Jaroslav Petr

Koráli patří k nejohroženějším mořským živočichům. Jen v Karibském moři postihuje korály devětadvacet různých onemocnění. Z Indického a Tichého oceánu je hlášeno dalších sedm chorob. O jejich příčinách vedou vědci spory.
Publikováno: 25.06.2008 09:41 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 15213x   Diskuze: 2

V roce 1981 vyrobila americká biotechnologická firma Genentech první lidský růstový hormon pomocí bakterií upravených metodami genového inženýrství a otevřela tak nové možnosti pro léčbu závažných poruch růstu u dětí. Lék si brzy našel cestu mezi zakázané prostředky sportovního dopingu a v současné době kvete ilegální obchod s růstovým hormonem jako se zaručeným omlazovacím prostředkem.
Publikováno: 23.06.2008 09:43 v rubrice: Zdraví
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 30453x   Diskuze: 3

Vynález luku přinesl do života pravěkých lidí revoluční změnu. Dostřel šípu byl podstatně větší než vzdálenost, na jakou mohl člověk hodit těžkým oštěpem. Účinnější zbraň zefektivnila nejen lov, ale i vedení válek.
Publikováno: 23.06.2008 01:42 v rubrice: Člověk > Chování
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 26110x   Diskuze: 4

Peníze jsou symbol. Lidský mozek si za mincemi a bankovkami snadno představí předměty a služby, které za ně lze nakoupit. Vysoce rozvinuté symbolické myšlení napomohlo člověku ke vzniku lidské řeči a odlišilo nás od zvířat. Ostatní savci dokážou uvažovat v symbolech jen velice omezeně. Proto vědce zaskočilo zjištění, že jihoamerické opice malpy kapucínské jsou schopny pochopit funkci platidel.ˇ
Publikováno: 18.06.2008 14:24 v rubrice: Behavioralni vědy > Ekonomie
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 19231x   Diskuze: 6

Vystřelené nábojnice zanechané zločincem na místě trestného činu jsou pro kriminalisty cenným důkazním materiálem. Pokud najdou u podezřelé osoby zbraň, dokážou určit, jestli se z ní na místě činu střílelo. Jedno však ani ti nejlepší kriminalisté až donedávna nedokázali - sejmout otisk prstu, který zanechal na nábojnici pachatel, když zbraň nabíjel. Při výstřelu se kov nábojnice rozžhaví a otisk se doslova odpaří. Nezbude po něm nic.
Publikováno: 17.06.2008 16:15 v rubrice: Fyzika
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 27815x   Diskuze: 14

Tým vedený antropologem Danem Eisenbergem z Northwestern University si položil otázku, zda nemohly být našim předkům geny pro hyperaktivitu k něčemu dobré.
Publikováno: 16.06.2008 11:37 v rubrice: Behavioralni vědy > Ekonomie
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 14404x   Diskuze: 1

Cizopasný prvok Toxoplasma gondii patří k nejúspěšnějším parazitům světa. Dosáhl globálního rozšíření a napadá stovky nejrůznějších živočišných druhů včetně člověka.
Publikováno: 11.06.2008 10:07 v rubrice: Zajímavosti > Recenze
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 17323x   Diskuze: 13

Kdyby měly pravdu všechny zprávy, jež referují o úspěších moderní medicíny, byl by svět rájem na zemi. Řadu závažných onemocnění, s nimiž se lékaři stále marně potýkají, bychom dokázali bez problémů vyléčit.
Publikováno: 10.06.2008 13:35 v rubrice: Zdraví
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 11828x   Diskuze: 2

„Neobvyklé výkyvy teploty povrchových vod moří a oceánů, jež vědci naměřili ve čtyřicátých letech dvacátého století, byly pro nás něco jako bolavý palec,“ přiznala přední americká klimatoložka Susan Solomonová z National Oceanic and Atmospheric Administration v coloradském Boulderu.
Publikováno: 04.06.2008 10:49 v rubrice: Osloviny
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 35111x   Diskuze: 13

Na jedné straně se hořením dřeva uvolní do atmosféry oxid uhličitý, který jako skleníkový plyn přispívá ke globálnímu oteplení, na straně druhé zbude po požáru i značné množství zuhelnatělého dřeva. Takto vzniklé dřevěné uhlí je chemicky stabilní a půdní mikroorganismy jej nedokážou dále rozkládat. Mělo se zato, že se z něj stává úložiště uhlíku. Ke všeobecnému překvapení ale dřevěné uhlí svojí přítomností nezvykle podporuje rozklad humusu, čímž enormně podporuje další uvolňování uhlíku do ovzduší.
Publikováno: 04.06.2008 05:17 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 18200x   Diskuze: 9

Dánští vědci vedení Jorgenem Dissingem z kodaňské university otevřeli desítku vikingských hrobů na pohřebišti poblíž Galgedilu na dánském ostrově Funen.Tisíc let leželi nebožtíci v písku. Nyní promlouvají řečí písmen genetického kódu a vyprávějí o tom, co byli Vikingové zač.
Publikováno: 02.06.2008 10:30 v rubrice: Člověk > Chování
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 17945x   Diskuze: 0

Původní populace volně žijících tygrů čítala asi 100 000 kusů. Dnes žije ve volné přírodě asi 3 000 těchto velkých kočkovitých šelem. Počty tygrů chovaných v zajetí se odhadují na 15 000 až 20 000. Význam těchto zvířat pro záchranu tygra nebyl dlouho jasný, protože jejich genetický status zůstával záhadou.
Publikováno: 01.06.2008 12:17 v rubrice: Genetika
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 21619x   Diskuze: 16

V polovině června dojde ve Spojených státech ke krajně nezvyklé dražbě. Soukromá biotechnologická společnost BioArts nabídne v aukci pět míst v pořadníku na naklonování psa.
Publikováno: 01.06.2008 11:19 v rubrice: Zajímavosti > Biologie
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 19815x   Diskuze: 13

Lidské tělo se skládá z desítek bilionů buněk. Mikroorganismů, které obývají povrch i nitro našeho organismu, je desetkrát víc. Nejsou to jen pasivní nájemníci nebo nebezpeční vetřelci. Mnohé mikroorganismy nám pomáhají. Podílejí se na rozvoji imunitní obrany nebo nám pomáhají trávit potravu. Bez mikrobů by byl náš život o poznání těžší. A některé choroby mohou mít příčinu v tom, že se naši mikrobiální spojenci nechovají, jak bychom potřebovali. Buď se nám vytratí nebo se přestěhují tam, kam nepatří.
Publikováno: 29.05.2008 21:45 v rubrice: Zdraví
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 19721x   Diskuze: 18

Genetici pronikají do tajů lidské dědičné informace studiem genů myší. Jak lidská tak i myší dědičná informace je kompletně přečtená a naše DNA se s DNA myší shoduje z plných 85%. Zdálo se, že se nemůžeme dopouštět velkých chyb. Nejnovější studie zveřejněná prestižním vědeckým časopisem Proceedings of the National Academy of Sciences však odhalila, že i naprosto totožné geny se mohou v myším a lidském organismu chovat zcela odlišně.
Publikováno: 28.05.2008 22:28 v rubrice: Genetika
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 9979x   Diskuze: 1

Vzájemná důvěra je klíčem k úspěšné spolupráci. Tým švýcarských vědců pod vedením Ernsta Fehra z university v Curychu zjistil, že důvěru mezi lidmi pomáhá udržet hormon oxytocin.
Publikováno: 27.05.2008 10:58 v rubrice: Behavioralni vědy > Ekonomie
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 23155x   Diskuze: 5

Na tisícovku mužů připadá v Indii jen 933 žen. Před patnácti lety tak chybělo v nejlidnatější zemi světa 37 milionů žen. Dnes se odhaduje „ženský deficit“ na 44 milionů.
Publikováno: 26.05.2008 12:17 v rubrice: Behavioralni vědy > Chování
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 25491x   Diskuze: 9

Kolik je na světě různých organismů? Odpověď na tuto jednoduchou otázku hledají badatelé celá staletí. Švédský přírodovědec Karl Linné utřídil v 18. století do uceleného systému tisíce rostlin a živočichů. Dnes odhadují vědci počet pozemských forem života v milionech. Tyto odhady lze výrazně zpřesnit studiem tropických rostlin a druhů býložravého hmyzu, který na nich žije.
Publikováno: 23.05.2008 11:54 v rubrice: Genetika
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 14525x   Diskuze: 5

Tráva nemůže vzít před býložravými hraboši nohy na ramena. Neznamená to, že je proti nim bezbranná. Její obranný arzenál je překvapivě účinný a donutí přemnožené populace hrabošů ke kolapsu. Dokazuje to studie britských vědců publikovaná ve vědeckém časopise Biology Letters.
Publikováno: 21.05.2008 13:07 v rubrice: Rostliny
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 16944x   Diskuze: 5

Ostrov Mauritius byl kolonizován v 17. století a lidé tu záhy vyhubili celou řadu jedinečných živočichů. K nejznámějším patřil velký nelétavý holubovitý pták dronte mauritijský.
Publikováno: 21.05.2008 03:51 v rubrice: Ptáci
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 13344x   Diskuze: 0

Genoví inženýři vytvořili genetickou modifikací opičí model pro studium Huntingtonovy choroby.
Publikováno: 20.05.2008 07:37 v rubrice: Genetika
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 33775x   Diskuze: 40

Lidstvo dramaticky změnilo koloběh dusíku v přírodě a to má negativní dopad jak na přírodu, tak i lidské zdraví. Konstatují to hned dvě velké studie mezinárodního týmu expertů zveřejněné prestižním vědeckým týdeníkem Science.
Publikováno: 19.05.2008 10:14 v rubrice: Zajímavosti > Ekologie
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 11896x   Diskuze: 0

Mušky octomilky si obvykle spojujeme s rozkládajícím se ovocem. Základ potravy těchto zástupců dvoukřídlého hmyzu tvoří bakterie a některé octomilky je hledají na místech, která nemají s ovocem nic společného.
Publikováno: 18.05.2008 10:51 v rubrice: Zajímavosti > Recenze
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 10328x   Diskuze: 0

Spory o geneticky modifikované (GM) zemědělské plodiny nekončí. Mnohé otázky může zodpovědět jen výzkum prováděný v polních podmínkách. Američtí vědci takové testy provedli.
Publikováno: 18.05.2008 09:39 v rubrice: Rostliny
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 17618x   Diskuze: 10

Před diabetiky se rýsuje lákavá perspektiva. Inzulín budou moci užívat v tabletách. Slibují to výsledky výzkumu amerických vědců z University of Texas vedených Nicholasem Peppasem.
Publikováno: 15.05.2008 13:04 v rubrice: Zdraví
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 16339x   Diskuze: 5

Kalimantanský poddruh slona indického zřejmě z tohoto ostrova vůbec nepochází. Podle posledních výzkumů jsou tito sloni potomky zvířat dovezených z Jávy.
Publikováno: 15.05.2008 10:57 v rubrice: Zajímavosti > Biologie
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 14548x   Diskuze: 5

Lidé, kteří byli v raném dětství zneužíváni, mohou mít na celý zbytek života změněné pracovní nasazení genů v mozku. K tomuto překvapivému závěru dospěli kanadští vědci z montrealské McGill University studiem dědičné informace v mozcích sebevrahů.
Publikováno: 14.05.2008 23:09 v rubrice: Genetika
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 16130x   Diskuze: 9

Mezinárodní tým vedený Gordonem Kellerem z torontského McEwen Centre for Regenerative Medicine vypěstoval v laboratoři tepající srdeční svalovinu z embryonálních kmenových buněk.
Publikováno: 13.05.2008 10:30 v rubrice: Zdraví
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 15976x   Diskuze: 13

O sklonu člověka k obezitě se rozhoduje velmi záhy. Dvouleté dítě si při nadměrném přísunu kalorií množí tukové buňky dvakrát rychleji než jeho vrstevníci. Tukové buňky hromadíme až do věku dvaceti let. Pak už s jejich počtem nic nenaděláme. Nepřibývá nám jich, ale také jich neubývá.
Publikováno: 12.05.2008 10:58 v rubrice: Zdraví
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 26421x   Diskuze: 11

Zdomácnění divokého tura představuje jeden ze zlomových momentů v historii lidstva. Člověk získal zdroj masa a mléka a zároveň sílu tažných zvířat. Nádavkem dostal i dar, o který nestál – bacil tuberkulózy Mycobacterium tuberculosis. Tuto zažitou představu o vzniku lidského původce tuberkulózy z bacilu skotu Mycobacterium bovis zpochybnily nejnovější genetické analýzy. Dokazují, že lidé žili s tuberkulózou dlouho předtím, než začali chovat domácí zvířata. Tuberkulóza skotu vznikla, když bacily nemocného člověka nakazily domestikovaný dobytek.
Publikováno: 07.05.2008 18:38 v rubrice: Skot
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 25370x   Diskuze: 3

U ugandských opic gueréz červených byl zjištěn dosud neznámý virus. Patří do blízkého příbuzenstva dnes vymýceného viru, jenž u člověka vyvolával pravé neštovice. Rodina tzv. orthopoxvirů je poměrně bohatá. Vyvolávají nákazu u široké škály zvířecích druhů od drobných hlodavců, přes tuleně a domácí skot až po člověka.
Publikováno: 06.05.2008 11:41 v rubrice: Zdraví
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 11545x   Diskuze: 2

Společenské postavení nemá zdaleka vliv jen na finanční situaci. Odráží se dokonce i v našem zdraví. V jedné velké britské studii se prokázalo, že níže postavení státní úředníci trpí většími zdravotními problémy než jejich nadřízení, i když se od nich neliší životním stylem. Kudy z toho ven? Ignorovat společenskou hierarchii? To není tak lehké. Nejnovější výzkum vědců vedených Caroline Zinkovou z Ústředního ústavu pro duševní zdraví prokázal, že hodnocení lidí podle jejich pozice na společenském žebříčku máme zakódováno v mozku.
Publikováno: 05.05.2008 10:06 v rubrice: Behavioralni vědy > myšlení
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 14997x   Diskuze: 4

V lidském těle jsou místa, kde lze zjistit drobné „částečky“, které mají v průměru kolem 50 nanometrů (miliontin milimetru). Dostaly jméno nanobakterie. Na povrchu jsou kryty vápenatou skořápkou, ale uvnitř měly ukrývat vše, co potřebují k životu, dědičnou informaci nevyjímaje. Podle některých mikrobiologů představují nanobakterie nejmenší buněčné organismy.
Publikováno: 30.04.2008 12:19 v rubrice: Zajímavosti > Mikroorganismy
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 25376x   Diskuze: 19

Homo floresiensis nebyl dobrý chodec. S dlouhými chodidly připomínal klauna.
Publikováno: 28.04.2008 01:32 v rubrice: Člověk > Chování
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 12421x   Diskuze: 0

Ve Švýcarsku mají rostliny důstojnost garantovánu ústavním zákonem. Do vědce si lze na základě tohoto zákona beztrestně kopnout.
Publikováno: 26.04.2008 06:44 v rubrice: Osloviny
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 30938x   Diskuze: 24

S rostoucí nadmořskou výškou ubývá ve vzduchu kyslíku a člověku se rychle krátí dech. Horolezci šplhající na vrcholky velehorských štítů bez kyslíkového přístroje o tom vědí své. Málokterého ale asi napadne, že v procesu aklimatizace, kterým se organismus přizpůsobuje námaze v řídkému vzduchu, sehrává klíčovou roli kůže.
Publikováno: 25.04.2008 10:12 v rubrice: Zdraví
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 20726x   Diskuze: 9

Celý rok není po chřipce ani vidu ani slechu a přesto se každou zimu spolehlivě dostaví epidemie vyvolaná novými variantami virů. Nestane se, že by si někdy „vybrala volno“. Kde se skrývá chřipkový virus, když nás zrovna nenutí uléhat do postelí? Kam v nástupem jara zmizí? Přežívá někde v našem okolí a mění se na novou variantu? A nebo od nás zmizí nadobro a příští zimu máme co do činění s jeho nástupcem, který přišel bůhví odkud?
Publikováno: 23.04.2008 09:42 v rubrice: Zdraví
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 14752x   Diskuze: 1

Homo floresiensis prý při chůzi podivně našlapoval. Aby ne, když ho čekalo vrtání stoličky M1 vlevo dole.
Publikováno: 22.04.2008 06:54 v rubrice: Osloviny
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 17299x   Diskuze: 4

Biologové s trochou nadsázky říkají, že největším pohlavním orgánem je mozek.
Publikováno: 21.04.2008 12:08 v rubrice: Behavioralni vědy > Chování
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 11083x   Diskuze: 0

Už se vám stalo, že vám kolega řekl: „Dojdi si na oběd, já to tady za tebe dodělám?“
U lidí je podobná nezištnost vzácná. U afrických pěvců timálií stračích je to normální.
Publikováno: 18.04.2008 08:58 v rubrice: Ptáci
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 24685x   Diskuze: 23

Smrk, kterému s přezdívá „Vánoční stromek“, se ukázal jako nejstarší strom světa.
Publikováno: 17.04.2008 12:37 v rubrice: Rostliny
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 38603x   Diskuze: 10

Zachumelené krmítko s početnou návštěvou nejrůznějších opeřenců má v idylických představách o zimě své nezastupitelné místo. Přezimující ptáci dostávají od lidí obrovské množství potravy. Jen ve Spojených státech a Velké Británii se ročně prodá půl milionu tun krmiva určeného pro přikrmování volně žijících ptáků. Jak citelný je tento zásah do přírody a jaké má následky? Odpověď na tuto otázku hledá tým britských biologů vedený Gillian Robbovou z Queen´s University v severoirském Belfastu.
Publikováno: 17.04.2008 11:02 v rubrice: Ptáci
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 19805x   Diskuze: 1

Ozařování nádorů nemocnému pomáhá, protože ničí rakovinné buňky. Na druhé straně mu ale i škodí, protože postihuje zdravé tkáně, především slezinu, trávicí trakt a kostní dřeň. Tým vědců z Roswell Park Center Institute a soukromé biotechnologické společnosti Cleveland BioLabs v americkém Buffalu vedených Andrejem Gudkovem vyvinul lék, který skýtá před nežádoucími účinky ozařování účinnou ochranu.
Publikováno: 16.04.2008 10:48 v rubrice: Zdraví
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 24218x   Diskuze: 6

Předpovídají díry v mracích nad Iránem zemětřesení na dva měsíce dopředu?
Publikováno: 16.04.2008 09:32 v rubrice: Fyzika
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 21184x   Diskuze: 12

Mozek za nás rozhoduje sám a dá nám o svém úmyslu vědět až dodatečně.
Publikováno: 16.04.2008 08:47 v rubrice: Behavioralni vědy > myšlení
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 47166x   Diskuze: 46

Francouzští a němečtí vědci si zahráli na Peruna a pokusili se metat na krajinu v Novém Mexiku pomocí vysoce výkonného laseru hromy a blesky.
Publikováno: 16.04.2008 07:55 v rubrice: Fyzika
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 20620x   Diskuze: 9

Hloupý Honza se rozdělil s kouzelným dědečkem o uzlík buchet, ale jeho vychytralejší bratři dědečkovi nedali nic. Pohádka se příčinou rozdílu v chování bratří nezabývá. Článek izraelských vědců zveřejněný časopisem Genes, Brain and Development dokazuje, že na tom, zda se chováme nezištně nebo sobecky se podílí varianty genu AVPR1.
Publikováno: 15.04.2008 17:13 v rubrice: Genetika
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 17085x   Diskuze: 2

Původce kapavky Neisseria gonorhoeae je nejsilnějším organismem světa.
Publikováno: 15.04.2008 07:12 v rubrice: Zajímavosti > Mikroorganismy
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 28324x   Diskuze: 10

Na kongresu Společnosti pro výzkum materiálů konaném na sklonku března v San Francisku představili vědci z Massachusetts Institute of Technology zařízení, které lze s mírnou nadsázkou označit na umělou buňku. Syntetizuje si vlastní geny a vyrábí podle jejich instrukcí bílkoviny.
Publikováno: 14.04.2008 18:02 v rubrice: Zajímavosti > Mikroorganismy
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 17652x   Diskuze: 4

Vědecký výbor Evropské agentury pro životní prostředí doporučil, aby Evropská unie provedla novou vědeckou studii ekologických přínosů a dopadů biopaliv. Cíl dosáhnout do roku 2020 v zemích EU desetiprocentní podíl biopaliv na pohonných hmotách pro dopravu by měl být přehodnocen.
Publikováno: 14.04.2008 07:44 v rubrice: Osloviny
Autor: Jaroslav Petr Zobrazeno: 36516x   Diskuze: 40
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace