aneb když zejména křesťanští politici, novináři, kněží a vládní úředníci účelově interpretují vědu.
Publikováno: 29.10.2008 22:55 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Igor Tureček Zobrazeno: 28583x   Diskuze: 17

Monitorovací systém Coral Reef Watch NOAA rozšiřuje svou síť „virtuálních stanic“ ke sledování bělení korálů vznikajícího v důsledku lokálního přehřátí oceánu, na jehož častějším výskytu se spolupodílí globální oteplování Země.
Publikováno: 29.10.2008 11:48 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Ota Beran Zobrazeno: 13935x   Diskuze: 5

Napříč celou historií ovlivňovaly poruchy životního prostředí a změny globálního klimatu silně i to, jak byla zvířata a potom i lidé napadáni parazity.
Publikováno: 15.10.2008 01:55 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Ota Beran Zobrazeno: 11133x   Diskuze: 0

Mírné zimy přispěly v Britské Kolumbii ke kalamitě, při které padlo za oběť hmyzím škůdcům asi 85 000 kilometrů čtverečních horského lesa. Zelené borové lesy se změnily na rezavě hnědé plochy mrtvých stromů.
Publikováno: 14.09.2008 12:34 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 15334x   Diskuze: 1

Kvalita ovzduší má mnohé parametry, které se neustále mění. Proto může soustavné monitorování přinést mnoho informací, které se dají využít v mnoha oborech. Jak to vypadá s jedním z oxidů dusíku a s ním úzce spojeným přízemním ozónem ukazují následující řádky.
Publikováno: 14.08.2008 23:30 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Ota Beran Zobrazeno: 12068x   Diskuze: 4

Koráli patří k nejohroženějším mořským živočichům. Jen v Karibském moři postihuje korály devětadvacet různých onemocnění. Z Indického a Tichého oceánu je hlášeno dalších sedm chorob. O jejich příčinách vedou vědci spory.
Publikováno: 25.06.2008 09:41 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 14940x   Diskuze: 2

Nová studie, jejíž výsledky byly zveřejněny v pátek 13. června ve Science, vedená výzkumníky z kolumbijské univerzity objevila, že uzavření ozónové díry, které je předpovídáno někdy na druhou polovinu 21. století, může významně ovlivnit klimatické změny na jižní polokouli, a tím i celého globálního klimatu.
Publikováno: 14.06.2008 03:23 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Ota Beran Zobrazeno: 43323x   Diskuze: 24

Na jedné straně se hořením dřeva uvolní do atmosféry oxid uhličitý, který jako skleníkový plyn přispívá ke globálnímu oteplení, na straně druhé zbude po požáru i značné množství zuhelnatělého dřeva. Takto vzniklé dřevěné uhlí je chemicky stabilní a půdní mikroorganismy jej nedokážou dále rozkládat. Mělo se zato, že se z něj stává úložiště uhlíku. Ke všeobecnému překvapení ale dřevěné uhlí svojí přítomností nezvykle podporuje rozklad humusu, čímž enormně podporuje další uvolňování uhlíku do ovzduší.
Publikováno: 04.06.2008 05:17 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 17825x   Diskuze: 9

Lidstvo dramaticky změnilo koloběh dusíku v přírodě a to má negativní dopad jak na přírodu, tak i lidské zdraví. Konstatují to hned dvě velké studie mezinárodního týmu expertů zveřejněné prestižním vědeckým týdeníkem Science.
Publikováno: 19.05.2008 10:14 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 11801x   Diskuze: 0

Saze, ať už vzniklé spalováním biomasy nebo jako součást exhalací naftových motorů, mají vliv na oteplování atmosféry tři- až čtyřikrát větší, než se dosud odhadovalo. Píše se o tom v článku zveřejněném v novém čísle časopisu Nature Geoscience.
Publikováno: 25.03.2008 22:00 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Ota Beran Zobrazeno: 24538x   Diskuze: 37

Technická novinka pro Afričany. Kolo z bambusu.
Publikováno: 29.02.2008 10:05 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 26831x   Diskuze: 11

Na travnaté savaně se pasou stáda zeber a kolem nich brousí smečka lvů. Většina ekologů považuje za základ tohoto systému rostliny. Vydatnost pastvy určuje množství zeber a tím i to, kolik lvů se v dané oblasti uživí. Americký ekolog Oswald Schmitz z Yaleovy university obrátil tuto představu na hlavu. Ve studii zveřejněné v časopise Science dokázal, že masožravci určují složení flóry.
Publikováno: 26.02.2008 12:24 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 17959x   Diskuze: 4

Lov krevet ve Středozemním moři patří k výnosným aktivitám. Labužníci jsou ochotni zaplatit za kilogram této mořské pochoutky i dvě stě eur. Je s podivem, že populace krevet toto rabování stále ještě snáší. I z těch nejlepších lovišť ale krevety často i na několik let zmizí, aby se zase objevily. Podobné výkyvy zůstávaly pro vědce i lovce krevet dlouho záhadou.
Publikováno: 22.01.2008 12:57 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 14874x   Diskuze: 2

Před dvěma tisíciletími došlo v Antarktidě k mohutné sopečné erupci. Dnes je tento vulkán stále ještě aktivní, ale kryje ho mohutná vrstva ledu. Vědci jsou přesvědčeni, že teplo ze sopky přispívá k tání ledovce.
Publikováno: 22.01.2008 05:50 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 35566x   Diskuze: 60

Brazilští vědci Fernando Pelicice a Angelo Agostinho upozornili na stránkách vědeckého časopisu Conservation Biology na alarmující situaci na jihoamerických přehradách.
Publikováno: 18.01.2008 12:30 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 13721x   Diskuze: 5

Mezinárodní tým vědců vedený Yavinderem Malhim z Oxfordské university provedl na stránkách prestižního vědeckého časopisu Science analýzu současného stavu Amazonie a zhodnotil její vyhlídky do budoucna.
Publikováno: 15.01.2008 13:46 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 23332x   Diskuze: 8

Musí globální oteplení přinést roztání veškerého polárního ledu? O tom, že se tak stane už v blízké budoucnosti, mnozí nepochybují. O tom, že se tak nestalo v dávné minulosti, existuje přesvědčivý vědecký důkaz.
Publikováno: 11.01.2008 09:40 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 28012x   Diskuze: 27

Ti, co pochybují o tom, že současné změny klimatu vyvolal člověk, dostali podle předního amerického časopisu Scientific American „další potřebnou munici“. Scientific American tak reaguje na novou studii švédského týmu zveřejněnou v Nature.
Publikováno: 09.01.2008 09:09 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 31485x   Diskuze: 35

Výzkum historických teplotních záznamů, ukázal, že oteplování Severního Atlantiku v posledních padesáti letech (1950 - 2000) neprobíhalo rovnoměrné. V době, kdy se subtropické vody oteplovaly, subpolární vody se naopak ochlazovaly.
Publikováno: 06.01.2008 06:35 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Josef Pazdera Zobrazeno: 36417x   Diskuze: 64

Na celém světě narůstá odpor k činnosti Mezivládního panelu o změně klimatu. Výrazem toho je tato výzva Organizaci spojených národů podepsaná význačnými vědci z celého světa. Množí se skutečné vědecké zprávy na rozdíl od zpráv, o kterých hlasují právníci a lidé vzdělaní v humanitních oborech a nikoliv přírodovědných a které nakonec píší vládní úředníci, kteří zřídka mají ponětí o vědeckých metodách a ještě méně o meteorologii a klimatologii. Míněny jsou tím samozřejmě zprávy Mezivládního panelu o změně klimatu. O vědeckých poznatcích nelze hlasovat.
Publikováno: 21.12.2007 14:04 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Igor Tureček Zobrazeno: 77635x   Diskuze: 80

Elegantní studie norských badatelů vážně zpochybňuje letošní argumentaci norského výboru pro Nobelovu cenu za mír a vyvrací tradovanou představu, že zhoršené prostředí a vyčerpané zdroje vedou k válce.
Publikováno: 17.12.2007 10:51 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Stanislav Mihulka Zobrazeno: 36649x   Diskuze: 77

Nová studie porovnala výsledky 22 nejuznávanějších modelů globálního klimatu s aktuálními klimatickými údaji a ukázalo se, že modely odvádějí neuspokojivou práci při modelování klimatických změn v podstatné části zemské atmosféry.
Publikováno: 12.12.2007 12:29 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 43423x   Diskuze: 74

Konstrukce dopravních staveb z obnovitelných zdrojů nabírá na obrátkách. V Číně testují vysokokapacitní bambusový most.
Publikováno: 12.12.2007 09:31 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 16274x   Diskuze: 2

Čínské úřady potvrdily, že hodlají pokračovat ve vypouštění pand velkých do přírody. První v zajetí odchované zvíře při návratu do přirozeného prostředí uhynulo a program byl terčem ostré kritiky.
Publikováno: 07.12.2007 11:29 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 14436x   Diskuze: 4

Evropská environmentální agentura (EEA) posuzovala evropské státy v roce 2002 podle ekologické šlápoty (zatěžování přírody člověkem). Zjistila, že přírodu nejméně zatěžují Rumunsko a Bulharsko, nejvíce Finsko. Rakousko patřilo do té horší poloviny. Rakouská vláda se s tímto negativním hodnocením a hořkým výsledkem musela nějak vypořádat a zadala proto Rakouské hospodářské komoře nepřímo státní úkol. Ta po letech vědeckého bádání přišla s novou soutěží mezi evropskými státy a umístila Rakousko na první místo a Rumunsko a Bulharsko na poslední místa.
Publikováno: 20.11.2007 01:47 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Igor Tureček Zobrazeno: 34595x   Diskuze: 16

Lidská logika je jedna věc a dění v přírodě věc druhá. Přesvědčit jsme se o tom mohli na vlastní kůži už mockrát. Některé věci nám připadají tak samozřejmé, že se zdá zbytečné je zkoumat. O to větší překvapení pak zažíváme, když je zkoumáme a zjišťujeme, že je všechno úplně jinak.
Publikováno: 14.11.2007 07:38 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 37435x   Diskuze: 75

Oxid uhličitý je základní “potravou” skoro všech rostlin. Čím více ho ve vzduchu mají, tím lépe se jim žije a jsou produktivnější. Oxid uhličitý se může stát našim spojencem při řešení potravinové krize navozené nárůstem lidské populace.
Publikováno: 13.11.2007 02:58 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Igor Tureček Zobrazeno: 40388x   Diskuze: 65

Zrychlený pohyb hornin v oblasti Yellowstonského národního parku vyvolal poplach mezi americkými geology. Tým složený z odborníků z University of Utah v Salt Lake City a z U.S. Geological Survey v kalifornském Menlo Parku zaznamenal, že od roku 2004 se celá oblast zvedá čtyřikrát rychleji než v předchozích letech. Nikdo si nedovolí brát tyto události na lehkou váhu.
Publikováno: 12.11.2007 13:09 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 32592x   Diskuze: 31

Novým šlágrem na poli boje proti oteplování je vypouštění močoviny do vod moří a oceánů. Hnojení vody se může stát jedním z nejlukrativnějších odvětví.
Publikováno: 11.11.2007 05:17 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Josef Pazdera Zobrazeno: 35366x   Diskuze: 38

Jedovaté chemikálie v řekách a jezerech zdaleka neškodí jen v koncentracích, kdy už ryby plavou břichem vzhůru. I ve zdánlivě neškodných množstvích zasahují některé látky do života pod vodní hladinou s nevídanou razancí.
Publikováno: 06.11.2007 12:48 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 13436x   Diskuze: 1

Nová forma ekologického pesticidu by mohla dát zemědělcům do rukou mocnou zbraň proti škůdcům. Zabírá i proti hmyzu, který si ke stávající formě pesticidu vyvinul odolnost.
Publikováno: 05.11.2007 09:16 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 40047x   Diskuze: 41

Klimatologové se realisticky přiznávají, že z principu nelze přesně předpovědět budoucí vývoj klimatu.
Publikováno: 28.10.2007 00:17 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Stanislav Mihulka Zobrazeno: 46515x   Diskuze: 51

Co mají společné Thajsko, Urugvaj a Ghana? Snaží se o co největší produkci pohonných hmot z obnovitelných zdrojů.
Publikováno: 22.10.2007 03:43 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Josef Pazdera Zobrazeno: 35570x   Diskuze: 31

Topolům se při současném zvýšení teploty a koncentrace oxidu uhličitého daří lépe. Stejně tak se daří všem rostlinám téhož typu – totiž C3 – které reprezentují 95 % veškeré pozemské vegetace. Rostliny migrují dále na sever a výše do hor, aniž by vytlačovaly tam již rostoucí vegetaci. Narůstá tak biodiverzita (druhové bohatství). Za kytičkami táhnou také motýli, poněvadž pro ně představují potravu.
Publikováno: 18.10.2007 05:51 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Igor Tureček Zobrazeno: 45488x   Diskuze: 59

Chrostíci údajně trpí Bt kukuřicí, ale nic není tak černobílé, jak by se zdálo.
Publikováno: 16.10.2007 00:03 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Stanislav Mihulka Zobrazeno: 45215x   Diskuze: 52

Ivan Rynda, sociální ekolog, Centrum pro otázky životního prostředí.
Publikováno: 09.10.2007 10:44 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Zobrazeno: 41593x   Diskuze: 65

Jen málokdo je v dnešním světě nenáviděný víc, než optimistický environmentalista Bjorn Lomborg.
Publikováno: 06.10.2007 08:13 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Stanislav Mihulka Zobrazeno: 39243x   Diskuze: 68

Analýza dírkonošců ze dna Pacifiku vylučuje proklínaný plyn z role hybatele planetárním klimatem ledových dob.
Publikováno: 30.09.2007 04:24 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Stanislav Mihulka Zobrazeno: 52430x   Diskuze: 50

Ničivé nálety sarančí stěhovavých ukončí globální oteplování.
Publikováno: 19.09.2007 08:04 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 26445x   Diskuze: 20

Správný ochránce přírody chrání velryby a delfíny a horuje pro větrné elektrárny. Jak naznačuje zpráva Whale and Dolphin Conservation Society (WDCS), někde si budou muset ochránci vybrat. Buď delfíny a velryby a nebo větrníky. Obojí dohromady nejde.
Publikováno: 18.09.2007 08:21 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 23459x   Diskuze: 10

Za letošní ničivé požáry v Řecku zdaleka nemohou jen žháři a vedro. Může za ně především špatná ochrana přírody.
Publikováno: 17.09.2007 18:07 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Martin Konvička, Zobrazeno: 34130x   Diskuze: 18

V hustě obydlené oblasti na pobřeží Bengálského zálivu se může odehrát tragédie, vedle které blednou i následky ničivé vlny tsunami na Sumatře z 26. prosince 2004. Počet obětí může překročit milion.
Publikováno: 10.09.2007 11:45 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 15413x   Diskuze: 6

Představa o vysoké pestrosti nížinných tropických pralesů, kde se druhové složení fauny mění pomalu s každým dalším krokem, vzala díky výzkumu českých vědců za své. Rozsáhlá území mají faunu velmi podobnou.
Publikováno: 15.08.2007 10:04 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 18237x   Diskuze: 3

Hormonální antikoncepce se stává problémem pro životní prostředí. Působí jako tzv. endokrinní disruptor. Kanadští a američtí vědci prokázali, že hormony v životním prostředí mohou vyhubit některé druhy ryb.
Publikováno: 08.08.2007 08:56 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 44118x   Diskuze: 12

Zajímavý názor odvážného odborníka, který varuje před obnovitelnými zdroji a chválí proklínanou jadernou energii.
Publikováno: 08.08.2007 02:44 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Stanislav Mihulka Zobrazeno: 92549x   Diskuze: 140

Náhlé a prudké nárůsty metanu v posledních desetiletích jsou způsobovány přírodními událostmi jako např. výbuchem sopky Pinatubo (červen 1991), jevem El Nino (1997-98) nebo náhlými výrony metanu ukrytého v permafrostu nebo hydrátech metanu v hloubkách od 100 do 800 metrů. V tomto ohledu je také známý Bermudský trojúhelník. Po nich ale vždy následoval opět prudký pokles metanu k jeho základnímu množství.
Publikováno: 28.07.2007 10:29 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Igor Tureček Zobrazeno: 27149x   Diskuze: 9

Hráči golfu mohou odpalovat míčky s vědomím, že svoji vášní prokazatelně přispívají k ochraně druhové diverzity.
Publikováno: 26.07.2007 02:18 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Stanislav Mihulka Zobrazeno: 30253x   Diskuze: 27

Ve 20. století hladina oceánů stoupala, ale ne rychlostí 35 mm za 10 let jak tvrdí alarmisté, nýbrž za 100 let. A ne proto, že by se podstatně rychleji rozpouštěly ledovce, nýbrž proto, že nárůstem globální teploty se zvětšil objem oceánů. V porovnání s první polovinou 20. století se v druhé polovině 20. století nárůst objemu oceánů nezjistil. Vědce také udivuje, že v druhé polovině století vzrostlo množství CO2 3,5krát, ale vůbec se to neprojevilo na výši hladin oceánů. V teorii alarmistů je něco naprosto chybného.
Publikováno: 21.07.2007 00:12 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Igor Tureček Zobrazeno: 20104x   Diskuze: 6

V posledních 12 letech se zvýšil počet silných hurikánů nad severním Atlantikem. Někteří odborníci dávají tento trend do přímé souvislosti s globálním oteplením.
Publikováno: 12.07.2007 04:59 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 17649x   Diskuze: 16

Usazené vrstvy na dně Severního ledového oceánu vypovídají o jeho vzniku a napínavé historii.
Publikováno: 23.06.2007 07:12 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Stanislav Mihulka Zobrazeno: 26762x   Diskuze: 10Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace