Stanislav Mihulka

Analýza genomů 3 154 moderních lidí odkryla brutální hrdlo lahve, kterým prošli naši předci z okruhu Homo erectus před zhruba 930 000 až 813 000 lety. Výpočty říkají, že v tomto období, které trvalo asi 117 tisíc let, žilo vždy méně než asi 1 280 jedinců schopných rozmnožování. Pokud to tak opravdu bylo, nacházeli jsme se mučivě dlouhou dobu na pokraji vyhynutí.
Autor: Stanislav Mihulka 05.09.2023 07:39 53446x Diskuze: 33

Kvantoví fyzici nadšeně zkoumají naprosto záhadný trik zmrzlinářů makrosvěta. Pokud to nevíte, při dodržení vhodných podmínek zmrzne velmi horká voda dřív než studená voda. A nikdo to nedovede uspokojivě vysvětlit. Nový výzkum potvrdil, že Mpembův jev existuje i ve kvantové podobě.
Autor: Stanislav Mihulka 03.09.2023 18:43 39551x Diskuze: 24

Jestli byly dezinformace problém, tak teď s nástupem umělých inteligencí přeřazujeme na vyšší rychlostní stupeň. Experiment CounterCloud potvrdil, že dnešní inteligence mohou s vynaložením minimálních nákladů generovat masivní (dez)informační obsah, ať už pro temnou stranu anebo pro dobrou věc.
Autor: Stanislav Mihulka 02.09.2023 17:15 22970x Diskuze: 79

Exoplaneta TOI-1853 b se vysmívá konvenčním teoriím o vzniku planet. Obíhá v těsné blízkosti hvězdy, je o něco menší než Neptun, ale zároveň je jenom o něco lehčí než Saturn. Svou hustotou poráží ocel a blíží se stříbru. Jak tenhle supermasivní terestrický neptun mohl vzniknout?
Autor: Stanislav Mihulka 01.09.2023 16:13 26946x Diskuze: 9

Už delší dobu je jasné, že konopí má protizánětlivé účinky. Jejich mechanismus ale odborníkům dlouho unikal. Podle nového výzkumu je proti zánětům obzvláště účinný kanabinoid CBD. Aktivuje enzym 15-lipoxygenázu-1, čímž přepíná příslušné buňky imunitního systému z prozánětlivého nastavení do protizánětlivého módu.
Autor: Stanislav Mihulka 01.09.2023 10:37 18268x Diskuze: 10

Společnost Boom Supersonic pokročila ve vývoji nadzvukového dopravního letounu. Jejich prototyp XB-1 úspěšně zvládl testy na ranveji a získal certifikát FAA, díky němuž míří k prvnímu letu. Prototyp s rozpětím křídel 5,2 metrů by mohl dosáhnout rychlosti až Mach 1,7. Připravte se na nadzvukovou dovolenou.
Autor: Stanislav Mihulka 31.08.2023 18:12 17292x Diskuze: 2

Kvantové magnetické monopóly existují jen pár milisekund. Poté se mohou rozpadnout do Alenčiných prstenů, pozoruhodných prstencových vírů, které jsou kouzelné. Mohou proměnit další monopóly na antimonopóly s opačným magnetickým nábojem. Kvantová fyzika nemá k magii nikdy daleko.
Autor: Stanislav Mihulka 30.08.2023 17:28 27617x Diskuze: 0

V amerických slaništích se odehrává parazitická zombie apokalypsa, ve které jsou namočení mokřadní ptáci, vodní plži a korýši různonožci. Všichni jsou loutkami v rukou zkušeného manipulátora motolice Levinseniella byrdi. Obzvláště nešťastnými oběťmi jsou korýši, které motolice manipuluje do role snadné svačinky věčně hladových ptáků. Jak to ten bezobratlý hacker dělá?
Autor: Stanislav Mihulka 29.08.2023 15:13 17220x Diskuze: 0

Kanadští a italští kvantoví fyzici přicházejí s průlomovou bifotonovou digitální holografií. Její použití dramaticky zrychluje a také zjednodušuje vizualizaci dvojice kvantově provázaných fotonů. Výsledky výzkumu mohou citelně urychlit pokrok ve kvantových technologiích.
Autor: Stanislav Mihulka 27.08.2023 09:23 27337x Diskuze: 4

Farmaceutický průmysl spotřebuje spoustu energie a vytváří množství problematického odpadu. Zajímavým řešením by mohlo být nahrazení zinku jako zdroje elektronů vodíkem. Důmyslná adaptace technologie vodíkových palivových článků otevírá cestu vodíkové výrobě léčiv.
Autor: Stanislav Mihulka 26.08.2023 16:05 12801x Diskuze: 14

Američtí materiáloví vědci vyvinuli nový typ fotomechanického materiálu, který tvoří fotomechanické mikrokrystaly v polymeru, jehož struktura se podobá mořské houbě. Je to slibná alternativa k tradičnímu elektrickému pohonu, která by mohla nalézt uplatnění v rozmanitých robotech, dronech nebo třeba biomedicínských aplikacích.
Autor: Stanislav Mihulka 25.08.2023 07:57 14309x Diskuze: 0

Jak vznikly ohromující supermasivní černé díry ve velmi mladém vesmíru? Objev galaxie UHZ1, která má vzhledem ke své hmotnosti přerostlou supermasivní černou díru hraje do karet modelu „heavy seed,“ podle něhož supermasivní černé díry pocházejí z přímých kolapsů masivních mračen.
Autor: Stanislav Mihulka 24.08.2023 09:44 13838x Diskuze: 1

Nová technologie zobrazování atomární struktury materiálu vsPDF (variable shutter atomic pair distribution function) je jako fotoaparát s expozicí jedné biliontiny sekundy. S její pomocí bychom mohli lépe pochopit fungování komplexních materiálů s užitečnými vlastnostmi a dále je vylepšit.
Autor: Stanislav Mihulka 22.08.2023 16:18 14358x Diskuze: 0

Mravenčí práce s řádkovacím tunelovým mikroskopem a vytvoření kvantových teček ze stříbra atom po atomu přinesla potvrzení existence kvantového stavu (spin-degenerate Andreev bound state), který byl předpovězen před půlstoletím. Je to průlom supravodivosti do úplně nejmenších nanostruktur soudobé elektroniky.
Autor: Stanislav Mihulka 21.08.2023 14:59 30119x Diskuze: 0

Dvojhvězda HD 45166 zahrnuje zvláštní Wolf-Rayetovou hvězdu, která je výjimečná i na poměry v této skupině extrémních hvězd. Dramaticky chrlí hmotu do okolního prostoru a zároveň ji svírá magnetické pole o indukci 43 tisíc gaussů (4,3T), což z ní dělá magnetického rekordmana mezi masivními hvězdami ve známém vesmíru. Až vybuchne jako supernova, zřejmě skončí jako brutálně magnetická neutronová hvězda, čili magnetar.
Autor: Stanislav Mihulka 20.08.2023 09:35 24726x Diskuze: 36

Technologie High-Density Hydro je vlastně vodní přečerpávací elektrárna, jenže bez vody. Namísto toho využívá tajemnou kapalinu R-19, která je údajně velice levná a zároveň 2,5krát hustší než voda. Díky této fyzikální vlastnosti umožňuje stavět mnohem menší a tím pádem levnější přečerpávací elektrárny při stejném výkonu, jaký nabízí vodní varianta.
Autor: Stanislav Mihulka 19.08.2023 00:45 39554x Diskuze: 30

Fyzici použili vrstevnatý magnetický 2D metamateriál z chromu, síry a bromu, aby v něm uvěznili elektromagnetické záření a vyvolali silnou magnetooptickou odpověď. Úspěšné experimenty otevírají dveře k vývoji nových technologií, včetně magnetických laserů nebo magnetooptických pamětí.
Autor: Stanislav Mihulka 18.08.2023 02:05 17273x Diskuze: 1

Americká společnost Lockheed Martin úspěšně pokračuje ve vývoji pokročilých protiraketových střel programu Next Generation Interceptor (NGI), které se stanou klíčovou součástí již existujícího systému protiraketové obrany Ground Missile Defense (GMD). První střely NGI by měly být dodány v roce 2027.
Autor: Stanislav Mihulka 16.08.2023 22:43 14130x Diskuze: 0

Nikdy nepodceňujte sílu geologických procesů. Farmaření s drcenou lávou, nejlépe v horkých a vlhkých tropech, by během pár desítek let mohlo vycucnout z atmosféry ohromné množství uhlíku. Kyselý déšť s oxidem uhličitým reaguje s lávou za vzniku karbonátů, které pak odtečou do oceánu. Je to jednoduché a účinné.
Autor: Stanislav Mihulka 16.08.2023 03:33 23727x Diskuze: 6

Píše se rok 2023. Přesto, i když je to nanejvýš pozoruhodné, doposud nikdo s jistotou nevěděl, jak skutečně vypadá lithium. Mělo to jasný a pochopitelný důvod. Ale bylo to samozřejmě stresující. Teď už to víme. A tento průlomový objev by mohl zásadně přispět k vývoji pokročilých technologií, například vylepšených lithium-kovových baterií.
Autor: Stanislav Mihulka 15.08.2023 00:06 26863x Diskuze: 13

Umělá inteligence programu Skyborg Vanguard, kterou vyvíjí americké letectvo, se nedávno poprvé proletěla s autonomním tryskovým bojovým dronem XQ-58A Valkyrie. V budoucnu by autonomní drony měly operovat samostatně, v hejnech autonomních dronů anebo v týmech, společně s letouny pilotovanými lidskou posádkou.
Autor: Stanislav Mihulka 14.08.2023 07:36 17635x Diskuze: 0

Ne, že by se zvuk mohl šířit ve vakuu, pokud je to opravdu vakuum bez vzduchu. Ale zvukové vlny mohou vakuum „přeskočit,“ pokud jde o prostor s vakuem, který se nachází mezi dvěma piezoelektrickými materiály. Kromě zlomyslné škodolibosti nad zpochybněním učebnicových pouček by objev mohl nalézt praktické uplatnění například v mikromechanice.
Autor: Stanislav Mihulka 12.08.2023 15:47 34217x Diskuze: 24

Pokud existuje ráj surfařů, nachází se na obří hvězdě binárního systému „tepající hvězdy“ MACHO 80.7443.1718. Slapové síly tam zvedají zběsile energetické vlny plazmatu, jejichž velikost odpovídá třem na sebe naskládaným Sluncím. Nikdo by to nechtěl zažít na vlastní kůži, z bezpečné vzdálenosti to musí být fascinující podívaná.
Autor: Stanislav Mihulka 11.08.2023 23:20 17236x Diskuze: 0

Vysloužilý inženýr Jensen navrhuje poslat k planetce 163693 Atira kapsuli se čtyřmi samoreplikujícími se roboty a elektronikou pro výrobu dalších robotů. Za 12 let a 4,1 miliardy dolarů by se z Atiry měl stát vesmírný habitat pro pozemšťany, toužící po vesmírném dobrodružství.
Autor: Stanislav Mihulka 10.08.2023 21:01 21222x Diskuze: 20

Fyzik David Pines v roce 1956 vyvolal démona, který nese jeho jméno. Pinesův démon je zvláštní plazmon, kvazičástice vytvořená elektrony, která nemá hmotnost, ani elektrický náboj a neinteraguje se světlem. Byl to dlouhý a těžký hon. Fyzici ho ale nakonec dostali, když studovali jevy související se supravodivostí v ruthenanu stroncia. Pines by měl jistě radost.
Autor: Stanislav Mihulka 10.08.2023 00:32 40568x Diskuze: 4

Klasická chemie bere chemické reakce jako náhodné srážky atomů, při nichž mohou vzniknout molekuly. Když ale uděláte Boseho-Einsteinův kondezát s atomy, které jsou všechny ve stejném kvantovém stavu, chemická reakce probíhá jako kolektivní proces a podstatně rychleji než obvykle. Taková je kvantová superchemie.
Autor: Stanislav Mihulka 09.08.2023 03:46 23963x Diskuze: 3

Švýcarská společnost Energy Vault ve spolupráci s čínskými partnery buduje gravitační systém pro ukládání energie EVx, který pojme 25 MW/100 MWh. Zařízení v blízkosti čínské Šanghaje by mělo být připojeno k rozvodné síti ještě letos. Excelentní výsledky testů prototypu ve Švýcarsku dávají tušit úctyhodné parametry.
Autor: Stanislav Mihulka 07.08.2023 17:26 32656x Diskuze: 56

Materiáloví inženýři MIT zkoumají topologickou supravodivost a snaží se jí využít k vylepšení soudobé elektroniky. Vymysleli supravodivou diodu, která je nanoskopická a lze ji snadno vyrábět ve velkém. Komponenty založené na takových diodách mohou v budoucnu šetřit energii i nervy uživatelů.
Autor: Stanislav Mihulka 07.08.2023 07:48 21896x Diskuze: 19

Podivuhodná vysokohorská Čerenkovova observatoř HAWC na vyhaslé mexické sopce zachytila tak energetické gama záření ze Slunce, že to bylo považováno za nemožné. Detekované gama záření mělo energii přes 1 TeV, čili 1 bilion elektronvoltů. Navíc k tomu došlo během období úplného slunečního klidu. Naše stará dobrá hvězda udržuje vědce ve střehu.
Autor: Stanislav Mihulka 05.08.2023 16:46 32859x Diskuze: 9

Bosenova není žhavý brazilský rytmus, ale explozivně umírající hvězda tvořená bosonovou ultralehkou temnou hmotou. Pokud je temná hmota ultralehká a pokud existují neviditelné bosonové hvězdy, mohly by ukončovat život v přízračných explozích bosenov. Takové exploze duchů by mohly odhalit detektory na ultralehkou temnou hmotu.
Autor: Stanislav Mihulka 05.08.2023 04:17 17740x Diskuze: 3

Přijdou vám už nosné rakety nudné? Longshot Space sázejí na extravagantní kinetickou technologii, která navazuje na projekt V-3 nacistického Německa. Jde o gigantické pneumatické dělo, které vystřelí mnohonásobně urychlený projektil rychlostí Mach 30. Chtějí se dostat na cenu 10 dolarů za kilogram nákladu na nízkou oběžnou dráhu.
Autor: Stanislav Mihulka 04.08.2023 06:43 38957x Diskuze: 44

V peruánském údolí Ica objevili pár gigantických obratlů a žeber s kyčelní kostí. Paleontologové v nich vidí těžkotonážní velrybu, která žila před 39 až 37 miliony let. Odhadnout hmotnost u takové fosilie bývá obtížné a chtělo by to další, pokud možno kompletnější nálezy. Zatím to ale vypadá, že by perucetus mohl být nejtěžším známým obratlovcem v historii planety.
Autor: Stanislav Mihulka 03.08.2023 06:05 26701x Diskuze: 0

Smíchejte vodu s cementem a uhlíkovými nanosazemi. Samovolně vznikne beton protkaný fraktální drátkovitou strukturou, který po namočení do elektrolytu funguje jako elektroda. Ze dvou navzájem izolovaných desek takto vylepšeného betonu lze vyrobit strukturální superkapacitor. Těšte se na elektrické budovy, silnice nebo třeba mosty.
Autor: Stanislav Mihulka 03.08.2023 05:56 54666x Diskuze: 27

300 kW laserový zbraňový systém byl cool a úspěšný. Lockheed Martin ale neusnuli na vavřínech. Dalších metou je praktický, lehký, výkonný a spolehlivý 500 kW laser. Pokud uspějí, měl by likvidovat větší, odolnější a pohyblivější cíle než jeho předchůdci. Čekejte laserovou show na bojištích.
Autor: Stanislav Mihulka 01.08.2023 21:54 65261x Diskuze: 9

Když čerstvě zrozený vesmír vychládal, procházel fázovými přechody, v nichž mohla realita bublat nesmírně energetickými bublinami, které se navzájem srážely, extrémně urychlovaly částice a vyráběly exotické objekty. Tyto úžasné bubbletrony mohly rozvlnit vesmír gravitačními vlnami, které bychom s trochou štěstí mohli zachytit i dnes.
Autor: Stanislav Mihulka 30.07.2023 23:45 18269x Diskuze: 3

V severokorejském Pchjongjangu se odehrála vojenská přehlídka. Mimo jiné tam defilovaly torpédové drony, které by měly být podobné ruskému systému Poseidon, především ve schopnosti jaderného útoku z moře. Na rozdíl od Poseidonu ale určitě nemají jaderný pohon ani možnost vypuštění z velké ponorky, což značně omezuje jejich případné nasazení.
Autor: Stanislav Mihulka 30.07.2023 09:42 16652x Diskuze: 1

Naše Země před 717 miliony let zmrzla na kost. Bylo by skvělé vědět proč. Pokročilé datování zirkonu z pravěké lávy v kanadské Arktidě potvrzuje jako hlavního podezřelého katastrofální soptění Franklinovy velké magmatické provincie, které o 1-2 miliony let předcházelo příchodu Sněhové koule.
Autor: Stanislav Mihulka 28.07.2023 12:29 25803x Diskuze: 9

Pevný jako sklo. Zní to bláznivě, ale sklo je opravdu neuvěřitelně pevné, pokud ovšem v jeho struktuře není žádný kaz. Toho téměř není možné dosáhnout, pokud ovšem nevyrobíte sklo tenčí než jeden mikrometr. Když takovým ultratenkým sklem potáhnete důmyslně navržené řetězce DNA, dostanete tak pevný a zároveň lehký materiál, že před ním ocel červená studem.
Autor: Stanislav Mihulka 27.07.2023 13:43 17703x Diskuze: 9

Čočková galaxie NGC 1277 ze souhvězdí Persea, vzdálená asi 240 milionů světelných let, je několikrát hmotnější než Mléčná dráha. Přesto, jak se zdá, neobsahuje temnou hmotu. To je skandální. Pokud se toto pozorování potvrdí, budou na tom kosmologové muset pořádně zapracovat.
Autor: Stanislav Mihulka 25.07.2023 22:51 20129x Diskuze: 7

Kari pochází z jižní Asie. Obyvatelé této části světa ale čile obchodovali a cestovali. Kari podle všeho brali s sebou. Archeobotanici odhalili nejstarší stopy technologie kari v JV Asii na významném archeologickém nalezišti Óc Eo v jižní Vietnamu. Lidé si tam dopřávali kari už na přelomu letopočtu.
Autor: Stanislav Mihulka 24.07.2023 16:18 11469x Diskuze: 1

Šťastná souhra okolností vedla k objevu fenoménu, předpovězeného v roce 2013. Experiment se sledováním prasklin v nanokrystalické platině potvrdil, že se praskliny v kovu mohou samovolně a beze stopy zacelit. Pokud to bude možné využít v praxi, rozpoutá to revoluci v konstrukcích.
Autor: Stanislav Mihulka 23.07.2023 18:28 19750x Diskuze: 5

Nejstarší karanténní zařízení na světě v Benátské laguně má sice historii plnou děsu a umírání, ale zároveň nabízí fascinující materiál pro intenzivní výzkum koevoluce vražených patogenů a jejich lidských hostitelů. Američtí odborníci tam právě odebírají vzorky DNA ze zubů 900 vykopaných mrtvých.
Autor: Stanislav Mihulka 22.07.2023 22:53 13224x Diskuze: 3

Francouzští kvantový inženýři postavili vylepšený kvantový mikrovlnný radar, který dosáhl kvantové výhody oproti srovnatelným klasickým radarům. Teoreticky by takový radar mohl být až čtyřikrát rychlejší v detekci cílů, ale 20 procent, kterých dosáhl francouzský radar, rovněž není k zahození.
Autor: Stanislav Mihulka 22.07.2023 15:16 34596x Diskuze: 11

Australští Cortical Labs a Monash University získali armádní grant na vývoj wetwaru pro pokročilé umělé inteligence, které budou ovládat autonomní stroje a přitom se budou učit na základě zkušeností získaných během „života.“ Lidské minimozky na čipech čekají velké věci a to brzy.
Autor: Stanislav Mihulka 21.07.2023 16:36 17296x Diskuze: 9

Dnešní geotermální elektrárny spoléhají na vertikální vrty, které musejí dosáhnout do potřebné hloubky. Technologie Fervo Energy rafinovaně využívá horizontální vrty, které získávají teplo systémem prasklin v hornině. Po úspěšném pilotním komerčním Project Red v Nevadě přijdou na řadu další.
Autor: Stanislav Mihulka 20.07.2023 13:03 18729x Diskuze: 6

Červí díry představují fantaskní zkratky, jimiž by bylo možné si zkrátit cestu nesmírně rozlehlým prostorem nebo i časem. Nejde to samozřejmě jen tak. Nejprve by bylo nutné splnit podmínky, které se z pohledu dnešní fyziky pohybují někde mezi „nemožným“ a „nesmyslným.“ Jedním z možných scénářů jsou prstencové červí díry.
Autor: Stanislav Mihulka 19.07.2023 00:03 20020x Diskuze: 4

Na úsvitu vesmíru mohly existovat obrovské temné hvězdy, které sice z větší části tvořil vodík s heliem, ale kromě toho by obsahovaly rovněž temnou hmotu, která by těmto temným gigantům vyráběla teplo namísto klasické hvězdné fúze. Vesmírný dalekohled Jamese Webba možná našel tři kandidáty na takové temné hvězdy.
Autor: Stanislav Mihulka 16.07.2023 19:31 18311x Diskuze: 5

Praktický nápad odborníků Laboratory for Laser Energetics americké University of Rochester počítá s využitím výstřelu soustavy fúzních laserů ke zpracování polotovaru palivové pelety na finální fúzní palivo, které v příštím okamžiku imploduje a zažehne fúzi s inerciálním udržením.
Autor: Stanislav Mihulka 15.07.2023 18:11 16332x Diskuze: 3

Vodíková energetika potřebuje efektivní technologie pro uskladňování a transport vodíku. Zajímavou možností je využití perovskitového materiálu, který za pokojové teploty a tlaku pojme spoustu vodíku v podobě amoniaku. Je to levné, technologicky jednoduché a hlavně bezpečné.
Autor: Stanislav Mihulka 14.07.2023 17:06 37622x Diskuze: 26

Čínský společnost Fourier Intelligence chce do konce roku vyrobit 100 humanoidních robotů. 165 cm vysoký robot GR-1 o hmotnosti 55 kg má sice ještě velmi daleko do plánované „univerzálnosti,“ pokud ale opravdu unese 50kilový náklad, představuje slibnou základní platformu, která by brzy mohla přinést zajímavé aplikace.
Autor: Stanislav Mihulka 13.07.2023 23:43 15905x Diskuze: 0
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz