Komise pro životní prostředí Akademie věd České republiky vydala stanovisko k hlasování poslanecké sněmovny k zákonu o ochraně ovzduší.
Publikováno: 14.02.2012 19:42 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Zobrazeno: 35752x   Diskuze: 30

Přichází dekarbonizace.
Publikováno: 05.02.2012 21:37 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Jaroslav Drobník Zobrazeno: 25029x   Diskuze: 9

Otevřený dopis lesníků, přírodovědců a univerzitních učitelů ministrovi životního prostředí.
Publikováno: 20.01.2012 22:18 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Redakce Zobrazeno: 10751x   Diskuze: 2

aneb jak vyrobit pověru o GMO
Publikováno: 15.01.2012 08:14 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Jaroslav Drobník Zobrazeno: 26274x   Diskuze: 28

Internetový bulletin Svět biotechnologií IV. ročník, říjen 2011.
Publikováno: 04.11.2011 12:54 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Jaroslav Drobník Zobrazeno: 9445x   Diskuze: 0

- Kam se nám poděli hnědoocí studenti?
- Kdy zvítězí altruisté nad sobci?
- Ovládá podvědomí studentů probíranou látku lépe než jejich vědomí?
- Proč mají některé buněčné organely vlastní DNA a jiné, například hydrogenozomy, nikoli?
Publikováno: 31.10.2011 14:35 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Jaroslav Flegr Zobrazeno: 20779x   Diskuze: 3

Patří výsledky vědy vědcům, investorům, vydavatelům vědeckých časopisů anebo nám všem? V týdnu od 24. října 2011 do 30. října 2011 je zvláště dobrá příležitost k zahloubání nad touto otázkou, protože na celém světě probíhá „Open Access Week“ čili „Týden otevřeného přístupu“.
Publikováno: 22.10.2011 08:20 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 16012x   Diskuze: 8

Otevřeme-li současné dokumenty EU o biotechnologii, nejfrekventovanější slovo bude riziko. Je to kontrast proti obecným prohlášením o KBBE (Na znalosti založené biologické ekonomice), kde nejčastějšími slovy je inovace a konkurenceschopnost.
Publikováno: 11.10.2011 09:58 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Jaroslav Drobník Zobrazeno: 14345x   Diskuze: 4

Recenze knihy Fyzika nemožného od Michia Kaku.
Publikováno: 17.09.2011 19:55 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Stanislav Mihulka Zobrazeno: 45578x   Diskuze: 42

Official Journal of the European Union zveřejnil 24. června jedenáctistránkový dokument “Nařízení (ES) č. 619/2011, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro úřední kontrolu krmiv, pokud jde o přítomnost geneticky modifikovaného materiálu, pro který povolovací řízení probíhá nebo povolení již zaniklo“.
Publikováno: 14.09.2011 15:40 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Jaroslav Drobník Zobrazeno: 14123x   Diskuze: 7

Z historie víme, že z Evropy se do USA nepřesunuly jen vítané záležitosti, ale také choroby v době „kolonizace Indiánů“ a mimo jiné i malá můrka Ostrinia nubialis množící se v kukuřici. Američané ji z „vděčnosti“ nazvali „Evropský kukuřičný vrták“ – European corn borer. Nyní se zdá, že následuje další nebezpečná nákaza – zpřísnění regulace transgenních plodin po evropském vzoru.
Publikováno: 11.08.2011 10:50 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Jaroslav Drobník Zobrazeno: 11584x   Diskuze: 2

Data ze satelitů pořízená v letech 1985 až 2011 vypovídají o tom, že zemská atmosféra dovoluje propouštět do vesmíru mnohem více tepla, než připouštějí poplašné počítačové modely, praví se ve studii uveřejněné v recenzovaném vědeckém časopise Remote Sensing.
Publikováno: 29.07.2011 14:18 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Josef Pazdera Zobrazeno: 30857x   Diskuze: 17

Kdo by nelitoval švestek, které úspěšně odkvetou, pěkně se nalévají, ale před uzráním opadnou. Jsou deformované a v případě, i kdyby uzrály, jsou natvrdlé mají nepěknou chuť. To jsou příznaky infekce virem šarky švestky. Označuje se jako PPV podle anglického Plum Pox Virus.
Publikováno: 19.06.2011 23:47 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Jaroslav Drobník Zobrazeno: 28090x   Diskuze: 6

Pomocí transgeneze proto švýcarská firma Syngenta vyvinula kukuřici obsahující v zrnu enzym amylázu. Ten se postaral o štěpení škrobu, takže získat zkvasitelné cukry stálo méně energie a ušetřilo se hodně vody. Odrůdu nazvanou Enogen schválilo pro pěstování ministerstvo zemědělství USA.
Publikováno: 20.05.2011 07:38 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Redakce Zobrazeno: 13353x   Diskuze: 1

Kalifornští psychologové vydali knihu, v níž sumarizují poznatky výzkumu, který začal už v roce 1921. Podrobné záznamy o všech fázích života 1548 sledovaných osob vyvracejí některé vžité představy o tom, co ovlivňuje délku našeho života.
Publikováno: 15.03.2011 08:33 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 26939x   Diskuze: 0

Psa můžete otrávit rozinkami, pro kočku je smrtelné ošetření psím sprejem proti parazitům,... Brněnští vědci spustili online databázi jedovatých látek www.vettox.cz.
Publikováno: 20.01.2011 10:27 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Redakce Zobrazeno: 53376x   Diskuze: 9

V roce 2010 překročila koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře 389 ppm, což je o 39% víc než bylo 280 ppm před rokem 1750. Díky restrukturalizaci průmyslu po roce 1989 poklesla u nás produkce emisí oxidu uhličitého asi o 25 % a od roku 1993 se tyto emise stabilizovaly na 12 t na hlavu přičemž celá polovina jich pochází ze spalování hnědého uhlí. Při přepočtu na obyvatele jsme jedním z největších emitentů na světě.
Publikováno: 14.01.2011 11:26 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Jiří Svoboda, Zobrazeno: 45884x   Diskuze: 58

Plastová „čelenka“ XWave je schopna detekovat mozkové vlny a přenést je na chytrý telefon.
Publikováno: 13.01.2011 03:42 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Josef Pazdera Zobrazeno: 12336x   Diskuze: 0

Nové číslo Světa biotechnologií je zaměřeno na bioekonomiku, certifikaci biopaliv a výsledky projektů zaměřených na bezpečnost GM plodin.
Publikováno: 12.01.2011 23:39 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Zobrazeno: 14481x   Diskuze: 1

Amatérům z New Yorku se podařilo poslat HD kameru s iPhonem do horní vrstvy atmosféry a cestu 30 kilometrů nad zemský povrch nafilmovat.
Publikováno: 20.10.2010 08:55 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Josef Pazdera Zobrazeno: 36072x   Diskuze: 10

14. října 2010, ve věku 85 let zemřel otec fraktální geometrie Benoît Mandelbrot.
Publikováno: 19.10.2010 18:28 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 17715x   Diskuze: 0

Zhruba za tři týdny (2. listopadu) proběhnou v USA volby celé Sněmovny reprezentantů, třetiny Senátu a většiny guvernérů. Míchat kartami bude zřejmě klima. Předvolební atmosféra se nese v mrazivém duchu proti klimatickým oteplovačům.
Publikováno: 14.10.2010 20:14 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Josef Pazdera Zobrazeno: 16351x   Diskuze: 7

Srpnové vydání Světa biotechnologií se věnuje dlouhodobému sledování dopadů pěstování GM plodin v zemědělsky významné a exportně orientované zemi Jižní Ameriky a také jak anti-GMO evropští aktivisté ničí výzkumná pole s GM plodinami.
Publikováno: 17.09.2010 19:45 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Redakce Zobrazeno: 15245x   Diskuze: 4

Na světe není úžasnější věc, než zákonitosti, jimiž se řídí dění v přírodě. Snad s výjimkou výjimek, jež se těmto zákonitostem vzpírají.
Publikováno: 10.08.2010 13:40 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Redakce Zobrazeno: 13049x   Diskuze: 1

Červnové číslo bulletinu Svět biotechnologií dále přináší:
Pěstování Bt kukuřice bez účinku na žížaly.
Program strany Věci veřejné v oblasti životního prostředí, zemědělství a lesnictví.
Patenty v oboru genetiky.
Publikováno: 14.06.2010 20:19 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Zobrazeno: 7701x   Diskuze: 0

Čeští vědci z Ústavu organické chemie a biochemie přispěli k pochopení mechanismu účinku hormonu.
Publikováno: 18.05.2010 15:15 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Zobrazeno: 9894x   Diskuze: 0

Organizace ISAAA (International Service for the Aquisition of Agri-biotech Applications) uveřejnila zprávu o osevních plochách transgenních plodin v minulém roce. Navzdory finanční krizi a vzestupu cen potravin osevní plochy GM plodin globálně rostly.
Publikováno: 15.04.2010 11:18 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Redakce Zobrazeno: 31761x   Diskuze: 0

Ekologičtí aktivisté často argumentují tím, že produkce organických potravin a vegetariánství jsou k udržitelnosti zemědělství tou nejlepší cestou a že také nejméně škodí změně klimatu.
Publikováno: 02.04.2010 14:20 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Josef Pazdera Zobrazeno: 23456x   Diskuze: 14

Stanovisko Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR k Severočeské hnědouhelné pánvi (SHP)
Publikováno: 04.03.2010 07:38 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Zobrazeno: 12452x   Diskuze: 1

Na stránkách Americké sociologické společnosti (ASA) se objevil článek: Inteligentní lidé mají „nepřirozené“ priority a hodnoty, které jsou nové, netradiční v evoluci člověka. I když to název nenaznačuje, jde o článek o jiném článku, tentokráte vědeckém s mnohem výmluvnějším titulem: Proč jsou liberálové a ateisti inteligentnější. Autorem je známý britský evoluční psycholog Satoshi Kanazawa, který se háklivým a kontroverzním tématům nevyhýbá. Článek ze stránek ASA nabízíme v překladu:
Publikováno: 26.02.2010 06:32 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Redakce Zobrazeno: 51834x   Diskuze: 31

V diskusi pod předešlým článkem Je náboženství zdrojem morálky? se rozvinula diskuse ke knize Richarda Dawkinse Boží blud (Academia, 2009, originál The God Delusion, 2006). Protože máme v redakci delší článek od Filipa Jaroše, doktoranda Katedry filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK, rozhodli jsme se ho čtenářům nabídnout. Ve zkácené verzi již vyšel 23.1.2010 v Lidových novinách, v příloze Orientace, pod názvem Křižácké tažení nových ateistů. Rádi bychom zdůraznili, že následující text je výlučně názorem mladého vědce, jehož školitelem je prof. Stanislav Komárek a ne názorem redakce Osla.
Publikováno: 10.02.2010 14:46 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Zobrazeno: 103745x   Diskuze: 148

Vyšlo nové číslo bulletinu Svět biotechnologií - II.ročník/prosinec/2009
Publikováno: 17.01.2010 14:47 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Zobrazeno: 14051x   Diskuze: 3

Prognóza IPCC se spletla o 300 let. To je zatím rekord. Jak k tomu mohlo dojít? IPCC používá jako zdroj svých informací zprávy z tisku. Nikoli vědecké studie. Přebírá novinářské kachny bez ověření i s fatálními tiskovými chybami. To není gag ze Simpsonů. To je realita.
Publikováno: 31.12.2009 09:45 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Vítězslav Kremlík Zobrazeno: 33956x   Diskuze: 6

V době, kdy se téma globálního oteplování vymanilo ze všech pout a stalo se dobře střeženým politickým nástrojem, hrozba ochlazení se jeví jako absurdní nesmysl. A přece. Známý kanadský deník National Post uveřejnil esej významného kanadského environmentalisty, novináře a spisovatele Lawrence Solomona, jehož názory jsou v protikladu s mainstreamem. Nabízíme překlad.
Publikováno: 19.12.2009 22:05 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 30122x   Diskuze: 12

Internetový bulletin Svět biotechnologií. II.ročník/září-říjen/2009 přináší: Belgie ruší zákaz polních pokusů s GMO trvající od roku 2002. Pěstovat začnou geneticky modifikovaný topol. U něj Vědci doufají, že redukované množství ligninu způsobí, že jeho dřevo bude levnějším zdrojem pro výrobu etanolu.
Publikováno: 23.10.2009 07:33 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Zobrazeno: 8810x   Diskuze: 0

Známé vědecké centrum, Švýcarský federální technický institut v Curychu, se musí vypořádat s nepříjemnou aférou. Výzkumnému týmu jednoho z jeho čelných představitelů dokázali falšování výsledků.
Publikováno: 23.09.2009 16:38 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 16329x   Diskuze: 4

Ne všechno ve vědě sedí na dominující teorie a představy. Jsou to jenom pošetilé maličkosti nebo se mezi hloupostmi ukrývají fascinující objevy historického významu?
Publikováno: 17.09.2009 08:23 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Stanislav Mihulka Zobrazeno: 40915x   Diskuze: 7

Internetový bulletin Svět biotechnologií. II.ročník/červenec-srpen/2009
Publikováno: 12.09.2009 09:01 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Zobrazeno: 9157x   Diskuze: 0

Přes 270 vědců a odborníků zaslalo otevřený dopis německé kancléřce Angele Merkelové, ve kterém ji vyzývají, aby přehodnotila svůj postoj ke globálnímu oteplování. Upozorňují, že atmosféra se už deset let neotepluje, ba naopak. Političce vytýkají, že příliš snadno uvěřila v tvrzení o globálním oteplování, aniž by si předtím ověřila fakta.
Publikováno: 28.08.2009 23:33 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Zobrazeno: 71758x   Diskuze: 35

Vyšel Internetový bulletin Svět biotechnologií II.ročník/květen/2009
Publikováno: 08.06.2009 02:38 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Zobrazeno: 6912x   Diskuze: 0

Realita potvrdila to, co mnozí předpovídali - emisní povolenky jsou řešením více kontroverzním, nežli účinným. Co ale bude dál?
Publikováno: 12.05.2009 09:22 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Jiří Mach Zobrazeno: 25337x   Diskuze: 9

V Keni podnikajúci Nór inovoval dávno využívaný princíp, aplikoval ho na dve škatule, čiernu farbu, trochu alobalu – a je o 75 tisíc USD bohatší.
Publikováno: 18.04.2009 17:43 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 21113x   Diskuze: 4

Čtivě napsaná příručka pro oteplený svět. Kratší než Lomborg a méně nobelovek než Gore. Schválně, kolik popíračů ledových dob překročí svůj stín a pro jednou sáhne po knížce z druhého břehu?
Publikováno: 31.03.2009 04:16 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Stanislav Mihulka Zobrazeno: 12845x   Diskuze: 0

Vyšlo nové číslo internetového bulletinu Svět biotechnologií II. Ročník (2) 2009.
Publikováno: 22.03.2009 16:25 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Zobrazeno: 12254x   Diskuze: 0

Vyšlo nové číslo internetového bulletinu Svět biotechnologií II. Ročník 2009.ˇ
Publikováno: 15.02.2009 20:15 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Zobrazeno: 7476x   Diskuze: 0

Zpráva ze setkání zástupců asociace EuropaBio s representanty ČR angažovanými v „zelených biotechnologiích“.
Publikováno: 22.12.2008 12:00 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Zobrazeno: 9269x   Diskuze: 0

Vatikán vyzýva veriacich vedcov vzdať sa práce s embryonálnymi kmeňovými bunkami.
Publikováno: 13.12.2008 18:44 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 16878x   Diskuze: 4

Kupují Evropané geneticky modifikované potraviny?
Publikováno: 18.11.2008 11:49 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Zobrazeno: 10817x   Diskuze: 0

Často, až velmi často se setkáváme s tím, že se v nejrůznějších prostředích prosazují nikoli ti nejlepší, ale průměrní. Vidíme to v malém měřítku na pracovišti i ve velkém měřítku na politickém kolbišti. Je to náhoda, nebo je to dáno nějakými obecnými platnými zákonitostmi?ˇ<br />
Odpovědi můžeme nalézt v publikaci Doc. Radima Valenčíka, CSc. Teorie her a redistribuční systémy.
Publikováno: 23.10.2008 08:49 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Jiří Benesch Zobrazeno: 23420x   Diskuze: 1

Výměra, na které se v ČR pěstuje geneticky modifikovaná kukuřice překročila 8000 ha...
Publikováno: 09.10.2008 03:15 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Zobrazeno: 14140x   Diskuze: 4

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace