Podle nové teorie Mnoha navzájem se ovlivňujících světů na sebe nejpodobnější paralelní vesmíry působí odpudivou silou, která má na svědomí zázračné jevy kvantové mechaniky.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 01.11.2014 17:57 26671x Diskuze: 15

Řetězy přitavených nanočástic zlata skvěle vedou světlo v nanostrukturách a podle všeho to zvládnou i na velkou vzdálenost. Plazmonika a nanočástice zlata si padly do oka.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 30.10.2014 15:12 7298x Diskuze: 0

Nikoliv krvelačný chlupáč z Arktidy, ale experiment POLARBEAR pro pozorování reliktního mikrovlnného záření v poušti Atacama.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 23.10.2014 18:04 6386x Diskuze: 0

Na Leicesterské univerzitě vystopovali vzrušující rentgenový signál, který by mohl být první přímou stopou axionů, pocházejících z nitra našeho Slunce.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 18.10.2014 00:18 11072x Diskuze: 0

Pod nedávným článkem, který pojednával o fúzním reaktoru Dynomak se opět rozvinula diskuze okolo studené fúze a reaktoru E-Cat Andrea Rossiho. Hlavně v souvislosti s nedávno publikovanou studií založenou na novém „testováním“ tohoto zařízení. Podívejme se, co tato studie říká o tomto zařízení z hlediska možného průběhu jaderných reakcí.
Autor: Vladimír Wagner Publikováno: 16.10.2014 06:39 35024x Diskuze: 47

Výzkumné týmy Univerzity Nového Jižního Walesu vyvinuly dva systémy qubitů v substrátu z křemíku-28. Přesnost jejich kvantových operací dosahuje slušných 99,99 procent.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 14.10.2014 18:44 7590x Diskuze: 0

Na Washingtonské univerzitě vyvíjejí fúzní reaktor, který by vyrobil gigawatt elektřiny za méně peněz, než uhelná elektrárna se stejným výkonem.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 10.10.2014 03:17 28381x Diskuze: 36

Dva masivní detektory neutrin z PVC, vzdálené od sebe 810 kilometrů. To je experiment NOvA, nejnovější past na nepolapitelná neutrina. Ve Fermilabu chytají duchy světa částicové fyziky.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 07.10.2014 18:54 9389x Diskuze: 2

Z důmyslně zmačkaného grafenového papíru lze vyrobit ohebné a snadno roztažitelné superkapacitory, které se mohou stát zdroji energie pro populární pružnou elektroniku.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 07.10.2014 14:52 12608x Diskuze: 9

V březnu tohoto roku proběhla medii zabývajícími se popularizací vědy smršť článků o potvrzení existence reliktních gravitačních vln pocházejících z velmi rané inflační fáze vývoje vesmíru. Nyní se po detailní analýze dat ze sondy Planck ukázalo, že polarizace reliktního záření pozorovaná přístrojem BICEP2 nepochází z velmi dávných dob vzniku reliktního mikrovlnného záření, ale z poměrně nedávné doby vlivem rozptylu na prachu v naší Galaxii.
Autor: Vladimír Wagner Publikováno: 05.10.2014 22:42 10242x Diskuze: 2

Zvídaví fyzici prověřili skálopevnost poměru hmotnosti protonu a elektronu ve slabém a velice silném gravitačním poli. Z měření absorpčních spekter na Zemi a na povrchu bílého trpaslíka odvodili, že je doopravdy jako skála jistoty ve veselém chaosu vesmíru.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 29.09.2014 02:15 9787x Diskuze: 4

Minulý týden prezentoval Samuel C. C. Ting výsledky měření elektronů a pozitronů kosmického záření pořízené spektrometrem AMS, který je umístěn na vesmírné stanici ISS. Výsledky ukazují velice rozdílné chování závislostí počtu pozitronů na jejich energii oproti situaci u elektronu. Chování podílu pozitronů ve spektru elektronů a pozitronů u kosmického záření u velmi vysokých energií může naznačovat, že jde o produkty anihilace částic temné hmoty.
Autor: Vladimír Wagner Publikováno: 28.09.2014 20:25 10656x Diskuze: 7

Hned dva vědecké týmy úspěšně syntetizovaly germanen, materiál z plošně uspořádaných atomů germania. Jeho vlastnosti jsou zaručeně udivující.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 23.09.2014 02:15 11291x Diskuze: 0

Jsme na počátku technologií rádiového přenosu dat s naprosto ohromující kapacitou?
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 19.09.2014 23:23 16098x Diskuze: 11

V době, kdy největší laboratoř částicové fyziky slaví 60. výročí svého založení, je docela vhodné si zopakovat, jak se vyznat v té velmi pestré mozaice částic, které vytváří náš svět. To nám usnadní orientaci v článcích, kterých se v době výročí této instituce objeví celá řada.
Autor: Vladimír Wagner Publikováno: 31.08.2014 14:13 28328x Diskuze: 17

Ve Vídni kvantově zobrazili šablonu ve tvaru kočky s pomocí entanglovaných párů infračerveného a červeného fotonu. Erwin Schrödinger by se jistě divil.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 29.08.2014 21:24 15822x Diskuze: 5

Přesněji řečeno nejvíce přímo zchlazené molekuly na světě. V magnetooptické pasti je zchladili na nový rekord, teplotu 2,5 tisíciny stupně nad absolutní nulou.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 27.08.2014 22:10 12516x Diskuze: 9

Jednoduchý experiment bez opory v matematické teorii. Ale funguje to. Pingpongový míček pluje po hladině jako očarovaný.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 11.08.2014 20:22 12701x Diskuze: 1

Přízračné galaktické bubliny gama záření stále svítí nad a pod galaktickou rovinou. A my si s nimi moc nevíme rady. Mezi odborníky vzbuzují respekt.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 06.08.2014 07:00 22025x Diskuze: 19

Skládaní paprsků diodových laserů o různé vlnové délce umožnilo vytvořit výkonné a efektivní přímé diodové lasery, kterými lze řezat a svářet kov. Průmyslové aplikace jsou v plném běhu.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 01.08.2014 06:30 16797x Diskuze: 3

Pomůže nám experimentální časoprostor z grafenového filmu ostřelovaného ultrakrátkými laserovými pulzy osvětlit rej gravitačních vln?
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 18.07.2014 06:00 6063x Diskuze: 0

Velkým počtem populárně vědních serverů proběhla informace, že srovnání doby příletu světla a neutrin ze supernovy SN1987A ukazuje na to, že rychlost světla je menší než maximálně možná. Podívejme se na to, co data ze supernovy opravdu reálně vypovídají.
Autor: Vladimír Wagner Publikováno: 05.07.2014 16:35 31321x Diskuze: 64

Kupodivu to vypadá, že by mohl. Higgs by měl být ve spojení s inflací pro vesmír zničující. Jenže vesmír podle všeho existuje a daří se mu vcelku obstojně. Kde se stala chyba?
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 04.07.2014 08:03 14207x Diskuze: 10

Úžasně! Buckyball, čili buckminsterfulleren C60 se po zásahu sprškou fotonů rentgenového paprsku rozletí na malé kousky. Není nad experimenty s femtosekundovým rentgenovým laserem.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 30.06.2014 23:03 7470x Diskuze: 0

Dříve se v Texasu střílelo mnohem více, teď prý tradici zachraňuje, dost netradičně, horda přistěhovalců. Uhlíkovými projektily pálí jen do terče, ještě k tomu nepřesně a přesto o nich píše celý svět.
Autor: Josef Pazdera Publikováno: 24.06.2014 21:14 12836x Diskuze: 0

Na frontové linii titánské bitvy mezi obecnou relativitou a kvantovou mechanikou o ovládnutí světa se motají i cesty časem. Prozatím si můžeme rafinovaně simulovat uzavřené časové křivky pomocí fotonů.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 22.06.2014 02:48 25610x Diskuze: 33

Německý synchrotron COSY potvrdil existenci extrémně krátkověkého a stejně tak zajímavého dibaryonu, exotické formy hmoty tvořené šesti kvarky.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 16.06.2014 15:26 14733x Diskuze: 13

Laser-plasmové urychlovače s brázdovým polem by mohly být průlomem v technologiích urychlování částic. Klíčovým trikem je skládání mnoha méně výkonných laserů namísto jednoho extrémně výkonného.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 30.05.2014 06:41 10125x Diskuze: 0

Co kdyby se nám povedlo udržet červí díru natolik dlouho, že skrz ní projde světelný signál? Pak bychom mohli komunikovat napříč prostorem a možná i časem. Luke Butcher z Cambridge navrhuje využít Casimirovu energii kvantových fluktuací.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 25.05.2014 08:18 15511x Diskuze: 6

Téměř mytologický problém částicové fyziky, který byl dlouhá desetiletí považován za neřešitelný, teď najednou směřuje k experimentu se srážečem fotonů. Vyrobíme elektrony a pozitrony z čirého záření?
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 19.05.2014 20:35 23817x Diskuze: 16

V CERN (Centrum evropského (sub)jaderného výzkumu) u Ženevy se vážně začíná diskutovat o příštím velkém urychlovači pro budoucí generace částicových fyziků. Uvažuje se o kruhovém urychlovači o obvodu 80 až 100 km, v němž by se s velkou pravděpodobností opět srážely protony s protony, jako je tomu již v případě stávajícího kruhového urychlovače LHC (Large Hadron Collider).
Autor: Marek Taševský Publikováno: 14.05.2014 18:24 14602x Diskuze: 2

Higgsův boson možná není elementární částicí. Říká se, že by ho mohla tvořit dvojice technikvarků svázaných silou technicoloru. V takovém případě by Higgs přestal porušovat estetický fyzikální princip přirozenosti.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 21.04.2014 06:29 16328x Diskuze: 15

Bert, Ernie a Pták Buk jsou hvězdami Sezamové ulice a zároveň nejvíce energetickými neutriny, která k nám přiletěla z hlubokého vesmíru. Všechna tři zachytila antarktická neutrinová observatoř IceCube.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 17.04.2014 02:50 11249x Diskuze: 4

3, 2, 1… Restart!
Autor: Vladimír Pecha Publikováno: 09.04.2014 22:02 13682x Diskuze: 4

Nanoskleněnka v laserové pasti je občas na štíru s entropií. Druhý termodynamický zákon je v nanosvětě jako z pirátského zákoníku. Spíše jen takové dobré doporučení.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 07.04.2014 12:08 17428x Diskuze: 12

Po třech letech, které začátkem března uplynuly od havárie ve Fukušimě I se podařilo dosáhnout několika průlomů. Z bazénu čtvrtého bloku je vyklizena více než třetina palivových článků. Došlo k dohodě s rybářskými svazy o tom, jak zacházet s podzemní vodou přitékající do elektrárny. Trvalý návrat obyvatel začíná už u druhého samosprávného celku v zakázané zóně do 20 km.
Autor: Vladimír Wagner Publikováno: 30.03.2014 09:06 18115x Diskuze: 12

Trio kosmologů nesdílí jásot nad pozorováním otisku primordiálních gravitačních vln v datech BICEP2. Není prý jasné, jestli jde o ozvěnu kosmologické inflace anebo nějakého neinflačního jevu.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 27.03.2014 06:20 15813x Diskuze: 16

Úspěšné pozorování otisku primordiálních gravitačních vln spustilo dramatický masakr v kosmologických teoriích. Co se asi vynoří z doutnajících trosek?
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 22.03.2014 14:35 13261x Diskuze: 3

Grafen je v současnosti asi ten nejvíce cool a sexy materiál pro fyzikální bádání. Je všestranný jako švýcarský armádní nůž, může fungovat jako izolant, polovodič, vodič, tak proč ne supravodič?
Autor: Martin Tůma Publikováno: 21.03.2014 14:58 10408x Diskuze: 2

Tým vědců projektu BICEP2 oznámil v pondělí v podvečer našeho času oznámil, že poprvé v historii zkoumání vesmíru se podařilo přímo detekovat důkazy toho, že náš vesmír prošel krátce po velkém třesku fází exponenciálního „rozfouknutí“ známého pod názvem kosmická inflace. V naměřených datech se rovněž podařilo zachytit gravitační vlny – zvlnění samotného prostoročasu. Pokud se výsledky potvrdí, máme tu zřejmě další adepty na Nobelovu cenu za fyziku.
Autor: Vladimír Pecha Publikováno: 20.03.2014 05:53 26293x Diskuze: 33

Představte si, že budete chtít někomu promítnout na zeď podařené video z Youtube, nebo vaši prezentaci, ale místo dataprojektoru použijete mobil. Dnes je to ještě fikce, ale práce vědců CALTECHu tomu dláždí cestu.
Autor: Martin Tůma Publikováno: 12.03.2014 15:12 9392x Diskuze: 2

LHC ani ještě neběží na plánovaný výkon a už nestačí. V CERNu zahajují přípravu na stavbu kruhového či lineárního urychlovače, který se snad za několik desetiletí stane nástupcem LHC.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 06.03.2014 19:13 9774x Diskuze: 0

Víme, že gravitační vlny existují. Takřka jistě. Zatím jsme ale ještě žádnou takovou vlnu nesjeli. Nicméně, prý to bude brzo. Připravte si prkna!
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 04.03.2014 08:47 17743x Diskuze: 12

O jednom hypotetickém modelu, realitě se skladováním energie a problémech když nefouká a je zamračeno.
Autor: Vladimír Wagner Publikováno: 01.03.2014 11:08 29802x Diskuze: 32

Jestli v raném vesmíru bublalo Higgsovo pole, tak ozvěny srážek bublin mohly vyvolat gravitační vlny, zachytitelné přístroji příští generace.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 21.02.2014 07:55 11317x Diskuze: 12

Zvenčí lithium-iontový článek, zevnitř granátové jablko? Grenadinu z nich neuděláte, jinak jsou ale tyhle baterie s nanočásticemi křemíku uvnitř uhlíkových slupek velmi slibné.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 19.02.2014 17:43 8097x Diskuze: 0

Kolem černých děr se šíří strach z ohnivé zdi. Uhasí ji astrofyzici s pomocí entanglovaných červích děr, obrácení plynutí času v černých dírách, fuzzballů, zdánlivých horizontů anebo bizarních Planckových hvězd?
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 17.02.2014 04:18 16359x Diskuze: 10

Plánované opětovné spuštění urychlovače těžkých iontů RHIC jitří obavy ze strangeletů, exotické hmoty obsahující podivné kvarky. Nakolik jsou oprávněné?
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 14.02.2014 19:05 15238x Diskuze: 4

Je to průlom uprostřed dlouhé a trnité cesty. V Národním zážehovém zařízení NIF vytěžili z fúzního paliva 1,2 až 1,9 krát víc energie, než kolik předtím palivo pohltilo při laserovém zážehu.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 13.02.2014 14:40 34736x Diskuze: 36

Štěstěna se stále víc přiklání ve prospěch mizivé, leč existující hmotnosti neutrin. Souhlasí s ní i pozorování reliktního záření Planckovým teleskopem a gravitační čočkování galaxií.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 13.02.2014 07:04 11298x Diskuze: 8

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace