Zdá se, že vědci už jsou řešení na stopě.ˇ
Publikováno: 07.09.2008 23:17 v rubrice: Rostliny
Autor: Anna Marcinková Zobrazeno: 12200x   Diskuze: 0

Dvě hormonům podobné látky ze sóji mohou způsobit nevratné změny ve struktuře mozku, předčasný nástup puberty a příznaky pokročilé menopauzy.
Publikováno: 14.08.2008 22:55 v rubrice: Rostliny
Autor: Anna Marcinková Zobrazeno: 29648x   Diskuze: 4

Nově objevená funkce jednoho z hormonů u melounů naznačuje, jak se vyvíjí pohlavní systém u rostlin. Studie, vedená francouzskými a americkými vědci, se objevila v posledním vydání časopisu Science.
Publikováno: 11.08.2008 10:09 v rubrice: Rostliny
Autor: Anna Marcinková Zobrazeno: 10121x   Diskuze: 0

Steroidy dělají s atletem i rostlinou prakticky totéž. Jeden rozdíl v tom ale přece jen je. Steroidy u rostlin hrají podle jiných „herních pravidel“. U nás, živočichů, je hormonální působení jednodušší. Molekuly rostlinných hormonů diktují genům kdy a jak se spustit podstatně delší a komplikovanější cestou.
Publikováno: 31.07.2008 00:44 v rubrice: Rostliny
Autor: Josef Pazdera Zobrazeno: 14095x   Diskuze: 0

Tak nějak by se vás možná mohla v budoucnosti zeptat prodavačka v zelenině. Nebo si možná pro rajčata půjdete s předpisem do lékárny. Nevěříte? Ale to nemá s vírou nic společného, ale s vědou ano!
Publikováno: 10.07.2008 23:49 v rubrice: Rostliny
Autor: Anna Marcinková Zobrazeno: 22744x   Diskuze: 15

Výzkumníci z University of Reading potvrzují, že extrakt z artyčoků snižuje cholesterol.
Publikováno: 09.07.2008 11:20 v rubrice: Rostliny
Autor: Anna Marcinková Zobrazeno: 15585x   Diskuze: 3

Pokud vás zajímá, co se stane, když se v žaludku setká červené víno s červeným masem, potom jste tu dobře, protože přesně to studovali izraelští vědci. Výsledky výzkumu zveřejnil Journal of Agricultural and Food Chemistry.
Publikováno: 04.07.2008 04:00 v rubrice: Rostliny
Autor: Josef Pazdera Zobrazeno: 20868x   Diskuze: 14

Výzkumníci objevili několik rostlin, které mohou pomoci redukovat množství běžných pesticidů unikajících do přírody z trávníků těch nejkvalitněji udržovaných golfových hřišť. Použití těchto rostlin, ve formě takzvaných „živých filtrů“ nejenom na okraji golfových „greenů“ pomůže ochránit podzemní i povrchové vody od vlivu pesticidů, hlavně herbicidů a fungicidů.
Publikováno: 23.06.2008 02:37 v rubrice: Rostliny
Autor: Anna Marcinková Zobrazeno: 11936x   Diskuze: 2

Vědci objasňují, jak ekosystém lesů bude reagovat na globální oteplování.
Publikováno: 23.06.2008 00:50 v rubrice: Rostliny
Autor: Josef Pazdera Zobrazeno: 14799x   Diskuze: 0

Tvrzení, že výrazné zvýšení obsahu THC v marihuaně v průběhu posledního desetiletí vede k vyššímu výskytu poruch duševního zdraví a dalších zdravotních problémů jejích uživatelů, nemá oporu v odborné literatuře, tvrdí výzkumní pracovníci v z Austrálie.
Publikováno: 20.06.2008 13:13 v rubrice: Rostliny
Autor: Ota Beran Zobrazeno: 24989x   Diskuze: 6

Nové ošetření potravin vyvinuli v Agricultural Research Service (ARS). Mělo by zvýšit účinnost konvenčních sanitačních metod zaměřených na ovoce a zeleninu.
Publikováno: 17.06.2008 02:23 v rubrice: Rostliny
Autor: Anna Marcinková Zobrazeno: 12198x   Diskuze: 2

Teplota uvnitř zdravého, fotosyntetizujícího listu nebo jehlice stromu je méně ovlivněna teplotou okolního prostředí, než se původně myslelo.
Publikováno: 16.06.2008 04:11 v rubrice: Rostliny
Autor: Anna Marcinková Zobrazeno: 11022x   Diskuze: 0

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace